[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / abcu / abdl / alleycat / covid19 / lewd / random / tech / warroom ]

/vietnam/ - Vietkong's shitposts

Remember that your opinion dosent matter

Catalog   Archive

Name
Email
Subject
Comment *
Verification *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Embed
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Voice recorder Show voice recorder

(the Stop button will be clickable 5 seconds after you press Record)
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, pdf
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 5 per post.


Ngập lol. Happy swimming boiz

File: 45fcbbd3db4ecb0⋯.jpg (17,09 KB, 540x359, 540:359, 49938378_2385220175040371_….jpg)

899346  No.969[Reply]

Chào mừng các bạn đến với /vietnam/, một imageboard của, và phục vụ vì cộng đồng người Việt.

Là một nơi phục vụ cho shitposter, giao lưu quốc tế,….,nên chúng tôi rất thoải mái về nội dung và bài đăng của các bạn.

Tuy nhiên, đây là một số LUẬT LỆ

1. Không được đăng CP ( (((aka child porn))) )

2. Không spam Ads, tin,….

3. Không giả làm người quản lý board, thành viên xung phong của board (à mà nếu bạn muốn tham gia quản lý thì có thể liên hệ với chúng tôi)

4. Không khuyến khích, kêu gọi các hành động tự làm hại bản thân, làm hại người khác.

Hình phạt:

Nếu vi phạm các điều 1,2,3, sẽ có 2 trường hợp sau xảy ra:

1: Nếu bạn vi phạm lần 1, 2, hình phạt sẽ là xóa post hoặc ban tạm thời

2:Nếu tiếp tục tái diễn đến lần 3, bạn sẽ bị ban IP vĩnh viễn

>Vậy tôi có thể làm gì nếu bị ban?

Liên lạc cho page trên Fb, hoặc đăng bài trên Gr yêu cầu kiểm duyệt lại lý do bị ban

>Tôi bị một người (hoặc nhiều người) bắt nạt khi ở trên đây

Bạn cần liên lạc cho chúng tôi qua Page Cộng đồng 4chan /vietnam/ 4, cung cấp bằng chứng cụ thể, và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn.

>Sao mọi người trên này xấu tính vậy?

Đây là internet, chấp nhận đi, ý kiến của bạn hay của người khác không quan trọng đâu.

>Liệu địa chỉ IP hay thông tin cá nhân của tôi có bị lộ không/

Không, chúng tôi sẽ đảm bảo sự an toàn thông tin cho bạn.

Một số link hữu ích cho bạn: (đéo có đâu)

https://8kun.top/faq.html

https://www.facebook.com/groups/376518819605306 (gr mới)

https://www.fPost too long. Click here to view the full text.

8 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.
Post last edited at

515ec2  No.2978

>>2977

Tưởng khó gặp mà tôi từng dính rồi đấy. Lại phải khởi động lại thiết bị mạng để nhận IP khác.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.8bceac  No.3131[Reply]

DEADASS BOARD

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.


File: c8165ae22da36af⋯.jpg (51,86 KB, 705x726, 235:242, 120215714_169961881379482_….jpg)

1791e9  No.3124[Reply]

bảng rất chết, làm sao để hồi sinh?

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

c037a1  No.3125

File: af880b9040b9639⋯.jpg (39,63 KB, 582x601, 582:601, 120241273_169814458060891_….jpg)

jk các ông có biết extension nào tương tự như 4chanX nhưng cho 8kun không? tôi đang cần tại vì giao diện default khó nhìn vc

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

b4017c  No.3126

pic hình như là saya no uta đúng ko?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

af1f29  No.3127

Tôi không biết nữa ông ơi

>>3126

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7af249  No.3128

>>3126

Trông không giống lắm.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

af1f29  No.3130

>>3128

Ông biết chỗ nào tìm được nhiều ảnh như thế nữa không? Cho tôi xin với

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: bcdae47f309cc75⋯.webm (3,83 MB, 1032x718, 516:359, vrchat.webm)

95cf10  No.3129[Reply]

Lại một tuần nữa.

Mới đi làm được có hai tuần nhưng ngay sau hôm đầu tôi đã có viễn cảnh phải làm công việc đó suốt cả đời. Không có cái kết trong tầm nhìn.

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.


File: d465e8f915c11c0⋯.png (4,95 KB, 390x219, 130:73, 2019.png)

99b836  No.2681[Reply]

Sắp sang thập kỉ mới rồi.

Các ông review thập kỉ vừa rồi của các ông đi.

>Bệnh hơn nhiều (do Internet + (((tuổi đó))) )

>Được tiếp xúc Internet không giới hạn khi được tặng máy tính

>Tìm ra 4chan trong vòng 4 tháng sau khi có máy tính đầu tiên

<Và vài trang web khác

>Lần đầu tiên hòa đồng với lớp -> lần đầu tiên có nhiều bạn

>Vài kỉ niệm đáng nhớ

>Không có thành tích gì

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

44569c  No.2682

File: 6e8e4fb9dbad580⋯.gif (897,09 KB, 800x430, 80:43, 1545997920882.gif)

>>2681

thập kỉ này ko phải thời của t, có lẽ thập kỉ sau có thể là thập kỉ của tôi

>tfw tôi mua con laptop ở một hiệu cầm đồ với giá 3 triệu, và sau 4 năm nó vẫn khỏe vl. Tôi dùng nó vừa để chơi game, làm việc, kiếm tiền,….

Tôi nghĩ đôi khi rác của người này lại là gia tài với người khác

Chúc mừng năm mới mọi ng

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

ef55ad  No.2687

Thập kỷ mà tôi từ một thằng trẻ con lên thiếu niên.

> rất nhiều chuyện xảy ra

> có nhiều thành tựu mà tôi nghĩ là chấp nhận được

> chiếc máy tính của tôi đã ròng rã từ 2009 đến nay. Tôi đã tháo ổ cứng vì nó đang caution rồi, đã archive và gói ghém cất kĩ. Một ngày nào đó trong tương lai tôi sẽ mở nó ra vậy

> đã dùng qua 16 cái điện thoại

> lưu trữ được nhiều sách, tài liệu, phim ảnh

> đã tham dự nhiều sự kiện lớn trên internet, chứng kiến sự phát triển và lụi tàn của các trend/forum/website,… tôi nhớ vns, vn-z, truongton, xacchet, cab, haivl,

> minecraft, 2015 thì agario

> xem anime, đọc manga, trở thành một fan touhou

> không thành công như người khác nhưng tôi thấy đây là một thập kỷ đáng nhớ. Tôi đã có nhiều kỷ niệm buồn vui trong những năm này.

> lần tới chúng ta lại review khi đến dịp tết âm

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

ef55ad  No.2830

Xem thread này tôi thấy như kiểu mọi dự định hồi đầu năm của tôi bỏ đi hết ấy.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

3400ce  No.3123

>>2682

>thập kỉ này ko phải thời của t, có lẽ thập kỉ sau có thể là thập kỉ của tôi

Bruh

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 54b7ffa37352ca9⋯.jpeg (28,94 KB, 472x376, 59:47, C0CF7581-BC63-4474-9EC9-6….jpeg)

81f9d4  No.2054[Reply]

>một nhóc lớp 11

>ngồi trong lớp chờ nghỉ hè

>channan.mkv

>không chơi game, cũng không đem earphone để xem phim

>lướt 8chan

Vãi cứt có ông nào up ảnh lesbian transgender dưới kia và nó thu hút sự chú ý của đám bạn cùng lớp

>edgelord xuất hiện

Trở thành một tên bệnh hoạn

:(

Btw, có ông nào chỉ cho tôi cách giết thời gian mà có ích không.

Có điều gì mà tôi nên làm trước khi kết thúc cấp 3?

23 posts and 7 image replies omitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6e6b9f  No.2979

Cảm ơn virus Vũ Hán. Thay vì hoàn thành sớm kì thi thì tôi đang phải ôn luyện dưới cái nóng cháy bỏng.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

ab4101  No.3117

>>2813

Meh. Cuộc sống trong dịch ko khác là bao. Cầm sách đọc như cầm sách giáo khoa thui. Ngồi nhà học bài, xem tin tức phá đập, phản động vn blah blah.

Nhưng mà ko nản chí, thực sự thì ở nhà có nhiều thời gian hơn nên nghĩ cho bản thân nhiều hơn. Nên tự nhiên có những định hướng cho bản thân (Cũng sắp 6 múi)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

08686c  No.3120

File: 4f3430d6268dc32⋯.png (68,51 KB, 1366x768, 683:384, ClipboardImage.png)

OP đây ạ. Mọi thứ đã ổn thoả rồi mọi người.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1563aa  No.3121

Ai xoá post của tôi sao? Hay là trang web có vấn đề nhỉ?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7c214f  No.3122

>>3121

kcg

Trang web có vấn đề thôi

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 3cecd41f5b4a7a5⋯.jpg (108,35 KB, 640x640, 1:1, 55528354.jpg)

68f697  No.2614[Reply]

Bình thường thủ dâm bao nhiêu lần 1 ngày/tuần/tháng là tốt nhỉ mấy ông ? Tôi làm trò này hơn 4 năm rồi mà còn chưa biết tầng suất tốt nhất cho mình, có lúc 1 ngày 3 lần, có lúc 1 tháng 1 lần. Tôi hỏi chỉ

muốn tốt cho cậu bé của tôi.

10 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1cbe7c  No.2802

Thực sự thủ dâm tốt mà không tốt

Tốt là mình ngủ dễ hơn, tự tiêm một tí dopamine vào não. Hơn nữa, thủ dâm làm giảm nguy cơ bị ung thư tuyến tiền liệt

Không tốt là chú bị… Ờ… Đen vâu và về sau sẽ rất đau và có nguy cơ cao bị liệt dương (quá mạnh và quá nhiều)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e8a9a0  No.2827

>>2802

Sau một thời gian thủ dâm cường độ mạnh và tần suất cao thì như kiểu tôi chán nghịch chim luôn rồi ấy. Thích thì vẫn cương lên được nhưng không muốn sục. Đọc hentai ecchi các thứ vẫn thích nhưng không bị rỉ nước hay nứng. Thế này có là bình thường không?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

5fd225  No.2833

>>2827

liệt dương

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

f0ddbc  No.2835

>>2827

haha hỏng chim

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

28db2f  No.3119

>>2827

Chú bị nghiện game chưa? Bởi vì chú đang ở một cái plateau (sườn dốc).

- Khi cum, chú giải phóng dopamine trong não, nó khiến ta trở nên hưng phấn, dễ chịu (cảm giác cực khoái).

+) Nhưng mà não bộ, cũng như là con người, co khả năng thích nghi - > Não bộ làm quen dần với cường độ dopamine được giải phóng sau khi đạt cực khoái.

-> Chú thủ dâm càng nhiều thì não bôn càng phải tiết ra càng nhiều dopamine mới khiến ta cảm thấy khóai lạc. Cho đến khi chú không thể bắn ra tinh mãi được.

-> Giải thích lí do tại sao chú thủ dâm càng nhiều càng thấy chán, mất động lực. Đôi khi nhụt chí và có thể dẫn đến "chầm kảm" .

(+) Nói đúng ra là đây là một trong những quá trình của con nghiện thui. 1 là xúc tác. 2 là cảm giác. 3 là tần suất. 4 là suy nhược và 5 là buông bỏ.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 9ecd41064a609c3⋯.jpg (8,21 KB, 112x112, 1:1, IMG_5244.JPG)

aff6f0  No.1863[Reply]

okay /vietnam/

tôi có chuyện cần nói ra, vì không nói ra thì tôi sẽ tự rút xương sống mình ra mất

>be me

>2k1

>Quận 9 ở trong Nam, một cái shit hole thật sự

>ba tôi li dị mẹ tôi lúc tôi học lớp 4

normalshit.mp4

>nhưng mẹ vẫn ở với ba tôi để lo cho hai anh em tôi

>một ngày nọ vì một lý do gì đó bả không chịu nổi ba tôi nữa nên đã đem tụi tôi ra sống riêng với tiền trợ cấp 5tr/ tháng của ba tôi và tiền đi làm của mẹ

>karen

>mẹ tôi thì không nói, nhưng còn ba, tôi đã biết lý do mẹ tôi bỏ ổng

>ba tôi ngoại tình, ye, normal

>năm tôi lên lớp 6, tôi dọn lại về ở với ba vì gần trường, ổng dắt vợ mới về nhà

>real shit

>no shame

>ổng bắt thằng em tôi gọi bả là mẹ

>what the fuck ?

>nhà cũ của ba tôi có cái gát khá là yếu

>tôi ngủ ở dưới, tầm 2h 3h sáng, gát rung ồn đến mức làm tôi thức dậy, tôi thừa biết chuyện gì đang xảy ra (năm lớp 2 tôi bị gửi qua nhà họ hàng vì ba mẹ bận việc, yeah, uncle touch my bugle, yike), tôi đã là một degenerate từ nhỏ

>nhiều lúc thấy ổng ở chuồng đi từ trên gác xuống

>cái bà mà ổng đem về chắc tôi gọi là chị cũng đc, hơn tôi có 10 tuổi

>bả ở dơ kinh khủng, mồm hôi,..

>ba tôi chả kém, mặc dù nhà vệ sinh có vòi xịt, ổng lại ngồi xuống sàn rồi lấy vòi đó xịt, oh fuck, nhiều lúc vào thấy shit trên sàn, tôi có nói ổng vấn đề đó, ổng bảo ai chả làm vậy, bảo tôi làm sai khác người các kiểu cho đến khi tôi lên google" cách sử dụng vòi xịt" đưa ổng xem thì ổng mới im

>ổng gần như 7 ngày một tuần thì 4 ngày say, ổng hay nude trong nhà lúc xay với lí do là nóng, đến nổi bây giờ tôi xem đó là bình thường và ổng thì cứ tự nhiên như là chả có gì

>mấy lúc ổng đi shid thì Post too long. Click here to view the full text.

15 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

2fe5b7  No.1981

>>1928

Oh no. I forgot to tell you that he was born in 2001.

Xin lỗi OP vì dịch ngu. ; _ ; thiếu dòng rồi

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

131c4e  No.1992

>>1981

OP đây

no problem tard

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

b36564  No.2004

>>1992

Thật vui vì biết ông còn sống :D

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d27d23  No.2920

>>1992

Anon còn sống không?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

5dc6d3  No.3118

>>1992

Bruh. Ai ngờ Southtard like u lại có tuổi thơ… Đặc biệt đến mức… Dị thường. Thực sự thì… Ko biết nói thế nào nào luôn.

Cho dù "chú" có đi làm thế nào đi thì cũng nên dành 35% tiền lương để 10 năm sau đầu tư vào việc mìn thích.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 47c898982cee135⋯.png (97,76 KB, 458x341, 458:341, Consoom.PNG)

81003a  No.3112[Reply]

>Be me

>Get into tech work

>Co-workers can't stop talking about what the latest shiny bulshytt the Sony or Google shit out.

Thật thì tui cũng không có vấn đề nếu chỉ là như vầy, nhưng cái làm tui khó chịu là tụi nó mượn tiền tui và sẵn sàng chi luôn gần cả tháng lương để mua mấy thứ đó.

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

f0648d  No.3113

>>3112

>reeeee how dare people buy things

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

81003a  No.3114

File: f4f91fcc25aef28⋯.png (56,05 KB, 433x343, 433:343, Consoomer.PNG)

>>3113

>>reeeee how dare people buy things

Về lại lớp đọc hiểu đi em.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

93ea49  No.3116

Lmao đồng nghiệp không có chuyện gì để nói ngoài chuyên môn và tin tức thì chỗ đó không hợp cạ r. Chú nên xem xét apply chỗ khác hoặc trở nên khác biệt để người ta cũng khác

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 04bdd523b2aed46⋯.jpg (8,7 KB, 696x696, 1:1, 26047323_387388135037725_8….jpg)

ca00ae  No.1291[Reply][Last 50 Posts]

Tôi sẽ đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình vào ngày 21/03, lý do tôi chọn ngày này vì hôm đó là sinh nhật tôi - 1 con nhỏ vô dụng vcl.. tôi viết cái này ko phải để nói mình tRầM cẢm nhằm gây chú ý hay nhờ giúp đỡ gì. Tôi chỉ muốn tạm biệt mấy ông thôi

48 posts and 16 image replies omitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

aa0fee  No.3050

File: efc89538775d346⋯.png (9,99 KB, 161x155, 161:155, 1560805281735.png)

chết chưa em

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d1edd5  No.3053

File: 6db02f14671f5a3⋯.gif (181,87 KB, 384x408, 16:17, 1546333418336.gif)

>>3050

>họ không có 8kun ở địa ngục

imma surprise face

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1128ab  No.3064

anon chết hay không thì tôi không biết, nhưng rõ ràng cái board này còn chết hơn anon

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1128ab  No.3065

>>1301

fact: bây giờ tôi đã bằng tuổi anon hồi đó

sẽ không ai bảo tôi underage nữa

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

fb9c93  No.3115

Con gái lên forum này cảm thấy hơi sai sai. Mà một năm r, chắc j nó đã làm vậy. Lmao chắc j nó còn bén mảng cái dơ bẩn này.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: f135f8b8eefaf1a⋯.jpg (78,04 KB, 680x907, 680:907, 402.jpg)

d88a8c  No.2832[Reply][Last 50 Posts]

toehoe

108 posts and 107 image replies omitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

440bb3  No.3107

File: 4c7068ce05197dd⋯.jpg (1012,74 KB, 1013x1500, 1013:1500, 0e04274de22aa54b03fa8923.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

440bb3  No.3108

File: a6fc5dc7e403aac⋯.jpg (479,57 KB, 822x816, 137:136, 79d80ce206546a491e04244d6d….jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

440bb3  No.3109

File: 8a5156bed018642⋯.jpg (276,6 KB, 624x705, 208:235, 79d80ce206546a491e04244d6d….jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

440bb3  No.3110

File: 57189b5a1976b26⋯.png (Spoiler Image, 7,84 MB, 2508x3541, 2508:3541, ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

440bb3  No.3111

File: cfb1f1b25fbc7ea⋯.jpg (105,12 KB, 900x700, 9:7, 5f22ecab94968453e935a7479.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 03f40e3fa165326⋯.jpg (330,57 KB, 1200x900, 4:3, 2018047ad8a8-f5f6-4b55-ab9….jpg)

461957  No.2796[Reply]

why is bord so ded

12 posts omitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

8e3968  No.2930

Chết

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

2f72c4  No.2943

Board có dấu hiệu của sự sống.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

67ae52  No.3042

Chết

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a7fb7f  No.3043

Chết

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

c3e970  No.3063

Chết

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 98bcb7525a8c692⋯.png (732,37 KB, 714x665, 102:95, phatxit.png)

cd10d1  No.3051[Reply]

>6 tuổi

>nhà trong hẻm, kế bên là dãy nhà trọ

>có ô người úc based sống ở đó, bắp tay xăm cả cờ úc

>hay qua chỗ ổng chơi và dc chỉ cách chơi starcraft

>chỉ chơi terran vì cho rằng chủng tộc khác tởm lợm và hạ đẳng

>coi avatar và cổ vũ da trắng thắng da xanh

>chơi game có chủng tộc các thứ thì luôn chọn con người

>lớn lên, ghét lũ mọi đen vcl

tfw tôi bị lây white supremacist

2 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

cd10d1  No.3055

File: 2f3a642a44636b4⋯.jpg (71,72 KB, 450x253, 450:253, tsukasa.jpg)

>>3052

>cho rằng người da vàng ko thể trở thành white supremacist

anon-sama…

>>3054

t cũng chưa đọc main kampf, sách chữ nhức đầu

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

833b68  No.3056

>>3055

>da vàng

>white

?

giải thích thêm vì theo khái niệm thông thường với đám stormfag giải thích thì có đám da trắng mới theo cái này

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

cd10d1  No.3057

>>3056

t tưởng thích mấy thứ của ng da trắng auto white supremacist chứ ?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

833b68  No.3059

File: 83f16f84315e645⋯.png (504,3 KB, 680x273, 680:273, ken_sama.png)

>>3057

>t tưởng thích mấy thứ của ng da trắng auto white supremacist chứ ?

uhmm, về cơ bản thì éo. M, theo lý thuyết thì bị âu hóa, aka westernized, và giờ m là Europhile (ng thích, yêu hoặc thể hiện hứng thú với văn hóa, lịch sử, con người,…châu âu)

https://en.wikipedia.org/wiki/Europhile

còn đám white-sup kia thì chỉ gồm những thg tin vào chủ nghĩa da trắng thượng đẳng, tin vào thuyết ng da trắng đang biến mất và chống lại các cuộc hôn nhân khác màu da,….đại khái thế

không có cái gọi là văn hóa ng da trắng cả, về mặt lý thuyết

pic có khả năng relate

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

3e91db  No.3062

>racist

ở cái board này trước có cái thread nào nói về việc văn hoá phương Tây làm hỏng thế hệ ấy nhỉ

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 4ff8d5c37a81bfa⋯.jpeg (1,51 MB, 3264x2448, 4:3, EA4CAFCA_A2E8_4854_99CC_0….jpeg)

9f0404  No.3047[Reply]

Giết sâu bọ.

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

674059  No.3048

Mưa to quá

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

da103f  No.3049

Anon thi tốt

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

c3ff39  No.3061

Nóng quá.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 13a1bfb196ae275⋯.jpg (130,81 KB, 1575x2099, 1575:2099, 1572958075525.jpg)

cdecc6  No.3044[Reply]

Dead board edition

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

cdecc6  No.3045

File: 90a31cdb68d21d6⋯.jpg (481,32 KB, 1078x1051, 1078:1051, 20200609_215117.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

cdecc6  No.3046

File: bb4c28f573569d4⋯.png (439,65 KB, 595x681, 595:681, received_284105952652514.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.Delete Post [ ]
[]
Previous [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
| Catalog | Nerve Center | Random
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / abcu / abdl / alleycat / covid19 / lewd / random / tech / warroom ]