[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]

/turul/ - turul 8

teadélután & aranyos kislányok

Name
Email
Subject
REC
STOP
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = required field[▶Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Flag
Embed
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options
dicesidesmodifier

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webp,webm, mp4, mov, swf, pdf
Max filesize is16 MB.
Max image dimensions are15000 x15000.
You may upload5 per post.


https://translate.google.com/

File: 64b8bf0828c702b⋯.jpg (417.66 KB,1920x1080,16:9,14596076656806.jpg)

 No.12953

mi történt turullal?

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12954

Követeljük a magyarchan újraélesztését!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12955

File: 1825e898dd4d502⋯.jpg (45.08 KB,800x600,4:3,brazil_2002.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12956

File: 3ea19eff1d02365⋯.jpg (19.58 KB,480x360,4:3,hqdefault.jpg)

>>12955

Meg kéne már dögleni, nemde?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12957

File: 07257e342febdd6⋯.jpg (546.37 KB,1280x860,64:43,1479138175002.jpg)

>>12953

Nem tudom miről beszélsz.

A /turul/ él és virul mint láthatod.

>>12954

No ez máris relevánsabb hozzászólás.

Gondolom a szokásos szerver összeomlás következett be. Majd 4 óra után sph visszakapcsolja.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12958

File: fe5de556a5df604⋯.jpg (11.12 KB,236x236,1:1,05267c0cd35e45f24008f81948….jpg)

de most komolyan

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12959

File: eeb7d2d615b59c6⋯.jpg (18.02 KB,300x250,6:5,superthumb.jpg)

>>12957

össze szokott omlani a szerver?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12960

File: dd353839006f82c⋯.jpg (118.78 KB,900x1190,90:119,tumblr_nb2s7hiDIo1tyc0wfo1….jpg)

>>12959

Úgy havonta egyszer előszokott fordulni.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12961

>>12954

És miért itt követeled?

Menj irk-re panaszkodni!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12962

>>12959

Pasztmek most már áruljátok el, ki ez a kislány.

Nem vagyok járatos mestercsenes helyekre.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12963

>>12961

no sage pls

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12964

File: 113a149e4f4314a⋯.jpg (62.66 KB,640x640,1:1,P_A_fZRPN44.jpg)

>>12961

nem követelem, csak kíváncsiskodok. irtózom a körbefaszverdéktől, irc-n utoljára az öcsi raid-nél voltam

>>12962

laneya grace és nagyon ari

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12965

>>12964

Kösz. Majd rákeresek. Ő is olyan, hogy az apja börtönben van, mert kicsit túl komolyan csinálta a lánya körüli rajongást? Hány éves amúgy?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12966

File: 3795fde11ca49ce⋯.jpg (177.91 KB,1024x1365,1024:1365,1463172608001.jpg)

>>12965

nem. valami felkapott modell

>Hány éves amúgy?

passz

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12967

http://www.famousbirthdays.com/people/laneya-grace.html

Szóval 12 éves. Lassan jó lesz a fütyinek.

> BIRTH SIGN: Cancer

kek

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12968

File: cbeb3278958e1e5⋯.jpg (78 KB,1080x1080,1:1,1463171879001.jpg)

>>12967

most is elég jó

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12969

>>12966

Amúgy eddig azért nem kerestem rá, mert féltem tőle, hogy ő is egy standard orosz candydolls vagy hasonló modell. Nem akartam ezredszerre is a pizzásabb oldalak felé kutakodni.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12970

>>12968

Na jó, de mit kezdenél vele? Mondjuk 12 évessel már talán lehet, de jobb lesz majd 14-16 körül. Prizma szavajárásával élve, szegény lány még csak most veti le a gyerekbőrt.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12971

>>12957

elmúlt 4 óra és KÖCSÖG béka nem indította még újra... hát ezért fizetem a prémium takságot??

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12972

>>12964

>nem követelem, csak kíváncsiskodok

Ok, csak itt rossz helyen kopogtatsz. Ennek az oldalnak semmi köze a másik tábla ügyeihez, így nem tudunk itt információval szolgálni.

Ezért is ajánlottam, hogy inkább az ottani staffot tessék valahogy elérni.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12973

File: 081d9538bbe8661⋯.jpg (116.9 KB,640x640,1:1,1463173215001.jpg)

>>12972

és szerinted emlékszek az irc-jükre?

>semmi köze a másik tábla ügyeihez

ja, pár kínai mese fan átjött ide

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12974

>>12973

Vajon mikor várhatók meztelen képek? Vagy az ilyen hírös modellek nem szoktak átcsúszni olyasmibe? Mondjuk folytatja a modellkarrierjét, és 20 évesen lesz egy-két topless vagy átlátszó ruhás képecske is. Nem lenne rossz.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12975

VISSZATÉRT

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13011

File: 23a77ab3ba2bf99⋯.png (44.57 KB,1000x1000,1:1,1451516782068.png)

deja vü

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13012

>>13011

Ugyanez

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13013

File: c6a08cf4574491b⋯.jpg (122.41 KB,700x976,175:244,tumblr_nayj2iLzyg1tyc0wfo1….jpg)

>>13011

Csütörtöki magyarcsíny leállás~ 🎶

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13014

File: e00f85ae43ff8f4⋯.jpg (45.97 KB,333x497,333:497,14572086201848.jpg)

Panasszal élni itt lehet:

https://webchat.freenode.net/

szoba: #magyarchan

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13019

káposzta sem megy. mi a fene történik?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13020

File: 75bde79f78b369f⋯.jpg (85.13 KB,620x620,1:1,15179070_10154717298882436….jpg)

inkább elmegyek megnézni Barbarát

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13022

File: 7fd3870593dd547⋯.jpg (1.29 MB,1920x1080,16:9,B.jpg)

>>13020

Kibaszott nagy tomeg, lassan engedik be az embereket. Barbit nem is lehet latni kintrol, bent van az uzletben. Leleptem.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13025

Már megy.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13121

>>12953

Én vagyok az egyetlen, aki észrevette valaha is, hogy az egyik autó rendszáma MTF?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13135

File: ce924c14a7b3543⋯.jpg (19.25 KB,320x320,1:1,11282787_1596855457198696_….jpg)

szubjektív véleményem, hogy a rendszeres leállások hozzásegítik az oldalt a szerény aktivitáshoz

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13136

File: d467dabd379eb41⋯.jpg (124.69 KB,731x1000,731:1000,37e7dffae37cdac0e1a1b990e2….jpg)

>>13135

Ez nagyon jól látja kolléga.

Még az ős oldal /b/ része is fellendül ilyenkor:

http://usteam.hu/pictures/b/wakaba.html

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13235

File: 433059937ea4b8f⋯.jpg (11.67 KB,500x464,125:116,135717928151.jpg)

csak a szokásos?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.[Return][Go to top][Catalog][Nerve Center][Random][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]