[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]

/turul/ - turul 8

teadélután & aranyos kislányok

Catalog  Archive

Name
Email
Subject
REC
STOP
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = required field[▶Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Flag
Embed
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options
dicesidesmodifier

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webp,webm, mp4, mov, swf, pdf
Max filesize is16 MB.
Max image dimensions are15000 x15000.
You may upload5 per post.


https://translate.google.com/

File: 1568e1940556437⋯.jpg (102.35 KB,500x666,250:333,end.jpg)

 No.12613 [Open thread]

Anon segíts!

Hogyan kell fájdalommentesen meghalni?

13 posts and 12 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12691

File: 67d11421721d669⋯.png (710.31 KB,924x715,84:65,huey_wet.png)

>>12690

Ugyan az átlagos háztartáson belül nincs se vonat se panelház, de azért járnak még vonatok, és panelházakat is találni. A többit bízd a saját akaraterődre és a fizikára.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12697

File: 2f2fe8175e475f7⋯.jpg (753.71 KB,1024x768,4:3,1447240271.jpg)

>vonat

>panelház

>fájdalommentes

Köszi a tippeket, de így nem megy.

Olyat nem tudna ajánlani valaki, hogy este lefekszem aludni és soha nem kelek már fel?

Tehát ilyen késleltetett hatású valami.

Így lényegében fájdalommentesen, sőt valamilyen szinten gyanútlanul, csendesen történne meg.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12698

OP, ez nem megoldás.

Lehet megállítani nem tudlak, de támogatni semmiképp. Fontold ezt át még egyszer legalább!

>>12691

Legostobább tanács amit csak el bírok képzelni. Szégyeld magad!

Egyben a legidegesítőbb, ami az ilyesfajta öngyilkosok miatt a leginkább triggerelni képes.

Az, hogy végez magával szíve joga. De ne basszon már ki másokkal, ha egy mód van rá!

Vagy ez ilyen utolsó bosszú?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12699

File: bf5958e284f8b9c⋯.jpg (50.89 KB,493x205,493:205,tumblr_ocbbu1Bkxt1upln69o1….jpg)

>>12697

Megfelelően erős altató és zacskó a fejre.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12706

>>12698

Ha annyira meg akará ölni magát, akkor a fájdalom nem tartaná vissza. Ehelyett itt sipákol nekünk. Tehát csak figyelmre vágyik. Ha megpróbál leugrani a tizedikről, akkor majd figyelnek is rá, mert egy ilyen puhapöcs csak ott fog álldogálni az ablakban (vagy a tető szélén), ahelyett hogy leugrana.

>triggerelni

Ilyen torzszülött szavakat alkotni...

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 014943ea3627e00⋯.jpg (16.46 KB,200x281,200:281,latinovits-zoltan-14391282….jpg)

 No.12593 [Open thread]

Aranyos lapály, gólyahír,

áramló könnyűségű rét.

Ezüst derűvel ráz a nyír

egy szellőcskét és leng az ég.

Jön a darázs, jön, megszagol,

dörmög s a vadrózsára száll.

A mérges rózsa meghajol -

vörös, de karcsú még a nyár.

Ám egyre több lágy buggyanás.

Vérbő eper a homokon,

bóbiskol, zizzen a kalász.

Vihar gubbaszt a lombokon.

Ily gyorsan betelik nyaram.

Ördögszekéren hord a szél -

csattan a menny és megvillan

kék, tünde fénnyel fönn a tél.

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.


File: 2f3e36c7c45fa3b⋯.jpg (592.03 KB,1500x1500,1:1,1471414888969.jpg)

 No.12526 [Open thread]

Aranyos kis trap szobalányka vagyok.

Rövid, coffba kötött fekete hajammal, testszínű leggingsben és cukker fodros kis szobalány ruhában takaríttattok az úrnőm kastélyában. Amikor egyedül vagyok, akkor a titok szobát megnyitva, ablakon át kémlelve fütyitornázok, miközben kémlelem a kastély kertjében mászkáló kisasszonyt, aki a ház örököse lesz pár éven belül. Hatalmas sóhajokkal, súrlódó harisnyával sóhajtok nagyokat, másik kezemmel meg ujjaimat szopkodom hogy ánuszom végét simogassam, és behatoljak néha néha.

De ott van a ház másik ifjabbik örököse, a leányzó kis öccse akit mindig nagy öleléssel húzom magamhoz reggelente. Bár mindig elutasít engem, meg menekülni próbál. Tudom egyszer, majd én vezetem be az örömök országába. Aztán ott van úrnőnk. A kastély valódi tulajdonosa. Hideg, komoly tekintélyű, igazi vezető típus. Őt szerettem a legjobban, mert bár üvöltözik velünk, azért tudja hogy fontosak vagyunk neki.

Havonta egyszer-kétszer éjszakánként felhív a lakosztályára. Általában mindig valami buta dologra kér (ki a fene rendelne hajnali egykor kávét?) aminek a vége mindig az lesz, hogy nekem esik, és hatalmas bögyös melleit kell nyalogatnom. Vagy ráül arcomra, és húsos punciját kell tisztára nyalnom, ami benedvesedett amikor engem látott. Kicsi farkammal is eljátszogat. Nincs is annál mennyeibb érzés mikor úrnőm, nedves és kalandos kis barlangjába mártom égnek álló farkamat.(vagy félkaromat) Legjobban azt szereti, mikor hatalmas mellei között súrlódom, és arcába lihegve nézzek vele farkas szemet. Vagy volt mikor hátra kötözte kezeimet, testemet pucsítva fektette le az ágyra, majd egy felcsatolhatós dildo-val magáévá tett.

De ott van még a család perverz rokona. Csak pár évvel idősebb nálam, és mindig csapkodja a szelet a szobalányoknak. Engemet is megkörnyékezett, de én mindig hideg tartóan ellenálltam neki. Túl erőszakos, semmi érzékiség nincs benne. Mégis...vonz egy kicsit hogy egyszer nekem essen.

1 post and 1 image reply omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12528

File: 30f02c75f283459⋯.png (1.55 MB,2115x2400,141:160,14725856441551.png)

>>12527

De történt azóta más is. \^_^>

Pár napja történt az eset. A kisasszonynak aznap délután születésnapi ünnepségre készülődött mindenki. (pont betöltötte a 18. életévét) Mi szobalányok már hajnalban felkeltünk, hogy a rengeteg süteményt megcsináljuk. Épp kevertük a tészta anyagot, mikor felkiáltott az egyik munkatársak "Szent habakuk! Hát a málna merre van? A kisasszony kedvence és nem tudjuk megtölteni vele a süteményeket!" Hangzott el, majd a lányok fogva egy-egy kosarat rohantak el a piacra, rám hagyva a tészta gyúrását.

Mivel a szakács pont szabadságot vett ki, így teljes nyugodt magányomba gyúrtam a torta díszeket. Miközben a kisasszonyon járt a fejem. Egek, elmúlt már nagykorú, hamarosan bevezetik a felnőtt életmódba. De amilyen szerencsém van, nem én veszem el a szüzességét. Biztos valami gazdag ficsúr fogja, vagy még rosszabb a perverz rokona a háznak. De én...csak csodálatos kis testecskéjére gondoltam. Ahogy átölelem, simogatom, óvatosan lebontom ruháit. Csókod adva neki, nyakát nyalogatom, miközben ő fütykösömet simogatja, én meg kezeimmel apró melleit tanulmányozom kezeimben. A kisasszony pedig hirtelen megfordítva folytatja kézimunkát rajtam, miközben fülem tövét harapdálja, és már popsim bejáratát izgatja kezeivel és apró ujjaival. Túl nagyot sóhajtva eszmélek rá hogy a kisasszony melleit a kezembe lévő tésztákra gondoltam. De vajon ki molesztál engem hátulról?

Kizökkenve az álomból felébredve eszmélek fel. Az úrnőm az, és végig őt csókolgattam, majd fordított meg és viszonozta kedvességemet. Szabadulni akarok, bocsánatot kérni, de úrnőm erőszakosan visszafordít, és a gyúródeszkához dob engem.

- Ejnye, bejnye kedvenc kis szobalányom. Én csak megakartam kérdezni hol vannak a teáim, erre te engedélyem nélkül letapiztál. - felelte kicsit morcos hangon

- E-elnézést úrnőm én csa- aaahh...csak elmerengtemmmmm valamin, n-nem tudtam hogy bejött. Ahhh.... 💞

- Te kis rosszcsont, mi perverz dologra gondoltál? Egyik szobalány társad, netán én, vagy...az én kicsi lányom? - utolsó kérdésére mégnagyobbat sóhajtottam fel, és emelkedtem fel mikor az ő megszólítás után ujjaival behatolt az ánuszomba.Post too long. Click here to view the full text.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12529

File: 0c5a866330a8b5b⋯.jpg (1.34 MB,2712x2652,226:221,14728214832632.jpg)

>>12528

- Pff, szóval még élvezed is. - felelte, majd váratlanul leguggolt úrnőm, farpofáimat pedig széthúzta. - No és ehhez mit szólsz?

Hihetetlen dolog történt. Az úrnőm szájával elkezdte kinyalni a kis popómat! Váratlanul, és kellemesen érkezett a dolog...ficánkoló nyelve csak úgy habzsolta a porhanyós fenekemet. De ha nem lenne elég, nyelvével mélyen behatolt többször is! Én kezeimmel támaszkodtam a deszka asztalra, és csak nyögtem, és nyögtem nagyokat. Úrnőm nem hagyva abba csak folytatta, kezei pedig ágaskodó fütyimet verte szépen, ügyesen.

- Már nagyon éhes voltam, olyan rossz korán kelni hogy nincs semmi ennivaló még az ágyikómba - egek, teljesen kiment a fejemből! - no de tízóraival bepótoljuk ezt!

Folytatta tovább a rimjob-ot rajtam. Én meg éreztem hogy az eddigieknél is nagyobb orgazmusom lesz. Nem kellet sok és megtörtént a csoda. Farkam megremegve a szélrózsa minden irányába repítettem friss testnedvemet. És úrnőm csak folytatta a fütyitornát rajtam. Jóllakva mélyen átölelve, hatalmas duzzadó mellei között folytatta. Lábaival teljesen belém csimpaszkodva, fel-alá dörgölte punciját a testemre, ahol éreztem testnedve melegét csorogni hátamon. Füleimet újfent harapdálni kezdte, és mélyeket szuszogott a fülembe. Kis váratva égül megérkezett a következő adag, és az egész addig gyúrt sütemények maradékát is beterítettem ondómmal.

Összerogyva, csupa lisztesen remegtem a földre. Csodálatos reggeli repeta volt ez. Úrnőm felemelve szoknyáját, fekete harisnyás lábát nyújtotta elém. Amit meglátva azon nyomban négykézláb állva kezdtem el, puszilgatni és csókolgatni. Lábát kivéve szépséges cipellőjéből emelte fel, és kérte hogy tisztára nyaldossam. Ő meg csak röhögött, és nézett engemet. Ha az előző menetek nem lettek volna elegek, itt is csörgedezett belőlem maradék testváladékom, amit meglátva úrnőm előretolt lábával, és rámutatva szerszámomra kérte hogy piszkítsam be harisnyáját. Én meg vágytól égve vertem a fütyimet, miközben farkasszemet néztem úrnőmmel, és kinyújtott nyelvel, nyitott szájjal nyögtem neki. Ő meg csak mereven nézett, morcona tekintetével, de elpirult arccal. Kezét előre nyújtva két három ujját nyújtotta felém, amit virgonc kutyus módjára kaptam utána, de elhúzta.

Post too long. Click here to view the full text.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12567

Lemaradtam a Maid RPG estről? :(

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12568

>>12567

Még nem maradtál le semmiről, vagy mindenki lemaradt róla.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13279

Mék?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: a010d33b4b40800⋯.jpg (140.23 KB,850x700,17:14,1419141900787.jpg)

 No.12523 [Open thread]

Tényleg fogyasztja az áramot ha a konnektorban hagyom a töltőt?

4 posts and 2 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12536

File: 50645a61335b2c1⋯.jpg (987.29 KB,1500x1030,150:103,58776247_p0.jpg)

>>12535

És melyik előállítása olcsóbb?

Gondolom a passzívé, így abból lehet inkább telítve a piac.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12537

>>12536

Újabban már csak aktív töltőket láttam.

A nagy tekercshez nagy vasmag dukál, szóval nem vagyok benne biztos, hogy tényleg olcsóbb a passzív.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12541

File: de57552a2183955⋯.jpg (578.61 KB,1080x1080,1:1,58729530_p0.jpg)

>>12537

Az jó volna, ha valóban így lenne.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12542

File: 44375c610c3ad0d⋯.jpg (132.23 KB,450x572,225:286,44375c610c3ad0d90290107926….jpg)

>>12535

Hogyan különbözteted meg őket?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12546

>>12542

passzív: nehéz és kocka alakú

aktív: könnyű és lapított

Ami 100 és 230 volton is üzemel az biztosan aktív, általában rá van írva a feszültség valahova.

PC-be építhető táp mind aktív, be sem férne a gépházba különben.

Egyedül a laptop töltőkről nem tudom eldönteni, amit láttam eddig az mind nehéz és lapított volt.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1428178579352.gif (733.64 KB,500x281,500:281,hapci.gif)

 No.7700 [Open thread]

Vannak itt allergiás anonok?
8 posts and 2 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10987

>>10984

Itt a tavasz, dagad a fasz, és akinek kóstolnivaló harmatot és rügyeket nem fakaszt, az úgy végzi, mint az eke nélkül maradt... paraszt.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10988

File: 1459783604968.jpeg (844.04 KB,1000x1100,10:11,a3d41cb4d2eceb8cbca5f0157….jpeg)

>>10984

Ez annyira nem bánt. Sokkal nagyobb probléma, hogy most hónapokon keresztül minden éjszaka nagy része a lélegzés és az elalvás közti kompromisszum megtalálásával fog telni.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10990

>>10983

Kellett már. Az allergia feldob. Energiával tölt fel.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.11008

>>10990

Perverz.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12520

File: fbfce9cca4c2c84⋯.png (1.54 MB,1328x1697,1328:1697,fbfce9cca4c2c843358aed6ba8….png)

Nagyon rossz, nem tudok tőle aludni se...

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1467045643920.gif (399.03 KB,420x248,105:62,f3b.gif)

 No.11891 [Open thread]

Kicsit hiányos a Gyate Gyate kollekcióm.

Tudnátok segíteni?

17 posts and 29 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12377

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12382

File: 1470749443720.png (233.26 KB,935x935,1:1,gyate gyate mayoi.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12384

File: 1470799136283.gif (35.12 KB,828x472,207:118,1470713963247.gif)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12405

File: 1471038273981.jpg (307.15 KB,560x560,1:1,1470946393638.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12455

File: 1471635269092.png (18.43 KB,800x473,800:473,bunp.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1451038628031.png (1.42 MB,1920x1080,16:9,1445180772225.png)

 No.10007 [Open thread][Last50 Posts]

Miért nem működik a /turul/?

92 posts and 274 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12112

File: 1468134350988.png (1020.55 KB,2489x1400,2489:1400,Touhou Reimu 57761569_p0 (….png)

>>12111

Neked is, amiért ilyen faszányos faltapétákokkal leptél meg bennünket! :3

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12226

File: 1468617560757.jpg (1021.41 KB,1920x1200,8:5,edgy-tomoko.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12272

File: 1469438718547.jpg (57.96 KB,1920x1080,16:9,1469422412555.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12434

File: 1471472164473.png (935.3 KB,1920x1080,16:9,1471149629173.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12435

File: 1471472222526.png (653.74 KB,1920x1080,16:9,1471237648378.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1450125413440.png (18.29 KB,446x249,446:249,asaasaa.png)

 No.9798 [Open thread][Last50 Posts]

Elmentem de féltem becsöngetni, de tényleg van Borbély cimkés csengettyű.

141 posts and 60 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12253

>>12251

Volt egy pillanat, amikor nem ment. Most megint oké.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12254

>>12221

afaik kaoszkapitany moderak odaat

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12430

File: 1471325810781.gif (868.19 KB,500x281,500:281,77b28973d0a6b1bce62a66e870….gif)

>>12128

>>12136

Arcom, amikor újra feltűnt a /hc/ oldalain a képei.

http://archived.moe/hc/thread/1023129/

Szép trollkodás volt anon! :^) Gondolom őrjöngött egy sort, amikor hazaérve meglátta újra a képeit.

ha ha ha ha

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12432

>>12430

és egy baszás sincs adva

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13666

>>12192

kb 2 éve csak nem szeretem ezt a redvaólat

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1460070414015.jpg (39.22 KB,576x406,288:203,1351039722694.jpg)

 No.11000 [Open thread][Last50 Posts]

Szia anon, lenne egy kérdésem.

El kéne mennem pszichológushoz, de van egy kisebb problémám. Egyrészt azt se tudom, hogyan kell pszichológust keresni, szóval már a kezdeti fázisban elakadt a dolog. Másrészt a probléma, amit meg szeretnék beszélni a pszichológussal nagyon hosszú, és mindezt súlyosbítja az, hogy egyszerűen képtelen vagyok hosszabb történeteket koherensen elmesélni (de rövidebbek is nehézkesen mennek). Félek, hogy nem tudom átadni elég tisztán azt, ami miatt mentem volna, és akkor csak kidobott pénz és elfecsérelt idő az egész. Azt találnám legideálisabbnak, ha leírom a történetem és azt odaadom neki, hogy olvassa el, de nem tudom ezt mennyire vállalná be bármilyen pszichológus.

A másik ötletem pedig az, hogy ezt az igényem emailen beszélem meg vele, nem tudom, másképp hogy venném fel a kapcsolatot egy pszichlógussal. De ez meg annyira retardáltan hangzik, szerintem emberek nem szoktak emailt küldeni pszichológusoknak. Viszont én nem merek csak úgy odamenni egy klinikára vagy hova a faszomba. Nem tudom, hogy kell ezt csinálni.

>anon, ha ilyen durva problémáid vannak a kommunikációval, hogyhogy eddig nem voltál kezelés alatt?

Anyám egész gyerekkoromban nem fogadta el, hogy valami baj lenne velem, így az összes problémámat elbagatellizálta. Mikor végre kikönyörögtem, hogy vigyen pszichológushoz, akkor is anyám beszélt vele először és úgy állított be, mintha semmi gond nem lenne velem és ott se kéne lennem igazából, plusz hazudott pár adatomról ("nem volt koraszülött", "nem kezdett el később beszélni/járni mint kellett volna", etc.).

Szóval hogy így mi a faszt csináljak? Valakinek van tapasztalata pszichológusokkal?

50 posts and 14 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.11529

File: 1463677533708.jpg (179.51 KB,1118x556,559:278,thablazattou.jpg)

Nemtom nekem pszihológussal annyi tapasztalatom van hogy hivatalból elmentem még középsulis koromban, aztán két alkalom után rá írt annyit hogy érzelmi dizskoloráció és elküldött hogy nekem nincs másra szükségem csak egy kis felfrissülésre.

Az egészben a legviccesebb az hogy kérdéseket tett fel, én meg közben igen nemekkel válaszoltam meg néha úgy tettem mint ha elgondolkodtam volna valamin. A két alkalom alatt ha vagy 10-15 mondatot beszéltem konkrétan. Végül is egy dologra rátalált, de nem volt nehéz hiszen egyáltalán nem is rejtegettem.

>>11254

Én is kitöltöttem csak mert.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12077

>>11150

>Aztán persze nem csak ez az út létezik, simán homokba is dughatod a szomorú békafejedet, varázslócsenes reeetard stílusban melegebb éghajlatra küldve mindenkit, aki nálad csak kicsit is szerencsésebb/tapasztaltabb.

Varázslónak lenni a legjobb, nem tudom miről beszélsz. Az igazi varázslók nem feltékenykednek senkire mivel rájönnek arra hogy a legjobb élet a magányos élet, ne keverj minkent az /r9k/-n lézengő kiéhezett bukot normálokkal akik arról sírnak egész nap hogy miért nincs pina amit dughatnék.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12086

>>11000

Érdemes még végigolvasni a fonalat? Válaszolni bármire?

Én több, mint egy éve járok, rendszeresen, heti kétszer, ma is voltam.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12087

>>12086

Itt opé, én még itt vagyok, minden választ szívesen fogadok, szóval csak bátran.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12307

benp

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1469769796426.jpg (17.72 KB,214x214,1:1,1451538454643.jpg)

 No.12299 [Open thread]

Speak english you niggers

nah jk fam I just came here to tell you that you'll never be able to suck as many fat sweaty dicks as I do daily

(You might as well just go back fisting your dickhole)
____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.
Post last edited at

 No.12300

File: 1469770252305.jpg (26.39 KB,319x234,319:234,14505330669918.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12301

File: 1469796268162.png (73.83 KB,508x363,508:363,1469090798859.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1469125203650.png (362.43 KB,700x700,1:1,616815687.png)

 No.12247 [Open thread]

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12249

File: 1469126230014.jpg (67.28 KB,1600x900,16:9,244z136.jpg)

Legfelsőbb Úriember nem bír magával

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12252

Legjobb lány a Yuru Yuri-ból.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1457828851970.png (1.45 MB,1902x2248,951:1124,1457828032001.png)

 No.10655 [Open thread]

erre bizony felállt >:C

21 posts and 17 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10679

>>10677

Ki ez a szépség?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10683

File: 1457985253677.jpg (207.74 KB,826x1169,118:167,ebe3bed473157127dcdf172456….jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10684

File: 1457985278707.jpg (982.28 KB,1200x1200,1:1,7e4f12cfc3dbcff99855535b5f….jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10769

File: 1458683021086.jpg (900.22 KB,1131x1600,1131:1600,Horo ~ FűszerFarkas.jpg)

Bemutatom az okos telefonom hátterét, köszöntsétek hát Hororókát!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12250

File: 1469127089049.png (1.27 MB,1902x2248,951:1124,c6ffa7062fd3542ffc7c46f3b6….png)

>>10655

>a cenzúrázott képet posztolja

Akkor ezennel most javítom eme hibát, ha megengedi.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1467996530896.gif (1020.77 KB,500x281,500:281,K.gif)

 No.12089 [Open thread]

Anon, tudnál segíteni?

A problémám a következő:

Az utóbbi időben egyre többször tör rám rosszullét és ilyenkor elfog a halálfélelem.

És ez már annyira eluralkodott rajtam, hogy néha random eszembe jut, hogy bizony egyszer eljő a vég, és nem tudok tenni ellene.

Egyszer szembe kell néznem a kaszással.

Próbálok túllépni rajta, de egyre rosszabb.

Minden túlzás ellenére néha már alomba rettegem magam, attól félve, hogy talán soha többé nem ébredek fel.

Mit tanácsoltok, hogy tudnám túltenni magam ezen?

11 posts and 7 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12116

File: 1468197908919-0.jpg (19.61 KB,255x255,1:1,1462672336169.jpg)

File: 1468197908920-1.png (286.42 KB,889x592,889:592,1465844674432.png)

File: 1468197908920-2.jpg (857.5 KB,2966x2098,1483:1049,wallhaven-4240.jpg)

>>12098

Ez.

>>12096

>de az alap problémának ez csak a katalizátora

Találd meg a forrását a problémáidnak és bazd seggbe.

>halálfélelem

kép kapcsolódik

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12118

File: 1468232395519.jpg (38.55 KB,500x311,500:311,My inevitable death and di….jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12169

File: 1468523165730.jpeg (1.59 MB,2480x3507,2480:3507,6ac03627-5cfc-4b24-8f13-a….jpeg)

>>12089

Ne félj tőle, valahogy azt is csak túl lehet élJA VÁRJ!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12244

>>12097

Ne haragudj kisegér! Annyira megbújtál itt csendesen, hogy észre sem vettelek. :C

Természetesen neked is köszönöm!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14479

Remélem OP jobban van.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1468523022346.jpg (2.98 MB,4288x2848,134:89,AP 107 66 (Ikarus 283.10 e….JPG)

 No.12168 [Open thread]

Megint nincs magyarchan.

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12176

Hála az égnek.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12181

Fekszem a földön. Sírok.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1466384758117.jpeg (2.41 MB,2592x3456,3:4,Reimu_IMG_7116.JPeG)

 No.11835 [Open thread]

Figurína fonák? Figurína fonák!

29 posts and 26 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12119

File: 1468251028718.jpg (2.04 MB,3648x5472,2:3,DSC01720.jpg)

>>11843

>>11844

>>11846

>>11847

Új szerzemény, a testrészek csatlakozásai elég furik, a képeken máshogy nézett ki, különösen a válla és a nyaka, vagy én nem csinálok valamit jól vele:c

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12120

>>12119

biztos nem elég forró a ragasztó

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12121

>>12119

Reméljük nem használta az elsőkezes tulaja... ARRA a dologra.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12122

>>12121

Arra a dologra? Úgy érted szétszedni és összeépíteni más figurákkal?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12123

>>12122

A kis karocskáit, és kecses lábacskáit ölelő pozitúrába csavarhatta az előző tulaja, hogy markáns fogásával a nemes hímtagjából kipréselje a csuszmákos macskahormonját, amivel megitathatta az alatta ropogó gyönge figurínácskát...

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.Delete Post [ ]
[]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]
| Catalog | Nerve Center | Random
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]