[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]

/turul/ - turul 8

teadélután & aranyos kislányok

Catalog  Archive

Name
Email
Subject
REC
STOP
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = required field[▶Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Flag
Embed
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options
dicesidesmodifier

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webp,webm, mp4, mov, swf, pdf
Max filesize is16 MB.
Max image dimensions are15000 x15000.
You may upload5 per post.


https://translate.google.com/

File: 67fe7e254c1cf86⋯.png (1.53 MB,900x1023,300:341,ed9df92867a1faa65ddac6e400….png)

 No.16214 [Open thread]

> Na és anon te mivel töltöd a szabadidődet?

Erre mit lehet mondani? Azt mégse fogom bevallani, hogy fél évtizede ugyanazt a maroknyi oldalt frissítgetem kényszeresen, hátha az eltereli a figyelmem az életem nyomorúságáról.

6 posts and 3 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16247

File: be15c0a9a148b1f⋯.jpg (369.85 KB,1694x1229,1694:1229,Di7eTTZXsAArohr.jpg large.jpg)

>>16240

>szükséged van-e olyan társaságra, akik lekezelnek a saját érdeklődési köröd miatt?

Sajnos ez nem ilyen egyszerű. Nem ugyanabból a nézőpontból látjuk azt, ha én megemlítem az animét. Én arra gondolok, hogy milyen megnyugtató munka után Yuru Camp-et nézni vagy mennyire szerettem annak idején a FMA-t. Ők pedig minderről nem tudnak semmit, nem is láttak hasonlót. Hentai-t általában ismerni szokták, az ugrik be nekik.

Unokahúgomnak mondtam egyszer, hogy anime-t nézek, az volt a reakciója, hogy az olyan "perverz". Nem tagadom, elég sok mese célja a cerkám felállítása, de én úgy érzem, hogy annál azért jóval több van benne.

Egyszerűen nem tudom elvárni azt, hogy tudják miről beszélek. Én pedig nem kezdem el ecsetelgetni, hogy ez mennyire jó dolog. Általában rosszul jön ki.

Ahogy mondod, társaságot meg nem mindig én választom meg, egy munkahelyi kolléga például vagy rokon, esetleg barát ismerőse..stb. Nekem teremt kellemetlen légkört, ha egy elvont figurának festem fel magam.

> Ha minden téren másoknak próbálsz megfelelni

Szimplán csak fent szeretnék tartani egy kellemesen semleges állapotot a megvetés és a kedvelem között valahol.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16249

>>16247

>Egyszerűen nem tudom elvárni azt, hogy tudják miről beszélek. Én pedig nem kezdem el ecsetelgetni, hogy ez mennyire jó dolog.

Pedig a normálbarátok egy az egyben ezt csinálják, és nem igazán zavarja őket, hogy ez esetleg "rosszul jön ki".

Például nekem már kismillió prezentációt meg kellett hallgatnom a gyúrásról, kardiózásról, a hozzá tartozó táplálékkiegészítőkről,

vegán és keto diétáról, pedig szerintem ránézésre meg lehet mondani, hogy nem igyekszem szakavatottá válni a témában,

viszont abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a bionika iránti érdeklődésemhez erősen kapcsolódik, az anatómia, biokémia,

klinikai-gyakorlati dietetika, emiatt valamennyit hozzá tudok tenni az ilyen témáikhoz. Elárulok egy nem túl nagy titkot. Az emberek

többsége beszélgetés kezdeményezésekor nem informálódni szeretne, sokkal inkább a saját gondolatairól, tapasztalatairól

és a hozzá kapcsolódó érzéseiről mesélni. A munkáról, elismerés, vagyon és viszonzott szeretet iránti vágyról, politikáról,

problémák előli menekülésről művészeten vagy kemikáliákon keresztül azért annyira népszerű témák, mert ezek mind közös tapasztalatok,

olyasmi amihez mindenki tud hozzátenni valamit a saját tapasztalatai és hozzáállása alapján, ezért hallhatod ezeket a beszélgetéseket

újra és újra, gyakran ugyan azok között az emberek között, mindig van belőle egy frissítés, amiről az ember úgy érzi, hogy érdemes

mesélnie, vitatkoznia. Ezek mellett természetesen mindenkinek vannak olyan témái, amiket szeret megtartani magának, mert pontosan

azt az érzést váltja ki belőlük, amit leírtál. "Nekem teremt kellemetlen légkört, ha egy elvont figurának festem fel magam."

Mivel említetted, hogy nem bánod az olvasást, küldenék neked valamit amit érdemes lenne átfutnod, különösen a B szekciót.

Nekem sokat segített abban, hogy extrovertáltabbnak tűnjek és képes legyek másokkal "sikeresen" beszélgetni,

Post too long. Click here to view the full text.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16250

File: 146e24ae3ba07d0⋯.pdf (10.26 MB,Allan & Barbara Pease - Pe….pdf)

>>16249

Ok, nevezd át pdf-ről 7z kiterjesztésre, és akkor 7zip-el ki tudod bontani.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16258

>>16250

Akkor te így fogtad magad, kimentél az emberek közé és gyakoroltad az itt leírtakat? Szépen le vannak a tippek írva, de hogyan lehet ezt úgy begyakorolni, hogy automatikusan menjen?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16259

>>16258

Szerintem sohase lesz teljesen automatikus, ahhoz kognitív viselkedésterápiára lenne szükség, de az tulajdonképpen már körülbelül "agymosás"

kategória, inkább elkerülném, ha egy mód van rá. Ha eleget gyakorlod a könyvbe foglaltakat, akkor el tudod játszani annyira, hogy automatikusnak,

természetesnek tűnjön, csak azok fogják kiszúrni, akik hasonló cipőben járnak. Én azokon az embereken gyakoroltam, akik próbáltak velem

beszélgetni, szaktársak, kollégák, esetleg ha időnként látogatsz rendezvényeket ott majdnem mindenki tökéletes lehetőséget nyújt a gyakorlásra.

Ahogy a könyv is leírta, nem igazán számít, hogy te mit tudsz hozzáadni a beszélgetéshez, csak tudnod kell hagyni érvényesülni

beszélgetőpartneredet, tudnod kell olyan kérdéseket feltenni, amire kifejtendő választ kell adniuk és a beszélgetés megoldja önmagát. Ha jól

csináltad, akkor sok esetben később is akarnak veled beszélni, hogy úgymond kiöntsék a lelküket, de valami azt súgja, hogy ennyire messzire

azért nem akarsz elmenni.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 387b72f21737953⋯.png (167.63 KB,560x315,16:9,Ella-age-12.png)

 No.16171 [Open thread]

Álmodtam.

Helyszín: Németország. Volt egy 12 éves lány, aki valami Sims Online változatát játszotta, tehát élő-lélegző emberek irányítottak minden karaktert a játékban, és egy német pedofilcsoport kiszemelte magának. A srác és a csaj megbeszélték, hogy találkoznak is élőben, ami meg is történt. A huszonéves faszi (aki kiszemelte a kiscsajt) aztán mondogatta, hogy mennyire szereti - végül első találkozón rávette némi szopásra, és a pedofil haverjai elkezdték kamerázni őket. Kérdezte a csaj, hogy ez mire kell, mondta, hogy hát szeretné megörökíteni az egészet, hogy láthassa és érezhesse őt, amikor nem találkozhatnak. Lány belement - arconélvezte a srác. Majd megkérte, hogy az egyik haverját (idősebb) is szopja le, az is arcára nyomta az anyagot, alig látott ki az örökítőanyag-masszából... És végül jött egy köpcös, széttetovált fasz, aki nagyon durván lemélytorkoztatta, ütötte-vágta a lányt, aki már konkrétan hányt, de akkor sem hagyta abba, végül akkor maradt félbe a videófelvétel, mikor elsápadt a kiscsaj, és vér bugyogott fel az ajkán, majd sugárként hányta azt, ők meg pacsiztak, hogy na ez jó lesz, jó lesz...

Aztán új jelenet - a lány magában méltatlankodott, hogy jól elbántak vele, a "szerelem fáj, a szerelem fáj", hajtogatta, és akkor jött a három köcsög, mondták, hogy köszönik neki ezt az alkalmat, majd a főfasz, mármint az első, huszonéves fazon azt mondta, hogy szeretné valahogy kompenzálni a vérhányást a végén, és emiatt jó kezekbe adná a lányt.

A lány arcán kezdett átsuhanni a pánik, majd megjelent két kidobó, meg egy öreg, botoxolt kriptaszökevény - voltaképp eladták kurvának. A lány elkezdett sikoltani és sírni, de már jöttek is az első kuncsaftok - torzarcú, pénzes, műfogsoros vén faszok, akik gyerekkurvát akartak dugni... És itt ért véget az álmom.

Kellemes?

10 posts and 3 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16193

File: 86a5650f8bf03cf⋯.jpg (13.3 KB,400x225,16:9,183265.w.jpg)

>>16191

S. Ábelhez van szerencsénk?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16194

>>16192

Én is meglepődtem, hidd el.

>>16193

Nem, de majdnem úgy jártam.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16199

>>16194

Eredetileg haragudtam, mert attól féltem, hogy valami piona stílusú balettos kislány dumpba fog átcsapni ez a szál, de ameddig ez nem történik meg, részemről oké, nem mintha az álmait tudná irányítani az enber.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16201

>>16199

Csak gyakorlás kérdése

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16205

>>16201

Vezess álomnaplót.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1a3528d023addd8⋯.png (155.61 KB,600x600,1:1,download20190100135322.png)

 No.15771 [Open thread]

https://picrew.me/image_maker/3595

Lent megnyomod a piros gonbot és összerakhatod álmaid anime lányát. Ecsettel lehet színt választani, a nyilakkal pedig az elemeket mozgatni.

33 posts and 29 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16067

File: ba0a7d6876357be⋯.png (153.4 KB,600x600,1:1,41329_BZzRY8xf.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16073

File: 2a4d1b023409c3c⋯.png (389.3 KB,600x600,1:1,download20190502223710.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16114

>>16073

Okkultista anon barátnője áldozata

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16168

File: eb30f2bf439dfb5⋯.png (84.16 KB,432x1443,144:481,Untitled.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16169

>>16168

Ennek volt egy külön fonál.

>>15354

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 8eeab2b5dc6001e⋯.jpg (784.07 KB,2118x1866,353:311,510cb9bfbc030c682c57308e07….jpg)

 No.15704 [Open thread]

Anon mit tesz a környezet védelméért? Én például lemondtam arról, hogy valaha is gyerekeim legyenek.

25 posts and 4 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15841

File: d38d9f8a3ec0cd7⋯.png (317.85 KB,473x473,1:1,GKCGWb1.png)

>>15831

> /pol/

> konzisztencia

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15843

File: d28069c4c8b63ce⋯.gif (763.42 KB,500x275,20:11,1389653623963.gif)

>>15841

>/pol/

>csak simán /pol/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15885

>>15841

>>15841

>konzisztencia

Tanulj meg magyarul, kölyök.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16106

Az, hogy minden másnap leszakad az ég és eljön az özönvíz, már a klímakatasztrófa része?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16112

>>16106

Igen. Élvezd az eltolódott trópusi viharjaidat.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 618d3cb834c7bde⋯.png (5.63 MB,2103x2954,2103:2954,új típusú kép.png)

 No.16085 [Open thread]

Miért hiányoznak a régi típusú képek? Az időbélyeg nevűek? Hová lettek?

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16086

Fogalmam sincs, de amúgy a szokottnál is lassabban tölt az oldal, lehet valali újfent beleszart a szerverbe?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16089

Úgy látom újra működnek.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16090

Pillanatnyilag úgy néz ki minden kielégítően működik.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16093

File: 02d5876c9fcb0e8⋯.jpg (1.8 MB,3968x2976,4:3,a0f51c3f704eccf96fd44d8081….jpg)

> One Alacrity node crashed, but it is back online. Some threads might be 404ing as a result. As for the media server, we are looking into potential improvements.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16209

Már minden jó.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1391807920506.jpg (54.26 KB,1280x720,16:9,1391462147741.jpg)

 No.3326 [Open thread]

>>>/meta/551
Lehet berakni bannereket. Csinálunk párat?
26 posts and 7 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12381

File: 1470725327975.png (51.19 KB,300x100,3:1,Rize Of The /turul/.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12396

File: 1470933759568.png (7.15 KB,300x100,3:1,1.PNG)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12399

>>12396

nevettem. először írni akartam, mekkora újbarát vagy, aztán leesett, hogy banner fonál

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12454

File: 1471634109008.png (5.38 KB,300x100,3:1,bannedr.PNG)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16051

File: a5c86adf9b16aca⋯.png (5.09 KB,300x100,3:1,bunnyland.png)

UwU

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1404147839628.jpg (361.38 KB,2000x2350,40:47,Hatsune Miku_072.jpg)

 No.4601 [Open thread]

Anonnak mik a tervei a nyárra?
43 posts and 23 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15942

File: acce0f35722e6f8⋯.jpg (61.51 KB,600x631,600:631,797c7c8b292483368cf8fd50b3….jpg)

>>15939

Érdekelnek az idei tervek vagy csak franciáznál?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15949

Végigolvasni a Three Kingdoms-t

Pont annyira fog sikerülni mint tavaly elolvasni a Gendzsi Monogatarit lol

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15952

File: e3b2d9c2d6e0069⋯.jpg (54.38 KB,674x674,1:1,IMG_20190106_235439_465.jpg)

>>15942

A kettő nem zárja ki egymást. Franciáznék miközben hallgatom az idei terveket.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15966

File: f25dc2c18ef5e1f⋯.jpg (78.13 KB,1280x720,16:9,mpv-shot0208.jpg)

Én már öreg vagyok hozzá, hogy ilyen gyerekes dolgokkal foglalkozzak, mint tervek meg a jövő.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15968

File: ef89d234a3d0151⋯.jpg (189.7 KB,1920x1080,16:9,2018-12-14 21_39_02-G-Senj….jpg)

Tovább játszom vizuális regényekkel, annyi különbséggel, hogy néha kinyitom az ablakot.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 6a55ef87ba1eb84⋯.jpg (387.71 KB,992x699,992:699,b3f70a0673bce993c2e0246475….jpg)

 No.15822 [Open thread]

Hogyan lehetnék kreatívabb? Életemben nem volt még egy jó ötletem.

8 posts and 2 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15838

File: bcc859037a4006d⋯.jpg (774.78 KB,900x1300,9:13,110dc64a8c5d6859e6148e4ec9….jpg)

>>15837

Sagisawa Fumika a neve, papírjai szerint tizenkilenc. Kaede is csak 25.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15839

>>15838

Akkor mindegy.

Azért nyugodtan küldj tortát, ha van esetleg.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15840

>>15839

Én idén leszek 26.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15926

File: 454ee19c54b372c⋯.gif (93.37 KB,500x500,1:1,amabeat.gif)

kábé mindenhol van pár zseni aki tényleg önti az eredeti ötleteket a többi lop, másol, átalakítja, összevon, adaptál.

1nek születni kell ezért 2t kell profin vinni, ezt pedig lehet fejleszteni.

Példa: Egy időben elég sok flyert terveztem eseményekhez, mindig újra felkértek mert tetszett nekik amit szállítottam, egyszerűen fogtam és kiszedtem elemeket másokból meg stock képekből, 0 kedvem volt magam előállítani grafikus elemeket hacsak nem lehetett 5 perc alatt megoldani PS-ben. Emellett sok száz flyert lementettem, nézegettem hogy ötleteket szerezzek, meg hogy megtanuljam hogy kell egy jó össz-benyomást csinálni.

persze kell érzék hozzá hogy a végeredmény ne katyvasz legyen, ez azért megy és lehet is tréningelni munkával. Évek alatt elolvastam jópár könyvet marketingről, dízájnról, fotózásról is amik segítettek megérteni a népszerű formákat, döntéseket, mit szeret az ember látni (most vizuális térfélen maradva)

De általában véve fontos hogy kitedd magad sok ötletnek, már csak azért is hogy ne duplikálj. Szóval mikor flyert csináltam rengeteg más flyert megnéztem, de ez igaz minden másra.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15954

>>15926

kek, szép tripkód

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: bda23921412b472⋯.gif (747.28 KB,1119x884,1119:884,Flandre.Scarlet.full.22111….gif)

 No.15852 [Open thread]

2 posts and 1 image reply omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15859

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15860

>>15859

Kb. egy percet bírtam, faszért pazarolnám erre az időmet.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15863

>>15860

De hát ez vicces (nem), és ez a sikk manapság (sajnos).

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15870

>>15863

>ez a sikk manapság

Úgy érted, hogy ez volt a sikk olyan 6-7 évvel ezelőtt, és a hazai tecsőnézők és kontentgyártók pont ennyivel vannak lemaradva?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15883

>>15870

Passz. Nekem még akkor sem tűnt volna viccesnek.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: d208b7196db14b7⋯.gif (425.43 KB,268x270,134:135,panik.gif)

 No.14595 [Open thread]

Mindjárt valentín nap gyorsan ki kéne találni valamit a waifumnak!!

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14596

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Rendelj gyorsan egy dakimakurát, vagy csak süss neki valamit:3

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15857

Késõ

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 7e7c123fc4bda6e⋯.jpg (301.65 KB,1600x2263,1600:2263,beach-body.jpg)

 No.15741 [Open thread]

Szóval ha jól értem, körülbelül most kell elkezdeni a tornázást, hogy nyárra tökéletes strand-testem lehessen. Anon mit ajánl, hogyan és mit csináljak? Bónusz ha nem kell hozzá túl speciális felszerelés, legjobb ha a szobámból se kell kimozdulni hozzá.

Kép releváns: Ilyen testet szeretnék.

16 posts and 2 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15788

>>15780

Ha az intenzív gépelésbe is beleizzadsz, szerintem szaunázással nem fogod tudni ledobni azokat a kilókat. Igazából szaunában a magas hőmérséklet felnyomja kicsit a pulzusod és az anyagcseréd, de ha csak a keringési rendszered terhelésével próbálsz extra kalóriát égetni az kevésbé hatásos, mintha a teljes izomzatodat is ráállítanád a feladatra.

Ha gépelésben 22 fokon leizzadós súlyom lenne akkor inkább emelnék, megspórolnám a pénzt a tömegnövelőn és fél év alatt benga kopasz ráncos tarkójú tulok erőemelővé gyúrnám magam.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15792

>>15788

Annyira még nem vagyok kövér, ráadásul kis csontváz koromban is ugyanígy izzadtam.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15797

File: 6f1949f16dd9b81⋯.jpg (8.6 KB,204x247,204:247,15358315665054.jpg)

>Kép releváns: Ilyen testet szeretnék.

Na és hogyan fogsz ekkora emlőket növeszteni?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15808

>>15797

Pueraria mirifica kivonattal.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15818

>>15797

Lehet az már adott.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 77893f99f8d7e85⋯.png (631.37 KB,1200x720,5:3,1512065103711.png)

 No.14901 [Open thread]

sziasztog

ti éltek még? kápi bukása után próbáltam elviselni a magyarkant, de eddig bírtam a végtelen sötétséget, ami ott tombol.

29 posts and 16 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15798

File: 638b120451f81fb⋯.jpg (1.78 MB,2308x1536,577:384,6e37fc604d6c7ded5eceeac30e….jpg)

>>15795

Új év, új élet!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15800

>>15795

Az említett életre kelés tartott is vagy két napig.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15801

>>15795

>>15798

>>15800

Magyarkan annyira kisiklott, én kb. 2 év teljes kihagyás után azon vettem észre magam, hogy újra posztolok ide, illetve napi szinten ránézek a táblára.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15803

File: f463330d3a8579b⋯.gif (1.99 MB,422x409,422:409,1540514049132.gif)

Hát akkor majd teszünk az életre kelésről.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15809

File: 00da97f6c432f33⋯.png (370.98 KB,680x595,8:7,apn25.png)

>>15803

Ahogy eddig is.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: f99d43ad31976dd⋯.jpg (157.95 KB,465x600,31:40,129792087436.jpg)

 No.15743 [Open thread]

Anon, te öltöztél már fel "úgy"?

Tegnap titokban elloptam a húgom fehérnemûit és felvettem. Hatalmas stimuláció volt, amelyet alig tudtam kontrollálni. A finom sima selyem érzése a bõrömön és a tudat, hogy ezek a ruhák olyan közel voltak egy lány intim részeihez, instant merevedést okoztak nekem. Ez volt a legerõsebb merevedésem amelyet valaha átéltem és hatalmas mennyiségû elõváladék csöpögött ki belõlem. Maszturbálással folytattam és hatalmasat élveztem egymás után kétszer.

Ez volt az egyik legkínosabb jelenete az életemnek, és én felizgultam alatta szexuálisan. Ma szándékozok átkutatni a szekrényét lenyúlni belõle néhány csinos ruhát, és felvenni, hogy úgy nézzek ki mint egy aranyos szép lány. A jövõben, talán kimegyek a boltokba és veszek magamnak néhány szép lány ruhát. Remélem a húgom nem veszi észre, hogy némileg ki lettek tágulva a ruhái.

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15751

Remélem a húgodat nem tágítod titokban.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15754

>>15751

Reggel hugom este dugom :^)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15755

>>15754

Minden anon menjen és ölelje meg az imoutoját, majd posztolja ide a reakcióját.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15796

File: 0794128805d2724⋯.gif (265.64 KB,185x178,185:178,Tsukasa_crying.gif)

>>15755

nincs ilyenem ;_;

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 5bdeb4dda29b8f4⋯.jpg (40.46 KB,1200x627,400:209,pr0n.jpg)

 No.15696 [Open thread]

Anon milyen mélyre merészkedett a nyúl üregében? 5 perc xhamster/*booru böngészés, zsepi és csá, napi poresz pipa, vagy változatosabb látványosságokra is felül Pleasure Islandon?

Gondolok itt:

- gyűjtögetésre: honnan és mit

- extrém tartalmak: pl. BDSM, scat, snuff, állatokkal, idősekkel, fiatalkorúakkal, stb. Szintén honnan és mit.

- vidya: milyen műfajok, mik jöttek be eddig neki a legjobban

- irodalom/fanfic: literotica, vagy valami extravagánsabb? Honnan és mit?

- netán ő is hozzátett a műfajhoz, írt, rajzolt, programozott?

Képtáblára való komolyabb diskurzus. Ne legyetek szégyellősek, névtelen táblán vagyunk!

4 posts omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15782

>>15781

>tönkreteszi az agyatokat

Ezek szerint te nézheted nyugodtan.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15783

>>15782

Kurva jól beoltottad, meghívlak a következő bulimba.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15784

Annak idején végignéztem a szopoalarc.hu-t.

Egyedül valamelyik ezt_ne_nezd_meg című videót nem sikerült.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15785

>>15784

Mi történt, hogy kikapcsoltad?

Szerintem én valahol a putridsexobject videónál húztam meg a határt. Értsd úgy, hogy megnéztem, de nem volt hatalmas stimuláció.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15791

>>15785

Valami kínzás válogatás volt.

Konkrétan egy tűt böktek herébe, majd spriccelt belőle valami lé.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: a0b7dbaf7e5c413⋯.jpeg (25.56 KB,450x298,225:149,Bento.jpeg)

 No.15723 [Open thread]

Egy bento (japánul az ebéd) dobozt keresek, lehet pinku (japánul a rózsaszín), vagy bármilyen lányos szín. Kettő vagy több kotobásnak (Az japánul két rekeszes) és chibi (kicsi) méretű kell hogy legyen. És nagyon kavainak (cuki) kell lennie. Továbbá 10-20 dolcsiba kell hogy kerüljön. És először képeket kell róla posztolnod (Biztosra akarok menni, hogy kavai [cuki]). És jó lenne, ha járna mellé hozzáillő evőpálcika-tartó (EVŐPÁLCIKÁKKAL). Ó! És NEM lehet rajta semmilyen rajzfilm képe és nem lehet műanyagból. Kerámiából, vagy valami ahhoz hasonlóból kell hogy legyen. Jó lenne, ha Japánban gyártott lenne. És nem kínában vagy coreában (korea) vagy valami. Találtam egy bento dobozt ami hasonlít arra amit most leírok e-kikötőn, de egy kobotás volt, és nem akarom hogy a gohanom (rizs) hozzáérjen az egyéb dolgaimhoz (átnedvesedhet, és azt nem szeretném, plusz két rekesz kavaiabbul néz ki)

3 posts omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15752

A japán konyha vacak. Gyertek nekem.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15764

>>15752

Egy szóval sem írta, hogy nem lecsós rizsát akar belőle enni kanállal.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15767

>>15764

Mondjuk az tényleg jó.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15769

>>15764

>rizses lecsó

eretnekség

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15786

>>15752

Instrukciók.

>>15089

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.Delete Post [ ]
[]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]
| Catalog | Nerve Center | Random
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]