[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]

/turul/ - turul 8

teadélután & aranyos kislányok

Catalog  Archive

Name
Email
Subject
REC
STOP
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = required field[▶Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Flag
Embed
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options
dicesidesmodifier

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webp,webm, mp4, mov, swf, pdf
Max filesize is16 MB.
Max image dimensions are15000 x15000.
You may upload5 per post.


https://translate.google.com/

File: 1449855743532.png (152.99 KB,855x558,95:62,1434045204001.png)

 No.9747 [Open thread]

Kiverné nekem valaki?

10 posts and 5 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9764

>>9763

Injektálj a faszomba mézet, így amikor ejakulálok, ezt az édes nedűt lövellem a szájadba. Deal?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9775

File: 1449990824986.jpg (37.8 KB,640x336,40:21,yyXq9e0.jpg)

>>9764

Nincs is jobb érzés, mikor a mézet belecsurgatva a húgycsövedbe, végigrohan barlangos testeden a kellemes és sikamlós meleg érzés. :3

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9778

File: 1450042968772.gif (293.75 KB,200x200,1:1,bba157782b143421ee001ebc8f….gif)

>>9775

És ez nem veszélyes üzekedés?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9789

File: 1450095450785.jpg (110.6 KB,800x472,100:59,-font-b-Honey-b-font-and-C….jpg)

>>9778

Nem, tekintve hogy a méz elég sikamlós termék, és nem ipari ragasztó mint sokan elképzelik.

Nem ragad test felületen, így bátran alkalmazható. (bár ha melléktermékektől félsz melegítsd fel egy kicsit előtte) Vízzel is könnyen lemosható.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9794

>>9789

>Vízzel is könnyen lemosható.

Úgy érted nyelvvel.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1448838179562.jpg (1.26 MB,3072x2304,4:3,92 55 0418 325-0 (Ganz-MÁV….jpg)

 No.9638 [Open thread]

Visz a vonat, megyek utánad,

talán ma még meg is talállak,

talán kihűl e lángoló arc,

talán csendesen meg is szólalsz:

Csobog a langyos víz, fürödj meg!

Ime a kendő, törülközz meg!

Sül a hús, enyhítse étvágyad!

Ahol én fekszem, az az ágyad.

11 posts and 7 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9734

File: 1449709397442.jpg (834.54 KB,1500x1500,1:1,sugoi catafalque.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9737

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9740

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9755

File: 1449873440019.jpg (1.32 MB,3072x2304,4:3,TVGnh 1322.jpg)

Furulyáló juhász mellől nyája szétszalad,

Mintha mindenki utazna s üres a vonat,

Kiáltások raknak csöndből külön halmokat,

Üstökös hull, bútor roppan,

Gőgök álla szemlesütve mellükhöz tapad.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9761

File: 1449916151053.jpg (224.75 KB,800x600,4:3,1431324690384.jpg)

>>9755

Csak így otthagyták rohadni, ez olyan szomorú.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1447956518005.jpg (19.17 KB,430x319,430:319,11891252_119358831745129_6….jpg)

 No.9509 [Open thread][Last50 Posts]

[b]Önt Uram

Elvinném egy melegbárba

[/b]

50 posts and 27 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9629

>>9627

Miszter Varázsló uraság!

Véletlenül rossz helyre kasztolta a szpelljét.

Híjjam a szűzoltókat, vagy maga is megtalálja a nedves közeget?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9633

>>9629

Az nem egy varázsló, csak egy Charmander álruhában.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9672

File: 1449093713079.jpg (172.41 KB,1024x727,1024:727,mth_dai.jpg)

>>9589

Bocsáss meg hogy nem jelentkeztem, Azt várom hogy végre megoldják és retrosharen majd beszéljkünk de eddig még semmi sem történt.

Plusz még az asztmám is kiújult ;_;

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9676

>>9672

Remélem minél előbb összekalapálják a neted!

Az asztmát meg csak tudatos lélegzéssel lehet megtanulni legyőzni. Persze nem úgy, hogy azonnal eldobod a befúvókád.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9754

File: 1449865048303-0.jpg (Spoiler Image,405.83 KB,496x2104,62:263,ppage007.jpg)

File: 1449865048303-1.jpg (Spoiler Image,770.31 KB,648x4200,27:175,q001.jpg)

>>9676

Hajaj.

Megjött a levél de nem változott semmi. Elvileg kéne mennie de nem teszi. UPnP nem érzékeli be a retrosharet, de portot nyitva sem akar müxeni. ;_;

Egyébként meg mostanság elkezdtem engedni a gondoltanak és kellemesen meglepődtem és szabadabban érezem magam miatta. Furcsa volt csak úgy boldognak lenni.

Ha gondolod megbeszélhetünk egy időt chatcryptezni, de próbálom még megoldani.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1446369790639.jpg (202.63 KB,641x1049,641:1049,Néha úgy érzem, figyelve v….jpg)

 No.9362 [Open thread]

meme fonál megy!

>csak magyar memék

>Eredeti Tartalom Aczél Donát értékelve

22 posts and 7 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9400

File: 1446771667827.jpg (8.67 KB,184x184,1:1,7be3238067667f810131729fe1….jpg)

>>9394

kekkentettem

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9402

>>9398

Horrorka Horóka,

Boróka bogyóka,

Piszén pisze,

Kölyök KÖCSÖG,

Tökön döfött.

Érdes élek,

Édes élet,

Alma lémet,

Issza szívja,

Kezem közül.

Szárad sorvad,

Kétes létem,

Véges reményem,

Előlem elillan,

Tudatom tudatom.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9403

>>9398

Nem tudok rizst enni.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9404

File: 1446796098046.jpg (132.75 KB,850x850,1:1,1446412993096.jpg)

>>9403

Nincs rizs -- nincs élet.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9745

File: 1449843926842.jpg (297.19 KB,500x610,50:61,lehoztam_neked.jpg)

>>9362

>facebook

a bölcsességek kifogyhatatlan tárháza

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1445339344548.jpg (138.85 KB,824x691,824:691,1429261756966.jpg)

 No.9285 [Open thread]

Hát ez meg micsoda?

https://infinitydev.org/turul/

3 posts and 2 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9291

>>9285

Na várjál... Törölve lett? Itt volt már kontent, nem? Legalábbis valamennyi. Vagy az más oldal volt?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9295

File: 1445373186684.png (220.94 KB,888x900,74:75,life-is-sour.png)

>>9290

Pedig itt van: >>8732

>>9291

A log alapján úgy tűnik.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9307

>>9295

>>9288

Ez nekem is kimaradt.

Akkor ezt most nem az itteni Admin csinálja, hogy felkészüljünk a motor leváltására?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9308

File: 1445436835962.jpg (324.13 KB,1200x1200,1:1,1443560649256.jpg)

>>9307

Nekem úgy rémlik az itteni admin felhasználóneve Dr. Nagyfi Richárd volt, úgyhogy szerintem nem, vagy álnéven.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9705

File: 1449428655509.webm (7 MB,1280x720,16:9,nyan.webm)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1432585650781.png (667.55 KB,837x747,93:83,wakfuck1432554593265.png)

 No.8115 [Open thread][Last50 Posts]

Valami közös játék Anon pajtások?

48 posts and 20 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.8604

File: 1437738378382.png (109.62 KB,239x259,239:259,prosmug.png)

>>8602

>szövegértés

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.8616

File: 1437749344971.gif (1.9 MB,527x395,527:395,a691533387b1aaedf46f5ab3b2….gif)

>>8604

>gondolat tovább görgetés

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.8678

>>8616

>gondolkodás nélkül továbbgörgetés

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9699

Bump, mert mindjárt itt a szünidő & szabadság.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9700

File: 1449338711735.jpg (54.26 KB,471x485,471:485,9474496.jpg)

>>9699

Meg a vizsgaidőszak.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1448627117273.jpg (1.12 MB,1500x1031,1500:1031,1448485948148.jpg)

 No.9585 [Open thread]

.

24 posts and 10 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9671

File: 1449092804256.png (2.75 MB,1920x1200,8:5,8d145c5be8b21cc093f325f97f….png)

>>9670

Én is elfogadnék egyet.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9673

File: 1449093890573.jpg (190.37 KB,1000x800,5:4,8a5d39b59466714eefe9e15056….jpg)

>>9671

Miku nem-léte bizonyíték, hogy sose voltunk boldognak szánva.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9674

File: 1449095731611.png (980.08 KB,1000x1000,1:1,adc3721ee55b3a418f1771cccd….png)

>>9673

Dehiszen ő létezik! Igaz, virtuálisan a szívünkbe zárva.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9677

File: 1449164257236.jpg (172.95 KB,1920x1200,8:5,Hatsune Miku_003.jpg)

>>9674

Ha valódi lenne, nem lennék ilyen magányos.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9688

File: 1449271939668.gif (2.95 MB,896x673,896:673,137625678320.gif)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1445713765744.png (143.03 KB,506x752,253:376,5e0a594856b7c4e9cfa1ece93d….png)

 No.9314 [Open thread]

>>9248

>>9256

Valamiért nagyon tetszenek. :3

22 posts and 13 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9436

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>9435

>érezek

megint elő kéne vegyem ezt a játékot

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9437

>>9436

Nem akarom szétspojlerezni magam, de mi ez?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9438

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>9437

Transzhumán cunci részecskepuskával az alien invázium ellen. És evvel nem spoilereztem, pedig lenne mit.

2D plot-driven taktikai platform-shooter-adventure, gameplay-érzékeny, szövevényes történettel, klasszikus gamer fanservice-szel (easter egg-ek, puzzle-ök, secret-ek, nyeremények, tápolás, kombózás, hardcore gaming). Vannak sutának ható részei, de ingyenes játék létére KURVAJÓ.

http://www.remar.se/daniel/iji.php

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9447

>>9438

Köszöntem!

Talonba is teszem rögvest.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9665

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1422536060969.png (176.29 KB,800x800,1:1,142206393894.png)

 No.7135 [Open thread]

Itt nagyon esik a hó. Anon megy szánkózni?
23 posts and 17 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9639

>>9636

Még magyarkanra se menj vissza.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9641

File: 1448838677893.jpg (1.04 MB,5000x5000,1:1,1448829322384.jpg)

>>9639

Hát arra a hordó erjedő fosra biztos nem fogok.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9642

>>9641

Mégis, te is a foshullámot meglovagolva csattantál be hozzánk.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9645

File: 1448846148839.jpg (54.67 KB,502x603,502:603,1448838401096.jpg)

>>9642

Milyen hullám?

loherén kezdtem még, ide véletlen jutottam nem is emlékszem már hogyan.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9646

>>9645

Gyanús. Hogy maradhat ki Legfelsőbb Úriember az egyenletből?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1447877183514.jpg (165.83 KB,768x1024,3:4,m4-uxBmBQdk.jpg)

 No.9500 [Open thread]

szal am szvsz vki lm1 k nm pü köcce jó8

5 posts and 3 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9506

Hé, ezt én "ismerem", ask.fm-en is láttam már, szerintem.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9507

>>9506

azon nem csak magyarok vannak?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9508

>>9507

Micsoda?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9512

>>9506

Már a lányt vagy a szöveget?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9644

>>9512

A leányzót.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1448010964604.jpg (139.21 KB,640x400,8:5,migrants.jpg)

 No.9518 [Open thread]

http://metropol.hu/itthon/cikk/1386150-ennel-rosszabb-is-johet

>Az Iszlám Állam nem egyszerűen egy terrorszervezet, hanem az al-Kaidánál sokkal jobban szervezett maffiaorganizáció. Olajjal és antik műtárgyakkal kereskedik, miközben a dzsihád belső rendszerét felépítve igyekszik a kalifátus államszervezetét kialakítani. Iskolákat üzemeltet, megszervezi a szemétszállítást, működteti a bíróságokat és még sok minden mást. Az Iszlám Állam annál sokkal összetettebb szervezet, mint ahogy azt a párizsi merénylet óta dühösen „terroristázó” átlagember gondolná. Ügyes propagandagépezetet üzemeltet, sokkal nagyobbnak és erősebbnek mutatva magát, mint amilyen

valójában.

Szerintetek mennyi időnk van, mielőtt háborús övezetté válik az ország? Nektek van már tervetek? Van itt egyáltalán /k/atona?

15 posts and 10 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9546

File: 1448367100643.jpg (346.02 KB,1024x793,1024:793,shitshitshitshit.jpg)

>>9540

Nevessetek csak, majd titeket is lelőnek a törökök!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9547

>>9546

lol állítólag a mentőhelikoptert is leszedték

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9548

File: 1448398813341.png (309.47 KB,594x472,297:236,hmm.png)

>>9545

Szívesen tennék ez ellen, ha érted mire gondolok.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9549

File: 1448401519824.jpg (14.17 KB,300x324,25:27,polat.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9551

>>9549

Oké, oké:

"A Szuhojjal ellentétben ezt szír ellenzékiek találták el TOW páncéltörő rakétával."

De azért érdekes szitu ez:

http://index.hu/kulfold/2015/11/24/orosz_repulo_su-24_torokorszag_sziria/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1442139618304.png (127.22 KB,670x471,670:471,katonak.png)

 No.9017 [Open thread]

Itt egy...

Sun in Cancer, Moon in Aquarius *Ascendant in Scorpio, Mars in the Second House *Saturn in the First House *Moon in the Third House *Sun in the Eighth House *Venus in the Ninth House

Nézzük a csártotokat is, Gyermekeim...

http://www.astro.com/cgi/chart.cgi?btyp=w2gw&rs=3&usechpref=1

http://www.astro.com/cgi/atxgen.cgi?btyp=apx

Mehet a móka! (Morzsamentesítést ne felejtsetek el, pölö csárt bal felső sarka)

34 posts and 19 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9439

Ördögűzéshez ért valamelyikőtök?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9440

File: 1447337132050.jpg (16.36 KB,300x440,15:22,exorcist.jpg)

>>9439

Milyen természetű az okkult vészhelyzet? amúgy nem

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9493

File: 1447773722481.jpg (44.44 KB,1082x689,1082:689,keresés.jpg)

>>9396

>>9017

Nah, két hete fáj a torkom, miközben próbálok kényszerköltözködni és lezárni pár projektet melóhelyen...

De most itt vagyok, és jó hír, hogy elkezdtem komolyan asztrológiát tanulni. Első két fontos dolog, amit mondtak: igazán csak közeli ismerőst lehet kielemezni (vagy magadat), és nem a tényeket, hanem a lehetőségeket mutatja meg.

Nap a Rákban, 8. ház

LOL, szép indítás. A Rák mint kardinális vízjegy az intuitív teremtésre nyitott pszichét képviseli. Ötletes és kreatív típus lehetsz. A 8. ház a halál mint változás háza, és a Skorpió jegynek feleltethető meg az életvitel szerint. A Skorpió fix vízjegy, és általában törekvő és kritikus, rosszabb esetben bosszúálló és önmarcangoló magatartásra utal.

Ez a Rák jegyre jellemző érzékenységgel és picsoghatnékkal párosítva csúnyán szadomazochista irányba is elmehet, érdemes mindig szem előtt tartanod, hogy mit nyersz te és/vagy a környezeted avval, amit a senki más által meg nem értett személyes drámádtól felbuzdulva tennél.

Hold a Vízöntőben, 3. ház

A Hold a külső és belső környezetedet, illetve megnyilvánulásodat tükrözi (sic!). A Vízöntő fix levegő jegy, és általában a megújítást, innovációt kötik hozzá. A 3. ház az Ikreknek felel meg, és mint labilis levegő jegy, a kommunikációt és a végletek közötti átjárást fejezi ki. Pl. technikai publicisztika, hírközlés mint tevékenységi kör lehet a tünete ennek az állapotnak.

Merkúr a Rákban, 9. ház

A Merkúr a racionális gondolkozást képviseli. A Rákban ez a felfogóképesség terén utalhat különleges adottságokra. A 9. ház a Nyilas jegynek felel meg, ami a labilis tűz jegy, és a célokat fejezi ki, a kiindulópont viszonyából. Lehet, hogy földhözragadt álláspontból, de a természetfeletti dolgok irányában mutatsz érdeklődést. “I want to believe.” — Fox Mulder

Post too long. Click here to view the full text.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9494

File: 1447773772321.gif (2 MB,299x216,299:216,qwop.gif)

>>9493

Mars a Bakban, 2. ház

A Mars az akaraterő bolygója, alkímiában evvel azonosították a vasat is, talán épp innen jött a „vasakarat” kifejezés is. A Bak mint labilis földjegy a földi területen történő mozgásképességet (opportunizmus) vagy mozgatottságot (sorshányatottság) fejezi ki. Elképzelhető, hogy anyagiak tekintetében értendő, tehát pl. törekszel jövedelmező pozícióhoz jutni, és/vagy anyagi terhek szakadnak a nyakadba, amitől nem jutsz egyről a kettőre. A 2. Ház a fix földjegyhez, a Bikához tartozik, ami egy tartós materiális alapot jelképez. Az akarat viszonyában ez állhatatos törekvést jelenthet, alapvetően nem vagy az a fajta, aki félúton bedobja a törölközőt.

Merkúr-Mars szembenállás

A fej és a fasz konfliktusa egymással – talán nehezedre esik elfogadni a nem bizonyítható igazságokat, mert kimondottan az empirikus és materiális szempontból akarod hasznosítani őket.

Jupiter a Halakban, IV. ház

A Halak a labilis víz jegy: kábé olyan, mint a gőz vagy a pára, az elmerülés és az oldottság jkellemzi, a művészet, misztérium, vegyülés köthető hozzá. A Jupiter mint bolygó az elveidet képviseli. A IV. ház a Rák jegyének felel meg. Az összkép nem egyszerű: lehet, hogy altruista vagy idealista vagy, és pl. szeretsz propaganda-plakátokat tervezni (de ennél azért jóval tágabban értendő, és te valószínűleg sokkal jobban fel tudod ismerni, hogy mire vonatkozik).

Merkúr-Jupiter trigon

Az elveid és a gondolataid harmóniában állnak egymással, de ez lehet egyfajta közömbösség is.

Mars-Jupiter szextil

A szextil egyszerre szembenállás és trigon, tehát amolyan „munkával fenntartható harmónia” jellemzi az akaratod és az elveid viszonyát. Viszonylag kis odafigyeléssel rendben tudod tartani a világi életed.

Szaturnusz a Nyilasban, I. ház

Post too long. Click here to view the full text.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9499

>>9493

>>9494

Óha, köszönöm, meglátjuk, hogy magamra ismerek-e benne.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1446078604800.png (92.43 KB,540x531,60:59,suchlust.png)

 No.9341 [Open thread]

/turul/, how hard would you say it is to come by in Budapest or other major cities with just English? Is Magyar absolutely necessary to survive?

4 posts and 2 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9347

>>9346

I'm sorry for your loss.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9349

>>9347

Eh, Budapest seemed like a nice place I was there last time. Was only for a few days though.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9350

>>9341

Prepare google translate or a very good dictionary on your phone/tablet, the majority is not speaking English.

Or learn some basic: http://wikitravel.org/en/Hungarian_phrasebook

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9351

>>9350

My hovercraft is full of eels.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9352

File: 1446168465882.jpg (53.83 KB,500x334,250:167,Tote these, T.O.Teas! - as….jpg)

>>9351

töpkék

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1441711711573.gif (1.63 MB,659x609,659:609,1422784233810.gif)

 No.8984 [Open thread]

What is /turul/'s opinion on Skull Face? He's Magyar, too.

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.8986

>>8984

Shit voice actor/10

Seriously though the japanse VA is miles better and he's completely shit to.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.8995

>Skull Face is Magyar

>This is strongly implied in Chico Tape 5: When telling his soldiers to take Chico to his cage after Chico protested during an interrogation of Paz, he says to his soldiers "Vigyétek a ketrecébe," which is Hungarian for "Take him back to his cage." In addition, his backstory given in his motives tape, strongly resembles an actual event that occurred in 1944 in Hungary, where a small village with oil refineries and factories named Almásfüzitő was bombed repeatedly during the year as part of the Oil Campaign of World War II, and similar to both several spies claims and Skull Face's own admission, was also a military outpost.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9003

Asse tudtam eddig, hogy ki/mi az a Skullface. Rágugliztam, mostmár tudom.

Hogy mi a véleményem róla? Ennél jobban nem is hagyhatna hidegen.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9342

>>9003

w£w lad

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1440096489423.png (1.46 MB,1131x1077,377:359,1410464564302.png)

 No.8871 [Open thread]

Anonnak lenne kedve laknia Anonnal? Kéne egy lakótárs (nem szobatárs) hogy ne legyek annyira egyedül. Pest vonzáskörzetéről lenne szó, fél óra amíg bevisz a vonat a Nyugatiba. Rezsi nincs csak lakbér, ami jó eséllyel négyes számjegynél kisebbel kezdődne. Tévé meg Internet meg vízöblítéses vécé meg hasonló újmódi hülycutságok vannak.

Gondoltam megkérdezem itten, mielőtt beszerzek egy normálbuzit megoldásként. És teljesen komolyan gondolom.

33 posts and 15 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9327

>>9326

Na várjunk, várjunk... Melyik a normálbuzi? A magyarkanos anon, vagy a közülünk való?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9331

File: 1445898210574.jpg (45.23 KB,486x392,243:196,1369926758345.jpg)

>>9322

>Milyen munkalehetőségek vannak arrafelé

Amennyit el tudsz képzelni Bivajbasznádról ahonnan vonat 40 perc Nyugati vagy busz 30~ Árpád híd

>miért nem kell fizetni rezsit

Családi okok. De a hátam tudja épp mennyit kér a legfelsőbb úriember. Valahol 15-30 között, de inkább 15.

>Kérsz kauciót egyébként?

Nem.

>Hol van a buktató?

A net csak 10mbps.

>>9327

Hogyan lennék már én, csak normálbuzik tagadásban járnak oda. És lefogadom >>9322 is egy kiegyensúlyozott enber. Még végzettsége is van könyörgöm.

Máté, ha ezt olvasod tudd hogy soha nem akartam rosszat és az alsónadrágodat megőrzöm amíg érte nem jössz

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9332

>>9331

>Hol van a buktató?

>A net csak 10mbps.

Kuncogtam. Mondjuk nekem is ennyi kb. :c

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9335

>>9331

Olyan messze vagyok a kiegyensúlyozott embertől, mint ide Jeruzsálem. Végzettséget meg manapság szinte minden retardált kaphat.

Tegnap összebalhéztam a munkatársammal, úgyhogy lehet, hogy holnap már nem kell mennem. Ha így lesz, akkor jelentkezek.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9336

>>9335

Na a mai nap konklúziója végül az, hogy nem költözök egyenlőre még Pestre. Meg az, hogy mindenki szerint én vagyok a fasz.

Remélem találsz egy normális embert lakótársnak, Anon. :3 Sok sikert a kereséshez.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.Delete Post [ ]
[]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]
| Catalog | Nerve Center | Random
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]