[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / abcu / abdl / alleycat / covid19 / lewd / random / tech / warroom ]

/socpl/ - /soc/ z ludzkÄ… twarzÄ…

Catalog

Name
Email
Subject
Comment *
Verification *
File *
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Embed
(replaces files and can be used instead)
Voice recorder Show voice recorder

(the Stop button will be clickable 5 seconds after you press Record)
Options
dicesidesmodifier

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 1 per post.


File: e93aad60ab8fca2⋯.jpg (59.28 KB, 500x500, 1:1, 088657001257936390.jpg)

b73558  No.1[Reply]

Board ten powstał z myślą o samotnych anonach którzy nie mają kompletnie nikogo, do kogo mogli by się odezwać.

Jak wiadomo moderacje różnych chanów snapują sobie, różne chanowe grupy mają swoje discordy i fejsbukowe grupki, natomiast szeregowe anony nie mają żadnego miejsca i są banowani, a nitki kasowane.

Tutaj anony mogą poznać innych anonów do pogadania, natomiast nie ma to służyć atencji ani reklamowaniu swoich kółek atencyjnych.

15 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

cbfc74  No.1923

>>1914

a mozna jeszcze jak

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 5148a7af11aae65⋯.png (3.97 KB, 256x256, 1:1, 5148a7af11aae651af0ce8c37e….png)

5bcdf5  No.2[Reply][Last 50 Posts]

Nitka gg idź

151 posts and 13 image replies omitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

9a70e6  No.1969

Anon here 28 lvl, płatek śniegu, semi-dynamiczniak, starociotex. Lubię biegać, jeździć na rowerze, podróżować, jak literatura to rosyjska, Orwell, fascynuje mnie kultura wysoka. Jestem otwarty, ciekawy świata

gg: 63810467

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

26a1c5  No.1972

anon 25 lvl

nudzę się przez koronawirusa, lubie ironicznie polityczkę, teorie spiskowe i kiedyś można było ze mną o wszystkim porozmawiać ale od paru lat nie używałem gg więc nie wiem czy umiem jeszcze w cybersmaltalk xD

55925011

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

b8fcdf  No.1978

71180995, zapraszam jak ktos sie nudzi czy cos to chetnie pogadam

a kapcza mowi dziwne rzeczy

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7691ad  No.1987

2020 a anony nadal używają GG jako głównego komunikatora

jak to możliwe, to powinno umrzeć już dawno tak jak Adobe Flash Player

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

b11a13  No.1989

>>1987

a jednak żyje

zapraszam na ggczan

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 3069d72d411e47d⋯.png (63.59 KB, 1280x900, 64:45, paczked.png)

1b5676  No.1909[Reply]

ananasy dajcie namiar na tego slynnego discorda, zyje to jeszcze?

14 posts omitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7c5ddb  No.1979

>>1976

niewiem ale chcialbym wiedziec

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

0ab3b8  No.1983

dajcie linka do discorda

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

5070dc  No.1985

>dołącz do dyskorżyka

>przez jakiś czas nie korzystaj z apki

>wejdź na anonkowy

>yyy kim jesteś szuruburu bęc

>pach wyjebany

no koledzy bo się pogniewamy

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

3315f8  No.1986

>>1983

tooooo

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

c079b6  No.1988

>discord

Czy wy jebiecie małe dzieci? Bo discord jest od tego. Zero kontroli nad kontentem. Byście matrixa postawili a nie lizecie jajka obcym żydom.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: ce0ba594aafd880⋯.jpg (18.9 KB, 526x275, 526:275, 1728495_1591718591.jpg)

b020ef  No.1982[Reply]

CZELUŚĆ FESTIWAL FRED

temat na vihujowej desce - https://8kun.top/vichan/res/189569.html

inb4 to linkowanie, nie wiem jak nieskończony zareaguje

Ze strony wydarzenia na fanpeju:

[PL] Czeluść Festiwal to wydarzenie muzyczne odbywające się 28 i 29 sierpnia w klubie Zet Pe Te w Krakowie.

BILETY: https://goingapp.pl/evt/2182025/czelusc-festiwal-2020

Kupując bilet na tę imprezę deklarujesz, że skończyłeś 18 lat.

Wstęp tylko powyżej 18 roku życia.

leci ktoś? bo w sumie wybrałbym się, nie byłem nigdy w srakowie no i poszedłbym na alternatywkowo-ćpacki spęd

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

bef411  No.1984

To niezla saga xD

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: f92fbfeae01ccbd⋯.jpg (191.13 KB, 1000x665, 200:133, 1000px-Hala_Spodek_2007-10.jpg)

325b13  No.295[Reply]

są tu jakieś anony z katowic albo okolic? ktoś coś chętny na małą siekierkę? zgłaszać się!

13 posts omitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6e5305  No.1814

>>1808

Zgłaszam obecnosc

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

25232a  No.1841

Raz jeszcze podbijam, bo rzeczony piątek jest już jutro. Co powiecie na 18:00 tam pod kościołem na mariackiej? Znaczy dla mnie może być każda inna godzina, bo ja mam wolne, ale może któryś z was pracuje czy coś

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

0d1466  No.1908

20 lvl zglasza siem

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

bea7e9  No.1975

teź moge

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

23f28b  No.1981

rybnik hijer moge dojechac jak tu ktos jeszcze wchodzi i planuje

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.YouTube embed. Click thumbnail to play.

9faae7  No.1967[Reply]

A ić muzyczna

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

ddf868  No.1970

>>1967

poszła

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

35268a  No.1971

>>1970

Jeszcze jak

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 10a28256a478de7⋯.gif (22.01 KB, 400x399, 400:399, z_y_miki_4.gif)

356d9d  No.1951[Reply]

Dlaczego tu się nic nie dzieje

Chcę kogoś poznać

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

375277  No.1952

ja jestem p0znaj mnie gg: 12931010

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e01f4c  No.1953

dej gadu, napisz jakie miasto, z fusów nie wróżymy

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

72ccb0  No.1954

>>1952

ciebie już znam

>>1953

podawałem tu gg już parę razy, do większości tutejszych spi3rdolin już pisałem 2043278

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

22a50d  No.1965

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: af47113d55ab237⋯.jpg (3.2 KB, 225x225, 1:1, tak_jest.jpg)

b8b7ca  No.1949[Reply]

Nie ma już żadnych dobrych polskich szą. Kara to kara, chyba nie trzeba tłumaczyć, wszystko inne martwe albo są to rzeczy typu heretyk, chyba jeszcze gorszy niż kara. Razem z pierwszym 8chanem spadł jeden z moich ulubionych boardów i dosłownie nie wiem co robić

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

aae380  No.1950

wyjdź do ludzi i zacznij wygrywać w życie

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: b5b72797752a618⋯.jpg (199.06 KB, 1536x1024, 3:2, 12018712_880562442072151_1….jpg)

66d7ab  No.206[Reply]

Trójmiejskie anony odbędzie się siekiera dziś. Zapraszamy: 66046099. Pisacz, przychodzicz, nicz sie nie bacz.

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

40ac15  No.1944

Jest tu jakiś spoko anonek z gdańska gdyni lub spoptu? Dopiero co się przeprowadziłem tu znowu i szukam znajomych :3 moje gg. 12931010

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4890f4  No.1948

>>206

jak tam wyszła trójmiejska siekiera?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: f2081af8e51268d⋯.png (1.57 MB, 1920x1244, 480:311, Reklama siekiery niepodleg….png)

505fc0  No.88[Reply][Last 50 Posts]

UWAGA UWAGA

zapraszamy wszystkich anonów na siekierę z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez p*lskę

odbędzie się ona 11 XI b.r w W-wie

potencjalnych siekierujących anonków uprasza się o uzgodnienie miejsca i dokładnej godziny aby były one optymalne dla wszystkich

w razie wątpliwości piszcie w nitce albo w konfie anonów na GG

zachęcamy do spędzenia tej niedzieli w gronie anonów

127 posts and 6 image replies omitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

cd5264  No.1015

>>968

>>969

>>970

jedno pytanie, a siekierowales tak w ogóle?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4c461e  No.1451

>>453

a-a-ale to nie ja pisałem, dlaczego mnie szkalujecie :(

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d1f121  No.1478

jest ktoś teraz na kinie letnim SGGW?

ewentualnie idzie ktoś na carbon based lifeforms w sobotę?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e30481  No.1614

do wszystkich anonów wybierających się na gabbatallion:

szukajcie anonka z koszulką z testovironem [cool]

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

bb0173  No.1947

podbijam temate, po kwarantannie lecim na grubą inbę

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: de72ac6f3b82958⋯.jpg (2.61 MB, 4032x1960, 72:35, 20200311_180847.jpg)

f868c9  No.1946[Reply]

Londyn, najlepiej zachodni.

Czesc, jestem Artur i mam 27 lat.

Jesli jakas dziewczyna szuka rozgarnietego i odpowiedzialnego faceta i chce pogqadac z nastawieniem na spotkanie sie, to jestem do dyspozycji.

Same wiecie, jak wyglada zycie na emigracji, szczegolnie w tak zatloczonej i "wspanialej" multikolorowej metropoli. Jak dla mnie to schemat: praca-dom. Wlasciwie to mam malo znajomych i rzadko sie spotykamty z powodu braku czasu. Bylo by wspaniale, gdybys miala poglady raczej tradycyjne i byla w przyszlosci chetna do powrotu do Polski bo ja… nie moge sie tu odnalezc. Ewentualnie poszukuje tez nowych znajomych z ktorymi moglbym gdzies wychodzic w nadchodzaca, ladna pogode.

Mam 183cm wzrostu, brazowe wlosy i zielone oczy. Interesuje sie czytaniem, survivalem, podrozami po gorach/lesi i poganizmem :P. Jesli to wazne, to jestem tez calkowitym abstynentem, nie pale i nie zazywam narkotykow ale prosze, nie mysl ze jestem nudny :-)

07459206457

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.


File: b038469eb5189ca⋯.png (995.71 KB, 919x610, 919:610, wrocław.png)

37fba8  No.18[Reply]

zakładam wrocławską

14 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d93bc7  No.1932

ostały sie jakieś wrocławiaki?

fabryczna hier [czesc]

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

c3199b  No.1933

File: a931c782766b7b0⋯.jpg (26.83 KB, 657x665, 657:665, 83072300_1279013662298096_….jpg)

>>1932

>ostały sie jakieś wrocławiaki?

>

>fabryczna hier [czesc]

Ja może w tym roku xD się przeprowadzę jak co to dam znać tutaj xD

Jesteś jednym z wujaszków? Z nimi raz się widziałem i z Martyną ale potem zerwali ze mną kontakt #profesor

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d93bc7  No.1936

>>1933

żaden wujaszek hier, nigdy nie byłem na siekierze also w tym roku wyjeżdżam za granice (nie zachodziarz here)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

28dd66  No.1937

>>1933

Martynka już wykurwiła na drugi koniec polski i znalazła sobie boja marynarza, szkoda bo brakuje femek, a szczególnie tak bardzo socjalizujących się

t. anon z innego miasta ale w sumie kiedyś bym wpadł do was jakby była jakaś siekiera

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

c4abfd  No.1941

>>1933

czuję niepokój oglądając ten obrazek

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: bccb4dc49e8bb5f⋯.jpg (541.91 KB, 1400x1400, 1:1, cover.jpg)

ea20b0  No.1922[Reply]

czy som tu femki chcące spędzić czas z anonem na siekierowaniu/urbexowaniu/inbowaniu/ćpaniu/sraniu z anonem semidynamiczniakiem 26lvl/177cm hir?

anon mobilny hir aczkolwiek najchetniej bym się spotkał w łodzi /wawie, inne miasta też jak najbardziej

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4a8b4d  No.1935

File: 04d722da7d24f12⋯.jpg (160.06 KB, 815x633, 815:633, 0004JRFN5EMUEJGO-C321-F4.jpg)

Ja mogę urbexować ale facet 29 lvl here

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

adfa20  No.1938

>>1935

też ujdzie, dej namiary do siebie jakieś

olso jakie miasto?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

443ca8  No.1939

File: 2a15b3ec8fbf801⋯.jpg (2.96 MB, 2688x1512, 16:9, IMG_20191227_112103.jpg)

>>1938

no lubuskie xD

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 84a9817d4b2cd20⋯.png (3.43 MB, 1334x750, 667:375, Mario Incandenza’s First a….png)

cbb092  No.1915[Reply]

Szczeciński? Czy ktoś w ogóle tu jeszcze wchodzi? Czy ten board to jedyne /soc/ na polskich czanach?

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

baaceb  No.1917

ciekawe co u kaczoroskiej

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

668fb6  No.1931

To. Chętnie bym poznał jakieś fem z Opola.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

818a5e  No.1934

File: a79d9c3987f24af⋯.gif (685.41 KB, 500x281, 500:281, rzyg 20-letnia pepsi.gif)

>>1931

>pytanie o szczecin

>ten o opolu

also podbijam

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 78e4d72a4cd491a⋯.png (22.3 KB, 1200x600, 2:1, external-content.duckduckg….png)

28f453  No.1919[Reply]

gdzie lurkuja anony na emigracji w wigilijna noc?

na kara nie moge postowac bo z zagranicy, a wszystko inne martwe.

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.


Delete Post [ ]
[]
Previous [1] [2] [3] [4]
| Catalog | Nerve Center | Random
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / abcu / abdl / alleycat / covid19 / lewd / random / tech / warroom ]