[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 55sync / cow / d / hqa / ita / m / sl / strek ]

/socpl/ - /soc/ z ludzkÄ… twarzÄ…

Catalog

Name
Email
Subject
Comment *
Verification *
File *
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Embed
(replaces files and can be used instead)
Voice recorder Show voice recorder

(the Stop button will be clickable 5 seconds after you press Record)
Options
dicesidesmodifier

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 1 per post.


File: f07c47783c25246⋯.png (8.64 KB, 1200x800, 3:2, 1512883598740.png)

24fab3  No.1456[Reply]

dzie atencyjny pled? no jak to tak żeby /soc/ był bez atencjonowania samym sobą >:<

wypełniajta, wmieszam się w tłum

4 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

554272  No.1461

implikujesz ze hamburgeryka?,

also ja mialem subiektywnie oceniana inteligencje, poziom spierdolenia/deprescji

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

c17ce9  No.1462

>>1460

>>1461

ale się zesrali hater'zy

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

80064e  No.1796

File: 1db780dd83a0745⋯.jpg (163.14 KB, 1200x800, 3:2, shart.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

b5b770  No.1904

File: a263033c7c505b7⋯.png (63.6 KB, 1200x800, 3:2, f07c47783c25246efa91222b0d….png)

Nazi nie jestem ale najblizej chyba mi do nich

ogolnie w polityce tez jestem samotny

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

24a539  No.1906

>>1459

podbiju, w sumie jedyne co się zmieniło to tak z +2 do gelda i -1 do posiadania loszki a co za tym idzie -8 do sexżycia [cool]

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: b118f0fcda51510⋯.jpg (63.03 KB, 788x444, 197:111, AXWk9kpTURBXy9lZjg1NWJjNzc….jpg)

c9d376  No.1854[Reply]

jedzie ktoś autokarem na woodstock z katowic? ja właśnie zarezerwowałem sobie jedno miejsce i fajnie by było gdyby miejsce obok mnie zajął jakiś anonek albo femanonka :3 Za dojazd w obie strony zapłaciłem 150 ziko, więc nie tak wiele, a myślę, że wygodniej niż pociągiem. jak coś to link do wydarzenia jest tutaj

>Wyjazd autokarem z Katowic na Pol`and`Rock 2019

https://www.facebook.com/events/389606805098318/

albo wiecie, ogólnie możemy zrobić z tego woodstockową nitkę. będą tam jakieś anony? umawiamy się na siekierkę? xD

11 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

fac9b0  No.1896

też jade dzisiaj moglbym teoretycznie chwile pogadac ale raczej nie jestem zbyt socjalizujacym sie typem

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

63a02a  No.1897

ja jestem rozstawiony dość blisko raveolution to tam można

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

476205  No.1898

skąd tu sie biora takie czady absolutne umiesnioni piekni z loszkami z dupskami 10/10? u mnie na wsi to nigdy takich nie widzialem tylko w internecie ja pierdole czy to sa bogacze czy co oni są?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

f9acde  No.1899

>>1898

z dupy kurwa frajerze

dawaj na siekse albo się zesraj

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

f96feb  No.1905

>>1897

kurwo czemu na gadu nie pisałeś, byłem jakieś 15 minut z buta stamtąd

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 0e2523f3ff3f568⋯.jpg (223.47 KB, 960x720, 4:3, zdrowie.jpg)

8813fa  No.305[Reply]

Łódź fred.

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

21ff7d  No.306

no elo, jakaś siekiera? jak tak to count me in bo mam smaka

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

c887c2  No.1881

Bump łodzi kurwa

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

cb0763  No.1889

t. łodziak

dajcie jakieś miejsce gdzie można wyjść w piątek/sobotę wypić w spokoju piwko i poznać jakąś szarą myszkę 4/10 dla anona

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

134d72  No.1890

>>1889

>poznawanie ludzi na miescie

od tego jest internet

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

cb0763  No.1891

>>1890

nie umiem in2 wolalbym bezposrednio

t. dziad

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 4548bc3136f78d8⋯.jpg (942.17 KB, 1920x1080, 16:9, 3 (23).jpg)

536baa  No.1887[Reply]

pojinkska!

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.


File: a93ed9bae982dc4⋯.jpg (340.6 KB, 760x635, 152:127, brodno.jpg)

2433a5  No.1819[Reply]

Jest tu jakiś anon z warszawskiego Bródna?

Jest sprawa. Chodzi o dwóch braci bliźniaków którzy lurkowali co najmniej od 2012. Jeden z nich spadł z rowerka w 2016.

6 posts omitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e81beb  No.1829

>>1828

raczej nie jest to takie nadzwyczajne

może bohatyr, może się zaćpał, może chorował na coś przewlekłe albo nieuleczalnie, można wymieniać długo

also nie do końca rozumiem jaki jest cel tego tematu, czego chcesz się dokładnie dowiedzieć?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

2433a5  No.1830

>>1829

na co spadł konkretnie i czy anony go znały

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1e188c  No.1863

bump

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

746185  No.1866

>>1830

anon warszawski siekierman od 2015 hir i pierwszo słyszę o tych wariacikach

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

73d929  No.1878

>>1866

wiem że lurkowali

co do sieks to nie wiem czy bywali, możliwe że i tak

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: d79c911ad3354d7⋯.jpg (43.89 KB, 780x459, 260:153, cejro.jpg)

795298  No.1493[Reply]

poznaliście kiedyś lurkującą loszkę 7/10 lub wyżej?

40 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e66f9a  No.1873

>>1872

ze strachu, z obrzydzenia do innych ludzi i swojego ciała.

po prostu mnie brzydzi ruchanie się z drugą osobą, a co dopiero z jakimiś obcymi stulejarzami.

no i wiesz anon, dopóki locha nie jest nimfomanką, to nie ma takiego popędu seksualnego jak faceci, nawet jeżeli lurkuje i jest dziewicą. co prawda, czasami przychodziło mi na myśl żeby założyć konto na jakimś tinderze, ale zdałam sobie sprawę z tego, że jestem kompletnie aspołeczna i nawet jakby miało dojść do spotkania w realu, to pewnie bym uciekła. poza tym nie jestem przekonana co do swojego wyglądu i domyślam się, że nawet największy stulej anon by mnie nie chciał.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1db2e3  No.1874

>>1873

idź na terapie

psychiatra może też się przydać jeżeli masz jakieś zaburzenia lękowe i w sumie stabilizator nastroju to protip

sam mam schizoidalne zaburzenie osobowości i wiem jaki to przypał jest mieć zaburzoną osobowość

terapia to jedyny i chyba najprostszy sposób żeby sobie pomóc, ale przygotuj się na kilkuletnią terapię

i nigdy nie wierz w dziadka, że hehe partner lub jakakolwiek osoba bliska ci pomogą. Niby jesteś lochą i ci łatwiej znaleźć kogoś bliskiego, ale jeżeli masz zaburzenia osobowości to spierdolisz każdy związek, a "bliska" osoba jeszcze ci tak dopierdoli, że się zesrasz

więc dbaj o siebie samą jeżeli chcesz wyjść w jakimś stopniu z tego gówna

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

f8d300  No.1875

>>1874

skok z dziesiątego piętra jej bardziej pomoże

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

f28462  No.1876

>>1875

To, terapia to dziadek.

Zastanawia mnie po co takie pojebane brzydule marnują tlen… Nikt cię tu nie chce szmato, zrób w końcu to należy zajeb się

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

f8d300  No.1877

>>1876

To, w ogóle

>bądź totalnym zjebem z jakimiś lękami i zaburzeniami

>miej tupet wyzywać innych od stulejarzy, przegrywów i prawić jakieś morały i kazania

a paszła won

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 8fb93cf4dc8f8d8⋯.jpg (139.65 KB, 1024x683, 1024:683, sunrise_festival_22_07_gro….jpg)

4dc3b7  No.631[Reply]

robimy jakis anonkowy wyjazd na Sunrise Festival? są jacyś chętni? terminy 19-22 lipca oczywiście Kołobrzeg

9 posts omitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

c5bd54  No.1851

>>1803

Mieszkam. anona moge przenocować.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d7141a  No.1852

ochoy ja też tam będę ale będę tylko nasłuchiwał czanmowe xD

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a7268d  No.1853

>>1851

już mam nocleg w grzybowie, ale dzieki

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e74d95  No.1860

Jest tu jakiś anon sunrajsowicz?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

c39761  No.1867

>>1852

widziałem cię anonie stałeś i zamulałeś xD chciałem podejść ale się bałem xD

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 9ad52d37c972fea⋯.jpg (71.94 KB, 640x640, 1:1, 64410605_333226014264011_1….jpg)

40612b  No.1856[Reply]

Antoni ze śląską a dokładniej z zabrza szuka jakiś zjebów z okolicy na może jakieś kreski szczury i inne zwierzęta

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.


File: b8c06599e611731⋯.png (337.03 KB, 577x520, 577:520, 13051539_473362442863554_4….png)

763ec5  No.1788[Reply]

mieliście kiedyś boia anonki t.bei

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e3bab8  No.1792

nie

ale chciałbym

choć wiem że nie dadzą, bo za kołnierz to ja nie wylewam

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6ad3c7  No.1843

>>1788

nie, ale wybrazalem sobie jak robie bj koledze z ławki w liceum

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

636f4f  No.1844

mam gerlę

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 94639cf5f48a8d8⋯.png (554.68 KB, 1440x1080, 4:3, vlc_2iESFmQEny.png)

2d4cf3  No.1795[Reply]

3 posts omitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

584547  No.1801

>>1799

"czanmowa" rodem z jakiejś kubisiopedii, zakop.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

74510d  No.1802

slaby server nie polecam

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

82cd61  No.1805

bump

zapraszamy

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6c6c9e  No.1806

Invite expired

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

db789a  No.1810

>>1800

>czanmowa sirius biznes

po tym poznasz foliarza xD

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 9ecb80dd85938ff⋯.jpg (44.21 KB, 480x487, 480:487, tumblr_inline_mqfthsHzTC1q….jpg)

ee2d9c  No.1787[Reply]

wlasnie takie jak na zdjeciu, pychotka

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.


File: a1a9baac38bb44e⋯.jpg (380.81 KB, 1919x1080, 1919:1080, arch.jpg)

4c0425  No.1783[Reply]

prosba o przyjecie do infiltracji tresci z chanow dla jednostek specjalnych policji

lurkuje chany i strony pokrewne od 23 lat ps. to prawda

zaczalem od underground portal w 1996 roku pierwsze ziarenko czanow ktore bardziej przypominalo php by przemo ktore zrzeszalo hakerow

mam dupokanapke kucownicza od tamtego czasu i ciagle staram sie dowiadywac nowych rzeczy aby byc na biezaco z nowinkami technologicznymi

mam aspekt typowo osoby chorej psychicznie czyli jezeli cos robie to calym soba jakby zalezalo od tego moje cale zycie tak bylo z komputerami i czanami

neet here wiec lurk 24/7

poprzez moje doswiadczenie doskonale wiem na jakich czanach przebywaja poszczegolni ludzie nie tylko polskie czany

no i w sumie podobaloby mi sie takie przekazywanie informacji

licze na traf ze ktos to powaznie zobaczy

potrzebowalbym cebuli dorobic wiec dlatego tez pisze

wynagrodzenie za posrednictwem bitcoin

kontakt idiocyhold@protonmail.com

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

74e561  No.1784

>poprzez moje doswiadczenie doskonale wiem na jakich czanach przebywaja poszczegolni ludzie

>nie wiedz jak się z nimi kontaktować osobiście

bujać to my, nie nas

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

649189  No.1785

>>1784

mam na mysli ze wiem gdzie tworza sie wlasnie takie specyficzne grupy na chanach nigdy nie chcialem sie z nimi kontaktowac wiec tego po prostu nie robilem ale nic nie szkodzi ku przestrodze tego zeby zmanipulowac do wsylania tego

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

717f40  No.1786

>>1785

nie wiem anon nie wiem, ale mam wrażenie, że bagiety mają tbw jak nie muszą

ale jak ktoś poważnie wadzi dla ciebie to możesz na czan wrzucić info to już po takiej inbie mogą być zmuszeni coś zrobić

>inba robienie im reklamy

no w sumie… ostatnio mam wrażenie, że karaczan znowu miał rację

nie ukrywam byłbym zadowolony gdyby inba była nam dana

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 16e5c89656d920c⋯.jpg (2.69 MB, 3072x2304, 4:3, 8.jpg)

dc4e22  No.1777[Reply]

Są tu jacyś anoni z Podkarpackiego chętni na siekierę?

pisacz na GG

66356454

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

88c3d6  No.1778

Ciechanów hir, odbiór

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

dc4e22  No.1779

>>1778

kojarzę w okolicy tylko Cieszanów

chyba że to jakiś dziadek

t. dupoburger

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

fea8a8  No.1780

wioska pod głogowem młp

ama

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

dc4e22  No.1782

>>1780

Masz jakiś dojazd do Rzeszowa stamtąd?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: f2883ff4d49471a⋯.png (1.36 MB, 1920x1080, 16:9, Bez tytułu.png)

482ac6  No.1483[Reply]

anony czy tu wszyscy są samotni? bo ja pierdolca dostaje, help, gierkuje sobie w for honor i czuję się zajebiście poniżony bo ciągle przegrywam, co mam robić z życiem? moja frustracja narasta, na siebie, na własne spierdolenie aż serce mnie boli i czuję ścisk w klatce piersiowej

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

daa1c7  No.1502

>>1483

wyjdź do ludzi, poćwicz sobie, daj se trochę endorfin

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

b9fd1c  No.1510

przestań grać w komputer

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

91f2dc  No.1538

>>1483

wypierdol to wszystko

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 2f73769a609aa44⋯.jpg (99.18 KB, 779x519, 779:519, 48d7f53ce74d2e33a73f1274aa….jpg)

c55dd5  No.1503[Reply]

Anony jadą na fen słynny smródstock?

ja jadę w tym roku pierwszy raz i chętnie nawiązałbym sobie jakieś znajomości z anonami, bo na dobrą sprawę jadę tam sam xD

1 post omitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

b28daf  No.1519

Jadę, też pierwszy raz i ogólnie nie mam pojęcia jak to wszystko wygląda

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4f4906  No.1526

>>1519

jeśli samemu to trochę bieda, musisz szukać miejsca przy obozach

poza tym no spodziewaj się stereotypów, że hehe smrutstok, kąpiele w guwnie, upały, rzeka styks z moczu i kału pod tojkami, magowie smrodu uzupełniający manę i od chuja rzeczy dziejących się symultanicznie, chociaż z drugiej strony można też wyjść do ludzi, pogadać, może poderwać jakąś loszkę jak masz dynaminy, zobaczyć znajomych jeśli takich masz, no ogólnie rozdynamizowanie się

ma to swój urok którego warto doświadczyć ale tylko raz xD

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4f4906  No.1527

>>1526

ale tylko raz warto

zgubiłem gdzieś ostatni wyraz

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

b4fcc4  No.1530

>>1526

>może poderwać jakąś loszkę jak masz dynaminy,

taką która ma żółte zęby i/lub śmierdzi jej z gęby, a zajzajerze o dole nawet lepiej nie myśleć

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

fbc3ae  No.1532

Znaczy no teoretycznie nie jadę sam, bo z taką grupką i być może znajoma loszka też będzie w tej grupce, a oprócz nich to inna znajoma loszka będzie, ale chyba nie z nami, tyle, ze wszyscy już w jakichś paczkach, grupkach, cudach, a ja ewentualnie obok xD więc praktycznie sam dlatego pytam anonów.

>>1519

A skąd jedziesz? Ja z katowic. Znajomi znajomej organizują kilka busów, które zawożą ludzi tam i spowrotem.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.Delete Post [ ]
[]
[1] [2] [3] [4]
| Catalog | Nerve Center | Random
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 55sync / cow / d / hqa / ita / m / sl / strek ]