[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / cow / cuteboys / erp / fol / furry / mu / pags / utd ]

/socpl/ - /soc/ z ludzkÄ… twarzÄ…

Catalog

Name
Email
Subject
REC
STOP
Comment *
File *
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Embed
(replaces files and can be used instead)
Options
dicesidesmodifier

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webp, webm, mp4, mov, swf, pdf
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 1 per post.


File: e93aad60ab8fca2⋯.jpg (59.28 KB, 500x500, 1:1, 088657001257936390.jpg)

b73558  No.1 [Open thread]

Board ten powstał z myślą o samotnych anonach którzy nie mają kompletnie nikogo, do kogo mogli by się odezwać.

Jak wiadomo moderacje różnych chanów snapują sobie, różne chanowe grupy mają swoje discordy i fejsbukowe grupki, natomiast szeregowe anony nie mają żadnego miejsca i są banowani, a nitki kasowane.

Tutaj anony mogą poznać innych anonów do pogadania, natomiast nie ma to służyć atencji ani reklamowaniu swoich kółek atencyjnych.

16 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

cd0028  No.2022

.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: b5b72797752a618⋯.jpg (199.06 KB, 1536x1024, 3:2, 12018712_880562442072151_1….jpg)

66d7ab  No.206 [Open thread]

Trójmiejskie anony odbędzie się siekiera dziś. Zapraszamy: 66046099. Pisacz, przychodzicz, nicz sie nie bacz.

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

40ac15  No.1944

Jest tu jakiś spoko anonek z gdańska gdyni lub spoptu? Dopiero co się przeprowadziłem tu znowu i szukam znajomych :3 moje gg. 12931010

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4890f4  No.1948

>>206

jak tam wyszła trójmiejska siekiera?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e23df1  No.2024

>>206

Krwa, spóźnię się.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 0e2523f3ff3f568⋯.jpg (223.47 KB, 960x720, 4:3, zdrowie.jpg)

8813fa  No.305 [Open thread]

Łódź fred.

5 posts omitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

3bda2b  No.1998

restytucja freda - ktoś chce się spotkać na dzisiaj? ćpuny miło widziane

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

55d349  No.1999

>>1998

anita oddaj szekiel za piwnicę i rzeczy (sok, orzeszki itd)

no i uważaj tam ze sobą mordziuchna

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

55d349  No.2000

>>1999

ładny op gecie

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a3b2c2  No.2012

>>1999

o chuj ci chodzi

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

58f7c4  No.2023

ktoś leci na kącert the cure? bo siekierłbym, t. niełódźanon

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 5148a7af11aae65⋯.png (3.97 KB, 256x256, 1:1, 5148a7af11aae651af0ce8c37e….png)

5bcdf5  No.2 [Open thread][Last 50 Posts]

Nitka gg idź

165 posts and 14 image replies omitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e71924  No.2015

72867834

33m lubię muzykę, google maps i alkohol.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e40dd8  No.2016

>>72963170<<

Anon z pomorza zachodniego hier, 27 lvl, czasem wychodzący. Szukam znajomych do wspólnego pozamulania, poklikania i takich tam. Może być loszka tez nic nie szkodzi :3

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

281fd8  No.2017

dobra pora chyba sie tu udzielic, dziadzius trumienka hir xD 36 lvl, pogadam o wszystkim w sumie, umiarkowanie spierdolony

72912365

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

3ced4a  No.2018

>>145

>>1865

o kurw, mój numer nadal tu stoi xD

mimo, że nie związany z czanami tak mocno, zawsze można do mn napisać

62620912

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

f1e2a2  No.2021

70186310 zamulacz komputerowy lvl23, interesuję się stalkowaniem ale nie kolegów

nietrzymający niepatrzący niegrający nieczytający

mówię wam warto napisać

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 3069d72d411e47d⋯.png (63.59 KB, 1280x900, 64:45, paczked.png)

1b5676  No.1909 [Open thread]

ananasy dajcie namiar na tego slynnego discorda, zyje to jeszcze?

15 posts omitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

0ab3b8  No.1983

dajcie linka do discorda

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

5070dc  No.1985

>dołącz do dyskorżyka

>przez jakiś czas nie korzystaj z apki

>wejdź na anonkowy

>yyy kim jesteś szuruburu bęc

>pach wyjebany

no koledzy bo się pogniewamy

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

3315f8  No.1986

>>1983

tooooo

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

c079b6  No.1988

>discord

Czy wy jebiecie małe dzieci? Bo discord jest od tego. Zero kontroli nad kontentem. Byście matrixa postawili a nie lizecie jajka obcym żydom.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

c86398  No.2020

>>1988

>Czy wy jebiecie małe dzieci?

tak, a o co chodzi?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: f2081af8e51268d⋯.png (1.57 MB, 1920x1244, 480:311, Reklama siekiery niepodleg….png)

505fc0  No.88 [Open thread][Last 50 Posts]

UWAGA UWAGA

zapraszamy wszystkich anonów na siekierę z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez p*lskę

odbędzie się ona 11 XI b.r w W-wie

potencjalnych siekierujących anonków uprasza się o uzgodnienie miejsca i dokładnej godziny aby były one optymalne dla wszystkich

w razie wątpliwości piszcie w nitce albo w konfie anonów na GG

zachęcamy do spędzenia tej niedzieli w gronie anonów

128 posts and 6 image replies omitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4c461e  No.1451

>>453

a-a-ale to nie ja pisałem, dlaczego mnie szkalujecie :(

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d1f121  No.1478

jest ktoś teraz na kinie letnim SGGW?

ewentualnie idzie ktoś na carbon based lifeforms w sobotę?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e30481  No.1614

do wszystkich anonów wybierających się na gabbatallion:

szukajcie anonka z koszulką z testovironem [cool]

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

bb0173  No.1947

podbijam temate, po kwarantannie lecim na grubą inbę

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

0fa875  No.2013

podbiju warszawski, następny rok będzie NASZYM rokiem! :3

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 042d4446833747f⋯.jpg (48.08 KB, 780x1123, 780:1123, 5b0272b394cea_p.jpg)

3ed8de  No.2009 [Open thread]

Są tu jakieś pyrkonymousy?

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

0db6db  No.2011

kopyrkonus hir

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 6338246e18114e0⋯.png (4.13 KB, 108x66, 18:11, Screen_Shot_2020_11_17_at_….png)

320a4f  No.2005 [Open thread]

3four03 Tareco Drive LA cali 9006eight./.,/.,/.,/.,/.,

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

320a4f  No.2006

3four03 Tareco Drive LA cali 9006eight/.,/.,/.,/.,/.,/';l';';';

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

320a4f  No.2007

3four03 Tareco Drive LA cali 9006eight/.,/.,/.,/.,/.,/.,/.,/.,';';'';';';'

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: f92fbfeae01ccbd⋯.jpg (191.13 KB, 1000x665, 200:133, 1000px-Hala_Spodek_2007-10.jpg)

325b13  No.295 [Open thread]

są tu jakieś anony z katowic albo okolic? ktoś coś chętny na małą siekierkę? zgłaszać się!

14 posts omitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

25232a  No.1841

Raz jeszcze podbijam, bo rzeczony piątek jest już jutro. Co powiecie na 18:00 tam pod kościołem na mariackiej? Znaczy dla mnie może być każda inna godzina, bo ja mam wolne, ale może któryś z was pracuje czy coś

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

0d1466  No.1908

20 lvl zglasza siem

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

bea7e9  No.1975

teź moge

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

23f28b  No.1981

rybnik hijer moge dojechac jak tu ktos jeszcze wchodzi i planuje

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a5c479  No.1997

zgłaszam siem

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: bccb4dc49e8bb5f⋯.jpg (541.91 KB, 1400x1400, 1:1, cover.jpg)

ea20b0  No.1922 [Open thread]

czy som tu femki chcące spędzić czas z anonem na siekierowaniu/urbexowaniu/inbowaniu/ćpaniu/sraniu z anonem semidynamiczniakiem 26lvl/177cm hir?

anon mobilny hir aczkolwiek najchetniej bym się spotkał w łodzi /wawie, inne miasta też jak najbardziej

3 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

ac6ba2  No.1991

e propozycja dla wszystkich Łodzianinów, oferuje dwie dychy za pójście na cmentarz i zrobienie zdjęcia nagrobku XD

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

ecc702  No.1993

>>1991

wawanon hir, w wolnym czasie mogę zajechać jeśli chodzi o śp. kominiarza

szkoda że spadł z rowerka, siekierowałem z nim parę razy, spoko wariacik

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

188bff  No.1994

>>1993

podaj swoje GG byku pls

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

cf5873  No.1995

>>1993

72314773

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

ecc702  No.1996

>>1994

60742808 mordo

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: ce0ba594aafd880⋯.jpg (18.9 KB, 526x275, 526:275, 1728495_1591718591.jpg)

b020ef  No.1982 [Open thread]

CZELUŚĆ FESTIWAL FRED

temat na vihujowej desce - https://8kun.top/vichan/res/189569.html

inb4 to linkowanie, nie wiem jak nieskończony zareaguje

Ze strony wydarzenia na fanpeju:

[PL] Czeluść Festiwal to wydarzenie muzyczne odbywające się 28 i 29 sierpnia w klubie Zet Pe Te w Krakowie.

BILETY: https://goingapp.pl/evt/2182025/czelusc-festiwal-2020

Kupując bilet na tę imprezę deklarujesz, że skończyłeś 18 lat.

Wstęp tylko powyżej 18 roku życia.

leci ktoś? bo w sumie wybrałbym się, nie byłem nigdy w srakowie no i poszedłbym na alternatywkowo-ćpacki spęd

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

bef411  No.1984

To niezla saga xD

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.YouTube embed. Click thumbnail to play.

9faae7  No.1967 [Open thread]

A ić muzyczna

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

ddf868  No.1970

>>1967

poszła

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

35268a  No.1971

>>1970

Jeszcze jak

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 10a28256a478de7⋯.gif (22.01 KB, 400x399, 400:399, z_y_miki_4.gif)

356d9d  No.1951 [Open thread]

Dlaczego tu się nic nie dzieje

Chcę kogoś poznać

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

375277  No.1952

ja jestem p0znaj mnie gg: 12931010

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e01f4c  No.1953

dej gadu, napisz jakie miasto, z fusów nie wróżymy

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

72ccb0  No.1954

>>1952

ciebie już znam

>>1953

podawałem tu gg już parę razy, do większości tutejszych spi3rdolin już pisałem 2043278

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

22a50d  No.1965

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: af47113d55ab237⋯.jpg (3.2 KB, 225x225, 1:1, tak_jest.jpg)

b8b7ca  No.1949 [Open thread]

Nie ma już żadnych dobrych polskich szą. Kara to kara, chyba nie trzeba tłumaczyć, wszystko inne martwe albo są to rzeczy typu heretyk, chyba jeszcze gorszy niż kara. Razem z pierwszym 8chanem spadł jeden z moich ulubionych boardów i dosłownie nie wiem co robić

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

aae380  No.1950

wyjdź do ludzi i zacznij wygrywać w życie

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: de72ac6f3b82958⋯.jpg (2.61 MB, 4032x1960, 72:35, 20200311_180847.jpg)

f868c9  No.1946 [Open thread]

Londyn, najlepiej zachodni.

Czesc, jestem Artur i mam 27 lat.

Jesli jakas dziewczyna szuka rozgarnietego i odpowiedzialnego faceta i chce pogqadac z nastawieniem na spotkanie sie, to jestem do dyspozycji.

Same wiecie, jak wyglada zycie na emigracji, szczegolnie w tak zatloczonej i "wspanialej" multikolorowej metropoli. Jak dla mnie to schemat: praca-dom. Wlasciwie to mam malo znajomych i rzadko sie spotykamty z powodu braku czasu. Bylo by wspaniale, gdybys miala poglady raczej tradycyjne i byla w przyszlosci chetna do powrotu do Polski bo ja… nie moge sie tu odnalezc. Ewentualnie poszukuje tez nowych znajomych z ktorymi moglbym gdzies wychodzic w nadchodzaca, ladna pogode.

Mam 183cm wzrostu, brazowe wlosy i zielone oczy. Interesuje sie czytaniem, survivalem, podrozami po gorach/lesi i poganizmem :P. Jesli to wazne, to jestem tez calkowitym abstynentem, nie pale i nie zazywam narkotykow ale prosze, nie mysl ze jestem nudny :-)

07459206457

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.


Delete Post [ ]
[]
Previous [1] [2] [3] [4]
| Catalog | Nerve Center | Random
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / cow / cuteboys / erp / fol / furry / mu / pags / utd ]