[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]

/turul/ - turul 8

teadélután & aranyos kislányok

Catalog  Archive

Name
Email
Subject
REC
STOP
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = required field[▶Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Flag
Embed
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options
dicesidesmodifier

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webp,webm, mp4, mov, swf, pdf
Max filesize is16 MB.
Max image dimensions are15000 x15000.
You may upload5 per post.


https://translate.google.com/

YouTube embed. Click thumbnail to play.

 No.15254 [Open thread]

emlékszik még bárki is?

8 posts and 4 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15268

File: 1900a1970874e9c⋯.gif (51.06 KB,500x376,125:94,1394314706244.gif)

>>15267

hát, remélem azért élnek még valahol valamilyen formában

történt valami érdekes vagy emlékezetes dolog azóta?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15274

>>15268

Átmentünk 100% slice of life-ba, már nincsenek epikus plot vonalak.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15286

https://kuruc.info/r/6/190028/

A javaslat legkényesebb pontjai a 11., illetve a 13. cikk. Utóbbi arra kötelezne minden weboldalt, hogy még publikálás előtt ellenőrizze a felhasználók által feltöltött tartalmakat, és csak akkor engedélyezze a megosztást, ha az nem használ semmilyen szerzői jog által védett kép-, hang-, vagy egyéb anyagot. Így az online platformok üzemeltetői a korábbinál sokkal nagyobb felelősséggel tartoznak az ő felületükön megjelent tartalmakért.

O O F

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15289

File: 711271441507597⋯.png (56.29 KB,365x511,5:7,kurucinfolink.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15309

>>15286

Nem lesz semmi. Az internet és a szerzői jogvédelem? Ne röhögtess.

>>15289

>>>/shitskin/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 92354fc086a3110⋯.jpg (210.81 KB,1920x1080,16:9,HappySugarLife-Episode1-34.jpg)

 No.15178 [Open thread]

Gyűjtsük össze, hogyan lehet békésen öldökölni anélkül, hogy elkapnának minket!

2 posts and 2 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15181

File: 23342974c9e2faa⋯.jpg (562.35 KB,1600x1030,160:103,4176bc6d284c0fe062658e4665….jpg)

5. Rövid idő alatt ne kövessünk el sok békés öldöklést.

6. Ne öljünk meg nagy befolyású, híres embereket.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15182

File: 1b0789f0e80b4e0⋯.png (1.17 MB,1127x1385,1127:1385,d3d7489fd8612124a025b1d07a….png)

7. Ne mondjunk el senkinek semmit.

8. Egyedül kell mindent csinálni.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15190

>>15178

Erre most írnék valamit az egészségügyről, de nem akarok politizálni.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15260

YouTube embed. Click thumbnail to play.

9. Ne hagyjunk szemtanúkat.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15305

File: a172188ff1e6c81⋯.png (926.95 KB,1024x768,4:3,75802d083ef10f6fd5aac0d0ce….png)

A halottakat nem tudják lecsukni.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1459399668273.jpg (256.36 KB,1538x2432,769:1216,43093104_p0.jpg)

 No.10870 [Open thread][Last50 Posts]

harisnyanadrág szál

746 posts and 1221 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15294

File: 301766b3058e8b5⋯.jpg (410.48 KB,900x1300,9:13,9feded1a334fb069a4ab8a1108….jpg)

File: 8bbcbc1d063c348⋯.jpg (778.69 KB,1330x1200,133:120,8ca71e497f23fb0aa2672b06a4….jpg)

File: 150ec8002a32d72⋯.jpg (1.15 MB,1240x1754,620:877,58861f787b1206cf12a48d4262….jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15295

File: 250362864c38ec8⋯.jpg (633.95 KB,1658x2148,829:1074,6dabeaedd9cb95f6bfa5be3b7d….jpg)

File: fd49336aa2883a4⋯.jpg (948.87 KB,1500x2000,3:4,4b32e4c9037e6f65ed3b26bd13….jpg)

File: 2be64ef47b728bf⋯.jpg (1.88 MB,2480x3508,620:877,89089b7cc7a951a8700643d7e5….jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15300

File: 78671d2142db7db⋯.png (627.84 KB,1001x885,1001:885,4d40eb81239153d590664ff704….png)

File: b1e5561c1ca8682⋯.jpg (551.05 KB,2928x4096,183:256,9e120151fbb8407db04ff1aaa1….jpg)

File: fadd64f4170e8d9⋯.png (1.13 MB,1253x1870,1253:1870,44ca9985b6be420738100fee1f….png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15301

File: 19e5db2a5d9b7ab⋯.jpg (150.43 KB,644x1084,161:271,f8e25a12f67b4d0d93aeab32eb….jpg)

File: b4382f564f30d63⋯.jpg (137.01 KB,721x1234,721:1234,5ff52713201222e929af9a5375….jpg)

File: 106810ba5591211⋯.jpg (241.03 KB,1350x2400,9:16,9f0d27f1e6d6a1906998fab79f….jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15302

File: 6f19e30efd61a59⋯.png (7.79 MB,3830x2817,3830:2817,ca12cdb79a66d242e95a6f9583….png)

File: 6489802a154adb2⋯.jpg (6.12 MB,3000x4952,375:619,1862f2be1d479af78e0bb74d97….jpg)

File: 3868863d57c7a16⋯.jpg (144.21 KB,750x1206,125:201,6fd3a62d3fedd929453b4fb93e….jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 149ea5944ba41fc⋯.jpg (1.58 MB,1920x1051,1920:1051,1525287020689.jpg)

 No.14918 [Open thread]

Anonnak mi a terve a nyárra?

14 posts and 1 image reply omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15213

File: 615cf313e5dc449⋯.jpg (92.01 KB,313x505,313:505,IMG_20180807_112310.jpg)

Hát, döglődeni ebben a melegben, az biztos nem, de nem lehet mindenkinek jó mindíg, szóval itt vagyok én, döglődve döglődő döglődék, döglődve döglődő dög a döglesztő dög meleg miatt.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15214

>>15213

Túl forró a levegő a hálóban?

Vigyázz, nehogy döglődés döglődésével dögölj.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15231

Mégse fogom elolvasni a Genji monogatarit :D

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15232

>>15231

Hogyhogy? Wikipédia szerint ezerötszáz oldal, az még pont belefér szeptember elsejéig.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15233

>>15232

Mert úgy döntöttem mást fogok olvasni.

Év közben meg felejtős, mert nem fogom magammal cipelni mert keszy nehéz. és nem fér el a táskámban.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: cdabff76c8c852d⋯.png (1.12 MB,800x1000,4:5,607045c04de679fd11004aad4b….png)

 No.15082 [Open thread]

Van magyar virtuális youtubeos?

27 posts and 11 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15168

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>15166

Ez így igaz! Szerintem a legtöbb szovjet harckocsizó is iszákos, koszos, iskolázatlan és nyers volt. Aztán nézd meg mi lett belőlük.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15169

>>15166

>>15168

Túl szélesre nyitjátok a definíciót, mert itt már történik is valami érdekes, azaz részt vesznek egy bajnokságon. Az átlag cgdct-ben lófaszt sem csinálnak.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15170

>>15169

Ebben dolgoznának ha épp nem a lapátot támasztják.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15171

>>15169

Milyen animéket néztél te? Minimum legalább iskolába járnak.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15177

>>15169

Olyan mesét ahol tényleg semmi nem történik talán csak egyet láttam, de az is inkább volt paródia mint bármi más.

Valamilyen cselekmény mindenképp szükséges, különben indokolatlan lenne bármit is mutatni a nézőnek, szerintem inkább a konfliktus részleges vagy teljes hiánya teszi ezeket a sorozatokat olyan agysorvasztóan cukormázassá, vidámmá.

Én azért néznék meg egy ilyen animut mert egy nagyon nem ideális élethelyzetet mutatna be úgy, mintha a kőműves élet minden perce ajándék lenne. Az ellentmondás és a háttérben húzódó szarkazmus adná a humor velejét. Nekem az is okés lenne, ha valami építőipari szakmunkásképzőben játszódó életszelet mese lenne, mindenki úgy viselkedne mintha a legvidámabb hely lenne, de a néző tisztában van vele, hogy senki se jelentkezett oda önszántából.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 072e0e46c9e882e⋯.webm (2.18 MB,640x360,16:9,1519770060994.webm)

 No.14668 [Open thread]

Van-e nektek valami jó muzsikátok tesók? Mulatóssat azt szeressem.

19 posts and 6 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14896

YouTube embed. Click thumbnail to play.

valamint egy kicsit relevánsabb zene.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14983

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15098

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Gyerünk anonok pörgessük fel a szálat, különben begorumbulok az interneten keresztül ismeretlen emberek miatt. (rád nézek, anon)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15118

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15156

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: e9aad719e5bc487⋯.jpg (155.07 KB,600x480,5:4,mutant_discovered.jpg)

 No.13930 [Open thread]

Melyek a jobbak? A nagy dagadt macskatőgyek, vagy az icipici cicacicik?

6 posts and 5 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15054

>>15053

Azt mégis hogy?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15055

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15110

File: 5213927f6c8b6b1⋯.jpg (115.09 KB,1280x720,16:9,cica láncon.jpg)

>>>/a/840010

A fenéknek milyen szinonímái jutnak eszetekbe? Talán a far lenne a legjobb, de annak meg farok a többesszáma, és ropptanmód félreérthető lenne ha a nagy dagadt macskafarokról beszélgetnénk.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15113

>>15110

Popsi, tompor, ülep, fenék

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15116

File: 35b4c7ad491c062⋯.png (1.62 MB,1300x1021,1300:1021,ClipboardImage.png)

>>15110

Vaskos cicavalag!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 4afea72ec656019⋯.jpg (73.97 KB,600x641,600:641,Misaka.Mikoto.full.330343.jpg)

 No.15065 [Open thread]

Tudom, hogy az ilyen animés helyeken divat imádni mindent, ami Japán, de valljuk be, a japán konyha nem túl nagy szám.

1 post and 1 image reply omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15067

>>15066

am a hal vacak szvsz

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15086

Ezt tárgyaljuk újra, ha már ettél wagyu steak-et vagy teriyaki lazacot. Nem mellékesen japánban fedezték fel az umami ízt a keserű, savanyú, édes, sós mellé.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15087

>>15086

Az a büdös hal íz?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15089

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>15087

Van más opció.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15090

File: 2e04487d36e0478⋯.png (1.85 MB,1000x1125,8:9,1519495610025.png)

Egyszerű, de finom. Kóstolj meg pl. egy katsudont. Semmi olyan nincs benn, amit egy európai ember ne szeretne, de ebben az összetételben mégse jutott itt eszébe senkinek ilyet főzni.

A ramen is nagyon finom comfort food, az egyik kedvenc levesem.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: a921ef2e8fc2f93⋯.jpg (208.42 KB,512x512,1:1,acd3a22ba9dea6dda5ac808244….jpg)

 No.15007 [Open thread]

Howdy, Hungarian brothers, I've opened up another board to hopefully get other Europeanons to get together and get crackin' on all info regarding the (((EU))), would you mind joining us there?

>>>/eu/

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15010

I thought totalitarian police states are not allowed to join the EU.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15011

>>15010

>xdDDD le orbán egy diktátor

dump drumpf amirite?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15021

File: 6e5737e1884fad4⋯.png (427.98 KB,477x530,9:10,smug-015.png)

>>15011

Majmoljad csak a dekadens nyugatot, attól leszel igazi hazafi a 4csenes náci (((haverjaid))) szemében.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15043

>>15011

Magyarcsen /p/ jobbra, Négykislány /pol/ előre, a gulág balra, a döntés a tied fidesszoponc.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration. No.15012 [Open thread]

Megvan még valakinek a link a magyarkana generátorhoz? Ha jól emlékszem, tegőzről volt elérhető, de már ebben sem vagyok biztos.

5 posts and 4 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15018

File: 17f00da05aafc05⋯.jpg (104.98 KB,1920x1080,16:9,1524426882815.jpg)

>>15017

miért

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15019

File: 41771761b348e7b⋯.jpg (375.36 KB,930x1024,465:512,067c436752ed6c47ead7795130….jpg)

>>15018

nemtom lol

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15020

File: 4a228988c942075⋯.jpg (105.18 KB,1920x1080,16:9,1524426354751.jpg)

>>15019

ja hogy ez ilyen globális végtelenkislány szószűrő

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15022

File: ac9c5df4d8dd334⋯.gif (56.73 KB,320x240,4:3,Katakana_ミ_stroke_order_an….gif)

>>15020

Nem, tábla specifikus, a "mi" katakana van lecserélve valami japán szövegre ami kb. annyit jelent, hogy "nem értem." De hogy miért lett hozzáadva, azt már nem tudom, meg most meg se tudom mutatni a szószűrőket, mert 403 forbidden.

何と言いましたか

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15024

>>15022

ja tényleg, erre emlékszem is

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 102a144b9e183d6⋯.png (144.89 KB,500x561,500:561,92BBEC70-A939-4CA3-8679-54….png)

 No.14987 [Open thread]

Tutturú májusí desz!

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14988

File: 5c561c9704c779a⋯.jpg (320.77 KB,1000x1412,250:353,5c561c9704c779a70c89bc20db….jpg)

He?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15006

File: a873318b44a6089⋯.png (2.18 MB,991x1407,991:1407,fdcad5f68640e7717043e307d2….png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 09e8319f468de46⋯.png (2.81 MB,1599x899,1599:899,alcoholism.PNG)

 No.14773 [Open thread]

https://www.gyakorikerdesek.hu/egyeb-kerdesekhumor665551-milyen-ehhez-hasonlo-szovegeket-tudok-d-lent

Ezt most csak úgy itt hagyom.

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14774

File: 96fa57fa2f57839⋯.jpg (72.25 KB,568x1039,568:1039,ha nem bírom minek iszom.jpg)

Rossz a link

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14777

>>14774

Gondolom a dupla alsóvonások miatt.

https://www.gyakorikerdesek.hu/egyeb-kerdesek_ _humor_ _665551-milyen-ehhez-hasonlo-szovegeket-tudok-d-lent

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14779

>>14774

Nem baj, az ufós kérdések általában amúgy is viccesebbek.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15001

http://mnytud.arts.klte.hu/sorozat/katszl/k.htm#kev%C3%A9s

: Kevés (vagy), mint

| árvaházban a szülői értekezlet;

| Balaton szeletben a hullámverés;

| börtönben a vészkijárat;

| Camping sajtban a sátorrúd/sátorvas;

| egy darab nulla;

| dobostortában a ritmusérzék;

| elefántnak a normál tampon;

| erdőtűznél a vízipisztoly;

| esőben a hajszárító;

| a hajnali gerlefing;

| harmatos fűben a gyíkpisi;

| kecskebékán a zöld festék;

| kopasz valagon egy szál szőr;

| lágerben a repeta;

| lánykollégiumban/leányintézetben/zárdában a fitymacsattogás;

| a lepkefing;

| lószarban a citrompótló;

| (ló/tyúk)szarban a (C) vitamin;

| lócitromban/lószarban a nyerítés;

| Maci/Mackó sajtban a brummogás;

| mákos tekercsben az önindukció;

| Mese sajtban a mesemondó;

| mocsárnak a hősugárzó;

| őrmesterben/századparancsnokban a jóindulat;

| törökmézben a janicsár;

| a trójai faló az epsomi derbin;

| Turista sajtban a hátizsák;

| Turista szalámiban az idegenvezető;

| újoncnak a szabadság;

| a vasárnapi tízórai [ti. vasárnap nem adtak];

| Auschwitzban a tízórai;

| vöröshagymában a proletáröntudat;

| Zsanán a poroltó.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 869683c5f70be39⋯.png (135.88 KB,635x845,127:169,gopnik_sanya_by_bookmarkah….png)

 No.14969 [Open thread]

Mi a gopnik magyar megfelelője?

1 post omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14974

A gopnik életforma nálunk nem működik. Legközelebb talán a mamahotellel lehet kerülni hozzá, de az korántsem ugyanaz.

Ebből kifolyólag nem hinném, hogy létezne magyar megfelelője.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14975

>>14974

Magyarországot nem terrorizálják bandákba verődött semmirekellő panelproli fiatalok?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14976

>>14974

Cicám, nálunk olyan 70 éve csak a gopnik életvitel működik, ruszkiknál és a balkánon a panelprolikat nevezik így, csak nálunk a bandába verődve fenyegetés privilégiumát monopolizálták a kisebbségiek, ezért a mi gopnikjaink szelídebbek.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14977

File: adea390ceb09dc2⋯.jpg (76.91 KB,465x536,465:536,6c320099dbefcd99d7bf1dbfaf….jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14986

>>14969

Cigány, illetve fehér cigány.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: bf2d36e187583df⋯.png (825.47 KB,960x1200,4:5,serval.png)

 No.13714 [Open thread]

myamyamyamyamyamyamya !!

39 posts and 34 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14238

File: a3d1e43558b8183⋯.gif (2.12 MB,560x480,7:6,a3d1e43558b81833dea71f87b2….gif)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14360

File: 7934c180f1763a3⋯.jpg (1.01 MB,1927x1095,1927:1095,1514398991793.jpg)

Úgy néz ki Tatsuki-t végleg menesztették...

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14526

File: 00b486bafe47bdc⋯.png (536.54 KB,461x501,461:501,walk.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14527

>>14526

8chan úgy döntött, nem lesz animált. Lessétek meg itt: https://a.doko.moe/zszbxz.png

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14982

File: fdb096e45d179b2⋯.png (329.35 KB,726x648,121:108,1527013304225.png)

Második évad mikor?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: c83ecaa7084c087⋯.png (177 KB,384x405,128:135,1460126588904.png)

 No.14798 [Open thread]

>five active ISPs

16 posts and 13 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14826

>>14815

Még gyilkolhatsz cigányokat.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14827

>>14826

evvel most arra akarsz célozni, hogy öljem meg magamat?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14947

File: 84208c41498aac3⋯.jpg (200.52 KB,988x1052,247:263,32627342236.jpg)

Have a free UID

Anyways the hungarian maisieposter from /tv/ was just outted as the guy who spams BBC and has posted tens of thousands of cuckold videos and pics on /wx/ by the board owner of /wx/. I don't know if he lurks here or if you guys even know him. However on the off chance you do know of him I thought I would tell you since he made a point of saying how much he hated your board.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14979

>>14947

>I don't know if he lurks here or if you guys even know him.

Dehiszen honnan a fenéből ismernék egy másik névtelen alakot innen? Édesfaszom...

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14981

>>14979

Hát azért voltak itt névbuzik is, mint például az az EllieBellie vagy minek is hívták.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.Delete Post [ ]
[]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]
| Catalog | Nerve Center | Random
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]