[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]

/turul/ - turul 8

teadélután & aranyos kislányok

Name
Email
Subject
REC
STOP
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = required field[▶Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Flag
Embed
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options
dicesidesmodifier

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webp,webm, mp4, mov, swf, pdf
Max filesize is16 MB.
Max image dimensions are15000 x15000.
You may upload5 per post.


https://translate.google.com/

File: ef12f9e39463719⋯.png (99.78 KB,352x345,352:345,ef12f9e39463719c17edce31bb….png)

 No.13511

>5 napja nem néztem fel /turul/ra

>0 új poszt született ezalatt

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13513

De legalább a többi szar tábla be lett szántva, ahogy nézem.

Ez is valami.

Előre az egyetlen /turul/ útján!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13514

File: 465282ed345c66c⋯.jpg (65.63 KB,800x600,4:3,1a2cedd44bc0091f30125275c1….jpg)

>>13513

Hamarosan visszaállnak azok is.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13515

>>13514

Kár.

Itt lett volna az alkalom egyesíteni a végtelenül töredezett táblákat.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13516

File: 367808358cdcf7e⋯.jpg (3.83 KB,68x66,34:33,nyeff.jpg)

>>13511

5 napja 404 lépett fel.

Nem maradtál le semmiről sem.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13517

>>13511

Anon csak ide szokott felnézni, és azt is csak pár naponta teszi?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13518

File: ac82f56b820f639⋯.jpg (270.96 KB,1920x1200,8:5,ac82f56b820f6391131e0fc333….jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13519

File: 8ded1d6ec06ccc5⋯.jpg (231.7 KB,578x818,289:409,744ac9f174f7e13557d2c3c177….jpg)

>>13518

>>>/feri/ is visszatért!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13522

File: 5363718b209a028⋯.jpg (103.18 KB,688x512,43:32,Shizuku coloured by AI, wi….jpg)

>>13519

Milyen Feri?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13523

File: 86505a9b6aed4b6⋯.png (228.4 KB,650x700,13:14,702872bec6fc685ecce2bcdcdd….png)

/cicachan/on elromlott a CSS és nem lehet posztolni.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13524

File: be7a4e504143a79⋯.jpg (3.71 MB,3400x4079,3400:4079,b13a59884177d783e9ce67067d….jpg)

Amíg nem volt turul legalább rászoktam h-audio-ra. Felveszem a jó drága fülesem és hallgatom, hogy egy japán kislány lötyörög és lucskoz a fülembe, jah és néha beszél. Legalább valaki szól hozzám.

Francokat, tényleg rászoktam a h-audio-ra de a turul-ra meg sem próbáltam felnézni már régóta mert itt úgyis félévente van reakció. :(

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13525

File: 90557c1ed0a128b⋯.png (852.28 KB,800x1200,2:3,2a1864c68aab6aa1550880eaa7….png)

Ugye hekkertámadás után a modok megváltoztatják a jelszavukat? Ki tudja mikhez fért hozzá a támadó.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13526

>>13519

És eltűnt, de hova?

Pedig megtettem mindent...

>>13525

Meg, legalábbis amelyikkel betudtam lépni...

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13527

File: 486f4b853f16c9e⋯.gif (953.13 KB,450x253,450:253,1459086238602.gif)

>>13524

Olyan nincs, ahol aranyos animelány biztató dolgokat suttog a fülembe?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13528

>>13526

Ha már vissza lett állítva, a 404 oldalon szereplő módszer működik.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13529

>>13527

Merem állítani, hogy van. Viszont elsőnek meg kell keresni a téma nevét: hvdb.me

(Regelni nem lehet csak ritkán ide, máshonnan meg nehézkes megszerezni őket, de nem lehetetlen)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13534

>>13529

Hát én nem találtam semmit.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.[Return][Go to top][Catalog][Nerve Center][Random][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]