[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]

/turul/ - turul 8

teadélután & aranyos kislányok

Catalog  Archive

Name
Email
Subject
REC
STOP
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = required field[▶Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Flag
Embed
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options
dicesidesmodifier

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webp,webm, mp4, mov, swf, pdf
Max filesize is16 MB.
Max image dimensions are15000 x15000.
You may upload5 per post.


https://translate.google.com/

File: 1445370562338.png (2.67 KB,100x100,1:1,2015.png)

 No.9293 [Open thread]

képzeljétek, nem tudok posztolni magyarcsínyre, mindig átdob a jelszó mezőre. veletek történt hasonló?

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9296

File: 1445373392333.gif (1.08 MB,480x270,16:9,1444598058914.gif)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9297

>>9296

de hűvös buzi... nem mindegy azért

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9298

Szkript-tiltó detektálva, netán?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9299

>>9298

nem, de azért kösz a tippet

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9305

File: 1445402711630.jpg (42.88 KB,770x400,77:40,anon-source-green-face-770….jpg)

>>9293

Nyugi, én sem tudok.

Szkriptek tiltva, ami alap.

És semmit sem vesztettem.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1445262590833.png (189.99 KB,415x600,83:120,799.png)

 No.9270 [Open thread]

A jelszó mező plain textben tárolja a jelszót. Kinek kell írni ez ügyben?

Illetve Admin, ha jól emlékszem, te elég jóban voltál kriplipasztával. Nem figyelmeztetnéd őt privátban?

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9273

File: 1445274317187.png (440.74 KB,300x500,3:5,1444601872695.png)

Régen nem volt az, úgyhogy szerintem tudatosan lett arra lecserélve. Miért baj? Félsz hogy valaki ellopja a jelszavad és megpróbálja kitörölni a posztjaidat?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9276

File: 1445277765315.gif (234.08 KB,500x500,1:1,1413145775413.gif)

>>9270

És eztet te honnét veszed?

A forráskódból, ami elérhető a GitHub-on?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1444415199916.jpg (72.48 KB,930x676,465:338,A puppet of higher powers.jpg)

 No.9190 [Open thread]

Tudok valamit tenni a saját életképtelenségem ellen?

11 posts and 8 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9249

>>9229

Mit?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9250

File: 1445092314114.png (622.24 KB,616x440,7:5,2ba4219e8a07bad7.png)

>>9249

Előszőr ismerd el a hibá(i)dat, és amin változtatni akarsz. Csak azután lehet elkezdeni a problémamegoldást.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9251

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>9249

Hallgasd ezt a zenét több órán keresztül, és érezni fogod.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9253

>>9251

Ez már majdnem industrial.

>wikin lecsekkol

Yup, jól éreztem. :3

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9258

File: 1445201946262.jpg (644.89 KB,950x713,950:713,f1db988782f20ef7064147fd44….jpg)

>>9251

Szerintem egy halott egyáltalán nem életképes.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1444612533833.jpg (108.78 KB,1131x707,1131:707,14440027402238.jpg)

 No.9210 [Open thread]

Egy Tábla mind fölött, Egy Tábla kegyetlen,

Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...

Lesz-e valaha még egyesülés a magyar táblák között? Visszajönnek-e az elmenekült régibuzik? Lesz-e újra forgalom a magyarcsenen, és eltűnik-e a rák?

Anon, te tennél érte?

14 posts and 8 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9239

>>9236

Arra inkább ne is emlékeztess.

Ide nem új táblák kellenek, ide unió kell.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9240

File: 1444826090635.png (17 KB,1281x98,183:14,hukkkkkkkkk.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9241

>>9240

tüpkek.jápeg

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9243

File: 1444988715772.jpg (30.53 KB,283x479,283:479,1444946673522.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9244

>>9243

2Legfelsőbb Úriember4me

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1444249621164.jpg (41.12 KB,500x320,25:16,1012_cassette.jpg)

 No.9178 [Open thread]

Legyen itt egy /z/ene fonál ha már a kafíroknak nincsen.

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9179

Én kihagyom. /kocsog/ fonálhoz hűséges maradok.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9185

>>9179

/kocsog/ halott

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9186

>>9185

Nem, dehogy! Vagyunk páran, akik életben tartjuk.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9194

>>9185

nope.avi

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1440933948880.jpg (716.8 KB,2848x4288,89:134,Ninn_Innocence-Brat---Sash….jpg)

 No.8927 [Open thread]

mi történt turullal?

18 posts and 9 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9155

File: 1443868989981.jpg (88.9 KB,1280x720,16:9,1442771200327-1.jpg)

>>9153

Eddig is ez volt.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9156

Mi zöldebbek vagyunk, egészségesebbek!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9170

Na mi van, espéhá száma ilyen nagy galibát okozott, hogy lelőtték a magyarkant?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9172

File: 1444170395804.png (28.48 KB,888x444,2:1,magyarchan.net nginx 20150….png)

>>9170

Először nem értettem miről beszélsz, de már minden világos.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9173

>>9172

Most már működik. Nem tudom, hogy mi történhetett.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1440975756306.png (433.39 KB,1244x615,1244:615,lva.png)

 No.8934 [Open thread]

Kettős ügynök akcióban.

Te Ahrimant, vagy Lucifert követed? Én személy szerint Lucifer által megbűvölt lélek vagyok teljes mértékben.

https://sites.google.com/site/luciferandahriman/home

4 posts and 4 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9073

>>8938

Mert gondolom az oldal szerkesztője így tudta a maga módján legjobban szemléltetni a dolgot. Sokkal érdekesebb ez annál.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9075

File: 1443130244856.png (1.07 MB,1600x4637,1600:4637,1436865340620.png)

>>9073

Hát nem tudom, engem nem győzött meg... Mármint, ott egy csomó jellemző két halmazba válogatva, de hogy segít ez nekem értelmezni a világbeli helyem?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9076

>>9075

Ez a kép? Sehogy. Aki tisztességesen megérti, már bizonyára foglalkozott máskor is hasonló kozmológiával/teológiával, és látja, hogy ez ahhoz képest zavaros és ötletszerű, vannak ennél kiforrottabb és kevésbé halott modellek is.

Hogy ne hagyjalak kétségek között: a bal oldali ábra a passzív, sík (vízszintes, kiterjedő, vaginális, teremtő) és anyagi viszonyulást képviseli. A jobb oldali ábra az aktív, függőleges (függőleges, minősítő, fallikus, uraló) és szellemi viszonyulás. A mindenség eredője, akit hívhatunk akár Istennek, akár Tiszta Tudatnak vagy az önmagában megálló Igazságnak (bár valójában szavakon túli és megnevezhetetlen), először e két irányban osztja meg magát (minden meghatározottságon felül), és e tisztán passzív lehetőségét áthatja tisztán aktív akaratával. Ezt nevezzük Teremtésnek. Az ábrahámi vallások legtöbb egyháza/iskolája (misztériumként kezelve) ezért vallja, hogy Isten egyszerre elérhetetlen és a világtól különálló (mert az aktív, mindenható princípium a maga tiszta minőségében értelemszerűen szenvedhetetlen és érinthetetlen), és immanens (mindenben jelenlevő, hiszen áthatja a formátlan és mindent befogadó természetet).

A tényleges sátániság az ősakaratnak az olyan tagadó és lázadó változataiként ragadható meg, melyek paradoxak, és entropikus irányba terelik a világot és az embert, a rend és minőség megnyilvánulása ellen, tehát a megsemmisülés irányában hatva.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9077

File: 1443200837990.gif (911.25 KB,592x576,37:36,1436992882843.gif)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9079

>>9077

Ennek a kislánynak réveteg pislogása, jó hatással van a nemzőszervem méretének megnagyobbítására.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1442260282768.jpg (5.62 KB,180x180,1:1,pigedoge.jpg)

 No.9035 [Open thread]

Lehet jönni buzikáim és szarposztolni a legjobb meméket!

http://8ch.net/kukichan

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9036

File: 1442261351486.png (172.87 KB,436x432,109:108,1436826565139-0.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1411241413171.jpeg (1.35 MB,1680x1050,8:5,hunwp05.jpeg)

 No.5517 [Open thread]

Most hogy a drága 4cancer megdöglött, ráleltem én is az új otthon virágzó magyar aloldalára, sziasztok. Én teljesen newfag vagyok a magyar internetkultúrában; ti komolyan egyetlen szót se vagytok hajlandóak angolul hagyni? Olyan alapvető kifejezéseket látok átpasszírozva / nyersfordítva magyarra, hogy az arcomat akarom miattuk lekaparni. thread=fonál? mfw=arcom mikor? öreg/újbuzi? képtábla? zsályázás? Van, amit jobb meghagyni angolul, mert így nevetséges.

inb4 autizmus

UI: komolyan Coelho-generátor lesz a napi idézetünk? fasza.
34 posts and 11 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9020

>>9014

A tábla azért jött létre, mert magyarcsenen - feltételezhetően ismeretlen helyekről bevándorló normálbarát áradat miatt - már sok volt a seggfájás gyakorlatilag minden miatt ami átlagos képtáblán amúgy elférne, magyaranon egy része korlátozva érezte az abnormális érdeklődésének kiélését, amit folyamatos szarposztolással próbáltak elfojtani. Ezt a táblát legfelsőbb úriember hozta létre egyfajta menekülttáborként, ameddig elő nem áll valami rendes alternatívával, ami kinaime.se lett volna. A projekt sajnos kudarcba fulladt, úgyhogy páran itt ragadtunk, vagy /kocsog/-ön kísértünk.

Jelenleg azért járok inkább ide, mert nem kifejezetten érdekel n+1 youtubeos fullproli herbiklón megmondóembernek nyitott szál, és legalább ugyanennyi askfm dívának nyitott szál, mindezt gumiszoba szintű posztokkal kikövezve. Lehet hogy lassabbak vagyunk mint tegőz, de itt legalább az érkező válaszok 30-50%-a nem üres szarposztolás.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9024

>>9020

Más szemszögből:

kb. 2-3 éve csomó, az átlagnál normalfagabb (elsősorban /pol/-buzi) újbarát zuhant be valahonnan a táblára, gyakorlatilag /b/ polbuzi fonalakból meg animubuzi wizardchanes örökszüzek vs. normálbuzik szardobálásból állt 0-24, a pár OC fonál ami esetleg született volna, elsüllyedt 2 nap alatt az anyázások közepette.

A modok meg basztak intézkedni, nem is nagyon látogatták a táblát.

Az eredetileg poénból nyitott végtelenkislányos táblák egyfajta refugee boardként kezdtek üzemelni, ahová az újbarátok nem találtak el, egészen nagy élet lett. Egyszer csak jött az ötlet, hogy akkor legyen itt alternatív magyarchan, a régit meg hagyjuk elsüllyedni. Ezt /turul/ adminja támogatta is, sőt, konkrétan létrehozott rendes, külön képtáblát saját pénzből (kinaime.se). Aztán kiborult a bili, kiderült róla, hogy mekkora botrányosan szar enber valójából és ott vége szakadt a történetnek.

/turul/ admin posztját átvette egy másik anon, akinek nincsenek komolyabb céljai a dologgal (ha jól értelmezem), magyarchan pedig közben szvsz határozottan élvezhetőbb lett (az újbuzik beilleszkedtek, dunno), szóval most már csak inkább "miért ne" alapon üzemelnek ezek a táblák.

Még van pár anon innen, aki nem jár magyarchanra, de a többség kettős ügynök.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9025

>>9014

Ez a szív, lélek, és elme birodalma, a magyarkan pedig a hús börtöne, csapdába zárva mélység és magasság között. Amit itt látsz, az a prizma minden fényében ragyog és tündököl, magyarkan pedig örökkön-örökké a szürke árnyalatait között vergődik, mint tátogó, üveges tekintetű, apró hal az olajlepte tenger hullámain - élni már nem tud, meghalni nem mer.

Egy kettős ügynök voltam.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9026

File: 1442169665156.png (195.93 KB,614x720,307:360,1416050847798.png)

>>9024

>>9025

>kettős ügynök

Úgy érted tábla-áruló?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9027

>>9026

Táblavándor, lulzéhá-fakasztó, Müller-szummonáló, káosz-injektáló, a jó a rossz és a csúf, a lélek-a szellem-a szív, az, akire mindig számíthattok.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1442089198304.jpg (62.47 KB,484x604,121:151,1377098233002.jpg)

 No.9006 [Open thread]

PETI BAZMEK LOLmacskahormonKSZDÉÉÉÉXDDD

1 post and 1 image reply omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9008

File: 1442089333918.jpeg (22.33 KB,310x312,155:156,2fc2fe70-e077-4321-86a1-d….jpeg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9009

File: 1442089407675.jpeg (126.7 KB,800x767,800:767,c5d8b84a-110f-4f71-8b8c-2….jpeg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9010

File: 1442089462731.jpg (18.72 KB,320x320,1:1,disznoraszartatokeire.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9011

File: 1442093121330.jpg (36.13 KB,500x667,500:667,1439929538428.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9015

File: 1442133477097.jpg (669.93 KB,1920x2560,3:4,1375088873001.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1431479212717.jpg (85.99 KB,750x750,1:1,saskabare.jpg)

 No.8027 [Open thread]

Talátam régi OC mappát.

7 posts and 4 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.8071

File: 1432239643431.png (67.71 KB,446x313,446:313,lekjoppmeme.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.8072

File: 1432242839391.png (346.37 KB,950x533,950:533,51540.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.8956

>>8027

Távcsőről jut eszembe, megvan valakinek a nénis képes sztori meg esetleg a régi fonál?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.8966

>>8956

>a nénis képes sztori meg esetleg a régi fonál

Pontosan mire gondolsz?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.8996

>>8032

Ha ilyen a szerkesztett, milyen lehetett az eredeti???

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1441467918953.gif (1.9 MB,245x276,245:276,143403114726.gif)

 No.8954 [Open thread]

A kurva anyád most már Pacecho!

Miért kapcsoltad le /kocsog/-öt?

5 posts and 1 image reply omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.
Post last edited at

 No.8989

>>8988

/kocsog/ táblán

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.8990

>>8989

Ez bújtatott reklám a felpörgetésre, vagy lemaradtam valamiről?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.8991

File: 1441746825639.gif (549.92 KB,728x720,91:90,1434548940948.gif)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.8993

File: 1441800399411.jpeg (68.53 KB,1280x720,16:9,752293107fbbcd1689b8c0acb….jpeg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.8994

File: 1441812812988.jpg (77.43 KB,894x550,447:275,1416675277207.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1441655116581.jpg (113.13 KB,500x500,1:1,Why is she also transferri….jpg)

 No.8973 [Open thread]

Vajh ha turulchan-en Lengyel anonoknak sikerül egy életre tönkre baszni az oldalt. Számíthatunk anon menekültekre /turul/-on?

Beengedjük szerintetek?

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.8974

Valószínűbb hogy Facebookra mennek vissza.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.8975

>>8974

Nem tudtam nem nevetni. Tényleg bődületes az az undarázs-közeg, ami ott kialakult.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.8976

>>8973

Kérdezi ezt egy frissen emigrált undarázs /b/-szökevény. Ilyen írástudatlan retardáltak ugyanis eddig itt nem voltak.

És nem, az ilyeneket nem kéne beengedni, te is takarodj, és majd akkor gyere vissza, ha kijártad az általánost, és megtanultál írni!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.8979

Építsünk kerítést!

Tegyük őket föl egy threadre, ami kisiklik!

Dobáljunk közéjük trollokat!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.8982

>>8973

Senki se fogja jobban tönkrabaszni magyarchan-t. Egyébként nem zavarna ha ide jönnének, egészen addig, ameddig a youtubeos megmondóprolikat, askfmes tinipicsákat, /p/-t, és a fekáliasajtót egy szálban tartanák.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1439720093644.png (1.01 MB,863x720,863:720,1417447524591.png)

 No.8846 [Open thread]

Mi mikor megyünk kocsmázni?

11 posts and 6 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.8864

File: 1439844723069.jpg (32.39 KB,170x170,1:1,1439158651404.jpg)

>>8854

Az majd a /kocsog/ koncert lesz.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.8867

Tényleg, voltak kettős ügynökök?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.8868

>>8867

Már csak azért is, mert mókából egy kicsit magyarkanos anonok orra alá törhetnénk borsot avval, hogy szállítanátok pár képet.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.8869

>>8867

>>8868

Gyére föl darknet-re, kérdezd meg újra, és válaszolok.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.8955

>>8869

Felmentem, de mindeki offline.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1440644186985.png (843.58 KB,800x1132,200:283,1400481681591.png)

 No.8910 [Open thread]

kerek fenekek

fejeken remek hegyek

de szerethetem?

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.8911

Megengedem, de e telj kebleket se felejtsd el!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.8913

File: 1440671122634.jpg (921.47 KB,948x1276,237:319,50262121_p0 (1).jpg)

<3

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.8914

Lelkem megremeg, szellemem elmereng, tehetek-e egyebet? Nem tettem-e eleget? Fellegeket kergetek?

Cselekedjek? Leheljek-e tetemembe meleget?

Feledjek? Elvesszek-e veletek?

Elvesztem? Elvesztettek? Elvesztettem?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.8926

File: 1440893235240.jpg (217.52 KB,1000x1561,1000:1561,52261172_p0.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.Delete Post [ ]
[]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]
| Catalog | Nerve Center | Random
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]