[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / fringe / hydrus / in / k / loomis / miku / pdfs / x ]

/socpl/ - /soc/ z ludzkÄ… twarzÄ…

Name
Email
Subject
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Embed
(replaces files and can be used instead)
Voice recorder Show voice recorder

(the Stop button will be clickable 5 seconds after you press Record)
Options
dicesidesmodifier

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 1 per post.


File: 5148a7af11aae65⋯.png (3.97 KB, 256x256, 1:1, 5148a7af11aae651af0ce8c37e….png)

5bcdf5  No.2[View All]

Nitka gg idź

104 posts and 6 image replies omitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

3729d5  No.1537

60471361

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

48d1e2  No.1790

67602046 kuc 25lvl

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

5e1983  No.1791

68541454

21 lvl, nudziarz do pisania o czymkolwiek

INTP jeśli ktoś wierzy w horoskopy osobowości

tbw w grupki

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

44eee6  No.1811

>>1484

chryste jaki smród

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

43d5dd  No.1812

>>1811

dlaczego?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

3d0357  No.1815

68594285

M/20 z południa

za podwieka w 2014 pisałem z anonkami i nawet siekierzyłem z femką ze swojego miasta, szkoda że tamto vi zdechło ehh

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4c936a  No.1816

47552955

femka hir zaraz 18

w literki jungowe nie wierzę, popiszę sobie chętnie z jakimś anąkiem na bardziej ambitne dyskusje, lubię ekonomię, polityczkę, egzystencjalne rozmowy, trochę edgy tryhard

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4c936a  No.1817

anon pedał, możecie mnie zeszmacić i zecwelić, jestem otwarty na takie zabawy :3

bądźcie od razu bezpośredni, chętnie popatrzę na wasze kutasy

55441315

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

da13a4  No.1818

piszcie tez do anonów z poczatku freda, duzo numerow jest nadal aktywnych

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

c06013  No.1823

File: 907e4db77e62f3c⋯.png (17.61 KB, 1129x213, 1129:213, Screen Shot 07-01-19 at 08….PNG)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

c06013  No.1824

>>1823

also anon od tego numeru

>>1817

here, kto chce ten może pisać, ale nie jestem pedałkiem

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

dc8cf5  No.1826

>>1824

co takiego się stało z tą femką, że robi podszywy z twoim numerem? xD

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

c06013  No.1832

>>1826

obraziła się na mnie o to że napisałem innej osobie prawdę o niej

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

dc8cf5  No.1833

>>1832

proszę ujawnić teczki

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4c936a  No.1834

>>1832

przecież nie o to chodziło, to miał być tylko niewinny żarcik anon :3

o tamtej sprawie już dawno zapomniałam ale dzięki za przypomnienie xD

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

c06013  No.1835

>>1833

jest trapem i bierze murzyńskie po dwie czarne maczugi w odbyt

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

dc8cf5  No.1836

>>1835

/nk/ zdjęcia

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

c06013  No.1837

File: 5718387353e0fa5⋯.jpg (719.67 KB, 1079x1287, 83:99, comment_C2pvAepTfmpsxReBBW….jpg)

>>1836

priv

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

314dea  No.1838

66786699

Podwiek karaczaners 17 lvl, zjeb i degenerat

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

43d5dd  No.1839

68609728

lvl 21, zapraszam anonkow fajnych i niefajnych, tylko bez spermiarzy i dynamicznych ciot bo nie mam sily czytac jak to ruchacie i "wygrywacie" zycie w klubach

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

da13a4  No.1840

>>145

a w sume bumpne sie, 22m pzn

gram se w gierki i slucham edm (glownie wschodniego) i eurobeatu, mile wspomnienia z poprzedniego freda wiec i moze teraz sie uda

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

8de551  No.1842

File: f14a5a1b68418a4⋯.jpg (139.29 KB, 660x880, 3:4, 1561990106115.jpg)

>>1840

A numer? XD

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e57515  No.1864

68762403

szukam ludzi z warszawy, lvl 20 here

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

eb3705  No.1865

>>1842

no przecież bumpnalem, 62620912

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

43d5dd  No.1893

no elo f21

68826267

podaje jeszcze raz bo nie pamiętam hasla do wczesniejszego konta

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

ec6442  No.1902

czesc daunonki :3

68849667

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4e47c4  No.1907

62028921

anon 23 lvl z polski b

mogę pogadać z kimkolwiek chociaż gardzę memiarzami, pędzlami i patolą

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

f68252  No.1910

Tostuję swój nr po dlugiej przerwie

37064586/ M28/ Warschau

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

45f629  No.1911

>>1910

tego anona w chuj polecam :3

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

fa2874  No.1912

Cos tu zywe jeszcze jest?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

32460b  No.1913

>>1912

jest, pisz śmiało

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

09e199  No.1916

a co mi tam, 68594285

anonek 21 lvl / ślunsk

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

512eb0  No.1920

kurwa kto dodał tego peta pieroga to konfy ja się pytam

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

2f3d45  No.1921

A co mi tam

69380072

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e1e9ec  No.1925

File: dfcd5005db09dfa⋯.jpg (10.36 KB, 312x312, 1:1, smug zimny prof. atomus.jpg)

Są jakieś femki?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

2ac5e8  No.1926

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

765c65  No.1929

jak żyje to: 68784162

19/chłopak/kraków

zagrałbym w lola albo jakiegos coopa, oficjalnie student filozofii nieoficjalnie neet

nie mam nic do lekkiego ćpiulkania i picia ale sam srednio moge przez cukierki od psychiatry

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

fbaf0e  No.1943

File: a777a06b760a42e⋯.jpg (46.77 KB, 854x539, 122:77, niepewnośc ukrywany brak a….jpg)

>>1926

to daj szluga numer

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d6f724  No.1955

bump, więcej numerów dajcie, gg wiecznie żywe

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

8a43f5  No.1956

>>2

23581407

23 anon, trójmiasto

Filmoholik

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

f5c5bb  No.1957

2015154 anon filozof, jestem z tym >>1929 kurwiem na wydziale, pewnie nawet znamy się osobiście, anon z ponad 10 letnim stażem i krynica wiedzy wszelakiej xD

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a08193  No.1958

>>1956

karaczaners czy bardziej vi?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

8a43f5  No.1959

>>1958

na kara nigdy nie siedzialem wiec raczej vi / 2ch

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

dc42a7  No.1961

File: 5218c6c920e2dad⋯.png (439.67 KB, 3506x1455, 3506:1455, nanomachines_son_.png)

6768002

t. anon od spiskow i benzo/opiowrak ze slaska sobie porozmawia o kurwa czymkolwiek wymagajacym poziomu intelektualnego przewyzszajacego przecietnego szympansa laboratoryjnego.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

f099b5  No.1963

File: 36a3a7c385fd017⋯.png (61.86 KB, 610x612, 305:306, 1512406236296.png)

>>1961

>ćpun

>uważa się za człowieka inteligentnego i wgl uczonego

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

b961db  No.1964

70986852

Femanon, menopauzalvl30, smieszkuje

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d3887e  No.1966

70982797 , 22 lvl, lubię pisać po prostu :3

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

9a70e6  No.1969

Anon here 28 lvl, płatek śniegu, semi-dynamiczniak, starociotex. Lubię biegać, jeździć na rowerze, podróżować, jak literatura to rosyjska, Orwell, fascynuje mnie kultura wysoka. Jestem otwarty, ciekawy świata

gg: 63810467

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

26a1c5  No.1972

anon 25 lvl

nudzę się przez koronawirusa, lubie ironicznie polityczkę, teorie spiskowe i kiedyś można było ze mną o wszystkim porozmawiać ale od paru lat nie używałem gg więc nie wiem czy umiem jeszcze w cybersmaltalk xD

55925011

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

b8fcdf  No.1978

71180995, zapraszam jak ktos sie nudzi czy cos to chetnie pogadam

a kapcza mowi dziwne rzeczy

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.[Return][Go to top][Catalog][Nerve Center][Random][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / fringe / hydrus / in / k / loomis / miku / pdfs / x ]