[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]

/turul/ - turul 8

teadélután & aranyos kislányok

Catalog  Archive

Name
Email
Subject
REC
STOP
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = required field[▶Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Flag
Embed
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options
dicesidesmodifier

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webp,webm, mp4, mov, swf, pdf
Max filesize is16 MB.
Max image dimensions are15000 x15000.
You may upload5 per post.


https://translate.google.com/

File: 1453710561614.png (1.38 MB,1336x945,1336:945,12cfa01b876ab63b3f48a31843….png)

 No.10234 [Open thread]

Mi a legjobb orvosság megfázásra?

20 posts and 16 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12081

>>12079

Ne már! Ilyenkor!?

Lehet légkondi a bűnös?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12082

File: 1467843345290.jpg (189.01 KB,1280x960,4:3,35827452348.jpg)

>>12081

Nem, az a bűnöm, hogy nem Magyarországon vagyok.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12083

>>12082

Oroszországi, vasutas Anon? :3

A helyi ügyfeleknek nincs előterjesztett javaslatuk az ilyen, hirtelen eszkalálódott VIP-incidenskezelésre – a vodkán kívül?

Amúgy ma reggel 19 °C-ra ébredtem a szobámban, mivel jól sikerült a szellőztetés.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12084

>>12079

Jobbulást

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12088

>>12081

pró tipp

a megfázás vírustól van, és nem konkrétan a hidegtől

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1434208112434.png (84.38 KB,512x512,1:1,on-wvJwL.png)

 No.8290 [Open thread][Last50 Posts]

Új kulcscserélő fonák

127 posts and 51 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.11924

File: 1467111354850.jpg (58.44 KB,840x700,6:5,1465921685069.jpg)

próba cseresznye

CQEGAf8AAAJexsBNBFdyVVkBCAC/VDx4RCqwpLjpxI1lVMt/Gt2C57Z0l+myLdOa

UYJ49Yu+zRINSDr0qRHZ6gFyZHpWn/Zmu26fWkklVBQeRCrCrdSxLNvUV8q+37P4

/BfGEfj8hf9GH/2fG0mz705RYr8rV9MNlnf0fS/ExGwMg7jSYCEXjgo7VcwV/e1G

SK7WvvgtvoK1D41gmGcLL7HZXNNZGZC5GH+xO0O/WERLmqZjGlq0+pUimfbncwPG

FDsfUFyM3x7LaTF0VoCzUhlifuKrBITPK3krdvgp2ZbGGqWc/dJ0sGhQP0KoPGZH

MBcmyfUIO4rKQSUZcpAgLUVydDuR138eLXZAT2jRG8n/s9MnABEBAAHNKkJpbGkg

RHpzw7Nuc3ogKEdlbmVyYXRlZCBieSBSZXRyb1NoYXJlKSA8PsLAXwQTAQIAEwUC

V3JVWQkQMpslSGZ9QXMCGQEAAD8oB/4rjeTKuPOPt7gK1oMsogszV1ErLUOBwQny

v/a3xcLnsO0iyDQdc4U01k4hCJrXGhENHQ1glz/anCU7rE5MqWkrbo4tpfkzt+pl

Hl7aMzqtNknB2ieolN6mk7EupsVxUv0x5MyfThLcnPAR9e1gD9kVtheuUzMsjdfq

BdVY3CbRF/1lydJkelbwurgY90ZvO2FKYaj+6/YKgsTwV9dYs8xJNOCq9PBw/8WS

nnVLrKyDFZjgoLJywbnsBI2BRwPVJDQyuF2IhDwyxVm8yqUNpuFsb20VCYQ9hQmF

ITGTZ5+lBNv6nrb72s3YGmoMlJ9o6UVvX4J/W2VMd1pff3RxHfHjAgayB5b/6xkD

Bqn+t/rrGQQABiBLYXJjc2lrYSBPdHRob25pIHN6w6Ftw610w7Nnw6lwZQUQlKNo

CD2D+Wc0CfQln3nf2AcDcGTT

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.11925

>>11921

Tegnap volt egy commit, ami javít egy kapcsolatbontásért felelős hibát, nem logjam.

Még nem teszteltem, de látszólag most engem is elkapott.

>>11915

>>11924

CQEGAf8AAAJVxsBNBFVvjugBCADDX1IkFmFuHB1VjA5LArm3q/TbPu2nkMEa8805

iccbCAuAlEYvQx1al/8fqgsCRcAnNrF/UoyJO6WyL7+CyhZdig+e/oU3Zn3GBMOe

UJYhU2WkMix1KQSN0nlX8afBkqpVP3VXgLI61TAYo1G+hWAiLLhj8HCwFyFKis36

w8f89pUagYOGa0b6FN4wg2pTeTOgXRfOsvtMsKKLYZa3iHe/aqNdDSBWho89SxfR

QqOecRw0SbyG7qtj/e6Vd6TfwENvn949sH+Ppa+AEJdn4N8WORpMkYrBRh+P38y8

8EeiN82LaCD1a/ujTAB/hNs9TSs/OCYXdbb30jygEi3akQPVABEBAAHNIWFubW8g

KEdlbmVyYXRlZCBieSBSZXRyb1NoYXJlKSA8PsLAXwQTAQIAEwUCVW+O6AkQKAvI

uFGQvM4CGQEAAMKgB/0TzjffxhwiCyt3OxQ8xPe1pGvd9oNN0z61EFyGL7LeG/PU

MJ/alxrDwPl8Anz1+vdhrchB95rb9lvaFAyw7oApAedTLr2bh87im9ayy/drfKUq

O5kTS5ypeSYrdRoBdg1Q0o15ygNckr2W3MG7UDpvc4LaCZUedhYEWi58qbYU5jnx

ktpj2GzGCm4LJw8EhgXiezCnzpkHWMDuVjtfUksoTgr2t+25on83ym/8EvU8slaA

ajwtpSqphyI1nlfCZlD+H2Awst1ZCL4G9o3NCA1Nmm5biMUCaYkuilRYupInJlk3

Cdkn580ed90bXYGK5JisBVN+qD/AyHNen7jb4lJDAgZrBrb7+W0DBn8AAAL5bQQA

BgVWTUJveAUQWVvjKtjDhmaqOZo6m4JxZgcDIYEt

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12018

File: 1467298774526.png (77.31 KB,600x400,3:2,1427819963758.png)

Nah, újra próbálkozom evvel, most rendes internet kapcsolattal.

CQEGAf8AAAJVxsBNBFd1Ms0BCAC2UiWgJPyyMr76EqcUSdoS8Qq+g0a+Q/lEf0aM

x+lIHqMY9lJdpqkfeMm3QnMcS23SKMMopLrOkM07lVAXb/0c6LY6YitV7qE1CA/2

41G64qQTh56ji2j5qCk7QnVV7RYD+B7SEH6vELdulwyyExL8eJrsHBncyQzejiUR

CqnYaEYgihHe2yqgn1TbkCtd7AXfw2mkDmLaXcBnhQW8/WKYI+IdkG11dAFCX3pL

g6jB6ynLz9M7xGgrsmAen95GYna4f2+NMaEQ6x1MFoc6rrshQqAAHhSjejlksbB6

fMhXDAN3MQMo+zeTq1CxzHGgwGEX7gxCdlmWKnk6347iM1XbABEBAAHNIWQ3NjMg

KEdlbmVyYXRlZCBieSBSZXRyb1NoYXJlKSA8PsLAXwQTAQIAEwUCV3UyzQkQ7IRs

SLRHCfQCGQEAAFKjCACWVvk4TtdA0ptvXDvStbHDCvzL4N8Wcq2IWE2cp9OnQ4h0

I8KJnnp0WCHRZEIooRHxARXWihOXyAGhioEk6G2TohZ1wpEX2GwL0EgOOq13+Jah

NqzvQThy5H3ydd0QdGJ3lxvHEL6ygCMP4n+Rl1PYwO8jItvON+gGG9a/kwYqiVnq

mmjCNPaR1rJj8ymC8S9a0bCXamfex24ci7skjiuIAfKGgag3FB6I7i7Vvp8lVrZg

3dIa4OTwHNkU1QeJAlPb5Fi4YyKCAxmwt3BwpJLS7nTaHuOd2DpqwJe1cImAJtbA

lNXptw+OZ4MhqJAxzxEAg8KYtMrcBmH/0P1H6A3RAgZVQxOY2mcDBsCoAWTaZwQA

BgRob21lBRAGovH/ytplT1oexQhpC4ziBwMRk6w=

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12020

Túl sok a használatlan kulcs a fonálban.

Mit szólnátok, ahhoz, ha a >>12019 típusú visszalinkelgetés és keresgélés helyett nyílna egy új fonál, ahova az aktív tagok belinkelnék a kulcsaikat?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12021

File: 1467308407255.png (561.55 KB,1920x1080,16:9,14482058110546.png)

>>12020

Támogatom az ötletet.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1467058103777.png (437.32 KB,500x722,250:361,1429020399542.png)

 No.11900 [Open thread]

Üdvözlet!

Most találtam rá eme táblára, és hát azt kell mondjam, jó kis tábla ez. Én pedig tisztességes kínai mese néző vagyok, megfelelő rajzolt kislányos kép gyűjteménnyel, szóval lehet itt ragadom.

(Jah és sok teát iszom, cukor nélkül, egy szelet citrommal).

30 posts and 33 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12012

File: 1467230000196.gif (1.54 MB,400x225,16:9,211.gif)

>>12008

Ha szabad még klasszikust ajánlani:

AIKa összes (első fanservice sorozatok egyike volt a 90-es években, van egy 2009-es előzménye is)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12013

File: 1467230596224.gif (1021.7 KB,500x280,25:14,mc9xvfi7Xk1qeumowo1_500.gif)

>>12010

>>12011

>>12012

Nah, hát ezekből van amit már ismerek, majd rájuk nézek, köszönöm.

>DMC

Háromszor már legalább megnéztem, de ilyeneket tényleg nem nagyon csinálnak már.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12014

File: 1467230833347.jpg (118.42 KB,580x500,29:25,79a1054f6a8ecef59539cff135….jpg)

>>12010

Jah és a DMC egymaga megváltoztatta a zenei ízlésemet, erősen rock/metál felé eltolta a preferenciát.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12015

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>12013

Mondjuk azért a DMC egy elég sajátos és mondhatni irónikus anime szóval nem igazán 18+ vagy valami.

Blu gendert még mindig imádom a "véressége" miatt.

>>12014

Ajándék neked anon ha még nem láttad volna.

Az orosz feliratot ignoráld.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12016

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>12015

Láttam már, de most megnézem ismét. Viszont a kedvenc DMC+K-ON! -ból a csatolt.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1434297904079.jpg (1.22 MB,1600x1200,4:3,169_060.jpg)

 No.8315 [Open thread][Last50 Posts]

Ezennel megnyitom a /turul/ első KMFS fan fiction fonalát!

Írjatok bármilyen mókás a történetet a témával kapcsolatban. (lehet érzelmes, durva, dominás, kalandos, trap stb.)

157 posts and 139 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.11991

File: 1467191526422.jpg (959.58 KB,1000x1428,250:357,14668815507076.jpg)

>>11990

- Jajj ne! Ez kiássa magát! Még azelőtt tennem kell valamit, mi… - ekkor egy alacsony, fehér ruháskislány sétált el mellette – Mia, te mit keresel itt? H-hé ne, várjál! Nem menj, oda az veszélyes!

De hiába próbált utána nyúlni, Haruka-kun testébe előre dőlt, és nem tudott már feljebb állni. A fehérruhás kislány pedig egyenesen a portál felé indult. Haruka-kun félig kábán homályosan nézte ki lehet azt. Meglátta ismerős alacsony termetét, és hosszú vörös haját.

- Aya-chan… - majd Haruka-kun elégedetten mosolyogva ájult el

- Kiássa magát, az Allah szerelmére siessetek már avval a verssel! – üvöltötte az idősebbik succubus

- Nem megy! Még két sort el kell mondanunk, különben lőttek az egésznek! –mondta Santa-chan

- Hé, kevesebb duma! Több szónoklást kérek! – csapott fel a mindenható.

Az incubus eközben már érezte a szabadulás útját. Már félig kiásta a kivezető utat, mikor felfigyelt, hogy az erőtér furcsa hangokat add ki. Körülnézett mi lehet, mintha szétesni kívánt volna. Ekkor hatalmas fényesség jelent meg az egyik falon, ami akár egy ajtón átlépet valaki.

Ayu-chan volt az. Anon és Succubi/Kaho egyik legkülönlegesebb lánya. Az egyetlen aki vörös hajjal született a családban. Hosszú, fehér ruhájában jelent meg. Kezében kedvenc nyuszija fülét fogta, é húzta magával. Arcával komolyan nézett az incubusra, aki furcsa ismerőst fedezett fel benne.

Mindenki megfeszülve nézte a dolgokat. A KMFS és mindenható pedig folytatták a rituálét. Aya-chan egyenesen Succubi-chan holtestéhez ment, leguggolva mellé simogatta anyukája arcát. Könnyei Succubi arcára potyogtak, és folytak le.

A démon eközben folyamatosan méregette a kis termetet. Könnyű prédának nézte. És ami a legrosszabb…még kívánatosabbnak is! Nagyot ugorva esett neki, és már támadni készült mikor.

- ELÉG LEGYEEEEEEEEN!!!! – üvöltötte Aya-chan

A démon ledermedt és csak nézte kis áldozatát. Furcsa, ismerős érzés kavargott benne. Mintha már lett volna hasonló szituációban. Villódzni kezdtek a gondolatai a fejében. Régmúlt korok eseményei. Hatalmas harcokPost too long. Click here to view the full text.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.11992

File: 1467191547830.gif (609.93 KB,500x280,25:14,14668817113528.gif)

>>11991

- Hol vagyok? Miért nem láttok? Miért érzem magam üresnek? – teszem fel a kérdést magamtól. Csak a nagy sötétséget látom magam előtt. Nincs semmi zaj, vagy bármi más, semmit sem látok. Lenézek magam elé, és meztelennek érzem magam. De látom a kezeimet. Mégis csak élek. Vagy épp meghaltam? Ez lenne a vég? Csak éles fájdalmat érzek a hátamban, és a nyakamon.

- Nem haltál meg szerelmem. – ismerős hang csendül fel.

- Kaho-chan.

Hatalmas fényeséggel jelenik meg előttem. Démon kinézetével, és ruhájával.

- Szerelmem…eljött a búcsú ideje.

- Hogy? Miért mondod ezt?

- Sokat harcoltunk, és nagyáldozatot is felmutattál. Kétszer is. A világ most már megmenekült. Amikor megtudtam hogy már nem élsz, de démonként visszatértél. Majd összetört a szívem, inkább el is tűntem. De amikor éreztem hogy újra életben vagy, boldog voltam.

- Jól mondja szerelmem – felelte Succubi-chan hangja

- Succubi-chan… - avval ő is megjelent szintén démoni alakjában és ruhájában.

- Te mindent megtettél. Boldoggá tettél minket. harcoltál mellettünk. Egyesítetted testünket, lelkünket. Nyolc csodálatos kis succubus-t hoztunk a világra. Ennél boldogabb még soha nem voltam az életben. Nagyon örülök, hogy végül sikerült megmentenem téged. De most már vége. Ideje visszatérned. A világ jobb lesz nélkülünk.

- Miért mondjátok ezt nekem… teljesen elszomorítottok.

- Jajj ne sírjál apa! – szólalt meg egy éles gyermekhang – mi mindvégig szerettünk téged, és csak is miattad tettük.

- Aya-chan….kislányom…. – feletem elcsuklott hangon.

- Ne aggódj apa, így lesz a legjobb.

- Ne mondjatok ilyet! Nemtudok nélkületek élni. Én…én…én nem akarok nélkületek élni! Ti a részeim vagytok! gyertek vissza!

- Fufufufu, micsoda ragaszkodás. Mindjárt lebőgőm magam. – felelte Karina úrnő, aki Aya-chanból alakult át

- Karina-chan….

- Oh? Már becézel is engemet? Mikor engedettem meg ezt neked? HAHPost too long. Click here to view the full text.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.11993

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>11992

- Mi? Ne…ne! – kaptam fel a fejemet, és elkezdtem előre kapálózni. Először Karina úrnő tűnt el, majd a lányok is elkezdtek halványulni. Minél jobban kaptam utánuk, egyre jobban távolodtak el tőlem.

- Te voltál az első és egyetlen, aki teljes szívemből szerettem. Azok a felejthetetlen együttlétek itt megmaradnak bennem. – felelte Succubi-chan és folyamatosan kezdett átlátszó lenni és eltűnni.

Emlékek rohamai sokasága kapott el. Az első találkozásunk. Az éjszakai hancúrozások. A közös harcok, és amikor újra rátaláltam. Amikor egyesültek. Mind mind bennem maradtak. Puszta kézzel ütöttem az erőteret, ami előttem volt, de nem tudtam elérni. Könnybe lábadt a szemem és csak azt üvöltöztem:

- Succubi-chan, SUCCUBI-CHAN! SUCCUBI-CHAAAAAAN!!!!! – de ő csak mosolyogva, és sírva nézett engemet.

Aztán megláttam ahogy Kaho-chan is halványulni kezd. Nem akartam elhinni, egyszerűen nem ezt akartam!!!

- Drága szerelmem. Egyetlen igaz társam. Mindig itt leszel bennem – mutatott a mellkasára – soha nem foglak elfelejteni. Vigyázz a lányokra. Mond meg, hogy szerettem őket.

Kaho-chan…első és egyetlen szerelmem, akit ismerek. Gyermekkoromba ő jött oda hozzám, és jóban-rosszban ott volt mellettem. Vele éltem meg minden boldogságomat, és házasodtunk össze. Ő szülte meg gyermekeinket, majd egyesülve Succubi-val végleg megpecsételődött szerelmünk.

- Kaho….ne csináld ezt velem. NÉLKÜLED NEM TUDOK ÉLNI! KAHO-CHAAAAAN!!!!

Egyre mérgesebben ütöttem, rúgtam az erőteret, de az csak épp hogy megrepedt. Ezen sose fogok átjutni. Már szinte véresre vertem a kezemet. De egy centivel sem jutottam előre. A lányok meg egyre távolodtak.

- Viszlát apu. Nagyon fogsz hiányozni. – felelte Aya-chan, és csak jobban kezdett halványodni.

Végigpergett előttem minden, amit láttam életembe. A megszületésének pillanatát, az első nagy nevetését, amikor megjelentek a vörös hajtincsek. Azok a sok közös játszások, és piknikezések. Amikor karácsonykor az ölembe feküdve aludtunk el, és este közepén átölelt.

- Aya…AYA-CHAN! Ne…NE!! NE TEGYÉTEK EZT VELPost too long. Click here to view the full text.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.11994

File: 1467191713158.jpg (1.15 MB,1358x1920,679:960,14668819091417.jpg)

>>11993

Eközben a való világban, a bíróság romjai között mindenki elsírva, nézik a szertartásból hátramaradt hamvakat. Mindhárman meghaltak. Aya-chan közreműködésével nem várt robbanás történt, ami mindenkit elnyelt, aki benne volt. Még maga a mindenható is könnyeivel küzdött, és hosszúra nyúlt ruhájába fújta az orrát.

Ám ekkor csoda történt.

Egy fényes portál nyílt meg, ami beragyogta az egész területet. Mindenki szemét eltakarva figyelte mi történik. Amiből több élőlény is kipottyant és földre zuhantak.

Hőseink voltak azok! Anon-kun, Succubi-chan, Kaho-chan, és még Aya-chan is ott voltak! Mindannyian, éppen, és egészségesen teljesen meztelenül feküdtek a földön. A lányok furcsaképp nagyon emberi alakjuk volt. Csak Anon-kun kelt fel, és nézett maga elé.

Túlélték.

- Nővéreeem!!!! KAHO-CHAN! TE ÉLSZ áú… - mondta Haruka-kun, aki nyakig bekötve, sántikált előre. Már ugrani akart a nyakungba, de a Végzet Nővére megállította.

- Inkább ne menj oda. – felelte

Haruka nem értette a dolgot, de amikor odanézett teljesen elfehéredett. A lányok nem lélegeztek. Vizihullaként ott feküdtek Anon-kun előtt. Bár Anon túlélte, és visszatudta hozni a lányokat. De ezért nagy áratt fizetett érte. Megmozgatta a lányok testét, de nem reagáltak. Anon szemeiből könnyek csordultak ki, és ledöbbenve nézett maga elé. Kezeivel szorosan magához ölelte mindhárom lányt. Kedveseit, és szeretet kislányát. És hangosan elkezdett bőgni a testükön. Hiába minden küzdelem, hiába bármilyen fortély és megoldás. Nem mindenki élte túl az egészet.

A Végzet Nővérei szemeikből könny szökött ki, és Sato-kunt vállára borultak. Haruka-kun elsírva magát Santa-chan kedvese mellkasára sírta magát. Santa-chan meg könnyeivel küzdve nyugtatta.

A mindenható Allah meg csalódást okozva nézte az egész csapatott. És életében először ő is elsírta magát. Odament Santa-chanékhoz hogy Haruka-nak részvétét nyilvánítsa.

Anon-kun pedig könnyeivel, beterítette mindhárom lány arcát és testüket. Kaho-chan jobb keze elkezdett rángatózni. Anon-kun vállára fekve elkezdte szemeit kinyitni, és átölelni. AnPost too long. Click here to view the full text.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.11997

File: 1467192976277.jpg (159.69 KB,829x1200,829:1200,1466677438088.jpg)

Köszönöm újfent mindenkitől, aki elolvasta történeteimet.

Igazából sose folytatódott volna a 10.rész után, ha nincs az a kis rajongói közösség, akik még érdeklődtek a lányok és hőseink iránt. Volt egy kis kihívás miképpen lehessen folytatni, hogy ne legyen unalmas. (két történet között volt egy nagyobb szünet is) De végül minden jónak vége szakad egyszer. Nehezemre esett befejezni, de végül csak sikerült.

Mindenképp jelentkezni fogok új történetekkel hamarosan.

A succubus legyen veletek!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1466900323360.jpg (14.4 KB,376x500,94:125,kezdykezdi.jpg)

 No.11880 [Open thread]

Kerítést húztak fel a menekültek előtt: >>5138

Mi a következő lépés?

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.11882

File: 1466907468722.jpg (82.54 KB,547x721,547:721,6a00d83451ebab69e2019b024f….jpg)

>>11880

שׁוֹאָה

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.11884

File: 1466928111173.png (534.64 KB,710x694,355:347,1451853346-0.png)

Összetörni a táblát, túlélők nélkül!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1458743504568.jpg (158.63 KB,700x1000,7:10,Megallika ringo.JPG)

 No.10775 [Open thread]

Majd idővel előtúrom a többi képet is, meg majd igyekszem lefotózni ezentúl az értelmesebbeket. (amik nem az ilyen nevesmedálszarok)

7 posts omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10789

>>10788

Ez még nem is olyan pici, dehiszen.

Saját mikroszkópom meg még sajnos nincs, viszont volt lehetőségem rajta keresztül nézve is munkálkodni, és úgy pedig még kisebb felületet, még pontosabban lehet kidolgozni... Kéne összegyűjtenem 160 ezret rá. :c

Elrontani meg néha elszoktam, de az mindig arra vezethető vissza, hogy kicsorbul a véső hegye vésés közben... Ilyenkor lehet kismirglizni, vagy jó sokat rápolírozni. (a mélységtől függően ugye)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.11177

File: 1461213740966.jpg (3.93 MB,2710x5200,271:520,Vaskút Díszpolgár félkész.jpg)

Tegnap délután/este véstem. Ma remélem tudok majd a befejezettről is egy-két képet lőni.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.11854

File: 1466625835053.jpg (4.59 MB,3408x2592,71:54,kővésés_IMG_1221_v2.jpg)

Ez géppel lett kimaratva, nem én csináltam. Gondoltam, talán elfér itt.

Magassága megegyezik a most használatban lévő magyar száz forintosénak méretével.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.11855

>>11854

>Magassága megegyezik a most használatban lévő magyar száz forintosénak méretével.

Mármint a száz forintos SÁRGÁJÁNAK méretével. Csak kimaradt egy szó. :/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.11871

>>11854

szép

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1463589643090.jpg (92.17 KB,441x541,441:541,Gem2.jpg)

 No.11454 [Open thread]

Sziasztok!

Lehet, hogy rossz helyen járok, de szeretném a segítségeteket kérni. Írtam egy városi fantasy regényt és valaki tanácsolta, hogy fantasy-t kedvelő embereket tömörítő oldalakon kellene hirdetnem.

Van köztetek olyan, aki szereti ezt a műfajt/a városi fantasy-t? Ha igen, tudtok-e weboldalakat, facebook klubokat, mittudoménmiket, ahol a hozzánk hasonló érdeklődési körű embereket elérhetném?

Esetleg van köztetek, aki elolvasna egy ilyen regényt?

Ja és még valami: A /feri/ board az él még? Van itt másik magyar board is ezen kívül?

8 posts and 5 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.11728

File: 1464969422646.jpg (15.16 KB,429x399,143:133,1452759783433.jpg)

>>11507

>azt hittem a város nagyobb szerepet fog kapni

Nem, azért sincs neve. Végülis bárhol lehet a történet, bár a pénz és a szereplők neve azért leszűkítik valamilyen angol nyelvű helyszínre.

>Miért városi fantasy-nak hívják?

Mert napjainkban történik, ahol a varázslat teljesen idegen. Modern környezet, de fantasy-elemekkel benépesítve.

>Néhol picit furcsának tűnt pár mondat, valahogy túl hosszúnak.

Pedig már megtördeltem őket, hogy ne legyenek annyira hosszúak...

>egy kicsit túl gyorsan indult be

A szereplőknek nincs idejük leállni. A külső erő, ahonnan a hatalmuk származik, folyamatosan hajtja őket előre, és ahogy megváltoznak, az emberi dolgok már nem lesznek fontosak számukra.

>ennyire természetesen vették, hogy valami idegen nő tud olvasni a gondolataikban, meg írni is

Lily például hisz az ilyesmiben, akár elképzelhető, hogy próbálkozott is már vele, csak nem sikerült neki. Szóval nála ez nem annyira meglepő. A rendőröket próbáltam úgy megírni, hogy látszódjon, volt már valami ilyesmivel dolguk, mert mindannyian tudják, hogy ha valami hasonló történik, megjelenik a kormányügynökség - de tapasztalatból tudják, mert már volt ilyen. A felügyelő pedig első kézből tapasztalhatta meg, hogy Gem tényleg gondolatolvasó, és sokáig rágódik rajta, de kénytelen elfogadni. Az ő példája ragadós a fiatalabb beosztottjaira.

>Eddie pedig meg se kérdőjelezi, hogy most tényleg van-e mágia, vagy csak ő őrült meg a kokain hatására

Sally tiszta, és ő is látja, ahogy befeketedik a keze, tehát nyilván tényleg megtörténik. Eddie végülis csak a gyűrűnek tulajdonítja az egészet, de nem érdekli, hogyan vagy miért csinálja azt a gyűrű, amit csinál. Neki csak az eredmény számít. Ez olyan, mintha egy nap arra ébrednél, hogy többé nem leszel álmos, de mégis folyton kipihentnek érzed magad. Szerintem elég gyorsan alkalmazkodnál a helyzethez, ahogy ő isPost too long. Click here to view the full text.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.11733

>>11728

Sally is vicces, ha a drogfüggő barátom keze elkezdene feketedni miközben ő arról próbál meggyőzni, hogy milyen remekül érzi magát, én rohannék a korházba és odaúton megpróbálnám belőle kiszedni milyen kísérleti drogokkal mérgezi magát, nem pedig ágyba bújnék vele.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.11762

>>11733

Ez érdekes ötlet, eszembe se jutott.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.11826

>>11762

Nem voltál még szerelmes?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.11827

>>11762

Ez érdekes érzés, eszembe se jutott.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1465949735449.jpg (576.15 KB,1920x1080,16:9,14596071892565.jpg)

 No.11823 [Open thread]

magyarcsan miért vagy oly kihalt?

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.11825

A békás oldal?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1409102899556.jpg (616.05 KB,1000x793,1000:793,Futaba.Anzu.full.1156617.jpg)

 No.5138 [Open thread][Last50 Posts]

Csak a kiválasztottaknak.

Posztolni kizárólag 01:00 és 04:00 között szabad magyar idő szerint. Aki ezt megszegi arra mérges leszek.
746 posts and 281 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.11682

>>11681

Bassza meg. nem figyeltem melyik fonálba vagyok.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.11704

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Nosztalgiázzunk egyet.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.11820

>>11704

Morzsálok: a kisvárosban csinálták a srácok, ahol élek.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.11821

Van valami igazán kellemetlen abban, mikor fogmosás után hugyálsz a mosdókagylóba, majd kiköpöd a szájvizet, és a makkod kap egy kis balzsamozást önkéntlenül, és hiába mosod, reggelig nem múlik el a mentol marása.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.11822

>>11821

fapmaratonra kend be mentolos fogkrémmel vagy valami mentolos kenőccsel. vödröket fogsz jönni

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1458511918830.jpg (112.83 KB,1280x720,16:9,[HorribleSubs] JK Meshi! -….jpg)

 No.10739 [Open thread]

Anon volt már úgy, hogy legszívesebben dzsihádista túszejtőset játszott volna?

22 posts and 18 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.11334

File: 1462302267729.jpg (593.17 KB,990x1400,99:140,1462217011386.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.11335

File: 1462303148644.jpg (331.75 KB,2365x2503,2365:2503,54721876_p0.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.11815

File: 1465849667805.png (488.5 KB,1280x720,16:9,4324324.png)

Bump mert megint így érzek.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.11818

>>10739

ügyes próbálkozás tek

>>11165

sakura :3

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.11819

File: 1465898063484.png (987.67 KB,1366x768,683:384,l2QMRU0.png)

>>11815

Mesélj, mi a baj?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.YouTube embed. Click thumbnail to play.

 No.11813 [Open thread]

:3

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.11816

File: 1465852798494.gif (20.52 KB,224x200,28:25,rasszista.gif)

>kukucska szírre lép

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1461618653489.jpg (250.15 KB,800x970,80:97,3b56040da4f890b79d73588ce2….jpg)

 No.11261 [Open thread]

posztolj ha ide ha épp maszturbálsz

19 posts and 32 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.11765

>>11764

Te! Most elalvás előtti pöcörőfacsarást végeztél, vagy már pirkadatkori fütyigimnasztikával kezded a napod? :3

>tfw, amikor este elalszol maszturbálás közben, reggel meg még túl félálomban vagy bármihez is (meg amúgy ráadásul még jól el is késel)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.11767

File: 1465476279254.png (419.16 KB,1600x2218,800:1109,28.png)

>>11765

Természetesen még tegnap este. Csak ma reggel jutott eszembe hogy milyen jó is vo,t így posztoltam. ^w^'

Ennek előzménye is megvolt természetesen:

Futanari! Oshioki Time 4

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.11771

>>11764

>>11767

Miért tetszik ez a fütyimnek?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.11773

>>11771

puszi faty

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.11785

File: 1465647782767.png (1.21 MB,1899x2631,633:877,Page_29.png)

>>11773

Nem is az!

Csak kíváncsi és nyitott az ilyen dolgokra.

>>11771

Első három részre is érdemes ránézni. ;3

(bár szvsz a 4 és 4.5 a legjobbak)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1397903709241.png (9.32 KB,500x250,2:1,Oekaki.png)

 No.4099 [Open thread][Last50 Posts]

Oekaki fonál
96 posts and 67 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9215

>>8510

Nem fog megharcolni a szörnnyel?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.9294

>>8517

prolik szerinted hogy írnak facechanon?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.11782

pántszübámpü

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.11783

>>11782

de hol marad a pántszü, KÖCSÖG?!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.11784

File: 1465594901868.png (7.12 KB,168x168,1:1,bloody pantsu.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1464728170252.jpg (18.17 KB,480x203,480:203,FB_IMG_1459011219138.jpg)

 No.11708 [Open thread]

Miért szívódott fel a magyarchan?

>kép figyelmen kívül hagyandó

11 posts and 4 image replies omitted. Click [Open thread] to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.11725

>>11723

Lévén ritkábban járok erre, valamint kevesebb táblán mozgok, eddig csak annyi tűnt fel, hogy a váltás óta mintha kevésbé szarná össze magát az oldal. A posztolás is simább, és a többi. Szóval felületesen inkább pozitívumokat láttam eddig.

De ha >>11718, a VPN tiltás, a random banok, poszt törlések és

>8chan Jim kezébe került, aki leszarja/kinyírja/adatbányászik

mindez igaz, akkor tényleg komoly gondok vannak...

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.11736

Nyissunk már még vagy öt szálat a témának pls.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.11757

File: 1465374289183.jpg (717.96 KB,2022x2126,1011:1063,1464665158471.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.11758

Felesleges ezen vitázni. Szar az egész világ.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.11759

>>2181

Látom mit tettél ott.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1465243547120.jpg (32.05 KB,520x390,4:3,3041587_f520.jpg)

 No.11742 [Open thread]

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.11744

>>11742

Igen, emlékszem.

Elsőre vicces volt, másodjára kicsit összecsapottnak hat.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.Delete Post [ ]
[]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]
| Catalog | Nerve Center | Random
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]