[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]

/turul/ - turul 8

teadélután & aranyos kislányok

Catalog  Archive

Name
Email
Subject
REC
STOP
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = required field[▶Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Flag
Embed
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options
dicesidesmodifier

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webp,webm, mp4, mov, swf, pdf
Max filesize is16 MB.
Max image dimensions are15000 x15000.
You may upload5 per post.


https://translate.google.com/

File: c83ecaa7084c087⋯.png (177 KB,384x405,128:135,1460126588904.png)

 No.13935 [Open thread]

Szép a hely dizájnja.

A bannerek tetszenek.

3 posts omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13983

>>13982

De a nosztalgiám...

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13984

>>13982

ügyes trükk. nem

protip: senkit sem érdekel a szar blogod

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13987

>>13984

te lenni köcsög_

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13988

>>13984

Én oké lennék a két tábla összeolvasztásával. Itt már 3 hónapja nem kellett moderálni semmit, a kontent meg közel azonos amúgy is.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13989

File: 0d9d63c8f1f57bc⋯.jpg (111.64 KB,647x861,647:861,hmpf.jpg)

Miért csak akkor posztoltok amikor nyafogni lehet?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: bd42de20d292ec4⋯.jpg (77.37 KB,1280x720,16:9,usami_blushing_closed_eyes.jpg)

 No.13859 [Open thread]

Indulunk ezen a versenyen? >>>/sudo/44368

Ha nyerünk akkor kiírathatnánk azt hogy megszentségteleníthetetlenségességeitekért.

34 posts and 28 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13969

>>13968

>.jpg

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13970

>>13969

Mi avval a baj?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13974

Ez már jobb volt, pont a nyertes szúrt le minket, ha az az egy kör a miénk akkor győztünk volna.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13975

File: 587ef1503c83ac4⋯.png (181.96 KB,434x613,434:613,99d135410a68c51590d8f1c269….png)

>>13974

Következőt megnyerjük!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13980

File: fb354e71f9bb26d⋯.png (10.79 KB,493x146,493:146,cool.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: c69aa59197f5ea7⋯.png (91.96 KB,379x187,379:187,wuter.png)

 No.13966 [Open thread]

Legszomorúbb magyar youtube csatorna?

https://www.youtube.com/watch?v=9urmTLqXZzk

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13967

Miért, nem néz ki kifejezetten szomorúnak, szerintem nem érdekli, hogy mennyire játszik jól.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 7814e6dd762bacb⋯.jpg (812.38 KB,803x1150,803:1150,1458431160856-1.jpg)

 No.13398 [Open thread]

Az normális, hogy elég gyakran úgy szoktam gondolkodni, hogy elképzelem, hogy valami érdekeset kérdeztek tőlem, és továbbképzelem, ahogy próbálom megválaszolni nekik?

7 posts and 3 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13898

Teljesen normális, bár figyelemhiány/zárkózottság és társasági élet hiányának tünete lehet

Ezt hívják ábrándozásnak, ha az ábrándjaid főként abból állnak, hogy megnyílsz egy ember előtt, az valószínűleg azt jelenti hogy többször kéne berúgnod a barátaiddal.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13905

>>13898

Hát, én sokszor bebasztam a barátaimmal, és mindig az lett a vége, hogy egyfajta szomorúság uralkodott el rajtam az alkohol miatt.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13906

File: 756b4fd6f9d1a5c⋯.png (262.39 KB,640x464,40:29,756b4fd6f9d1a5c402eed9a39f….png)

>>13898

Én az alkoholtól csak még hülyébb leszek, de megnyílni még nem sikerült.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13920

>>13906

Túl sokat ittál akkor, vagy nem voltál jó társaságban

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13921

File: a49fea101720a95⋯.jpg (112.71 KB,751x610,751:610,absynthe-lacroix-ad-2.jpg)

é-és... aki(?) n-nem iszok alkoholt?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 7b8e16e14634c09⋯.jpg (59.36 KB,518x639,518:639,7b8e16e14634c09b74b1ebefd1….jpg)

 No.13917 [Open thread]

Hello from Romania, magyars!

Pretty nice board you have here; One can always respect cute animu grills. Not what I expected from your /sudo/ advertisement, however.

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13918

File: f6bed61b91d3292⋯.webm (7.52 MB,320x240,4:3,Plane_Scene_Hungarian_Dub.webm)

>>13917

Did you expect one of us in the Wreckage Brother?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13919

>>13918

Neked fájna

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: dd535b3f70a3d0e⋯.jpg (218.49 KB,636x360,53:30,the mighty magyar.jpg)

 No.13902 [Open thread]

We are the Magyar!

*clap*

The mighty mighty Magyar!

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13903

ez mi ez

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1387666428163.png (503.48 KB,934x1000,467:500,daily_programming.png)

 No.10 [Open thread]

Olvastad már a $$SICP$$-edet ma?
43 posts and 33 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.4585

File: 1403879148634.jpg (48.16 KB,798x809,798:809,1403808525646.jpg)

>>4584
[co‌de]...[/co‌de]
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.4586

File: 1403951027881.jpg (1.09 MB,1904x4706,952:2353,cs_today_then.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.6648

Egy éves a legrégebbi aktív fonál!
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10916

ebin

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13893

bampo

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 6dd5e732d9f1fd3⋯.png (6.87 MB,2489x3500,2489:3500,256dc5912bacee49286595b1e2….png)

 No.13743 [Open thread]

Mosolyogj /turul/!

11 posts and 11 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13759

File: cfdb7b1e886b029⋯.png (453.37 KB,1094x1550,547:775,135eadb93188324a25f4980c03….png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13820

File: 72a1d0cf2276bc9⋯.jpg (399.43 KB,700x1000,7:10,smile.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13822

>1 hónap alatt 14 poszt (OP-val) együtt

Őszintén szólva ez több mint amire számítottam. Persze lehet 8-at ugyanazon egy személy küldött.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13823

File: a38a7b7504e14e4⋯.png (305.16 KB,940x1400,47:70,f42651963685f410292c1e7b3b….png)

>>13822

Mod itt, id-k alapján oppal együtt 6-an voltak, nem számolva téged és engem.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13849

File: dda6b176da6caf4⋯.jpg (108.83 KB,800x1131,800:1131,1492366012901.jpg)

>>13823

Én kimaradtam.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 0d948704499f3bc⋯.gif (59.84 KB,247x274,247:274,1439718160168.gif)

 No.13790 [Open thread]

ennyi? valóban ennyi lenne /turul/? pár szegényes kínaimeselány-dump?

5 posts and 3 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13804

>>13800

Sperma.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13808

File: 05f57f942f2752c⋯.jpg (141.28 KB,1280x720,16:9,1499268722619.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13809

File: 6a00b595644c128⋯.png (1.23 MB,1246x702,623:351,ddsadsa.PNG)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13810

File: 58eaefbba6d8789⋯.jpg (233.97 KB,1280x720,16:9,howdoishotweb.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13821

File: 4dc364c6e873d7a⋯.gif (497.99 KB,500x500,1:1,4dc364c6e873d7a5cbb7788e6b….gif)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 7b8a5359c8bce12⋯.png (95.76 KB,891x290,891:290,turulcsen képrejtvény.PNG)

 No.13621 [Open thread]

csak öregbuzik fogják érteni :-----------------------D

5 posts and 2 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13630

File: a33985c51c3abf5⋯.png (59.44 KB,467x414,467:414,1493732064042.png)

>>13628

Nincs arcom. És tényleg van ilyen közmondás. Beszarok. Pedig ismertem is. És mégis, valahogy kurvára elfelejtettem.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13641

esőkutyát jól letakarították a netről

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13674

Megoldás: OP egy buzi.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13696

File: c5d8958f2bb1d57⋯.jpg (97.59 KB,1280x720,16:9,1397074912641.jpg)

>>13674

goromba!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13798

tüttürüdzseff=goldfarming

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 86295503c9379a5⋯.jpg (38.85 KB,482x428,241:214,1446147747222~01.jpg)

 No.13716 [Open thread]

Szia Phi vagyok, övendek

Anyone wants to help me to learn Hungarian?

:^>

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13718

Szia Phi, milyen segítségre lenne szükséged?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 984a0b2f1c8cc70⋯.png (331.14 KB,610x720,61:72,1491315401445.png)

 No.13712 [Open thread]

FONALAK TŰNNEK EL

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13713

File: 8e563e05c73fe7a⋯.jpg (254.22 KB,1280x960,4:3,Bane being a party guy.jpg)

>>13712

ÉS NEM LESZNEK TÚLÉLŐK!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 8ddac447d84cd9c⋯.jpg (87.09 KB,566x800,283:400,__inubashiri_momiji_touhou….jpg)

 No.13697 [Open thread]

Hol van Ferenc?

2 posts and 1 image reply omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13700

File: 4badb9b3a552284⋯.png (5.2 KB,390x94,195:47,00004.png)

itt

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13701

File: 05b1e264e4193d8⋯.jpg (54.83 KB,512x472,64:59,lucskoska.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13702

File: 89479b61dbdcb68⋯.png (200.23 KB,500x800,5:8,7f54adf3ccc4a2037e767b8db3….png)

Fennec?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13703

File: 3eeb1bdf6c539bc⋯.png (179.18 KB,393x359,393:359,smug fennec.png)

>>13702

Ferennec

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13704

File: b2e0c8a7b77c5e9⋯.png (611.48 KB,1040x1200,13:15,62855098_p0.png)

>>13700

>int

>ban

Te mit csináltál ott.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 56c752054607049⋯.png (259.71 KB,463x570,463:570,Puzsér.png)

 No.13671 [Open thread]

Jövünk fel mint a talajvíz!

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13673

Jó lenne már ha a föld alá kerülne ez a talajvíz (puzsér).

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13687

File: 89100c731a19a16⋯.jpeg (304.42 KB,1772x1181,1772:1181,segway.jpeg)

>>13673

Miért?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14056

>>13673

Én néha nézem/hallgatom ezt a trógert.

Már csak azért mert konkrétan elmebeteg és poén hallgatni néha.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 650ae2cc88ab628⋯.png (406.8 KB,1024x1024,1:1,d9wwbup.png)

 No.13645 [Open thread]

Nagyjából 95 másodpercet töltöttem itt és máris felbasztam az agyam. Rendkívül nosztalgikus érzés. Hogy vagy, anon? Rég jártam itt.

10 posts and 4 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13660

File: a8887f96cc8cebc⋯.png (176.29 KB,800x800,1:1,142206393894.png)

Megvagyok, köszönöm, hát te?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13661

Én megvagyok OP, arra a bizonyos posztra kb. két másodpercig én is akartam írni valamit.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13662

>>13659

Az ingyenélő fajtájukat visszazavarnám a most beáramló buckalakókkal együtt oda, ahová valóak: vissza a homokdűnék közé.

>>13661

Csak majdnem? Pedig úgy legalább lett volna mozgolódás a táblán.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13663

File: 1900a1970874e9c⋯.gif (51.06 KB,500x376,125:94,1426900661833.gif)

>>13662

Hát, az az anon legalább vette a fáradtságot és írt valamit, amit én írtam volna legalább annyira felbaszott volna. Még mindig ez tűnt a legjobb megoldásnak.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13664

File: 2e3f0feca930b25⋯.png (109.26 KB,500x477,500:477,74gljp1sl14uxo1.png)

>>13652

Az bizony nem puszta szívjóságból eredendő érdeklődés, hanem okoskodás és önfontoskodás egy kis felsőbbrendűségi komplexussal átitatva. Kicsit irigylem, hogy te ezt nem látod.

>>13658

Nem is vagyok pesszimista hangulatban pedig.

>>13660

Köszönöm kérdésed, én is megvagyok. Mit csinálsz manapság?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.Delete Post [ ]
[]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]
| Catalog | Nerve Center | Random
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]