[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / cloveros / cuteboys / erp / fast / hydrus / in / strek / tftg ]

/socpl/ - /soc/ z ludzkÄ… twarzÄ…

Name
Email
Subject
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Embed
(replaces files and can be used instead)
Voice recorder Show voice recorder

(the Stop button will be clickable 5 seconds after you press Record)
Options
dicesidesmodifier

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 1 per post.


File: de72ac6f3b82958⋯.jpg (2.61 MB, 4032x1960, 72:35, 20200311_180847.jpg)

f868c9  No.1946

Londyn, najlepiej zachodni.

Czesc, jestem Artur i mam 27 lat.

Jesli jakas dziewczyna szuka rozgarnietego i odpowiedzialnego faceta i chce pogqadac z nastawieniem na spotkanie sie, to jestem do dyspozycji.

Same wiecie, jak wyglada zycie na emigracji, szczegolnie w tak zatloczonej i "wspanialej" multikolorowej metropoli. Jak dla mnie to schemat: praca-dom. Wlasciwie to mam malo znajomych i rzadko sie spotykamty z powodu braku czasu. Bylo by wspaniale, gdybys miala poglady raczej tradycyjne i byla w przyszlosci chetna do powrotu do Polski bo ja… nie moge sie tu odnalezc. Ewentualnie poszukuje tez nowych znajomych z ktorymi moglbym gdzies wychodzic w nadchodzaca, ladna pogode.

Mam 183cm wzrostu, brazowe wlosy i zielone oczy. Interesuje sie czytaniem, survivalem, podrozami po gorach/lesi i poganizmem :P. Jesli to wazne, to jestem tez calkowitym abstynentem, nie pale i nie zazywam narkotykow ale prosze, nie mysl ze jestem nudny :-)

07459206457

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.


[Return][Go to top][Catalog][Nerve Center][Random][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / cloveros / cuteboys / erp / fast / hydrus / in / strek / tftg ]