[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / ebon / mde / mu / nanj / ryuken / sonyeon / utd / x ]

/nohup/ - a POSIX command to ignore HUP signal

Politikailag inkorrekt IT orientált felhasználók fóruma. FUD, trollkodás, falkázás are encouraged.

Catalog

Name
Email
Subject
REC
STOP
Comment *
File *
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Embed
(replaces files and can be used instead)
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webp, webm, mp4, mov, pdf
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 1 per post.


File: 1464226090921.jpg (1.5 MB, 2560x2938, 1280:1469, w10_telemetry.jpg)

 No.163 [Open thread]

_Mindig_ ez jusson eszetekbe róla!

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.164

>>163

szar menés

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1432898528984.png (128.49 KB, 295x343, 295:343, 1431667513725.png)

 No.160 [Open thread]

Amely a kamaty eme tábla itt?

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.


File: 1431381453322.jpg (65.84 KB, 452x480, 113:120, 1431218208284 (1).jpg)

 No.154 [Open thread]

mikozben jeruzsalemben

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.


File: 1428333043231.png (85 KB, 500x351, 500:351, 1428134298708.png)

 No.151 [Open thread]

please discuss
____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.152

File: 1429956069884.jpg (59.73 KB, 720x540, 4:3, Stop racism.jpg)

ne legyetek már ilyen rasszisták :'(

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.153

File: 1430297163147.jpg (42.96 KB, 500x333, 500:333, rc.jpg)

Ahogy látom minden rendben van…

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1424521683506.png (203.6 KB, 499x498, 499:498, Soldier cat.png)

 No.147 [Open thread]

na, mi van? miért nem volt semmi kontent már hetek óta?
____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.150

hanyatlik a szakma.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1420927340772.png (368.5 KB, 400x336, 25:21, WSdWaTw[1].png)

 No.144 [Open thread]

charlie hebron
____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.145

ilyesmivel nem szabad viccelni
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.146

mindennek van am hatara, foleg az antiszemita propagandanak!! most azert mert gyerkeket gyilkolasznak 100asaval a szent foldon meg nem ok arra hogy ilyen kepeket posztolgassunk………………….
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1419859649339.png (58.14 KB, 280x280, 1:1, congratulations-you-have-s….png)

 No.140 [Open thread]

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.143

>>140
Ama tobzódása az ugyanazonbuziknak.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1419891367809.png (543.2 KB, 704x540, 176:135, ankronikka-09.png)

 No.141 [Open thread]

> A tőkeemelésében egyebek mellett az All-Stars Investment, DST, GIC, Hopu Fund és Yunfeng Capital társaságok vettek részt.

in b4 hupu fund
____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.142

ingyenes befektetesi tippeket is adnak
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1419339265717.png (367.08 KB, 800x800, 1:1, tumblr_n6mo5wivVw1qi9ooro1….png)

 No.132 [Open thread]

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.135

File: 1419373298415.jpg (22.83 KB, 284x436, 71:109, 1319072147001.jpg)

wut
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.139

>>135
xzactly
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1418909941386.png (127.07 KB, 300x400, 3:4, gabico.png)

 No.92 [Open thread]

gabico spotted
3 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.
Post last edited at

 No.129

>>93
valaki egyszer le volt döbbenve krauton, amikor azt írtam, hogy a szidókra is jellemző a vörös fejszőrzet
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.131

File: 1419330948760.jpg (19.4 KB, 396x403, 396:403, photo[1].jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.134

>>131
meg az írekre, albínó cigányokra, albínókra. ezért írtam ist (nem létigeXD) is.
ez a gyerek mondjuk zs gyanús
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.136

File: 1419373502010.png (353.95 KB, 675x273, 225:91, kVLI4pt[1].png)

>>134
>ez a gyerek zs gyanús

elaborate
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.138

File: 1419403550458.jpg (92.58 KB, 491x491, 1:1, G72fs3L2.jpg)

>>131

not this shit again
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1418645872497.jpg (247.07 KB, 964x620, 241:155, munich.jpg)

 No.35 [Open thread]

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.60

File: 1418734145763.jpg (46.83 KB, 593x445, 593:445, 1403891362924.jpg)

>>53
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.137

limux bazdmeg egyáltalán mi ez a disztró?

ez valami álhír?
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1419246399992.png (21.66 KB, 1008x284, 252:71, suki.png)

 No.128 [Open thread]

Ezt a spyware-t használjátok-e?
____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.130

egyszer ki lett próbálva, de ki tudja mikor lesz webGL-vel updatelve
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1418892491115.jpg (42.92 KB, 615x409, 615:409, North-Korean-leader-Kim-Jo….jpg)

 No.87 [Open thread]

>U.S. Said to Find North Korea Ordered Cyberattack on Sony
http://www.nytimes.com/2014/12/18/world/asia/us-links-north-korea-to-sony-hacking.html
>North Korea denies involvement in 'righteous' Sony hack
http://www.computerworld.com.au/article/561473/north-korea-denies-involvement-righteous-sony-hack/
>Why the Sony hack is unlikely to be the work of North Korea.
http://marcrogers.org/2014/12/18/why-the-sony-hack-is-unlikely-to-be-the-work-of-north-korea/

Discuss. En mar nem tudom melyik index.hu-nak higgyek.
7 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.112

File: 1418979670760.jpg (76.43 KB, 774x753, 258:251, 8zth4.jpg)

>>107
>implying kell false flag egy olyan orszag ellen, ami hetente fenyegeti a nyugati ertelemben vett demokratakat atomhaboruval

>>111
Harmas merce.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.114

File: 1418992736757.jpg (34.1 KB, 480x375, 32:25, sorosjegybankelnok14121801….jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.115

File: 1419019436081.jpg (15.42 KB, 280x412, 70:103, 52.jpg)

http://www.fbi.gov/news/pressrel/press-releases/update-on-sony-investigation

>As a result of our investigation, and in close collaboration with other U.S. government departments and agencies, the FBI now has enough information to conclude that the North Korean government is responsible for these actions.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.116

File: 1419021281317.jpg (90.9 KB, 521x416, 521:416, 625_1000.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.126

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1419021338186.jpg (21.42 KB, 366x324, 61:54, 0bb[1].jpg)

 No.117 [Open thread]

Amennyiben elkerulte volna, ugy felhivom a szakerto es mernok urak figyelmet, hogy az idei hovd mind kategoriak mind jeloltek szintjen alul tudta mulni a tavalyit.

Mivel nem tudjatok, hogy mi munka ezt csinalni, ezert ha osszehoztok egy vallalhato kategoria/jelolt listat, akkor en vallalom a sornyitast.

Tehat pl.
Kedvens OSS tekintely-figura:
>Linus Benedict "fuckyou" Torvalds
>Richard Matthew "körmös" Stallman
>Mark Shuttleworth
>Lennart Poettering
>Micskó "szervizakna" Gábor
>Kurt Roeckx
>Theo de Raadt
3 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.121

>>120
>Albert Camus
zsályát a seggedbe
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.122

>>121
Trigger'd?
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.123

>>120
Nincs ékezet; nincs olvasás.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.124

File: 1419059234837.png (40.88 KB, 140x171, 140:171, 3635293642_3250450254_o.png)

best regards
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.125

nominálnám a méltatlanul alábecsült Greg Kroah-Hartmannt
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1418631334132.jpg (34.39 KB, 600x279, 200:93, javascript-and-the-good-pa….jpg)

 No.27 [Open thread]

Melyik a kedvenc szkriptnyelvetek?

- Erlang
- PHP
- .NET
- C/C++/C#
- HTML
- CSS
- csak a basht ismerem
- Ubuntu
3 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.37

File: 1418648791481.jpg (23.85 KB, 341x123, 341:123, cbmbas.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.38

>>28
Trey te midnig olyan magas lórol nézel a pórnépre. Legalábbis számomra ez jön le az irásaidból, túlontúl nagy arrogancia és ego. De ez csak szmeélyes véleményem, és nem beszólás.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.45

Escript!!
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.46

>>30
ijesztően jó az analógia a könyvborítón
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.113

sql
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.Delete Post [ ]
[]
Previous [1] [2] [3]
| Catalog | Nerve Center | Random
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / ebon / mde / mu / nanj / ryuken / sonyeon / utd / x ]