[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]

/socpl/ - /soc/ z ludzkÄ… twarzÄ…

Catalog

Name
Email
Subject
REC
STOP
Comment *
File*
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = required field[▶Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Embed
(replaces files and can be used instead)
Options
dicesidesmodifier

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webp,webm, mp4, mov, swf, pdf
Max filesize is16 MB.
Max image dimensions are15000 x15000.
You may upload1 per post.


File: e93aad60ab8fca2⋯.jpg (59.28 KB,500x500,1:1,088657001257936390.jpg)

b73558 No.1 [Open thread]

Board ten powstał z myślą o samotnych anonach którzy nie mają kompletnie nikogo, do kogo mogli by się odezwać.

Jak wiadomo moderacje różnych chanów snapują sobie, różne chanowe grupy mają swoje discordy i fejsbukowe grupki, natomiast szeregowe anony nie mają żadnego miejsca i są banowani, a nitki kasowane.

Tutaj anony mogą poznać innych anonów do pogadania, natomiast nie ma to służyć atencji ani reklamowaniu swoich kółek atencyjnych.

16 postsand1 image replyomitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

cd0028 No.2022

.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 5148a7af11aae65⋯.png (3.97 KB,256x256,1:1,5148a7af11aae651af0ce8c37e….png)

5bcdf5 No.2 [Open thread][Last50 Posts]

Nitka gg idź

166 postsand14 image repliesomitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e40dd8 No.2016

>>72963170<<

Anon z pomorza zachodniego hier, 27 lvl, czasem wychodzący. Szukam znajomych do wspólnego pozamulania, poklikania i takich tam. Może być loszka tez nic nie szkodzi :3

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

281fd8 No.2017

dobra pora chyba sie tu udzielic, dziadzius trumienka hir xD 36 lvl, pogadam o wszystkim w sumie, umiarkowanie spierdolony

72912365

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

3ced4a No.2018

>>145

>>1865

o kurw, mój numer nadal tu stoi xD

mimo, że nie związany z czanami tak mocno, zawsze można do mn napisać

62620912

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

f1e2a2 No.2021

70186310 zamulacz komputerowy lvl23, interesuję się stalkowaniem ale nie kolegów

nietrzymający niepatrzący niegrający nieczytający

mówię wam warto napisać

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

82cee2 No.2031

elo procesory, używacie gg, zaglądacie? zakładać?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: f0ce7a20a3348c1⋯.png (3.14 KB,122x150,61:75,images.png)

e3b658 No.2025 [Open thread]

Czan umarł :/

R.I.P R.I.P R.I.P R.I.P

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6890f9 No.2027

Its over

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

700d30 No.2030

>>2025

co tam rudy? czemu nie ma już sześćczanu?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: afdbfb63c82670d⋯.jpg (68.69 KB,720x880,9:11,yuri.jpg)

8a6f8e No.2029 [Open thread]

Przyjdź podyskutować z nami o rzeczach przez https://redchannit.org/

Dołącz do nas, przyjaciele!

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.


File: e77113f01819677⋯.jpeg (47.67 KB,801x666,89:74,97674B93_0FAC_4C30_9943_9….jpeg)

362657 No.2028 [Open thread]

monkey

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.


File: a4e191d1b17c8cf⋯.webp (19.66 KB,850x568,425:284,Ciekawostka_X3_foka_pospo….webp)

789341 No.2026 [Open thread]

Jak zabił się syn posłanki z PO Magdaleny Feliks? Czy to prawda że wcześniej już próbował dwa razy?

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.


File: b5b72797752a618⋯.jpg (199.06 KB,1536x1024,3:2,12018712_880562442072151_1….jpg)

66d7ab No.206 [Open thread]

Trójmiejskie anony odbędzie się siekiera dziś. Zapraszamy: 66046099. Pisacz, przychodzicz, nicz sie nie bacz.

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

40ac15 No.1944

Jest tu jakiś spoko anonek z gdańska gdyni lub spoptu? Dopiero co się przeprowadziłem tu znowu i szukam znajomych :3 moje gg. 12931010

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4890f4 No.1948

>>206

jak tam wyszła trójmiejska siekiera?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e23df1 No.2024

>>206

Krwa, spóźnię się.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 0e2523f3ff3f568⋯.jpg (223.47 KB,960x720,4:3,zdrowie.jpg)

8813fa No.305 [Open thread]

Łódź fred.

5 postsomitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

3bda2b No.1998

restytucja freda - ktoś chce się spotkać na dzisiaj? ćpuny miło widziane

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

55d349 No.1999

>>1998

anita oddaj szekiel za piwnicę i rzeczy (sok, orzeszki itd)

no i uważaj tam ze sobą mordziuchna

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

55d349 No.2000

>>1999

ładny op gecie

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a3b2c2 No.2012

>>1999

o chuj ci chodzi

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

58f7c4 No.2023

ktoś leci na kącert the cure? bo siekierłbym, t. niełódźanon

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 3069d72d411e47d⋯.png (63.59 KB,1280x900,64:45,paczked.png)

1b5676 No.1909 [Open thread]

ananasy dajcie namiar na tego slynnego discorda, zyje to jeszcze?

15 postsomitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

0ab3b8 No.1983

dajcie linka do discorda

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

5070dc No.1985

>dołącz do dyskorżyka

>przez jakiś czas nie korzystaj z apki

>wejdź na anonkowy

>yyy kim jesteś szuruburu bęc

>pach wyjebany

no koledzy bo się pogniewamy

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

3315f8 No.1986

>>1983

tooooo

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

c079b6 No.1988

>discord

Czy wy jebiecie małe dzieci? Bo discord jest od tego. Zero kontroli nad kontentem. Byście matrixa postawili a nie lizecie jajka obcym żydom.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

c86398 No.2020

>>1988

>Czy wy jebiecie małe dzieci?

tak, a o co chodzi?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: f2081af8e51268d⋯.png (1.57 MB,1920x1244,480:311,Reklama siekiery niepodleg….png)

505fc0 No.88 [Open thread][Last50 Posts]

UWAGA UWAGA

zapraszamy wszystkich anonów na siekierę z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez p*lskę

odbędzie się ona 11 XI b.r w W-wie

potencjalnych siekierujących anonków uprasza się o uzgodnienie miejsca i dokładnej godziny aby były one optymalne dla wszystkich

w razie wątpliwości piszcie w nitce albo w konfie anonów na GG

zachęcamy do spędzenia tej niedzieli w gronie anonów

128 postsand6 image repliesomitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4c461e No.1451

>>453

a-a-ale to nie ja pisałem, dlaczego mnie szkalujecie :(

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d1f121 No.1478

jest ktoś teraz na kinie letnim SGGW?

ewentualnie idzie ktoś na carbon based lifeforms w sobotę?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e30481 No.1614

do wszystkich anonów wybierających się na gabbatallion:

szukajcie anonka z koszulką z testovironem [cool]

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

bb0173 No.1947

podbijam temate, po kwarantannie lecim na grubą inbę

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

0fa875 No.2013

podbiju warszawski, następny rok będzie NASZYM rokiem! :3

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 042d4446833747f⋯.jpg (48.08 KB,780x1123,780:1123,5b0272b394cea_p.jpg)

3ed8de No.2009 [Open thread]

Są tu jakieś pyrkonymousy?

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

0db6db No.2011

kopyrkonus hir

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 6338246e18114e0⋯.png (4.13 KB,108x66,18:11,Screen_Shot_2020_11_17_at_….png)

320a4f No.2005 [Open thread]

3four03 Tareco Drive LA cali 9006eight./.,/.,/.,/.,/.,

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

320a4f No.2006

3four03 Tareco Drive LA cali 9006eight/.,/.,/.,/.,/.,/';l';';';

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

320a4f No.2007

3four03 Tareco Drive LA cali 9006eight/.,/.,/.,/.,/.,/.,/.,/.,';';'';';';'

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: f92fbfeae01ccbd⋯.jpg (191.13 KB,1000x665,200:133,1000px-Hala_Spodek_2007-10.jpg)

325b13 No.295 [Open thread]

są tu jakieś anony z katowic albo okolic? ktoś coś chętny na małą siekierkę? zgłaszać się!

14 postsomitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

25232a No.1841

Raz jeszcze podbijam, bo rzeczony piątek jest już jutro. Co powiecie na 18:00 tam pod kościołem na mariackiej? Znaczy dla mnie może być każda inna godzina, bo ja mam wolne, ale może któryś z was pracuje czy coś

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

0d1466 No.1908

20 lvl zglasza siem

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

bea7e9 No.1975

teź moge

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

23f28b No.1981

rybnik hijer moge dojechac jak tu ktos jeszcze wchodzi i planuje

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a5c479 No.1997

zgłaszam siem

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: bccb4dc49e8bb5f⋯.jpg (541.91 KB,1400x1400,1:1,cover.jpg)

ea20b0 No.1922 [Open thread]

czy som tu femki chcące spędzić czas z anonem na siekierowaniu/urbexowaniu/inbowaniu/ćpaniu/sraniu z anonem semidynamiczniakiem 26lvl/177cm hir?

anon mobilny hir aczkolwiek najchetniej bym się spotkał w łodzi /wawie, inne miasta też jak najbardziej

3 postsand2 image repliesomitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

ac6ba2 No.1991

e propozycja dla wszystkich Łodzianinów, oferuje dwie dychy za pójście na cmentarz i zrobienie zdjęcia nagrobku XD

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

ecc702 No.1993

>>1991

wawanon hir, w wolnym czasie mogę zajechać jeśli chodzi o śp. kominiarza

szkoda że spadł z rowerka, siekierowałem z nim parę razy, spoko wariacik

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

188bff No.1994

>>1993

podaj swoje GG byku pls

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

cf5873 No.1995

>>1993

72314773

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

ecc702 No.1996

>>1994

60742808 mordo

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: ce0ba594aafd880⋯.jpg (18.9 KB,526x275,526:275,1728495_1591718591.jpg)

b020ef No.1982 [Open thread]

CZELUŚĆ FESTIWAL FRED

temat na vihujowej desce - https://8kun.top/vichan/res/189569.html

inb4 to linkowanie, nie wiem jak nieskończony zareaguje

Ze strony wydarzenia na fanpeju:

[PL] Czeluść Festiwal to wydarzenie muzyczne odbywające się 28 i 29 sierpnia w klubie Zet Pe Te w Krakowie.

BILETY: https://goingapp.pl/evt/2182025/czelusc-festiwal-2020

Kupując bilet na tę imprezę deklarujesz, że skończyłeś 18 lat.

Wstęp tylko powyżej 18 roku życia.

leci ktoś? bo w sumie wybrałbym się, nie byłem nigdy w srakowie no i poszedłbym na alternatywkowo-ćpacki spęd

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

bef411 No.1984

To niezla saga xD

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.Delete Post [ ]
[]
Previous [1] [2] [3] [4]
| Catalog | Nerve Center | Random
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]