[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]

/tutturu/ - turul reborn

sample_text

Catalog

Name
Email
Subject*
REC
STOP
Comment *
File*
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = required field[▶Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Embed
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options
dicesidesmodifier

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webp,webm, mp4, mov, swf, pdf
Max filesize is16 MB.
Max image dimensions are15000 x15000.
You may upload5 per post.


CSSúnya, de legalább nem szép :: További magyar táblák: cicachan, feri, kocsog, turul

File: b2afcbc29f2ad38⋯.png (6.87 KB,500x250,2:1,Oekaki.png)

 No.578 [Open thread]

.

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.579

File: 5102251e9fa5a17⋯.jpg (183.08 KB,408x600,17:25,r-r-rude.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.580

File: e3dfbbc85baf98b⋯.jpg (9.16 KB,183x275,183:275,scale.jpg)

>>578

Please indicate on this scale, how mad you are right now.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.692

File: 1d458e3a4cca5b8⋯.png (421.9 KB,500x488,125:122,1582027146687_0.png)

Gyere xchan-ba, magyarok, itt tartozol!

https://xchan.wtf/index.html

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.



File: 1448875911490.jpg (53.29 KB,907x718,907:718,14474145195084.jpg)

 No.290 [Open thread][Last50 Posts]

Nem elég, hogy lenyúlod a táblát (OK, nem mintha sűrűn beléptem volna, de kontent se volt nagyon, főleg nem moderálandó), de még kapcsát is beállítasz KÖCSÖG!

>Téma mező kitöltése kötelező.

>kapcsa

Miért?

129 postsand64 image repliesomitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.661

File: b428bca3390da50⋯.jpeg (88.75 KB,658x822,329:411,b428bca3390da50bee5fb31d2….jpeg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.673

File: 50b2be4f2ba029a⋯.jpg (136.96 KB,768x1023,256:341,1366901945500.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.676

File: b94a588a1981926⋯.jpg (147.75 KB,1344x2048,21:32,Tusky_1552895082669_OWR7ZJ….jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.687

File: 59cb2f8df0a06e8⋯.jpg (142.44 KB,1080x1080,1:1,460f1322520040b8.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.690

File: bf362dd3607e6aa⋯.jpg (673.87 KB,1280x1918,640:959,l2tRLxE.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.



File: 1416177465465-0.webm (7.62 MB,720x480,3:2,2.webm)

File: 1416177465465-1.jpg (161.08 KB,1024x803,1024:803,1410854012389.jpg)

 No.134 [Open thread][Last50 Posts]

Jelszó: omega
306 postsand309 image repliesomitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.684

File: 96abd6ddb96c8a4⋯.jpg (1.03 MB,1311x1782,437:594,7f1c27ddf22999a56c04e53cdd….jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.685

File: 76b434ce330a737⋯.jpg (369.75 KB,900x1200,3:4,76b434ce330a737367c7e2f609….jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.686

File: 4e5e1cfa9c304a3⋯.jpg (261.06 KB,1000x672,125:84,0ec6f43a0f082668a93418fa79….jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.688

File: 5d1db9041666124⋯.jpg (669 KB,1000x1600,5:8,93c7d2aa71c8334faf0125cae8….jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.689

File: 78cfe5c616be51b⋯.jpg (648.56 KB,813x1074,271:358,06c1336e7a37f8d3a44d833888….jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.



File: 097bb4da71b030d⋯.jpg (110.02 KB,600x900,2:3,1489950650.jpg)

 No.536 [Open thread]

CCCP☭

2 postsand2 image repliesomitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.539

File: 7ba285b34f9a290⋯.jpg (657.82 KB,2560x1707,2560:1707,1489950734.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.546

File: 08a85aff6aad14a⋯.jpg (191.08 KB,1280x853,1280:853,08a85aff6aad14a4fb632cffe8….jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.547

File: aaed0ce743ca2c4⋯.jpg (80.86 KB,600x400,3:2,f4f3870a8153748330ccf983e1….jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.550

File: 8588b3f9b7df677⋯.jpg (233.81 KB,1280x853,1280:853,217e4b7dd560edb40cdc71b4aa….jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.561

File: bd22be6adde0bbe⋯.jpg (484.15 KB,1600x1066,800:533,rendes-meret.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.



File: 1412366067981.swf (446.07 KB,-..-flash182--poolsclosedl….swf)

 No.90 [Open thread]

:–D
13 postsand12 image repliesomitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.430

File: 1470735708941.webm (891.11 KB,640x640,1:1,Ahoy mateys! - GIF on Img….webm)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.431

File: 1470991870795.webm (2.45 MB,800x796,200:199,58401291.webm)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.432

File: 1470991894168.gif (4.82 MB,800x797,800:797,58401291.gif)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.437

File: 1471698895624.swf (2.49 MB,IOSYS_tohootomebayashi_lov….swf)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.440

File: 93c5b5fbe5f1040⋯.swf (2.32 MB,ibuki_suika.swf)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.



File: 1415631849318.png (9.6 KB,800x800,1:1,Dáma.png)

 No.119 [Open thread]

Játsszunk KÖCSÖG!
6 postsand4 image repliesomitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.233

>>196
de lehetne sztrímelni a nagyközönség számára.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.234

>>233
Csak nézni nem jó. Részt venni benne sokkal jobb érzés:3
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.250

>>234
A győztes játszik a következővel. Így voltaképp folyamatosan cserélődnek az emberek.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.324

>>195

Jó hír, gyermekeim... Immáron egy magyar úriembernek köszönhetően lehet böngészőben is játszani.

http://archon.krissz.hu/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.325

>>324

És itt egy kis leírás, aki kedvet kapott hozzá.

https://www.c64-wiki.com/index.php/Archon

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.



File: 1425890705223.jpg (177.64 KB,720x720,1:1,1422534923955.jpg)

 No.255 [Open thread]

Meghalt a tábla. ;__;
11 postsand6 image repliesomitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.270

File: 1428259745493.jpg (15.46 KB,480x360,4:3,hqdefault.jpg)

>>269
Akkor se lennének új posztok.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.271

File: 1428512918588.jpg (7.1 KB,96x96,1:1,vuk.jpg)

>>270
Nyilván. Kevesebb enber kevesebb poszt.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.272

File: 1428530335015.jpg (70.37 KB,344x400,43:50,joseph-stalin-smiling-jpg.jpg)

>>271
és kevesebb gond
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.273

File: 1428738064355.gif (1.31 MB,255x213,85:71,1418040299573.gif)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.277

>>272

az a mosoly

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.



File: 1428875660700.jpg (200.9 KB,250x347,250:347,7[1].jpg)

 No.274 [Open thread]

1. Embernek lenni nehéz. Az emberi sors küzdelmet jelent, olyan életet, melyet a születéstől a haláláig végigkísér a félelem és a szenvedés. És ez mindjárt az idejövetel pillanatában kiderül. Manapság, amikor az élet értelmével együtt az eget is ellopták a fejünk fölül, nem illik erről beszélni. Minél sötétebb egy társadalom, annál kevésbé vállalja az emberélet tragikus valóságát, annál inkább próbálja becukrozni és színes papírba csomagolni a nehézségeket.

2. Akármilyen komor, örvénylő viharba kerülünk, ahol már nem látni senkit, egymást sem; akármilyen földrengésen, tornádón, cunamin, hurrikánon repülünk át - tudjunk egymásról! Hogy jövünk s hogy együtt vagyunk.

3. Jelen nincs. Ez csak egy szó. Egy elvont fogalom, valójában nem létezik. Jelenleg éppen írok, de ez csak azt jelenti, hogy egy gondolatfolyamban állok, próbálom szavakba fagyasztani azt, ami tudatomban már régen eliramlott, s várom, hogy mi jön még a jövőmből felém. De még egy ezermilliomod másodpercem is folyamatos változásban van: a jövő múlttá válik, anélkül hogy jelen lenne. Életünk olyan, mint egy filmszalag, amelyben nincsenek állóképek.

4. Elfelejtünk boldognak lenni - amikor még lehetnénk.

5. Sokféle jövőnk lehet. Ennek szálait éppen most szőjük. S ha valóságnak hisszük a boldogtalanságunkat és a diszharmóniánkat, ha valóságnak hisszük a szenvedélyünket és a félelmünket, akkor azt szőjük bele az idő szövetébe.

6. Csoda az, ami bennünk és körülöttünk van - de nem vesszük észre. Amíg éljük, azt hisszük, természetes… Csak amikor elmúlt már, döbbenünk rá, hogy csodában éltünk. Utólag. De akkor már késő.

7. Szüntelenül működik bennem egy elképzelt világ, és az a fontosabb. Ez az élet itt szürke, vacak és ostoba!… Nem tudom, van-e másik… Biztosan van, mert én állandóan abban járok.
____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.275

Ettől a fonáktól cukipite géefem lett.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.276

>>275

bárcsak! ;__;

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.



File: 1425052808178.jpg (380.13 KB,500x707,500:707,vappy.jpg)

 No.251 [Open thread]

hey /tutturu/
which Pokémon would you fuck?
____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.252

ur mum
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.253

rák fasz kurva picsa húgy fos szar végbél kurvaélet vér szőrpina nyakszakáll geci
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.254

File: 1425418617348.png (583.81 KB,498x497,498:497,1326154495957.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.



File: 1413028885523.jpg (19.95 KB,236x343,236:343,ddb77d142315bba63f636c5e1f….jpg)

 No.95 [Open thread]

LOL
3 postsand3 image repliesomitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.99

>>98
Ki ez a nő?
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.101

>>99
Nem tudom, de nekem felállt a faszom. ;__;
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.109

>>99
Nagyon ismerősen néz ki.
Talán valami pornósztár?
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.228

>>109
3bair
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.231

>>228
Nem ismerem sajnos.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.



File: 1411303061397.gif (1.12 MB,450x253,450:253,1389562713228.gif)

 No.1 [Open thread]

Végre csak erre vártam
1 postand1 image replyomitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3

File: 1411303243999.png (245.53 KB,480x480,1:1,A6nby.png)

>>2
Azt gondolod?
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.4

File: 1411303302779.jpg (189.46 KB,960x960,1:1,1395009818001.jpg)

>>3
vagy igen?
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.65

Oh gosh slavtalk looks so cool but I can't read a thing you are all saying.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.67

>>65
It's finno-ugric.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.227

>>65
köcsög detektálva
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.



File: 1421310850416.jpg (80.58 KB,406x600,203:300,1421216903104.jpg)

 No.222 [Open thread]

Hova tűnt el mindenki?
____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.223

File: 1421312849028.gif (643.04 KB,300x203,300:203,doubles.gif)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.224

>>222
Megijedtek és elbújtak.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.



YouTube embed. Click thumbnail to play.

 No.199 [Open thread]

Karácsonyt!!
____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.219

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Buké!!
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.



File: 1419291975990.png (296.87 KB,900x800,9:8,1415806006025.png)

 No.193 [Open thread]

W
____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.197

File: 1419337328520.jpg (1.7 MB,4090x5927,4090:5927,yande.re 290696 fujimiya_k….jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.



File: 1412188557569.jpg (10.07 KB,158x200,79:100,1398240333528.jpg)

 No.87 [Open thread]

/cicachan/, /kocsog/, /turul/ után /tutturu/ is a halálán van. a végtelenül feldarabolódott közösség kipusztult.
2 postsand1 image replyomitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.93

File: 1412755797081.jpg (24.8 KB,200x151,200:151,ravasz.jpg)

>>89
És mi lesz a neve?
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.94

File: 1412794139502.jpg (69.02 KB,648x613,648:613,cyberbully-solved.jpg)

>>93
tumorchan
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.102

File: 1414067909488.jpg (154.34 KB,533x800,533:800,000231_01.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.105

File: 1414403315260.jpg (57.78 KB,720x720,1:1,491.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.192

Jar Jar no! You have so much to live for!!!
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.



Delete Post [ ]
[]
Previous [1] [2]
| Catalog | Nerve Center | Random
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]