[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]

/socpl/ - /soc/ z ludzkÄ… twarzÄ…

Catalog

Name
Email
Subject
REC
STOP
Comment *
File*
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = required field[▶Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Embed
(replaces files and can be used instead)
Options
dicesidesmodifier

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webp,webm, mp4, mov, swf, pdf
Max filesize is16 MB.
Max image dimensions are15000 x15000.
You may upload1 per post.


File: 388cc4f5c9bb3c7⋯.png (98.99 KB,1095x739,1095:739,1gwiazdka.png)

cffd40 No.237 [Open thread]

Sylwester? kiedy?

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

9e4427 No.239

>>238

Znowu czan z forsowaniem pedo i przestepczosci, ziew

Ciekawe kiedy zdechnie xD

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 99ca0c370b425dc⋯.jpg (225.75 KB,1024x768,4:3,1397842587710282253.jpg)

925536 No.58 [Open thread]

Co tam gaye?

6 postsomitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

570ab2 No.165

>>164

64329257

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

c3343c No.186

ktos ciekawy ?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

0c0e9a No.187

>>58

Well they all look gaye so whatever one is called "Co tam" is probably gaye too.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

51049d No.188

jakiś ganonek z warszawy chciałby z samotnym anonkiem coś porobicz w weekend? :3

możemy iść na spacer, do kawiarni, pubu, teatru, niszowego kina lub na koncert muzyczny sam nie wiem xD

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

47eb13 No.202

File: 4799319dd425da4⋯.jpg (441.34 KB,1351x870,1351:870,VHS I Like You.jpg)

Chuj (ang.Dick)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 63d354da34b2e07⋯.jpg (650.68 KB,1337x500,1337:500,ko.jpg)

805052 No.194 [Open thread]

otwieram Kielecką XD

Rzucam propozycje kolejnej siekiery

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.


File: 09896bd25c161ce⋯.jpg (134.93 KB,850x478,425:239,dymaro.jpg)

3d044d No.14 [Open thread]

co tam?

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

2ddd05 No.42

co tam byku też chodzisz na szybkie impreski?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

8204ea No.146

czy to samsung n150?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: d3dae1dc2b58001⋯.webm (6.63 MB,1080x1080,1:1,fajne.webm)

08dfa7 No.46 [Open thread]

szukam teżspierdoksa który nie ma z kim jechać do pracy sezonowej za granicę

chyba jeszcze nie za późno nie?

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

32ab12 No.48

powiec jak gdzie kiedy

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

b8da40 No.139

w listopad sie winogrona przycina we francji

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 6ad856861991bd8⋯.png (338.22 KB,1000x562,500:281,Adamczykowa gra.png)

773480 No.102 [Open thread]

Gdzie thread z cuckoldem?

Może się zgadamy by mu wpierdolić?

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.


File: 7a05348fd7c0f3c⋯.png (188.02 KB,430x400,43:40,Haeli-Noelle-Wey-Math-Sex-….png)

4b1694 No.87 [Open thread]

czy jest tu ktoś spierdolony z ms agh?

może siekierka? może po alkoholu nie czuć żeżuncji?

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.


File: 692de694d8db8b8⋯.jpg (69.7 KB,750x423,250:141,Bialystok-3-750x423.jpg)

8ccf3c No.27 [Open thread]

Białystok fred

6 postsand1 image replyomitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a24d1d No.34

>>32

w ktorej dzielnicy mieszkasz?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a24d1d No.35

dobre ide spac bo nie wytrzymie

jak chcesz polazic sobie jutro lub kiedy indziej o 1 w nocy to piszaj, w dzien mam za mało dynaminy i nie dam rady xD

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

625778 No.37

elo kurwiszony

lubię wieczorami jeździć rowerkiem i mogę kiedyś do parku przyjechać bratopięść zbić

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

478453 No.53

>>37

Banp

ktoś jest tutaj?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

497c58 No.54

>>53

tag

ktoś idzie dzisiaj na meczyk? bo ja ogladam na kompie

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: d8fbfe3119f2c2d⋯.jpg (112.57 KB,960x640,3:2,z16415294V,Powstanie-warsz….jpg)

7c0ef7 No.20 [Open thread]

miasto stolcowe to nie tylko dynamiczne raki przez które pojęcie

>anon z Warszawy

stało się oksymoronem i symbolem pogardy, spierdony co wyrwały się ze swoich rodzinnych Dąbrówek Zapiździańskich i lokalne sole robiące na magazynach z ukrami też się zdarzają

olso anon od wycieczek na bazar Olimpia jest dla mnie najlepszy, dzięki niemu odkryłem źródło tanich ładnych rzeczy po 4 latach słoikowania

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

b5014d No.24

olso prawy brzeg Wisły hir, nie powiem gdzie bo stalk xD

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.Delete Post [ ]
[]
[1] [2] [3] [4]Next | Catalog | Nerve Center | Random
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]