[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]

/turul/ - turul 8

teadélután & aranyos kislányok

Catalog  Archive

Name
Email
Subject
REC
STOP
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = required field[▶Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Flag
Embed
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options
dicesidesmodifier

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webp,webm, mp4, mov, swf, pdf
Max filesize is16 MB.
Max image dimensions are15000 x15000.
You may upload5 per post.


https://translate.google.com/

YouTube embed. Click thumbnail to play.

 No.11657 [Open thread]

Anon játszik rajzolt kislányos játékokkal?

PC-re elég sok megjelent már.

3 posts omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.11661

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.11664

File: 1464241732608.jpg (96.49 KB,395x395,1:1,0LA9S78.jpg)

Én csak az idolos rigmusjátékkal.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.11666

File: 1464276489584.jpg (67.58 KB,608x471,608:471,1411384520520-0.jpg)

>>11664

Project DIVA vagy valami más?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.11672

File: 1464341943096.png (1.46 MB,1280x720,16:9,1407733610184.png)

>>11666

Love Live! School Idol Festival

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.11673

>>11672

Ah. Ha anonnak van ideje, szedd le a ppsspp-t és nyomj vele (ha még nem játszottál avval.)

Szar ügy de nekem ilyen giga gagyi nano galaxym van ami konkréta öszeszarja magát mindenen úgyhogy én sajna nem tudok avval nyomni.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1463992661288.jpg (116.49 KB,850x408,25:12,14639468949397.jpg)

 No.11549 [Open thread]

Erről valaki szósz?

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.11550

File: 1463992726858-0.jpg (182.04 KB,850x656,425:328,14639250738657.jpg)

File: 1463992726859-1.jpg (151.82 KB,850x588,425:294,14639146919576.jpg)

File: 1463992726859-2.jpg (269.71 KB,850x1004,425:502,14638680032329.jpg)

>>11549

Többi huncutság.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.11551

>>11549

Pedig a „Nounanka”-ára elég relevánsakat dob akármelyik *booru. Alighanem az „Abubu” nevű artista álneve lesz, vagy valami.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.11552

File: 1464000468322-0.jpg (370.92 KB,1150x800,23:16,3ba2eda4d3a96a55203acdd4b4….jpg)

File: 1464000468323-1.jpg (571.63 KB,1600x1200,4:3,e56c94c21087e734f9973fd487….jpg)

>>11551

Köszöntem!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1463582574950.jpg (1.01 MB,1920x1200,8:5,Torbjörn_Overwatch_002.jpg)

 No.11448 [Open thread]

Mi van magyarcsánnyal?

t. Blizzard anon

11 posts and 2 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.11465

File: 1463599076716.jpg (57.23 KB,540x960,9:16,13087363_1181548588544804_….jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.11516

>>11453

>>11456

>>11457

ez nem igaz, ugye?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.11523

File: 1463656071204.jpg (172.99 KB,437x669,437:669,a5KXbqV_460s-1.jpg)

>>11516

Pedig így történt.

Aki nem hiszi, irc-n #magyarchan szobában lehet érdeklődni.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.11528

File: 1463677389073.jpg (376.6 KB,640x480,4:3,lö bigmekk.jpg)

>>11523

Most akkor tényleg ennyi volt az egész?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.11532

>>11528

jól néz ki ez a hamburger

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1432072472560.jpg (143.29 KB,1280x720,16:9,shot0033.jpg)

 No.8056 [Open thread][Last50 Posts]

Anon mit tesz a szendvicsébe?

74 posts and 31 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10844

File: 1459226158043.jpg (855.21 KB,992x1400,124:175,sl6y.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10854

>>10834

Sajnos a szolíd sonkái miatt főtt a tojásom, és a hiánya mar, mint a torma.

>>10753

Szendvicsként örlődöm a miértek és hogyanok közé szorítva, mert nyakig vagyok a szószban. Olcsó, híg ketchuppá lett bennem az egykor pirosan pulzáló, aranyat érő, adrenalitól száguldó vérem.

Bár feléledne bennem az erős pista, aki úgy verne nyakon, mint amilyen hévvel fölözik a tejet, létrehozva a tejfölt, és grabancomat megragadva, csak annyit ordítana: kelj föl!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.11396

File: 1462734974526.jpg (106.65 KB,1176x957,392:319,04794d9e70776c97073d07653c….jpg)

>>10753

>erős pista + tejföl

Ez így még csíp?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.11407

En meg egy szendvicset teszek bele.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.11427

File: 1463174524355.jpeg (327.18 KB,596x700,149:175,56041315c248c4855a5b19119….jpeg)

>>11396

Igen, ráadásul olyat fogsz tőle fosni, hogy felér egy bio béltisztító kúrával.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1449690046272.jpg (3.41 MB,4076x5944,1019:1486,Azusa.JPG)

 No.9725 [Open thread]

Anonnak van valami jó tippje a tanuláshoz?

22 posts and 11 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10375

File: 1455647766593.jpg (26.29 KB,655x461,655:461,1455588167405.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10376

File: 1455652220917.png (543.97 KB,813x1112,813:1112,55123311_p0.png)

>>10375

Matekolni csak úgy lehet, ha leülsz elé, és számolsz. Mi az ami nem megy?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10377

File: 1455654829238.png (297.52 KB,632x720,79:90,1454395817472.png)

>>10376

bizonyítások

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10378

>>10377

Jé, ilyen is van?

Ezek valahogy olyannak tűnnek, mint amikor a semmiről kell ugyanazt órákon át elbeszélni.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.11406

File: 1463077092369.gif (1.16 MB,765x540,17:12,1461738117377.gif)

bump mert vizsgaidőszak

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1451426768754.jpg (61.08 KB,560x281,560:281,puccsistadajcsista.jpg)

 No.10085 [Open thread]

Miért nem megy az eltecsen?

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10086

Vizsgaidőszak van.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10088

>>10086

Az tiszta, de tavaly csak nyáron kapcsolták le.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10392

Na mi van? Még mindig semmi? Mint magvető, csak szórnám a sok igét.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10411

Kellett a pénz Tamásnak, a bírósági ügyeihez. Így lekapcsolta az egyik pénzcsapot.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.11336

File: 1462311702464.jpg (716.81 KB,2074x2826,1037:1413,14622823103057[1].jpg)

Újra megy! Eltecsenes dajcsista puccsista erők - előre!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1461527980373.jpg (767.24 KB,1365x2048,1365:2048,Catrin_Stewart.jpg)

 No.11248 [Open thread]

Itt az enyém is:

retroshare://certificate?radix=CQEGAf8AAAJfxsBNBFcdJFYBCADGVki4fez0mbHfTC8qmVssWZ++KpC1RcV6oI39dCCZzrgbMdoz0rRd645JgZrX+puJjXP/EpmUlkSwy5529k7G+S+PMn2dp7JKOKIyfBpp0y7mE8U25u+jauqqLB9equtcCso+E7BUp5wQSA3rQPCwXzo6m+RFBU7vvGxWQ7zPf77XrRRSrOqTNPTMJUBBmH2DqKwhoqwzP5wQAdY+5Z/YFOpJJBOU/CqxCcidKE07v4Iy82wFswhJ+5TqTK2IURXiP3gnd0OwIUTFTp+hG0R2p2nyNyscO6orXtrrQyLmoEDpX9EasDz2Irb/v03x1usIU9qi3Ne5oPNypoLfcww7ABEBAAHNK1N6aWtsYSBTemlsYXJkIChHZW5lcmF0ZWQgYnkgUmV0cm9TaGFyZSkgPD7CwF8EEwECABMFAlcdJFYJELwD5ILk+RG6AhkBAADCKQgAtEIcGdyneEohiTypPnyahI8yXBDeg9dNIqilqc9mnNJrk31eAkHzWGfry+Qgot6DgnQE7GzmxmR51Vx1ds153e3N4QXBMKwGAUxLidFvozEPAexnY8wL4OpVdNqwWquxXLr/XtbdaAWznirWRXl5vySMJiGH31xqdbzvQci+xLTe52h0ff4ktBYpv/E0yzzG7htJVAOZfXDE2pLx4/6QInyQQKE/cOnd4bij4Q/SCcPZdki4sCK+F0LdDgA4Bn7Naetv7AHMB1rzIiZ/ALGoedWCLDfJREbP6jPQudNQhR7fOXwi8HZVRNLJOzaV759DrIHut0BgDjCQUYsAFFSf0wIGTispD+2cAwbAqLJf7ZwEAAYDSE9OBRAjgAfPcsYwkjWUwXeJRekaBwPMC1E=&name=Szikla Szilard&location=HON

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.11250

File: 1461528525362.gif (1.84 MB,400x247,400:247,get.gif)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1461202072180.jpg (303.57 KB,542x1020,271:510,1454905550445.jpg)

 No.11176 [Open thread]

let's ditch these nerds an go to circleboard .org/int

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.11180

Ez melyik anime?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1421000033691.jpg (137.67 KB,1280x720,16:9,question (1).jpg)

 No.6951 [Open thread]

anon milyen képtáblákra járt/jár?

Kicsit túl lassú a 8turul hogy csak ez legyen, a nagyturult meg már rég otthagytam.
14 posts and 8 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9171

>>7883

Újra megy.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9174

>>9171

Vannak titkos táblák?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9183

>>9174

Meglepne.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9242

>>9183

Most lett egy új /pol/ tábla. Azt hiszem temethető ez a képtábla is.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.11170

File: 1461153704796.jpg (31.67 KB,499x332,499:332,dmc9nyy.jpg)

>>6953

Hihetetlen hogy mas is jar lejncsenre! Baratok vagyunk azonnali hatallyal.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1451172363954.jpg (1.23 MB,1626x2300,813:1150,fc6e1bd37ccc34073343ae1c53….jpg)

 No.10031 [Open thread][Last50 Posts]

Hogyan tehetjük a /turul/t jövőre még jobbá, mint idén volt?

59 posts and 26 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10818

Kevesebb autizmussal

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10851

Mélyebb intimitást.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.11123

File: 1460669023581.jpg (79.02 KB,323x319,323:319,1446161507128.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.11124

File: 1460675648142.png (330.71 KB,635x664,635:664,f166cf8a2273783eab3363f332….png)

>>11123

Volt digi-dugi, kicsi hugi?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.11160

File: 1460925265620.gif (1.4 MB,300x300,1:1,he.gif)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1458308465490.jpg (66.73 KB,640x480,4:3,1417090781190.jpg)

 No.10718 [Open thread]

Lehet bajom attól, hogy túl sokat könyöklök?

2 posts and 1 image reply omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10721

Ady vagy Babits lesz belőled.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10724

>>10721

Én is halott leszek?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10725

>>10724

Halhatatlanul halott.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10740

File: 1458512947527.jpg (236.62 KB,700x700,1:1,854e6350283d29f4d4e7380a54….jpg)

>>10725

Akkor nem érhetem el a nirvánát soha?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10852

>>10740

Nirvana a kispályásoké, a Bodhiszattva-lét az igaz út.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1459086444265.jpg (33.67 KB,616x648,77:81,10544420_850377468337891_7….jpg)

 No.10819 [Open thread]

Ezen a szar képtáblán csak weebu autisták vannak? Öljétek meg magatokat pls ezt a helyet meg égessétek fel a helyét meg szorjátok fel sóval

9 posts and 9 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10838

File: 1459201762745-0.jpg (100.4 KB,600x801,200:267,1457633839032.jpg)

File: 1459201762746-1.jpg (115.51 KB,728x906,364:453,b002.jpg)

File: 1459201762747-2.jpg (106.49 KB,728x913,728:913,j009.jpg)

A szó szoros értelmében annyit kellett volna tenned hogy kezdesz egy új szálat arról amiről akarsz, bár te tényleg nem kellesz ide. Ne hagyd hogy az ajtó seggbe vágjon kifelé. Elég szomorú hogy csak ez tartja benned a lelket.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10841

File: 1459210363682-0.gif (1.81 MB,410x230,41:23,tjOWiBC.gif)

File: 1459210363725-1.jpg (26.43 KB,340x399,340:399,317.jpg)

File: 1459210363958-2.jpg (103.25 KB,640x640,1:1,988477_733707316744363_532….jpg)

File: 1459210364002-3.jpg (78.66 KB,848x960,53:60,11988362_625661567572368_1….jpg)

File: 1459210364029-4.jpg (347.81 KB,930x523,930:523,14343960357.jpg)

>>10838

Te miről beszélsz, kezdtem új szálat arról amiről akartam

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10842

File: 1459210625126-0.png (99.45 KB,500x500,1:1,008_0011.png)

File: 1459210625127-1.jpg (129.92 KB,692x763,692:763,1412495217680.jpg)

File: 1459210625178-2.jpg (90.2 KB,500x335,100:67,1348468316749.jpg)

File: 1459210625179-3.gif (386.35 KB,420x240,7:4,1344959962265.gif)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10843

File: 1459210889976.mp4 (102.78 KB,640x360,16:9,1458854997535.mp4)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10845

File: 1459227729680.jpg (138.47 KB,960x720,4:3,1459147573156.jpg)

>>10841

Legközelebb használd a katalógust: >>3732

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1459035663848.gif (279.49 KB,500x281,500:281,i-love-you.gif)

 No.10809 [Open thread]

Szeretlek titeket

2 posts and 2 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10812

File: 1459038084327.jpg (256.12 KB,830x934,415:467,bae296a9331ef3f14c46b935dc….jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10813

File: 1459038114912.jpg (211.95 KB,555x776,555:776,1654fe69831c14a84809ae1f82….jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10817

Utállak mint a szart

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10831

File: 1459167665818.jpg (889.1 KB,1200x1736,150:217,44f8e5dd38327299907681e146….jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10840

File: 1459202368397.jpg (64.14 KB,640x800,4:5,c007.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1456004727873.jpg (4.62 KB,184x184,1:1,f22296b8fb6dc850f4a046761e….jpg)

 No.10412 [Open thread]

Vannak itt magyar zenebuzik, akik a /mu/-ról jöttek, vagy csak weeabookból áll a /turul/?

2 posts and 1 image reply omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10452

>>10412

mé? mi van?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10458

MMP mond valamit? Nem? Nagy kár, évekkel ezelőtt az volt az Audiális Orgazmusok Kéjbarlangja. Rocktól metálig, EBM-től harsh noise-ig, dark ambient-től darkwave-ig.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10465

File: 1456431709426.jpg (165.43 KB,630x680,63:68,hipsterasuka.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10466

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10814

>>10458

Mesélj még

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1455483698893.jpeg (1.06 MB,1587x1559,1587:1559,1455397003327.jpeg)

 No.10355 [Open thread]

Anon hogyan nyűgözte le a kiszemeltet Valentin nap alkalmából?

15 posts and 4 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10730

>>10727

Kinek szeretnél udvarolni? Esetleg adhatnánk specializálódott tanácsot.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10751

File: 1458595498363.png (254.93 KB,750x750,1:1,1457564460228.png)

>>10730

Nemismered....

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10764

>>10751

Hát akkor mégis mit vársz? Hogy segítsünk?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10768

>>10751

Mi a keresztneve? Nem azért mintha ki akarnám találni ismerjük-e, hanem mert vannak sztereotípiák, hogy a különböző nevű lányok mit szeretnek.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13302

File: 53b0a1687548405⋯.jpg (98.77 KB,640x800,4:5,32be839814f51d49ddbaafb1af….jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.Delete Post [ ]
[]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]
| Catalog | Nerve Center | Random
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]