[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]

/turul/ - turul 8

teadélután & aranyos kislányok

Catalog  Archive

Name
Email
Subject
REC
STOP
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = required field[▶Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Flag
Embed
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options
dicesidesmodifier

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webp,webm, mp4, mov, swf, pdf
Max filesize is16 MB.
Max image dimensions are15000 x15000.
You may upload5 per post.


https://translate.google.com/

File: ec64797b45a2487⋯.gif (2.03 MB,431x637,431:637,i16n5WrzhEiWN.gif)

 No.13163 [Open thread]

Ti hogyan ünnepeltek?

22 posts and 15 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13189

File: 383401ca3236dd0⋯.png (310.83 KB,500x707,500:707,tn33i.png)

Anonokban gazdag Boldog Új Évet!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13190

File: 784fe8e0ff97545⋯.jpg (1.32 MB,1500x1061,1500:1061,5c8569b73ed8c9d9bd2f13980f….jpg)

Boldog új évet!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13192

File: db709f2ed563003⋯.png (1.56 MB,960x1920,1:2,f250f3f05403f83c9cff6c194f….png)

BUÉK emide is :3

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13195

Én elhatároztam hogy felhagyok az alkoholizálással, és még így is ugyanolyan szar volt a haverjaimmal a hidegben mászkálni. Reggel amikor felkeltem úgy fájt a fejem mintha másnapos lennék, és csak most kezdek rendbe jönni.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13198

>>13195

Agyhártyagyulladás.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: e185ccd605d2fa7⋯.jpg (363.43 KB,800x1132,200:283,e185ccd605d2fa71750af086e9….jpg)

 No.13145 [Open thread]

Eljött hát megint e része az évnek.

Ezúttal is szeretnék boldog karácsonyt és szerencsével tele új évet kívánni nektek.

De az még egy kicsit arrébb van.

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13146

File: 475cdee532f9423⋯.jpg (187.11 KB,661x935,661:935,8537fe11268efefbe749b304be….jpg)

Boldog karácsonyt!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13147

File: 5d1463de7876335⋯.jpg (551.77 KB,1528x1080,191:135,noire_christmas.jpg)

Kellemes ünnepeket!

Igazándiból nem járok magyar képtáblákra, soha nem is jártam, csak úgy nagyjából egy hónapja naponta egyszer-kétszer megnézem mi folyik itt. Mondjuk nem sok minden.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13148

File: 5abbdd5e9b499d8⋯.png (817.21 KB,1056x1184,33:37,4fc4805b1c86c7ac2a8eeb762f….png)

Boldog Karácsonyt /turul/! :3

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13149

File: ffa14d3379a13c6⋯.jpg (165.31 KB,1200x630,40:21,jihad_truck.jpg)

Hát ez elég szar volt, én inkább nem is kívánok semmit.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 9fd001fce163ccc⋯.jpg (124.61 KB,850x625,34:25,aiko_belly.jpg)

 No.13074 [Open thread]

Még régesrégen, kiskoromban emlékszem, hogy voltak ilyen korongok amiket a tévére kellett helyezni, és akkor feltöltődtek, és az jó volt valamiért. Talán valami nyereményjátékhoz volt köze. A még kifejletlen agyam félreértett valamit, vagy valóban voltak ilyen korongok a kilencvenes évek közepe felé?

13 posts and 10 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13089

>>13088

Elektromos mágneses gyűjtő korongok.

A régi katódcsöves tv-ken ha élénk meleg színek jelentek meg, azok sokkal erősebben vibráltak mindig.

Ezt kihasználva amikor a korongokat kellet feltölteni, akkor a tv képernyő jobb alsó sarkában a legerősebb vörös szín díszelgett, amire közvetlen rátéve hamarabb feltöltődött.

Persze tehetted bármerre a tv-re, de a feltöltés lassabban is végződött.

Ha jól emlékszem egy korongot 3x kellet feltölteni, míg elérte azt a mennyiséget, amivel lehetett nevezni a versenyre. Utána már bármelyik elektromos mérő csavarhúzóval mennyiségre pontosan meglehetett mondani mennyi áramot gyűjtött be.

Az hogy ki nyert végül és miért csak egyszeri event volt ez, az nagyon jó kérdés.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13092

>>13089

Azt mondod, hogy ez az összesajtolt kartonpapír tényleg összegyűjtött valamit? Mi a franc van benne..?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13093

File: 315e7f92b4dfa3f⋯.jpg (251.03 KB,900x1314,50:73,aiko.jpg)

>>13089

Csalódnék népünk csavaros észjárásában, ha valaki nem töltött volna fel egyet szabályosan, hogy megtudja mennyi árammal kell feltölteni, hogy aztán tucatszámra töltse fel ezeket a korongokat.

És evvel kifogytak az Aikós képeim, úgyhogy már nem fogok avatárbuzulni.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13094

>>13092

Ugyan fizikai ismereteim csekélyek, de szerintem valamiféle kondenzátor lehetett benne.

>>13089

>miért csak egyszeri event volt ez

Valamikor akkoriban indult a TV2, nem? Ez egy elég agresszív promóciója volt a csatornának, hiszen végig kellett nézni a műsorokat annak a szarnak a feltöltéséhez.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13332

>>13089

Jó Allah, mikor volt ez? ilyenekre nem emlékszem

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1457750936797.jpg (24.08 KB,300x350,6:7,head.jpg)

 No.10636 [Open thread]

Relative újfasz vagyok ha magyar lécekről beszélünk, így érdeklődnék.

Miért ennyire túlszaturált ez a léc (vagy akár a csekély tapasztalatom alapján az összes többi magyar léc) animu lányokkal?

Vannak-e alternatívák egy, az anime lányokat nem kifejezetten kedvelő, böcsülletes jobbágy részére, vagy idegen nyelven, a globalizáció szennycsatornájában tovább úszva kell tengetnem életem továbbra is? Magyarchanre leltem ahogy keresgéltem.

17 posts and 10 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13038

op posztjában el van rejtve egy utalás, amit csak a nagyon régi anonok ismerhetnek. véletlen vagy komoly?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13039

>>13038

Én lenni régi anon, és nem ismertem fel eme szövegezetet.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13060

>>13039

újbuzikám az utalás nem feltétlenül szöveget jelent

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13061

Ez sedthh egyik rokona, de már nem emlékszem ki.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13064

>>13060

Aha, zsálya.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 55100fa84e872d3⋯.jpg (67.91 KB,459x534,153:178,1463467084516.jpg)

 No.13015 [Open thread]

Most hogy a magyarchan meghalt, kialakíthatnánk egy jó kis közösséget itt.

3 posts omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13021

ez a fonál minden egyes kibaszott alkalommal, amikor meghal a magyarkan

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13023

File: 07257e342febdd6⋯.jpg (546.37 KB,1280x860,64:43,1479138175002.jpg)

>>13021

nemhogy örülnél, hogy van végre forgalom. :3

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13026

már mindegy, megy. :/

(de azért írjátok le mikre gondoltatok)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13033

File: 5e0bad6aed2eb12⋯.png (533.1 KB,817x939,817:939,bafacc89a367cfb128e6615a8b….png)

>>13016

Mi kellhet még?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13041

File: bdebc3246d8d0a9⋯.webm (7.71 MB,853x480,853:480,Thunderbolt Fantasy: form….webm)

>>13033

Tajvani bábjátékkedvelők.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 3798ffbf04b3184⋯.jpg (96.27 KB,1280x720,16:9,lWWIQtq.jpg)

 No.12490 [Open thread]

Van egy weboldal amit látogatok, ahol elég jó a közösség, de mostanában kicsit kihalt. Van valami ötletetek, hogyan tudnék egy kis életet lehelni bele?

13 posts and 6 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12981

File: d6c10a6436afd8b⋯.webm (3.09 MB,1920x1080,16:9,1411486967882.webm)

>nintendo visszahozta a swapnote ot mint swapdoodle

IGEN. VÉGRE.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12982

>>12775

A cipőt nem tudom, de a ruhát illetően a fokozatosság a fontos. Menj ki, fuss most, amíg nincs 0 fok. És napról napra majd látod, hogy kell-e több ruha. Én pl mostanában egy póló, egy vékony pulcsi kombóban nyomom. Aztán majd jön a vastagabb pulcsi, aztán az alá egy póló, és a legnagyobb hidegben két pulcsi egymás felett.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12987

>>12982

és a nagy hidegben zihálástól nem kapsz mindig légúti gyulladásokat?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12988

>>12987

Nem ő, de orron vedd a levegőt. Alapjáraton azt kéne de hidegben meg méginkább mert az orrod erei valamelyest felmelegítik a levegőt. ja meg hidegben inkább fuss többet de "lassabban" (vagy kockogj). A lényeg hogy a "lehető legkevesebbet" izzadj.

+sapka de gondolom azt nem kell mondanom.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12991

>>12988

Én ő. És evvel speciell nem értek egyet. Tudom, hogy lassan kellene futni télen, de leszarom, fél órákra nem gáz. Az a lényeg a tapasztalataim szerint, hogy az ember folyamatosan járjon. Akkor valahogy az immunrendszer, vagy a torok hozzászokik. Én képtelen vagyok úgy futni, hogy csak az orron át lélegzek. A megfelelő felöltözés rohadt fontos, hogy a szervezet ne hűljön ki. De a pulcsikba lehet nyugodtan izzadni. Ja és az van még, hogy én a lakásom körül futok, tehát ha végeztem, azonnal fel, ruhát le, tusolás. Erdei futásnál minden más lenne, kint a hidegben nem mernék izzadtan hazagyalogolni. Az elég gáz lehet.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 61dd0a0c7292608⋯.png (1.05 MB,1680x1050,8:5,fgfs-screen-002.png)

 No.12571 [Open thread]

Valaki flight simulatorokban otthonosan mozog? :3

5 posts and 3 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12821

File: da573a8508fa488⋯.png (242.87 KB,424x430,212:215,1470321119112.png)

>>12820

Ahhoz valami Grand Strategy-t keress, ne repülőgép szimulátort.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12822

File: 2b888ab652af9cc⋯.jpg (32.02 KB,800x533,800:533,800px-Delta_Air_Lines_B767….jpg)

File: 1af330d78112164⋯.jpg (84.03 KB,909x682,909:682,2724835.jpg)

>>12820

>>12821

De, repülőgép szimulátor kell neki.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12827

>>12571

Egy kicsit, de csak helis szimekkel tolok.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12908

File: a3c92afa125879d⋯.jpg (259.43 KB,1920x1200,8:5,1298014206044.jpg)

>>12821

befejeznéd az okoskodást?!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12911

File: 6c429ffe4056582⋯.png (73.97 KB,320x240,4:3,37826452837452.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration. No.12716 [Open thread]

mi a fasz? mióta létezik kibaszott magyarcsen??

be kéne tiltani!

8 posts and 5 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12778

>>12774

goronba!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12779

Hogyan indítottál fonalat kép nélkül?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12782

File: b0969276fc00c99⋯.jpg (81.26 KB,600x800,3:4,f4bba69f93cf1c16dff8b84f96….jpg)

>>12779

Aranytagság kell hozzá.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12787

>>12763

Én nem.

Mindennek megvan a maga helye.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12907

File: 3bd12107aaab34d⋯.jpg (152.79 KB,900x1200,3:4,SonicTotem.jpg)

>>12787

lmao

zsidóknak a hamutál cigányoknak a börtön

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1465655218659.gif (1.87 MB,422x409,422:409,listening-to-lolicore.gif)

 No.11786 [Open thread][Last50 Posts]

Mi a különség a breakcore, a jungle, a dnb és a liquid dnb között?

58 posts and 26 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12875

>>12874

Vannak egyáltalán szinkronizált animék? Mármint ott a Dragon Ball meg a Pokémon, illetve egy-két rajzfilm, de mondjuk valami ecchi cuccot megpróbáltak már eladni kishazánkban?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12876

File: 06a41c69dbc13e5⋯.jpg (17.7 KB,560x560,1:1,g-30a1000c62-001.jpg)

>>12875

Sok animét még az A+ fordíttatott le. Csak így fejből: Kukucska kalandjai, kiddy grade, blue gender, inuyasha, naruto, bleach, kertvárosi gettó (ha annak veszed), conan a detektív, death note, fma, fmp, slayers, méz és lóhere, kaleido star, bújj bújj szellem, gallery fake, iskolás Allahnő (kamichu), pokoli lány, read or die, yu yu hakusho és trigun mind volt magyar szinkronnal akkoriban vetítve. Szerintem ha szétnézel biztos találsz indavideóra vagy valami ilyen helyre feltöltve magyar szinkronos animéket online.

Az A+ jó volt mert nagyon kevés western rajzfilemt/adást adott, de miután beolvasztották az animaxba utánna szépen lassan egyre több hülyeség lett rajta (pl the amazing race) és ha jól tudom meg is szüntették az adást, mondjuk már nem nagyon követtem, de szerintem bőven voltak még utánna is szinkronolva animék.

Ami inkább meglepőbb hogy a manga fordítás annyira nem kapta fel a fejét. Sajna ilyenek mint yotsuba& még sehol sincs, de berserkből már van kiadva vagy 6 szám (azóta már lehet kiadtak újabbat ami még nincs meg, de tekintve hogy vagy 4 év kellett a hatodiknak (valami gubanc/leejtették a szériát) nem hinném hogy van kint már új kötet.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12877

File: 068fc84c5f9106e⋯.jpg (260.54 KB,727x760,727:760,i010.jpg)

>>12876

Amit még nagyon sajnálok hogy tokusatsu szinte teljesen eltűnt kis hazánkból, pedig van egy elég széles demográfia ami nézné.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12890

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>12356

Lolicore

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12891

File: 72b9f24283fa8d5⋯.png (323.96 KB,467x563,467:563,song-worth.png)

>>12890

Ez a kedvenc dalom, ennél jobb egyszerűen nem létezik.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 82c6343b87d863d⋯.jpg (8.65 KB,480x284,120:71,image_794.jpg)

 No.12793 [Open thread]

~lelkűt láttátok mostanában?

7 posts and 5 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12867

>>12845

Prizmó stílusa könnyen másolható, még nekem is sikerült a bolondját járatni vele magyarchanon.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13283

NNI

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13284

>>13283

Ni, hát itt mi van?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13295

>>13283

Nemzeti Nyomozó Iroda?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14250

>>13295

Igen, de erről később.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: cf55317deef9ce9⋯.jpg (98.81 KB,1024x768,4:3,ops.meme_.nba_-1024x768.jpg)

 No.12828 [Open thread]

mi történt magyarcsatornával?

8 posts and 7 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12838

File: faaf93ce7b11346⋯.jpg (97.36 KB,611x768,611:768,12.jpg)

File: e6c2a5f3123ce99⋯.jpg (231.9 KB,801x1200,267:400,23.jpg)

File: 84229b85736a3e9⋯.jpg (98.56 KB,597x853,597:853,4098.jpg)

File: 75798183b88234f⋯.jpg (113.03 KB,850x1215,170:243,21.jpg)

File: 39d6ff81b621274⋯.jpg (132.26 KB,896x1275,896:1275,4000.jpg)

>>12837

Sárgaláz várható három óránál!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12839

>>12838

ezek közül csak a harmadik tetszik

a többi nagyon műnek tűnik

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12840

File: b60c687e6f2bc5b⋯.jpg (145.26 KB,1011x707,1011:707,yuna-shiina-10.jpg)

File: 764df4b19ee45c5⋯.jpg (41.09 KB,300x294,50:49,yuna_shiina.jpg)

File: 1e4b3171fe82953⋯.jpg (56.62 KB,600x900,2:3,BY4uwxCCIAE2Rrv.jpg)

File: 54d77ae71dd940c⋯.jpg (61.18 KB,1011x711,337:237,Yuna Shiina-album-19-page-….jpg)

File: 64ba01449c83660⋯.jpg (134.27 KB,753x958,753:958,yuna-shiina-12.jpg)

>>12839

Azért Shiina Yuuna (első kép) egyáltalán nem műanyag. (egyik kedvencem)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12841

File: 6c71fa925392539⋯.png (252.16 KB,327x579,109:193,6c71fa9253925397f212187fbb….png)

Nem lehetne hogy a disznó gusztustalan tehénjeiteket ne ide posztoljátok?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12842

File: 1f55202fc58ebe6⋯.jpg (1.93 MB,3288x2082,548:347,fekuszik.jpg)

>>12841

Nyugalom, már visszatért a matyarcsíny!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1469703558064.gif (4.9 MB,480x480,1:1,14696363630477.gif)

 No.12281 [Open thread]

Abszolút újbuzi vagyok a magyarchanhoz, magyar képtáblákhoz, stb, és rengeteg dolgot nem értek onnan. Szóval idejöttem, hátha nem üvölti le itt a fejem a sok sósseggű tokaszakáll, akikhez képest a japánok szélsőbalos németek.

Valaki tudna valami gyorstalpalót linkelni nekem, hogy megértsem mi a fasz folyik ott?

21 posts and 13 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12677

Most akkor hogy volt ez, Áginak tényleg szerepe volt az oldal kialakításában? Ezt nem értettem teljesen. Ez csak azóta van, mióta (sph,ági)=0, vagy korábban is?

Na elmondom miért jobb és miért szarabb a matyarcsíny.

+

több a pornó

nagyobb a forgalom

van /e/

néha Pióna is felzavarja az állóvizet

-

túl sok a prolitika, az emberek ott élik ki az ilyen témájú dühüket, felgyülemlett negatív érzéseiket, én amolyan dühöngőszobának látom az /ifg/ meg hasonló fonalakat (szorri ha vannak erre érzékeny kettős ügynökök)

tényleg negatív az alaphangulat

Kb. ennyi. Itt tényleg olyan kis meghitt a légkör, kis aranyos, ártalmatlan animu kislányok szaladgálnak, néha valaki megszólal ilyen vagy olyan ügyben, de senki se emeli fel a hangját, békés barátok társasága. Ha elkezdeném idehozni a saját mániáimat, nem is nagyon férnék el sehol se. Az ilyen-olyan pornóval kapcsolatban még onnan is el akarnak űzni néha, hát még ha idehoznám a cuccokat. Ennek megfelelően, inkább csak hébe-hóba látogatok ide.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12678

>>12677

>ha idehoznám a cuccokat

Nem hinném, hogy probléma lenne. Nyiss neki egy fonalat és próbáld meg!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12679

>>12677

Az új táblamotoros iterációhoz lehet van köze, előtte biztos nem volt.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12776

>>12677

kópé itt

akkor lenne mégegy kérdésem újbuziként:

ki Pióna?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12777

File: 1d5b16d11174d65⋯.png (154.62 KB,1480x523,1480:523,14647820043758.png)

File: df7fc437cb4f99b⋯.png (404.25 KB,1276x760,319:190,14439639642613.png)

>>12776

Drezdai pedofil KÖCSÖG, aki a táblánkat szennyezi az orosz korcsolyázó kislány kurváival, és mindig felkapja a vizet ha valaki bemer szólni a kis kedveseinek. Mostanság picit elhallgatott, lehet a múltkori CIA pedofilokat fogunk TOR-on keresztül raid kapcsán.

Képek nagyon.

Posztok, ahol végleg lebukott mindenki előtt.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: d23b6b7658649c4⋯.jpeg (906.4 KB,2480x1374,1240:687,girls_und_panzer_alternat….jpeg)

 No.12641 [Open thread]

Anon beállt már tartalékosnak? Tudna róla mesélni? Ha az a nyeszlett Novák Előd is jó nekik, akkor már tényleg bajban a haza. Meghát nem ártana megtanulni lőni, arra viszont nincs pénzem hogy mindenféle engedélyeket szerezzek be, a lőfegyverek meg alapból elég drágák.

2 posts omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12644

>>12641

Jelentkeztem honvédnek, a tesztek javán át is mentem, viszont látószervi problémák miatt nem lehetek hivatásos katona.

Rozsdás kalasnyikov helyett kevésbé rozsdás amd 65-tel oktatnának.

A lőteret pedig tudom javasolni, bár nem fognak automata gépkarabélyt a kezedbe nyomni hogy játszadozz vele, de azért pisztollyal próbálkozhatsz, még meg is mutogatják hogy mit hogyan.

Vagy airsoftozz.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12647

File: 478c0432400edf9⋯.jpg (1.47 MB,1920x1200,8:5,girls_und_panzerlied.jpg)

>>12644

>Jelentkeztem honvédnek, a tesztek javán át is mentem, viszont látószervi problémák miatt nem lehetek hivatásos katona.

Annak mi a folyamata, merre vannak toborzóirodák? Gondolom tartalékosnak is ott kell jelentkezni.

>Rozsdás kalasnyikov helyett kevésbé rozsdás amd 65-tel oktatnának.

Az is Kalasnyikov eredeti tervein alapszik. Meg lehet, hogy AK-63-at nyomnak a kezembe. Azt meg majd meglátom mennyire rozsdás.

>A lőteret pedig tudom javasolni

Elég autista vagyok, ezért ismét kénytelen leszek megkérdezni, hogy ez hogyan működik. Csak odatelefonálok, hogy lőnék, odamegyek, fizetek, elmagyarázzák hogy ne lőjem át magam, aztán lövöldözhetek avval amit adnak?

>Vagy airsoftozz.

Inkább nem. Én az a fajta szegény diák vagyok aki már a sörre is sajnálja a pénzt.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12648

File: 446bcb0459cb167⋯.jpg (175.11 KB,850x1796,425:898,1469267819768-1.jpg)

Én elmentem a toborzóirodába, de azt mondták kommunisták nem csatlakozhatnak.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12649

>>12647

Olyasmi kategóriába megy mint egy sétarepülés szerintem. Kinézed a legközelebbi/legjobban tetsző lőteret, emailen foglalás meg megbeszélitek hogy mikor mivel (vagy választasz valami csomagot), kifizeted, aztán irány a megbeszélt időben ahol elmondják az alap cuccokat (trigger discipline) meg pár alap biztonsági dolgot utánna meg (ha megbeszélitek) oktató megtanít viszonylagosan lőni. Bár nemhiszem hogy kell mondanom de nem leszel 360 no scope 1 alkalomtól. Ha valamelyest megy akkor mehetsz másik lőfegyverre vagy "bérelheted" külön is hogy gyakorolj ain már eddig lőttél.

Bár mondjuk én sosem voltam valahogy így képzelném el.

Egyébként meg ha annyira sutista vagy akkor szerezz be egy régi havert/ismerőst (akár családtagokat is) aki eljön veled.

>>12648

Köszi a kuncogásért anon.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12759

File: 08a2c81aa6e2c6e⋯.jpg (130.39 KB,1078x1107,1078:1107,nazi_who_looked_like_rikka….jpg)

Na még mindig nem jelentkeztem, de időközben ezt találtam: http://www.matasz.com Azt hiszem megvan kiket kell zaklatnom evvel.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 8651d450cda6494⋯.png (673.25 KB,636x360,53:30,shot0015.png)

 No.12707 [Open thread]

Ez melyik mese?

1 post and 1 image reply omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12711

>>12708

Ezek közül valamelyik:

A Certain Scientific Railgun

Bakemonogatari

Canaan

Cencoroll

Chi's New Address

Clannad After Story

Darker Than Black: Gemini of the Meteror

Eden of the East

Evangelion 2.0

Fullmetal Alchemist

Hayate the Combat Butler

Hetalia: Axis Powers

K-On!

Kara No Kyoukai

Lupin the 3rd

Maho Sensei Negima!

Maria Holic

Munto

Rideback

Saki

Sengoku Basara

Tokyo Magnitude 8.0

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12714

Szerintem jobban járnál, ha itt kérdeznéd: >>>/rec/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12715

>>12714

Azt hittem egy hónapot kell majd várnom a válaszra... Cencoroll!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12723

>>12715

/rec/ az a hely ahol az /a/utisták teljesen kifordulnak magukból, és nagyon segtőkészen viselkednek. És hát autisták, tehát gondolom néhányan legalább naponta egyszer benéznek oda.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12745

File: bbfda4aa93389c1⋯.jpg (40.93 KB,876x480,73:40,mpv-shot0004.jpg)

File: ef353df03ec47bf⋯.jpg (49.76 KB,876x480,73:40,mpv-shot0008.jpg)

File: 7a4cadc741f57ab⋯.jpg (30.35 KB,876x480,73:40,mpv-shot0018.jpg)

File: 65e4bb0a695f221⋯.jpg (30.46 KB,876x480,73:40,mpv-shot0020.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1471176619843.jpg (112.64 KB,1280x720,16:9,why-002.jpg)

 No.12418 [Open thread]

Mitől van az, hogy ha napközben leheveredek, pillanatokon belül elnyom az álom, éjjelente viszont órákon keresztül forgolódom mielőtt sikerül elaludnom?

10 posts and 3 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12457

>>12429

Azt próbáltad már hogy egy éjszaka alvást kihagysz és másnap korábban lefekszel? Nem a legkellemesebb, de egy próbát megér.

Második nap ha fáradnál próbálj állóhelyzetbe kerülni, igyál sok vizet, próbálj meg kevés cukrosat fogyasztani, és 2 órával lefekvés előtt már ne egyél, legyél lezuhanyozva és próbálj meg sötétben maradni.

>Este miért működne ez fordítva?

Mert nappal világos van, este pedig az ellentéte. Hát nem logikus?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12467

Bioritmus elbaszódik az minndig para, főleg ha iszol vagy bármi kábszi. Én úgy szoktam magam helyre zökkenteni hogy kihagyok egy alvást. Utánna beütemzek egy kb 12-h alvást (ha azt akarom hogy regel hatkor kelljek akkor lefekszem este hatkor) és utánna minden jó.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12612

File: 26415139976ed03⋯.jpg (453.97 KB,1350x760,135:76,noire_in_her_bed.jpg)

>>12418

Én elkezdtem melatonint szedni, az bevált. Bár a bioritmusom sehogy nem tudom beszabályozni, de ha beveszek egy tablettát, akkor utána rendben elalszom. Kicsit drága, egy 60-as csomag olyan 6000 jó magyar forint. De mondjuk olcsóbb a dohányzásnál vagy a sörözésnél.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12675

Tuti tippek esti elalváshoz: Kint levés a levegőn, akár több órán át, és naplemente után semmi gépezés, semmi TV. Simán visszaáll a bioritmus. Nem rögtön, de szép lassan. Gépezés nélkül a fasznak van kedve annyit fentmaradni.

Én egész meglepődtem, amikor ezt tapasztaltam. Fesztiválon voltam, egész nap kint buliztunk a jó levegőn. És bazd meg annyira fáradt voltam, hogy éjfélre mindenképp le kellett feküdnöm. Ha tovább tartott volna a buli, akkor gondolom még korábbra állt volna vissza az egész, hogy többet alhassak (a nap miatt 8-kor kb. mindenképp fel kellett kelni).

Gondolom hasonló a hosszú, sátras túrázás is.

A baj persze az, hogy az ember egyedül próbál utat találni az élet útvesztőjében, akkor könnyen a gép képernyője előtt találja magát. Lásd eme poszt. Ilyenkor pont a reggel a megnyugtató.

Az van még, hogy napközben sem állandóan fáradt az ember. Ismert tény, hogy 1-2 órával dél után van egy mélypont a normál bioritmusban. Ekkor épp bekajáltunk, és az evés miatt is, meg amúgy is lejjebb megy minden feszültségi szint a szervezetben. Ilyenkor a régi parasztok is pihentek egy fél órát. (gondolom én)

A másik ügy még az elalvás az unalmas előadásokon, de ezt nem lehet kiküszöbölni, koffein ide vagy oda, én mindig bealszok, azóta is.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12740

Hogy ne tegye tönkre a gépezés a bioritmusodat:

https://justgetflux.com/

GNU/Linuxosoknak: http://jonls.dk/redshift/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.Delete Post [ ]
[]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]
| Catalog | Nerve Center | Random
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]