[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / choroy / cyber / hentai / islam / mu / newbrit / pdfs / rule34 ]

/qresearch/ - Q Research

Research and discussion about Q's crumbs
Name
Email
Subject
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Embed
(replaces files and can be used instead)
Voice recorder Show voice recorder

(the Stop button will be clickable 5 seconds after you press Record)
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, pdf
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 5 per post.


Welcome Page | Index | Archive | Voat Subverse | Poal Sub | Q Posts | Notables | Q Proofs
Q's Board: /projectdcomms/ | Bakers Board: /Comms/ | Legacy Boards: /CBTS/ /TheStorm/ /GreatAwakening/ | Politics News & Debate: /pnd/

File: 912d0f8b02344cd⋯.png (5.29 KB, 290x190, 29:19, De_Ned_vlag.png)

9edcd1  No.10680095

Welkom bij Q Research Nederland

Het is duidelijk geworden dat de strijd 'Great Awakening' niet alleen in de USA

plaatsvindt, maar dat het Wereldwijd zijn effect heeft. Om het simpel te zeggen: Er is een strijd bezig tegen een groep criminele mensen die alles voor ons bepaalt. Ze gaan onder verschillende namen schuil: Deep State, De Nieuwe Wereldorde (NWO), The Swamp, The Cabal en/of de Illuminati. Zij bepalen wat er in de wereld gebeurt en dat doen zij al tientallen jaren. Zij hebben controle over ons financieel systeem via de Centrale banken. Zij hebben controle over de Politiek via hebzucht en/of chantage. Zij hebben ook via die middelen de controle over de Media, Religie, Justitie, Kunst en Cultuur, het Koningshuis, Hulporganisaties, Social Media, Entertainment en zij bepalen wanneer en met wie er oorlog wordt gevoerd. Kortom: controle over ALLES. Dus zo ook controle over ONS. Het doel wat zij nastreven is 1 wereldregering, 1 wereldreligie en 1 munteenheid. En wij functioneren verder als slaven voor hen. Vergis je niet! Dit is een strijd tussen Goed en Kwaad. WWG1WGA.

WAAROM WETEN WIJ DAT NIET?

Dit komt, zoals eerder genoemd, doordat de Media of wel genoemd: Main Stream Media (MSM) het nieuws stuurt, manipuleert, vervalst en alles eraan doet om nieuws te brengen wat in het straatje past van The Cabal. En als je ook nog in de avond op de tv aan diverse tafels hoort van de zogenaamde experts die het gebrachte nieuws ook nog ondersteunen, tja wie ben jij dan om daar aan te twijfelen.

Genoeg is genoeg!

Na een paar jaar op de 4chan en de 8chan vertoefd te hebben, is het tijd geworden om ons eigen Nederlands broodje te gaan bakken. De Anons van de 8chan hebben nadrukkelijk gevraagd of er meer internationale broodjes gebakken kunnen worden. Dus in navolging van USA, Australië, Duitsland, Zuid-Afrika, Frankrijk, Polen, Noord Ierland, Canada,India, Nordic, Engeland, Nieuw-Zeeland en Brazilië, is er nu ook een Nederlands broodje. Hier kan je ‘alles’ anoniem posten.

Post geen en vraag niet naar of post geen link waarvan de inhoud illegaal is

Hoe post je op dit bord >>5271663

POST VOOR EIGEN VEILIGHEID ANONIEM

VINCIT OMNIA VERITAS

SEMPER FIDELIS

WWG1WGA

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

9edcd1  No.10680108

Q Proofs & Welcome

Welcome to Q Research (README FIRST, THEN PROCEED TO LURK) https://8kun.top/qresearch/welcome.html

Storm Is Upon Us - YT Channel - https://www.youtube.com/channel/UCDFe_yKnRf4XM7W_sWbcxtw

Recommended viewing chronologically, beginning with: Q - The Plan to Save the World - https://youtu.be/3vw9N96E-aQ

Q: The Basics - An Introduction to Q and the Great Awakening

PDF: https://8ch.net/qresearch/res/3082784.html#3082809

PICS: https://8ch.net/qresearch/res/3082784.html#3082821

PDF & PICS Archive: >>>/comms/3196

The Best of the Best Q Proofs >>4004099 SEE FOR YOURSELF

100+ Q Proof Graphics qproofs.com

Gebruik PNGs of JPGs (geen JPEGs)

Verander de file extension: .jpeg naar .jpg VOORDAT je post!

Q's laatste 10 berichten

Donderdag 17-09-2020

>>10672384 ——————————————— Mickey Mouse Clock pic

>>10672339 ——————————————— Bill Clinton pic

>>10672336 ——————————————— Prince Andrew pics

>>10672321 ——————————————— Victoria's Secret models/Epstein

>>10671976 ——————————————— MIL SAT application(s) (Caps: >>10671992, >>10672014)

>>10671395 rt >>10671145 ———–––——–— Q#3788

>>10669931 ——————————————— Why did it take an 'outsider' to finally deliver the 'start' of peace in the middle east? $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ Evil and corruption @ highest levels.

>>10669719 rt >>10669567 ———–––——–— The media is complicit. Mission: keep the public controlled and in the dark

>>10668955 ——————————————— Add it all up. Playbook known.

>>10668820 ——————————————— Tucker interview Chinese Virologist (Cap: >>10668832)

>>10668751 ——————————————— Esper confirms Russia and China have DEW satellites (Cap: >>10668768)

>>10668640 rt >>10668566 ———–––——–— Confirms water is their cover

>>10668478 rt >>10668433 ———–––——–— Banks with truck filled to set fire

>>10668357 ——————————————— "Spread Fire."

>>10668326 ——————————————— antwiththecut phone message convo

>>10668162 ——————————————— @FBIPortland graphic (Caps: >>10668203, >>10668258)

Prive bord van Q

>>>/projectdcomms/ & Q's Trip-code: Q !!Hs1Jq13jV6

Past Q Posts

All Q's posts, archived at - qanon.app (qanon.pub) , qalerts.app , qanon.news , qposts.online

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

9edcd1  No.10680116

ALGEMEEN

Als je in de catalogus kijkt van de 8Kun, zie je diverse onderwerpen.

https://8kun.top/qresearch/catalog.html

Belangrijke dag om nooit te vergetenOns eerste broodje op 19-02-2019 >>5262118

Hoe ga je om met ClownsClown is een persoon die bewust misleid

>>2322789, >>2323031 Hoe ontdek je snel een Clown?

Het Plan

The Plan To Save The World - https://youtu.be/3vw9N96E-aQ - Ned ondertiteld

Killing The Mockingbird - https://youtu.be/80s5xuvzCtg - Ned ondertiteld

Q - We are the Plan - https://youtu.be/MRtEgdgj_XQ - Ned ondertiteld

Q - Dark To Light - https://youtu.be/NGuyUyRBsA4 - Ned ondertiteld

OPVALLEND BERICHTDeze krijgen voortaan een OB reply

>>8837615 Al de covid-19 bedrijfsreclames zijn hetzelfde.

>>8897414 Sun Pharma Nederland

>>8926585 92 miljard euro tekort

>>8997840 influenza, COVID-19 statistieken 2020

>>8999484 HCQ en Sulfasalazine bij reuma, artikel uit 1989

>>9813528 Welke buitenlandse groepen doneren grote sommen geld aan BLM?

>>10307089 Warroom/catalog voor memes en tactieken

>>10307156 Disney animatieserie 'The Owl House' nu met biseksueel hoofdpersonage

>>10355991 5th column dig

>>10356144 De Duitse Vijfde Colonne in de Tweede Wereldoorlog(1953)–L. de Jong

>>10357999 Qanon trend in Nederland

War Room

Twat en Meme storm: raak hen met alles wat je hebt!

[1] Zet #QAnon & @realDonaldTrump IN ELKE twat/retwat/antwoord: Dit is hoe newbies & normies onze twats kunnen vinden'

[2] Plaats alle EXTRA hashtags die je wil! En #FactsMatter # #UnitedNotDivided #SaveOurChildren #DisneyGate

#ObamaGate #WakeyUp #WeAreTheNewsNow #StopSpoedWet

[3] Meme en Meme en Meme some MOAR! Jouw memes zijn wat de Normies wakker maakt.

Raak ze hard, vanuit elke hoek, met elke meme die je hebt, RT andere tweets. BLIJF DOORGAAN!

Wees je eigen twatterstorm leger.

HUIDIGE EXPOSURE #QAnon: 40-70 MILJOEN EXPOSURES/DAG!

Verspreid de BOODSCHAP!

JIJ BENT HET NIEUWS!

Q Proofs

Q Proofs Threads —- Proofs of Q's Validity >>4004099

QProofs.com -- Website dedicated to Q Proofs

QAnonProofs.com — Website dedicated to Q Proofs

Book of Q Proofs - https://mega.nz/#F!afISyCoY!6N1lY_fcYFOz4OQpT82p2w

Sealed Indictments

Sealed Indictment Master – https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kVQwX9l9HJ5F76x05ic_YnU_Z5yiVS96LbzAOP66EzA/edit#gid=1525422677

Sealed Indictment Master Files Backup – https://drive.google.com/open?id=1iBS4WgngH8u8-wAqhehRIWCVBQKD8-5Y

Spread The Word

>>2006252 – The 'BE HEARD' Thread: Ideas, graphics and Q's in the wild

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

9edcd1  No.10680117

QPosts Archives

* QMap & Mirrors PDF:

MEGA: https://mega.nz/#!pjpS1aBI!LwepOu-CyC4UlLj2dXqkxiH49D813WetrOF0OCuIg1Y

MEDIAFIRE: https://www.mediafire.com/file/xszgdtiow4hups0/Q_Anon_-_The_Storm_-_X.VII.pdf/file

SCRIBD: https://www.scribd.com/document/419874308/Q-Anon-The-Storm-X-VII?secret_password=55SQ1tCYhuNR8ESzm50u

* Spreadsheet QPosts Q&A and all images backup: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Efm2AcuMJ7whuuB6T7ouOIwrE_9S-1vDJLAXIVPZU2g

* QPosts Archive, Players in the Game/ Analytics on Q posts & More: qalerts.app

* QPosts Archive, Searchable, interactive with user-explanations: qanon.pub qanon.app (Backup: qntmpkts.keybase.pub)

* QPosts Archive + RSS, Searchable, Analytics, Offsite Bread Archive: qanon.news

QPosts Archives in Other Formats

* Q Raw Text Dumps: 1: pastebin.com/3YwyKxJE / 2: pastebin.com/6SuUFk2t / 3: pastebin.com/iteQ8xAt

* Expanded Q Text Drops: pastebin.com/dfWVpBbY

* QMap Zip: enigma-q.com/qmap.zip

* Spreadsheet Timestamps/Deltas: docs.google.com/spreadsheets/d/1OqTR0hPipmL9NE4u_JAzBiWXov3YYOIZIw6nPe3t4wo/

* Memo & OIG Report Links: 8kun.top/qresearch/res/426641.html#427188

* Original, full-size images Q has posted: https://postimg.cc/gallery/29wdmgyze/

QResearch Search Engine

* Search all posts from QResearch: https://qresear.ch/

Tweet Tools

* Deleted Trump Tweets: https://factba.se/topic/deleted-tweets

* POTUS' Tweet Archive: trumptwitterarchive.com

* All My Tweets: Archive/Scan any Twatter account in text form: https://www.allmytweets.net/

* Twitter Video Downloader: http://twittervideodownloader.com/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

9edcd1  No.10680143

Other Tools

* Searchable Commercial Aviation Incident List: http://avherald.com

* Searchable Hussein WH visitor list: https://archive.org/details/WHvisitorlogs_2010-16_date

* Qcode Guide to Abbreviations: pastebin.com/UhK5tkgb

* Q Happenings Calendar 2018: https://mega.nz/#F!KPQiBJiY!dK3XRe4RYoXgWq_85u4-yg

* Stock Movement Scraper: http://qest.us (for seeing LARGE movements of $)

* Legal News: www.justice.gov/usao/pressreleases

* Federal Procurement Data System: https://www.fpds.gov/fpdsng_cms/index.php/en/

* Research Section Backup: >>>/comms/220 (updated 1.12.19)

* Advanced Google Search Operators: https://ahrefs.com/blog/google-advanced-search-operators/

* Federal Judicial Court dataset from 93 Federal Districts - Searchable db: https://bad-boys.us/

* Catalog of US Government Publications: https://catalog.gpo.gov/F?RN=306384688

* Fire Fox Archiver: Save Page WE https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/save-page-we/?src=search

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/the-archiver/?src=search

* Opera Archiver: View Page Archive & Cache https://github.com/dessant/view-page-archive

* Webpage Archiver: http://archive.md/

* Baker Tools v0.7.2: https://pastebin.com/L1p6iRzZ

* Check Criminal Cases: https://www.justice.gov/usao/find-your-united-states-attorney

* Get your Q clocks anytime (0 - 59 min past posts): https://q-clock.com

Meme Ammo

PUT to Memes60 >>10031965 for the Warehouse

GET from Warehouse — tagged, sorted, reformatted, compacted ammo from memers & scouts

USE Catalog to access over >77,000 memes — https://mega.nz/folder/VcZBSQpA#QyzqtX6hyKeUbNI6Nv2noA

Trending:

* Obamagate https://mega.nz/folder/VY5UQILJ#R3Sjsp5fdBst_1t2pl29dw

* Biden Everything Biden that isn’t in Obamagate or Ukraine folders — https://mega.nz/#F!cUhmUIzA!a-EOJx-VNCAlntYJA_LSQQ

* Kamala Biden’s running mate — https://mega.nz/folder/hMhwDabC#z12ZBjbeqey-JXq9A9PS3A

* Trump Successes v2 Promote Trump policies & actions — https://mega.nz/folder/MB4D1JrJ#GEEftK7VxpJ92_NSlDqydA

* VoterID / ElectionRigging Vote-by-mail, fraud — https://mega.nz/#F!EV4HkQ7A!fxp-5L2RjgKl1D3YK1xGYA

* HCQ — https://mega.nz/folder/AdAgCKRD#mC2IVsbIJ4J2qD07Pf9jxA

* Anarchy! BLM, Antifa, protests, law & order, defund/support police — https://mega.nz/folder/oYYjwYiC#8OUQyoljn9zdMQxxzotINA

Bread Archives (sites)

Board Archive - The main /research/ board archive: https://8kun.top/qresearch/archive/index.html

Offsite Archive - qanon.news/archives

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

9edcd1  No.10680161

File: 7b8f291174448d4⋯.png (914.24 KB, 940x712, 235:178, Bakker.png)

Nieuwe deeg:

https://pastebin.com/ZiuhHRJT

WWG1WGA

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

9edcd1  No.10680231

File: a002c2198e13fa3⋯.png (1.13 MB, 896x1294, 448:647, he_jij_daaar.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

714ff2  No.10680320

File: f3114ff578a3e46⋯.jpeg (44.19 KB, 694x390, 347:195, F5F94678_CA32_44E3_A31A_8….jpeg)

Het martelcomplex in Brabantse Wouter Plantage

dat in juni werd opgerold in het Brabantse Wouwse Plantage is volgens het Openbaar Ministerie gebouwd om ‘mensen in op te sluiten en onder mensonterende omstandigheden gruwelijk te bedreigen’. ==

Dat werd donderdag tijdens een eerste inleidende zitting tegen de zes verdachten bekendgemaakt.

Yelle Tieleman 17-09-20, 11:05 Laatste update: 12:42

10

De schok in Nederland was groot toen begin juli bekend werd dat in de Brabantse loods een heus martelcomplex was ontmanteld. In de loods werden zeven zeecontainers gevonden: zes daarvan waren ingericht als gevangeniscel. Een zevende werd door verdachten de ‘behandelkamer’ genoemd, compleet met tandartsstoel. Ook werden snoeischaren, takkenscharen, een vrieskist, scalpels en vingerklemmen, politie-uniformen, stopborden en zwaailichten aangetroffen. Het beeld was voor de recherche snel duidelijk: deze ruimte was ingericht als martelkamer om criminele rivalen in te gijzelen of te martelen.

https://www.ad.nl/binnenland/snoeischaren-scalpels-en-vingerklemmen-het-lag-allemaal-klaar-in-de-martelkamer~a5488c34/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

714ff2  No.10680341

File: 505d257415aa918⋯.jpeg (163.54 KB, 736x499, 736:499, 2C93A1DC_B54A_40E7_885A_3….jpeg)

Dank je bakker.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

60f66a  No.10680393

>>10680320 Het martelcomplex in Brabantse Wouter Plantage

OB

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

60f66a  No.10680760

YouTube embed. Click thumbnail to play.

nl Report 290: Joris Demmink: Jeffrey Epstein van de lage landen? Deel VI Slot

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

714ff2  No.10683113

File: 4fdea6fabdb1846⋯.jpeg (196.7 KB, 1315x1303, 1315:1303, 7B15F77B_35FC_430A_A782_7….jpeg)

File: 7690baa9d4a42b4⋯.jpeg (219.34 KB, 1384x1469, 1384:1469, 0A226B63_E916_46BD_B549_5….jpeg)

storingen bij Facebook en Instagram

https://www.demorgen.be/tech-wetenschap/storing-bij-facebook-en-instagram~b9557a33

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

714ff2  No.10683315

File: 5db698183f25fca⋯.png (78.43 KB, 498x280, 249:140, 3BB206C0_BE6D_4682_A6A7_99….png)

File: 12be1ffdca7fad8⋯.jpeg (516.87 KB, 1969x827, 1969:827, B0D2A0F1_A3E9_483A_B824_8….jpeg)

digitale camouflage voor memes

Goede draadje over digitale camouflage voor de memes, voor diegene die onze meme warriors zijn.

https://8kun.top/qresearch/res/10660694.html#10660694

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

60f66a  No.10683370

File: 65a1e78da9beb37⋯.jpeg (210.97 KB, 1080x1080, 1:1, 6778B107_D5F0_4AD0_B79B_D….jpeg)

Erg druk in de test straten. NOT!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

000000  No.10686707

Voice from the dark side: They are fucking with the MITM font injection bullshit again

8kun loads a webfont on every page load

http://jthnx5wyvjvzsxtu.onion/stylesheets/font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff2?v=4.3.0

Protect your Tor Browser NOW

If you're using Tor Browser, do this:

Enter "about:config" in the url bar, accept warning

Search for these, then double click on it to turn them to false:

gfx.downloadable_fonts.enabled > false

gfx.downloadable_fonts.woff2.enabled > false

They were busted before

MFSA2016-37 Firefox: Font vulnerabilities in the Graphite 2 library (CVE-2016-2801)

https://www.rapid7.com/db/vulnerabilities/mfsa2016-37-cve-2016-2801

A/T

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a05df5  No.10687225

File: 1bdd9f26e45daa4⋯.png (1.68 MB, 1396x909, 1396:909, pepe_kaasmarkt.png)

Qut, zat in verkeerde broodje LOL Maar iig welkom terug, bakker!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e43ddc  No.10689546

File: 2f0745d536ca090⋯.jpg (142.45 KB, 854x758, 427:379, 2f0745d536ca090381b1fc435c….jpg)

Cranberry and ginger farmers

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

65b058  No.10692363

File: bbc8a955fd5ec9e⋯.png (788.9 KB, 1206x771, 402:257, unfit.png)

#unfit documentaire

Kon hier nog niks over terugvinden in qresear. ch dus post het even hier.

Push van deze documentaire in nl, op social media wat opviel ineens.

https://www.2doc.nl/documentaires/series/2doc/2020/unfit-the-psychology-of-donald-trump.html

Is Donald Trump mentaal ziek? Er worden veel grapjes over de man gemaakt, maar kan het echt wetenschappelijk aangetoond worden dat hij niet alleen ongeschikt, maar ook ronduit gevaarlijk is als president van het machtigste land ter wereld?

De documentaire #Unfit: The Psychology of Donald Trump neemt een diepe duik in de hersenpan van een van de meest controversiële figuren uit de moderne geschiedenis. Deze diepe duik wordt genomen door allerlei psychologen en psychiaters, maar ook door George Conway (inderdaad, de man van) en Anthony Scaramucci, de man die bijna hoofd Communicatie van het Witte Huis was geworden onder Trump.

#Unfit: The Psychology of Donald Trump werpt een sociologische blik op het electoraat dat hem verkoos en het collectieve effect dat hij op de Amerikaanse maatschappij en instituten heeft. Al vanaf de campagne van 2016 wordt hij door psychologen onder de loep genomen, maar ze kwamen er nooit zo open voor uit als nu. Want voor het eerst hebben ze besloten dat het genoeg is geweest.

Regie: Dan Partland

https://www.imdb.com/name/nm0663991/

https://www.unfitfilm.com/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

65b058  No.10692482

File: 01b920e9bae1ca6⋯.jpg (255.13 KB, 1620x1080, 3:2, EiL_NdCX0AQkOkf.jpg)

File: 633516b1eef5aa6⋯.jpg (97.69 KB, 680x510, 4:3, EiMDx6hXYAAHqw8.jpg)

File: 025295b620a93d0⋯.jpg (84.42 KB, 680x510, 4:3, EiMDx6iWkAAljou.jpg)

File: ee0031a0aa6fb8e⋯.jpg (98.98 KB, 680x510, 4:3, EiMFkkXX0AAht23.jpg)

File: ddb4cffa1cdc0fc⋯.png (46.95 KB, 355x521, 355:521, twit_ExtinctionRebellion.png)

Ach, #ExtinctionRebellion trend op twitter

Goed om het nieuws en de beelden te volgen vandaag anons.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

60f66a  No.10695391

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Qnl Report 291: Qpost, Rig for red, Soros, PCR-Gate, Watten-staaf: Locked & Load, GoedLicht

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

60f66a  No.10709750

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Qnl Report 292: Qpost, Ruth Bader Ginsberg, Snuif-as, Halsema kiest partij, CoronaZaadcelKlimaatActivist

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.[Return][Go to top][Catalog][Nerve Center][Random][Post a Reply]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / choroy / cyber / hentai / islam / mu / newbrit / pdfs / rule34 ]