[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]

/turul/ - turul 8

teadélután & aranyos kislányok

Catalog  Archive

Name
Email
Subject
REC
STOP
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = required field[▶Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Flag
Embed
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options
dicesidesmodifier

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webp,webm, mp4, mov, swf, pdf
Max filesize is16 MB.
Max image dimensions are15000 x15000.
You may upload5 per post.


https://translate.google.com/

File: 1435849285763.jpg (2.03 MB,1920x1080,16:9,1428994630290.jpg)

 No.8455 [Open thread]

2 posts and 1 image reply omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.8462

File: 1435870006351-0.jpeg (14.72 KB,480x360,4:3,1429876392952-2.jpeg)

File: 1435870006351-1.gif (1.95 MB,289x180,289:180,1430078043985.gif)

File: 1435870006366-2.png (282.89 KB,509x720,509:720,1434599088283.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.8466

>>8457

ez, de igazából onnan is takarodjon inkább

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.8469

Néha azt érzem, hogy a magyarkanos modok átröppentek ide, egyfajta menedékként, ezért foghíjas odaát a moderáció.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.8477

File: 1435920823716.jpg (31.91 KB,360x433,360:433,1435897496944.jpg)

>>8457

>>8462

>>8466

>>8469

>megtapossa a Tórájukat, mert illatos vidám kereskedők

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.8479

File: 1435930883013.png (971.82 KB,933x759,311:253,1397937215280.png)

>>8469

Arcom, amikor telibe trafáltál.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1430444388551.png (24.76 KB,471x376,471:376,Oekaki.png)

 No.7927 [Open thread]

rajzolok

30 posts and 21 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.8181

File: 1433113166705.png (28.05 KB,620x435,124:87,1433106021794.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.8183

File: 1433114199520.png (23.87 KB,620x435,124:87,1433113166705.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.8184

>>8181

>>8183

egy kicsit lecsúszott a fütyije

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.8185

File: 1433116346481.png (24.74 KB,620x435,124:87,1433113166706.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.8471

Erről el is feledkeztem.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1428874966134.jpg (417.74 KB,1133x1700,1133:1700,MullerPeter_jt8o3158-v1[1].jpg)

 No.7786 [Open thread]

1. Időnként meghal bennünk valaki, és valaki más megszületik. Ami elmúlt, annak múlttá kell válnia, s ha nem akar, akkor tudatos munkával azzá kell tenni. Maga az idő nem teszi azzá - segíteni kell neki. Hogy miért? Mert csak a testnek van ideje - a léleknek nincs.

2. A szeretet és a bölcsesség ugyanannak az éremnek a két oldala. Szétválaszthatatlan.

3. Hogy mennyire "varázsvilágban" él minden ember, azt önmagadon nem látod. Saját ketrecéről senki sem tud.

4. Egyetlen hazugság minden más ponton hazuggá tesz! Ez a szeretettörvény igazsága, mert az élet: egység. Egyetlen lánc. S ha egyetlen szeme törött, nem lánc többé.

5. Tudni kell, miért szenvedünk - és tudni kell azt is, hogy aki értelmesen szenvedett, az nem meghal, hanem megboldogul.

6. Ha meg akarod ismerni az embert, ne azt nézd, mit mond, mit szeretne, mi után sóvárog - hanem mi az a konkrét lépés, amit megtesz, mert ez mindig az az irány, ahol boldogságát sejti. Ez adja lelki dinamikájának legnagyobb erejét. Hinni, mondani, remélni sok mindent lehet, de amikor válaszút elé kerül, és döntenie kell, kivétel nélkül mindenki abba az irányba indul el, ahol a legnagyobb boldogságát véli!

7. Szeretet nélkül az élet: halál.
14 posts and 6 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.7919

>>7913

Mint anarcho-kommunista, ezt mélyen elítélem.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.8034

>>7913

Nem egészen, de van átfedés.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.8046

>>8034

Betyársereg?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.8047

File: 1431950564102.png (100.25 KB,525x525,1:1,ne_bantsd_a_waifumat.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.8456

>>8034

HVIM?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1433011959708.jpg (24.46 KB,720x480,3:2,27.jpg)

 No.8148 [Open thread]

Süss fel NAT

Fényes NAT

RS-en a darknetesek

Nem lát-nak

Egyébként mi ez a captcha szarság már itt is?

2 posts omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.8160

>>8150

Nem lepett meg túlzottan hogy hotwheels a legkönnyebb kiutat választotta a szituációból, mióta van itt forgalom azóta eléggé ellustult. Alig várom hogy megjelenjen hogy 0.01 BTC-ért vehetsz 8chan accountot hogy ne legyél korlátozva. Egyébként ha Hola-n keresztül szarakodik valaki, akkor nem fogja ugyan úgy kitölteni a captchát a botnet helyett?

>>8149

Ne haragudj, nem sokkal az üzenet után leléptem, reportold ezt a postomat, és írd meg magyarázatként az ötletedet. Tegnap egy ideig stabilan működött minden, egészen addig ameddig nem ugrott 5-6kB/s fölé az adatátvitelem.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.8162

>>8160

Még régebben felmerült hogy TOR-on keresztül nem kéne kapcsa ha fizetsz, persze nem sokan támogatták az ötletét.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.8187

>>8150

>avval

>nem „w”-vel írja

MI

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.8191

File: 1433177519787.png (47.82 KB,272x370,136:185,happymerchant.png)

>>8162

>ha fizetsz

>nem sokan támogatták

Az internet eddigi legmeglepőbb fordulata.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.8445

File: 1435571635193.jpg (509.6 KB,724x1380,181:345,1434959901290.jpg)

>>8160

> akkor nem fogja ugyan úgy kitölteni a captchát a botnet helyett?

Ha minden igaz szombaton pontosan ezért nem lehetett posztolni. Úgyhogy most nem 24 óránként, hanem 75 (asszem) posztonként kell kitölteni...

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1435265569067.jpg (1.36 MB,1053x1498,1053:1498,fetishboys01_01.jpg)

 No.8427 [Open thread]

Napi hírhozó fonál?

Napi hírhozó fonál.

http://exhentai.org/g/487047/2fe58b2a57/

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.


File: 1435087988666.jpg (561.01 KB,1600x1071,1600:1071,facebook_no_feed_censored.jpg)

 No.8414 [Open thread]

Ez valami új fícsör faszozón?

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.8415

File: 1435090381725.jpg (72.6 KB,580x489,580:489,waitasec.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1410141511730.jpg (76.97 KB,500x481,500:481,1lzCaV1qhpprs.jpg)

 No.5371 [Open thread][Last50 Posts]

Oké meggondoltam magam, inkább mégiscsak meg szeretnék halni.

Még /t/-ben írta egy anon hogy az exit bages metódust könnyebb és biztosabb lélegzőmaszkkal megoldani, de úgy iagzából erről nem sok infót találok, legtöbben zacsival csinálják. Valakinek van valami szagértői javaslata?

Nem lelkizős fonág, engem csak a technikai részletek érdekelnek.
98 posts and 28 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.6423

>>6420
És csöved van már?
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.6424

>>6423
Nincs, most egyelőre próbálom hagyni meghalni magam.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.6432

>>6424
De gondolom még véletlenül sem fáradtál el pszichiáterhez, igaz?
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.6444

>>6424
De gondolom még véletlenül sem fáradtál meg egy pszichiáterhez bepróbálni, igaz?
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.8411

>>6424

Hol voltál mikor ÓP gyilok volt?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1434194812019.jpg (156.53 KB,1280x720,16:9,1358801807885.jpg)

 No.8286 [Open thread]

Anon mennyire ért a lakberendezéshez? Van egy 410cm hosszú falrész amit fel kéne tölteni valamivel, hogy ne kongjon üresen. Szekrénysorról hablatyolnak körülöttem (kell akasztós szekrény meg tévének hely, másnak nem igazán), de szerintem elég rondák avval a millió-egy polccal amik csak üresen fognak tátongani mert semmim sincs amit rakhatnék rájuk. Rengetek apró fiók meg visszavisz a 80-as szoci érába külföldi haverom szerint, és szerintem igaza van.

Szóval Anon mivel oldaná meg hogy egy normálisan kinéző falrész legyen az otthonában, amikor egyedül fog élni?

20 posts and 4 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.8384

File: 1434924795731.gif (1.28 MB,528x576,11:12,nyaralótelep sem érti.gif)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.8385

>>8384

Mintha általános sulis osztálytársamról lett volna mintázva. Tökéletesen.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.8395

>>8385

Ő is hordott cilindert?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.8400

>>8385

Ha blogolni szeretnél traumatikus gyermekkorodról akkor ott van a klub.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.8410

>>8395

Egyszer viccen kívül volt rajta. Utcai színjátszókörös volt.

>>8400

A gyerekkorom alkotótevékenységtől duzzadó volt.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1433687574390.jpg (221.7 KB,1920x1080,16:9,5.Centimeters.Per_.Second.….jpg)

 No.8247 [Open thread]

Arra lennék kíváncsi, hogy járnak-e ide nem Magyarországon élő, tanuló vagy dolgozó Anonok.

Ha igen, mivel foglaljátok el magatokat, ha épp semmi dolgotok? Hogy ment a beilleszkedés? Elégedettek vagytok a kinti élettel? Mit tanácsolnátok olyan Anonoknak, akik kiutazást terveznek.

10 posts and 1 image reply omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.8334

>>8332

Legegyszerűbb ha füzeteket meg tollakat viszel.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.8335

>>8334

De azon nem lehet fácsézni :'(

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.8336

Fecniposta nem jó padtársakkal?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.8338

>>8335

Miért akarnál?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.8368

protip: szarkazmus

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1434658204179.jpg (7.51 KB,149x223,149:223,132777865341.jpg)

 No.8350 [Open thread]

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.8351

Nem értem. ← nem érti

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.8352

kurvára leszarom

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.8366

>>8352

ezért tart itt az ország!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4444444444

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1431252116630.png (2.27 MB,1036x1450,518:725,Hatsune Miku_171.png)

 No.8005 [Open thread]

Mihez kezdenek az enberek a strandon a csontozójukkal?

12 posts and 4 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.8272

>>8129

másik táblán volt már erről szó, de összefoglalom.

Azért, mert a(z amúgy is szar) fordításom folytatása közben unaloműzésképp az eredeti (You)-t 5 percenként variálgattam random egyazon homoszexuálistól kezdve, ugyanazabuzin át identikus szodomitáig. (ne kérdezd miért, akkor jó ötletnek tűnt) A végén azt terveztem, hogy review és submint előtt beírom a normális (Te)-t, de végül kiment a fejemből.

Utána meg már hiába javítottam és hiába jelentkezett más is fordítónak, mert már vagy 2 hónapja felé se nézett kopipaszta.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.8298

>>8271

Annyi az egész, amennyit a képen látsz, azért éreztem relevánsnak a szálhoz, mert nem hinném hogy akármekkora csontozót vissza tudna tartani ha már így combig ki van vágva. Anon hordaná strandra?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.8337

>>8298

nem, mert kilógna alul a pöcsöm

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.8340

>>8337

Legfeljebb a bundája lógna ki.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.8342

vízben maradás erősen nem rá gondolással, különben belekap a szél és a tó közepéig vitorláznék :/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1434202765954.jpg (271.18 KB,1258x979,1258:979,1434132720874.jpg)

 No.8288 [Open thread]

MI

Tényleg, valaki követi az eseményeket?

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.8289

File: 1434207564067.gif (957.32 KB,1000x1000,1:1,1433102281547.gif)

1. A 8chan.co cím kriplipasztáé, a 8ch.net meg a 2ch-é.

2. Az a raid régebben volt amikor még népszerű volt a >>>/baphomet/ és épp SWAT-ot hívogattak mindenkire akinek nem tetszett a GamerGate. Valaki meg szólt a 8chan.co domén üzemeltetőnek, hogy ez nem oké, az meg kizárta a kriplit és csak hosszú szenvedések után volt hajlandó átadni a címet.

3. Most meg bannoltak valami népszerű táblát redditről, azok meg idejöttek, aminek az >>>/intl/ autisták nem örültek és ezért folyamatosan raidelték a táblát, amiből dráma lett.

4. A 8ch-t a 2ch hosztolja, és a kripli fél hogy be fogják zárni ha nem hoz pénzt a konyhára. Úgyhogy ő örült az új redditeseknek, más nem nagyon.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.8305

File: 1434229037421.jpg (641.07 KB,700x850,14:17,16232939.jpg)

>>8289

Köszönöm az infót, kedves Anon! :3

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.8308

szavakkal nem tudom leírni, hogy mennyire leszarom

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.8328

>>8308

Demonstráld hát tettel, és végül képpel.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1390520357385.jpg (42.68 KB,366x380,183:190,osnwayd.jpg)

 No.2728 [Open thread][Last50 Posts]

The moderator of this board is a massive faggot who broke the global moderator rules. When I demoted him to a mod of just this board, he began to delete all the posts. Therefore, I have banned him from 8chan.co.

If you are interested in claiming this board, please join #8chan on irc.rizon.net. It is currently exempt from claim.php

Thanks,
copypaste
51 posts and 23 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.5361

File: 1410118871693.png (45.65 KB,800x473,800:473,1330198001259.png)

>>5359
Én szoktam Touhou-s animu képeket póstázni, mert a kedvencem, de rám nem jellemző amiket ír.

KOMMUNISTA SZTEREÓTÍPIÁK
KOMMUNISTA SZTEREÓTÍPIÁK MINDENÜTT
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.5363

File: 1410123868680.gif (227.2 KB,680x680,1:1,laughing chinese cartoon.gif)

>>5357
mit nem lehet megérteni? az autizmusodat?
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.5365

>>5363
Már megint a kiskezdőbetűs szedmacska.
SICP INET
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.5379

File: 1410291313860.jpg (27.56 KB,161x220,161:220,1350591022438.jpg)

>>5357
Szerintem éppen ők értenek meg igazán és ezért fáj annyira.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.8220

>>3025

ÚRISTEN NIGGERCHANRA POSZTOLOK

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1401313383903.jpg (110.03 KB,1920x1080,16:9,00379533.jpg)

 No.4279 [Open thread]

Sziasztok!
Mivel elfoglaltságaim miatt sajnos nem folytathatom tovább moderátori teendőimet, mostantól egy új moderátor fog vigyázni rátok.
Fogadjátok szeretettel és legyetek továbbra is jók!
Köszönöm mindenkinek.
30 posts and 11 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.8205

>>8204

Arról nem a táblatulaj tehet, hogy csak szarposztolni járnak oda, arra is legfeljebb hetente 2 enber. (Bár sejthető volt a dolog, mert vagy a hatodik táblát nyitotta, és eleve kicsi a chanos közösség.)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.8206

>>8202

Minek erőlteted? Nincs lényege. Csak bomlasztasz, megbontod az egységet. Berki Krisztián, Dajcs Tomi, Piona, Müller Péter, és a fütyitorna honoljon tábládon, örökkön-örökké.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.8207

>>8206

Nem én vagyok a táblatulaj.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.8218

File: 1433406689697.jpg (251 KB,1280x853,1280:853,k.jpg)

Köcsögön hogyhogy Te van itt meg még mindig identikus szodomita?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.8219

>>8218

CSS-el van megcsinálva, amikor valaki hivatkozik rád még mindig identikus szodomitaként szerepel.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1390577075556.jpg (78.44 KB,607x890,607:890,1243889630366.jpg)

 No.2776 [Open thread][Last50 Posts]

latex fonál újra
269 posts and 264 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3178

File: 1391055363819.jpg (86.33 KB,466x700,233:350,21261.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3343

MÉK
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.7957

régi szép idők, amikor még csak félig volt kihalt a tábla :_:

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.8018

jaj de jót recskáztam erre a fonálra

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.8140

Az ilyen is elfér itt?

https://vid.me/S82X

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.Delete Post [ ]
[]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]
| Catalog | Nerve Center | Random
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]