[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]

/turul/ - turul 8

teadélután & aranyos kislányok

Catalog  Archive

Name
Email
Subject
REC
STOP
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = required field[▶Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Flag
Embed
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options
dicesidesmodifier

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webp,webm, mp4, mov, swf, pdf
Max filesize is16 MB.
Max image dimensions are15000 x15000.
You may upload5 per post.


https://translate.google.com/

File: 1458065675114.jpg (918.16 KB,1438x1861,1438:1861,Kossuth.jpg)

 No.10692 [Open thread]

Az igaz, hogy Kossuth a szabadságharc után női ruhában menekült át a határon a törökökhöz, és utána három napig sírt?

5 posts and 1 image reply omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10700

>>10698

Nem is halott, ott van az Utolsó Menedék is most már.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10759

>>10699

>>10700

Védjétek csak továbbra is a védhetetlent.

Zene fonálon kívül halott az egész.

Csak ti vagytok olyan makacsok, hogy oda postáztok, ahelyett, hogy csinálnátok ide egy hasonló fonalat. Azt a halott táblát meg hagyjátok békében nyugodni.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10762

File: 1458670551745.jpg (72.74 KB,850x956,425:478,1456611711884.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10765

>>10759

Tudhatnád, hogy voltaképp minden három, és a három bűvöletében fogant meg a magyarkan-perturul-perkocsog szent szimmetriája.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10767

File: 1458678776083.jpg (54.01 KB,500x707,500:707,1458443155533.jpg)

>>10765

Úgy érted a turul-köcsög-cicachan.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration. No.10531 [Open thread]

Legfelsőbb Úriemberka babácska vagyok.

Mi történt a turulchannal? Miért csak magyarchan címen érhető el? A lóherén még mindig a Flash file van csak.

Van más magyar képtábla ahol posztolhatok Javascript nélkül/Torról?

Ja és ki ez a Sakura? Miért használja valaki a waifum nevét?

41 posts and 20 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10635

File: 1457741775918.jpg (647.75 KB,1920x1080,16:9,923320.jpg)

>>10633

Jó de téged nem a perturullal szedtelek fel.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10647

File: 1457801534003.jpg (48.71 KB,720x720,1:1,1457207924001.jpg)

>>10632

és fiúzni?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10650

Legjobb ember legjobb fonákja fel!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10653

File: 1457818412140.jpg (147.44 KB,1280x720,16:9,874153.jpg)

>>10647

Az rajtad múlik.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10654

>>10635

Hát hogyan, hol, merre?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration. No.10617 [Open thread]

>moderátor voltam turul/magyarchanen

Ó bárcsak.

t. B‌ogi

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10623

Legfelsőbb Úriember, fejezd be!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10625

KÖCSÖG

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10651

>>10623

Nem, nem soha!

>>10625

Nem is, mert Te!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1457559636383.png (725.54 KB,990x1210,9:11,mentve.png)

 No.10583 [Open thread]

reszletek@yandex.com

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10584

Ez szexhirdetés ez amúgy?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10590

File: 1457616144282.jpg (30.65 KB,500x667,500:667,kawaii girl.jpg)

>>10584

OP levelet vár másik anontól akivel káposztán csinált fonalat avval a tanpopo képpel

a témát eltaláltad

t. harmadik megfigyelő fél

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10593

File: 1457622998843.png (676.54 KB,571x800,571:800,d80044da71e83fb96a0fa0c063….png)

>>10590

Lesz egy új boldog párunk?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10594

Perturul, az Anonymous társkereső – Regisztrálj, még ma!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10613

File: 1457683059470.jpg (713.82 KB,1200x1500,4:5,R9ymWRN-MfzWDI1.jpg)

>>10590

Óóóó már értem.

Miről szólt a diskurzus?

Él még a fonál? Ha igen, postáznád nekünk?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1407245419773.png (8.4 KB,500x250,2:1,Oekaki.png)

 No.4883 [Open thread][Last50 Posts]

ITT:
>Kitalálod az animut
>Újat rajzolsz
54 posts and 28 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10600

>>10596

Nem:c

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10603

File: 1457650783267.jpeg (15.35 KB,350x262,175:131,töpreng.jpeg)

>>5213

Úgy emlékszem, hogy Eru-chan.

Valamilyen FN géppuska alapján csinálták.

t. B‌ogi

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10605

>>10603

Te nem vagy Legfelsőbb Úriember.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10610

File: 1457677506173.webm (1.46 MB,320x240,4:3,1457555602378.webm)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10616

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1456098172387.jpg (757.52 KB,1024x768,4:3,Jellyfish.jpg)

 No.10420 [Open thread]

What the fuck even is this board/

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10421

File: 1456100643855.png (3.08 MB,2060x2400,103:120,0406019f-a291-417a-c158-65….png)

>>10420

A sanctuary for tea drinking cute little girls. :3

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10422

File: 1456127326985.png (140.63 KB,290x395,58:79,1452075043-0.png)

Én nem szeretem a teát.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10566

File: 1457441180278.webm (6.55 MB,720x480,3:2,teaa.webm)

>>10422

Nem-e?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1455786725073.jpg (105.51 KB,550x500,11:10,1428882597001.jpg)

 No.10385 [Open thread]

egeszege bamboleo

7 posts and 3 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10395

File: 1455830776578.png (363.9 KB,600x681,200:227,1455043064018.png)

>>10394

A hangyáknak szánt képet is e célból postáztad?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10397

>>10391

Kemoterápia, drága barátom.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10398

File: 1455842304578.jpg (160.4 KB,1280x1273,1280:1273,1455598294718-0.jpg)

>>10397

A kemoterápia más jelent nálam. ;3

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10406

File: 1455901035850.jpg (107.13 KB,500x500,1:1,1366646963898.jpg)

>>10394

Te tényleg lengyel vagy?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10475

File: 1456580253723.jpg (94.31 KB,800x450,16:9,28800_c[1].jpg)

>>10394

Nincs kedved csinálni egy tisztességes magyar feliratot a Wiedzmin sorozathoz?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1454275269229.jpg (131.3 KB,478x647,478:647,7cb3b201fd79b42a9c3516312d….jpg)

 No.10289 [Open thread]

Léteznek 3D-s tsundere lányok?

3 posts and 1 image reply omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10304

>>10292

Nem hangzik túl jól...

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10308

File: 1454577901512.gif (1.48 MB,850x468,425:234,f93.gif)

>>10304

Sajnos nem, és kezelni sem lehet nagyon.

Több ismerősöm is próbálta helyre pofozni, de mindig besértődve kárt tett magában, mint hogy változtasson a hozzáállásán. Csak sajnos evvel azt éri el, hogy egy szép napon egyedül fog maradni, és a macskáján kívül más nem fogja megsiratni, ha felakasztja magát. (cicát meg sajnálni fogom, hogy napokig nem fog enni, amíg a szomszédok észre nem veszik a rothadó hulla szagot)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10309

File: 1454579982525.jpg (64.92 KB,512x512,1:1,1454315817390.jpg)

>>10308

> próbálta helyre pofozni

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10440

File: 1456295894390.png (12.26 KB,294x26,147:13,2016-02-24-073729_294x26_s….png)

>>10291

Hát nem...

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10441

>>10440

Tudom, hogy nem nekem válaszoltál, de én ezt most nem értem.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1456176788325.jpg (Spoiler Image,55.62 KB,191x255,191:255,1432552361545.jpg)

 No.10428 [Open thread]

mi történt magyarchannel?

4 posts and 1 image reply omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10436

File: 1456293518394.jpg (309.86 KB,600x900,2:3,55460580_p0.jpg)

>>10433

Én, és még jó pár táblavándor, az összes számottevő magyar képtáblán megfordulunk. Mink lehelünk életet élettelen testükbe, vagy fújjuk le a port róluk. Igaz, mivel nem vagyunk olyan sokan, így túl nagy aktivitást nem is generálunk így...

Az, hogy a magayrcsíny ennyire elcsámacskahormonsedett, arról nem tehetünk. Nem vagyunk adminok, akik banánt tudnánk osztogatni az őrjöngő majmócáknak.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10438

File: 1456295150259.jpg (122.64 KB,1280x720,16:9,1456202716702.jpg)

>>10435

Képet vagy valami, mert az előbb felnéztem és csak normálbuzi fonalakat láttam, drámát nem nagyon.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10442

>>10438

Szerintem erre a fonákra gondolt, benne Annára és a körülötte történő tömjénezésre:

https://magyarchan.net/b/thread/19146/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10448

>>10442

Ja, én az ilyen nőgyűlölős fonalakat mindig kihagyom, mert nem bírom a nácikat. Úgyhogy ezt se fogom elolvasni, de azért köszi.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10451

>>10448

Ez inkább nőbálványozó, jópofiskodó, talpnyalogató topik.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1456148639500.jpg (4.72 KB,250x242,125:121,1455997385922.jpg)

 No.10424 [Open thread]

Mi ez a szar lap?

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10425

>>10424

Mindenki magából indul ki. :^)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10426

Galla Mikit hatalmába kerítette a zöld szemű szörnyeteg?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10427

File: 1456169355917.jpg (190.42 KB,1024x1242,512:621,1455489531850.jpg)

Te vagy a szar.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1451916106273.jpg (62.35 KB,700x513,700:513,1451279829136.jpg)

 No.10166 [Open thread]

Gyertek: https://beta.8ch.net/turul

Amit ide posztoltok, el fog veszni, a bétára posztoltak viszont meg fognak maradni, úgyhogy tessék oda posztolni!

Részletek: https://ghostbin.com/paste/rngmo

26 posts and 12 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10342

File: 1455106299090.jpg (1.47 MB,1892x2807,1892:2807,88a08a53c3927df05ae6ced55d….jpg)

>>10335

>>10341

Bepisilős fétis, hogyan működsz?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10343

>>10334

>>10342

Jók ezek a rajzok.

Ki a művész(nő)? Hol találom a további műveit?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10344

File: 1455120959556.jpg (884.33 KB,1311x1935,437:645,3ee0271e1da4dc6ab28d2341b3….jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10348

>>10344

HNNGGG

ismertem, de elfelejtkeztem róla, kösz anon. egyik legnagyobb stimuláció ennek a művésznek a repertoárja.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10349

>>10348

Az a vicc, hogy a tradicionális médiára kreált képei sokkal jobban bejönnek, mint az új digitális próbálkozások. Ez utóbbinál sokkal-sokkal több utómunkálatot kéne még elvégeznie.

Amúgy a legnagyobb szívfájdalmam, hogy alig van horizontális faltapétára való képe. :c

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1454443210530.jpg (70.87 KB,664x373,664:373,Medve.jpg)

 No.10299 [Open thread]

A medve igen nagy filozóf. Míg derültek az élet napjai, addig élvezi azokat, s ha zordonulni kezdenek, nem keres idegen hazát, mint a gólyák, nem is megy rabolni az erdőre, mint a farkas, nem megszolgálni, mint a kutya, hanem behúzza magát egy csendes, előre kiszemelt odúba, ott összekuporodik, s nagy megnyugvással várja, hogy melyikük unja meg hamarább a passzív ellenállást: ő-e vagy a tél? Rendszerint a tél türelme szokott rövidebb lenni, mert az rendesen elmúlik magától, míg havon megfagyott medvét még senki sem látott.

Néha vannak igen hosszú telek, de az a medvét nem konfundálja; tudja jól, hogy azért mégis csak el kell annak múlni; ha nagyon csípősen fú be odújába a szél, nem ír hozzá szelídítő brochure-öket, hanem betartja a hátával a nyílást, s akkor csak azon az egy helyen fázik.

Van aztán egy napja a télnek, aminek „gyertyaszentelő” a neve. Miről tudja meg a medve e nap feltűnését a naptárban, az még a természetbúvárok fölfedezésére váró titok. Elég az hozzá, hogy gyertyaszentelő napján a medve elhagyja odúját, kijön széttekinteni a világban. Azt nézi, milyen idő van! Ha azt látja, hogy szép napfényes idő van, a hó olvad, az ég tavaszkék, ostoba cinkék elhamarkodott himnuszokat cincognak a képzelt tavasznak, s lombnak nézik a fán a fagyöngyöt, pedig lép lesz abból, melyen ők megulgulnak; ha lágy, hízelgő szellők lengedeznek, akkor a medve - visszamegy odújába, pihent oldalára fekszik; talpa közé dugja az orrát, s még negyven napot aluszik tovább; - mert ez még csak a tél kacérkodása; mint a régi rendszer minisztériuma szabadelvű program mellett.

Ha azonban gyertyaszentelő napján azt látja a medve, hogy rút, zimankós förmeteg van; hordja a szél a hópelyhet, csikorognak a fák sudarai, s a lóbált száraz ágon ugyancsak károg a fekete varjúsereg, mintha mondaná: reszkessetek, sohasem lesz többet nyár; a tél megígérte nekünk, hogy mármost örökké fog tartani; mi kivettük árendába a szelet, fújatjuk, amíg nekünk tetszik; a nap megvénült, nincs többé semmi ereje, elfelejtkezett rólatok! Kár várnotok! - Ha jégcsap hull a fenyők zúzmarázos szakálláról; ha a farkas ordít az erdő mélyén: akkor a medve megrázza bundáját, megtörli szemeit és kinn marad; nem megy vissza többet odújába, hanem nekiindul elszánt jókedvvel az erdőnek. Mert a medve tudja azt jólPost too long. Click here to view the full text.

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10300

Mit jelent az, hogy a cinkék "megulgulnak"?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10301

meggárgyultak, gondolom

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1453835338856.jpg (96.21 KB,664x960,83:120,1453057325534.jpg)

 No.10246 [Open thread]

Anon szereti a kicsi, színes és aranyos animált lovacskákat?

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10249

>>10246

Van egy-két jól elkészített fanart, azt meg kell hagyni.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1453767345015.png (46.8 KB,1409x1782,1409:1782,14536785653388[1].png)

 No.10237 [Open thread]

Hát ezt most miért? (Morzsamentesítve)

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10240

>>10237

Kit ábrázol ez az ASCII kép, és miért kéne ezen vergődnünk?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10241

File: 1453796504881.jpg (306.12 KB,500x800,5:8,48dea5f46964fb3875f3cbf0ef….jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1453541293111.jpg (118.46 KB,800x600,4:3,nicemares.jpg)

 No.10230 [Open thread]

Talán ideje elhagynunk Nyomisztánt, hogy innen nyugatra terjesszük tovább a turul törvényeket...

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10231

File: 1453546719849.png (899.84 KB,1250x1250,1:1,8b9c18d5f5397ebf74d229783b….png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10232

File: 1453549570641.jpg (569.93 KB,1200x1173,400:391,54277521_p3_master1200.jpg)

>>10230

Ne beszél rébuszokban kérlek, mert nem értem ezt a nyelvezetet.

Vagy van itt valaki, aki letudja fordítani rébuszról szukkubuszra, amit OP mondott?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.Delete Post [ ]
[]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]
| Catalog | Nerve Center | Random
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]