[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / cloveros / cuteboys / erp / fast / hydrus / in / strek / tftg ]

/qresearch/ - Q Research

Research and discussion about Q's crumbs
Name
Email
Subject
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Embed
(replaces files and can be used instead)
Voice recorder Show voice recorder

(the Stop button will be clickable 5 seconds after you press Record)
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, pdf
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 5 per post.


Welcome Page | Index | Archive | Voat Subverse | Poal Sub | Q Posts | Notables | Q Proofs
Q's Board: /projectdcomms/ | Bakers Board: /Comms/ | Legacy Boards: /CBTS/ /TheStorm/ /GreatAwakening/ | Politics News & Debate: /pnd/

File: 912d0f8b02344cd⋯.png (5.29 KB, 290x190, 29:19, Schermafbeelding_2020_04_1….png)

6706c4  No.8826750[Last 50 Posts]

Welkom bij Q Research Nederland

Het is duidelijk geworden dat de strijd 'Great Awakening' niet alleen in de USA

plaatsvindt, maar dat het Wereldwijd zijn effect heeft. Om het simpel te zeggen: Er is een strijd bezig tegen een groep criminele mensen die alles voor ons bepaalt. Ze gaan onder verschillende namen schuil: Deep State, De Nieuwe Wereldorde (NWO), The Swamp, The Cabal en/of de Illuminati. Zij bepalen wat er in de wereld gebeurt en dat doen zij al tientallen jaren. Zij hebben controle over ons financieel systeem via de Centrale banken. Zij hebben controle over de Politiek via hebzucht en/of chantage. Zij hebben ook via die middelen de controle over de Media, Religie, Justitie, Kunst en Cultuur, het Koningshuis, Hulporganisaties, Social Media, Entertainment en zij bepalen wanneer en met wie er oorlog wordt gevoerd. Kortom: controle over ALLES. Dus zo ook controle over ONS. Het doel wat zij nastreven is 1 wereldregering, 1 wereldreligie en 1 munteenheid. En wij functioneren verder als slaven voor hen. Vergis je niet! Dit is een strijd tussen Goed en Kwaad. WWG1WGA.

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.8826915

WAAROM WETEN WIJ DAT NIET?

Dit komt, zoals eerder genoemd, doordat de Media of wel genoemd: Main Stream Media (MSM) het nieuws stuurt, manipuleert, vervalst en alles eraan doet om nieuws te brengen wat in het straatje past van The Cabal. En als je ook nog in de avond op de tv aan diverse tafels hoort van de zogenaamde experts die het gebrachte nieuws ook nog ondersteunen, tja wie ben jij dan om daar aan te twijfelen.

Genoeg is genoeg!

Na een paar jaar op de 4chan en de 8chan vertoefd te hebben, is het tijd geworden om ons eigen Nederlands broodje te gaan bakken. De Anons van de 8chan hebben nadrukkelijk gevraagd of er meer internationale broodjes gebakken kunnen worden. Dus in navolging van USA, Australië, Duitsland, Zuid-Afrika, Frankrijk, Polen, Noord Ierland, Canada,India, Nordic, Engeland, Nieuw-Zeeland en Brazilië, is er nu ook een Nederlands broodje. Hier kan je ‘alles’ anoniem posten.

Post geen en vraag niet naar of post geen link waarvan de inhoud illegaal is

Hoe post je op dit bord >>5271663

POST VOOR EIGEN VEILIGHEID ANONIEM

VINCIT OMNIA VERITAS

SEMPER FIDELIS

WWG1WGA

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.8826921

Q Proofs & Welcome

Welcome to Q Research (README FIRST, THEN PROCEED TO LURK) https://8kun.top/qresearch/welcome.html

Storm Is Upon Us - YT Channel - https://www.youtube.com/channel/UCDFe_yKnRf4XM7W_sWbcxtw

Recommended viewing chronologically, beginning with: Q - The Plan to Save the World - https://youtu.be/3vw9N96E-aQ

Q: The Basics - An Introduction to Q and the Great Awakening

PDF: https://8ch.net/qresearch/res/3082784.html#3082809

PICS: https://8ch.net/qresearch/res/3082784.html#3082821

PDF & PICS Archive: >>>/comms/3196

The Best of the Best Q Proofs >>4004099 SEE FOR YOURSELF

100+ Q Proof Graphics qproofs.com

Gebruik PNGs of JPGs (geen JPEGs)

Verander de file extension: .jpeg naar .jpg VOORDAT je post!

Q's laatste 10 berichten

vrijdag 17-4 -2020

>>8825333 ————————————–——– (Renegade definition)

>>8825320 ————————————–——– (CHQ: Clear your mind. Heal. Q)

>>8825302 ————————————–——– (In reality they're not after me…) (Cap: >>8825362 )

>>8825294 ————————————–——– (HYDROXYCHLOROQUINE & AZITHROMYCIN POTUS tweet) (Cap: >>8825312 )

>>8825272 ————————————–——– Worth tracking. (Cap + Vid: >>8825576 )

Thursday 04.16.2020

>>8814841 ————————————–——– Clear your mind. Heal. (Cap: >>8814863)

>>8814424 ————————————–——– It will be your choice whether to know. (Cap: >>8814434)

>>8813885 ————————————–——– Who trained/supplied ISIS? Who destroyed ISIS? Knowledge is power. (Cap: >>8813915 vid)

>>8813023 ————————————–——– Think now.Start [15:40] [Knowingly] (Cap: >>8813071 vid)

Wednesday 04.15.2020

>>8802706 ————————————–——– …..and frogs to destroy them.

>>8802666 rt >>8802632 ————-—–——–– It does now, Patriot. Think 2020. Think of the World Awakening.

>>8802617 rt >>8802592 ————-—–——–– We are far beyond the need for proofs. Durham start. Q OP start. 5:5?

>>8802499 rt >>8802424 ————-—–——–– Do you think it was Paul Ryan's choice to step down? Sen. Flake's choice to step down? ……..

>>8802413 rt >>8802404 ————-—–——–– These people are pure evil. This is not about politics. You are ready.

>>8802359 rt >>8802315 ————-—–——–– Average people must be able to digest and accept [factually] events. We are ready [think Barr public].

>>8802279 rt >>8802274 ————-—–——–– Always

>>8802265 ————————————–——– Be informed. Think for yourself. Trust yourself. (Cap: >>8802280)

Prive bord van Q

>>>/projectdcomms/ & Q's Trip-code: Q !!Hs1Jq13jV6

Past Q Posts

All Q's posts, archived at - qanon.app (qanon.pub) , qmap.pub , qanon.news , qposts.online

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.8826933

ALGEMEEN

Als je in de catalogus kijkt van de 8Kun, zie je diverse onderwerpen.

https://8kun.top/qresearch/catalog.html

Belangrijke dag om nooit te vergetenOns eerste broodje op 19-02-2019 >>5262118

Hoe ga je om met ClownsClown is een persoon die bewust misleid

>>2322789, >>2323031 Hoe ontdek je snel een Clown?

Het Plan

The Plan To Save The World - https://youtu.be/3vw9N96E-aQ - Ned ondertiteld

Killing The Mockingbird - https://youtu.be/80s5xuvzCtg - Ned ondertiteld

Q - We are the Plan - https://youtu.be/MRtEgdgj_XQ - Ned ondertiteld

Q - Dark To Light - https://youtu.be/NGuyUyRBsA4 - Ned ondertiteld

OPVALLEND BERICHTDeze krijgen voortaan een OB reply

>>7420455 Ontmaskering Parijs klimaat akkoord

>>7418654 Octopus Syndicaat ooggetuige verklaring

>>7382922 Wie controleert de media

>>7372754 Twitter houdt grote schoonmaak

>>7379364 Steun Ongehoord Nederland

>>8347358 Blue tiger media

>>8357574 Flight MH17 proces: dag 1

>>8363031 Tijd voor Nexit - Jensen

>>8368059 Flight MH17 proces: dag 2

>>8370545 Rapport over Corona

>>8369620 Elke verkiezing was er een virus uitbraak

>>8368032 Dutch aanklagers proces MH17

>>8732773 Janssen Vaccines heeft samenwerkingsverbanden met o.a Bill and Melinda Gates Foundation

>>8732825 Paul Janssen award in 2010 naar Erik De Clercq, M.D., Ph.D. en Anthony S. Fauci M.D

War Room

Twat en Meme storm: raak hen met alles wat je hebt!

[1] Zet #QAnon & @realDonaldTrump IN ELKE twat/retwat/antwoord: Dit is hoe newbies & normies onze twats kunnen vinden'

[2] Plaats alle EXTRA hashtags die je wil! En #FactsMatter #SaveTheWorld #UnitedNotDivided #SaveTheChildren

[3] Meme en Meme en Meme some MOAR! Jouw memes zijn wat de Normies wakker maakt.

Raak ze hard, vanuit elke hoek, met elke meme die je hebt, RT andere tweets. BLIJF DOORGAAN!

Wees je eigen twatterstorm leger.

HUIDIGE EXPOSURE #QAnon: 40-70 MILJOEN EXPOSURES/DAG!

Verspreid de BOODSCHAP!

JIJ BENT HET NIEUWS!

Q Proofs

Q Proofs Threads ---- Proofs of Q's Validity >>4004099

QProofs.com ---------- Website dedicated to Q Proofs

QAnonProofs.com --- Website dedicated to Q Proofs

Book of Q Proofs ----- https://mega.nz/#F!afISyCoY!6N1lY_fcYFOz4OQpT82p2w

Sealed Indictments

Sealed Indictment Master -- https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kVQwX9l9HJ5F76x05ic_YnU_Z5yiVS96LbzAOP66EzA/edit#gid=1525422677

Sealed Indictment Master Files Backup -- https://drive.google.com/open?id=1iBS4WgngH8u8-wAqhehRIWCVBQKD8-5Y

Spread The Word

>>2006252 -- The 'BE HEARD' Thread: Ideas, graphics and Q's in the wild

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.8826955

QPosts Archives

* QMap & Mirrors PDF:

MEGA: https://mega.nz/#!pjpS1aBI!LwepOu-CyC4UlLj2dXqkxiH49D813WetrOF0OCuIg1Y

MEDIAFIRE: https://www.mediafire.com/file/xszgdtiow4hups0/Q_Anon_-_The_Storm_-_X.VII.pdf/file

SCRIBD: https://www.scribd.com/document/419874308/Q-Anon-The-Storm-X-VII?secret_password=55SQ1tCYhuNR8ESzm50u

* Spreadsheet QPosts Q&A and all images backup: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Efm2AcuMJ7whuuB6T7ouOIwrE_9S-1vDJLAXIVPZU2g

* QPosts Archive, Players in the Game/ Analytics on Q posts & More: qmap.pub

* QPosts Archive, Searchable, interactive with user-explanations: qanon.pub qanon.app (Backup: qntmpkts.keybase.pub)

* QPosts Archive + RSS, Searchable, Analytics, Offsite Bread Archive: qanon.news

QPosts Archives in Other Formats

* Q Raw Text Dumps: 1: pastebin.com/3YwyKxJE / 2: pastebin.com/6SuUFk2t / 3: pastebin.com/iteQ8xAt

* Expanded Q Text Drops: pastebin.com/dfWVpBbY

* QMap Zip: enigma-q.com/qmap.zip

* Spreadsheet Timestamps/Deltas: docs.google.com/spreadsheets/d/1OqTR0hPipmL9NE4u_JAzBiWXov3YYOIZIw6nPe3t4wo/

* Memo & OIG Report Links: 8kun.top/qresearch/res/426641.html#427188

* Original, full-size images Q has posted: https://postimg.cc/gallery/29wdmgyze/

QResearch Search Engine

* Search all posts from QResearch: https://qresear.ch/

Tweet Tools

* Deleted Trump Tweets: https://factba.se/topic/deleted-tweets

* POTUS' Tweet Archive: trumptwitterarchive.com

* All My Tweets: Archive/Scan any Twatter account in text form: https://www.allmytweets.net/

* Twitter Video Downloader: http://twittervideodownloader.com/

========================

Other Tools

* Searchable Commercial Aviation Incident List: http://avherald.com

* Searchable Hussein WH visitor list: https://archive.org/details/WHvisitorlogs_2010-16_date

* Qcode Guide to Abbreviations: pastebin.com/UhK5tkgb

* Q Happenings Calendar 2018: https://mega.nz/#F!KPQiBJiY!dK3XRe4RYoXgWq_85u4-yg

* Stock Movement Scraper: http://qest.us (for seeing LARGE movements of $)

* Legal News: www.justice.gov/usao/pressreleases

* Federal Procurement Data System: https://www.fpds.gov/fpdsng_cms/index.php/en/

* Research Section Backup: >>>/comms/220 (updated 1.12.19)

* Advanced Google Search Operators: https://ahrefs.com/blog/google-advanced-search-operators/

* Federal Judicial Court dataset from 93 Federal Districts - Searchable db: https://bad-boys.us/

* Catalog of US Government Publications: https://catalog.gpo.gov/F?RN=306384688

* Fire Fox Archiver: Save Page WE https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/save-page-we/?src=search

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/the-archiver/?src=search

* Opera Archiver: View Page Archive & Cache https://github.com/dessant/view-page-archive

* Webpage Archiver: http://archive.md/

* Baker Tools v0.7.2: https://pastebin.com/L1p6iRzZ

* Check Criminal Cases: https://www.justice.gov/usao/find-your-united-states-attorney

* Get your Q clocks anytime (0 - 59 min past posts): https://q-clock.com

Meme Ammo

55 >>8696213, 54 >>8406256

Current Focus → #VoterID

Kung Flu ———— mega.nz/#F!xVRwVQgL!0d8Duz-aqyHBCJrTu2ScVQ

2020-Apr ——— mega.nz/folder/IdI10A5R#5tHYq0h1Vd58eeEzd1YDvA

Biden ————— mega.nz/#F!cUhmUIzA!a-EOJx-VNCAlntYJA_LSQQ

Clintons ———— mega.nz/#F!pRY0jShJ!-NUlzXxvhTopV1GO2c89tg

Trump Successes & Redpills for Lefties

———————— mega.nz/#F!pcZzRQDD!_ObYaRec8u6qn7zzOpbnag

2020-Mar ——— mega.nz/#F!kVB1CACD!peYZ8j9pIbUhbR2Bm02Q6A

2020-Feb ——— mega.nz/#F!1UwDnSRQ!29yEy3XjIQVBEuBR53_kEw

Bernie/Socialism- mega.nz/#F!5NgkjAyZ!xeXnTJTJBFR98Sa0X1E3bQ

Voter ID/Fraud — mega.nz/#F!EV4HkQ7A!fxp-5L2RjgKl1D3YK1xGYA

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.8826974

File: 0d9523ae100dc3c⋯.png (979.41 KB, 1072x582, 536:291, Schermafbeelding_2020_04_1….png)

Nieuw deeg

https://pastebin.com/QBWDTnD3

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

794b9e  No.8826995

File: e0fcd006a55cfaa⋯.jpg (664.37 KB, 3000x2000, 3:2, f_35_lightning_JSF_Netherl….jpg)

>>8826974

Kijk eens aan, met deze vlag op de wimpel lijkt het Nederlands brood een stuk beter.

Top bakker!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

73dae2  No.8827130

File: 1cbc814bf2ac556⋯.gif (507.6 KB, 500x276, 125:69, 1cbc814bf2ac5560b2c393656d….gif)

Dank bakkert

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.8827363

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Qnl Report 163: Qpost, Enjoy the Show, Mark Rutte dekt zich ver in, Mooi weekend

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.8827371

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Qnl Report 164: Flitsnieuws, Baudet, Uitleg gebruik 8Kun, Mooi weekend

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

03f067  No.8827724

File: 2d1ea4d38967974⋯.png (768.79 KB, 750x730, 75:73, dank_bakker_pepe.png)

Een nieuw broodje op de 17e! Danke bakker.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

03f067  No.8827778

File: 253dea64000d4d5⋯.png (139.33 KB, 695x607, 695:607, lady_gaga_tweet_netherland….png)

Lady gaga tweet naar Minister De Jonge

WTF??

Thank you Netherlands &

@hugodejonge

for your support for a #COVID19 vaccine and to

@WHO

! Global citizens hope that the Netherlands will also continue to support

@gavi

and that other countries will follow your example and contribute to

@CEPIvaccines

Gevouwen handen

https://twitter.com/ladygaga/status/1251207704044920832

https://twitter.com/hugodejonge/status/1251228990595108864

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

524d3f  No.8828628

File: 3a488a1ae66d8cd⋯.jpg (114.21 KB, 1320x687, 440:229, UN_Globo.jpg)

>>8827778

[DS] comms? Was er niet zo'n soortgelijk tweetje van Rihanna naar de PM omdat ze alle kindertjes naar school wilde krijgen?

>https://www.globalcitizen.org/en/content/rihanna-tweeted-the-netherlands-education/

Ik dacht dat er ook zo'n tweet naar Kaag was verstuurd maar die kan ik zo snel niet vinden.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

524d3f  No.8828641

File: 7c537effe60bb82⋯.jpg (521.24 KB, 1533x1089, 511:363, 1489862168988.jpg)

>>8826974

Danku bakkert! o7

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6f607f  No.8829131

File: ac8bcefae5bb536⋯.gif (1.13 MB, 498x390, 83:65, pepe_stamp.gif)

DanQ Bakker!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d3a5a4  No.8829711

File: 7b76b7a87c94f28⋯.jpg (214.29 KB, 1200x900, 4:3, Coronelli_Map_of_New_Holla….jpg)

Greetings and best wishes from Australia!

WWG1WGA!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.8831525

File: ac56a5c0f002eb3⋯.png (3.48 MB, 2098x1402, 1049:701, Schermafbeelding_2020_04_1….png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

ed1fa1  No.8831629

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Alles pleurt uit elkaar…alle leugens komen aan het licht!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6a6a08  No.8832275

File: 7bf7a30a707d186⋯.png (13.06 MB, 8144x5680, 509:355, smallmap1.png)

SEE GRAPHIC MAP

IT IS ALL CONNECTED

ALEX JONES

FRITZ SPRINGMEIER AKA VIKTOR SCHOOF

INTHEMATRIXXX AKA JEFFREY PEDERSON

BABY Q AKA STEINBART

FAKE CHILD RESCUE

CRAIG SAWYER

C_A MOS

P = PAYSEUR

DAVID ICKE

OBL AND SPRINGMEIER' BOOK

IT IS ALL CONNECTED

IT IS ALL CONNECTED AND ALEX JONES LOOKS LIKE A CENTER PIECE THAT THEY ALL REVOLVE AROUND IN SOME WAY

ALEX IS A DEEP STATE DISINFO AGENT

90% TRUTH 10% LIES

MAKES FOR ONE HELL OF A LIE

Apologies if any anons are hurt by any of this information as that was never the goal. Once you realize what they were Gate Keeping and why they were doing it you are going to be very upset.

MAKE THIS GO VIRAL ANONS

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

116c56  No.8832402

File: c73730c43722ebe⋯.png (797.45 KB, 972x625, 972:625, Screen_Shot_2020_03_18_at_….png)

Hello Netherland Frens! WWG1WGA!

take your country back faggotz

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e54895  No.8833661

File: 693b30518034806⋯.jpg (104.54 KB, 1000x750, 4:3, haiti_dome.jpg)

that church with the dome that burned down in haiti sure reminds me of epsteins temple.

same colors

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

0f3b56  No.8834796

Hello allemal

heb je ooit UFO gezien here in het netherlands?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a9dd34  No.8836462

File: 91fd8530e7a7403⋯.png (648.45 KB, 610x682, 305:341, ClipboardImage.png)

File: 4881b255f87ad00⋯.png (74.51 KB, 266x225, 266:225, ClipboardImage.png)

File: a0da4e147fea66f⋯.png (232.17 KB, 698x403, 698:403, ClipboardImage.png)

Jubilerende satanskerk leidt in Nederland ondergronds bestaan

De satanskerk in Nederland bestaat vijftig jaar, maar de organisatie leidt al vele jaren een ondergronds bestaan. Informatie wordt alleen via een website gegeven, er zijn geen adressen te vinden. Verzoeken per mail om informatie worden niet beantwoord en het telefoonnummer op de website blijkt niet in gebruik.

„Als u de Satanist in uzelf herkent, kunt u besluiten lid te worden van de Church of Satan”, zo luidt de nogal macabere introductie op www.satanisme.nl. De Church of Satan is een wereldwijde organisatie en heeft haar administratieve hoofdkwartier in New York. De kerk van satan is de Nederlandse afdeling van de Amerikaanse Church of Satan, die op 1 mei 1966 –vijftig jaar geleden– werd opgericht in San Francisco.

Grotto

Binnen de Church of Satan zijn ”grotto’s” (afdelingen) actief, die opgebouwd zijn rond charis­matische leiders die ook wel hogepriester worden genoemd. Amsterdam heeft de oudste grotto van de kerk buiten Amerika. De Grotto Magistratis Amsterdam organiseert regelmatig rituelen voor zijn leden. „Als u hieraan deel wilt nemen, zult u lid moeten zijn van de Church of Satan. Dit lidmaatschap kost u eenmalig 200 dollar”, zo vertelt de website.

De kerk houdt regelmatig informatie­avonden „in het centrum van Amsterdam.” Als mensen daaraan deel willen nemen, kunnen ze mailen. „Wij nodigen u dan uit voor een gesprek, zodat u op al uw vragen een antwoord kunt vinden en u exact weet waar u aan begint.” Niet iedereen kan zomaar binnenlopen. Geïnteresseerden worden eerst gescreend en moeten gedetailleerd aangeven wat hen trekt.

De kerk in Nederland kent naar schatting enkele honderden geregistreerde leden, met daaromheen enkele duizenden aanhangers. In Amerika zijn er miljoenen leden.

Ondergronds

De grotto in Amsterdam is offi­cieel opgericht in 1972 en heeft bovengrondse en ondergrondse perioden gekend. Tot 1989 was de kerk bovengronds actief. In die periode stond Maarten Lamers aan het hoofd. Hij veranderde de satanskerk in een elitaire seksclub onder het mom van een religieus genootschap. In 1990, toen Lamers vluchtte voor de fiscus (die de vrijstelling van belasting niet accepteerde), ging de satanskerk ondergronds, dat wil zeggen dat men geen openbaar kerkgebouw meer had waar iedereen naar binnen kon lopen.

De locatie van de Grotto 
Magistratis Amsterdam, waar de bijeenkomsten plaatsvinden, blijft ook strikt geheim en is alleen bekend bij de leden. Dat is anders in Amerika, waar huidig leider en hogepriester Peter Howard Gilmore (1958), tevens musicus, schrijver en componist, actief deelneemt aan het openbare debat over satanisme.

Vleselijk beest

De internationale website van de Church of Satan vertelt dat zij de eerste bovengrondse organisatie is die openlijk gewijd is aan de accep­tatie van „de ware natuur van de mens”, namelijk de mens als een „vleselijk beest, levend in een kosmos die onverschillig is voor ons bestaan.”

Op de Nederlandse website wordt onderstreept dat het satanisme „een religie is die de mensheid niet onderdrukt en de mens neemt zoals zij is.” Het is bedoeld voor „mensen die met beide benen op de aarde staan. Mensen die het leven genieten zoals het bedoeld is.”

Het belangrijkste symbool van het satanisme is het pentagram, of vijfhoekige ster. Het symbool dateert van 3500 voor Christus, maar over de exacte betekenis bestaat geen eenduidigheid. Volgens sommigen symboliseert het perfectie en baseerden de Egypte­naren de piramidevorm hierop. Anderen zeggen dat het symbool staat voor de vijf zintuigen. In het omgekeerde pentagram wordt vaak een bokkenkop afgebeeld. Tijdens ceremonies wordt deze begroet met de ‘bokkengroet’, die ook wel te zien is in videoclips van rocksterren.

https://www.rd.nl/kerk-religie/jubilerende-satanskerk-leidt-in-nederland-ondergronds-bestaan-1.1115047

Kerk van Satan in Etersheim

https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/id/44f29d03363742ef7f03da7e8b85a67b

https://www.vpro.nl/speel~POMS_VPRO_611557~de-kerk-van-satan-het-evenement~.html

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a9dd34  No.8836525

In het vorige brood is er een balletje opgegooid over DUMBS in Nederland.

Op FOK forum is er nuttige informatie te vinden over dit onderwerp.

https://forum.fok.nl/topic/218322/1/25

https://klaasamulder.wordpress.com/2009/05/24/militair-erfgoed/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a9dd34  No.8836538

File: 1583b562229845c⋯.jpg (35.9 KB, 960x720, 4:3, ExoticCraft.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

304660  No.8836788

File: f8bd89f33ede87e⋯.png (439.83 KB, 666x446, 333:223, Schermafbeelding_2020_04_1….png)

>>8832402

Kek!

WWG1WGA

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

304660  No.8836800

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

03f067  No.8836848

File: d2309f09fd37cc5⋯.png (30.45 KB, 500x367, 500:367, corona_app_bedrijven.png)

Corona app APPathon kanshebbers

- COVID19 ( covid19-alert.eu/ )

- DDT Consortium ( dtact.com )

- Accenture B.V ( Accenture.com )

- Capgemini Nederland BV ( Capgemini.com )

- ITO ( ito-app-org )

- DEUS BV. ( Deus.ai )

- Sia Partners. ( sia-partners.com )

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

0bab4e  No.8836864

>>8832402

hello fren

the normies are waking here

https://www.youtube.com/watch?v=KAfWVBvfMek

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

0f3b56  No.8836972

>>8836538

wow! jej heb dat foto gedan?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4f91ec  No.8836982

>>8836538

Nice catch, they were all over germany the last weeks, i saw dozens of reports. They were also seen in the USA and i bet in different other countries. I don´t belive in Aliens but maybe this is some technology THEY hide from us. Q said something in this direction.

Could be some part of the new "Space Force"

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

304660  No.8837024

QP

>>8825961 #3981

>>8830235 #3982

>>8830582 #3983

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1084c3  No.8837046

File: 9e203a983eee26a⋯.png (5.72 KB, 520x390, 4:3, Netherlands.png)

File: 07de2d5f012b013⋯.png (5.21 KB, 520x390, 4:3, Netherlands_Deaths.png)

http://www.gmxanalytics.com/pages/Netherlands.htm

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

304660  No.8837051

File: 4a4e6f2a7f9a82f⋯.png (1.65 MB, 1932x1292, 483:323, NED_vlag.png)

OP hier:

Even in herinnering roepen. Dit is een Nederlands broodje. Graag opmerkingen, bij uiteraard vaak buitenlandse artikels, in het Nederlands toevoegen.

WWG1WGA

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

0bab4e  No.8837284

Hoelang is Fransie eigenlijk al based?

https://www.youtube.com/watch?v=WXrWCcsQxT0

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7d8e36  No.8837415

File: 640568b5333b705⋯.png (238.72 KB, 536x538, 268:269, Screen_Shot_04_18_20_at_03….PNG)

>>8837284

Al een tijdje net als Jeroen koningsbrugge.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

73dae2  No.8837615

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Al de covid-19 bedrijfsreclames zijn hetzelfde. Massa programmering…

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a9dd34  No.8837788

File: cecbbad0c927fff⋯.png (417.87 KB, 499x714, 499:714, corona.png)

File: 8a0e35cb47bcc3c⋯.jpeg (324.14 KB, 900x675, 4:3, coronalemmings.jpeg)

>>8837615

Ik vroeg me al af wat er uitgezonden wordt, kijk al 10 jaar geen tv meer en voel me al 10 jaar beter dan ooit.

"together", maar dan wel zonder deze anon.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

304660  No.8839029

File: 73980da75d671d6⋯.png (487.31 KB, 996x678, 166:113, Schermafbeelding_2020_04_1….png)

>>8837788

WWG1WGA Anon.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

304660  No.8839053

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

304660  No.8839097

QP

>>8832975 #3984

>>8833085 #3985

>>8833141 #3986

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

c766c1  No.8839125

>>8837415

Al is Jeroen nooit echt verder gedoken dan het 911 complot. Ik heb hem een jaar geleden op insta eens benaderd over Q en Trump en kort met hem gesproken maar hij zit naar mijn weten helaas nog in het anti Trump kamp. Niet echt wakker dus. Lange Frans is daarentegen een verademing in NL.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.8840136

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Qnl Report 165: Qpost, Sick people!, Lady Gaga, Mabel, Soros ,Hugo de Jonge, Rothschild, Capgemini

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a9dd34  No.8840948

File: aeb05498d4f649d⋯.png (1.8 MB, 1338x7205, 1338:7205, Lanterns.png)

>>8839415 ————————————–——– Two lamps pic, One if by land,Two if by sea, BE READY

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

c3ebdc  No.8841212

File: ca52790a416d3b9⋯.png (324.55 KB, 578x781, 578:781, ClipboardImage.png)

BOOOMMM

RT aub!

>>https://twitter.com/NarQieTweets/status/1251591391735697408?s=20

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4fde0b  No.8841517

File: dfc7d02f431d64f⋯.jpg (78.11 KB, 993x556, 993:556, fragment.jpg)

Ik vond eerder een wel heel toevallige referentie in de half acht uitzending van het RTL Nieuws van 27 maart 2020 20:09. Jeroen Akkermans zegt namelijk op 17:17 'STILTE VOOR DE STORM' hij komt om 17:01 in beeld en zegt:

'Berlijn is uitgestorven,

de meeste winkels zijn gesloten,

maximaal twee mensen mogen samen de straat op,

de voorzorgsmaatregelen lijken te werken,

maar niemand waant zich veilig,

de Minister van Gezondheid (van Duitsland) waarschuwd voor een…

…STILTE VOOR DE STORM!

Jeroen Akkermans voor het RTL nieuws vanuit Berlijn.

>https://www.rtlnieuws.nl/video/uitzendingen/video/5072781/rtl-nieuws-1930-uur

Maar waar in Berlijn staat hij nu precies, ik ben benieuwd naar de naam van het plein?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

73dae2  No.8841751

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>8841517

Geen idee welk plein het is. Maar het was onrustig vandaag in Duitsland met NAZI politie welke random middelbare/oudere mensen oppakken en meesleuren naar gevangenen busjes, terwijl ze zelf geen enkele corona bescherming maatregelen in acht nemen.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

340c8a  No.8841893

>>8841751

IT begins.

The harvest is over and the hunger games begin.

Govern-mentis<:>[democide]

[Meat<:>Money<:>Military]

Tards were warned: Now your tax-for-cheap-meat is Back 'n Black. And blow-back is a Bitch!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4fde0b  No.8842017

Ik had ook nog een 'VAN DONKER NAAR LICHT' referencie gezien in een uitzending van NOS of RTL met een EX-CORONA patient, een meisje met donker haar. Zij zegt 'VAN DONKER NAAR LICHT' in het interview, en gezien haar gedrag/uitdrukking maak ik op dat dit vrijwel zeker op schrift/script was voorgekauwd.

Uitzending was gisteren of een paar dagen eerder? Kan het zo gauw niet meer terug vinden, weet iemand het nog?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

73dae2  No.8842095

>>8842017

Die tactiek heet "flooding". Bepaalde termen waar mensen op zoeken wat de DS niet wil met eigen berichtgeving de zoek resultaten overvloeden.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1785eb  No.8843709

File: 9c47f241cb6cd55⋯.jpg (13.05 KB, 480x480, 1:1, moehahaha.jpg)

>>8842095

WIJ ZIJN HET NIEUWS NU

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.8848807

QP

>>8839415 #3987

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

529e68  No.8849063

File: 20de46f2b3ccf1b⋯.png (4.95 MB, 1592x1958, 796:979, lange_frans_coen_vermeeren.png)

File: 6915b4070d3230a⋯.png (1.23 MB, 1497x811, 1497:811, coen_vermeeren_911_is_gewo….png)

>>8837284

Lange Frans , Coen Vermeeren , Herman Wijffels

1/2

Ben even ingedoken in Lange Frans. Bedenk goed hoe de muziekindustrie en entertainment media in elkaar zit (fuik, brainwash, controlled, etc)

De bekende Nederlandse rapper Lange Frans (sinds de middelbare school een grote fan van ancient aliens disinformatie en dergelijke) is een aanhanger en bondgenoot van Coen Vermeeren.

https://coenvermeeren.nl/coen-vermeeren-911-is-gewoon-een-complot/

Coen Vermeeren > Geboren in 1962. Componist en co-koormeester van het jongenskoor van de Grote Kerk van O.L.Vrouw in Breda 1989-2001. Ruimtevaart en ruimtevaart hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft (Delft), de meest prestigieuze technische universiteit van Nederland, Pusher van desinformatieve 9/11, chemtrails, 2012, UFO theorieën.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

529e68  No.8849086

File: 4eca3ddbb6f609a⋯.png (320.87 KB, 681x1148, 681:1148, we_are_change_website.png)

File: 5b4a99f6fc2f96d⋯.png (1.61 MB, 1476x1261, 1476:1261, tu_delft_herman_wijffels_c….png)

File: f6a8d212da2602a⋯.png (678.29 KB, 1117x1156, 1117:1156, een_nieuwe_wereld_herman_w….png)

File: c163597af86f93d⋯.jpg (100.34 KB, 350x229, 350:229, janet_ossebaard_coen_verme….jpg)

>>8849063

== Lange Frans , Coen Vermeeren , Herman Wijffels

2/2

Coen Vermeeren: ‘911 is gewoon een complot’

https://www.youtube.com/watch?v=FBzpqsxFJCs

Vermeerens werk wordt gebackuped door Herman Wijffels, een voormalige voorzitter van RABO Bank en Bilderberg bezoeker die graag duurzame ontwikkeling combineert met UFO-cultus.

Zie video: EEN NIEUWE WERELD: WAARDEN, BEWUSTZIJN EN TECHNIEK VAN DE MENSHEID 2.0 met Herman Wijffels >

https://archive.vn/PmGvc

https://sg.tudelft.nl/event/een-nieuwe-wereld-waarden-bewustzijn-en-techniek-van-de-mensheid-2-0/

Lange Frans < > Coen Vermeeren < > Herman Wijffels.

Hier kan nog veel dieper in gedoken worden, en zeker met alle info van nu kunnen we veel beter zien hoe het werkelijke plaatje is.

Coen Vermeeren < > Janet Ossebaard

Boek 2012, Janet Ossebaard, Coen Vermeeren, et al., '2012: De Angst Voorbij'

https://mallemoeder.wordpress.com/2014/11/21/hoe-janet-en-coen-het-samen-doen/

Carefull who you follow anons.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.8851031

>>8849086

Het is mij niet geheel duidelijk anon. Bedoel je nu dat Janet Ossenbaard en Lange Frans niet oke zijn of juist wel?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.8851993

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Qnl Report 166: Qpost, Booms!, PEPFAR, John Kerry, GHWB, Lantaarn Award, Gaga

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

770e25  No.8852368

Liberate Nederland!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

9e01c8  No.8853739

YouTube embed. Click thumbnail to play.

THE EFFECTS AND TRAUMAS AFTER COVID 19

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

2d0d95  No.8854157

>>8851031

Ik leg connecties. Belangrijk is om te kunnen doorzien of iets controlled opposition is of (nog) niet of wat een mogelijke agenda is. Ogen open houden. Daarom dit bord om deze info te delen.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

73dae2  No.8854507

File: 08885f3e86a6570⋯.jpg (104.98 KB, 508x491, 508:491, gates_batman_x1.jpg)

Nieuwe memewar is begonnen.

#SayNoToBillGates

#NoNewNormal

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

73dae2  No.8858036

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6a1fc3  No.8859500

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Lange Frans is awoke

WWG1WGA

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

092a22  No.8860304

File: 0be014fd91b65eb⋯.jpg (93.41 KB, 500x375, 4:3, 1579258738251.jpg)

File: a25730df6fe232f⋯.png (88.45 KB, 256x242, 128:121, 2cc1e65ad8e35fe04cc1e09926….png)

>>8859500

Fransie start alvast zn eigen storm in 't hol van de leeuw.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

14b86e  No.8860414

>>8859500

controlling the narrative? Blijf objectief anons.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

73dae2  No.8861173

File: 000fa8826de7b54⋯.mp4 (1.03 MB, 360x270, 4:3, 7j2_UfbNqMNcRS2Q.mp4)

Dr. Plotkin

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

73dae2  No.8861180

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>8861173

Hier is een 12 minuten versie, met een link naar de 9 uur durende "hearing"

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

73dae2  No.8861818

File: 835b30b8d1481d6⋯.jpg (85.25 KB, 501x696, 167:232, 40k_feet_pepe.jpg)

>>8849086

>>8860414

Mee eens, oppassen.

De beweging van ancient aliens, niburu, lizards, free energy, zero grafity, time travel, etc. is van oudsher een Marxistische operatie om mensen weg te krijgen van christendom, maakt niet uit waarnaar toe.

Het maakt mij niet uit wat men geloofd, maar bovenstaande zaken hebben niks met Q te maken.

Een andere Marxistische tactiek is het infiltreren van een niet gewenste beweging, en het veder trekken naar het belachelijke tot de beweging tegen een figuurlijke muur botst.

Ongeveer 10% in Amerika geloofd in aliens, nog minder in de rest van de wereld. Ga je dat soort narratives mixen met de Q beweging, dan zorg je ervoor dat meer dan 90% van de wereld bevolking Q niet serieus neemt.

De MSM zal het eeuwig tegen de Q beweging gebruiken in anti Q artikelen. …geef ze geen voer.

Uitgelegd door Yuri Bezmenov in deze masterclass over subversie, begint op het juiste moment.

https://youtu.be/8fQoGMtE0EY?t=632

En Q heeft niet voor niks aangegeven om onder 40k feet te blijven, om conspiracy labels te vermijden.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

73dae2  No.8862718

File: cb508bb950538b1⋯.png (71.84 KB, 1094x544, 547:272, cb508bb950538b1ca5788685cf….png)

https://childrenshealthdefense.org/news/vaccine-misinformation-flu-shots-equal-health/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

498225  No.8862945

File: a8d3cac477c5f6a⋯.jpg (Spoiler Image, 2.85 MB, 5167x4071, 5167:4071, shameless.jpg)

we moeten medelijden met onze politiemensen hebben…

op een enkeling na (machtwellust, zielige geest) staat het deze mensen ook niet aan wat ze moeten doen.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.8863646

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Qnl Report 167: Het Beest kan herrijzen, Nep nieuws, Peter Beard, Ab Osterhaus, Happy Patriot's Day

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

0bab4e  No.8864857

File: ecfde4d588d45a6⋯.png (450.39 KB, 993x1512, 331:504, ClipboardImage.png)

File: dcf7d49776f9e15⋯.png (139.41 KB, 1118x801, 1118:801, ClipboardImage.png)

>>8859500

>>8860414

Heb de lyrics even doorgelezen, objectief gezien noemt hij weinig dat het water vermodderd, alleen maar verwijzingen naar onderwerpen waar Q het over heeft gehad

Probleem is dan idd dat als ie fout is dit ervoor zorgt dat men hem gaan zien als de voeder van informatie en de proxy van Q en via andere kanalen dan andere onderwerpen erbij kan halen

Maargoed

Verder kwam ik net deze read tegen uit een general research van vannochtend (11345)

Ben wat gaan zoeken, zie deze link niet meer genoemd in latere q threads

Iemand bekend met de autheurs? wat ik tot dusver vind is dat Fritz op wiki als complotgekkie staat, maar de enige echte reden die aanslaat is omdat ie NWO roept en Cisco lijkt in een satanisch huishouden te zijn opgegroeid en heeft meerdere resultaten op search engines naar links waarin ze praat over het bloodstellen satanisme, zwarte magie etc

Als ik het lees slaat het wel raak met een paar onderwerpen en het is best wel een boekwerk

Iemand zin om een second opinion te geven? weet niet echt wat ik moet vinden van wat ik tegen kom. (wil de link wel posten maar straks is het disinfo, kan het alnog doen op verzoek, heb inmiddels een offline kopie want je weet maar nooit)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

73dae2  No.8867264

File: ff5bf6a27a6667b⋯.mp4 (1.49 MB, 740x360, 37:18, ff5bf6a27a6667b8e083cd8221….mp4)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

73dae2  No.8867697

>>8864857

Het gebruik van de term val van de kabal. Lijkt niet "subversive". Maar dat is het wel.

Wij zien die definitie anders dan normies. Wij bedoelen de "evil deep state"

Normies zien het als anti joods geloof gemeenschap. Wat wederom niks met Q te maken heeft.

En als je iets anders be4doeld zou je andere termen moeten gebruiken, indien je niet bewust of onbewust de "evil deep state" wil helpen.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a9dd34  No.8871820

File: 5e8da0420e35f2e⋯.png (99.58 KB, 595x335, 119:67, WHOis.png)

W.H.O. dreigt opnieuw

Tedros Adhanom Ghebreyesus, de directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), heeft gewaarschuwd dat “het ergste nog moet komen” als de wereld zich niet verenigt in de strijd tegen het nieuwe coronavirus.

“Geloof ons, het ergste ligt nog voor ons. Het is een virus dat velen nog altijd niet begrijpen”, zei Tedros Adhanom Ghebreyesus over het nieuwe coronavirus op een persconferentie maandag.

Wat de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie daar precies mee bedoelt, legde hij niet uit. In het verleden verwees Tedros wel al naar Afrika. Dat continent staat nog maar aan het begin van de epidemie. Het riskeert heel zwaar getroffen te worden door de gebrekkige hygiëne en slechte gezondheidszorg.

https://www.msn.com/nl-be/news/other/who-over-coronavirus-e2-80-9chet-ergste-moet-nog-komen-e2-80-9d/ar-BB12Y7zy

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a9dd34  No.8871827

>>8867697

Ik gebruik vaak de woorden corrupt kartel als ik het er met normies over heb.

Dat klinkt wat begrijpelijker naar mijn mening.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

8bd430  No.8872448

File: 95e754737c2c32e⋯.png (407.95 KB, 680x1137, 680:1137, elizabeth_harrington_dji_c….png)

File: 3405e891c7ebb89⋯.png (409.33 KB, 659x750, 659:750, politie_actie_drones_coron….png)

File: 914e86833a3c5bd⋯.png (586.64 KB, 724x865, 724:865, politie_actie_drones_coron….png)

File: 3ded81f2666ef37⋯.png (1.9 MB, 1947x1226, 1947:1226, drone_testen_politie.png)

File: 3dd81318b81248b⋯.png (2.75 MB, 1952x1074, 976:537, drone_testen_politie_1.png)

Politie drones , lockdown controle van mensen, data naar China?

Hier even een samenvatting van wat berichten over de controles van drones door politie. In veel landen is dit aan de gang. Zo ook in Nederland. Wat doen ze met deze beelden?

DJI is een chinees bedrijf. In een tweet van Elizabeth Harrington (US) geeft ze aan dat DJI 'may be sending data to China'

Lees het artikel onderaan ( D.J.I. is fighting a claim by one United States government office)

In Nederland:

- Politie test drone voor handhaving langs de kust 04-04-2020

https://www.hvzeeland.nl/nieuws/41003-politie-test-drone-voor-handhaving-langs-de-kust/?pagina=2

-Drones controleren of u zich aan de coronaregels houdt, maar mag dat eigenlijk wel?

https://www.trouw.nl/binnenland/drones-controleren-of-u-zich-aan-de-coronaregels-houdt-maar-mag-dat-eigenlijk-wel~b3e551a4/

https://archive.vn/K7yL7

Hoeveel laten we nog toe Anons?

https://www.bizpacreview.com/2020/04/19/one-us-city-is-deploying-a-chinese-firms-drones-to-police-americans-who-are-not-social-distancing-910365

One US city is deploying a Chinese firm’s drones to police Americans who are not social distancing

April 19, 2020

Elizabeth Mayor J. Christian Bollwage is deploying drones from Chinese-based company DJI to warn Elizabeth citizens who are walking outdoors not to get too close in physical proximity to other people. The drones blare sirens and issue this warning: “Stop gathering, disperse and go home.”

DJI donated drones to 43 agencies in 22 states to help enforce social distancing, MSNBC reported. The donations are part of DJI’s “COVID-19 US Disaster Relief Program,” which provides cities access to the drones for the purpose of surveilling populations during the pandemic. 

https://nypost.com/2020/04/08/nj-town-using-talking-drones-to-scold-people-for-gathering/

https://qz.com/1042831/americas-top-drone-company-couldnt-beat-chinas-dji-so-now-theyre-partners/

-> Drone Maker D.J.I. May Be Sending Data to China, U.S. Officials Say (29-10-2017)

SHANGHAI — D.J.I., the popular drone maker, stands as a symbol of China’s growing technology prowess. Its propeller-powered machines dominate global markets and buzz regularly over beaches, cityscapes at sunset and increasingly, power plants and government installations.

Now D.J.I. is fighting a claim by one United States government office that its commercial drones and software may be sending sensitive information about American infrastructure back to China, in the latest clash over the power of data in the growing technological rivalry between the two countries. It also shows how consumer technology companies have become increasingly central to debates about national security.

https://www.nytimes.com/2017/11/29/technology/dji-china-data-drones.html

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.8874751

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Qnl Report 168: Potus geduid, Tere snaren. Janet Ossenbaard, Lange Frans, Arjen Lubach, Ikea

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

794b9e  No.8876298

Militairen in witte jassen

Met zijn legergroene uniform en soldatenkistjes is kolonel Jeroen Hulst een opvallende verschijning in de gangen van Medisch Spectrum Twente (MST). Patiënten en verplegers in witte jassen lopen zacht fluisterend voorbij. De man-in-het-groen spoedt zich naar een werkoverleg met mede-militairen en de HR-afdeling van het ziekenhuis, achterin het gebouw.

Daar buitelen de vragen over elkaar heen. Hoe gaat het met de zeventien militair verpleegkundigen die het MST bijstaan om de golf aan coronapatiënten op te vangen? Termen als reanimatie en chirurgie worden afgewisseld met militaire als boots on the ground en battle captain.

De personeelsmanager van het ziekenhuis schenkt koffie bij voor de zes aanwezige militairen, deels gestoken in witte jassen van verpleegkundigen. Ze is blij met de militaire bijstand. „In praktische zin kunnen we veel van jullie leren”, zegt ze. „Jullie hebben aan een grassprietje genoeg om iemand te verbinden. Wij vragen eerst naar de protocollen.”

Kriskras door het land

Ruim vier weken geleden veranderde het leven van de hoge militair drastisch. Tot dan toe was Hulst commandant van het Opleidingscentrum in Hilversum. Dat leidt militairen op voor medische taken tijdens missies in het buitenland. Vanaf begin maart moest hij ineens kriskras door het land reizen, toen hij de militaire bijstand aan de opvang van coronapatiënten in ziekenhuizen in goede banen ging leiden.

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/21/militairen-in-witte-jassen-a3997411

.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

73dae2  No.8878476

YouTube embed. Click thumbnail to play.

CDC and Fauci Whistleblower Dr. Judy Mikovits, PhD about: COVID-19 masks, pandemia, vaccines and transmitting disease.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.8885594

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Qnl Report 169: Geen stap 5, Geen Q vraag, Geen vaccin, Geen app, Geen Toon

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

81c700  No.8897414

File: b35abcd23417489⋯.jpeg (677.95 KB, 1953x1292, 1953:1292, F6A01913_5203_4DDF_B09B_2….jpeg)

File: 0954fa6e0d6ccc2⋯.jpeg (440.63 KB, 1319x1496, 1319:1496, 357528D2_DF7E_4D22_9DB8_6….jpeg)

File: b378e4776429440⋯.jpeg (102.41 KB, 871x499, 871:499, 17E01045_BE66_44BD_8694_F….jpeg)

Sun Pharma Nederland

Gerelateerd aan recente q drop, hier alvast de Nederlandse gegevens.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.8898469

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.8898499

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Qnl Report 170: Hydroxcloroquine het medicijn, Kaboom!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

794b9e  No.8900262

File: 409137000e06c1e⋯.jpg (5.16 MB, 5184x3456, 3:2, 160420_F_CX978_004.JPG)

File: 79f7d2c07e3d9b0⋯.png (120 KB, 478x541, 478:541, THC.png)

File: f0e9e83718814d8⋯.jpg (53.75 KB, 696x960, 29:40, sneez.jpg)

>>8897414

Haa nice.

Steeds meer licht aan het einde van de tunnel.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.8900634

File: 9953457d1aed2ab⋯.png (649.56 KB, 998x826, 499:413, Schermafbeelding_2020_04_2….png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.8909568

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Qnl Report 171: Zonlicht, Hoax, Herstelfonds, Bosbranden, Anouk, M. Theresia, Ellen de Generes, Epstein

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

9e01c8  No.8910813

YouTube embed. Click thumbnail to play.

THE LOST VIDEOS

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

73dae2  No.8911030

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Trumps UV licht wat via een katheter de luchtpijp en longen beschijnt blijkt reeds ontworpen te zijn, en in bezit van een licentie. Binnenkort verschijnt een veelbelovende peer reviewed paper met onderzoek resultaten.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

73dae2  No.8911548

File: 331e4277fade4d0⋯.jpg (298.43 KB, 1258x927, 1258:927, cd_trial_x1.jpg)

Klinisch onderzoek naar effectiviteit van van oraal toegediende Chlorine Dioxide (bleek/schoonmaak middel) tegen covid-19

https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04343742

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d1218f  No.8916635

>>8911548

Chloor dioxide is geen schoonmaak/bleekmiddel.

The cures are coming/de echte geneesmiddelen zijn onderweg!

https://wikileaks.org/gifiles/docs/31/311278_chlorine-dioxide-cancer-toxins-pathogens-cleanse-.html

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

9b56de  No.8916987

File: 4612ff0abd99b31⋯.png (89.59 KB, 640x1136, 40:71, 52A496DA_A119_48E5_9F5B_65….png)

File: 38b5a1b3e0717c0⋯.jpeg (27.4 KB, 255x119, 15:7, 0DA32102_5E10_4B31_9469_2….jpeg)

File: c57621f2770adba⋯.png (146 KB, 1136x640, 71:40, 375A5A74_A023_4099_B8C4_9A….png)

File: 1c68d547acb5f13⋯.png (91.39 KB, 1136x640, 71:40, A46CD371_9963_4E84_B82E_4E….png)

File: 1543304bc9d3bd7⋯.png (151.81 KB, 1136x640, 71:40, F28E4AAE_4CCD_4EE8_BDF3_B7….png)

On the 1st January 2017

Qanon was a LARP in a Jewish safe space (((twitter)))

Julian Assange made the game multidimensional and Trump betrayed him.

The vile, disrespectful fucks have been trying to conceal the inescapable and incontrovertible fact that Britain is both the winner and loser in the global holy war.

Black comedy, yes. Lol

And yes, yours truly owes Julian a massive thank you.

And no, i’m not perfect either, but some of my knowledge is.

Big love to Julian and WikiLeaks.

A combination of high level information warfare based on Gregory Bateson’s ‘theory of types’ , Lots of meditation and some incredible luck.

Seven weeks meditation with these bad boys.

http://www.973-eht-namuh-973.com/Alchemy/ADVENT%20INDEX.htm

And yes, it is all over 8kun too.

https://8kun.top/qpatriotresearch/res/2398.html

See how and why pain is coming?

Illumination route (27 pages)

https://view.publitas.com/51899/497385/pdfs/a8c594cbd211702f0bef3bf4dbe1ae131b2d547c.pdf

Methodology (37 pages)

https://view.publitas.com/40132/322676/pdfs/842241c4185d6efcbf67950fee3772a2b07872e3.pdf

You’ve been duped by all your politicians and twitter too. Who collectively thought 💭 it would be a wise move to conceal, threaten and judge the true source of the storm ☔️.

Don’t take it personally. All our politicians are shameless cunts. It doesn’t take a genius to figure that out, does it?

And fixating on national identity is a recipe for disaster.

And yes, we are definitely all created equal.

And the dumb Jews do pay a price to handle the money too. Lol 😂

KNOWLEDGE 

Direct link to source document in pdf format. 2,238 pages 

17 year long beam of light from the absolute. 130 Mb

Every single entry date and time stamped.

https://view.publitas.com/72234/880115/pdfs/d4f86d8e8c2117fd530ef381c5b3b016936f5ad1.pdf

Kills the poor hurt feelings and opinions of individual humans dead.

Jon James Pratt (999)

49 year old illuminated polymath from Warwickshire

Humbly blessed as the world’s top intellectual and philosopher

Never lies and is never violent. Ever

Aka 'the storm ☔️'

Aka ‘cosmic lol 😂’

#allpointsarereconciled

BREADCRUMBS

https://www.google.co.uk/search?as_st=y&tbm=isch&as_q=%23allpointsarereconciled+&as_epq=&as_oq=&as_eq=&imgsz=&imgar=&imgc=&imgcolor=&imgtype=&cr=&as_sitesearch=&safe=images&as_filetype=&as_rights=

Emergency backup drive

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1du6pXkl_ZQ-87t51FH5aPEmpmchfGNYC?sort=13&direction=a

RESEARCH AND MEMES

https://drive.google.com/drive/u/1/mobile/folders/1qhE2UWiZJO9FId4Kq67oaQhnLKBuHJbSSBcCj-Cz/1U6Kfa7f0O5e_9JumXg_e8jJlduNitKEfUNszAU9U7w?sort=13&direction=a

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

9b56de  No.8917022

File: acff18593ab0af7⋯.png (267.4 KB, 640x1136, 40:71, 76727876_F488_4FF3_802C_40….png)

File: 0bfbc6c982a49ae⋯.png (89.22 KB, 640x1136, 40:71, C435FF35_F1DB_4275_BD9A_2D….png)

File: f55fbed36b8bc7a⋯.png (93.28 KB, 640x1136, 40:71, FC5E6959_A909_4CDD_B891_36….png)

File: 8126345e1101cda⋯.png (63.12 KB, 640x1136, 40:71, 247252BB_C5E5_4F6E_BAA8_DC….png)

File: 9c1b358ab7e0df7⋯.png (63.21 KB, 640x1136, 40:71, 8ECD284E_1943_4A1A_9284_73….png)

>>8826915

Do I get a prize my Dutch brothers?

Qanon also lied about who or what Satan was too.

And conveniently forgot to mention that the fake news were the fake Jews.

Sir Francis Bacon’s ‘new Atlantis’ explains the fake news and how and why the royal society ends too.

Think logically Dutch anons.

God isn’t specific to one country, is he?

And no, i’m Definitely not God Almighty either.

Couldn’t hold up the planets with my consciousness, could I?

Big pdf is the real map.

Twitter is verified clown world 100%.

Tom Hanks, Ellen and bill gates are escaping in a Chinese submarine with the virus and the antidote.

Sure thing twitter.

Wakey wakey

Since the 1st January 2017.

And yes, it can only be demonstrated by actions, not buzzy 3 word slogans like ‘drain the swamp’

Many politicians and religious leaders in the folder already.

Vile, deceitful politicians and celebrities.

For the fake online twitter holy war between Hillary and Trump, that definitely wasn’t bread and circuses sponsored by Israel.

And for the aberration of QAnon.

Best thing ever, really.

Thick cunts.

Made me invisible.

The demented push by Americans and twitter to push a billionaire property developer as a prophet, within the confines of a Jewish safe (((space))).

327M thick as fuck Americans.

(Great awakening BTFO)

62M thick as fuck Brits

(Team Satan/totally oblivious to what is happening)

14,6M sneaky Jews

(Skull caps, wailing wall and jew card in the ass)

And 13 vile and irredeemable kikes

Put themselves above 7,7bn

(Bloodlines wiped off the planet)

Disdainful and disrespectful.

It’s because none of our leaders have ever had permission to kill, not In the name of God Almighty or religion. Ever.

Despite what our politicians say.

Always someone else’s fault, isn’t it?

FOLDER 📁 OF DOOM aka

Victory of the light.

For those that have betrayed, blocked, argued, threatened or knowingly concealed (done nothing, in other words)

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1-0QMb_G3N4NSCvIROpsNW_fjsZRLmRTU

First illuminated polymath in thousands of years (context)

Totally detached from my knowledge too. Argue with that until the cows come home.

Thick, disrespectful and vile Americans, Jews and Brits.

KNOWLEDGE

Direct link to source document in pdf format. 2,238 pages

17 year long beam of light from the absolute.

130mb

https://view.publitas.com/72234/880115/pdfs/d4f86d8e8c2117fd530ef381c5b3b016936f5ad1.pdf

One size fits all

Jon James Pratt (999)

49 year old illuminated polymath from Warwickshire

Aka 'the storm ☔️'

Aka ‘cosmic lol 😂’

Humbly blessed as the world’s top intellectual and philosopher

Never lies and is never violent

#allpointsarereconciled

BREADCRUMBS

https://www.google.co.uk/search?as_st=y&tbm=isch&as_q=%23allpointsarereconciled+&as_epq=&as_oq=&as_eq=&imgsz=&imgar=&imgc=&imgcolor=&imgtype=&cr=&as_sitesearch=&safe=images&as_filetype=&as_rights=

Emergency backup drive

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1du6pXkl_ZQ-87t51FH5aPEmpmchfGNYC?sort=13&direction=a

RESEARCH AND MEMES

https://drive.google.com/drive/u/1/mobile/folders/1qhE2UWiZJO9FId4Kq67oaQhnLKBuHJbSSBcCj-Cz/1U6Kfa7f0O5e_9JumXg_e8jJlduNitKEfUNszAU9U7w?sort=13&direction=a

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

9b56de  No.8917038

File: 1424cc6b9dd46ed⋯.png (242.8 KB, 640x1136, 40:71, C9E4E1B6_5788_40AD_B04B_D8….png)

File: fe3708aa254d1b8⋯.png (176.49 KB, 640x1136, 40:71, B3486409_63E0_4D83_BC9A_6F….png)

File: 9e668e8f53ec51b⋯.png (380.77 KB, 640x1136, 40:71, C076E21F_40D9_4B13_B1D3_5C….png)

File: 9e41544d2028751⋯.png (137.28 KB, 640x1136, 40:71, 74CC5A0C_5942_4F75_803D_20….png)

File: 05e88cf2289fd9e⋯.png (456.85 KB, 640x1136, 40:71, 0DBCD9DC_CA71_4008_9BFA_90….png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

9b56de  No.8917076

File: 042fa12e9834247⋯.jpeg (125.31 KB, 640x1136, 40:71, 83502BF5_75EC_4510_862C_1….jpeg)

File: ae185e48523d69f⋯.jpeg (122.39 KB, 640x1136, 40:71, 1FFA082F_2DCB_4508_9600_D….jpeg)

File: cc5c5d203bad98a⋯.jpeg (125.06 KB, 640x1136, 40:71, AAE7DE18_E2ED_4BCB_8CD2_A….jpeg)

File: 11d5bed5ff04918⋯.jpeg (118.79 KB, 640x1136, 40:71, 836BAB7F_004C_4FBE_96FC_2….jpeg)

File: 2b7f5141ce3448e⋯.png (266.57 KB, 640x1136, 40:71, D23360AB_7B6D_4CB1_90C3_07….png)

>>8826750

*But it was the jews

NSA got served in plain sight over a year ago and chose to run the gauntlet anyway.

Dopey disrespectful Martin geddes was the real reason for the downfall.

Was only asked to do one thing too. Twice.

To tell the truth to the family of the person writing this.

Instead he chose to knowingly lie, conceal and threaten the true source of the storm.

Spoon fed knowledge from the source for a whole year too.

Refused to take sides.

This is why little lies and threats behind the scenes have had big consequences for every single American on the planet.

For lying to the whole world on twitter.

It’s a truth telling contest, not an American Jewish circle jerk on twitter.

A combination of high level information warfare based on Gregory Bateson’s ‘theory of types’ , Lots of meditation and some incredible luck.

Seven weeks meditation with this bad boys.

http://www.973-eht-namuh-973.com/Alchemy/ADVENT%20INDEX.htm

And yes, it is all over the 8kun great awakening website too.

Dropped the MEGA bomb in the heart of MAGA territory.

Don’t take it personally anons.

Illumination route (27 pages)

https://view.publitas.com/51899/497385/pdfs/a8c594cbd211702f0bef3bf4dbe1ae131b2d547c.pdf

Methodology (37 pages)

https://view.publitas.com/40132/322676/pdfs/842241c4185d6efcbf67950fee3772a2b07872e3.pdf

Don’t take it personally. All our politicians are shameless cunts. It doesn’t take a genius to figure that out, does it?

And don’t be too precious about your nationality, it means nothing.

And yes, we are definitely all created equal.

And the dumb Jews do pay a price to handle the money too. Lol 😂

KNOWLEDGE 

Direct link to source document in pdf format.

2,238 pages 130mb

17 year long beam of light from the absolute.

Every single entry date and time stamped

https://view.publitas.com/72234/880115/pdfs/d4f86d8e8c2117fd530ef381c5b3b016936f5ad1.pdf

Jon James Pratt (999)

49 year old illuminated polymath from Warwickshire

Humbly blessed as the world’s top intellectual and philosopher

Never lies and is never violent

Aka 'the storm ☔️'

Aka ‘cosmic lol 😂’

#allpointsarereconciled

BREADCRUMBS

https://www.google.co.uk/search?as_st=y&tbm=isch&as_q=%23allpointsarereconciled+&as_epq=&as_oq=&as_eq=&imgsz=&imgar=&imgc=&imgcolor=&imgtype=&cr=&as_sitesearch=&safe=images&as_filetype=&as_rights=

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a6f213  No.8917940

File: 7644102e133cb89⋯.mp4 (3.78 MB, 640x360, 16:9, aytu_healight.mp4)

>>8911030

Fukkers van YT hebben het offline gehaald. Niet voor niets Anon hier. Save offline!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

73dae2  No.8918121

File: 3c31dfd397d5305⋯.jpg (645.82 KB, 983x876, 983:876, mms_x1.jpg)

>>8917940

Dank voor het redden van de vid anon

>>8916635

Chlorine dioxide = MMS, verkocht als 2 bestanddelen om water zuiveraar te maken, zodat het legaal verkocht kan worden. Zuiver water drinken is niet verboden.

Probleem met de MMS methode is dat het in de gehele lichaam effect heeft en dus ook goede bacteriën doodt. Potus doelde denk ik op een techniek om het lokaal in/aan te brengen.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

73dae2  No.8918129

File: ef8347ff10e6cf9⋯.jpg (211.29 KB, 940x870, 94:87, wikileak_x7585_mms.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d1218f  No.8919649

>>8918121

Wat ik ervan heb begrepen is dat de substantie twee neutronen/protonen te kort komt.

Die kan hij in je lichaam alleen stelen van niet-lichaamseigen stoffen(deze hebben teveel van die dingen) die chemische explosie vernietigd het pathogeen en als rest blijft er NACL over (keukenzout)

Het bacterie verhaal is wel eens genoemd maar daar heb ik nog geen wetenschappelijke onderbouwing van gezien.(ga er daarvoor vanuit dat het een hetze is ,zoals radar ook tegen mms was)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.8920115

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Qnl Report172: ITCCS, Lange Frans, Fajah Lourens, Saskia Noort, CV, Jeroen Pauw

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

73dae2  No.8920902

File: 0025f59a3a9d69d⋯.jpg (505.69 KB, 836x1353, 76:123, covid_anthrrax_x2q5.jpg)

File: f106fa593c38b85⋯.jpg (226.05 KB, 790x827, 790:827, chloroquine_anthrax_x1.jpg)

File: 1263c206fa1782c⋯.jpg (447.13 KB, 914x1622, 457:811, uv_light_x3.jpg)

>>8920124

Als de 5g hypothese waar zou zijn dan zouden ook babies, kinderen, en mensen met middelbare leeftijd er veel last van moeten hebben.

Nou zeg ik niet dat 5g ongevaarlijk is, het is geen directe covid-19 reden.

De enige op middelbare leeftijd met ernstige vertoningen hebben een griep prik gehad. Zoals zorg/ziekenhuis medewerkers en mensen in het leger/zeemacht.

De rest is allemaal de risicogroep welke vanwege leeftijd en onderliggende aandoeningen griep prik uitnodigingen krijgen.

Qua ziektebeeld, en mogelijk werkende medicijnen lijkt er sprake van bacteriële besmetting in sommige vaccinatie merken..

De symptomen van de ernstige gevallen is exact hetzelfde als Anthrax bacterie infectie, en ook de Q koorts bacterie heeft veel raakvlakken. Inclusief UV licht en hydroxchloroquine als medicijnen.

Hoe dan ook. Neem nooit wat David Icke verkondigd als waarheid aan. Hij verteld 60% waarheid, en 40% onzin. Al tientallen jaren, dat is wat gatekeeper clowns doen.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a9dd34  No.8926531

File: 2b1cf68ba20f586⋯.png (560.84 KB, 904x673, 904:673, ClipboardImage.png)

Niemand weet wie onze staatsschuld bezit

2 oktober 2013

Het is een simpele en belangrijke vraag die niemand blijkt te kunnen beantwoorden: aan wie is de Nederlandse overheid precies de staatsschuld schuldig? Zelfs de schatkistbewaarder tast in het duister.

De inzet van dit verhaal: 354.877.000.000 euro. Of liever gezegd, 355 miljard. Dat geld zijn u en ik op dit moment verschuldigd aan vermoedelijk enkele duizenden beleggers.

Maar aan wie zijn we dit bedrag eigenlijk verschuldigd? En aan wie moeten we het terugbetalen?

Je zou denken dat deze vragen met één telefoontje naar de Generale Thesaurie, de schatkistbewaarder die de staatsschuld beheert, beantwoord kunnen worden. Maar dit agentschap weet niet precies wie onze schuldeisers zijn. Ze weet het een beetje. Ongeveer 100 miljard is in de eurozone uitgezet. Iets meer in de rest van Europa. Een beetje in Amerika. Een plukje in Azië. Banken hebben ongeveer een kwart in bezit. Verzekeraars, pensioenfondsen, beleggers en particulieren samen ook. De rest zit bij buitenlandse beleggers en centrale banken.

Niemand lijkt in staat om een gedetailleerd beeld van onze crediteuren te schetsen. De banken misschien, die in staatsobligaties handelen? Ze zien wat hun klanten kopen, maar niet wat er op de rest van de markt gebeurt. Het clearinghouse

dat verantwoordelijk is voor de uitbetaling van de rente? Ook zij hebben geen idee. De Nederlandsche Bank? Geen idee. De Europese Centrale Bank dan? Ook al niet. De Wereldbank? Verre van.

Iedere keer als ik ‘geen idee’ hoor, is mijn eerste gedachte: dat wil je toch weten? Sinds het uitbreken van de crisis vluchten honderden miljarden euro’s uit risicovolle economieën naar andere Europese of mondiale bestemmingen. Landen gaan failliet - al wordt dat woord angstvallig vermeden -, omdat ze niet genoeg kunnen lenen. Niemand wil hun staatsschuld tegen een houdbare prijs kopen. Griekenland, Spanje, Italië, Portugal, Ierland en IJsland zijn of waren tijdelijk afgesneden van de internationale kapitaalmarkt, met alle ontwrichting van dien. Dat lijkt vooral het probleem van de zwakke Europese landen. Nu staat Nederland er nog relatief goed voor. Maar blijft dat zo? Als we iets van de crisis hebben geleerd, is het wel dat grote risico’s onopgemerkt kunnen blijven. Wie je staatsschuld koopt, is in roerige economische tijden zeer relevante - zo niet cruciale - informatie.

Moar https://decorrespondent.nl/8/niemand-weet-wie-onze-staatsschuld-bezit/389576-2a97c8fe

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a9dd34  No.8926585

File: 7af1c50e106137e⋯.png (72.06 KB, 917x591, 917:591, ClipboardImage.png)

Begroting kabinet diep in het rood door coronacrisis: 92 miljard euro tekort

24 april 2020 15:05

Door de coronacrisis schiet de begroting diep in het rood. Dat zegt minister Hoekstra (Financiën). Volgens een eerste grove schatting komen we dit jaar uit op een tekort van 92 miljard euro, oftewel 11,8 procent.

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/5101746/begroting-overheidstekort-coronacrisis-staatsschuld

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

15fbfb  No.8928195

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

15fbfb  No.8928205

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

15fbfb  No.8928217

File: 902c706d44f78c5⋯.png (1.03 MB, 1004x804, 251:201, Schermafbeelding_2020_04_2….png)

WWG1WGA

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

15fbfb  No.8928591

File: 73eadcec45338a7⋯.png (1.57 MB, 996x1122, 166:187, Schermafbeelding_2020_04_2….png)

Dutch baker wish FLOTUS a Happy Birthday

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

15fbfb  No.8928844

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Qnl Report 173: De Grondwet, Additionele artikelen verwijderd

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.8930649

File: c65a7b71a0c1aa0⋯.png (653.89 KB, 886x784, 443:392, Schermafbeelding_2020_04_2….png)

NQP

>>8930301 #3988

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

9b56de  No.8934913

File: 6504baed10a1547⋯.png (464.69 KB, 640x1136, 40:71, F6DEA8C2_F94E_48C8_AE3A_CC….png)

File: 1fb3e047a079bda⋯.png (232.72 KB, 640x1136, 40:71, 32C27173_F8B7_4D59_8FA5_73….png)

File: 979bdb7002890ec⋯.png (264.86 KB, 640x1136, 40:71, 2123903E_2F93_4DE6_8945_3C….png)

File: 751bef647af2cc9⋯.png (221 KB, 640x1136, 40:71, 0923E44E_C288_4764_889B_FF….png)

File: e07a5825fca973c⋯.png (316.38 KB, 640x1136, 40:71, 0A9C0D8D_E632_4D05_A709_5A….png)

>>8928217

Since the 1st January 2017. 

Julian Assange made the game multidimensional and Trump betrayed him.

The thick fucks have been trying to conceal the inescapable and incontrovertible fact that Britain is both the winner and loser in the global holy war.

And yes, yours truly owes Julian a massive thank you.

And no, i’m not perfect either, but some of my knowledge is. That’s why it is date and time stamped.

Big love to Julian and WikiLeaks.

And yes, it is all over 8kun too.

https://8kun.top/qpatriotresearch/index.html

Inevitable, like the sun and the moon.

And yes, it can only be demonstrated by actions, not buzzy 3 word slogans like ‘drain the swamp’

And yes, it is all over 8kun too.

Illumination route (27 pages)

https://view.publitas.com/51899/497385/pdfs/a8c594cbd211702f0bef3bf4dbe1ae131b2d547c.pdf

Methodology (37 pages)

https://view.publitas.com/40132/322676/pdfs/842241c4185d6efcbf67950fee3772a2b07872e3.pdf

Many politicians and religious leaders in the folder already. 

Vile, deceitful politicians and celebrities. 

For the fake online twitter holy war between Hillary and Trump, that definitely wasn’t bread and circuses sponsored by Israel. 

And for the aberration of QAnon. 

Best thing ever, really.

Thick cunts.

Made me invisible.

The demented push by Americans and twitter to push a billionaire property developer as a prophet. ‪327 000 000 ‬thick as fuck Americans.

62 million thick as fuck Brits too.

And 14,6 gorillion sneaky Jews.

And 13 vile and rancid kikes

Disdainful and disrespectful. 

It’s because none of our leaders have ever had permission to kill, not In the name of God Almighty or any religion. Ever. 

Despite what our politicians say. 

Always someone else’s fault, isn’t it? 

FOLDER 📁 OF DOOM aka 

Victory of the light. 

For those that have betrayed, blocked, argued, threatened or knowingly concealed (done nothing, in other words.

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1-0QMb_G3N4NSCvIROpsNW_fjsZRLmRTU

First illuminated polymath in thousands of years (context) 

Totally detached from my knowledge too. Argue with that until the cows come home.

Thick, disrespectful and vile Americans, Jews and Brits.

KNOWLEDGE 

Direct link to source document in pdf format.

2,238 pages 130mb

17 year long beam of light from the absolute. Every single entry date and time stamped

https://view.publitas.com/72234/880115/pdfs/d4f86d8e8c2117fd530ef381c5b3b016936f5ad1.pdf

One size fits all.

Kills butthurt Americans, Brits and Jews instantly.

Never lies and is never violent.

What good are your weapons and poor hurt personal feelings and opinions now?

Jon James Pratt (999)

Aka ‘cosmic Lol’

Aka ‘the storm’

#allpointsarereconciled

BREADCRUMBS 

https://www.google.co.uk/search?as_st=y&tbm=isch&as_q=%23allpointsarereconciled+&as_epq=&as_oq=&as_eq=&imgsz=&imgar=&imgc=&imgcolor=&imgtype=&cr=&as_sitesearch=&safe=images&as_filetype=&as_rights=

RESEARCH AND MEMES

https://drive.google.com/drive/u/2/mobile/folders/1qhE2UWiZJO9FId4Kq67oaQhnLKBuHJbSSBcCj-Cz/1U6Kfa7f0O5e_9JumXg_e8jJlduNitKEfUNszAU9U7w?sort=13&direction=a

Emergency backup drive

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1du6pXkl_ZQ-87t51FH5aPEmpmchfGNYC?sort=13&direction=a

Breadcrumbs 2: google cache

https://www.google.co.uk/search?q=%23allpointsarereconciled&client=safari&hl=en&prmd=mvin&sxsrf=ACYBGNSvoeYzzFOuuLo1NT135mCAjPzekw:1579501613116&filter=0&biw=320&bih=527

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

9b56de  No.8934918

File: 5f82a31c94c1834⋯.png (437.68 KB, 640x1136, 40:71, FE3701AE_C76D_48D0_8A84_04….png)

File: 767d8541a1bac5e⋯.png (485.17 KB, 640x1136, 40:71, 4AA79F9E_84F0_4C77_8936_DC….png)

>>8920124

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

9b56de  No.8934928

File: e2a634f9235c213⋯.png (74.94 KB, 640x1136, 40:71, C8685622_FEA2_4DB4_9EBF_FB….png)

File: 43585dce16b3b11⋯.png (382.47 KB, 640x1136, 40:71, 79B2D1F9_4C6E_4D32_BEFE_2C….png)

File: 0267bea208449bc⋯.png (250.52 KB, 640x1136, 40:71, 2B9F2944_5A62_4A0B_8D2D_85….png)

File: cdce3c2e88919de⋯.png (387.87 KB, 640x1136, 40:71, CA6C1C51_43DA_44FF_A522_8C….png)

File: dc62f446f56a89c⋯.png (519.08 KB, 640x1136, 40:71, 583DBCFB_3835_4400_A164_D7….png)

>>8934918

And you definitely speak the best English in the world too.

Lived in den Haag for over a year.

The true source of the storm ☔️.

On the 1st January 2017

Big pdf is the map 🗺

Nothing left to decode or bake.

Ever.

Meta

Since the 1st January 2017. 

And yes, it can only be demonstrated by actions, not buzzy 3 word slogans like ‘drain the swamp’

Many politicians and religious leaders in the folder already. 

Vile, deceitful politicians and celebrities. 

For the fake online twitter holy war between Hillary and Trump, that definitely wasn’t bread and circuses sponsored by Israel. 

And for the aberration of QAnon. 

Best thing ever, really.

Thick cunts.

Made me invisible.

The demented push by Americans and twitter to push a billionaire property developer as a prophet. ‪

327 000 000 ‬thick as fuck Americans.

62 million thick as fuck Brits too.

And 14,6 gorillion sneaky Jews.

And 13 vile irredeemable kikes

Disdainful and disrespectful. 

It’s because none of our leaders have ever had permission to kill, not In the name of God Almighty or any religion. Ever. 

Despite what our politicians say. 

Always someone else’s fault, isn’t it? 

DIRECT LINKS

Illumination route(27 pages)

https://view.publitas.com/51899/497385/pdfs/a8c594cbd211702f0bef3bf4dbe1ae131b2d547c.pdf

Methodology (37 pages)

https://view.publitas.com/40132/322676/pdfs/842241c4185d6efcbf67950fee3772a2b07872e3.pdf

Direct link to google drive pdf of illumination route (27 pages)

https://drive.google.com/file/d/1if9rCpYtP4PClx7phLG3er7kkMSs3WcW/view?usp=drivesdk

Direct link to google drive pdf of methodology. 37 pages

https://drive.google.com/file/d/15IkbtvPCe49XjXjR4k_E5Iu6G-LxIQen/view?usp=drivesdk

FOLDER 📁 OF DOOM aka 

Victory of the light. 

For those that have betrayed, blocked, argued, threatened or knowingly concealed (done nothing, in other words.

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1-0QMb_G3N4NSCvIROpsNW_fjsZRLmRTU

First illuminated polymath in thousands of years (context) 

Totally detached from my knowledge too. Argue with that until the cows come home.

Thick, disrespectful and vile Americans, Jews and Brits.

KNOWLEDGE 

Direct link to source document in pdf format.

2,238 pages 130mb

17 year long beam of light from the absolute. Every single entry date and time stamped

Direct download

https://view.publitas.com/72234/880115/pdfs/d4f86d8e8c2117fd530ef381c5b3b016936f5ad1.pdf

Scrolling google drive version

https://drive.google.com/file/d/18ZEHlCwP1DYUoG1hA4TNCyA3uukJ2zty/view?usp=drivesdk

One size fits all.

Kills butthurt Americans, Brits and Jews instantly.

What good are your weapons and poor hurt personal feelings and opinions now?

Jon James Pratt (999)

Aka ‘cosmic Lol’

Aka ‘the storm’

49 year old illuminated polymath from Warwickshire

Humbly blessed as the World's top intellectual and philosopher.

Never lies and is never violent.

#allpointsarereconciled

BREADCRUMBS 

https://www.google.co.uk/search?as_st=y&tbm=isch&as_q=%23allpointsarereconciled+&as_epq=&as_oq=&as_eq=&imgsz=&imgar=&imgc=&imgcolor=&imgtype=&cr=&as_sitesearch=&safe=images&as_filetype=&as_rights=

RESEARCH AND MEMES

https://drive.google.com/drive/u/2/mobile/folders/1qhE2UWiZJO9FId4Kq67oaQhnLKBuHJbSSBcCj-Cz/1U6Kfa7f0O5e_9JumXg_e8jJlduNitKEfUNszAU9U7w?sort=13&direction=a

EMERGENCY BACKUP DRIVE

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1du6pXkl_ZQ-87t51FH5aPEmpmchfGNYC?sort=13&direction=

BREADCRUMBS 2: GOOGLE CACHE

https://www.google.co.uk/search?q=%23allpointsarereconciled&client=safari&hl=en&prmd=mvin&sxsrf=ACYBGNSvoeYzzFOuuLo1NT135mCAjPzekw:1579501613116&filter=0&biw=320&bih=527

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

9b56de  No.8934938

File: 1fce43cf005c00f⋯.png (59.65 KB, 640x1136, 40:71, F58085AA_19CE_482B_A549_56….png)

File: 8d614042b483cbf⋯.png (366.58 KB, 640x1136, 40:71, DE6FFD39_9FF2_46E7_8707_DA….png)

File: d6eca47d14cfee8⋯.png (72.67 KB, 1136x640, 71:40, E6A5D00E_B7B9_491D_B306_58….png)

File: e665c4e8d595c8e⋯.png (147.54 KB, 1136x640, 71:40, D93523B9_B265_4F54_BDCA_CA….png)

File: b23d47b1fb0b0cc⋯.png (522.45 KB, 640x1136, 40:71, 7D6320E0_762B_4E5E_8B1B_7E….png)

>>8826750

That’s why trump and QAnon lost.

Totally detached from my knowledge too. Argue with that until the cows come home.

Thick, disrespectful and vile Americans, Jews and Brits.

A combination of high level information warfare based on Gregory Bateson’s ‘theory of types’ , Lots of meditation and some incredible luck.

Seven weeks meditation with these bad boys.

http://www.973-eht-namuh-973.com/Alchemy/ADVENT%20INDEX.htm

KNOWLEDGE 

Direct link to source document in pdf format. 130mb

Nsa got served in plain sight over a year ago.

And chose to run the gauntlet anyway.

Dopey disrespectful cunts.

2,238 pages 130mb

17 year long beam of light from the absolute.

Every single entry date and time stamped

https://view.publitas.com/72234/880115/pdfs/d4f86d8e8c2117fd530ef381c5b3b016936f5ad1.pdf

One size fits all.

Kills butthurt Americans, Brits and Jews instantly.

What good are your weapons now?

Jon James Pratt (999)

Aka ‘cosmic Lol’

Aka ‘the storm’

#allpointsarereconciled

BREADCRUMBS 

https://www.google.co.uk/search?as_st=y&tbm=isch&as_q=%23allpointsarereconciled+&as_epq=&as_oq=&as_eq=&imgsz=&imgar=&imgc=&imgcolor=&imgtype=&cr=&as_sitesearch=&safe=images&as_filetype=&as_rights=

RESEARCH AND MEMES

https://drive.google.com/drive/u/2/mobile/folders/1qhE2UWiZJO9FId4Kq67oaQhnLKBuHJbSSBcCj-Cz/1U6Kfa7f0O5e_9JumXg_e8jJlduNitKEfUNszAU9U7w?sort=13&direction=a

Emergency backup drive

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1du6pXkl_ZQ-87t51FH5aPEmpmchfGNYC?sort=13&direction=a

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.8937412

File: 93339aaa7aaa740⋯.png (616.18 KB, 758x554, 379:277, Flyyyyyynnn.png)

WWG1WGA

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.8938315

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Qnl Report 174: Qpost, General Flynn, Done in 30, de Verdwenen kinderen

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

9b56de  No.8938771

File: ab36a34343ec45b⋯.png (98.11 KB, 640x1136, 40:71, F9EEA205_22C3_445E_A5B3_39….png)

File: f4b6171606bafe5⋯.png (67.88 KB, 640x1136, 40:71, 2C37B5A7_CA38_4058_A850_13….png)

File: aa426b8d549795d⋯.png (338.2 KB, 640x1136, 40:71, F0F9DBE2_D9E1_4B43_AA27_FC….png)

File: dafebbb22030a46⋯.png (372.24 KB, 640x1136, 40:71, 24B9DDC7_7092_4E06_84B2_D2….png)

File: 254ed84afce3558⋯.png (96.53 KB, 640x1136, 40:71, 85D9B7C1_7A51_42D1_9461_14….png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

9b56de  No.8938825

File: 43e1bf109c17b7f⋯.png (68.43 KB, 1136x640, 71:40, 9000CB0A_B5AE_440E_982E_22….png)

File: 14430428d5ad8b3⋯.png (57.79 KB, 1136x640, 71:40, 19ED6D93_A4F7_4764_A801_20….png)

File: 47b7ee1229fb3dc⋯.png (76.18 KB, 640x1136, 40:71, 3E7E65FC_7F55_4C72_A417_11….png)

File: 85aee031bc4c6aa⋯.png (50.52 KB, 1136x640, 71:40, DFB89268_E5E7_4B02_AE5D_23….png)

File: b3257a85232d43c⋯.png (1.15 MB, 1136x640, 71:40, C35434FC_3445_4A77_8BA2_40….png)

>>8938315

For the fake online twitter holy war between Hillary and Trump, that definitely wasn’t bread and circuses sponsored by Israel.

And for the aberration of QAnon.

Best thing ever, really.

Thick cunts.

Made me invisible.

The demented push by Americans and twitter to push a billionaire property developer as a prophet.

Forgot about the rest of the world.

Disdainful and disrespectful.

It’s because none of our leaders have ever had permission to, not In the name of God Almighty or religion. Ever.

Despite what our politicians say.

Always someone else’s fault, isn’t it?

FOLDER 📁 OF DOOM aka

Victory of the light.

For those that have betrayed, blocked, argued, threatened or knowingly concealed (done nothing, in other words)

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1-0QMb_G3N4NSCvIROpsNW_fjsZRLmRTU

First illuminated polymath in thousands of years (context)

Totally detached from my knowledge too. Argue with that until the cows come home.

Thick, disrespectful and vile Americans, Jews and Brits.

KNOWLEDGE

Direct link to source document in pdf format. 2,238 pages

17 year long beam of light from the absolute. 130mb

https://view.publitas.com/72234/880115/pdfs/d4f86d8e8c2117fd530ef381c5b3b016936f5ad1.pdf

One size fits all.

Kills poor individual feelings and opinions of humans dead.

Jon James Pratt (999)

49 year old illuminated polymath from Warwickshire

Aka 'the storm ☔️'

Aka ‘cosmic lol 😂’

Humbly blessed as the world’s top intellectual and philosopher

Never lies and is never violent

#allpointsarereconciled

RESEARCH AND MEMES

https://drive.google.com/drive/u/1/mobile/folders/1qhE2UWiZJO9FId4Kq67oaQhnLKBuHJbSSBcCj-Cz/1U6Kfa7f0O5e_9JumXg_e8jJlduNitKEfUNszAU9U7w?sort=13&direction=a

BREADCRUMBS

https://www.google.co.uk/search?as_st=y&tbm=isch&as_q=%23allpointsarereconciled+&as_epq=&as_oq=&as_eq=&imgsz=&imgar=&imgc=&imgcolor=&imgtype=&cr=&as_sitesearch=&safe=images&as_filetype=&as_rights=

And yes, it is all over 8kun too.

Money and celebrity worshippers that have never had permission to kill, ever.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

9b56de  No.8939112

File: ca99b9f62700a89⋯.png (338.17 KB, 640x1136, 40:71, 368B6F5C_AEF6_4A39_9473_88….png)

File: 35ef1fd806596c0⋯.png (164.38 KB, 640x1136, 40:71, 2B29E0FA_ADB1_462F_B4F1_69….png)

File: 58034959b759466⋯.png (151.81 KB, 1136x640, 71:40, 4E4FDD02_B880_4C7A_952E_41….png)

File: 4143e2989060e4d⋯.png (91.39 KB, 1136x640, 71:40, 9F3A3E22_2C48_4401_9242_08….png)

File: 834db1f7f24d18d⋯.png (146 KB, 1136x640, 71:40, D1BB3018_00D4_41F1_9112_5C….png)

>>8938315

*not really

The true origin of the storm was den Haag on the 1st January 2017.

Love Holland loads. Been there loads of times for bmx competitions.

Lived there a couple of times too.

A combination of high level information warfare based on Gregory Bateson’s ‘theory of types’ , Lots of meditation and some incredible luck.

Seven weeks meditation with this bad boys.

http://www.973-eht-namuh-973.com/Alchemy/ADVENT%20INDEX.htm

And yes, it is all over the 8kun great awakening website too.

Dropped the MEGA bomb in the heart of MAGA territory.

Don’t take it personally anons.

Illumination route (27 pages)

https://view.publitas.com/51899/497385/pdfs/a8c594cbd211702f0bef3bf4dbe1ae131b2d547c.pdf

Methodology (37 pages)

https://view.publitas.com/40132/322676/pdfs/842241c4185d6efcbf67950fee3772a2b07872e3.pdf

Don’t take it personally. All our politicians are shameless cunts. It doesn’t take a genius to figure that out, does it?

And don’t be too precious about your nationality, it means nothing.

And yes, we are definitely all created equal.

And the dumb Jews do pay a price to handle the money too. Lol 😂

KNOWLEDGE 

Direct link to source document in pdf format.

2,238 pages 130mb

17 year long beam of light from the absolute.

Every single entry date and time stamped

https://view.publitas.com/72234/880115/pdfs/d4f86d8e8c2117fd530ef381c5b3b016936f5ad1.pdf

Jon James Pratt (999)

49 year old illuminated polymath from Warwickshire

Humbly blessed as the world’s top intellectual and philosopher

Never lies and is never violent

Aka 'the storm ☔️'

Aka ‘cosmic lol 😂’

#allpointsarereconciled

BREADCRUMBS

https://www.google.co.uk/search?as_st=y&tbm=isch&as_q=%23allpointsarereconciled+&as_epq=&as_oq=&as_eq=&imgsz=&imgar=&imgc=&imgcolor=&imgtype=&cr=&as_sitesearch=&safe=images&as_filetype=&as_rights=

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a9dd34  No.8939217

File: d20f4dd2dcf3444⋯.png (55.55 KB, 597x174, 199:58, ClipboardImage.png)

File: 100c435708f4de8⋯.png (164.08 KB, 597x334, 597:334, ClipboardImage.png)

Onderzoekers van het Erasmus MC in Rotterdam hebben met een onderzoek met fretten wetenschappelijk aangetoond dat het Covid-19-virus door de lucht overdraagbaar is.

Op twee nertsenbedrijven in Gemert-Bakel en Laarbeek zijn besmettingen van corona bij nertsen geconstateerd. De nertsen vertoonden diverse ziekteverschijnselen waaronder ademhalingsproblemen.

hmmm… ik zou haast een link leggen.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

73dae2  No.8939445

File: ce7a8a0bb4bd572⋯.png (958.47 KB, 1789x1704, 1789:1704, 1577101344489.png)

>>8939217

Volgens viroloog Dr. Judy Mikovits, PhD is overspringen van virussen van dier naar mens en andersom onmogelijk via adem overdracht in een tijdbestek van minder dan 1000 jaar.

In het laboratorium proberen ze het versneld te doen door vreemd weefsel te voeren aan een bepaalde virus in kweek bakjes. Dat gaat bijna altijd mis, het virus kan de cel niet binnen dringen en sterft. Maar soms na heel veel pogingen overleefd een virus met vreemde DNA gevoed weefsel, en dat kweken ze dan verder voor enhanced virus onderzoek.

Dit lijkt op Marxistische propaganda. Eerst een leeuw, en nu nertsen. Tegen leeuwen in dierentuinen en tegen nertsen was er al een lobby.

Niet gek opkijken als ze hetzelfde flikken bij gewoon vlees, ten gunste van de anti vlees lobby.

Vele dieren hebben corona virussen, vaak 5 verschillende, net zoals bij mensen. Maar die zijn specifiek toegespitst op het dna van de host.

Als er sprake is van een bacterie zoals Q koorts of Anthrax kan het wel, maar dat terzijde.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

88591f  No.8940054

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Een Oorlog Reeds Verloren #2.14: #Stopdemachine

saus: https://youtu.be/MqClJm6Hf1s

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.8941272

File: e51989764f91ee0⋯.png (1.29 MB, 1178x1554, 589:777, Schermafbeelding_2020_04_2….png)

File: 1b04badf15729c0⋯.png (1.35 MB, 1250x1568, 625:784, Schermafbeelding_2020_04_2….png)

File: d37af669d38b37e⋯.png (1.26 MB, 1102x1558, 29:41, Schermafbeelding_2020_04_2….png)

Hoe en waaraan herken je een clown?

WWG1WGA

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

9e01c8  No.8941417

YouTube embed. Click thumbnail to play.

45 VISA FREE COUNTRY'S USING NIGERIAN PASSPORT

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

9b56de  No.8946032

File: 8b7f2a341fd731b⋯.png (151.81 KB, 1136x640, 71:40, 77F83CF8_4BC9_4067_989D_B0….png)

File: 4f26cbd26e9a244⋯.png (91.39 KB, 1136x640, 71:40, 7A149DB5_4FEB_45AD_87B0_70….png)

File: 1f9336017eee444⋯.png (146 KB, 1136x640, 71:40, 80CBB2D8_62D2_47F8_8CB1_2B….png)

File: ee74d3198d745a0⋯.png (108.79 KB, 1136x640, 71:40, 382FE6A4_2737_4C34_A0B7_B5….png)

File: 8d586cb2e91d3f3⋯.png (124.03 KB, 1136x640, 71:40, 57F34FBC_96AF_4496_B656_2F….png)

>>8938315

>>8941272

>>8941272

Because the trump card is (((joker)))

And God and country are mutually exclusive too.

Julian Assange made the game multidimensional and Trump betrayed him.

The vile, disrespectful fucks have been trying to conceal the inescapable and incontrovertible fact that Britain is both the winner and loser in the global holy war.

Black comedy, yes. Lol

And yes, yours truly owes Julian a massive thank you.

And no, i’m not perfect either, but some of my knowledge is.

Big love to Julian and WikiLeaks.

A combination of high level information warfare based on Gregory Bateson’s ‘theory of types’ , Lots of meditation and some incredible luck.

Seven weeks meditation with these bad boys.

http://www.973-eht-namuh-973.com/Alchemy/ADVENT%20INDEX.htm

And yes, it is all over 8kun too.

https://8kun.top/qpatriotresearch/res/2398.html

See how and why pain is coming?

A combination of high level information warfare based on Gregory Bateson’s ‘theory of types’ , Lots of meditation and some incredible luck.

Seven weeks meditation with this bad boys.

http://www.973-eht-namuh-973.com/Alchemy/ADVENT%20INDEX.htm

And yes, it is all over the 8kun great awakening website too.

Dropped the MEGA bomb in the heart of MAGA territory.

Don’t take it personally anons.

Illumination route (27 pages)

https://view.publitas.com/51899/497385/pdfs/a8c594cbd211702f0bef3bf4dbe1ae131b2d547c.pdf

Methodology (37 pages)

https://view.publitas.com/40132/322676/pdfs/842241c4185d6efcbf67950fee3772a2b07872e3.pdf

Don’t take it personally. All our politicians are shameless cunts. It doesn’t take a genius to figure that out, does it?

And don’t be too precious about your nationality, it means nothing.

And yes, we are definitely all created equal.

And the dumb Jews do pay a price to handle the money too. Lol 😂

KNOWLEDGE 

Direct link to source document in pdf format.

2,238 pages 130mb

17 year long beam of light from the absolute.

Every single entry date and time stamped

https://view.publitas.com/72234/880115/pdfs/d4f86d8e8c2117fd530ef381c5b3b016936f5ad1.pdf

Jon James Pratt (999)

49 year old illuminated polymath from Warwickshire

Humbly blessed as the world’s top intellectual and philosopher

Never lies and is never violent

Aka 'the storm ☔️'

Aka ‘cosmic lol 😂’

#allpointsarereconciled

BREADCRUMBS

https://www.google.co.uk/search?as_st=y&tbm=isch&as_q=%23allpointsarereconciled+&as_epq=&as_oq=&as_eq=&imgsz=&imgar=&imgc=&imgcolor=&imgtype=&cr=&as_sitesearch=&safe=images&as_filetype=&as_rights=

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

9b56de  No.8946043

File: add62182d7de47d⋯.png (456.85 KB, 640x1136, 40:71, 64291D94_6D5D_4540_852A_E5….png)

File: cf553691c22b31b⋯.png (213.25 KB, 640x1136, 40:71, 50FC7661_95EB_41A3_9D94_E1….png)

File: 405699a6711dbab⋯.png (50.52 KB, 1136x640, 71:40, B03A103B_561A_4CE0_9E35_BE….png)

File: 1caaf609dc6d5f8⋯.png (57.79 KB, 1136x640, 71:40, A91C8E88_0143_4E5A_B8B5_81….png)

File: 54eb227286cff9f⋯.png (68.43 KB, 1136x640, 71:40, ADDFD189_C200_4ED4_8F81_1C….png)

>>8939217

The fat orange cunt of a president is doomed.

For betraying the storm.

Vile fake (((twitter))) prophet.

And no, i’m not perfect either, but some of my knowledge is. That’s why it is date and time stamped.

Big love to Julian and WikiLeaks.

And yes, it is all over 8kun too.

https://8kun.top/qpatriotresearch/res/2398.html

See how and why pain is coming?

Illumination route (27 pages)

https://view.publitas.com/51899/497385/pdfs/a8c594cbd211702f0bef3bf4dbe1ae131b2d547c.pdf

Methodology (37 pages)

https://view.publitas.com/40132/322676/pdfs/842241c4185d6efcbf67950fee3772a2b07872e3.pdf

You’ve been duped America and Britain

By all your politicians and twitter too. Who collectively thought 💭 it would be a wise move to conceal, threaten and judge the true source of the storm ☔️.

Don’t take it personally. All our politicians are shameless cunts. It doesn’t take a genius to figure that out, does it?

And don’t be too precious about your nationality, it means nothing.

And yes, we are definitely all created equal.

And the dumb Jews do pay a price to handle the money too. Lol 😂

KNOWLEDGE 

Direct link to source document in pdf format. 2,238 pages 

17 year long beam of light from the absolute. Every single entry date and time stamped

https://view.publitas.com/72234/880115/pdfs/d4f86d8e8c2117fd530ef381c5b3b016936f5ad1.pdf

Jon James Pratt (999)

49 year old illuminated polymath from Warwickshire

Humbly blessed as the world’s top intellectual and philosopher

Never lies and is never violent

Aka 'the storm ☔️'

Aka ‘cosmic lol 😂’

#allpointsarereconciled

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a9dd34  No.8947012

File: 8de1a6dd82c572e⋯.gif (138.59 KB, 1169x993, 1169:993, cointelproforumtactics.gif)

>>8941272

Extra toevoeging.

Zoals we zien, ons NL brood wordt ook aangevallen.

Anons zien dat als een goed teken, de informatie die door ons wordt gedeeld zien shills/sliders (clowns) als een gevaar voor hun duistere praktijken.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.8948209

File: b3d5ea256e94e8c⋯.png (712.58 KB, 746x754, 373:377, puzzeel.png)

WWG1WGA

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.8948673

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Qnl Report 175: Trust the plan, W.A. Lady Gaga, WNF, Panda ogen

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

73dae2  No.8948726

File: e22f548afadf9ea⋯.jpg (776.12 KB, 1608x2150, 804:1075, q_fever_x1yfgyfuygugyvgyug.jpg)

File: 2bc1e0525f51f6a⋯.jpg (521.5 KB, 1003x1094, 1003:1094, familiar_x455.jpg)

File: 6f2f565233d9c90⋯.jpg (429.8 KB, 742x1718, 371:859, corona_x6r6rf5rff56.jpg)

>>8920902

Begin stadium symptomen, leeftijd profiel, man/vrouw profiel, en huidaanslag bij met name kinderen is ook een exacte match met de Q koorts bacterie

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

73dae2  No.8950660

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Het nieuwe normaal (cynische communistische uitdrukking) - compilatie video

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

cd4e56  No.8958335

Q's Latest Posts

Wednesday 04.29.2020

>>8957365 ————————————–——– Tweet from @WSatz (Caps: >>8957461, >>8957587)

>>8957175 ————————————–——– Be ready (Cap: >>8957421)

Tuesday 04.28.2020

>>8956863 ————————————–——– Close

>>8956805 ————————————–——– Why would in-game chat be disabled during [FF event(s)]?

>>8955403 ————————————–——– WHY DO THEY WANT YOU TO LIVE IN FEAR? (Caps: >>8955473, >>8956757)

>>8954923 ————————————–——– Desperate times call for desperate measures (Cap: >>8954961)

>>8954206 ————————————–——– All the walls are falling down (Cap: >>8954282)

>>8953725 ————————————–——– Star Wars Commander Game Closure Announcement (Cap: >>8953810)

>>8952939 ————————————–——– Repost: Same evidence to FREE FLYNN currently being used to INDICT others [GJ]? (Cap: >>8953422)

>>8952286 ————————————–——– THE SILENT WAR CONTINUES.

>>8952254 ————————————–——– INFILTRATION INSTEAD OF INVASION.

>>8952219 ————————————–——– INFORMATION WARFARE.

>>8952185 ————————————–——– How does China comm [secure] w/ DNC leaders?

>>8952145 ————————————–——– How does Soros comm [secure] w/ DNC leaders?

>>8952023 ————————————–——– REMEMBER THIS IMPORTANT FACT. ADAM SCHIFF IS PART OF THE 'GANG OF EIGHT' (INTEL).

>>8951828 ————————————–——– THE NEWS IS FAKE. THE WAR IS REAL.

>>8951723 ————————————–——– [21 FIRED]. (Cap: >>8953546)

>>8951718 ————————————–——– FBI CHAIN OF COMMAND MIDYEAR INVESTIGATION [HRC EMAIL]? (Cap: >>8953527)

>>8951255 ————————————–——– Flag Picture *** (Cap: >>8953389)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.8959447

>>8958335

thanQs anon.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e68aa6  No.8960513

File: cb88e082bacc1dc⋯.jpg (520.03 KB, 1277x1080, 1277:1080, Screenshot_20200429_152234.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a9dd34  No.8961558

Professor over coronamaatregelen: ‘Drie mensen op bezoek, wie zegt dat?’

…….

Privacy heilig

Want volgens de Grondwet is het recht op privacy heilig. Thuis bezoek ontvangen, ook al woon je in een verzorgingshuis? Je mag zelf bepalen wie je op bezoek krijgt, stelt de Grondwet. Coronafeestje vieren in je studentenhuis? Onverstandig, maar een noodverordening kan dat niet verbieden.

Volgens Brouwer zijn er de laatste dagen een aantal demonstraties verboden op grond van de noodverordening. Wat niet kan. Want de Grondwet schrijft voor dat je moet kunnen demonstreren, net zoals er godsdienstige bijeenkomsten moeten kunnen zijn en vergaderingen.

,,Er mag heel veel niet volgens de nieuwe regels. Ik snap dat daar een heel goede reden voor is, maar als de overheid haar burgers aan de voorschriften houdt, dan moet zij die zelf ook in acht nemen. In de Grondwet staan de meest belangrijke voorschriften”, zegt Brouwer.

Inmiddels hebben hij en enkele collega’s aan de bel getrokken en komt er een wetswijziging, waardoor de nieuwe regels wél rechtsgeldig zijn. ,,Dat is dan een bijzondere wet waarin misschien wel hetzelfde staat als in de noodverordening. Het betekent dat de Veiligheidsregio’s het niet meer voor het zeggen hebben, maar de regering.”

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20200428_00158091/professor-over-coronamaatregelen-drie-mensen-op-bezoek-wie-zegt-dat

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

73dae2  No.8961627

File: 56fa825403930de⋯.jpg (295.73 KB, 888x1231, 888:1231, covid_q_fever_x5ee.jpg)

>>8948726

De Nederlandse Q koorts uitbraak map van 2007 tot 2013 is vrijwel identiek aan de covid-19 uitbraak map

https://reflectionsipc.com/2020/03/23/covid-19-and-q-fever-random-observation-or-something-to-evaluate/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.8962934

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Qnl Report 176: Qpost, * * * , Wees klaar voor de Informatie Oorlog ( ( ( + ) ) )

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.8972732

File: b524279f026fec7⋯.png (692.9 KB, 1006x460, 503:230, Schermafbeelding_2020_04_2….png)

WWG1WGA

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.8974172

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Qnl Report 177: Qpost, WHO, Lady Gaga, WE ZWIJGEN NIET MEER!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.8976434

YouTube embed. Click thumbnail to play.

NQP

>>8975029 #4010

>>8975355 #4011

>>8975314 #4012

>>8975862 #4013

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.8976898

NQP

>>8976284 #4014

>>8976400 #4015

>>8976611 #4016

>>8976627 #4017

sorry voor dubbel post Report.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.8978032

NQP

>>8977031 #4018

>>8977653 #4019

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.8978668

NQP

>>8978142 #4020

>>8978368 #4021

>>8978413 #4022

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.8979130

NQP

>>8978508 #4023

>>8978612 #4024

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.8979585

NQP

>>8979236 #4025

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.8985725

QP

>>8981377 #4026

>>8981568 #4027

>>8981639 #4028

>>8981703 #4029

>>8981774 #4030

>>8981922 #4031

>>8981960 #4032

>>8981997 #4033

>>8982104 #4034

>>8982219 #4035

>>8982276 #4036

>>8982407 #4037

>>8982658 #4038

>>8983501 #4039

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

67e5b8  No.8986079

>>8985725

more useless links

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

9b56de  No.8987254

File: 9b68bea96b2c321⋯.png (674.03 KB, 640x1136, 40:71, 26B15A57_D393_4D0F_98C5_48….png)

File: d6e72cae2b1d860⋯.png (347.58 KB, 640x1136, 40:71, F1FCC0B7_F10A_4006_A152_57….png)

File: 15a9d27460aa14d⋯.jpeg (11.2 KB, 144x255, 48:85, 31B3F2EB_CBA9_488F_BE71_C….jpeg)

File: 2ee1dabe2717756⋯.png (146.3 KB, 640x1136, 40:71, 4277EB1D_4A88_4076_B7F0_6B….png)

File: 05046ec19f111c5⋯.png (627.81 KB, 640x1136, 40:71, 1C27ED17_5F48_4FB9_8303_88….png)

>>8958335

The true origin of the storm was den Haag on the 1st January 2017.

This kike loving goat fucker concealed for well over a year too.

Qanon is a Jewish Trojan horse for America and Americans.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

9b56de  No.8987291

File: f8622d64f67c12a⋯.png (180.01 KB, 640x1136, 40:71, A19093DF_78F5_4640_8033_93….png)

File: fbac56dfce4970d⋯.png (431.71 KB, 640x1136, 40:71, 3D201175_2C3F_4F6C_9D71_14….png)

File: cf06c5350fad135⋯.png (499.96 KB, 640x1136, 40:71, C25C82BC_E624_4773_8AFB_E0….png)

File: f32f8f6fd67d02a⋯.png (137.28 KB, 640x1136, 40:71, CA7D2F2D_59BC_4AFC_A304_66….png)

File: 09035c97a8ad131⋯.png (380.77 KB, 640x1136, 40:71, 3104A304_5F1C_4053_9FEA_3D….png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.8988395

File: 5fc43df5c23a4cd⋯.png (810.68 KB, 984x562, 492:281, Schermafbeelding_2020_05_0….png)

WWG1WGA

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

2f2653  No.8988512

File: 1e7961c97a0e900⋯.png (343.15 KB, 817x1134, 817:1134, spoedwet_ontwikkelingen.png)

ontwikkelingen rondom grondwet door spoedwet

spoedwet

Het kabinet komt ter vervanging van de noodverordeningen met een spoedwet om beperkende maatregelen juridisch beter vast te leggen.

Het kabinet werkt aan een spoedwet om de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus een steviger juridische basis te geven. Binnen enkele weken moet deze wet de noodverordeningen vervangen waarin de maatregelen nu zijn vastgelegd. Dat bevestigen bronnen in Den Haag aan NRC.

De nieuwe wet moet een einde maken aan de, volgens juristen, ‘onhoudbare’, ‘ondemocratische’ en ‘ongrondwettelijke’ noodverordeningen. De daarin vastgelegde maatregelen als het verbod op groepsvorming zonder anderhalve meter afstand te houden, raken de grondwettelijk vastgelegde vrijheid van vereniging, godsdienst en onderwijs. En dat de politie te volle huizen binnengaat, schendt het recht op de persoonlijke levenssfeer.

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/27/spoedwet-voor-noodmaatregelen-a3997955

-> archive https://archive.vn/9Dh43

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

2f2653  No.8988552

File: adcd56d903b371e⋯.png (98.98 KB, 945x627, 315:209, grondwet_artikel_9.png)

Grondwet artikel 9

Iedereen en iedere groep heeft het recht om in het openbaar bij elkaar te komen, bijvoorbeeld voor een vergadering of een betoging of een demonstratie. Maar je mag geen andere wetten of regels overtreden. Ook mag je niet gevaarlijk zijn voor de gezondheid van de bevolking. En het mag ook niet gevaarlijk zijn voor het verkeer. En het mag ook niet leiden tot verstoring van de openbare orde.

Ons recht anons! En daar laten we geen spoedwet tussen komen. We moeten vechten voor onze vrijheid en voor alle Nederlanders. Laat hier na 75 geen einde aan komen.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

2f2653  No.8988774

File: 499f4f5646bef14⋯.pdf (127.47 KB, Onvindbare_externe_gegeven….pdf)

File: 99bd0d3ea152fc5⋯.pdf (38.35 KB, Datalek_Donorregister.pdf)

Datalek Donorregister, onvindbare externe gegevensdragers met miljoenen donor gegevens

- 6 maart is datalek door het CIBG gemeld.

- 10 maart door Minister de jonge kenbaar gemaakt.

- Vernietiging van het papieren archief 'begin 2020' waarna vermissing van schijven is geconstateerd.

'''Indiener

H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport'''

In de brief aan de Jonge van N.A. Laagland Directeur van het agentschap CIBG, beheerder van het Donorregister:

In het kader van digitalisering is in 2011 een project opgestart om de papieren registratieformulieren van burgers digitaal te archiveren.

Naar aanleiding van dit besluit is het papieren archief van het Donorregister begin 2020 vernietigd. Bij deze actie is gebleken dat de twee externe harde schijven zich niet meer in de kluis bevonden waarin ze werden bewaard.

de nieuwe Donorwet op 1 juli aanstaande

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z04660&did=2020D09796

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020D12046

https://archive.vn/ce51K

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

2f2653  No.8988787

File: c013bb045532efa⋯.pdf (53.35 KB, Inbreng_verslag_van_een_sc….pdf)

>>8988774

Inbreng_verslag_van_een_schriftelijk_overleg_over_Datalek_Donorregister_(Kamerstuk_32761-160)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

2f2653  No.8988898

Geen virtuele aandeelhoudersvergadering van Shell wegens vrees voor hackers

Shell weigert een virtuele presentatie van zijn aandeelhouders-vergadering op 19 mei. Dat meldt beleggersvereniging VEB. Het energiebedrijf vreest hackers.

Door een onlangs ingevoerde spoedwet mogen ondernemingen dit jaar hun aandeelhoudersvergadering virtueel houden. Dan moet de vergadering wel via livestream (audio of video) te volgen zijn en moeten aandeelhouders de kans krijgen vooraf vragen te stellen stellen.

Maar Shell spant de kroon. Vanwege het coronavirus zijn slechts de minimaal vereiste twee aandeelhouders (bedrijfssecretaris en een bestuurslid) aanwezig tijdens de komende vergadering op 19 mei.

Shell beroept zich op technische onmogelijkheden: ‘Door de verschillende manieren waarop onze aandelen geregistreerd zijn, moeten we meerdere toegangsmogelijkheden tot ons platform toestaan. Dat kan onze technologie niet aan.’

De dichte deuren bij Shell komen volgens VEB op een precair moment. De onderneming moet opereren in een ongekend onstuimige omgeving van diepgezonken olieprijzen.

Shell heeft inmiddels bekend gemaakt voorafgaand aan de vergadering een vraag- en antwoordsessie met aandeelhouders te houden, zes dagen voor de aandeelhoudersvergadering.

https://archive.vn/ZYl1A

http://archive.md/5bE43

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.8989810

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Qnl Report 178: Qpost, Done in 30, Schijnveiligheid, Happy Law day

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.8991841

QP

>>8988531 #4040

>>8988998 #4041

>>8989094 #4042

>>8989185 #4043

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.8992624

File: 0c8dea0c30ed279⋯.png (1.27 MB, 1010x634, 505:317, Schermafbeelding_2020_04_3….png)

WWG1WGA

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.8992710

File: 2e8583e5333e26d⋯.png (613.76 KB, 994x660, 497:330, Schermafbeelding_2020_04_3….png)

wwg1wga

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e74d25  No.8997840

File: 3d46f371fb41064⋯.png (2.04 MB, 2480x3508, 620:877, influenza_covid_2019_2020_….png)

influenza, COVID-19 statistieken 2020

https://www.rivm.nl/griep-griepprik/feiten-en-cijfers

week 17

In week 17 van 2020 werden 40 keel- en neusmonsters afgenomen bij patiënten met een acute luchtweginfectie. Deze monsters zijn getest op aanwezigheid van influenzavirus, RSV Respiratoir Syncytieel Virus , rhinovirus, enterovirus en SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2. In deze monsters werd zes maal (15%) SARS-CoV-2 gevonden.

week 15

In week 15 van 2020 werden 44 keel- en neusmonsters afgenomen bij patiënten met een acute luchtweginfectie. Deze monsters zijn getest op aanwezigheid van influenzavirus, RSV Respiratoir Syncytieel Virus , rhinovirus, enterovirus en SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2. In deze monsters werd zeven maal (16%) SARS-CoV-2 en twee maal (5%) rhinovirus gevonden.

week14

In week 14 van 2020 werden 46 keel- en neusmonsters afgenomen bij patiënten met een acute luchtweginfectie.In deze monsters werd dertien maal (28%) SARS-CoV-2 gevonden.

week 12

In week 12 van 2020 werden 61 keel- en neusmonsters afgenomen bij patiënten met een acute luchtweginfectie. zeven maal (11%) SARS-CoV-2.

week 10

In week 10 van 2020 werden 57 keel- en neusmonsters afgenomen bij patiënten met griepachtige klachten. Geen SARS-CoV-2 gevonden.

week 9

In week 9 van 2020 werden 24 keel- en neusmonsters afgenomen bij patiënten met griepachtige klachten. SARS-CoV-2 gevonden.

tot 23 februari 2020

In week 8 van 2020 werden 45 keel- en neusmonsters afgenomen bij patiënten met griepachtige klachten.

In de periode van 30 september 2019 tot en met 23 februari 2020 zijn 499 influenzavirussen ontvangen door het ErasmusMC Erasmus Medical Center : 489 maal type A (waarvan 135 subtype A(H3N2) en 82 subtype A(H1N1)pdm09) en 10 maal type B (waarvan 4 Victoria-lijn).

https://web.archive.org/web/20200227180519/https://www.rivm.nl/griep-griepprik/feiten-en-cijfers

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

3e3bac  No.8999484

File: 0b4967c71c5b270⋯.png (965.36 KB, 1102x627, 58:33, de_volkskrant_1989_HCQ_Sul….png)

HCQ en Sulfasalazine bij reuma, artikel uit 1989

Zoeken in oude kranten op HCQ, CQ.

Onderzoekers van het Radboud Ziekenhuis hebben vastgesteld dat een in de vergetelheid geraakt geneesmiddel voor reuma in vergelijking met nu gebruikte middelen helemaal geen slecht figuur slaat.

Het gaat om salazosulfapyridine of Sulfasalazine, een stof die in de jaren veertig werd ontwikkeld, maar die op grond van een destijds uitgevoerd onderzoek al sinds lang niet meer aan reuma patienten wordt voorgeschreven.

Om de afbraak van kraakbeen in de gewrichten te remmen zijn maar een paar geneesmiddelen beschikbaar. Goudverbindingen zijn de bekendste.

Andere werkzame stoffen zijn Hydroxychloroquine en d-penicillamine. Sulfasalazine kan wederom aan dit rijtje worden toegevoegd.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.8999811

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.9000552

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Qnl Report 179: Qpost, NEDERLAND IN NOOD!, #TurnTheFlag

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

73dae2  No.9003546

File: cfd3b6e71b9d348⋯.png (153 KB, 795x516, 265:172, 1577091428621.png)

Verse meme oorlog

#WWG1WGA

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

73dae2  No.9004905

File: fe4d7fed6f0024a⋯.mp4 (720.94 KB, 480x270, 16:9, uDfREHSX4hihTX7x.mp4)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.9004922

NQP

>>9000343 #4044

>>9000629 #4045

>>9000701 #4046

>>9000728 #4047

>>9000886 #4048

>>9001075 #4049

>>9001179 #4050

>>9001296 #4051

>>9001367 #4052

>>9001442 #4053

>>9001462 #4054

>>9001486 #4055

>>9001495 #4056

>>9001515 #4057

>>9001534 #4058

>>9001685 #4059

>>9001729 #4060

>>9001772 #4061

>>9001818 #4062

>>9001835 #4063

>>9001857 #4064

>>9001934 #4065

>>9001957 #4066

>>9001957 #4067

>>9001975 #4068

>>9002006 #4069

>>9002027 #4070

>>9002054 #4071

>>9002095 #4072

>>9003389 #4073

>>9003452 #4074

>>9003730 #4075

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

73dae2  No.9005156

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Let My people Go - Liedje/Meme

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d7db6d  No.9009366

File: 6ef69e1cd9c71a3⋯.png (271.85 KB, 1555x1258, 1555:1258, RIVM_RecenteVirUitslagen27….png)

cijfers en stats influenza COVID-19

Dit bestand toont het complete overzicht van de virologie uitslagen over de afgelopen 27 weken.

https://www.rivm.nl/documenten/recenteviruitslagen27w

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d7db6d  No.9009378

File: 78e03b7177a6c26⋯.png (302 KB, 900x1287, 100:143, griepinbeeld_2017_2018.png)

Griep in beeld Winter 2017/2018

Tijdens de epidemie stierven er 9.500 mensen meer dan normaal. Het is waarschijnlijk dat deze ‘over- sterfte’ samenhangt met de griep

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is verantwoordelijk voor het in kaart brengen van alle feiten en cijfers over de griep en de griepvaccinatie in Nederland. Daarvoor wordt continu onderzoek gedaan door verschillende nationale en internationale partners. Met de onderzoeksresultaten kunnen maatregelen genomen worden tegen de griep.

https://www.rivm.nl/documenten/griep-in-beeld-winter-20172018

RIVM geeft griepgegevens van Nederland door aan WHO en ECDC voor internationaal beleid

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.9009823

QP

>>9004278 #4076

>>9006940 #4077

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

73dae2  No.9011152

File: aac9a052465d7ce⋯.jpg (525.81 KB, 838x927, 838:927, cdc_provisional_x1.jpg)

Alle dagelijkse covid-19 doden statistieken zijn voorlopige schattingen, ofwel uit de duim gezogen.

Volgens CDC duurt het 8 weken voordat de werkelijke sterfte cijfers van een dag voor 75% bekend zijn.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.9011621

File: 399d18fe1246743⋯.jpeg (404.67 KB, 2224x1492, 556:373, IMG_8F8171AB2A0B_1.jpeg)

OPROEP

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.9011639

File: 77ac2c724e5b1c7⋯.png (456.78 KB, 988x660, 247:165, Schermafbeelding_2020_05_0….png)

File: b7f17477e646c5f⋯.png (508.04 KB, 1200x800, 3:2, sheep.png)

WWG1WGA

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.9012318

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Qnl Report 179: Qpost, De Wereld wordt wakker, Winnen of doodgaan, Operatie #TurnTheFlag

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

000000  No.9015612

Iemand hier met ziggo, wie gewoon kan posten zonder vpn/proxy/tor?

Ik heb al vanaf 5 uur een 503 error (geen connectie met de 8kun server) als ik 8kun via gewone browsers bezoek en probeer te weten te komen waar het probleem is.

Land block/ziggo block/eigen computers in huis block

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.9016006

NQP

>>9011388 #4078

>>9011435 #4079

>>9011462 #4080

>>9011467 #4081

>>9011570 #4082

>>9012163 #4083

>>9012274 #4084

>>9012551 #4085

>>9012870 #4086

>>9012990 #4087

>>9013153 #4088

>>9013220 #4089

>>9013758 #4090

>>9013919 #4091

>>9014260 #4092

>>9014861 #4093

>>9015085 #4094

>>9015289 #4095

>WWG1WWGA

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

000000  No.9018939

BO/CM

I get this error message for 8 hours now on all normal browsers and devices in my house.

https://i.imgur.com/xHJCDVP.jpg

It happened minutes after i posted this message picture, and after having a long discussion with an anon who told my saying that current CDC death stats are made up and (guesstimated) and revised months later

https://i.imgur.com/Cjkohew.jpg

Can you give some advice on wtf s going on?

Can't post immages with tor…

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

9e01c8  No.9021387

YouTube embed. Click thumbnail to play.

WHO OWNS JERUSALEM HUMANS OR GOD ,YOU CAN BE THE JUDGE

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

9b56de  No.9022606

File: 07cf0c0753a3985⋯.png (384.72 KB, 640x1136, 40:71, ECFCFCE2_A7B3_4751_8491_60….png)

File: bb5dfa87c0747a4⋯.png (328.61 KB, 640x1136, 40:71, 44933B71_DFDB_4A69_A808_12….png)

File: 4df2b633e8e1f13⋯.png (425.87 KB, 640x1136, 40:71, 1DC0DB39_1534_4829_A6A9_78….png)

File: 06dd9a3cf71dbe2⋯.png (221.88 KB, 1136x640, 71:40, 98B8D8CB_24F1_4414_B039_A5….png)

File: 8f2efe4e6ab025c⋯.png (89.59 KB, 640x1136, 40:71, 43612B71_5FEA_41B1_AD30_70….png)

>>9011621

>>9011639

Make a difference Dutch anons.

I know you all speak amazing English too.

Better than most English people lol.

It’s because only one person ever wins multidimensional chess.

And WWG1WGA/Qanon was a LARP in a Jewish safe space. (Twitter)

Think logically.

Biblical quotes vs biblical quotes

Why can’t science explain consciousness?

What is the ark of the covenant?

What is symbolised by 999?

Why did Qanon send the dopey Oxford polymath who threatened and concealed the true source of the storm?

What is the map?

What is the real map?

Origin of the Storm was den Haag in Holland on the 1st January 2017.

God and country are mutually exclusive too.

Patriotism is satanic because countries don’t have a monopoly on God, do they?

This is why America is under quarantine too. They lied to the whole world and tried to project an internal American political civil war as a global holy war on twitter.

Forgot about the rest of the world.

Don’t make it about you personally as individuals or your feelings.

They don’t mean shit.

Qanon also lied about who or what Satan (Scientific materialism) was too.

And conveniently forgot to mention that the fake news were the fake Jews.

Not an insignificant detail.

Since the 1st January 2017.

And yes, it can only be demonstrated by actions, not buzzy 3 word slogans like ‘drain the swamp’

Many politicians and religious leaders in the folder already.

Vile, deceitful politicians and celebrities.

For the fake online twitter holy war between Hillary and Trump, that definitely wasn’t bread and circuses sponsored by Israel.

And for the aberration of QAnon.

Best thing ever, really.

Thick cunts.

Made me invisible.

The demented push by Americans and twitter to push a billionaire property developer as a prophet, within the confines of a Jewish safe (((space))).

327M thick as fuck Americans.

(Great awakening BTFO)

62M thick as fuck Brits

(Team Satan/totally oblivious to what is happening)

14,6M sneaky Jews

(Skull caps, wailing wall and jew card in the ass)

And 13 vile and irredeemable kikes

Put themselves above 7,7bn

(Bloodlines wiped off the planet)

Disdainful and disrespectful.

And yes, it is all over the 8kun Qresearch website too.

Dropped the MEGA bomb in the heart of MAGA territory.

And no, I’m not perfect either, but some of my knowledge is.

It’s because none of our leaders have ever had permission to kill, not In the name of God Almighty or religion. Ever.

Despite what our politicians say.

Always someone else’s fault, isn’t it?

FOLDER 📁 OF DOOM aka

Victory of the light.

For those that have betrayed, blocked, argued, threatened or knowingly concealed (done nothing, in other words)

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1-0QMb_G3N4NSCvIROpsNW_fjsZRLmRTU

First illuminated polymath in thousands of years (context)

Totally detached from my knowledge too. Argue with that until the cows come home.

Thick, disrespectful and vile Americans, Jews and Brits.

KNOWLEDGE

Direct link to source document in pdf format. 2,238 pages

17 year long beam of light from the absolute.

130mb

Every single entry time and date stamped

https://view.publitas.com/72234/880115/pdfs/d4f86d8e8c2117fd530ef381c5b3b016936f5ad1.pdf

One size fits all

Kills the poor hurt feelings and opinions of individual humans dead.

Fits jews and non jews alike

Jon James Pratt (999)

49 year old illuminated polymath from Warwickshire

Aka 'the storm ☔️'

Aka ‘cosmic lol 😂’

Humbly blessed as the world’s top intellectual and philosopher

Never lies and is never violent

#allpointsarereconciled

BREADCRUMBS

https://www.google.co.uk/search?as_st=y&tbm=isch&as_q=%23allpointsarereconciled+&as_epq=&as_oq=&as_eq=&imgsz=&imgar=&imgc=&imgcolor=&imgtype=&cr=&as_sitesearch=&safe=images&as_filetype=&as_rights=

Emergency backup drive

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1du6pXkl_ZQ-87t51FH5aPEmpmchfGNYC?sort=13&direction=a

RESEARCH AND MEMES

https://drive.google.com/drive/u/1/mobile/folders/1qhE2UWiZJO9FId4Kq67oaQhnLKBuHJbSSBcCj-Cz/1U6Kfa7f0O5e_9JumXg_e8jJlduNitKEfUNszAU9U7w?sort=13&direction=a

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a9dd34  No.9023367

File: b7e9d546c404d80⋯.png (130.68 KB, 500x355, 100:71, ClipboardImage.png)

<<9022606

Die clown stinkt naar angst, schijt die het Nederlandse brood ook nog eens onder!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

8c39aa  No.9024713

File: 786587be132220e⋯.png (189.58 KB, 2104x788, 526:197, Schermafbeelding_2020_05_0….png)

File: 665ff11832bce56⋯.png (132.77 KB, 2154x926, 1077:463, Schermafbeelding_2020_05_0….png)

Morgen

TWATTERSTORM

<WWG1WGA

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

3f5721  No.9025331

>>9024713

discord link?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

8c39aa  No.9025586

>>9025331

Bezoek onze Discord en praat mee: https://discord.gg/UJnYXJA

WWG1WGA

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

8c39aa  No.9026240

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Qnl Report 181: Qpost, Plakkaat van Verlatinghe, Operatie #TurnTheFlag. Twatterstorm

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

88591f  No.9027573

File: 840311d41baa95f⋯.png (4.04 MB, 1920x1080, 16:9, ClipboardImage.png)

File: 7b73cea40a42aae⋯.png (3.73 MB, 1920x1080, 16:9, ClipboardImage.png)

Zoals jullie wel weten was het dit jaar heel rustig op de Dam met de Dodenherdenking. Ik denk dat ik normaal meer op de mensen let. Nu vielen mij deze 2 dingen op, check de pics.

1. Y

2. W A > vrijmetselarij symbool

saus: https://youtu.be/wT9aBclrB2w

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.9030172

YouTube embed. Click thumbnail to play.

NQP

>>9024627 #4096

>>9025008 #4097

>>9025283 #4098

>>9025368 #4099

>>9025384 #4100

>>9025962 #4101

>>9026323 #4102

>>9026951 #4103

>>9028429 #4104

>>9029548 #4105

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

ab0db0  No.9033109

kan iemand planemic van elevate na praten in het nederlands? het is een hele goede redpill.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.9038234

QP

>>9033572 #4106

>>9033635 #4107

>>9033832 #4108

>>9034827 #4109

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.9038246

File: 7c9813862b8fbcb⋯.png (993.15 KB, 1206x718, 603:359, Schermafbeelding_2020_05_0….png)

File: 10b7c0bfb2c617b⋯.png (94.29 KB, 1222x370, 611:185, Schermafbeelding_2020_05_0….png)

WWG1WGA

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.9038253

>>9033109

Je vraag is niet duidelijk anon.Zit ook geen link bij.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.9038561

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Qnl Report 182: Qpost, Twatterstorm, Lange Frans, Bellingcat, Toespraak Dam, WA, Bedreiging?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

b1dff3  No.9039240

>>9038246

sauce of link?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.9043428

NQP

>>9038385 #4110

>>9038646 #4111

>>9039589 #4112

>>9040144 #4113

>>9041423 #4114

>>9041688 #4115

>>9041931 #4116

>>9042207 #4117

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.9043461

>>9039240

https://www.story.nl/artikel/royalty/lange-frans-koppelt-oranjes-aan-pedo-netwerk

nummer: Lockdown

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

05778a  No.9048283

File: 670d5d6bfea8bcb⋯.png (211.03 KB, 1716x1338, 286:223, virus.png)

File: 6f60c7eddc3ff14⋯.png (711.77 KB, 2694x1470, 449:245, vaccine.png)

>>9041688

Longtime lurker, never posted before but I found some interesting things last night.

It seems there are multiple patents when it comes to the Corona virus/covid-19 pandemic.

US 2006:

Patent No. US2006257852

Title: Severe acute respiratory syndrome coronavirus

owned by Glaxo-Smith Kline

http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-adv.html&r=1&f=G&l=50&d=PG01&s1=20060257852.PN.&OS=PN/20060257852&RS=PN/20060257852

Europe 2016:

Patent No. EP3172319B1

Title: Coronavirus

Topic: a corona virus vaccine

This patent, which was applied for in 2016, was approved in november 2019. A month before the Corona virus outbreak!

How can you patent a vaccine before the actual disease?

One more thing, looking at the family of patents one can see a plethora of corona patents of which almost all of them are owned by Pirbright institute in GB. Is it a coincidence that Pirbright institute is funded by the Bill and Melinda Gates foundation?

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/051494985/publication/EP3172319B1?q=ep3172319B1

I hope this helps!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

05778a  No.9048296

>>9048283

Truly my first post. Could not get it to be posted on the main qresearch page.

Maybe someone can show/tell me or place a link to my post there?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

81c700  No.9048337

>>9043461

Een gossip blad als bron? Kom op anon. Zoek op z’n minst naar een andere bron om dit te checken.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

000000  No.9049753

>>9048296

Never fill in name or email when posting, all can see, including bad actors.

Can report your own post and say you accidentally doxed yourself, so a moderator can remove it

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.9051270

NQP

>>9058385 #4118

>>9050636 #4119

>>9050743 #4120

>>9050799 #4121

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

04f8a3  No.9052251

File: 8be838501382885⋯.png (649.4 KB, 660x808, 165:202, Hugo_de_Jonge_1.png)

Nou, jongens…

Dit is onze minister van volksgezondheid, Hugo de Jonge.

De onzichtbare vijand.

Ook onze media en alle andere instituten zijn volledig geïnfiltreerd.

Dit is het ongedierte dat ons als vee in hun gulag op willen sluiten.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.9052702

NQP

>>9050939 #4122

>>9051651 #4123

>>9052215 #4124

>>9052346 #4125

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.9052953

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Qnl Report 183: Qpost, Nederlandse Q, Twatterstorm, Hello? Is this CCN?, Pim Fortuyn

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.9055521

QP

>>9052758 #4126

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a9dd34  No.9055601

File: 15c8b864f7d0c40⋯.png (10.08 KB, 450x188, 225:94, ClipboardImage.png)

File: 5a4d1fc8c66d359⋯.png (41.21 KB, 666x375, 222:125, LGBTQ.png)

>>9055521

TARGET LOCK

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a9dd34  No.9055801

File: eb7caab1a7a76d0⋯.png (139.24 KB, 708x297, 236:99, ClipboardImage.png)

>>9055521

>>9055592 gnrl

>>9055770 gnrl

human trafficking

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a9dd34  No.9062306

Een heel ander type sneltest komt voornamelijk uit China. Het gaat dan om testjes die je ook zelf thuis kunt uitvoeren. Een drupje speeksel of bloed en een kwartiertje later zie je twee streepjes bij een positieve uitslag. Ook Nederlandse groothandels voor laboratoriumbenodigdheden bieden zulke sneltests al aan, voor een paar tientjes per stuk. Ze zijn meestal gebaseerd op lateral flow immuunchromatografie. Je hebt ze in twee soorten: de antigeentest en de serologische test. Bij antigeentesten kijk je naar een stukje eiwit van het virus. ‘In deze testkit zit een antistof op een filter gebonden die antigenen van het virus kunnen binden’, legt Claas uit. ‘Dankzij een tweede antistof met een label, krijg je een kleursignaal bij aanwezigheid van het virus.’

Sensitiviteit en specificiteit

Zowel Claas als Niesters roepen op tot terughoudendheid bij het gebruik van deze zelftests. Claas: ‘Ik krijg er elke dag wel twee of drie aangeboden om te proberen. We hebben dat met een aantal gedaan, maar de resultaten waren nog niet erg positief.’ Niesters vult aan: ‘Je hebt veel eiwit nodig voor een positief signaal. En er kan sprake zijn van kruisreactiviteit, bijvoorbeeld voor andere coronavirussen. Je hebt dus vaak te maken met vals-positieve en vals-negatieve resultaten. Nee, ik denk niet dat we de oorlog tegen het virus momenteel winnen met dit soort tests.’

https://www.c2w.nl/artikelen/chemie-achtergrond/met-man-en-macht-testen

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.9062621

QP

>>9056537 #4127

>>9056552 #4128

>>9056769 #4129

>>9057548 #4130

>>9058932 #4131

>>9059016 #4132

>>9060298 #4133

>>9060482 #4134

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.9065418

YouTube embed. Click thumbnail to play.

WWG1WGA

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

000000  No.9065943

YouTube embed. Click thumbnail to play.

wwg1wga - patriotten wereldwijd

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

81c700  No.9066231

File: 8297d3307565a6d⋯.jpeg (1.13 MB, 1325x1496, 1325:1496, 517891A6_EF5F_4897_B48C_F….jpeg)

nu.nl - Facebook verwijdert accounts en pagina's van complotdenkers QAnon

Facebook heeft twintig accounts, zes groepen en vijf pagina's verwijderd die gelinkt zijn aan de complotdenkers die zichzelf QAnon noemen, meldt het bedrijf in een maandverslag. Facebook vermoedt dat de betrokkenen zich schuldig hebben gemaakt aan "gecoördineerd misleidend gedrag" in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

De QAnon-beweging verspreidt een complottheorie dat een Amerikaanse elite erop uit zou zijn de regering van president Donald Trump omver te werpen. De beweging uit zich met name pro-Trump.

In december 2016 loste een man schoten in een pizzatent in Washington omdat hij onderzoek zou willen doen naar de complottheorie dat in de kelder van het restaurant aanwijzingen voor een Democratisch kindermisbruiknetwerk te vinden zouden zijn. Het restaurant heeft geen kelder.

QAnon heeft zijn oorsprong uit het omstreden forum 4chan en verspreidde zich vanaf daar naar onder meer 8chan en gangbare sociale media zoals Facebook, Twitter en Reddit. Trump heeft aan QAnon gelinkte berichten meerdere keren op Twitter gedeeld.

De op Facebook verwijderde personen en groepen zijn afkomstig uit de VS en richtten zich ook op dat land. "Ons onderzoek heeft de activiteit gelinkt aan individuen die worden geassocieerd met het QAnon-netwerk, bekend van het verspreiden van niet-gangbare complottheorieën", concludeert Facebook.

https://www.nu.nl/tech/6049329/facebook-verwijdert-accounts-en-paginas-van-complotdenkers-qanon.html

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.9066398

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Qnl Report 184: Qpost, Kijken in de diepte van een afgrond, heilzaam, Schiff, Feinstein

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.9066420

NQP

>>9065447 #4135

>>9065630 #4136

>>9065749 #4137

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e67ed0  No.9076980

YouTube embed. Click thumbnail to play.

PLEIDOOI VOOR HET GEBRUIK VAN HYDROXYCHLORQUINE BIJ DE BEHANDELING VAN SARS-COV-2 (COVID-19) IN DE EERSTE LIJN

1/3

Dokter Rob Elens uit Meijel spreekt zich uit

video

https://www.youtube.com/watch?v=UcoTXBjm2mg

via

https://www.deblauwetijger.com/pleidooi-voor-het-gebruik-van-hydroxychlorquine-bij-de-behandeling-van-sars-cov-2-covid-19in-de-eerste-lijn/

Door Rob Elens huisarts te Meijel

In maart is mijn praktijk overspoeld met coronapatiënten. Op de hoogtijdagen deden we tien visites en consulten voor coronapatiënten per dag. Twaalf mensen overleden in drie weken. De helft van mijn ingestuurde patiënten overleden in het ziekenhuis. In die tijd kondigde het ziekenhuis een opnamestop af en wij stonden letterlijk met de rug tegen de muur.

Om die reden ben ik op zoek gegaan naar een andere oplossing dan uitsluitend het voorschrijven van paracetamol. Dit laatste is wat ondermeer wordt geadviseerd in de richtlijnen voor de eerste lijn bij een coronabesmetting. Zo kwam ik terecht bij Dr. Zelenko en Dr. Cardillo uit de Verenigde Staten. Zij hadden goede resultaten met een combinatie van hydroxychloroquine, azitromycine en zink. Zij zagen heel veel patiënten in een kort tijd bestek aanzienlijk verbeteren.

Na overleg met mijn apotheker hebben we een lokaal protocol opgestart en zijn we hydroxychloroquine off label samen met zink-orotaat en azitromycine gaan voorschrijven aan positief geteste corona patiënten. We hebben tien patiënten behandeld en tien mensen genezen binnen een week. Ik was zo enthousiast dat ik mijn ervaringen heb gedeeld op sociale media. Tot mijn stomme verbazing ben ik twee dagen later gebeld door de inspectie, die mij vertelde dat wij moesten stoppen met dit protocol om verschillende redenen.

Nadat we een antwoord hebben geschreven op de brief van de inspectie hebben we een gesprek met hen gehad om ons protocol te bespreken. De inspectie keurt deze combinatie voor medicijnen af en wel om de volgende redenen.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e67ed0  No.9076991

PLEIDOOI VOOR HET GEBRUIK VAN HYDROXYCHLORQUINE BIJ DE BEHANDELING VAN SARS-COV-2 (COVID-19)IN DE EERSTE LIJN

2/3

Off label voorschrijven van medicijnen, waar in ons geval sprake is, mag alleen als het wordt ondersteund door een professioneel protocol en dat is in dit geval niet het geval. Er bestaat geen protocol voor de eerste lijn. Hydroxychloroquine wordt alleen genoemd in de protocollen van de ziekenhuizen.

Het college ter beoordeling van geneesmiddelen en de SWAB keuren gebruik in de eerste lijn af omdat er mogelijk ( zonder het geven van data ) ernstige hartritmeproblemen kunnen optreden bij het voorschrijven ervan. Dus veiligheid zou een probleem zijn.

Daarnaast zou er een probleem zijn met de voorraad van dit medicijn en dat mogelijk een tekort zou ontstaan voor reumapatiënten omdat zij dit medicijn regelmatig gebruiken.

Veiligheid van Hydroxychloroquine

Dit medicijn bestaat al sinds 1955 en is al miljoenen malen voorgeschreven. In het rapport van de WHO over cardiale toxiciteit van malaria middelen zijn er nul mensen overleden in de tijd dat het is voorgeschreven (100 miljoen doses). Reumapatiënten krijgen dit middel voorgeschreven in de dosis van twee keer per dag 1 tablet, maandenlang. Nu zou een dosis van drie keer per dag 1 tablet voor vier dagen opeens erg gevaarlijk zijn ?

Onderzoek

Een andere reden voor de SWAB om het niet te adviseren in de eerste lijn is het ontbreken van klinisch bewijs. Er is geen dubbel blind gerandomiseerd onderzoek naar deze cocktail gedaan en daarom niet bewezen dat het werkt. Er lopen nu verschillende onderzoeken maar de klinische ervaringen van verschillende artsen opgeschreven door de AAPS, de Association of Americain Physicians and Surgeons heeft volgens hen enorm veel bewijs kracht. Er is nu geen tijd voor een uitgebreid onderzoek en de beoordeling van de verschillende dokters die deze cocktail gebruiken geeft de volgende resultaten volgens de AAPS. De kans op succes is volgens hen 91,6 % en de kans op sterfte is slechts 2,7 %. Als je dit vergelijkt met de kans op sterfte als je op de ic wordt beademd is het verschil enorm. De kans om te sterven op de ic is ongeveer 50 procent.

archief link naar swab.nl

https://web.archive.org/web/20200409220727/https://swab.nl/nl/covid-19

Zij concluderen dat de behandeling met dit protocol drastisch beter is dan beademing op een ic.

Een aantal landen gebruiken al langere tijd hydroxychloroquine en zink in de eerste lijn waaronderMarokko, Griekenland, Frankrijk, India en Algerije en deze landen laten een daling zien van de sterfte en de ziektelast.

India

In India gebruikt men hydroxychloroquine om te voorkomen dat mensen geïnfecteerd worden. Het wordt gebruikt in families met een besmet persoon en bij medewerkers in de zorg .

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e67ed0  No.9077003

File: 3c42716cc5ab580⋯.pdf (164.99 KB, CoVID19_HCQTreatmentTable_….pdf)

File: 63ede22f02b4506⋯.pdf (826.82 KB, mpac_mar2017_erg_cardiotox….pdf)

PLEIDOOI VOOR HET GEBRUIK VAN HYDROXYCHLORQUINE BIJ DE BEHANDELING VAN SARS-COV-2 (COVID-19)IN DE EERSTE LIJN

3/3

Waarom zink, hydroxychloroquine en azitromycine?

Hydroxychloroquine is een zogenaamde zink ionofoor. Het verhoogt het gehalte aan zink in de cel. Dit hoge gehalte aan zink stopt de kopieermachine van virusdeeltjes in de cel. Daarnaast verandert het de zuurgraad in de cel en het voorkomt aanhechting van het virus aan de cel. Deze combinatie, als het vroeg in het ziekteproces wordt gegeven, vermindert de virusload en voorkomt de erge fase van het ziektebeeld. Een behandeling van vier dagen lijkt voldoende.

In mijn ogen zorgen de huidige richtlijnen voor de eerste lijn voor een inadequate behandeling, wat zorgt voor veel mensen die moeten worden opgenomen in het ziekenhuis. Ik denk dat een vroege behandeling met hydroxychloroquine,

Azitromycine en zink in de eerste lijn heel veel mensen zal helpen en ik denk dat we het eventuele-en sowieso erg kleine -risico op bijwerkingen op de koop toe moeten nemen.

Ik wil steun vragen aan iedereen in Nederland om te zorgen dat de we hydroxychloroquine in de eerste lijn mogen gaan gebruiken en dat de SWAB richtlijnen worden aangepast zodat wel deze coronacrisis snel kunnen oplossen.

Bronnen:

AAPS document.

https://drive.google.com/file/d/1w6p_HqRXCrW0_wYNK7m_zpQLbBVYcvVU/view

https://www.who.int/malaria/mpac/mpac-mar2017-erg-cardiotoxicity-report-session2.pdf

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e67ed0  No.9077015

HydroxyChloroquine / Chloroquine - Het Nederlandse behandelplan voor ziekenhuizen

1/3

Het Nederlandse behandelplan voor ziekenhuizen is per 1 mei aangepast:

Gebruik van HCQ en Q wordt nu afgeraden: 

Daarom wordt vanaf heden afgeraden deze middelen bij opgenomen COVID-19 patiënten off label voor te schrijven. Hooguit is toediening in onderzoeksverband een optie.

Ook Remdesivir wordt niet meer geadviseerd, waarschijnlijk naar aanleiding van de resultaten van dit op 29 april in The Lancet gepubliceerde onderzoek: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31022-9/fulltext

Azitromycine en Zink worden nog steeds ontraden wegens het ontbreken van een wetenschappelijke basis.

Behandelplan onder 2 – Advies: Optimale supportieve zorg is op dit moment de meest belangrijke interventie bij de behandeling van COVID-19. Tegenwoordig is de stand van zaken zodanig dat, indien overwogen wordt antivirale of immuunmodulerende medicatie toe te dienen aan patiënten die opgenomen zijn vanwege (matig) ernstige symptomen van ziekte, dit in principe alleen nog dient te gebeuren via inclusie in een wetenschappelijk klinisch onderzoek en niet via off label gebruik.

Men valt in de adviezen dus terug op optimale supportivecare, wat in de praktijk neer komt op niet veel meer dan stervensbegeleiding. https://swab.nl/nl/covid-19

https://web.archive.org/web/20200409220727/https://swab.nl/nl/covid-19

Wat gebeurt er elders in de wereld?

Italie

Italië gaf toestemming aan huisartsen H voor te schrijven, met levering via ziekenhuisapotheken: https://www.trustnodes.com/2020/03/29/italy-finally-starts-mass-treatment-with-hydroxychloroquine.

In meer dan 1500 apotheken in Piemonte wordt H inmiddels gratis verstrekt:https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/04/23/news/la_terapia_in_farmacia_il_farmaco_plaquenil-254798700/ Vertaal: https://translate.google.com/?hl=nl&tab=TT

Frankrijk

In Frankrijk besliste de rechter dat (vooralsnog) aan huisartsen en apothekers niet het recht kan worden ontzegd H voor te schrijven dan wel te verstrekken:https://www.zinfos974.com/Hydroxychloroquine-Une-victoire-paradoxale–malgre-le-rejet-de-la-requete-pour-exces-de-pouvoir_a153466.html Vertaal: https://translate.google.com/?hl=nl&tab=TT

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e67ed0  No.9077020

HCQ / Chloroquine - Het Nederlandse behandelplan voor ziekenhuizen

2/3

VS

In de Verenigde Staten publiceerde een aantal specialisten een aanbeveling voor een vroege, eerstelijns behandeling met H, A en Z:  https://coda.io/@covid-19-initiative/immediate-treatment-early-stage-sars-cov-2. De aanbeveling is inmiddelsdoor meer dan 50 artsen onderschreven: We propose the US emergency authorization be extended immediately to include early stage and outpatient treatment at the discretion of the prescribing physician, and that this extension also include the registration of those treated individuals into both formal and case observation research protocols.

Verder heeft de AAPS (Association of American Physiciansand Surgeons) afdeling Arizona de gouverneur van die staat verzocht zijn Executive Orders die het gebruik van H, A en andere beschikbare middelen belemmeren, te herroepen: https://aapsonline.org/aaps-letter-asking-gov-ducey-to-rescind-executive-order-concerning-hydroxychloroquine-in-covid-19/

The HCQ-AZ combination, when started immediately after diagnosis, appears to be a safe and efficient treatment for COVID-19, with a mortality rate of 0.5%, in elderly patients. It avoids worsening and clears virus persistence and contagious infectivity in most cases.

Historical controls are used in many previous studies in medicine. In this respect, the safety of Hydroxychloroquine is well documented. When the safe use of this drug is projected against its apparent effect of decreasing the progression of early cases to ventilator use, it is difficult to understand the reluctance of the authorities in charge of U.S. pandemic management to recommend its use in early COVID-19 cases.

In de staten South-Dakota, Oregon en Florida is het gebruik van H (en A en Z) in diverse situaties toegestaan.

Inmiddels zijn er ook een fors aantal artsen in de VS en Canada die H (met A en Z) met succes voorschrijven in verzorgingshuizen/verpleeghuizen, bijvoorbeeld:

https://www.theblaze.com/news/nursing-home-doctor-says-he-successfully-treated-39-coronavirus-patients-with-hydroxychloroquine

https://eu.northjersey.com/story/news/coronavirus/2020/04/10/new-jersey-loosens-restrictions-hydroxychloroquine-nursing-homes/5134490002/

https://www.nsnews.com/news/covid-19-patients-at-north-van-care-home-offered-chloroquine-drugs-1.24116195

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e67ed0  No.9077033

HCQ / Chloroquine - Het Nederlandse behandelplan voor ziekenhuizen

3/3

India

India heeft vroeg in de race bepaald dat H preventief voorgeschreven kan worden voor zorgpersoneel dat met (wel of niet geteste) CV-patiënten werkt. Ook familieleden van positief geteste patiënten kunnen H preventief voorgeschreven krijgen. Bij beide groepen hoeft men geen symptomen te hebben: 

https://www.mohfw.gov.in/pdf/advisoryontheuseofhydroxychloroquinasprophylaxisforsarscov2infection.pdf

Brazilië

Brazilië staat huisartsen toe H en C voor te schrijven aan patiënten die positief getest zijn: 

https://renovamidia.com.br/brasil-permite-uso-de-cloroquina-em-pacientes-com-sintomas-leves-de-covid-19/?fbclid=IwAR0mHmhptMr34rwfMaNRfsGh226d2W_kWH9lYAmlImeDhWkU_vKdGWbJLwk 

Vertaal: https://translate.google.com/?hl=nl&tab=TT

De volgende landen hebben massaal Hydroxychloroquine ingeslagen dan wel een (vroege) behandeling met H (en A en Z) geaccordeerd (niet uitputtend):  Zuid-Korea, Australië, Israël, Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein, Oman, Qatar, Egypte, Marokko, Algerije, Hong Kong, Costa Rica.

Dokter Zelenko, de arts uit New York die de behandeling met H, A en Z in zijn praktijk ontwikkelde, is inmiddels door de regeringen van Rusland, Oekraïne en Honduras gevraagd hen te adviseren ten aanzien van de behandeling van Covid-19.

Inmiddels zijn er al veel trials opgestart dan wel beschreven die H (en A en Z) als uitgangspunt nemen. Hier twee overzichten:

https://docs.google.com/document/u/0/d/1545C_dJWMIAgqeLEsfo2U8Kq5WprDuARXrJl6N1aDjY/mobilebasic

https://docs.google.com/document/d/1O6Cls-Oz2ZAgJuyDbnICEGjMvQPEyM-aaXARUomR9Ww/edit

archive offline anons, meeste heb ik al door de wayback machine gehaald maar nog niet offline kunnen halen

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e67ed0  No.9077058

File: ba9b2cabbb66406⋯.pdf (248.25 KB, Compilation_of_evidence_on….pdf)

File: cb3d8bbed579183⋯.pdf (702.35 KB, 3_0_HCQ_Lit_PD_HGS77X2_DC7….pdf)

== Een compilatie van bewijs van

hydroxychloroquine en azithromycine in

behandeling van COVID-19 en doorslaggevend resultaat

uit onderzoek naar de prevalentie van antilichamen ==

Sequential CQ / HCQ Research Papers and Reports January to April 20, 2020

Executive Summary Interpretation of the Data In This Report

The HCQ-AZ combination, when started immediately after diagnosis, appears to be a safe and efficient treatment for COVID-19, with a mortality rate of 0.5%, in elderly patients. It avoids worsening and clears virus persistence and contagious infectivity in most cases.

bron:

https://docs.google.com/document/u/0/d/1545C_dJWMIAgqeLEsfo2U8Kq5WprDuARXrJl6N1aDjY/mobilebasic

https://docs.google.com/document/d/1O6Cls-Oz2ZAgJuyDbnICEGjMvQPEyM-aaXARUomR9Ww/edit

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.9077068

QP

>>9066083 #4138

>>9066404 #4139

>>9066831 #4140

>>9069125 #4141

>>9070164 #4142

>>9071566 #4143

>>9071604 #4144

>>9072018 #4145

>>9072062 #4146

>>9074161 #4147

>>9074777 #4148

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e67ed0  No.9077369

File: ea53f005b84ef83⋯.mp4 (13.17 MB, 1280x720, 16:9, Rutte_De_Jonge_persconfere….mp4)

persconferentie 6 mei Rutte

waarom verspreekt Rutte zich?

Rutte gaat in op een vraag van een journalist.

Zijn reactie:

Groepsimmuniteit. "Dit is geen strategie geweest. Wat we geschetst hebben in mijn verhaal op televisie van half okt.. half maart..

is dat je 3 scenario's hebt."

waarom zou Rutte zich verspreken?

Wat is er half oktober 2019 geweest?

Event 201, October 18, 2019 & Coronavirus Patient Zero

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.9079598

NQP

>>9078652 #4149

>>9078996 #4150

>>9079065 #4151

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.9081238

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Qnl Report 185: Qpost, Wij zijn nu het nieuws, Handle with care, Welcome to the Revolution

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a9dd34  No.9086258

File: c2cafb0ae3d769b⋯.png (442.2 KB, 732x861, 244:287, FlynnPass.PNG)

en zo ging dat

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.9091941

QP

>>9080559 #4152

>>9081684 #4153

>>9082082 #4154

>>9082360 #4155

>>9082747 #4156

>>9082841 #4157

>>9083042 #4158

>>9083792 #4159

>>9083833 #4160

>>9084119 #4161

>>9089811 #4162

>>9089835 #4163

>>9089955 #4164

>>9090124 #4165

>>9090272 #4166

>>9090529 #4167

>>9090800 #4168

>>9091001 #4169

>>9091018 #4170

>>9091582 #4171

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

f1ed6b  No.9094373

File: ba93ed550f4b506⋯.png (193.83 KB, 732x900, 61:75, NL_actieve_rol_CIA_koude_o….png)

File: 326b3e5d8eb2c2d⋯.png (253.85 KB, 704x1213, 704:1213, NL_actieve_rol_CIA_koude_o….png)

File: 75ad2da51561451⋯.png (475.87 KB, 788x1094, 394:547, NL_actieve_rol_CIA_koude_o….png)

CIA farms in Nederland

een eerste dig

getraind in Fort Spijkerboor in de Beemster

BID Binnenlandse inlichtingendienst

Nederlandse inlichtingendiensten hebben een veel actievere rol gespeeld tijdens de Koude Oorlog dan tot nu toe werd aangenomen.

De Buitenlandse Inlichtingendienst (BID), was in de jaren vijftig betrokken bij meerdere geheime operaties in de toenmalige Sovjet-Unie, in landen als Roemenië, Bulgarije, Albanië en Tsjecho-Slowakije.

De dienst werkte daarbij nauw samen met de Amerikaanse CIA. Dat blijkt uit het boek Samen met de CIA. Operaties achter het IJzeren Gordijn van spionagedeskundige Cees Wiebes, dat vrijdag verschijnt.

Huib Modderkolk

1 september 2016, 16:46

Geheime operaties van de BVD, CIA, MI6, Noorse Inlichtingendienst, waarbij verschillende Nederlandse wetenschappers (nucleaire sector ea) werden ingezet als dubbelagenten.

paywall https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/nederland-had-actieve-rol-bij-cia-operaties-tijdens-koude-oorlog~bcd0abf9/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d1218f  No.9095157

>>9077033

Topinfo anon !! Veel dank en verdiende triple dubs .

>>9094373

Interessante dig hoor.

Hoe Nederland actief was in het voorbereiden van de EU door afsplitsing van Rusland te bewerkstelligen? Oud SS en oorlogmisdadigers?

Laat deze duisternis a.u.b snel belicht worden…

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.9095499

NQP

>>9094684 #4172

>>9094917 #4173

>>9094985 #4174

>>9095184 #4175

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.9095849

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Qnl Report 186: Qpost, Virus versus Macht, Sir Patrick Mack

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

f1ed6b  No.9097278

File: 22eae482e78fdc6⋯.png (345.7 KB, 1211x690, 1211:690, cordaid_samen_een_koninkri….png)

File: 258a26ed9dd1feb⋯.png (87.13 KB, 622x679, 622:679, cordaid_2019_report.png)

doneer actie Cordaid

Kom in actie voor de bewoners van Curaçao, Aruba en Sint Maarten die hulp hard nodig hebben. Zij zijn zwaar getroffen door de coronacrisis. Met jouw bijdrage kan Cordaid, samen met lokale organisaties, voedselpakketten uitdelen.

In dit initiatief werken Jandino Asporaat, Cordaid, SHC, K1, Curaçaohuis, Arubahuis, St. Maarten house en de NTR samen.

Cordaid en Clinton foundation

AWARDED AT THE CLINTON GLOBAL INITIATIVE

28 September 2015

On September 27th more than one thousand leaders and luminaries were convening to make meaningful Commitments to Action, during the annual meeting of the Clinton Global Initiative (CGI). Cordaid’s CEO Simone Filippini was one of them. During the event Cordaid and our partners in the ReGrow West Africa project were awarded for our commitment in post-Ebola Sierra Leone.

https://www.cordaid.org/en/news/awarded-clinton-global-initiative/

http://archive.md/Bo0mA

Postcode Loterij schenkt 3,7 miljoen euro aan Cordaid

06 maart 2020

Tijdens het Goed Geld Gala op 4 maart 2020 maakte de Postcode Loterij bekend dat Cordaid ook dit jaar weer mag rekenen op een vaste bijdrage van 2,7 miljoen euro! Daar bovenop kregen we een extra bijdrage van 1 miljoen euro voor Cordaid Investment Management. Een fantastisch bedrag waar we ons werk in fragiele landen mee kunnen voortzetten.

https://www.cordaid.org/nl/nieuws/postcode-loterij-schenking-2020/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

60c53b  No.9097662

NQP

>>9095955. #4176

>>9096209. #4177

>>9096459. #4178

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

dbd6be  No.9104747

File: 657e54a9d3e207e⋯.png (2.6 MB, 1375x897, 1375:897, ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.9106785

QP

>>9098419 #4179

>>9098630 #4180

>>9098830 #4181

>>9098993 #4182

>>9099624 #4183

>>9099722 #4184

>>9099761 #4185

>>9099809 #4186

>>9099891 #4187

>>9100026 #4188

>>9100090 #4189

>>9100103 #4190

>>9100190 #4191

>>9100202 #4192

>>9100244 #4193

>>9100320 #4194

>>9104509 #4195

>>9105563 #4196

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

092a22  No.9107242

File: 8147cc054fbf3a7⋯.png (870.3 KB, 512x786, 256:393, Klaver.png)

>>8961558

>Het betekent dat de Veiligheidsregio’s het niet meer voor het zeggen hebben, maar de regering.”

Het betekend dat een aantal regeringspartijen een mogelijkheid voor zichzelf proberen te scheppen waarin zij naar willekeur de grondwet aan hun laars kan lappen, En dat is nou precies waar de grondwet voor bedoeld is , Om te voorkomen dat tijdelijke regeringspartijen naar willekeur onze met bloed, zweet en tranen verworven vrijheden kan afnemen onder andere om daar een verdienmodel van te maken.

( 400 euro boete per persoon ) Deze boetes zijn nu dus niet rechtsgeldig.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

092a22  No.9107313

File: b622767664173de⋯.jpg (110.03 KB, 960x860, 48:43, UQl1PhywTIu05Qx_8jzlRO2ucr….jpg)

File: 06fc0769e463fb1⋯.jpg (133.33 KB, 933x540, 311:180, 1575404526142.jpg)

File: c35df662d5d601a⋯.jpg (116.97 KB, 780x565, 156:113, Alinsky_.jpg)

File: 6cebda6f3ec85ee⋯.png (56.89 KB, 1680x388, 420:97, Masskillingscommunistregim….png)

>>9094373

>Nederlandse inlichtingdienst actief in strijd tegen Communism

Je doet het voorkomen alsof dat slecht is ?

Misschien moet je je eens verdiepen in de ellende die het Communisme/Socialisme heeft veroorzaakt.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

edf569  No.9107657

>>9107313

(jij) deelt niet de orders uit.

Lees recente Q post en je snapt deze dig.

Think mirror.

https://qmap.pub/read/4163

https://en.wikipedia.org/wiki/Camp_Peary

expand your thinking

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a9dd34  No.9109700

>>9107657

>>9107313

>>9094373

Zoals ik het begrijp zijn deze farms van de C_A buiten de overheid om georganiseerd.

Ik kan het mis hebben, maar het past in het straatje van 'een geheime organisatie binnen een organisatie' waarover gerept is in talloze breads.

Deze geheime organisatie is dan de 1%, de blackhats. En dit speelt zich dan niet alleen af binnen de C_A maar in vele overheidsagentschappen.

De

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

06314e  No.9110838

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Reclaim Europe.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.9111251

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Qnl Report 187: Qpost, HET GROOTSTE POLITIEKE SCHANDAAL IN DE GESCHIEDENIS.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.9111292

NQP

>>9109791 #4197

>>9109809 #4198

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

888b61  No.9111561

File: a1766c2fad6871a⋯.png (Spoiler Image, 237.29 KB, 338x564, 169:282, Shhhot_3.png)

Hachchi?

In filtration ?

M>I>V>D

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a9dd34  No.9113171

>>9111561

interessant…

D66-wachtgeldkoningin Wassila Hachchi probeert nu €7500 per knullige lezing bij elkaar te graaien

Het D66-Kamerlid dat anderhalf jaar geleden ineens haar werk als parlementariër opzegde van de ene op de andere dag, om zich aan te sluiten bij het campagneteam van Hillary Clinton om als vrijwilliger te flyeren voor een president die echter nooit president zou worden. Een betaalde functie heeft zij niet verricht, en heeft daarom ook maandenlang gebruik gemaakt van de wachtgeldregeling – een riante uitkering voor ex-Kamerleden die nog geen nieuwe baan hebben gevonden.

Nu dat Amerikaanse avontuur mislukt is (het is eigenlijk nooit van de grond gekomen), is Wassila weer in Nederland. D66 is echter klaar met de diva en dus zit een politieke loopbaan er niet meer in. Maar vrees niet: de de gesjeesde politica heeft een nieuwe goudmijn aangeboord! Althans, dat hoopt ze. Mevrouw is nu in te huren als spreker. Maar wilt u ook horen hoe deze mislukte politica over de zaken denkt? Dan moet u bijzonder diep in de buidel tasten. Ja, of u even €7500 over heeft voor de rants van deze sociaal-liberale wachtgeldverslaafde.

https://www.dagelijksestandaard.nl/2017/07/d66-wachtgeldkoningin-wassila-hachchi-probeert-nu-e7500-per-knullige-lezing-bij-elkaar-te-graaien/

'Verdwenen' Kamerlid keert terug bij D66

Voormalig Tweede Kamerlid Wassila Hachchi keert terug bij haar oude partij D66. Dat meldt ze in een gesprek met De Volkskrant. Ze greep het vertrek van Alexander Pechtold aan om zich weer in te schrijven.

https://www.ad.nl/politiek/verdwenen-kamerlid-keert-terug-bij-d66~a4db0650/?referrer=https://duckduckgo.com/

Luisterfragment: Ik neem je mee: Wassila Hachchi

https://eenvandaag.avrotros.nl/item/ik-neem-je-mee-wassila-hachchi/

‘Suggestie relatie Pechtold-Hachchi is schandalig’

https://www.nporadio1.nl/de-ochtend/onderwerpen/341037-suggestie-relatie-pechtold-hachchi-is-schandalig

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a9dd34  No.9113426

File: 8fcec1b71a805e8⋯.png (24.62 KB, 507x305, 507:305, ClipboardImage.png)

File: 89819d1d9bc4bf7⋯.png (1.06 MB, 1601x1002, 1601:1002, ClipboardImage.png)

File: 9f2bb62e74a217c⋯.png (378.69 KB, 511x463, 511:463, ClipboardImage.png)

>>9113171

>>9111561

5 Ways to listen, turn inward and connect with your higher self

https://www.listenthinkspeak.online/listen-to-your-higher-self-5-ways

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

092a22  No.9120088

File: 4bbe2d10e3f5f58⋯.jpg (24.36 KB, 458x418, 229:209, 1565815414659.jpg)

File: c7b7fbd0bc799f1⋯.jpg (27.1 KB, 429x352, 39:32, 1537276504283.jpg)

>>9107657

>(jij) deelt niet de orders uit.

Jij wel ? Het lijkt erop dat je problemen hebt met het juist interpreteren van informatie. In mijn Post staan namelijk geen orders. Dus vanwaar dan die reactie , wellicht boos omdat je favoritete ideologie toch niet zo ideaal blijkt te zijn ?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.9120391

QP

>>9112390 #4199

>>9112467 #4200

>>9112531 #4101

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a9dd34  No.9121225

>>9113426

>>9111561

ik heb het vermoeden dat wassila een recruiter is.

ze zit in het netwerk, en heeft foundations op haar naam, leest mensen de les hoe ze vanuit hunzelf het maximale uit hun leven halen.

de mivd connectie heb ik nog niet kunnen ontdekken.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.9124094

NQP

>>9123532 #4202

>>9123687 #4203

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.9124191

NQP

>>9123976 #4204

>>9124024 #4205

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.9125450

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Qnl Report 188: Qpost, #ObamaGate, deMol, Rudy Bouma, Ipsos, PANIEK!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.9128430

NQP

>>9124288 #4206

>>9124548 #4207

>>9125328 #4208

>>9126780 #4209

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

74d645  No.9129039

Coronavirus digital health passport to be supplied to 15 countries, waaronder Nederland

>> Via us board, nog geen verdere digg gedaan.

Manchester-based cybersecurity firm VST Enterprises has signed a deal with digital health company Circle Pass Enterprises (CPE) to create a digital health passport designed to make it easier for individuals to return to work after the Covid-19 coronavirus pandemic.

The two companies have partnered to create “the world’s most secure digital health passport”, known as Covi-pass, and will work with governments and the private sector to deploy the technology to 15 countries around the world.

The Covi-pass will work using a colour system of green, amber, red to indicate whether the individual has tested positive or negative for Covid-19 and relevant health information.

https://www.medicaldevice-network.com/uncategorised/coronavirus-digital-health-passport-to-be-supplied-to-15-countries/

https://www.verdict.co.uk/vst-enterprises/

https://www.covipass.com/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e1148d  No.9129549

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>9129039

Agenda21/30 komt wel lekker dichtbij zo. Voor anons die de term niet kennen. Agenda 21 (later omgedoopt naar Agenda 21/30 omdat de geplande uitrol voor 2021 vertraging opliep) is de UN Agenda die onder de welbekende 'goede doelen' alles aan banden legt. En denk spiegeltje met de meeste doelen, de doelen zijn zo geformuleerd dat ze nobel klinken, maar de uitwerking is bedoeld om globalisme te promoten en de bevolking zoveel mogelijk te beperken aan banden te leggen.

Er is veel over te vinden, maar hier is een voorzetje:

>https://americanpolicy.org/2017/10/04/agenda-21-agenda-2030-there-is-no-difference/

* Korte (samenvattende) video:

https://youtu.be/6l79Qa92DeU

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.9137456

QP

>>9129285 #4210

>>9129529 #4211

>>9129645 #4212

>>9132283 #4213

>>9132402 #4214

>>9134665 #4215

>>9135151 #4216

>>9136170 #4217

>>9136816 #4218

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

3af545  No.9137601

File: 6264941012e409a⋯.png (578.88 KB, 1357x1207, 1357:1207, covid_pass.png)

File: 1b2cfab894abaf6⋯.jpg (78.63 KB, 1200x800, 3:2, harmen_brenninkmeijer_quan….jpg)

>>9129039

COVIDPASS, vcode, Quanta

>https://www.covipass.com digg

Team van covidpass

Michael Donegan - Chief Executive Officer

Adam Palmer - Chief Operations Officer

Harmen Brenninkmeijer - Managing Director - International

Dr. Taras Filatov - Chief Technology Officer

Dr. Hans Marchner - Chief Compliance Officer

Nikhil Bankar - Engineering Director

Dr. Haidar Hassan

Dr. Sara Marchner

Prof. Nady Braidy

Frederik Bussler - Strategic Marketing Consultant

Wendy Green - Strategic Alliances, Public & Private Sector

Robin Shelly - Global Marketing Strategist

Dr. Jasper Thoolen - Benelux Medical Advisor

Niels Brooimans - Benelux Commercial Director

James Watson - Italy Commercial Director

Joakim Bergström, PhD - Scientific Advisor , Associate Professor Rudbeck Laboratory Department of Public Health, Caring Sciences Molecular Geriatrics

https://www.covipass.com/#CoviPassTeam

Anons die verder willen diggen?

Harmen Brenninkmeijer

- Managing Director - International

- Harmen Brenninkmeijer appointed as Quanta CEO / January 30, 2020 / - https://www.quanta.im/quanta-team/

QUanta, a blockchain gaming solutions company

- Quanta, the Isle of Man-based blockchain lottery pioneer, has announced the appointment of Deji Enwezor as the CEO of Quanta Nigeria. -> https://www.intergameonline.com/igaming/news/blockchain-pioneer-quanta-appoints-nigeria-ceo

-SBC Digital Summit, lottery leaders featuring Sami Kauhanen (VP, Betting, Veikkaus) and Arno de Jong (CMO, Nederlandse Loterij), with Harmen Brenninkmeijer (CEO, Quanta)

https://www.sbcnews.co.uk/events/2020/04/17/lottery-leaders-to-address-covid-19-crisis-at-sbc-digital-summit/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

3af545  No.9137887

File: 88485207fdc8d73⋯.jpg (35.29 KB, 970x450, 97:45, louis_james_davis_VST_Ente….jpg)

Louis-James Davis , VST Enterprises , Vcode , digital health passports

>> sorry voor engelse artikelen.

Louis-James Davis

https://twitter.com/louisjamesdavis

#CEO of @vstenterprises (@vcode). #Ambassador of @wearecodenation @Kidscan_UK #Freemason @lodge_44

VST Enterprises

VST was founded by tech entrepreneur Louis-James Davis to integrate its state-of-the-art VCode & VPlatform technologies into the Covi-Pass Digital Health Passport, which will be paired with approved testing kits.

A colour mapping system (green, amber, red) authenticates and provides the COVID-19 test history and relevant health information.

‘The technology used in contact tracing and Bluetooth proximity apps currently being used by various Governments is fundamentally flawed,’ Davis believes. ‘Not only can the Bluetooth app and its data be compromised and hacked, but it can also lead to false flag data. There are also real fundamental issues of privacy, and being tracked in real time, which most citizens will resist at all levels. This will also contribute to anxiety about the technology thus resulting in poor uptake. Without 100% uptake of the population using the technology its data is ineffective, and does not give a true picture of the virus tracing. Add into this the fact that Bluetooth can also penetrate glass and walls. So someone for example, who is self-isolating in a house that has tested positive for COVID-19 would give off a false flag to someone walking past their house who has tested negative, that they had been in proximity to someone who has tested positive.’

‘At present, the problem with other health passports is not only that the feed of information is voluntary, but the technology being used (in most cases a QR code or barcode) can’t be interacted with outside of the safe distancing zone,’ Davis adds. ‘Data and sensitive information scanned or stored in either a QR code and barcode can be hacked and are inherently insecure, leaving data and personal details to be compromised. Both barcodes and QR codes are old second generation technology.

VCode & VPlatform represent the next “third generation” of ultra-secure and versatile code technology to military grade encryption with over 2 Quintillion code permutations.’

The Manchester-based company also mentions advanced discussions with senior UK Government officials, NHSX the technology arm of the NHS and the Home Office about its cyber security technology. The cyber security technology developed by VSTE can be used by various sectors including critical care workers, doctors, nurses and health workers in the National Health Service and blue light emergency services key workers. Using a VCode integrated with a health passport would help get them back on the front line in a safe and controlled manner, VSTE believes.

VSTE also report the provision of its VCode & VPlatform technology to work with the United Nations as part of their SDG Collaboratory (Sustainable Development Goals) program - to provide a wide range of technology services to 9 Billion people by 2030, to be announced soon.

Louis-James Davis is a leading young entrepreneur, CEO and founder of VST Enterprises, a pioneering cybersecurity firm. He has brought various concepts to market that will revolutionise the banking, identity, anti-counterfeiting and crime prevention sectors with a focus around consumer interaction and security.

https://healthcare-in-europe.com/en/news/sold-50-million-digital-health-passports.html

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.9140541

File: 0d2f12158558506⋯.png (94.78 KB, 1012x496, 253:124, Schermafbeelding_2020_05_1….png)

WWG1WGA

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.9141840

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Qnl Report 189: Qpost, Patriotten wereldwijd ontwaken DJT vecht ook voor jou!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a9dd34  No.9145587

File: 02044282efcf30e⋯.jpg (102.63 KB, 843x480, 281:160, Guldens.jpg)

File: 0ea95efe68680ef⋯.jpg (70.98 KB, 660x458, 330:229, Nexit.jpg)

File: 789e818e7b68feb⋯.jpg (120.26 KB, 1023x725, 1023:725, EU_MassExit.jpg)

File: 6735dfc3ecae70b⋯.png (102.62 KB, 320x104, 40:13, ClipboardImage.png)

File: f5d43cd499584a6⋯.png (683.55 KB, 474x474, 1:1, ClipboardImage.png)

>>9140541

Voor een Nexit zijn we zeker warm te maken.

Met uiteraard onze eigen munt!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d97fe5  No.9146391

File: 73e500e5c74c2e8⋯.png (904.13 KB, 717x923, 717:923, ClipboardImage.png)

File: fc6ba1d8f5a95d9⋯.png (3.25 MB, 1920x1080, 16:9, ClipboardImage.png)

Ambassador Pete Hoekstra

@usambnl

Got to catch up with De Jensen Show host @robertjensen and hear this thoughts on #COVID19, #China & what the media could be doing better to cover it. We both agree it is #tijdvoorwaarheid

saus: https://twitter.com/usambnl/status/1260218046225973250?s=20

& jensen.nl

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a9dd34  No.9146436

File: 7f4c8135bd8d3b9⋯.png (41.89 KB, 663x965, 663:965, ClipboardImage.png)

Energiebalans verschuift van kolen naar aardgas

Toename import aardgas vooral via Gate LNG-terminal

Het energieverbruik in Nederland was met 3.080 PJ in 2019 ongeveer gelijk aan het verbruik van 2018. Door het klimaatbeleid om de inzet van steenkool voor de elektriciteitsproductie te ontmoedigen is een daling met ruim 22 procent ingezet, van 340 (2018) naar 270 PJ (2019). Die steenkool is deels verdrongen door aardgas met een verbruikstoename tot 1.360 PJ. Door de reductie van de binnenlandse gasproductie (vooral Groningenveld) wordt steeds meer aardgas ingevoerd, vooral per schip (LNG). Dat meldt het CBS op basis van de laatste cijfers van de energiebalans.

https://www.vemw.nl/Nieuwsoverzicht/2020-05-12-Energiebalans-aardgas-steenkool.aspx

Dear Mr. Trump, the USA has a trade deficit with the Netherlands.

How are we gonna fix this? It needs to be fair, the USA really needs to import more from the Netherlands, or drastically needs to reduce pricing from your exports to the Netherlands.

Also the customs is a big problem.

With kind regards,

A hard working dutch citizen and Qresearcher from NL.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.9146589

NQP

>>9143201 #4219

>>9143328 #4220

>>9143859 #4221

>>9144649 #4222

>>9145001 #4223

>>9146122 #4224

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.9152469

File: b2e5d7c32b37a5a⋯.png (788.06 KB, 886x582, 443:291, Schermafbeelding_2020_05_1….png)

>>9141840

Mooi report gozert.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.9154720

NQP

>>9147213 #4225

>>9154125 #4226

>>9154434 #4227

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

454371  No.9156111

File: ba813b219b858b4⋯.jpg (109.77 KB, 600x968, 75:121, Polite_gooit_ruit_in_en_br….jpg)

>>9146391

https://twitter.com/LynnwoodTimes/status/1260429498966847494

"For those individuals that refuse to cooperate with contact tracers and/or refuse testing, will not be allowed to leave their homes to purchase basic necessities such as groceries and/or prescriptions."

Gaat ook deze kant op hier als de politie (Wassenaar) zich al toegang tot je woning "verschaft" voor een richtlijn (geen WET, een richtlijn!)

Hoog tijd voor nieuwe consitutioneel beschermde rechten en het verwijderen van de corrupte kliek die er nu zit.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.9156267

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Qnl Report 190: Qpost, Het moeras is diep, De geest is uit de fles, 8Kun-NED

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a9dd34  No.9160381

File: 9a3468afdfac265⋯.png (115.79 KB, 200x250, 4:5, ClipboardImage.png)

Then the LORD rained upon Sodom and upon Gomorrah brimstone and fire from the LORD out of heaven

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.9166900

QP

>>9156416 #4228

>>9156795 #4229

>>9157795 #4230

>>9158421 #4231

>>9158650 #4232

>>9159315 #4233

>>9159976 #4234

>>9161693 #4235

>>9162213 #4236

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.9169768

File: 62fc0155b0a0ddb⋯.png (732.14 KB, 882x888, 147:148, Schermafbeelding_2020_05_1….png)

WWG1WGA

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.9170839

NQP

>>9169077 #4237

>>9169185 #4238

>>9169691 #4239

>>9170170 #4240

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.9171916

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Qnl Report 191: Qpost, They all Knew, Ellen de Generes, Katy Perry, Guido Weijers, Kroondomein, W.A., ITCCS, Maurice de Hond

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

73dae2  No.9174366

File: dd0b0fbb6ce70f9⋯.jpg (302.13 KB, 741x870, 247:290, corona_prison_x1.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.9186574

File: 1818700d5b58069⋯.png (1.11 MB, 1066x944, 533:472, Schermafbeelding_2020_05_1….png)

WWG1WGA

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.9187360

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Qnl Report 192: Qpost, Who is the Queen, FlitsNieuws, #MissingChildrenDay, TwatterStorm 25 mei

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

076103  No.9187407

File: 103533225c00661⋯.jpg (30.09 KB, 500x350, 10:7, 17hc6t.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.9191322

NQP

>>9171041 #4241

>>9175165 #4242

>>9175527 #4243

>>9184246 #4244

>>9184605 #4245

>>9184840 #4246

>>9185312 #4247

>>9185636 #4248

>>9185840 #4249

>>9186868 #4250

>>9187012 #4251

>>9188948 #4252

>>9189023 #4253

>>9189221 #4254

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.9198125

QP

>>9192282 #4255

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

82b0e7  No.9200651

File: c059a017b203d1a⋯.png (1.06 MB, 992x540, 248:135, Schermafbeelding_2020_05_1….png)

WWG1WGA

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

82b0e7  No.9201258

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Qnl Report 193: Qpost, Countdown, STOP DE LOCKDOWN!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a13d52  No.9203482

File: 9bd8b2b470d2f9c⋯.png (1.68 MB, 710x618, 355:309, docter_spuit.png)

File: 243176d423063e4⋯.png (560.27 KB, 497x287, 71:41, serum.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6f607f  No.9204241

File: 3deb040c534b246⋯.png (2.58 MB, 1920x1279, 1920:1279, 2020mcd01_twatterstorm.png)

ICYMI

>>9176366

25 mei is het International Missing Children's Day

Bereid je voor op een twatstorm!

Gebruik de volgende hashtags in elke twat:

#MissingChildrensDay #WhereAreTheChildren #WWG1WGA

Gebruik aanvullende hashtags.

Maak zelf memes en deel info over vermiste kinderen, gebruik feiten!

Gebruik rode pillen om de massa wakker te schudden.

Wie doet er mee? Je hebt nog acht dagen om je voor te bereiden.

VECHT VOOR DE KINDEREN!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

af093f  No.9209912

File: 84b699b0ef43700⋯.png (74.43 KB, 640x1136, 40:71, 7D11C1D5_D2A4_4C01_A60A_75….png)

File: d7e1b4f40d8de35⋯.png (68.68 KB, 640x1136, 40:71, 4FA4101B_E0F7_499D_B06F_80….png)

File: 0b9c6588bba69bc⋯.png (185.06 KB, 640x1136, 40:71, CE21CC27_22DF_4A28_BD66_07….png)

File: a9fab89ab62b1af⋯.png (289.64 KB, 640x1136, 40:71, D2952A29_3534_427A_A995_07….png)

File: acb846d0a12c2cb⋯.png (305.88 KB, 640x1136, 40:71, CA211D75_CE19_4CCA_9B6C_6B….png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

af093f  No.9209916

File: 1a986eb78346803⋯.png (318.77 KB, 640x1136, 40:71, 80674A4A_24C3_4938_9670_DA….png)

File: 91f08ae8bbb197b⋯.png (74.94 KB, 640x1136, 40:71, 1D34C3B4_1161_4B3C_AF95_7A….png)

File: 5e8d29ea3e35146⋯.png (478.29 KB, 640x1136, 40:71, 062B7732_660B_4C68_AE82_02….png)

File: d2045e93086e70a⋯.png (1.16 MB, 1136x640, 71:40, C101753A_7779_4438_95F5_CF….png)

File: 5d0e0522e8f57e0⋯.png (411.63 KB, 640x1136, 40:71, C2E95192_81A1_4713_9A42_42….png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

af093f  No.9209920

File: acdc97acd6d556d⋯.png (345.42 KB, 640x1136, 40:71, C788D0C1_2DDD_4A2F_B2C0_B1….png)

File: 7d99529c0db3401⋯.png (209.24 KB, 640x1136, 40:71, 0EC56E24_0E0C_4001_B243_23….png)

File: 4938b23f75782a9⋯.png (157.27 KB, 640x1136, 40:71, 8D6B2591_5746_49FF_9D3D_B4….png)

File: fdf2c8abb457c5e⋯.png (171.36 KB, 640x1136, 40:71, 90DB4B7D_4021_477C_9413_B0….png)

File: f43b5113fc316bc⋯.png (154.4 KB, 640x1136, 40:71, F3825658_A3F7_4017_BA03_86….png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

af093f  No.9209927

File: e3137f2aaac2baa⋯.png (173.53 KB, 640x1136, 40:71, B5E8F2C1_A8EB_4448_9BD7_6A….png)

File: 4c9067bfaed6402⋯.png (411.55 KB, 1136x640, 71:40, 879AB014_5EBC_487C_86E6_A9….png)

File: d2ed1d60f49b6f1⋯.png (286.71 KB, 640x1136, 40:71, 1B9B3B98_2206_43F1_AF7B_D3….png)

File: bebabe07540f17c⋯.png (437.68 KB, 640x1136, 40:71, C5736A7B_B4B2_4DBE_A371_DD….png)

File: 92f1925006644e4⋯.png (335.12 KB, 640x1136, 40:71, 90368CCC_54D1_471F_881C_BD….png)

Julian Assange made the game multidimensional and Trump betrayed him.

Black comedy, yes. Lol

And yes, yours truly owes Julian a massive thank you.

And no, i’m not perfect either, but some of my knowledge is.

Big love to Julian.

A combination of high level information warfare based on Gregory Bateson’s ‘theory of types’ , Lots of meditation and some incredible luck.

Seven weeks meditation with these bad boys.

http://www.973-eht-namuh-973.com/Alchemy/ADVENT%20INDEX.htm

And yes, it is all over 8kun too.

Illumination route (27 pages)

https://view.publitas.com/51899/497385/pdfs/a8c594cbd211702f0bef3bf4dbe1ae131b2d547c.pdf

Methodology (37 pages)

https://view.publitas.com/40132/322676/pdfs/842241c4185d6efcbf67950fee3772a2b07872e3.pdf

You’ve been duped by all your politicians and twitter too. Who collectively thought 💭 it would be a wise move to conceal, threaten and judge the true source of the storm ☔️.

Don’t take it personally. All our politicians are shameless cunts. It doesn’t take a genius to figure that out, does it?

And fixating on national identity is a recipe for disaster.

And yes, we are definitely all created equal.

And the dumb Jews do pay a price to handle the money too. Lol 😂

KNOWLEDGE 

Direct link to source document in pdf format. 2,238 pages 

17 year long beam of light from the absolute. 130 Mb

Every single entry date and time stamped.

https://view.publitas.com/72234/880115/pdfs/d4f86d8e8c2117fd530ef381c5b3b016936f5ad1.pdf

Kills the poor hurt feelings and opinions of individual humans dead.

Jon James Pratt (999)

49 year old illuminated polymath from Warwickshire

Humbly blessed as the world’s top intellectual and philosopher

Never lies and is never violent. Ever

Aka 'the storm ☔️'

Aka ‘cosmic lol 😂’

#allpointsarereconciled

BREADCRUMBS

https://www.google.co.uk/search?as_st=y&tbm=isch&as_q=%23allpointsarereconciled+&as_epq=&as_oq=&as_eq=&imgsz=&imgar=&imgc=&imgcolor=&imgtype=&cr=&as_sitesearch=&safe=images&as_filetype=&as_rights=

Emergency backup drive

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1du6pXkl_ZQ-87t51FH5aPEmpmchfGNYC?sort=13&direction=a

RESEARCH AND MEMES

https://drive.google.com/drive/u/1/mobile/folders/1qhE2UWiZJO9FId4Kq67oaQhnLKBuHJbSSBcCj-Cz/1U6Kfa7f0O5e_9JumXg_e8jJlduNitKEfUNszAU9U7w?sort=13&direction=a

Vile celebrity and money worshipping morons that have never had permission to kill, ever.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

af093f  No.9209935

File: 7633191e1c88a2e⋯.png (367.17 KB, 640x1136, 40:71, 36599FA8_AEBB_432A_B4F8_26….png)

File: 3523511c1575d40⋯.png (112.03 KB, 640x1136, 40:71, 42D6FAB5_A11D_4E59_84BD_0B….png)

File: cdf243950e92c40⋯.png (194.05 KB, 640x1136, 40:71, B81B4C9C_E7A9_46E7_B22D_2F….png)

File: 52e47789c7e5b7a⋯.png (66.93 KB, 640x1136, 40:71, FE12DB9A_ED03_481F_BB8B_68….png)

File: f777e516d089beb⋯.png (707.36 KB, 640x1136, 40:71, 53D6524D_F409_4832_AF7F_6C….png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

af093f  No.9209944

File: bb9a0f09fe53aaf⋯.png (220.15 KB, 640x1136, 40:71, 1C619D69_AE64_4A84_BE8C_D0….png)

File: 6eb9b2eb574d840⋯.png (357.56 KB, 640x1136, 40:71, 13030FA8_9521_4EA9_A602_BA….png)

File: 410bc516386fb8d⋯.png (187.07 KB, 640x1136, 40:71, 105D1F6D_17F3_4DA3_A061_17….png)

File: 71f581aefe4608b⋯.png (540.03 KB, 640x1136, 40:71, 76E4D200_6355_412E_BDBA_16….png)

File: 2ab40d8f8fb4d88⋯.png (147.54 KB, 1136x640, 71:40, A9141306_5B6C_4457_A3CA_7C….png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

af093f  No.9209960

File: 5140e226efbf87e⋯.png (122.38 KB, 640x1136, 40:71, 22D4B717_CF22_4AC8_B943_66….png)

File: a029e4c777b0aa0⋯.png (55.85 KB, 1136x640, 71:40, D8C5D49C_E265_480D_A1BC_0C….png)

File: 9bc919cbc8eef5d⋯.png (142.01 KB, 640x1136, 40:71, 5BF5ACAE_EB30_4B32_B9E4_C8….png)

File: 13058d3f84cd190⋯.png (225.61 KB, 640x1136, 40:71, F7607413_800A_4DDD_BBCB_7D….png)

File: 127eafb89fe235d⋯.png (638.26 KB, 640x1136, 40:71, 68075C5C_D1F0_4288_87CE_28….png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.9211507

YouTube embed. Click thumbnail to play.

WWG1WGA

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.9211874

File: 9a29679789bf680⋯.png (1008.34 KB, 866x704, 433:352, Schermafbeelding_2020_05_1….png)

WWG1WGA

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a9dd34  No.9212001

File: 69932c4019ef93d⋯.png (823.96 KB, 1275x852, 425:284, ChildFarm.png)

>>9204241

Danku, Anon zal present zijn. o7

legitimiteit van bijgevoegde afbeelding kan ik niet bevestigen, maar dat er zulke faciliteiten bestaan ben ik vrij zeker van.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.9212960

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Qnl Report 194: Klaus Püschel: Er is GEEN Killervirus, Bryan Roy, Grote smurf, Erik Grootmuil Mouthaan

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.9212987

NQP

>>9212037 #4256

>>9212171 #4257

>>9212389 #4258

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

04f8a3  No.9213291

Q post in Duits bread:

>>9213118 #4259

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.9215819

NQP

>>9213118 #4259

>>9213255 #4260

>>9213280 #4261

>>9213355 #4262

>>9213376 #4263

>>9213410 #4264

>>9213457 #4265

>>9213523 #4266

>>9213555 #4267

>>9213568 #4268

>>9213640 #4269

>>9213664 #4270

>>9213695 #4271

>>9213769 #4272

>>9213792 #4273

>>9213893 #4274

>>9214722 #4275

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.9224782

QP

>>9216185 #4276

>>9217215 #4277

>>9220019 #4278

>>9221502 #4279

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

850a38  No.9224877

File: 62d7eed587b753a⋯.png (171.04 KB, 472x243, 472:243, 2020_05_04_013233.png)

File: dd817aecd464e51⋯.jpg (57.79 KB, 475x248, 475:248, 2020_05_04_014211.jpg)

Poly Gra(y)ph.

Boodschap afgeleverd bij 322/323

De Telegraaf , 30 Mei 2018 veroorzaakte ""bliksem"" schade aan de startbaan, aldus de ""staats""krant, de Telegraaf.

Bijna 2 jaar later, zijn we feitelijk in een staat van beleg.

Onschuldig opgesloten, huisarrest.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

850a38  No.9225710

>>8876298

In 2018 was er een grootschalige ""oefening"" gaande in de ziekenhuizen, aangaande een aanval met gas. Chemische oorlogvoering.

Corona lijkt de biologische variant hierop.

Het heeft er erg veel van, dat dit oorlogs- voorbereidingen zijn.

Allemaal oefeningen inclusief de staat van beleg.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.9226686

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Qnl Report 195: Qpost, Maria Bartiromo, Potus, Easton, Prins Andre, Sjon & Ton Podepasta, WwG1WgA

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

88591f  No.9228367

File: 23d7a7dd456eccb⋯.png (633.58 KB, 1024x683, 1024:683, ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

88591f  No.9230154

File: 74e4b62ba0f8ffe⋯.png (1.24 MB, 865x2072, 865:2072, ClipboardImage.png)

>>9228367

saus: https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/binnenland/weer-toeslagenblunder-belastingdienst-onterecht-huursubsidie-teruggevorderd/ar-BB14fUTG

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.9236113

QP

>>9226447 #4280

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

88591f  No.9236797

File: 529a6f17eb5d120⋯.png (95.57 KB, 809x1165, 809:1165, ClipboardImage.png)

>>9230154

Financiën doet aangifte van het vermoeden van mogelijke misdrijven

Nieuwsbericht | 19-05-2020 | 13:00

Het ministerie van Financiën heeft vandaag aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie van het vermoeden van twee mogelijke misdrijven rondom de fraude-onderzoeken met de kinderopvangtoeslag: het ambtsmisdrijf knevelarij en het misdrijf beroepsmatige discriminatie. Het OM zal de aangifte onderzoeken.

saus: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/19/financien-doet-aangifte-van-het-vermoeden-van-mogelijke-misdrijven

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.9238746

File: 1e0451bf2f9e0ca⋯.png (1.07 MB, 1206x798, 201:133, Dr_Rob_Elens.png)

WWG1WGA

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.9240166

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Qnl Report 196: Qpost, Benghazi, Andreas Vosskuhle, Saluut aan een Held, Toep Joep

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

ab0db0  No.9240704

File: 853acb2b2904dd1⋯.png (3.5 MB, 1920x6677, 1920:6677, ongehoordnederland_nl_2020….png)

https://www.ongehoordnederland.nl/twee-dagen-nul-nieuwe-ziekenhuisopnames-covid-19-patienten-waarom-zwijgt-rutte-daar-over/

ik ben boos het is al over

versprijd dit ver en hoog

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.9242937

NQP

>>9238453 #4281

>>9238642 #4282

>>9238824 #4283

>>9239183 #4284

>>9239924 #4285

>>9240340 #4286

>>9241285 #4287

>>9241503 #4288

>>9242248 #4289

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.9243746

File: d1a879e8af98b46⋯.png (422.89 KB, 874x590, 437:295, Schermafbeelding_2020_05_1….png)

WWG1WGA

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.9244793

NQP

>>9244029 #4290

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.9251923

File: d19d9d497c8a6d1⋯.png (595.52 KB, 1004x666, 502:333, Schermafbeelding_2020_05_2….png)

WWG1WGA

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.9251933

NQP

>>9250388 #4291

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.9253006

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Qnl Report 196: Qpost, "As of now", Kayleigh McEnany, Meme strategie

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

af093f  No.9253927

File: 9e787f7aee93227⋯.png (318.77 KB, 640x1136, 40:71, B274AC4E_68FC_4803_8C16_4E….png)

File: 4be11ec029c11ec⋯.png (437.68 KB, 640x1136, 40:71, 44E5705E_5A44_4878_961D_D4….png)

File: b08b53660db8d23⋯.png (93.47 KB, 640x1136, 40:71, C1BA5D7A_E688_47E5_A14A_16….png)

File: d446fa19663f42e⋯.png (380.61 KB, 640x1136, 40:71, 47DE3B7F_4F76_4B2A_8CE0_D1….png)

File: 093f2ea88cff37b⋯.png (611.73 KB, 640x1136, 40:71, 3EAA9FDC_B598_4B8F_A5F5_8A….png)

Julian Assange made the game multidimensional and Trump betrayed him.

Black comedy, yes. Lol

And yes, yours truly owes Julian a massive thank you.

And no, i’m not perfect either, but some of my knowledge is.

Big love to Julian.

A combination of high level information warfare based on Gregory Bateson’s ‘theory of types’ , Lots of meditation and some incredible luck.

Seven weeks meditation with these bad boys.

http://www.973-eht-namuh-973.com/Alchemy/ADVENT%20INDEX.htm

And yes, it is all over 8kun too.

Illumination route (27 pages)

https://view.publitas.com/51899/497385/pdfs/a8c594cbd211702f0bef3bf4dbe1ae131b2d547c.pdf

Methodology (37 pages)

https://view.publitas.com/40132/322676/pdfs/842241c4185d6efcbf67950fee3772a2b07872e3.pdf

You’ve been duped by all your politicians and twitter too. Who collectively thought 💭 it would be a wise move to conceal, threaten and judge the true source of the storm ☔️.

Don’t take it personally. All our politicians are shameless cunts. It doesn’t take a genius to figure that out, does it?

And fixating on national identity is a recipe for disaster.

And yes, we are definitely all created equal.

And the dumb Jews do pay a price to handle the money too. Lol 😂

KNOWLEDGE 

Direct link to source document in pdf format. 2,238 pages 

17 year long beam of light from the absolute. 130 Mb

Every single entry date and time stamped.

https://view.publitas.com/72234/880115/pdfs/d4f86d8e8c2117fd530ef381c5b3b016936f5ad1.pdf

Kills the poor hurt feelings and opinions of individual humans dead.

Jon James Pratt (999)

49 year old illuminated polymath from Warwickshire

Humbly blessed as the world’s top intellectual and philosopher

Never lies and is never violent. Ever

Aka 'the storm ☔️'

Aka ‘cosmic lol 😂’

#allpointsarereconciled

BREADCRUMBS

https://www.google.co.uk/search?as_st=y&tbm=isch&as_q=%23allpointsarereconciled+&as_epq=&as_oq=&as_eq=&imgsz=&imgar=&imgc=&imgcolor=&imgtype=&cr=&as_sitesearch=&safe=images&as_filetype=&as_rights=

Emergency backup drive

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1du6pXkl_ZQ-87t51FH5aPEmpmchfGNYC?sort=13&direction=a

RESEARCH AND MEMES

https://drive.google.com/drive/u/1/mobile/folders/1qhE2UWiZJO9FId4Kq67oaQhnLKBuHJbSSBcCj-Cz/1U6Kfa7f0O5e_9JumXg_e8jJlduNitKEfUNszAU9U7w?sort=13&direction=a

Vile celebrity and money worshipping morons that have never had permission to kill, ever.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

af093f  No.9253941

File: 745038bddb6ad2b⋯.png (49.97 KB, 1136x640, 71:40, DEE40349_63D5_4779_88F6_75….png)

File: 635e72ea76b128b⋯.png (51.79 KB, 1136x640, 71:40, AB2C24E9_048A_4870_AEE5_BF….png)

File: 142804dc622002c⋯.png (55.28 KB, 1136x640, 71:40, 944EB8A8_687F_415E_B117_A1….png)

File: 474176dd8f4db72⋯.png (263.25 KB, 640x1136, 40:71, 3C36F9DA_B91F_48F0_AE10_46….png)

File: 1b584124d97537f⋯.png (259.36 KB, 640x1136, 40:71, 892B8E79_E9AF_444F_A276_73….png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

af093f  No.9253945

File: d354f31add3bd66⋯.png (332.7 KB, 640x1136, 40:71, 311BB7BF_90EF_4A79_9EC7_CB….png)

File: 4bbba102d1de95d⋯.png (310.31 KB, 640x1136, 40:71, A1215DDB_37BD_4F1C_9563_F9….png)

File: 41f418b7f31c525⋯.png (316.18 KB, 640x1136, 40:71, 06AE9788_4B54_48ED_93C9_F9….png)

File: 40681b4802ca45c⋯.png (305.88 KB, 640x1136, 40:71, 2DBD2EB3_27EF_488E_8418_46….png)

File: b8f0d921c5365eb⋯.png (303.31 KB, 640x1136, 40:71, D384DE7B_B1CA_4E5E_8D6E_76….png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

af093f  No.9253968

File: d6534251de8caaf⋯.png (259.57 KB, 640x1136, 40:71, 852A9643_88F8_406F_84F5_F1….png)

File: 78100517360653b⋯.png (211.14 KB, 1136x640, 71:40, 819237EB_CB25_48C3_A23F_71….png)

File: 49807c6d9222ea0⋯.png (308.39 KB, 640x1136, 40:71, 8152C69D_5FBA_43EB_90AF_85….png)

File: 41e471b2da1982a⋯.png (72.67 KB, 1136x640, 71:40, FA627F2D_FA19_45D0_AE64_3D….png)

File: 4995823051a0d70⋯.png (268.13 KB, 640x1136, 40:71, 6FBE2ED2_B4E5_4B44_92CC_72….png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.9257446

NQP

>>9252597 #4292

>>9252741 #4293

>>9252896 #4294

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6f607f  No.9257807

NQP

>>9253283 #4295

>>9253546 #4296

>>9256693 #4297

>>9257356 #4298

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

3243ad  No.9265140

NQP

>>9258120 #4299

>>9263424 #4300

>>9263583 #4301

>>9263675 #4302

>>9263737 #4303

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

3243ad  No.9265156

File: ab04c79f2f071c8⋯.png (779.81 KB, 986x564, 493:282, media_afgrond.png)

WWG1WGA

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.9266605

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Qnl Report 198: Qpost, Mika Brzezinski, Joe Scarborough, Quarterback, #DeNederlanderOntwaakt

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.9266658

NQP

>>9265245 #4304

>>9265507 #4305

>>9266048 #4306

>>9266254 #4307

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

73dae2  No.9269186

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

73dae2  No.9269400

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>9269186

Bovenstaande was deel 1 van een nieuwe youtube q reporter

Hier

Géén permanente verandering, géén nieuw normaal

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

73dae2  No.9269582

YouTube embed. Click thumbnail to play.

OBIDENGATE

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

f7134a  No.9269590

File: ca8b6e852995eb1⋯.png (878.32 KB, 1333x1075, 31:25, ClipboardImage.png)

File: 6584e3e39d43505⋯.png (125.12 KB, 1283x1001, 1283:1001, ClipboardImage.png)

Ik heb niet verder gekeken, alleen maar de berichten gelezen…

saus: https://youtu.be/wF_v_Je5dy0

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

73dae2  No.9269676

YouTube embed. Click thumbnail to play.

WWG1WGA WORLDWIDE - The World Is About To Change..

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

73dae2  No.9269980

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Q-ARMY-PATRIOTS mobilized in the face of evil -Macron-MAGIC.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

73dae2  No.9270702

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Verse WW WWG1WGA compilatie

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.9277533

File: 15b95a069e73e1c⋯.png (1.98 MB, 1010x1506, 505:753, Schermafbeelding_2020_05_2….png)

WWG1WGA

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.9278282

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Qnl Report 199: Qpost, John Ratcliffe, Mika Brzezinski, Buckle Up, #DeNederlanderOntwaakt

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.9287859

File: c43d537b0f187d9⋯.png (779.5 KB, 882x606, 147:101, Schermafbeelding_2020_05_2….png)

WWG1WGA

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

af093f  No.9287895

File: 52f26321110e934⋯.png (601.61 KB, 640x1136, 40:71, C527E2A0_2778_4F5E_B343_0F….png)

File: e4d1e3b942f6177⋯.png (637.32 KB, 640x1136, 40:71, B63BEF58_F476_45BD_B974_3A….png)

File: 76af1c2f0424240⋯.png (707.21 KB, 640x1136, 40:71, DDABE74E_4C81_464F_A06E_84….png)

File: 3ac0161ef7b1b88⋯.png (533.57 KB, 640x1136, 40:71, B244D2E3_9A8D_44C3_B18A_C8….png)

File: 7163f6de8e1b89d⋯.png (347.58 KB, 640x1136, 40:71, 28C64FCD_01A3_41BE_9EE5_6B….png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

af093f  No.9287902

File: f1ef29390cd2428⋯.png (200.79 KB, 640x1136, 40:71, A1891D25_294B_4C5B_8D62_86….png)

File: 9685b110c885379⋯.png (311.17 KB, 640x1136, 40:71, 9F7A69BA_D822_4881_8F5F_F0….png)

File: 042b0c133295e48⋯.png (347.74 KB, 640x1136, 40:71, 7B6AB7DC_0825_4D41_A7B9_6F….png)

File: b067aef68357b22⋯.png (441.62 KB, 640x1136, 40:71, 8FE23625_05D4_439F_B93B_9A….png)

File: 6eb615c47a1a414⋯.png (372.24 KB, 640x1136, 40:71, 2F7E4EAC_0E96_4EAA_8601_12….png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

af093f  No.9287910

File: e414bff2902fcbd⋯.png (402.66 KB, 1136x640, 71:40, D89F6AA9_1404_4621_8858_65….png)

File: 4399bdcfc2e15eb⋯.png (277.78 KB, 640x1136, 40:71, D4BA8D88_7A23_4496_9609_82….png)

File: 06fa5357cab25fe⋯.png (611.58 KB, 640x1136, 40:71, 06847E79_5BD3_4B6A_A492_06….png)

File: 54a233a6e097533⋯.png (363.91 KB, 640x1136, 40:71, 32816C9E_2A56_4F14_98DC_2B….png)

File: e762b6a8b88fd66⋯.png (100.33 KB, 640x1136, 40:71, 01B25F6B_E548_4898_9697_09….png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

af093f  No.9287920

File: 04282bc590152b5⋯.png (270.16 KB, 640x1136, 40:71, AAD16C34_5675_478C_AB71_DA….png)

File: a2a5205762bd362⋯.png (454.64 KB, 640x1136, 40:71, B11413CF_4440_4E95_8CAC_21….png)

File: 1224cb5fff18a8f⋯.png (318.62 KB, 640x1136, 40:71, BFED1B06_6524_45F7_A196_3E….png)

File: e0483f1d89f4ef8⋯.png (267.36 KB, 640x1136, 40:71, 7A9D771E_9A67_4298_8F99_6E….png)

File: a6cdec541c3946e⋯.png (315.33 KB, 640x1136, 40:71, A2835A54_F231_49F9_B7A1_9F….png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

af093f  No.9287941

File: d8e8630b762496b⋯.png (691.6 KB, 1136x640, 71:40, 9658D8BD_E3ED_48C1_B9E6_F5….png)

File: 299ba539ab06068⋯.png (1.02 MB, 1136x640, 71:40, C829585E_DE60_4D3C_9C57_E1….png)

File: 81349455e1c4f88⋯.png (461.43 KB, 640x1136, 40:71, 6A743535_9DA2_4B3A_87B8_4E….png)

File: d25892f84a685b5⋯.png (109.7 KB, 640x1136, 40:71, 4254F025_9058_4600_A0CB_D2….png)

File: 87fe6a2e2cb5d61⋯.png (265.97 KB, 640x1136, 40:71, D13DB847_6A06_4619_8A34_79….png)

Means real world Jew bonfire

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

af093f  No.9288032

File: c3945c47a15ee54⋯.png (91.34 KB, 640x1136, 40:71, FCB22724_8725_4E15_B7AC_10….png)

File: e57554c6bcd6d26⋯.png (288.08 KB, 640x1136, 40:71, 91303D6F_2105_4491_B0AC_7A….png)

File: 117a33ef034bed4⋯.png (101.95 KB, 640x1136, 40:71, A30715BD_1D4D_4BC0_9C9F_A3….png)

File: 2833b87a59c1bba⋯.png (87.35 KB, 640x1136, 40:71, F14E7DD1_5805_48F3_AFE5_BF….png)

File: ec41548d9540127⋯.png (75.95 KB, 640x1136, 40:71, BD501BE3_3447_46C7_B6B7_88….png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

af093f  No.9288052

File: 869ff743f841a25⋯.png (216.36 KB, 640x1136, 40:71, 392DA6A8_E6EC_4543_B5E0_63….png)

File: 92dcc07bef5b111⋯.png (70.66 KB, 640x1136, 40:71, B37D06DB_4C14_494E_B257_BA….png)

File: 5e239e07abf4c73⋯.png (119.4 KB, 640x1136, 40:71, 331AFA46_DA78_4BBA_91E4_33….png)

File: 3f419a4215eef60⋯.png (89.22 KB, 640x1136, 40:71, E9C347E6_4C51_4756_AD10_3B….png)

File: 30377aae5e91fde⋯.png (567.01 KB, 1136x640, 71:40, 99A96A74_6CAB_4040_BA21_96….png)

Jews or Tom Hanks?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

af093f  No.9288067

File: 3abcf41cd303dfc⋯.png (301.43 KB, 640x1136, 40:71, 4389427D_2AC7_4902_A4BC_7F….png)

File: 7f8dda9752b0585⋯.png (1.15 MB, 1136x640, 71:40, 8D65A967_893F_45D4_8787_2D….png)

File: fbca84290314bb5⋯.png (327.81 KB, 1136x640, 71:40, B134BAEB_74F3_4E5C_8DC8_72….png)

File: 7809d071e57fece⋯.png (347.74 KB, 640x1136, 40:71, 4D99B5CF_DCD8_4BBA_A157_FC….png)

File: 473f623f10c1a13⋯.png (611.58 KB, 640x1136, 40:71, 5BD0DA6E_F63D_4B33_9FC7_C9….png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

af093f  No.9288080

File: 653515199301b25⋯.png (499.96 KB, 640x1136, 40:71, B3768DCC_3887_4123_B592_A9….png)

File: e8efc4c901cc30e⋯.png (92.23 KB, 640x1136, 40:71, 8F9CAE1F_75C0_47B6_B6AF_19….png)

File: 3d907a1558c9fe6⋯.png (100.97 KB, 640x1136, 40:71, B0D7ACA7_4C84_4A61_A820_09….png)

File: 0d2328576e8e810⋯.png (88.52 KB, 640x1136, 40:71, 0E8396D8_076B_4A2A_9AC5_04….png)

File: 6147ecdfcdae685⋯.png (89.33 KB, 640x1136, 40:71, 4563B4A5_502D_49F3_9366_F0….png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

af093f  No.9288097

File: 8fe906c3a090604⋯.png (455.22 KB, 640x1136, 40:71, FC6C50AB_471D_4013_8571_9E….png)

File: ebd36bdfb6931ff⋯.png (391.15 KB, 640x1136, 40:71, 6CFF9BD2_3414_4C88_8340_1D….png)

File: d972f4c2287a8f3⋯.png (535.32 KB, 640x1136, 40:71, 2DB341B9_AC8E_446A_83CB_8A….png)

File: 76af825177f1fe2⋯.png (422.58 KB, 640x1136, 40:71, 4981216D_2E08_474D_BAA2_10….png)

File: f21afb0c3677c4a⋯.png (627.81 KB, 640x1136, 40:71, EF6F215A_F2AD_486B_BB6D_11….png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

af093f  No.9288124

File: c133753aac20e77⋯.png (59.37 KB, 1136x640, 71:40, D3A20B54_2BE3_4103_A1CF_04….png)

File: 3d2a3ccf55594af⋯.png (52.13 KB, 1136x640, 71:40, 5AF05AF1_F0EF_4A82_B0F4_5B….png)

File: 0dd22ea1663e5b0⋯.png (68.43 KB, 1136x640, 71:40, 07380E70_3B91_4486_848B_80….png)

File: 86e8bb80539b0ce⋯.png (59.72 KB, 1136x640, 71:40, 73F204BA_F052_48FB_8503_A5….png)

File: ba25fabe807dc9b⋯.png (62.9 KB, 1136x640, 71:40, 98577590_3DC2_42F5_9933_08….png)

Has been banned from twitter for 2 months.

Jew bonfire

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

af093f  No.9288144

File: 236fa208ebc6d80⋯.png (441.62 KB, 640x1136, 40:71, 93782025_44A0_44DF_9D0D_55….png)

File: 484334ccade6bfa⋯.png (533.57 KB, 640x1136, 40:71, 64422FC0_116E_4AD7_9434_B9….png)

File: cc6db6baaf58838⋯.png (213.25 KB, 640x1136, 40:71, AD186C64_C4E9_409A_A2C0_B1….png)

File: 1e67da099d4caae⋯.png (298.76 KB, 640x1136, 40:71, A5C53BB7_F233_407A_A456_6E….png)

File: 54e361cd980e918⋯.png (227.96 KB, 640x1136, 40:71, 47072E1E_AC99_487B_9C09_EC….png)

Not much of a privilege now, is it?

The fat orange cunt of a president is doomed.

For betraying the storm.

Vile fake (((twitter))) prophet.

And no, i’m not perfect either, but some of my knowledge is. That’s why it is date and time stamped.

Big love to Julian and fuck WikiLeaks.

And yes, it is all over 8kun too.

https://8kun.top/qpatriotresearch/res/2398.html

See how and why pain is coming?

Illumination route (27 pages)

https://view.publitas.com/51899/497385/pdfs/a8c594cbd211702f0bef3bf4dbe1ae131b2d547c.pdf

Methodology (37 pages)

https://view.publitas.com/40132/322676/pdfs/842241c4185d6efcbf67950fee3772a2b07872e3.pdf

You’ve been duped America and Britain

By all your politicians and twitter too. Who collectively thought 💭 it would be a wise move to conceal, threaten and judge the true source of the storm ☔️.

Don’t take it personally. All our politicians are shameless cunts. It doesn’t take a genius to figure that out, does it?

And don’t be too precious about your nationality, it means nothing.

And yes, we are definitely all created equal.

And the dumb Jews do pay a price to handle the money too. Lol 😂

KNOWLEDGE 

Direct link to source document in pdf format.

2,238 pages 

17 year long beam of light from the absolute.

Every single entry date and time stamped

https://view.publitas.com/72234/880115/pdfs/d4f86d8e8c2117fd530ef381c5b3b016936f5ad1.pdf

Jon James Pratt (999)

49 year old illuminated polymath from Warwickshire

Humbly blessed as the world’s top intellectual and philosopher

Never lies and is never violent

Aka 'the storm ☔️'

Aka ‘cosmic lol 😂’

#allpointsarereconciled

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

af093f  No.9288150

File: cbf519a99b5638a⋯.png (175.18 KB, 1136x640, 71:40, EDF428C1_52AC_4DB2_B194_6D….png)

File: 0226ee01538cecd⋯.png (71.91 KB, 1136x640, 71:40, B85F3D1C_7CD1_4DF4_8A89_C9….png)

File: d8a80a302746526⋯.png (104.45 KB, 640x1136, 40:71, 7CC71B1A_BA2D_4286_9AB8_EC….png)

File: 2038e4f75af8feb⋯.png (99.23 KB, 640x1136, 40:71, 3BF428A1_0385_480B_87EE_BA….png)

File: d9de0e1dd0fc07d⋯.png (154.35 KB, 640x1136, 40:71, D4DD14FF_CE54_4950_B8BF_13….png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

af093f  No.9288171

File: 0ee56b515936e52⋯.png (318.62 KB, 640x1136, 40:71, AC1EE796_1FE4_4882_B311_ED….png)

File: b626ccf35d6414d⋯.png (647.79 KB, 640x1136, 40:71, C07716A9_CE0E_4E2D_95D0_CA….png)

File: f5bcf50ff96d877⋯.png (437.53 KB, 640x1136, 40:71, 0771CF3D_2B16_4160_9534_A9….png)

File: 43ca7e1e147588b⋯.png (209.28 KB, 640x1136, 40:71, 0B9D0D40_6CA8_47BC_92F3_5A….png)

File: e0e2a9c2ce1d6f7⋯.png (455.91 KB, 640x1136, 40:71, A52A4CA5_6DC8_45C5_9437_6B….png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

af093f  No.9288216

File: b6dc50a9923ab5e⋯.gif (813.26 KB, 218x200, 109:100, DBFF7A9B_3E38_4773_BFF3_AB….gif)

Lived there for a while.

Had a few sexy Dutch girlfriends too. Lol

Origin of the storm was Den Haag

1st January 2017

Big pdf is the real map obviously

Not (((twitter)))

I’m in east London.

Hit me up

plectic@gmail.com

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

af093f  No.9288258

File: 1541469c832d5f7⋯.png (243.39 KB, 1136x640, 71:40, 44F71F4E_392B_458D_A9BE_49….png)

File: 89708e3d6f57b6b⋯.png (267.34 KB, 640x1136, 40:71, D065D8D0_5A14_41D9_826D_42….png)

File: de72999703f0597⋯.png (176.36 KB, 1136x640, 71:40, 4A29C40C_D3B6_4B5E_9CB3_70….png)

File: e5097a09445ed42⋯.png (206.32 KB, 1136x640, 71:40, A79B49D6_F64D_417B_A905_7B….png)

File: 421a8f47ff7bd1f⋯.png (121.18 KB, 1136x640, 71:40, C044435A_B7E0_436B_8A22_B9….png)

You get me?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

af093f  No.9288268

File: 39f0a97e0d42b72⋯.png (173.53 KB, 640x1136, 40:71, 37B5179E_145F_446C_BE90_DB….png)

File: 38fe248bce2780a⋯.png (411.55 KB, 1136x640, 71:40, 440E6C71_C028_4F57_BB91_67….png)

File: ae012c78b0e3b0c⋯.png (286.71 KB, 640x1136, 40:71, 0355BE82_56CA_4167_A763_61….png)

File: 69c8ac8e2b9fc84⋯.png (437.68 KB, 640x1136, 40:71, 78C7782B_D387_4915_886D_D4….png)

File: 820e60533e10ff5⋯.png (335.12 KB, 640x1136, 40:71, 4947C602_3564_4A7C_AE6D_99….png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

af093f  No.9288722

File: 21a9e528470c21d⋯.png (533.57 KB, 640x1136, 40:71, CFA46BAE_2396_48B0_9EAE_26….png)

File: bbb15d673618bb1⋯.png (227.96 KB, 640x1136, 40:71, DA1B86FB_ECAD_4CBA_A1CB_C9….png)

File: eeb8d149652414d⋯.png (318.62 KB, 640x1136, 40:71, 6F80F1A4_6108_46AA_B685_16….png)

File: 3a677e24fd5bdde⋯.png (325.69 KB, 640x1136, 40:71, 96074855_7EF4_4629_A913_88….png)

File: 0f4d3566e861b84⋯.png (100.33 KB, 640x1136, 40:71, B4B2F401_ADA8_4D91_9C8E_AA….png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

af093f  No.9288745

File: 1ad018a9c1cd4e7⋯.png (637.32 KB, 640x1136, 40:71, 00EFFBE5_B61C_4FDF_88D6_E5….png)

File: a7768adc13ca404⋯.png (611.58 KB, 640x1136, 40:71, A198AC5C_6A76_4899_90B9_69….png)

File: 75827d0b77caca5⋯.png (601.61 KB, 640x1136, 40:71, 0400D29D_A62C_493E_87E3_6F….png)

File: a4ff1f8cf00dc82⋯.png (261.01 KB, 1136x640, 71:40, 6501DDDF_F4E2_480F_99E3_C3….png)

File: e4a811855316150⋯.png (277.78 KB, 640x1136, 40:71, 1B62F90C_76D9_4410_9501_54….png)

Or earth’s most dominant power structure for thousands of years?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.9288937

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Qnl Report 200: Qpost, FisaGate, Blake Lively, Oproep,TerugBlik

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.9310265

QP

>>9267165 #4308

>>9272754 #4309

>>9298758 #4310

>>9299205 #4311

>>9299375 #4312

>>9299964 #4313

>>9300453 #4314

>>9300507 #4315

>>9301316 #4316

>>9302626 #4317

>>9302766 #4318

>>9303099 #4319

>>9303192 #4320

>>9303289 #4321

>>9303343 #4322

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.9310992

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Qnl Report 201: Qpost, Incoming, #MissingChildrensDay, Instructie NED taal op elk JoepToep filmpje

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.9320251

File: c35fb5ae0ed6c34⋯.png (757.68 KB, 880x766, 440:383, Schermafbeelding_2020_05_2….png)

WWG1WGA

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.9321131

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Qnl Report 202: Incoming, NonMask, Rachel Maddow, Hillary Clinton, Jack heeft geluk gehad

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

73dae2  No.9322086

YouTube embed. Click thumbnail to play.

EU's "Farm to Fork" Exposed: Total Takeover of Food in EU's "Green Deal"

The EU's "Farm to Fork" strategy was unveiled this week, describing the necessary shift in people's diets to insects as protein and away from meat/dairy. The EU promises to apply prohibitively high luxury taxes to meat and dairy, and has allocated € 100s of billions to BOTH buy out traditional farmers to stop farming AND simultaneously fund robotic insect farms and lab-grown meat. Plus, they plan to refuse any trade deals unless partner countries are EQUALLY committed to "Green Alliances." This is a GLOBAL takeover of our food supply. Understand it. Expose it. Grow food

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.9329593

OP hier

Dit is een Nederlands broodje. Graag zoveel mogelijk Nederlands houden. Ik snap veel info komt van USA e.d. Maar als je hier post aanlevert, doe er dan een paar regels bij en vertel over de strekking van je post.

Deze posten stoten Nederlanders op zoek naar info in het Nederlands af.

Hoe dan ook, dank voor de info zover.

WWG1WGA

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a3395a  No.9332793

NQP

>>9326091 #4323

>>9326105 #4324

>>9326604 #4325

>>9326632 #4326

>>9327385 #4327

>>9331481 #4328

>>9331660 #4329

>>9331960 #4330

>>9332398 #4331

>>9332481 #4332

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a3395a  No.9333763

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Qnl Report 203: Qpost, We Rise or we Die, Demonstreren is een Grondrecht

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

8b8c07  No.9336182

File: ce74c25361a28a4⋯.png (461.43 KB, 666x1949, 666:1949, Screenshot_2020_05_27_Teke….png)

Teken deze petitie voor het toepassen van HCQ + zink

https://www.petities.com/einde_corona_crises_overheid_sta_behandeling_van_covid-19_met_hcq_en_zink_toe?uv=24228273

De doctor die deze petitie heeft gestart: Rob Elens

extra info:

https://www.xandernieuws.net/algemeen/teken-petitie-van-huisarts-rob-elens-om-behandeling-hydroxychloroquine-toe-te-staan/comment-page-1/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

8b8c07  No.9336227

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Waarheid maakt vrij

https://youtu.be/C-4zh6ahtf8

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

8b8c07  No.9336299

File: 298ef4cf9d5b32a⋯.jpg (2.37 MB, 833x8747, 833:8747, Screenshot_2020_05_27_Coro….jpg)

Corona crisis: Politici verantwoordelijk -HOOGVERRAAD- medicijn stamt uit 1955, onderzoek uit 2005 & uit begin 2020 3 wk. voor de #lockdown

https://gedachtenvoer.nl/2020/05/21/corona-crisis-welke-politici-zijn-verantwoordelijk-voor-de-doden/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

8b8c07  No.9336336

File: 96196f2743aad54⋯.png (88.9 KB, 787x683, 787:683, Screenshot_2020_05_27_Hoog….png)

Hoogleraar recht & samenleving: ‘Boete voor samenkomst of overtreding coronaregels niet rechtsgeldig, betaal niet, laat voorkomen.’

https://tpook.nl/2020/05/27/hoogleraar-recht-samenleving-boete-voor-samenkomst-overtreding-coronaregels-niet-rechtsgeldig-betaal-niet-maar-laat-voorkomen/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=sharing_mini

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

8b8c07  No.9336363

YouTube embed. Click thumbnail to play.

VIDEO Jensen: “De omgekeerde waarheid”

https://youtu.be/C4vcWo6apiQ

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.9336598

NQP

>>9333596 #4333

>>9334346 #4334

>>9334514 #4335

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a9dd34  No.9337265

File: 77fd4879c76322b⋯.jpg (15.21 KB, 255x192, 85:64, PepeSmokeyz.jpg)

>>9336363

> “De omgekeerde waarheid”

Als je dat in 3d ziet is het eigenlijk de "negatief omgekeerde waarheid". Als we de neppe waarheid omdraaien zijn we er nog niet, dat moet nog dan omgezet worden in positieve energie. Iets met ionen. Positieve ladingen die in de wetenschap negatief worden aangeduid.

Oh.. en Jensen: Het is hier al 3 jaar california achtig weer met droogtes! Dus je liegt aan het begin van de show! Kek

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.9342943

QP

>>9341390 #4336

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

f4c0a5  No.9344929

GUYS

Ik zoek naar een groep/discord/whatever waar we kunnen samenkomen om een protest te starten / waar protesten worden georganiseerd. Iemand een idee?

---

ENGLISH:

Guys, does anyone know of a place (discord/fb group/whatever) where (Dutch) people come together to plan protests?

TIRED OF SITTING STILL

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4  No.9345641

File: 04d52c60e8bbfd5⋯.png (1.2 MB, 2964x1699, 2964:1699, rode_pil.PNG)

WWG1WGA

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6706c4