[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]

/turul/ - turul 8

teadélután & aranyos kislányok

Catalog  Archive

Name
Email
Subject
REC
STOP
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = required field[▶Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Flag
Embed
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options
dicesidesmodifier

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webp,webm, mp4, mov, swf, pdf
Max filesize is16 MB.
Max image dimensions are15000 x15000.
You may upload5 per post.


https://translate.google.com/

File: c057957720adee9⋯.jpg (222.56 KB,1280x1024,5:4,AnchoR.jpg)

 No.13627 [Open thread]

Vagy egy BA-m politológiából, és ennyi. Most mehetnék MA-ra, de még két év abból a szarból és megőrülök. Még az is jobb lenne ha minimálbérért kéne robotolnom, csak végre a magam ura lehessek. Mitévő legyek?

5 posts and 2 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13635

>>13633

Akkor leírom megint: kijártam az általánost, aztán a gimnáziumot. Érdekelt a politika, azt mondták, hogy ez a politológia egy tök jó dolog és tanuljam ezt. Kiderült, hogy nem egy tök jó dolog, de azért elvégeztem. Most itt állok, és nem tudom hogy a fenébe kéne munkát szereznem. Nem azt akarom, hogy valaki leszopja lelkem faszát, hanem arra vagyok kíváncsi, hogy mások a saját élettapasztalataik alapján mihez kezdenének. Az érdekel, hogy legyen egy olyan munkahelyem ahol hetente ötször napi 8 órát kell lehúznom. Tehát, maga mondjuk hogy szerezte ama vécépucolói állást az egyetemen?

>>13634

Na én pont ezt szeretném elkerülni. Végül hogy lett munkád, ha megkérdezhetném?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13636

>>13635

>Végül hogy lett munkád, ha megkérdezhetném?

Kerülőúton, szerencsével. Volt egy nagyobb felmondási hullám és akkor, mivel kellett nekik a munkaerő így bekerültem. Aztán idő közben jól végeztem a munkám, megüresedett egy hely ami megfelelőbb a végzettségemnek és oda elő lettem léptetve.

Nem kell nagy dologra gondolni, sima csoportvezető lettem. De annyira nem szar a fizetés és igazából nem is olyan rossz meló mint amit >>13634-ban talán sugalltam.

Csak néha rám tör az érzés, hogy tarthatnék sokkal előrébb is dupla ekkora keresettel. De lassan elfogadom, megbékélek evvel a kompromisszummal.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13638

>>13635

>Tehát, maga mondjuk hogy szerezte ama vécépucolói állást az egyetemen?

Rokon – aki ott dolgozik – ajánlott be.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13639

OP, nincs kapcsolati tőkéd? Tudom, tudom, anonim képtábla de nem trollkodásból kérdezem.

Szaktársaid, egyéb ismerőseid mit csinálnak? El tudtak helyezkedni? Nincs rá lehetőség, hogy megpróbáljanak beajánlani valahova?

Ne adj Allah, ha nem tetszik a politológia, de lenne valami neked tetsző dolog, akkor be tudna ajánlani egy olyan céghez. Ahol aztán belső képzésben szerezhetsz egy neked tetsző végzettséget win-win alapon.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13642

>>13639

>nincs kapcsolati tőkéd?

Nekem nincs, de úgy tűnik a szüleim nem akarják elfogadni, hogy már nem a nyolcvanas években élünk, és nem tudok mindenképp valami jól fizető pozícióból indulni. Úgyhogy lehet, hogy ők megpróbálnak keresni nekem valamit.

>Szaktársaid, egyéb ismerőseid mit csinálnak?

Ki mit. Egyik se lett politológus.

>Nincs rá lehetőség, hogy megpróbáljanak beajánlani valahova?

Nincs hát. Van aki tűzoltó lett, van aki gyárban melózik, egy sváb gyerek meg németországi skanzenekben zenél.

>>13636

>>13638

Tehát vagy szerencse kell, vagy rokonok és ismerősök.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 0e5a6bdaf33d285⋯.jpg (68.36 KB,760x505,152:101,760x0.jpg)

 No.13562 [Open thread]

*elállja az utadat*

8 posts and 7 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13581

File: 53595ffcc87c74f⋯.jpg (2.47 MB,3008x2000,188:125,beretta 92fs.jpg)

Amúgy ha belegondoltok, a lőfegyverek elég drágák, még az amerikai fekete bandák is elég alja eszközökkel vannak felszerelkezve. Ráadásul buták is, ezért nem is nagyon tudják hogyan kéne használni azokat. Vagyis ha kis hazánkban szabad fegyvertartás lenne, akkor a legtöbb cigánynak legfeljebb egy rozsdás pisztolya lenne, amivel célozni se tud. Tehát az egyszeri fegyverbarát polgár elég nagy versenyelőnyben lenne ha belekötne egy-két drága kisebbség.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13582

File: 1f1c0086f4244d8⋯.jpg (215.36 KB,952x1255,952:1255,55841546_p0.jpg)

>>13581

Nem igazán kell érteni egy fegyverhez ahhoz, hogy megölj valakit. Másik, hogy pont az egyszeri fegyverbarát polgártól vennék el a fegyvert és ölnék meg vele.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13583

>>13562

Átgázolok rajta mint egy tank. Ha nem is a súlyom, de a lendületem mindenképpen félresöpri.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13586

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>13582

>Nem igazán kell érteni egy fegyverhez ahhoz, hogy megölj valakit

Dehogynem. Ezt érdemes megnézni, pisztollyal elég nehéz ölni.

>pont az egyszeri fegyverbarát polgártól vennék el a fegyvert és ölnék meg vele

Legfeljebb ha ellopják tőle, viszont a kutatások szerint ritkábban törnek be olyan házba ahol tudják, hogy a tulajdonosnak fegyvere van.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13605

File: 46de35cbcd89bbf⋯.jpg (149.55 KB,800x400,2:1,Magomed.jpg)

*szól hogy az orosz nagykövetség munkatársai idegesek rád*

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 2d13769b6e197c6⋯.png (394.65 KB,752x974,376:487,__fennec_kemono_friends_dr….png)

 No.13420 [Open thread]

Mi újság?

Nem voltam itt kurvarég.

42 posts and 25 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13596

File: 38983bb793d8bf8⋯.jpg (58.08 KB,620x620,1:1,kirby_lingerie_3.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13597

File: ae700a932e124d1⋯.jpg (61.96 KB,620x620,1:1,kirby_lingerie_4.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13598

File: cf763f50cdadcc6⋯.jpg (57.29 KB,752x752,1:1,kirby_lingerie_5.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13599

File: fe8539ae837e2b4⋯.jpg (35.04 KB,617x298,617:298,kirby_lingerie_6.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13600

File: fe8539ae837e2b4⋯.jpg (35.04 KB,617x298,617:298,kirby_lingerie_6.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 72def997166a0a2⋯.png (39.3 KB,850x156,425:78,Képkivágás.png)

 No.13327 [Open thread]

>>>/nofap/

Gondoltatok már arra, hogy le kéne szokni a pornóról, vagy legalábbis csökkenteni a napi matyizások számát?

Ezen a táblán feltűnően sok a lewd manga kép, és biztos vagyok, hogy sokan közületek weeabuzi tokaszakáll, aki naponta kétszer, háromszor is kiveri.

35 posts and 9 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13571

>>13568

Oszd el az életkorod öttel, annyi naponta egészséges ejakulálni.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13576

>>13571

Akkor az ötéveseknek naponta érdemes kiverniük, hogy fittek és egészségesek legyenek?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13578

File: 525fdf3b5a4c053⋯.gif (1.61 MB,444x250,222:125,1492220690588.gif)

>>13576

>ötéves

>kiverni

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13580

File: eb9691c11cff167⋯.png (59.37 KB,658x662,329:331,1fe.png)

>>13571

>Oszd el az életkorod öttel

>aéa nem használtad ki a lehetőséget

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13585

>>13578

Kiverheted neki te is, ha úgy jobb neked

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1421222450525.png (7.15 KB,257x250,257:250,1399349561250.png)

 No.6993 [Open thread]

Hi assholes.
Where can I torrent movies in Hungarian? All your goddamn trackers are private.
____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.6994

Not all. There are many open large tracker: http://utorrent.hu/trackerlista/
I recommend: http://beload.ws/
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13560

Hi, open hungarian torrent tracker. https://www.itorrent.ws/torrentek/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13561

>>6993

>not having an ncore account

De gáz.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: c08811648dc2dc7⋯.jpg (5.13 MB,1920x8993,1920:8993,neregate.com-Spring-2017-A….jpg)

 No.13538 [Open thread]

http://anichart.net/Spring-2017

Beszéljünk az aktuális mesékről! Ki mit kezdett el nézni a szezonból?

Eddig én ezeket emésztettem.

Boku no Hero Academia 2nd: Az előző évadot megnéztem, kicsit bűntudatom is van miatta, mert elég dedós egy mese. D:

Renai Boukun: Hárem és semmi értelme nincs, érzem, hogy ugyanazok a poénok fognak menni minden részben.

Rokudenashi Majutsu Koushi to Kinki Kyouten: Elég klisés, de valahogyan így is szórakoztatónak találtam. A következő pár rész után eldől, hogy mennyire érdekes lesz.

eromanga sensei: Ore no Imouto második próbálkozás, a vérfertőzés dolog nekem nem fétisem (jó, ebben nincs is, de tudjuk...). Csak megnézem mi sül ki belőle.

Sakura Quest: Az első rész tetszett, poénok jók voltak, viszont a főszereplő retardált "álma" remélem nem fog sokszor előjönni. Leginkább a Hanasaku Iroha -hoz tudnám hasonlítani.

Shingeki no Kyojin 2: A mangát elég sokáig követtem, úgyhogy nem is érdekel :(

Ezekbe még belenézek:

Zero kara Hajimeru Mahou no Sho, Shuumatsu Nani Shitemasu ka? Isogashii desu ka? Sukutte Moratte Ii desu ka? (rohadt jó ez a cím :D), Fukumenkei Noise

1 post and 1 image reply omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13541

File: 7d45728f4770726⋯.jpg (599.38 KB,1920x1080,16:9,kPBGMvR.jpg)

>13539

Jó, oké, de ha egész végig az lesz benne a poénok egyedüli forrása, hogy a főszereplő lesmárol valakit véletlenül és a yandere csaj meg jól megszurkálja miatta, akkor elég lapos lesz. Egyébként meg legyen jó, második részt még biztos megnézem belőle.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13542

File: 21735944f592f63⋯.png (1.07 MB,640x1845,128:369,xtek2bhm54ry.png)

<-- Sakura Quest

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13550

File: 7e1eca2b599fee7⋯.jpg (94.02 KB,1280x720,16:9,akashic_uniform.jpg)

Még a legelején vagyunk, úgyhogy csak az első benyomásaimat írnám le.

>valami, valami, Akashic Records

A főszereplő meglehetősen szimpatikus, és a diáklányok olyan mágikus faszállító egyenruhát viselnek, hogy ihaj! Ha nem veszi magát túl komolyan, de azért nem megy át valami olcsó komédiába, akkor még jó is lehet.

>Alice to Zouroku

Házsártos de kedves nagypapa a táltosleányzók világában. Eddig jónak tűnik, leszámítva a CGI-t.

>Clockwork Planet

Roppant bugyuta, de valamiért tetszik. Olyan mintha a régi japán szerepjátékokból akarnának valamit visszahozni.

>Frame Arms Girl

Apró robotlányok mindennapjai. Egy hosszúra nyújtott hirdetéshez képest eddig meglepően szórakoztató és buja.

>Hinako Note

Annyira nem tetszik, de ennek az lehet az oka, hogy az Urara Meirochou után az ilyen kényelmes mesék nem elég kényelmesek. Az valahogy túl jó volt.

>Renai Boukun

Ugyanezt gondolom: >>13541

>Tsugumomo

Háááát... ez innen még sokfelé mehet, és nem olvastam a képeskönyvet, így nem tudom mi lesz.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13552

File: 9de143bd96df7a9⋯.png (2.18 MB,1600x900,16:9,ZdJ67GQ.png)

File: aec847f6794443a⋯.jpg (292.77 KB,1919x1077,1919:1077,4X2WMzj.jpg)

>Shuumatsu Nani Shitemasu ka? Isogashii desu ka? Sukutte Moratte Ii desu ka?

Érzem, tipikusan az a sztori, ami jól megkedvelteti veled a szereplőket, majd jól kinyírja őket. Félek.

Eddig nekem a szezonból a legígéretesebb.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13553

>>13552

Persze, ezt elfelejtettem:

https://youtu.be/S8lSZQvn6Lw

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: ef12f9e39463719⋯.png (99.78 KB,352x345,352:345,ef12f9e39463719c17edce31bb….png)

 No.13511 [Open thread]

>5 napja nem néztem fel /turul/ra

>0 új poszt született ezalatt

11 posts and 8 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13526

>>13519

És eltűnt, de hova?

Pedig megtettem mindent...

>>13525

Meg, legalábbis amelyikkel betudtam lépni...

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13527

File: 486f4b853f16c9e⋯.gif (953.13 KB,450x253,450:253,1459086238602.gif)

>>13524

Olyan nincs, ahol aranyos animelány biztató dolgokat suttog a fülembe?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13528

>>13526

Ha már vissza lett állítva, a 404 oldalon szereplő módszer működik.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13529

>>13527

Merem állítani, hogy van. Viszont elsőnek meg kell keresni a téma nevét: hvdb.me

(Regelni nem lehet csak ritkán ide, máshonnan meg nehézkes megszerezni őket, de nem lehetetlen)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13534

>>13529

Hát én nem találtam semmit.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: c9ae77d1d4e2e41⋯.png (17.66 KB,528x485,528:485,1417965438466.png)

 No.13445 [Open thread]

Ege szege dre magyar :DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

1 post omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13449

>>13447

Cześć kurwa :3

Posting here automatically qualifies you as one. Identical sodomite means samefag, it's only there so you can separate your own posts from the others'.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13451

File: 76ed4379ee6e0b0⋯.jpg (43.6 KB,880x496,55:31,frisky animu grin.jpg)

>>13447

it's only a matter of time

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13452

jebać :DDD

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13457

>>13449

Not to mention that Hungarian isn't prone of overusing words with Latin origins, unlike English, so identikus szodomita sounds rather humorous for us.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13510

Thanks for the shelter, kurwas.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 92401be86bf542a⋯.jpg (87.2 KB,450x600,3:4,budaiwaifu.jpg)

 No.13497 [Open thread]

Ez most akkor jó tábla, vagy nem?

6 posts and 2 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13505

File: 5f4f45b46513734⋯.jpg (171.14 KB,998x998,1:1,satania expert.jpg)

Jó a tábla, csak kevés a KÖCSÖG

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13506

File: 0959f42d070bd3b⋯.jpeg (113.41 KB,1200x848,75:53,09c7fbaad59c70bd8304cf3c5….jpeg)

>>13504

Másban fertály e háj.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13507

>>13506

Ez már fáj.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13508

File: 652b7aedb9c2ac1⋯.jpeg (447.47 KB,842x595,842:595,f97e3e07018fbfd0776165ef8….jpeg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13509

File: f1f17cf42fa7543⋯.jpg (315.04 KB,2000x2000,1:1,1490578292258.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 0bc41c780d32da2⋯.jpg (164.74 KB,500x418,250:209,1489816818415.jpg)

 No.13461 [Open thread]

Hogy repül az idő...

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13464

>>13461

Te meg vágyakozva nézed szárnyalását lentről a földről? Bontsd ki te is a vitorládat, és hullám lovagold meg a szelet, mielőtt még a tenger elnyel végleg.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 4fdce27059e0eef⋯.jpg (11.83 KB,248x249,248:249,doublesguy.jpg)

 No.13333 [Open thread]

ellenőrizd őket

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13338

File: 3743a2e44d550ff⋯.jpeg (4.32 KB,129x97,129:97,images.jpeg)

>>13333

Szép kvadok, Uram bátyám.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 64b8bf0828c702b⋯.jpg (417.66 KB,1920x1080,16:9,14596076656806.jpg)

 No.12953 [Open thread]

mi történt turullal?

29 posts and 15 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13025

Már megy.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13121

>>12953

Én vagyok az egyetlen, aki észrevette valaha is, hogy az egyik autó rendszáma MTF?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13135

File: ce924c14a7b3543⋯.jpg (19.25 KB,320x320,1:1,11282787_1596855457198696_….jpg)

szubjektív véleményem, hogy a rendszeres leállások hozzásegítik az oldalt a szerény aktivitáshoz

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13136

File: d467dabd379eb41⋯.jpg (124.69 KB,731x1000,731:1000,37e7dffae37cdac0e1a1b990e2….jpg)

>>13135

Ez nagyon jól látja kolléga.

Még az ős oldal /b/ része is fellendül ilyenkor:

http://usteam.hu/pictures/b/wakaba.html

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13235

File: 433059937ea4b8f⋯.jpg (11.67 KB,500x464,125:116,135717928151.jpg)

csak a szokásos?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 86b21e6a639e08a⋯.jpg (61.81 KB,900x600,3:2,almazbek-atambajev-7102037….jpg)

 No.13120 [Open thread]

Mégis mi a szar folyik itten? Cuki anime kislánykák és műcsöcsű japán kurvák, semmi több?

Tényleg ennyire vagytok csak képesek?

Tényleg?

Ezek után mégis hogy van pofátok magatokat a lohere egyik utódlapjának nevezni? Ahol mindennap röpködött a lulz, mindig volt friss, ropogós kontent, és Dunát lehetett rekeszteni a sok-sok anon hozzászólásaival. Most meg van ez. Ez, meg a magyarchan, meg még a faszom tudja, mi...

Azt mondom, inkább legyetek hősök és gázoltassátok el magatokat egy vonattal, miközben a mikropéniszeteket veritek evőpálcikával. De előtte még nézzetek egyszer tükörbe, és döbbenjetek rá, mekkora szánalom vagytok. Még szerencse, hogy nincs is sajt képtáblátok.

22 posts and 11 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13180

File: 376a3f6d5350d30⋯.jpg (77.24 KB,1280x720,16:9,1458347162787.jpg)

Emlékszem pár éve még az volt a menő, hogy az interneten keresztül lehet beszélgetni a világ másik felén élő szerencsétlenekkel, globális falu és egyenes út a világbékéhez. De nekem nagyon úgy tűnik, hogy mára már nincs az embereknek internetes barátaik, mindenki csak az hústéri barátaival és ismerőseivel használja, kb. telefonálás helyett.

Szomorú.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13196

>>13180

Az emberi agy úgy fejlődött ki, hogy nagyjából 150 társunkkal tudjuk viszonylag normálisan tartani a kapcsolatot. Persze hogy a legtöbben inkább 150 olyan embet választanak akiket néha látnak szemtől-szemben is. A globális falu meg csak néhány bogaras zsidó beltenyész agyszüleménye, akik szerint nekünk most a patásördög Orbán ellen kéne szervezkednünk amiért náczi módon kerítést epítetett. De ez már politika.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13197

File: 83d69cc50387462⋯.jpg (118.05 KB,960x540,16:9,1468735873652.jpg)

>>13196

Te inkább menj vissza reddit-re.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13228

>>13140

>>13154

>>13156

>>13167

Csak az egyesülés, a csenek uniója menthetné meg a hazai közösségeket.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13229

>>13228

Hát, szerintem nem véletlenül hagytuk ott a magyarcsent.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: d216f3588fb88cc⋯.png (494.44 KB,560x410,56:41,putitinogredrive.png)

 No.13204 [Open thread]

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13205

Nem!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13207

>>13205

Ezt nem te döntöd el.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13208

File: 3953b808b1049ed⋯.png (185.79 KB,250x403,250:403,venom_snake_autism_ratio_1….png)

>>13204

Lehet be kéne állnom erdélyi gerillának. Akkor legalább nem nagyon lenne lehetőségem internetezni, és a végén úgy néznék ki mint ez a kilgyó a képen.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13209

>>13208

Gorillák csak a trópusokon vannak.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13211

File: 8af3d91d5a0cd7d⋯.jpg (62.99 KB,1280x720,16:9,Natsu has a naughty idea.jpg)

>>13209

De ott vannak medvék, azok meg talán még veszélyesebbek is a gorilláknál.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 62f5ef2ab8b2f90⋯.jpg (334.84 KB,600x571,600:571,Urusei-Yatsura-lum-fan-art.jpg)

 No.13191 [Open thread]

To:Hungarians

Happy new years

From:American

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13193

File: 3bd870d06bb9357⋯.png (759.64 KB,1000x800,5:4,bce678d5eee50cbd2a3dce8bf5….png)

Happy Meow Year :3

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13194

File: c056240c33f9a74⋯.gif (303.35 KB,480x270,16:9,u are great and i love u.gif)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13202

>>13191

Kedves amerikai:

Kösz, neked is.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.Delete Post [ ]
[]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]
| Catalog | Nerve Center | Random
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]