[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]

/turul/ - turul 8

teadélután & aranyos kislányok

Catalog  Archive

Name
Email
Subject
REC
STOP
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = required field[▶Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Flag
Embed
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options
dicesidesmodifier

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webp,webm, mp4, mov, swf, pdf
Max filesize is16 MB.
Max image dimensions are15000 x15000.
You may upload5 per post.


https://translate.google.com/

File: e40a347633b45da⋯.jpg (1.29 MB,4662x3237,1554:1079,c3fa7804530b199a83782149e1….jpg)

 No.13212 [Open thread][Last50 Posts]

Amagami játék indul! Cél December 24-re barátnõ szerzése! Gémû Sztárto!

62 posts and 11 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14892

>>14689

Nekem mind a kettejük tetszik, s nagy tervek alakulóban!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14909

>>14892

Miféle tervek? Beveszitek magatokat a budai alagútrendszerbe és alapítotok egy beltenyész földalatti szektát?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14919

>>14909

Majdnem majdnem.

Házasság!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14926

>>14919

Oh, szia szaúdi anon! :3

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14927

>>14926

Én Magyarisztánban lakozom, dehiszen. :o

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.YouTube embed. Click thumbnail to play.

 No.14126 [Open thread]

Ezek a japán rajzfilmek egyre furábbak. Amúgy a slice-of-life-nak van valami bevett fordítása?

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14127

File: 2bf5775616d1af0⋯.gif (520.27 KB,500x281,500:281,2bf5775616d1af00e996802a15….gif)

>járkál az utcán és bunkó az emberekhez

Ezt ki nézi, mi ebben a jó?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14128

>>14127

Ha nézed egy darabig, akkor japánul egészen udvariasan beszél, csak magyarul mond faszságokat.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14129

Egyre inkább az az érzésem hogy a japán xenofóbia indokolt.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14168

>>14129

Nem csak a japán.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14912

HookTube embed. Click on thumbnail to play.

Azóta már drámáznak is a Japánba szakadt jó lelkek.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 2e63f4ab5fa04b5⋯.png (2.33 MB,1812x2556,151:213,b6bef2c8cf46e3874a854495ec….png)

 No.14633 [Open thread]

Mindjárt megfagyok, csináljatok már meleget!

14 posts and 12 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14700

File: 815da1c22335a72⋯.gif (195.5 KB,400x400,1:1,815da1c22335a7283d939e2f0e….gif)

>>14699

De hát holnapután még csak péntek, az még nem hétvége!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14704

>>14700

Holnapután alatt a katasztrófafilmre gondoltam.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14846

Szívesen meleg leszek a kedvedért. Also LF Alice.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14856

>>14846

Oké, de mi az az lf?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14857

File: 5395b0a0d883a65⋯.png (317.67 KB,600x720,5:6,07d4c140ada63dac09b7f369c5….png)

>>14856

Alacsony frekvenciás.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 9c6e409beeff967⋯.png (23 KB,300x300,1:1,img-thing.png)

 No.14761 [Open thread]

Hogyan lehet a semmi nem csak hogy nagy, de még büdös is?

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14762

A nagy büdös semmi egy elégedetlenséget kifejező szókapcsolat, szó szerint véve valoban értelmetlen.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14766

>>14762

A nagyot még el tudom képzelni, de hogyan lett büdös? Ennek így semmi értelme!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14796

>>14766

A büdös jelzőt itt csak nyomatékosításra használják, mint a "büdös kurva élet" kifejezésnél. Az élet nem lehet se büdös, se kurva, a negatív jelzők hozzáadásával a beszélő a nemtetszését, ellenszenvét nyomatékosítja. A negatív jelzőket a korlátlanul halmozhatjuk retorikai célból, pl. "az a mocskos rohadt kurva élet."

A semmi. méretével a valami mérete fordítottan arányos, minél nagyobb a semmi, annál kevesebb a valami.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14816

File: c3ca06481c123bc⋯.jpg (789.13 KB,1700x2250,34:45,edgy.jpg)

>>14796

Az életről el tudom képzelni, azt meg lehet személyesíteni. "Kibaszott veled az élet", meg ilyenek. Olyasmi, mint a sors, végzet, Allah, hasonlók. Ezt meg tudom érteni. De a semmit? Az egyedüli, amire gondolni tudok, hogy valami más állt ott, valami trágár, és a semmi annak a nyomdatűrő képviselője. De az interneteken nem találtam erről semmit.

> A semmi. méretével a valami mérete fordítottan arányos, minél nagyobb a semmi, annál kevesebb a valami.

Ezt néha látom plakátokon, de nem igazán értem. A semmi az nincs. Az nem lehet, és főleg nem összehasonlítható a valamivel. Hogyan működik ez, van valami közös a semmiben és a valamiben, valami közös szubsztancia, ami alapján a mértékeik összehasonlíthatók és ami amúgy véges? Amikor létrejön valami, eleszi a semmiből ezt, amikor meg megsemmisül, visszafolyik a semmibe? De akkor ez a közös dolog, ez most van, vagy nincs? Ha van, akkor a semmi nem semmi, mert van benne ez a dolog, ami létezik, így valami. Ha viszont nincs, akkor semmi, nem lehet valami.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14819

>>14816

Próbálj elvonatkoztatni és nem logikát keresni retorikai kifejezésekben, szokapcsolatokban, mert nem kötelező hogy értelme legyen, a lényeg hogy a szavak milyen katarzist váltanak ki a befogadóból.

Ebben a szókapcsolatban gondolj úgy a semmire mintha hiány lenne. A hiány komplikációt okoz, a komplikáció frusztrációhoz vezethet, ennél fogva annyi negatív jelzővel illetheted amennyit nem szégyellsz.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: e10151b4513e00e⋯.png (121.59 KB,162x599,162:599,hands.png)

File: 67dc6b2e12b924b⋯.png (88.87 KB,343x400,343:400,Merchant.png)

 No.14737 [Open thread]

Gyönyörű.

Komolyan ennél jobb már nem is lehetne.

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14738

File: bd8e0e38a004bd0⋯.png (121.81 KB,162x599,162:599,oymentum veygalom.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 2e880e0d854860d⋯.gif (1.88 MB,500x281,500:281,1519765441617.gif)

 No.14650 [Open thread]

MÉGIS MIT GONDOLSZ, KI AZ Allah VAGYOK?

6 posts and 3 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14666

File: 65ea8bf21e18138⋯.png (398.76 KB,1280x720,16:9,crii.png)

>>14665

Természetesen... ;__;

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14667

File: 8d8b9686151a9b6⋯.png (394.61 KB,1260x1080,7:6,cb588c87eddc0f9887d7ffca38….png)

>>14666

Ha, Haa!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14675

Nem tudom mire vélni ezt a szálat.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14676

>>14675

Ne ellenkezz, csak hagyd, hogy átjárja a tested.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14678

File: 8eb91ae936db9fb⋯.jpg (106.46 KB,1600x1700,16:17,m4NEcfF.jpg)

>>14675

Amíg meg nem szereted.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1387728374458.jpg (495.19 KB,702x1000,351:500,138758363487.jpg)

 No.54 [Open thread][Last50 Posts]

Minden sorozatból a legjobb lányt kell posztolni.

Kezdem.
73 posts and 63 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.6575

File: 1418765858939.jpg (97.57 KB,1800x1200,3:2,Osaka.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.7102

File: 1422244511330.jpg (51.92 KB,489x154,489:154,mako.jpg)

>>3307
>>3428
Egyszer kimegyek cosplay cuccban a város határánál a táblával fotózkodni.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14641

File: 1ea1c9d6ec8c3dc⋯.png (305.32 KB,850x675,34:27,sample_5e4544fcf46ee70fa19….png)

File: 14784d2af0f7851⋯.jpg (40.07 KB,500x552,125:138,kawaii.jpg)

File: 8d1c940a2bac0b0⋯.jpg (628.2 KB,1134x1280,567:640,1515817227418.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14643

File: ff367f1745e4b3d⋯.jpg (63.51 KB,1024x987,1024:987,ayaya.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14645

File: 83dfe780f2ecd41⋯.jpg (67.41 KB,1280x720,16:9,ayase.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 7d4443557d19c04⋯.jpg (54.37 KB,1920x1080,16:9,Pop_Team_Epic-2.jpg)

 No.14619 [Open thread]

5 posts and 2 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14625

>>14622

Mert azt akartam hogy megtörténjen.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14628

bump

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14629

>>14628

ellen-zsálya

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14631

Amilyen váratlanul jött, olyan gyorsan ment. Tessék OP, a jutalomzsályád.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14636

File: fa14b094bd7b785⋯.png (3.89 MB,2280x3220,114:161,fa14b094bd7b78508c946eef9e….png)

Ezt a képet azért megmentettem onnan.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 41e354a55abb77b⋯.jpg (96.83 KB,1280x720,16:9,too much.jpg)

 No.14580 [Open thread]

Van valami osztályozása az ételek csípősségének? Azt tudom, hogy erősség szerint van a Scoville-skála, de karakterre van-e valami? Az előbb ettem valami salátát amiben "pepperoni paprika" volt, bármi legyen is az, és teljesen máshogy csípett mint a zöldségesnél kapható erős paprikák.

Anon amúgy szereti a csípőset?

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14582

>>14580

A paprikák erősségét egy kapszaicin nevű anyag idézi ekő, minél több van a paprikában, annál erősebb. Szeretem a csípőset, pedig kerülnöm kéne.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14583

>>14582

Csak a paprikák tudnak csípni? És miért kellene kerülnöd?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14584

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>14583

Nem, a bors, a torma, retek és mustár is csíp, a gyömbér is, de érezhető a különbség közöttük.

Problémák voltak a gyomrommal, kímélnem kéne az ilyesmitől.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14594

>>14584

De azokban nincs kapszaicin?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14598

>>14594

Elvileg valami más a hatóanyaguk, de nem emlékszem már mi.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1421185702223.jpg (238.44 KB,933x1024,933:1024,15079550498_774818b8e3_b.jpg)

 No.6987 [Open thread][Last50 Posts]

Mi a jó a pelenkahordásban? Anon kipróbálná ha lenne rá lehetősége, vagy visszataszítónak találja?
114 posts and 58 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14511

>>14503

Igen, és jobban alakult, mint vártam.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14543

>>14505

>>14511

Meséltek róla?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14553

>>14543

Pontosabban miről szeretnéd hogy meséljek?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14574

>>14553

Mire számítottál, hogy alakult? hogy sikerült másik pelenkakedvelőre lelned?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14579

>>14574

Megtalálni könnyű volt, van külön magyar fórumuk, kicsit oldschool, de a célnak megfelel.

Beszélgettem több emberrel is, az egyikük felvetette hogy mi lenne ha találkoznánk, először arra számítottam hogy végig kellemetlen lesz és hogy max egy óra és biztos menekülni akarok majd, de belementem mert nem akartam bunkó lenni.

A végén egész jól eltársalogtunk lebukásokról, dolgokról amiket meg akarunk venni, meg hogy hova érdemes benézni pelusért a környéken. Kerestünk egy félreeső parkolót ahol tisztába tett a hátsó ülésen, nem sokkal később felhívták és mennie kellett.

A másikkal akivel találkoztam legóztun vagy 6 órát, meg vezetgettünk a városban meg kirándultunk egyet, abszolút nem volt vállalhatatlan, szivesen megismételném.

Remélem valamikor még lesz alkalmam találkozi valamelyikükkel.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 7eeedc63b277451⋯.png (468.71 KB,631x469,631:469,ideges vagy.png)

File: 74e8824d906f922⋯.png (434.02 KB,630x466,315:233,Trünicht.png)

 No.14136 [Open thread]

Üdvözlet foszöldtábla-lakó barátaim!

Látom szeretitek a keleti meséket, és mivel ebbe az irányba küldtek USTEAM-ről, ezért itt is közzéteszem akkor a LoGH fordításomat.

Az első hét rész van jelenleg kész, általában hetente készül el egy, esetleg másfél rész.

Innen tölthető le az összes:

https://mega.nz/#F!Yf5nhT7a!oXTCCzZgW87JwCE12Uettg

Ha van bármi új, akkor annak szoktam külön linket lőni, de minden elérhető az OP linkjéből.

Az angol változathoz képest annyi eltérés van helyenként, hogy bizonyos (német) neveknél inkább a hivatalos regényfordításokat vettem alapul, tehát egyfajta restauráció megy végbe. (Hol meg én javítottam bele, mert egyértelmű, hogy gubanc van.)

Ilyen példának okáért:

Minci=>Mintz

Truniht=>Trünicht

Seeckt=>Sekt

Buro=>Büro

usw.

Egyéb megjegyzendő apróságok:

Arisztokratás, régies körmondatok a Birodalom tisztjeinek és vezetőinek.

Ha lehet akkor a szervezetek nevét is lefordítani valahogyan magyarra. (Free Planets Alliance = Szabad Bolygók Szövetsége stb.)

Nem csak egyszerűen lefordítani, hanem lehetőleg valami szépet is alkotni közben.

Tegezés-magázódás bizonyos helyzetekben. (Az angol változat talán ezt legyalulta a macskahormonbe, de semmi se akadályozza meg azt, hogy csak szimplán az szituáció alapján válasszunk egy megszólítási formát, én legalábbis kétlem, hogy egy hadseregben annyit tegeződnének a felsőbb körökben.)

Ha valami németül van, akkor azt fordítói megjegyzésben jelezni.

20 posts and 4 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14305

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14515

Milyen eszközt használsz fordításhoz?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14516

>>14515

Aegisub-ot

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14545

File: ae2e342a676e0f1⋯.png (417.46 KB,640x480,4:3,2.png)

File: 0e89cb99819d007⋯.png (471.07 KB,640x480,4:3,2_2.png)

Hosszas baszakodás után végre készen van.

Összegyűjtöttem a rangokat meg minden, most már azok is rendszeresítve vannak.

A lényeg az, hogy készen van, ugye?

Letölthető az alábbi linkről és az OP linkjéből!

https://mega.nz/#F!wGAzxYDR!5OkH2b4hbfk7LWlaLtyyaw

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14554

File: c6385a6e9f3cac0⋯.webm (120.78 KB,480x270,16:9,goodjob.webm)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 22318a7dd756dec⋯.jpg (35.21 KB,324x377,324:377,047e8d6fc01f88cb5c7fa5a1c8….jpg)

 No.14285 [Open thread]

Anonnak milyen éve volt?

3 posts and 2 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14296

File: bbee85f17b9a315⋯.png (343.56 KB,340x523,340:523,bbee85f17b9a31588cca73c213….png)

>>14295

Valami nagy dologra készülsz?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14300

>>14294

Inkább csak az, hogy bármikor elbaszódhat minden valamivel. Tudod, tánc a jégen.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14375

Abszolút felesleges év volt, semmi említésre méltó nem történt.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14376

>>14296

Nem. Igazából semmi sem változott az utóbbi két hétben, ennél rosszabb évem soha ne legyen.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14377

Nagy változások lettek, egyre többet enged géef a hülyeségeimnek, új, jobb melóhely, lehet beindul egy 11/10-es vállalkozás, eddig örülök neki.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: d2e8f55e58c5aef⋯.png (898.77 KB,1706x960,853:480,index.png)

 No.13945 [Open thread]

Lássuk az idol autogramod!

http://obrhnk.net/cgAutograph/

10 posts and 6 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14327

File: c61bda1cbe237dd⋯.png (942.18 KB,1706x960,853:480,feri.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14330

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>14327

Kár hogy annak idején a szovjetek derékba törték a karrierjét, pedig már épp kezdett befutni.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14331

File: 7c02ef255742ef2⋯.jpg (254.98 KB,1036x1326,518:663,falkavez_r_nk.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14348

>>14323

Menj oda valakihez az utcán és kérdezed meg,hogy mit gondol az idolokról.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14350

>>14348

Az nem az én hibám, hogy az átlagember műveletlen. Én úgy néztem, hogy az idolt használják ilyen értelemben, bár általában jelzővel: japán idol, k-pop idol...

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1464036757155.jpg (10.35 KB,250x332,125:166,1462500023043.jpg)

 No.11555 [Open thread][Last50 Posts]

Mindenféle hentai képecske gyűjtő fonákja, kerekedj!

746 posts and 1124 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14213

File: 11b0f0b92e7d8f4⋯.png (2.02 MB,1920x1925,384:385,5b31bc300589ba3b9abefbc7cf….png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14215

File: 75eeee766fe0f17⋯.png (5.05 MB,1610x1998,805:999,f44728ad1653d735638d610991….png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14216

File: 84c95d6ed0d6bef⋯.png (1.96 MB,1200x1706,600:853,21bdf03e546012d9adfb766c51….png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14217

File: e90400f4462f694⋯.png (8.74 MB,2728x3917,2728:3917,736d77cfb22a4da92571e63331….png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14218

File: faab0f44d7e6319⋯.png (542.81 KB,800x1200,2:3,0450a83f93fb11be7f5b8b37d7….png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: f7f26d248c71877⋯.jpg (27.24 KB,400x356,100:89,151149236317.jpg)

File: 2aaa45f7969580a⋯.png (5.32 KB,229x76,229:76,ClipboardImage.png)

 No.14185 [Open thread]

Mi az az archive gonb?

2 posts and 1 image reply omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14193

File: bf8dc6962361b28⋯.jpg (61.56 KB,454x641,454:641,honk.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14198

>>14193

Pedig aki mer, az nyer.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14200

File: 68511d1bf0756c9⋯.png (506.23 KB,680x719,680:719,68511d1bf0756c9b6389e65a24….png)

>>14198

Ez sok mindent megmagyaráz az életemből.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14205

>>14200

Ez valami pingvin cosplay?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14206

File: 6423c6fa381321e⋯.png (300 KB,1003x1267,1003:1267,kaban-aoi.png)

>>14205

Csak egy fürendzü.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.Delete Post [ ]
[]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]
| Catalog | Nerve Center | Random
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]