[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]

/turul/ - turul 8

teadélután & aranyos kislányok

Name
Email
Subject
REC
STOP
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = required field[▶Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Flag
Embed
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options
dicesidesmodifier

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webp,webm, mp4, mov, swf, pdf
Max filesize is16 MB.
Max image dimensions are15000 x15000.
You may upload5 per post.


https://translate.google.com/

File: 1451172363954.jpg (1.23 MB,1626x2300,813:1150,fc6e1bd37ccc34073343ae1c53….jpg)

 No.10031 [Last50 Posts]

Hogyan tehetjük a /turul/t jövőre még jobbá, mint idén volt?

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10032

File: 1451182681209.jpg (16.7 KB,399x300,133:100,0a0.jpg)

Begyűjtünk még több élettelen kocka animufag nyakszakállt.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10033

File: 1451182852754.jpg (34.56 KB,399x300,133:100,0a0.jpg)

>>10032

ja és persze helyes trapokat meg transzikat

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10037

Elő a száműzetésből!

UNIÓT!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10039

>>10037

Zászlónk alatt egyesüljön minden képtábla?

És aki nem jön, az készüljön a halálra?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10042

File: 1451241688029.jpg (16.76 KB,320x320,1:1,1450141345008.jpg)

>>10037

Milyen száműzetés?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10056

>>10037

>>10042

megtörténik hát ebbencs második eljövetele?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10077

File: 1451378969856.png (113.15 KB,280x246,140:123,1447283484948.png)

>>10037

Mi lenne, ha nyitnánk egy új képtáblát, ami egyesítené az eddigieket?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10079

>>10042

Legfelsőbb Úriemberé

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10080

>>10077

De miért?

Vagy valami nagyon specifikus tematikájút akarsz?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10081

File: 1451400083200.png (23.74 KB,500x283,500:283,standards.png)

>>10077

Mert az mindig működik.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10082

File: 1451402362758.jpg (88.76 KB,532x700,19:25,14153778215010.jpg)

>>10081

Ne légy már ennyire pesszimista. Ezúttal tényleg működni fog!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10089

>>10077

Még jobban daraboljuk a csenes kultúrát kis hazánkban? Kb. az lenne, mint a "hurr durr nyissunk egy új baloldali pártot, ami majd megváltja és egyesíti a baloldalt" a politikában. Ez csak úgy menne, ha ezután egy kis türelmi idő elmúltával megszűnnének a régi képtáblák, de ebben nemigen vagyok benne több okból is (pl. halott képtáblák anyagának teljes átültetése, és hasonlók).

Kezdetnek írjuk össze a fontosabb képtáblákat. Most már úgyis egy csomóan járnak mindenhová, de minimum kettő helyre. Szépen írja le egy külön fonákba mindenki, hova szokott járni (ami tipikusan magyar képtábla), melyikbe milyen gyakran, hol szeret ezek közül a legtöbbet időzni, illetve mik az előnyök és a hátrányok szerinte.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10140

File: 1451608062148.jpg (470.54 KB,578x818,289:409,1437918540166.jpg)

Nekem van egy ötletem arra, hogy hogyan tudnánk egyszerűen megduplázni a létszámot és az aktivitást. Mi lenne, ha mindenki szólna a barátnőjének, hogy postoljon Ő is /turul/ra?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10141

>>10140

Nem tud mert ő egy kitömött párna:c

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10158

File: 1451742030224.png (19.99 KB,300x400,3:4,Kay.png)

>>10140

Azt üzeni:

> Kay: Szükségem volna rá, hogy szerezz nekem egy szörnyet...mert csak. (Faszkas, Szint 17+, ERŐ >= 25, AKR >= 25, KAR >= 25, Nemváltott, Növelt Érték, 28 napon belül)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10170

File: 1451927421197.jpg (147.1 KB,1280x1024,5:4,1315058473757.jpg)

>>10158

Elsőre fazekast olvastam.

Egyébként nem sikerült megértenem a poént. Én csak ezt a Kay-t ismerem (őt se személyesen).

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10177

>>10170

http://breedingseasongame.blogspot.com/

Én már csak evvel, meg Terrariával kockulok.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10181

>>10140

Ezt linkelem két lányismerősömnek, mintha én írtam volna.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10243

File: 1453809584308.jpg (71.55 KB,1280x720,16:9,1453761006798.jpg)

Miért nem posztoltok?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10245

>>10243

Én egy hétig azt hittem, hogy pangás van, és csak utána lestem a katalógust/legutóbbi böffentéseket.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10250

File: 1453839924976.jpeg (651.63 KB,1920x1200,8:5,1453744663536.png.jpeg)

>>10245

Ez. Így sajna kurva macerás posztolni.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10251

File: 1453845544460.gif (1013.08 KB,500x375,4:3,1417836004968.gif)

Nem akarom, hogy meghaljon a /turul/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10252

File: 1453849258720.jpg (465.89 KB,827x1169,827:1169,1444946971374.jpg)

>>10251

Nem csak a /turul/ léte forog fenn, hanem az egész megfektetettnyolcas csatornáé.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10253

File: 1453850609906.jpg (17.77 KB,420x315,4:3,5rn67cvvt2yhb4dxooyyuwodva….jpg)

>>10252

Van ám pót-nyolcascsatorna

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10254

File: 1453851085404.jpg (286.94 KB,1023x726,31:22,1449589131285.jpg)

>>10252

Megfektetném Awoot.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10256

>>10253

Az melyik is? Hol is van?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10257

>>10256

net-et kicseréled pl-re

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10259

File: 1453990452551.png (262.74 KB,475x449,475:449,szerettem.png)

>>10257

Megvan.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10261

>>10259

Ki Ő?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10262

>>10261

Exbarátnő, alig 14 évesen...

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10263

>>10262

SITREP?

Sikerült vele beszélned?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10268

>>10263

Ez az ex-ex, nem az, akivel a gondjaim voltak hónapokon keresztül. Ha magyarkanon nem olvastad, akkor majd az esztékába küldök egy jelentést. Igen, történtek dolgok, egyre érdekesebbek.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10270

>>10268

Olvastam egy pár történést amott is, csak nem tudom az éjszakai járatban is írtál-e. Mert jó párszor sikerült úgy bealudnom, hogy majdnem utcai ruhában, minden villany hétrét világít, stb, és lehet pont lecsúsztam a fejleményekről.

Amúgy mennyire kezelnek még „gyanúsítottként” ez ügyben?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10271

File: 1454077239446.png (113.38 KB,171x440,171:440,hanyas.png)

>>10270

Rendben hát. Mennyit tudsz? Kétszer jelentett fel a lány, egyszer szeptemberben, egyszer decemberben. Mindkét esetben elzavarták. Hazudik rólam, mint a vízfolyás, megállás nélkül. Odáig ment egyszer, hogy nem is látott, nem is ismer, azt sem tudja, hogy mi a nevem és hány éves vagyok. Máskor azt mondja, hogy de, látott, ismer, de sosem beszélgettünk kettesben. Máskor azt mondja, hogy de, igen, beszélgettünk, és kedvel is engem, de nagyon fura lettem. Aztán azt, hogy meg akartam erőszakolni, egy kéjéhes perverz állat vagyok.

A legutolsó, amit kaptam tőle, az egy videóüzenet volt, aminek a végén majdnem elsírta magát, amikor elköszönt tőlem, nem tudom, hogy miért. De az egész olyan volt, mint egy show... Mármint a szövegeket, amiket "nyilvánosan" közzétett számomra.

Nem tudom, hogy miért csinálja. Úgy tűnik, hogy a barátjával úgy kezdte az egész kapcsolatát, hogy elkezdett rólam hazudozni, és beleragadt ebbe a spirálba - gondolom így könnyebb volt neki. Ráadásul nincsenek jó véleménnyel rólam a barátnői, barátjai, idősebb is vagyok nála jóval, és ugye az sem utolsó, hogy egy kicsit kaotikus volt ez a "kapcsolat" - nem hiszem, hogy sok ember igazán értené.

Ami pedig a legbizarrabb, látástól-vakulásig keffentgetnek az új fickójával, pedig egyáltalán nem ilyen lánynak ismertem meg - főleg úgy, hogy már a srácnak van gyakran elege az egészből.

Nem tudom, hogy mi van vele, mindig is fura volt, de szerintem bekattant.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10275

>>10271

Az utolsóról maradtam le csupán ezek szerint, miszerint a fiújával sokat tuk.

Hát, kitartás... No, de várj csak: kitartás? Tényleg, miért tartasz ki még mindig mellette? Mert láthatólag az utóbbi fél éved csak erről a vergődésről szól... Ehhez már speciális, szak segítség kellene. Hagyod, hogy tovább rabolja az idődet?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10277

>>10275

>miszerint a fiújával sokat tuk.

Nem ez volt a stílusa. Nem tudom, hogy mi ütött bele.

>Tényleg, miért tartasz ki még mindig mellette? Mert láthatólag az utóbbi fél éved csak erről a vergődésről szól...

Hát lehet... Csak bár ne hazudna rólam... Ez a kurva szar. Nem értem az okát.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10278

>>10277

Ja, és kiderül, hogy szereti, ha jól elverik, erre izgul. Ami vicces, mert írtam én cifrákat neki, és durván agresszív voltam vele, amikor felhúzott. De akkor lehet, hogy ezért húzott fel.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10283

>>10278

Nem értem a nőket. :c

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10285

>>10283

De ez tényleg fura... Mikor élőben is veszekedtünk... Én sem értem, mi ez az egész.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10454

File: 1456388267543.jpeg (66.38 KB,768x1020,64:85,1455360308140.jpeg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10455

>>10454

Hozzuk ide Szakurva-chant?

Megvesztél ember?

Vergődjön csak magyarkanon a saját szarában, amit maga körül generált.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10456

>>10455

És ezt miből szűrted le..?

Amúgy szerintem se hozzuk ide (se).

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10457

>>10456

>>10455

Mondjuk lurkászgatott errefele, meg is említette a perturult egyik facechan bejegyzésében.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10459

>>10457

É-és mi-mit írt rólunk?!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10460

File: 1456400552917.png (8 KB,512x512,1:1,1f631.png)

>>10459

A kép meg lemaradt..? Pedig csatoltam...

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10461

>>10459

>>10460

Mindössze annyi volt, hogy ezeket az oldalakat vajon mikor fogják megszüntetni, mert veszélyt jelentenek az emberekre, zaklatják őket, ésatöbbi, ésatübbi.

Bár én valami mókamester nagyon aktív ténykedését érzem a színfalak mögött.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10462

>>10461

Csak nem a „Zs” kategóriás fekália shakerre gondol, kend uram?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10463

>>10462

Ő benne van, ez tény, de az egész akció zűrös.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10464

File: 1456427336278.jpg (364.37 KB,566x800,283:400,ae5e69f505bdeac15451597497….jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10467

>>10456

Amióta ez a klinikai eset megjelent a chan horizonton, és figyelemkurvulni kezdett mindenhonnan. Ráadásul Miku-t is állandóan behozta a képbe "Legyen hologrammos Hatsume Miku koncert!!!" Azóta zsigerből elönti a szar a fejemet, bármilyen Miku képet is látok, mert vele azonosítom.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10468

>>10467

Ja, hogy ezért. Nekem fel sem tűnt, mert nem követem aktívan az eseményeket, csak passzívan. (avagy csak tudok róla + hébe-hóba archiválom)

Amúgy ne hagyd, hogy egy ilyen eset beárnyékolja eme kedves Miku karakter megítélését.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10469

File: 1456485787196.jpg (940.87 KB,1200x1690,120:169,1456442026659.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10470

File: 1456525295927.png (22.96 KB,479x67,479:67,sak.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10642

File: 1457782590271.jpg (512.19 KB,673x1201,673:1201,55722469_p0.jpg)

Még több ilyen aranyos képpel!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10643

Magyarkan ellen elkövetett, tanító jellegű mókázásokkal.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10644

File: 1457797708203.jpg (200.37 KB,700x700,1:1,1457732870861.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10793

File: 1458913632781.jpg (3.77 MB,3185x2353,245:181,IMG_0700 .jpg)

Ezt a képeslapot azért kaptam, mert támogattam anno a Krita projektet Kickstarter-en. :3

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10794

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10804

File: 1458982244283.png (411.93 KB,774x819,86:91,1458086868662.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10818

Kevesebb autizmussal

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10851

Mélyebb intimitást.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.11123

File: 1460669023581.jpg (79.02 KB,323x319,323:319,1446161507128.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.11124

File: 1460675648142.png (330.71 KB,635x664,635:664,f166cf8a2273783eab3363f332….png)

>>11123

Volt digi-dugi, kicsi hugi?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.11160

File: 1460925265620.gif (1.4 MB,300x300,1:1,he.gif)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.[Return][Go to top][Catalog][Nerve Center][Random][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]