[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]

/rzabczan/ - Rzabczan

rzaba

Catalog  Archive

Email
Subject
REC
STOP
Comment *
File*
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = required field[▶Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Embed
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options
dicesidesmodifier

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webp,webm, mp4, mov, swf, pdf
Max filesize is16 MB.
Max image dimensions are15000 x15000.
You may upload5 per post.


File: 489704f6b2efc7b⋯.gif (1.14 MB,1000x1000,1:1,1518787943216421090.gif)

 No.92865 [Open thread]

skupczyłem sie i jebie :D

7 postsomitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.93147

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 386acf4009c3e31⋯.png (13.4 KB,225x225,1:1,confe.png)

 No.92756 [Open thread]

ile jest tutaj podwieków?

11 postsand3 image repliesomitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.93012

>>93011

rzabczan jakoś tak po prostu stał się martwy, w ogóle mało tu anonów

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.93013

>>93012

Coraz mniej anonie ogółem pewna era w historii internetu przemija chyba kulminacyjnym punktem było zamknięcie 8chana

dajcie mi z powrotem 2015/14

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.93014

>>93013

mam ból dupy o 8chana do dziś, przed zamknięciem odkrywałem ciekawe boady, na przykład inflitrowałem 8/r9k/ które było dużo lepsze niż pełne pedalstwa 4/r9k/

>pewna era w historii internetu przemija

pewna era w historii internetu to się skończyła kiedy my zaczynaliśmy inflitrować internet równam do siebie, bo ja zacząłem korzystać z internetu w 2012 roku w ogóle a w 2016 z czanów, t. '02, ty pewnie też jakoś na początku '00 ale masz dużo racji

ciekawe co przyniesie przyszłość

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.93015

>>93014

Ja jestem ciekawy czy 8chana zamknięto specjalnie by rozjebac jedyna wolnościowa platformę przed 2020

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.93163

no dzien dobry, również 04 hier

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 002a4355d84fe01⋯.jpg (40.5 KB,500x484,125:121,1444634119909.jpg)

 No.92582 [Open thread]

>tfw 25 w tym roku

czuje źle dziad prowansalski

który macie lvl rzaboni

15 postsand4 image repliesomitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.92650

>>92620

w sumie przyzwoity chooy 17 cm hir, polazłem na kurwy nawet dwa razy ale nie mogłem się przemóc do kurwy i jak mogłem też z nie-kurwą w sensie samicą co się nie puszcza za walutę to też się nie mogłem przełamać, dajcie mi loszkę to tulenia ehh

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.92651

>>92620

w sumie przyzwoity chooy 17 cm hir, polazłem na kurwy nawet dwa razy ale nie mogłem się przemóc do kurwy i jak mogłem też z nie-kurwą w sensie samicą co się nie puszcza za walutę to też się nie mogłem przełamać, dajcie mi loszkę to tulenia ehh

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.92652

o kurwa, ale zjebany jestem że to 3 razy poszuo xD

nie umiem jednak z tora korzystać heh

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.92691

File: 4b49a74997271aa⋯.jpg (157.35 KB,1302x977,1302:977,18_u_kolegi_HD.jpg)

File: 83c814e6096e505⋯.png (391.27 KB,618x668,309:334,18_u_kolegi.png)

File: 612b61120b9fd29⋯.jpg (70.22 KB,666x663,222:221,z_komputerem.jpg)

File: aca2116f32aa1b6⋯.jpg (1.68 MB,1200x1200,1:1,super_urodziny_kurwo.jpg)

File: ce3279dfc0c37a0⋯.jpg (676.65 KB,2816x2112,4:3,op_urodzinowy.jpg)

>>92587

to już dziś ten dzień

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.93162

File: f28d17e55d8b27b⋯.jpg (97.3 KB,500x500,1:1,artworks_dhNYtKSBD3AbdNDG_….jpg)

>>92582

21lv hir, słe

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: d48d695d88ac5ba⋯.jpeg (41.94 KB,500x500,1:1,2305b01d44f6a84b7351bbc08….jpeg)

 No.86162 [Open thread][Last50 Posts]

Lubicie zieloną herbatę? Co tam pijecie przed monitorem?

101 postsand7 image repliesomitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.93087

File: 95029c482e7d7e0⋯.jpg (32.69 KB,700x467,700:467,5e996b98990f4.jpg)

>>93084

op here ostrzeżenie jak ktoś będzie też próbować

robienie dwa razy z tych samych liści nie działa drugie "parzenie" wychodzi chujowe i muszę doprawić cytryną żeby dało się pić

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.93088

>>93087

współczuje

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.93095

File: 3c80076fdcbb188⋯.png (211.23 KB,474x237,2:1,ClipboardImage.png)

żyjecie herbaciane anony?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.93115

File: 940edd8ffb705df⋯.png (503.27 KB,500x500,1:1,ClipboardImage.png)

>>93095

jeszcze jak

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.93161

File: 72ee627c11cbe0e⋯.jpg (37.89 KB,500x500,1:1,artworks_4HtJXSAdMRMraG9F_….jpg)

>>86162

kodeine i sprajta, słe

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 662ebe2f321699e⋯.jpg (19.94 KB,384x288,4:3,mpv_shot0006.jpg)

 No.93157 [Open thread]

Otwieram martwy

pamiętam jak tutaj tostowałem lata temu

[*] wpisujcie miasta

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.93160

File: 089e562353878dd⋯.jpg (7.72 KB,235x231,235:231,6b20df3dbf56707c72adfc3028….jpg)

>>93157

wilno

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: a27a9545d84bbce⋯.jpg (23.74 KB,350x350,1:1,dno_prod_vvaltz_w_iext1255….jpg)

 No.93159 [Open thread]

Słeeeeeeee, pozdro z vichana, fiut w waszej buzi

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.


File: 48e0663af322898⋯.jpg (41.08 KB,300x470,30:47,cute-teen-couple-with-smar….jpg)

 No.84827 [Open thread][Last50 Posts]

RAJD NA ROK SZKOLNY 2018/19 NIĆ ZAPIERDALAJ

tutaj można się dzielić codziennymi trudami szkolnego życia

start 3 września

566 postsand55 image repliesomitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.93130

>>93129

haha gówniaki już do szkoły a ja jeszcze miesiąc wakacji mam

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.93151

gotowi?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.93155

rozpoznaję swoje posty sprzed paru lat i żeżuncja mnie bierze

zaraz bronię dyplom inżynierii palca w nosie, znalazłem sobie znajomych na stoodiach i czuje sie zajebiście jak na swoje standardy sprzed kilku lat osiągam prawdopodobnie tzw. wygryw

na prawdę chciałbym powiedzieć co zrobiłem że tak się stało, jakby ktoś do tej rudery zaglądał, ale nie wiem

ps: spierdolenie to chuj oszustwo okazuje się że mam najzwyczajniejszą w świecie dupokanapkę xD

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.93156

>>93155

senat i co najlepsze przypomniało mi się że to nie pierwszy raz xD >>92082

szkoda że rzaba umarła, fajnie byłoby z kimś powspominać

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.93158

>>93155

no to fajnie, ale że nie wszyscy wygrali to ty wiedz

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 18a794f4c9b308b⋯.webm (1.19 MB,640x360,16:9,sadowczyk.webm)

 No.93154 [Open thread]

hej

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.


File: 8bc4a63478cd014⋯.jpg (73.08 KB,900x900,1:1,aa_aa_a.jpg)

 No.93150 [Open thread]

to koniec

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.


File: 0f86bd447634b94⋯.jpeg (26.31 KB,720x705,48:47,received_569732220335717.jpeg)

 No.92832 [Open thread]

Gdzie się bardziej opłaca pójść, aby potem się wybrać na dobre studia?

Techbaza, czy licbaza?

7 klasista here

10 postsand1 image replyomitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.92916

>>92850

O kurw szanuje od siebie dodam żebys rzucił pornole i czany lukrowalem od 14 lvl teraz na 21 roku życia moim jedynym marzeniem jest robić pieniądze i ćpać kodeinę bo nie potrafię związać się z drugim człowiekiem chociaż w sumie nigdy nie potrafiłem ale bytność na czanach i ich idealizowanie nie pomogły

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.92963

>>92850

Co ty mu debilu mówisz, ma iść na studia które dają kasę ||może dają ale nie komuś kto poszedł na nie z przypadku tylko pasjonatom i autystom lub dynamiczniakom którzy sobie wszędzie poradzą|| przecież on skończy jak te wszystkie ulomki po marketingu

Idź do liceum opie, ja byłem i nie żałuje

Bez studiów i tak nie masz perspektyw a po techbazie jesteś rok w plecy

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.92979

>>92850

to wszystko to prawda

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.93117

a bumpne

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.93149

ja byłem pół roku na informatyku i chujowo było bo bycie gnojonym przez oskarków mocno, w marcu przeniosłem się do liceum i teraz fajnie jest dla mnie

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 94726f4e483b509⋯.gif (845.88 KB,498x278,249:139,zamolka.gif)

 No.93148 [Open thread]

sg

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.


File: 573ffc8c6c90941⋯.jpg (1.47 MB,2929x2197,2929:2197,1097268491728652495.jpg)

 No.93145 [Open thread]

https://heretyk.ml/b/

twój chan przyjazny podwiekom

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.93146

przecież tam jakieś trumienki autystyczni polityczkarze siedzą

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 3eff4bdbbe1f658⋯.png (188.07 KB,636x513,212:171,7742_apusad.png)

 No.93143 [Open thread]

czemu tu nikogo nie ma

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.93144

>>93143

A kto ma tu być? Ja wchodzę tu raz na pontyfikat i widzę, że w najlepszym razie pisałbym do 1-2 osób.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 60277095e547d39⋯.jpg (215.99 KB,660x720,11:12,sakurako_zepsuta.jpg)

 No.93142 [Open thread]

kurwa nie działa jednak

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.


File: 3358e940d47aad8⋯.gif (856.23 KB,200x179,200:179,1649145193166.gif)

 No.93139 [Open thread]

test

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.93141

obrazek działa!!!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.Delete Post [ ]
[]
Previous [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
| Catalog | Nerve Center | Random
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]