[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]

/vietnam/ - Vietkong's shitposts

Remember that your opinion dosent matter

Catalog  Archive

Name
Email
Subject
REC
STOP
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = required field[▶Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Embed
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webp,webm, mp4, mov, pdf
Max filesize is16 MB.
Max image dimensions are15000 x15000.
You may upload5 per post.


>you will take the vaccine

File: 45fcbbd3db4ecb0⋯.jpg (17.09 KB,540x359,540:359,49938378_2385220175040371_….jpg)

899346 No.969 [Open thread]

Chào mừng các bạn đến với /vietnam/, một imageboard của, và phục vụ vì cộng đồng người Việt.

Là một nơi phục vụ cho shitposter, giao lưu quốc tế,….,nên chúng tôi rất thoải mái về nội dung và bài đăng của các bạn.

Tuy nhiên, đây là một số LUẬT LỆ

1. Không được đăng CP ( (((aka child porn))) )

2. Không spam Ads, tin,….

3. Không giả làm người quản lý board, thành viên xung phong của board (à mà nếu bạn muốn tham gia quản lý thì có thể liên hệ với chúng tôi)

4. Không khuyến khích, kêu gọi các hành động tự làm hại bản thân, làm hại người khác.

Hình phạt:

Nếu vi phạm các điều 1,2,3, sẽ có 2 trường hợp sau xảy ra:

1: Nếu bạn vi phạm lần 1, 2, hình phạt sẽ là xóa post hoặc ban tạm thời

2:Nếu tiếp tục tái diễn đến lần 3, bạn sẽ bị ban IP vĩnh viễn

>Vậy tôi có thể làm gì nếu bị ban?

Liên lạc cho page trên Fb, hoặc đăng bài trên Gr yêu cầu kiểm duyệt lại lý do bị ban

>Tôi bị một người (hoặc nhiều người) bắt nạt khi ở trên đây

Bạn cần liên lạc cho chúng tôi qua Page Cộng đồng 4chan /vietnam/ 4, cung cấp bằng chứng cụ thể, và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn.

>Sao mọi người trên này xấu tính vậy?

Đây là internet, chấp nhận đi, ý kiến của bạn hay của người khác không quan trọng đâu.

>Liệu địa chỉ IP hay thông tin cá nhân của tôi có bị lộ không/

Không, chúng tôi sẽ đảm bảo sự an toàn thông tin cho bạn.

Một số link hữu ích cho bạn: (đéo có đâu)

https://8kun.top/faq.html

https://www.facebook.com/groups/376518819605306 (gr mới)

https://www.fPost too long. Click here to view the full text.

8 postsand2 image repliesomitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.
Post last edited at

515ec2 No.2978

>>2977

Tưởng khó gặp mà tôi từng dính rồi đấy. Lại phải khởi động lại thiết bị mạng để nhận IP khác.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.b4209e No.3185 [Open thread]

>có thằng bạn giờ học năng khiếu chuyên anh

>nó bảo tiếng anh éo còn học gì hết

>chỉ cần tiếp xúc nhiều với tiếng Anh và làm mọi thứ kể cả ngẫm nghĩ, nói chuyện với bản thân cũng bằng tiếng Anh

> nó nói ngày xưa nó coi youtube trên 8h/1 ngày

> t cũng thế

>nhưng éo giỏi như nó

>mà ngu còn ngu grammar là một đằng

>các anon xin tip với

2 postsomitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

303921 No.3220

Việc học một ngôn ngữ, kể cả tiếng Việt đều như nhau. Đọc sách, xem phim, nghe nhạc, nói chung là phải tiếp xúc với văn hoá của ngôn ngữ đó thì mới khá lên được.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d60ba9 No.3224

lên discord, vào vc. Để thành thạo sử dùng 1 ngôn ngữ thì giao tiếp với người bản địa. Giao tiếp qua âm thanh xuất hiện trc chữ nên OP cứ giao tiếp nhiều vào r khi học grammar sẽ vỡ ra. Grammar thì học từ sách giáo khoa thôi. Đừng học grammar qua giao tiếp vì ít người để tâm đến nó khi nói.

thành thạo giao tiếp hàng ngày, hiểu ngữ pháp r thì tiếp theo là xây dựng từ vựng. Nhanh nhất là đọc các sách liên quan đến chuyên ngành mình quan tâm. Nếu thích văn vở thơ ca thì đọc văn học cổ điển để nói thứ tiếng đúng.

Tôi thì k thích sự ngu hóa của tiếng anh hiện đại (đặc chưng của dân da đen tại mỹ, anh). Ngữ pháp thì sai, các từ mới mấy anh tạo ra thì toàn những thứ bậy. E.g. dawg, bruh, rizz…

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d60ba9 No.3225

>>3216

>t thích /ck/ với /g/ (mới từ 4chan lên 8kun chưa rõ tên các board lol) thành ra t toàn xem mấy kênh nước ngoài về cái đấy. phụ đề thì t để tiếng anh hoặc tiếng anh tự động (ngày xưa nó như cứt thôi, bh chính xác phết), hôm nào thấy lười nghĩ t mới để tiếng việt

God Bless. 2 board đấy tôi cx browse. Cả /sci/ nx

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211676 No.3226

>smh toi dang bai nay tu hoi cap ba

> update bay gio toi hoc dai hoc roi

> I guess this forum is dead anyway

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

ca8a55 No.3227

>>3226

thế giờ đã giỏi được lên tí nào chưa

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.73d632 No.3221 [Open thread]

Bạn cảm thấy thế nào về quy hoạch đô thị của /vietnam/? Sự phụ thuộc vào xe máy như giờ có phải là giải pháp cho 1 đất nước gần 100,000,000 người ko?

op rất mong có sự phát triển về phương tiện công cộng như xe bus, tram, hoặc đường tàu (fuck cát linh)

recommended read:

https://tuoitre.vn/sau-nam-2030-dung-hoac-han-che-xe-may-thuc-hien-ra-sao-20220410073841697.htm

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

73d632 No.3222

moar recommended read

https://dantri.com.vn/xa-hoi/den-nam-2030-ha-noi-muon-co-them-14-lan-duong-uu-tien-cho-xe-buyt-20211125143801410.htm

FYI op ủng hộ xây làn cao tốc dành cho các phương tiện vận chuyển. Chỉ mong là trong nội đô sẽ có giải pháp thân thiện hơn cho người đi bộ, người đi xe đạp

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

73d632 No.3223

File: f0d7aad0148df38⋯.png (715.39 KB,526x1081,526:1081,ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 274fec3740d407c⋯.jpg (111.53 KB,1280x1275,256:255,1680103916904527.jpg)

beee29 No.3219 [Open thread]

Chào mấy anon trên /vietnam/ nhé, em lên đây là hỏi về mấy cái tool facebook dùng để rip acc mà các anon có thể biết (hoặc nghe nói tới). Em sẽ không nói rằng mình đang định đi rip fb mấy con phò non đang nói xấu em đâu.

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.


38e065 No.3218 [Open thread]

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.


File: f922ef63149805a⋯.png (5.98 MB,2048x1544,256:193,ClipboardImage.png)

221bfa No.3217 [Open thread]

board chết trôi nnay kbiet có thằng nào vào reply k

Ở đây bàn về các kiểu xe cộ (PKL, wave & dream dân tổ, kể cả ô tô cx đc), đồ chơi xe cộ, văn hóa giao thông nói chung. Stunt hay lập đoàn motard mô tủng cũng ok hết, rủ nhau lên trường đua Hoàn Kiếm thì cứ vào đây.

>inb4 "yêu dân tổ khổ không em"

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.


File: 7a6ba2009f08ee1⋯.jpg (51.24 KB,355x276,355:276,1627103103176.jpg)

3155f1 No.3211 [Open thread]

https://odysee.com/@ukcolumn:9/d4ce-symposium-day-1:c

Tập hợp những bác sĩ hoặc tiến sĩ nói về ảnh hưởng của COV và the V@XX về chính trị, nhân quyền, kinh tế.

Tao biết tụi bây bị mất nhân quyền riết giống như chó bị thiến dái.

Nếu tao là tụi bây tao sẽ nghiên cứu cách tạo máy cất nước, với cách làm vườn.

Với lại tụi bây có biết trong nước đái có nhiều nitrate lắm không. Nếu mà ai muốn chế ANFO thì giờ biết rồi đó.

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

3155f1 No.3212

File: b3b3e568d5be0b9⋯.png (555.04 KB,1100x720,55:36,1627102867149.png)

>>3211

>Thằng lồn này nó nói con cặc gì thế.

Thứ nhất, nếu mày im lặng, và đéo dám lên tiếng, nói cách khác là CHẤP HÀNH. Mày đang tiếp tay cho hệ thống để lấy mất quyền tự do của thế hệ sau này của bọn mày.

Có nghĩa là sao? Không những mày phải bú cu và bợ đít cho sếp của mày và mấy lồn đảng viên, nhưng con mày phải theo cái vòng lẩn quẩn đó. Có nghĩa là vợ mày sau 30 tuổi (là lúc 90% trứng của nó đã rụng hết) và sau khi lồn nó banh chành mới cưới mày. Có nghĩa là sau này con mày lớn, nếu là nam, có khi nó sẽ cắt con cặc nó. nếu là nữ, nó sẽ cắt bộ ngực. Con trai mày có khi nó sẽ khoái thằng khác đụ lỗ đít nó. Đây là những thứ tụi mày đang tiếp tay nếu tụi bay vẫn tiếp tục chấp hành.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

3155f1 No.3213

>>3212

>Oh shit! Nhà nước đã mất độc quyền về bạo lực. Tao tham gia chiến tranh thế hệ thứ 5 như thế nào

TẮT CÁI TIVI ĐI.

ĐÉO CÓ NGHE TUYÊN TRUYỀN NỮA. Tụi mày biết rõ là tất cả chương trình trước khi qua tv phải có sự đồng ý của bộ thông tin và truyền thông mà. Vậy tụi bây coi mấy cái đéo có phải là sự thật để làm gì. Tự MK-Ultra bản thân à.

Block facebook hoàn toàn. Lên mạng tìm cách chặn ip facebook dùng tường lửa.

Facebook có server ở việt nam. Youtube cũng vậy. Khi đăng ký tụi nó kiểm sdt hết rồi. Twitter cũng thế. Gmail pozzed. Còn protonmail với GAB. Muốn đăng video lên BITCHUTE mà coi. Đăng dùng TOR.

Đối với mấy thằng đến giờ này còn đéo quan tâm. Tụi bây biết sao gái VN khoái trai Tây không, tại vì nó ngầu, vì nó có tự do, có tự trọng thứ tao thấy dân Việt Nam đã mất từ lâu.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

eb163c No.3215

>>3213

>Tụi bây biết sao gái VN khoái trai Tây không, tại vì nó ngầu, vì nó có tự do, có tự trọng thứ tao thấy dân Việt Nam đã mất từ lâu.

Đéo phải, tại da trắng nó đẹp hơn da vàng và đen, và nó giàu. Bây giờ tự do cc. Thách mấy thằng bên đó dám dán banner FUCK NIGGER đấy.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 5565c38ad22e9c0⋯.png (414.15 KB,600x388,150:97,ClipboardImage.png)

931cc3 No.3214 [Open thread]

>đòi vaccine

>đòi vaccine loại tây

>đòi gỡ cách ly

>đòi được hỗ trợ tiền covid

>đòi đi làm

>đòi được miễn đóng tiền điện , nước , tiền nhà , tiền khám chữa bệnh , thuốc men…

….

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.


File: 5ab2b53b0b07242⋯.jpg (41.84 KB,550x550,1:1,47f4dfb634e076ff7c5418580e….jpg)

eb2540 No.3148 [Open thread]

Cái board bên này thì chết luôn chết xuống, còn bên fo chan nồ thì đếu có thím nào làm board tiếng Vịt.

Sao? Các thím có đang gặm cuốn sách nào không? Tui mới đọc xong 2 cuốn của Tony Buổi Sáng, thấy khá nhiều bài hay dù cho có bất đồng quan điểm với một số bài.

Mấy thím nào thấy hơi chênh vênh hay mệt mỏi với đời thì nên đọc ha.

Mà hình như ở Việt Nam ít ai viết tiểu thuyết thể loại Khoa Học Viễn Tưởng (Sci-fi) hay Huyển Ảo (Fantasy) nhễ? Tối qua có sệt google mà lèo tèo 3-4 cuốn.

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

0cd247 No.3149

>>3148

>Mà hình như ở Việt Nam ít ai viết tiểu thuyết thể loại Khoa Học Viễn Tưởng (Sci-fi) hay Huyển Ảo (Fantasy) nhễ?

chắc có truyện tranh thì nhiều, chứ Việt Nam không có nổi mấy cái viễn tưởng lắm

>Các thím có đang gặm cuốn sách nào không?

mới đọc xong cuốn Kafka bên bờ biển xong, nói chung là không hợp nên t thấy không vô. T đang đọc cuốn Suy tưởng của Marcus Areulius, cơ mà có vẻ bản Việt dịch khá là tệ nên t chuyển sang đọc bản Eng, vốn là một sự hành hạ, nhưng không sao.

sau một tuần căng thẳng t hay dành 1 buổi chiều đọc sách, tầm vài tiếng gì đó. Không phải dạng đọc nhiều như bác nhưng nói chung la t cũng thích sách

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4770e4 No.3150

>>3148

Vào /asean/ mà chém. Chứ bên đó có vẻ ít người, lập một thread riêng chắc cũng chết sớm thôi.

À mà tôi không đọc sách bao giờ.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

0a02b8 No.3210

>>3148

Tiếng Việt chết rồi. Chuyển sang tiếng anh mà dùng.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 89e7a83836db996⋯.png (114.02 KB,250x480,25:48,OP_.png)

2ea684 No.3200 [Open thread]

tôi muốn có bạn gái 2D như này phải làm gì anh em

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e19535 No.3201

File: d562eef3f6cd33d⋯.jpg (3.14 KB,125x114,125:114,smug.jpg)

Đi ngủ đi fence, biết đâu trong cơn mơ lại có.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1ff071 No.3209

File: 82ac6cef834869d⋯.png (139.46 KB,240x659,240:659,1007.png)

>tôi muốn có bạn gái 2D như này phải làm gì anh em

Mua thuốc ngủ, tầm 20 viên, chọn một ngày đẹp trời, nằm xuống, suy nghĩ về waifu của mày, uống 20 viên cùng một lúc và nhắm mắt nằm ngủ. Nếu may mắn thì mày sẽ chết và được gặp waifu của mày ở thế giới bên kia. Không thì mày vào coma và đời mày tàn.

Nếu mày hỏi câu này tức nghĩa là mày đéo có một cuộc đời hẳn hoi, nên là đối mặt với thực tế đi.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 9db4a00349e809c⋯.jpg (116.84 KB,600x395,120:79,Screenshot_20190713-165116.jpg)

8d8c17 No.2498 [Open thread]

Có việc đéo gì với lũ con gái phương Tây vậy các ông

>tôi 1m81, cố là 1m82

>75kg, fit

>tôi biết lắng nghe

>tôi giỏi giao tiếp

>tôi có khẩu vị tốt với anime

>tôi nghe nhiều hip hop

>tôi ăn mặc đẹp

Tôi nghĩ tôi đáng được yêu quý

10 postsand2 image repliesomitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

64101d No.2542

>>2498

>Có khẩu vị tốt

>Anime

Chọn một trong hai cái.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

bda354 No.2545

YouTube embed. Click thumbnail to play.

> Tự tin số 1

> lắng nghe có nghĩa là không có gì họ sẽ luôn coi bạn là bạn vĩnh viễn nếu đó là tất cả những gì bạn làm

> Bạn phải có những sở thích riêng mà không phải là phim hoạt hình và trò chơi video.

> Họ muốn ai đó có thể thách thức họ không chỉ đẩy mạnh

> Học văn hóa học những gì buồn cười nếu bạn hiểu tiếng Anh cũng xem podcast bắt chước điều đó.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

3e18ae No.2546

>>2545

Uhmm, google translate?

The wording is abit off mate

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

bb96d5 No.2555

>>2545

most of us can understand english to some extent, so you dont need to us gg-trans

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

ea48da No.3208

-thưc dây

-chơi điên thoai tơi trưa

-nghe tiêng loa phong chông dich

-ditmechina

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 9969f5ef3d39291⋯.jpeg (5.18 KB,245x206,245:206,t_i_xu_ng_6_.jpeg)

db7792 No.3178 [Open thread]

welp có thể mấy ông bảo tôi yếu vc nhưng đây coi nhưng là tiểu sử của cuộc đời tôi, tôi cũng không có ý gì đâu nhưng tôi nghĩ sẽ có ai đó đọc đường và đồng cảm với tôi

>Tôi

>Nạn nhân của ly thân (có thể sắp thành ly hôn rồi)

>Có gia đình thứ 2

>Tôi bị sốc tâm lý từ đó, cũng được 2 năm rồi

>Ban đầu tôi cũng ghét người bố nuôi của tôi (gọi là bố 2 từ đây)

>Tôi bắt đầu bị ám ảnh về một gia đình trọn vẹn, cùng suy nghĩ ảo tưởng về mình sẽ gầy dựng một gia đình tốt hơn trong tương lai, đỡ thảm hại hơn bây giờ

>Người bố 2 của tôi là một doanh nhân, tuy vậy ông ấy luôn khiên tốn và luôn tot ra như là một quý ông, cùng với ông ấy rất giữ chữ tín

>Tôi khá ngưỡng mộ ông ấy, đôi khi cũng ghét thật do 2 bố con đôi khi tranh cãi nhau mà

>Đầu năm nay tôi đã cố gắng phấn đấu, tôi muốn trở thành một doanh nhân, một thương nhân giỏi như ông ấy, nên đã học rất nhiều

Kết quả là tôi đã đạt được một số điểm cực kì tiến bộ, tôi tự hào và hớn hở chạy về báo tin. Và các ông biết gì không? Đầu năm ông ấy chỉ nói con được học sinh giỏi và HỌC như nào để con cảm thấy giỏi là được. Và thế đó, tôi cảm thấy đã tiến bộ khi đang ở rank 6 7 gì đó trong lớp.

>Ông ấy bảo rất không hài lòng, kèm theo đó là một tiếng thở dài

>Ông ấy bảo tôi còn non lắm, học như này có đi bú cặc chứ thi đại học còn chưa chắc nổi

Tại sao vậy? Tôi chỉ đang cố gắng chứng minh mình thật sự xứng đáng là con ông ấy thôi mà? Và tôi bắt đầu những suy nghĩ tiêu cực, vac tôi không chắc nữa nhưng google bảo tôi đang bị stress

>Đau đầu thường xuyên

>Rối loạn tiêu hoá (ăn không ngon và đau bụng mãi)

Và tôi đang sống như này một tuần nay rồi, các ông có thể cho tôi một ít lời khuyên tôi nên làm gì? Ông ấy muốn tôi phải trên 9,5 điểm, điều mà đến nhất khối trường tôi chỉ mới có 9.4. tôi sợ tôi không làm được. Cuối năm sẽ có một phần thưởng cực kì bất ngờ, tôi không rõ đó là gì nhưng tôi đã set kèo là một chuyến du lịch đến những nơi tôi thíchPost too long. Click here to view the full text.

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

754df1 No.3207

My Venezuelan friend told me some inspiring things. Say out loud you will get these points. Visualize it. The negative thoughts come from the devil. But also, do not tell others of your achievements and your happy news because the devil hears this and tries to take the achievements away. You need to start believing in yourself <3

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 8f20a993518fc3c⋯.png (7.64 KB,230x219,230:219,t_i_xu_ng.png)

45b284 No.3205 [Open thread]

>có máy mới

>hí hửng đợi hết dịch và khoe với bọn bạn ở lớp

>nhận ra mình đã tốt nghiệp cấp 2 và không phải đến trường sau khi hết dịchnr

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.


File: 03d1a60bbfb8211⋯.jpg (86.29 KB,405x720,9:16,03d.jpg)

c2aa43 No.3204 [Open thread]

>vâng, tôi sẽ giải captcha để đăng bài trên board

>vâng, tôi muốn bài của tôi được đăng lên trang và nhóm fb

>vâng, tôi sẽ làm điều đó vì admin

>vâng, tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.


cbd952 No.3202 [Open thread]

Lũ chúng bây ngưng dùng từ "chiếc" cho mọi thứ như 1 đứa thiểu năng được không

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4d5e44 No.3203

File: 03d1a60bbfb8211⋯.jpg (86.29 KB,405x720,9:16,03d.jpg)

Tôi xin lỗi, tôi sẽ ngưng dùng từ "chiếc" ngay bây giờ.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.Delete Post [ ]
[]
Previous [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
| Catalog | Nerve Center | Random
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]