[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]

/qresearch/ -  Q Research

Research and discussion about Q's crumbs
Name
Email
Subject
REC
STOP
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = required field[▶Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Embed
(replaces files and can be used instead)
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webp,webm, mp4, mov, pdf
Max filesize is16 MB.
Max image dimensions are15000 x15000.
You may upload5 per post.


Welcome Page | Archive | qnotables archive | Q's Board: /projectdcomms/ | Legacy Boards: /CBTS /TheStorm | TOR link
Practice Bake HERE: /comms | /qrn |

File: 96671798d4308ab⋯.png (82.66 KB,1982x1333,1982:1333,96671798d4308ab957883b59a9….png)

a507f6 No.16694250 [Last50 Posts]

Welkom bij Q-Research Nederland

Wij zijn onderzoekers die zich bezighouden met open-source informatie, met redenen omklede argumenten en dankbare memes. We strijden op het gebied van ideeën en ideeën alleen. We hebben het gebruik van geweld in ons werk hier niet nodig en keuren het ook niet goed.

"We beschouwen deze waarheden als vanzelfsprekend: dat alle mensen gelijk zijn geschapen; dat ze door hun Schepper zijn begiftigd met bepaalde onvervreemdbare rechten; waaronder leven, vrijheid en het nastreven van gelukkig zijn."

VINCIT OMNIA VERITAS | SEMPER FIDELIS | WWG1WGA

Q's Private Board

>>>/projectdcomms/ & Q's Trip-code: Q !!Hs1Jq13jV6

Onion Link

Access through Tor http://jthnx5wyvjvzsxtu.onion/qresearch/catalog.html

Nieuw hier? Q Proofs & Welcome

Welkom bij Q Research (Lees mij, GA DAARNA VERDER MET LURKEN) https://8kun.top/qresearch/welcome.html

100+ Q Proof Graphics qproofs.com

8kun FAQs https://8kun.top/faq.html

Vind Q drops hier

Main QAnon.pub - qresear.ch/q-posts - QAlerts.pub - operationQ.pub - QPosts.online - qanon.news/Q - 8kun.top/qresearch/qposts.html

Backups QAlerts.app - QAlerts.net - douknowq.com/134295/Q-Anon-Pub.htm -

Hoe om te gaan met Clowns & Shills

Nieuw? Gebruik logica en reden bij het evalueren van posts, kijk voorbij de inhoud en bepaal de intentie van de post(s).

>>2322789 How To Quickly Spot A Clown

QResearch Zoekmachine

* Vind alle posts van QResearch: https://qresear.ch/

POST VOOR EIGEN VEILIGHEID ANONIEM

Q's Latest Posts

Wednesday 06.29.22

>>16552853 ————————————–——– What is at stake? Who has control? SURPRISE WITNESS. Who is Cassidy Hutchinson? Trust the plan.

Saturday 06.25.2022

>>16521604 rt >>16520866, >>16521137 ———–––——–— Established. (Who was "Jane Roe"? 50 years of conditioning.)

Friday 06.24.2022

>>16506930 ————————————–——– Are you ready to serve your country again? Remember your oath.

>>16505677 ————————————–——– It had to be done this way.

>>16504957 ————————————–——– Shall we play a game once more?

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.16694256

Internationale Q Research

Wordt Bijgewerkt

Tweet Tools

* Twitter Video Downloader: http://twittervideodownloader.com/

* Twitter Video Downloader: https://www.savetweetvid.com/

* Whats Tweeting https://onemilliontweetmap.com

* Check Hash Trends https://www.hashtags.org/

* Download Any Videos https://distillvideo.com/

Andere Tools

* Searchable Commercial Aviation Incident List: http://avherald.com

* Searchable Hussein WH visitor list: https://archive.org/details/WHvisitorlogs_2010-16_date

* Qcode Guide to Abbreviations: pastebin.com/UhK5tkgb

* Legal News: www.justice.gov/usao/pressreleases

* Updated All Google Search Operators: https://ahrefs.com/blog/google-advanced-search-operators/

* Module Retired - Federal Procurement Data System: https://www.fpds.gov/fpdsng_cms/index.php/en/

* Federal Judicial Court dataset from 93 Federal Districts - Searchable db: https://bad-boys.us/

* Catalog of US Government Publications: https://catalog.gpo.gov/F?RN=306384688

* Webpage Archiver: http://archive.md/

* Baker Tools v0.7.5: https://controlc.com/a0409084

* Check Criminal Cases: https://www.justice.gov/usao/find-your-united-states-attorney

* Get your Q clocks anytime (0 - 59 min past posts): https://q-clock.com

* Compress Video https://video.online-convert.com/convert-to-mp4

* Remove Image Background https://www.remove.bg/

* Download Bitchute Video https://pastedownload.com/bitchute-video-downloader/

* Download Rumble Video https://pastedownload.com/rumble-video-downloader/

* Download Webpage as PDF https://webtopdf.com/

* Military Ship Tracker https://www.shiplocation.com/military/tracker

Bread Archives (sites)

Board Archive - The main /research/ board archive: https://8kun.top/qresearch/archive/index.html

Offsite Archive - qanon.news/archives

Bread Archives (downloads)

MasterArchivist qarchives.gq | masterarchivist.github.io/qarchives/

Supplement to MA main spreadsheet, 2nd tab (labeled)

Missing Catalog Bredz 10964-11007 https://pastebin.com/xT0PWKMf

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1M2AzhZKh2PjL7L7GVPN42Em0hZXKWMdhGnj59ZQ3YcQ/edit#gid=0

Learn To Bake!

Simple instructions: https://pastebin.com/aY5LyDPY

Baker templates for formatting crumbs plus links: https://pastebin.com/36a1EXpR

Complete Apprentice baking instructions https://controlc.com/0cf78628

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.16694258

Historische Nederland Draden

Nederland #8: https://8kun.top/qresearch/res/16559566.html

Nederland #7: https://8kun.top/qresearch/res/14586201.html

Nederland #6: https://8kun.top/qresearch/res/13105482.html

Nederland #5: https://qanon.news/archives/x/10497699

Nederland #4: https://qanon.news/archives/x/8826750

Nederland #3: https://qanon.news/archives/x/7227517

Nuttige Links

* Q onderzoek zoekmachine voor het zoeken naar alle berichten van Q Research https://qresear.ch/

* Wayback Machine voor oude gearchiveerde websites https://web.archive.org

* Tin Eye om originele posting datum en bron van foto' s te vinden https://tineye.com/

* Vrije Vertaler https://www.collinsdictionary.com/translator, https://translate.yandex.com/

* Verboden YouTube Kanalen Archief https://www.altcensored.com/channel/deleted

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.16694262

#9

>>16652080 Directeur-generaal van de Deense gezondheidsautoriteit geeft toe dat het vaccineren van kinderen een 'vergissing'was

>>16652139, >>16655596 Nederlandse boeren komen samen op politiebureau, eisen vrijlating van 16-jarige die door de politie werd beschoten

>>16654283 Nederlandse demonstranten zeggen dat het Canadese Vrijheidskonvooi hen inspireerde

>>16655568 Openbaar Ministerie Breda plaatste klokkenluider Huig Plug in de gevangenis op basis van valse aangiftes/beschuldigingen van inspecteur-generaal Korvinus & Eric Nijman

>>16664984 "Wij Zijn Geen Slaven, Wij Zijn Boeren!"- Poolse en Italiaanse boeren komen in opstand tegen Regeringselites die hun familiebedrijven vernietigen

>>16665344, >>16665374 2016: TristateCity gepresenteerd tijdens paneldiscussie betere samenwerking tussen Belgische en Nederlandse steden

>>16665651 Bang voor gevolgen: Bergingsbedrijf politie haalt geen trekker meer wand weg: "Niet veilig"

>>16665760 De wereld kijkt toe. Rebel news uit Canada heeft 2 verslaggevers gestuurd En Steve Bannon heeft een verslaggever gestuurd

>>16665826 Paul Joseph Watson over de Boeren (video)

>>16666379 Boerenkonvooi in Nederland protesteert WEF Agenda 2030 klimaatveranderingsbeleid (video)

>>16667025 Gaan de politieagenten weg?

>>16670650 Protesteert Nederlandse boeren verwerpen voorwaarden van regering voor Dialoog

#8

>>16560666 Een Nederlandse Pro-pedofilie Activist is beschuldigd van seksueel misbruik van 'tientallen' minderjarigen

>>16569694 Nederlandse boeren protesteren op gewelddadige wijze tegen het baanbrekende klimaatveranderingsbeleid

>>16573308 Waarom nemen boeren nog steeds actie

>>16597534 Vissers Blokkeren Havens In Heel Nederland

>>16597898 Vissers sluiten zich aan bij boerenprotesten met blokkade havens

>>16597951 Veerboten van en naar Terschelling en Vlieland varen weer na blokkade visserboten

>>16598058 Links naar twee andere artikelen

>>16601726 Geschrokken reacties na arrestatie neuroloog Jan Bonte: ‘Kabinet gaat belangrijke grens over’

>>16601791 Francis van Capelle: Een boodschap uit de stad voor de BOEREN! (Is het oorlog of niet?!) (link naar video)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.16694265

#7

>>14586306 De speech waar HEEL NEDERLAND het over heeft. Gideon van Meijeren vs. de hele Kamer (video)

>>14600777 Kijk: Van Meijeren noemt satanisch ritueel misbruik in één adem met hooggeplaatste ambtenaren, en wordt afgekapt

>>14601883 Dit zijn de namen welke niet tegen de Medisch fascistische dictatuur gestemd hebben.

>>14603236 WEF slet Mark Rutte

>>14712530, >>14715303 Pandora Papers: Wopke Hoekstra

>>14727826 8Kun backup IP's en Lokinet

>>14978783, >>14978853, >>14978909, >>14978973 Wallenberg familie graven

>>15084257 10 jaar Rutte, de cijfers

>>15089288, >>15089355 Pandemie van de gevaccineerden

>>15193341 Digitale Netwerk problemen OM

>>15215496 Rutte's harde lockdown logica: ‘Ik zou het echt niet weten, maar we hebben het de vorige keer ook zo gedaan.

>>15215988 Ken de stappen van de tegenstander

>>15216656 Gezondheids minister in Engeland, Waar van Dissel zijn Data op baseert om nu een harde lockdown te doen

>>15226234 Gelekte WEF brieven aan Wopke Hoekstra en Sigrid Kaag

>>15226266 WEF bijeenkomst in Januari '22 uitgesteld

>>15230107 Even terug in de tijd: Apr 26, 2021 Hoe Putin Rutte confronteerd met zijn pedofiele overheid (video)

>>15307626 Politiegeweld in Nederland is internationaal viraal

>>15332492 Het duurt 2 weken na de prik tot men geregistreerd wordt als gevaccineerd

>>15421508 PVV-Europarlementariër Marcel de Graaff stapt per direct over naar Forum voor Democratie. Hij kan zich niet langer verenigen met het PVV-standpunt over corona

>>15543467 Van Meijeren (FVD) zet alle feiten op een rijtje: het coronabeleid is één grote leugen (video)

>>15543475 Oorlog met Rusland? Rookgordijn voor revolutionaire agenda (video)

>>15547839 Undercover bij de GGD | "Blijf van onze kinderen af" - REPORTAGE (video)

>>15578923 Nieuw: covid-19-vaccinproductie stilletjes opgeschort bij Johnson & Johnson

>>15629363 Is er een Co2 budget in uw #DigitalID?

>>15725315 Thierry Baudet gelooft niet in klimaatmaatregelen: 'Groene gekte' (video)

>>15739590, >>15739629, >>15739776, >>15746737, >>15756066, >>15763951, >>15763970, >>15764393 Media vervorming

>>15739776 Slechte green screen projectile van CNN. Anderson Cooper doet alsof hij in de buurt is lol. Dit is van 2012 (mp4)

>>15746748 2008 Foto van Paul McCartney gedeeld als recent

>>15821910 Van Meijeren (FVD) CLASHT met hele Kamer over vrijheid van meningsuiting (video)

>>15725315 Thierry Baudet gelooft niet in klimaatmaatregelen: 'Groene gekte' - RTL LATE NIGHT MET TWAN HUYS (video)

>>16229759 Dutch Party vraagt Zelensky om $850 Mln persoonlijke rijkdom op te nemen

>>16370377 Gazprom Sluit Gaslevering Aan Nederland Af

>>16559063, >>16559278 Nederlandse Boeren Is Verteld Om 30% Van Hun Vee Te Doden. Om Een Stomme Reden

>>16559548 Nep-Nieuws Broodje

>>16559554 #7

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.16694274

File: 78d56e5fa5977d5⋯.jpeg (37.6 KB,420x315,4:3,78d56e5fa5977d50c329b09cb….jpeg)

Deeg

https://controlc.com/76a62f54

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4ff2f7 No.16695650

Als het water stil staat,

Als de mens ledig is,

Als het ijzer roesten moet,

Geen van drieën blijft er goed.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

2d9b48 No.16696528

File: fddf2ece835258e⋯.jpg (117.39 KB,1216x764,304:191,FXKVTCUXEAUoEk9.jpg)

Dank Bakker

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.16696976

File: d1fded64e8c682f⋯.jpg (430.23 KB,2675x1366,2675:1366,TY_Baker.jpg)

>>16694274

TYB

Nog 4 dagen om de petitie tegen Rutte te tekenen (de teller staat nu op bijna 80.000 handtekeningen):

https://aftredenmarkrutte.petities.nl/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.16696988

STOP WORLD CONTROL | DAVID SORENSEN – ZIJN BEATRIX EN DE POLITIEKE TOP BETROKKEN BIJ HET RITUEEL VERMOORDEN VAN KINDEREN?

https://robscholtemuseum.nl/stop-world-control-david-sorensen-zijn-beatrix-en-de-politieke-top-betrokken-bij-het-ritueel-vermoorden-van-kinderen/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.16697496

Eva Vlaardingerbroek TV-interview op de "The Ezra Levant show"

Dutch journalist explains farmer rebellion

https://www.rebelnews.com/dutch_journalist_explains_farmer_rebellion

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.16698242

Germany Is Quietly Shutting Down As Energy Crunch Paralyzes Economy

https://www.zerohedge.com/markets/social-peace-great-danger-germany-quietly-shutting-down-energy-crunch-paralyzes-economy

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

0e1dd4 No.16698468

File: ac1dd26728b5473⋯.jpg (803.83 KB,1248x1248,1:1,DutchPolitics.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.16699208

Hoofdcommissaris liegt dat het gedrukt staat over Jouke: 'Ze dachten dat hij zijn trekker als wapen wilde gebruiken'

https://www.dagelijksestandaard.nl/politiek/hoofdcommissaris-liegt-dat-het-gedrukt-staat-over-jouke-ze-dachten-dat-hij-zijn-trekker-als-wapen-wilde-gebruiken

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.16699244

>>16699208

De hoofdcommissaris van politie-eenheid Noord-Nederland, Gery Veldhuis, geeft toe dat er een grote fout is gemaakt door de agent die kogels afschoot op de trekker van de 16-jarige Jouke. Ongelooflijk genoeg verdedigt Veldhuis zijn 'collega's' tegelijkertijd wel degelijk, en om dat te bereiken liegt hij dat het gedrukt staat.

Eerst het goede nieuws: de zaak tegen Jouke is natuurlijk geseponeerd. Daarnaast laat Veldhuis weten dat de schade aan zijn trekker vergoed wordt. Dit betekent dat de politie toegeeft dat de schietpartij totaal ongerechtvaardigd was. Mooi.

Maar dan komt er iets onacceptabels en bizars. "Collega’s verdachten hem ervan dat hij zijn tractor als wapen wilde gebruiken. Maar dat blijkt dus onterecht," zegt Veldhuis namelijk. De politieman in kwestie "vindt het vreselijk dat hij in een situatie terechtkwam waarin hij meende van zijn vuurwapen gebruik te moeten maken. Dat het een jongen van zestien was, wist hij ook niet."

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.16699275

>>16698242

"Sociale Vrede Is In Groot Gevaar": Duitsland Sluit Stilletjes Als Energiecrisis Verlamt Economie

door Tyler Durden Zaterdag 09 juli 2022-11: 00 uur

Eerder vandaag schreven we dat de grootste huisbaas van Duitsland, Vonovia, de ongekende stap had genomen van het beperken van verwarming ' s nachts, een angstaanjagende voorproefje van wat er op voorraad is voor de "meest geavanceerde" Europese natie deze winter. Helaas, het wordt nog erger, veel erger.

Volgens de FT, Duitsland is nu rantsoeneren warm water, dimmen de straatverlichting en het sluiten van zwembaden als de impact van de energie crunch begint te verspreiden als de spreekwoordelijke ijs-negen golf, van de industrie naar kantoren, recreatiecentra en woonhuizen.

De reden achter de Duitse slow motion verlamming is bekend: de enorme stijging van de gasprijzen veroorzaakt door de beweging van Rusland vorige maand om de levering aan Duitsland sterk te verminderen heeft Europa ' s grootste economie in zijn ergste energiecrisis gestort sinds de olieprijsschok van 1973

Met de elektriciteitsprijzen raken nooit eerder gezien niveaus, gas importeurs en nutsbedrijven vechten om te overleven, terwijl de consument rekeningen gaan door het dak, met enige waarschuwing van stijgende wrijving (niet te vergeten de beruchte kruiwagens vol met geld).

"De situatie is meer dan dramatisch," zei Axel Gedaschko, hoofd van de federatie van Duitse woningbouwbedrijven GdW. "De Duitse sociale vrede is in groot gevaar.”

Helaas, als de spanningen over de Russische Oorlog in Oekraïne escaleren, ambtenaren vrezen dat de situatie zou kunnen verslechteren. Op maandag, zoals we vorige week meldden, sluit Rusland zijn hoofdpijpleiding naar Duitsland, Nord Stream 1, voor 10 dagen gepland onderhoud. Velen in Berlijn vrezen dat het nooit zal heropenen.

In een reactie op de beruchte 22 juli Dag wanneer de Russische gasstromen worden verwacht te hervatten, DB ' s Jim Reid schrijft dat "terwijl we allemaal besteden het grootste deel van onze markt tijd denken over de Fed en een recessie, ik vermoed wat er gebeurt met het Russische gas in H2 is potentieel een nog groter verhaal. Natuurlijk kunnen tegen 22 juli onderdelen gevonden zijn en kan het aanbod beginnen te normaliseren. Iedereen die je vertelt dat hij weet wat hier gaat gebeuren is gissen, maar als minimum zou het een enorm brandpunt moeten zijn voor iedereen in de markten."

De bank waarschuwt ook gemakshalve dat " als de gasafsluiting in de komende weken niet wordt opgelost, dit zou leiden tot een verbreding van de energieverstoring met materiële aanloopeffecten op de economische groei, en natuurlijk een veel hogere inflatie."

Vooruitlopend op de slechtste uitkomst, heeft Duitsland vorige maand een cruciale stap gezet naar het rantsoeneren van gas toen minister van economie Robert Habeck de tweede fase van het gasnoodplan van het land activeerde. "De situatie op de gasmarkt is gespannen en helaas kunnen we niet garanderen dat het niet erger zal worden," zei hij dinsdag. "We moeten voorbereid zijn op een kritieke situatie.”

Habeck, die zegt dat hij nu kortere douches neemt, heeft een beroep gedaan op de bevolking om energie te besparen — en gemeenten en eigenaren van onroerend goed hebben gehoor gegeven aan de oproep.

Zoals we vanmorgen gemeld, Vonovia, de grootste residentiële verhuurder van het land, zei dat het zou worden het verlagen van de temperatuur van de huurders' gas Centrale verwarming tot 17C tussen 23: 00 en 6: 00. Het zei dat de maatregel zou besparen 8 procent in de verwarmingskosten.

Een woningcorporatie in de Saksische stad Dippoldiswalde, in de buurt van de Tsjechische grens, ging deze week een stap verder en zei dat het de levering van warm water aan huurders rantsoeneerde. Vanaf nu kunnen ze alleen warme douches nemen tussen 04: 00-8: 00, 11: 00-13: 00 en 17: 00-21: 00.

Meer (in het Engels)

https://www.zerohedge.com/markets/social-peace-great-danger-germany-quietly-shutting-down-energy-crunch-paralyzes-economy

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

000000 No.16699679

>>16694274

DOWNLOAD FILES OF /qresearch/ NOTABLES Q Research Nederland

>>>/qresearch/14586201 - Q research Nederland #7: De strijd barst los Editie

>>>/qresearch/16559566 - Q Onderzoek Nederland #8: Wie zijn de sancties echt pijn? Editie

>>>/qresearch/16650997 - Q Onderzoek Nederland #9: Boeren en Vissers protesteren Editie

ATTENTION: Now downloading JSON-data from wayback machine instead of 8kun

Download size w/o videos: 21.744.192 bytes (43 files)

Download size of videos: 20.234.180 bytes (5 files)

Download size w/o videos: 3.555.614 bytes (7 files)

Download size w/o videos: 1.658.390 bytes (7 files)

>>>/tech/1087279

>>>/tech/1087279

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.16699721

Internationale Q Research

Actieve momenteel

>>16695125 ---- Australië #25

>>16693938 ---- Canada #35

>>16694358 ---- Frankrijk #7

>>16693716 ---- Duitsland #100

>>16693574 ---- Japan #7

>>16694047 ---- Schotland #7

>>16693989 ---- Zuid-Afrika #9

>>16689629 ---- UK #47

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.16700183

File: bc6eb6a9d744ec1⋯.png (296.61 KB,889x500,889:500,Twitter_Mayday_Going_Down.png)

ENORM: Twitter bevindt zich op een vreselijke plek … Investeerders spreken zich uit over het vervalsen van gegevens door het bedrijfs management

Het nieuws voor Twitter is niet goed. Elon Musk kondigde gisteren aan dat hij zijn pogingen om het bedrijf te kopen beëindigt omdat het bedrijf niet te goeder trouw heeft gehandeld bij het verstrekken van de gevraagde informatie en omdat het bedrijf valse en misleidende verklaringen lijkt te hebben afgelegd, niet alleen aan Musk, maar ook aan de SEC en zijn investeerders !

saus (ENG): https://www.thegatewaypundit.com/2022/07/huge-twitter-terrible-spot-investors-speaking-company-management-falsifying-records/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.16700812

File: bf4c3816a26a0a0⋯.mp4 (2.48 MB,480x384,5:4,Schwab_Klaus.mp4)

File: 7dccfe54034b1ed⋯.jpg (51.34 KB,750x565,150:113,WEF_2019_Schwab_Maxima_Rut….jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.16705126

Boerenprotesten gaan internationaal! - Interview met Thierry Baudet ( The Epoch Times / FACTS MATTER )

De hele wereld kijkt naar Nederland. Het absurde stikstofbeleid heeft de globalistische agenda van spelers als het World Economic Forum blootgelegd. Niet gek dat het massale succes van de boerenprotesten daarom internationale aandacht genereert. Thierry Baudet legde een interview af over de boeren, de Haagse leugens over stikstof en de Great Reset plannen die sluipenderwijs tot beleid worden gemaakt.

video: https://piped.kavin.rocks/watch?v=lsVYy0AoTJc

saus: https://nitter.net/fvdemocratie/status/1546065844526108672#m

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.16705197

4chan gebruikers claimen dat ze Hunter Biden’s iCloud account hebben gehackt

( 4chan users claim to have hacked Hunter Biden’s iCloud account )

saus: https://www.washingtonexaminer.com/news/white-house/4chan-hunter-biden-icloud-hack

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.16705421

File: e5b7288b5689fd5⋯.jpg (53.94 KB,768x477,256:159,Vlag_Republiek_Tessel_2022….jpg)

File: 3749a6d4e7bdc60⋯.jpg (886.31 KB,2560x1920,4:3,Texel_Paspoort_foto_Telegr….jpg)

VRIJE REPUBLIEK TESSEL – PROTEST IN NEDERLAND | TEXEL VERKLAART DE REPUBLIEK

https://robscholtemuseum.nl/vrije-republiek-tessel-protest-in-nederland-texel-verklaart-de-republiek/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

2d9b48 No.16706355

File: d57bc22c2877060⋯.jpg (69.25 KB,546x791,78:113,FXT5A7MWQAAXyk0.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.16706840

Documenten onthullen dat Nederlandse regering samenwerkt met World Economic Forum om ‘The Great Reset’ uit te voeren

https://www.zorgdatjenietslaapt.nl/index.php/2022/07/10/documenten-onthullen-dat-nederlandse-regering-samenwerkt-met-world-economic-forum-om-the-great-reset-uit-te-voeren/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d77b81 No.16709252

Muh 81 million fake votes….

>>16440382

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.16716601

File: c47694050b4db8f⋯.mp4 (5.41 MB,636x360,53:30,NL_Keer_De_Vlag_Om.mp4)

File: 868860def1de4fe⋯.jpg (74.01 KB,679x423,679:423,NL_In_Verzet.jpg)

File: d2726090441de38⋯.jpg (163.15 KB,433x304,433:304,NL_vlag_vintage1_ondersteb….jpg)

File: 55a1b0ecc13309a⋯.png (300.84 KB,1000x667,1000:667,nl_wij_zwijgen_niet_meer.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.16718387

File: edc3e34e14bfe50⋯.mp4 (13.62 MB,480x480,1:1,BoerenProtest_Together_We_….mp4)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

b79863 No.16726375

Er is een DNS-aanval gaande of geweest.

Een werkende manier om hier nu te kunnen posten:

Gebruik Brave browser.

Open een Nieuw Prive Window met Tor.

Browse naar NON ONION url, https://8kun.top/qresearch/catalog.html.

Van daaruit naar het NL brood.

Het posten duurt langer dan normaal en kan een timeout geven, maar het bericht is toch gepost → refresh

saus: https://8kun.top/qresearch/res/16726016.html#q16726305

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

ede90b No.16726401

Het ware verhaal van Joost Knevel

door Cyntha Koeter ( FallCabal )

Bitchute (22 min.)

https://www.bitchute.com/video/a1gDMFVDol2x/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a34b88 No.16726421

@shike_jebu: Bericht voor Marco Kroon.

https://nitter.net/shike_jebu/status/1547201542549393408

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

045eec No.16726521

Rebel News: Do people in Amsterdam support the Dutch Farmers Rebellion?

https://www.rebelnews.com/do_people_in_amsterdam_support_the_dutch_farmers_rebellion

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

0f31f2 No.16726531

kek

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

31d135 No.16726539

NineForNews: Rutte ‘gaat in gesprek’ met boeren, maar alleen NOS mag filmen en vragen stellen: ‘Bizar’

https://www.ninefornews.nl/rutte-gaat-in-gesprek-met-boeren-maar-alleen-nos-mag-filmen-en-vragen-stellen-bizar/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6ecfc1 No.16726576

Henry Makow: We Can't Face the UGLY TRUTH - Jewish Supremacism

https://henrymakow.com/2022/07/we-cant-face-the-ugly-truth.html

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

14013f No.16726640

>>16726421

Gemeenten halen omgekeerde Nederlandse vlaggen van boerenprotesten weg: 'Dit is niet de bedoeling'

https://www.hartvannederland.nl/regio/gelderland/twee-gemeenten-halen-omgekeerde-vlaggen-boerenprotesten-weg

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

14013f No.16726661

>>16726640

>>16726421

>>16716601

>>16718387

De Nederlandse vlag is vanaf nu blauw wit rood. Laat jouw gemeente weten wat je vindt van hun propaganda en slaafse gehoorzaamheid aan de onderdrukkers. Dit moet stoppen. #BlauwWitRood

https://nitter.net/michelvanhattem/status/1547340047732678656

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

802f9d No.16726718

Tweede Kamerlid Nilufer Gündogan doet aangifte tegen Gideon van Meijeren wegens opruiing en oproepen tot geweld

https://www.dagelijksestandaard.nl/politiek/tweede-kamerlid-nilufer-gundogan-doet-aangifte-tegen-gideon-van-meijeren-wegens-opruiing-en-oproepen-tot-geweld

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

0e9f1d No.16726997

>>16726718

Kunnen we meer krijgen dan alleen een krantenkop en een link alsjeblieft?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.16729311

>>16726997

ja posten maar

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.16732505

Algemeen Onderzoek # 21105 >>16732204

514 werkgevers in verband gebracht met arbeidsinbreuken in de EU

487 mogelijke slachtoffers van verschillende soorten uitbuiting die tijdens de gezamenlijke actieweek in de hele EU zijn vastgesteld

Tussen 15 en 21 juni 2022 vond een EU-brede gecoördineerde actieweek plaats tegen mensenhandel met het oog op arbeidsuitbuiting en aanverwante strafbare feiten. De actiedagen, gesteund door Europol, werden geleid door Nederland en mede geleid door Frankrijk, Italië, Roemenië en het Verenigd Koninkrijk en hadden betrekking op in totaal 29* landen, de Europese Arbeidsautoriteit en de Europese Commissie. Een breed scala aan rechtshandhavingsinstanties, waaronder politie, Immigratie-en grenswachten, arbeidsinspecties en belastingautoriteiten, nam deel aan de gecoördineerde operationele activiteiten.

Deze gecoördineerde acties werden uitgevoerd als onderdeel van het Europees multidisciplinair platform tegen criminele bedreigingen, bekend als EMPACT. EMPACT is opgericht om de synergieën tussen de verschillende instellingen ter bestrijding van zware en georganiseerde criminaliteit te verbeteren en heeft de samenwerking tussen rechtshandhavingsinstanties en regelgevende instanties op het gebied van arbeidsuitbuiting mogelijk gemaakt. Tijdens de actieweek werden bijna 18 500 officieren gemobiliseerd, die meer dan 10 467 locaties, 32 525 voertuigen en meer dan 86 000 personen hebben doorzocht om verschillende administratieve inbreuken en strafbare feiten op te sporen. Deze controles hebben geleid tot de opsporing van een aanzienlijk aantal bedrijven die betrokken waren bij inbreuken op het arbeidsrecht. Tijdens de inspecties werden ongeveer 500 personen geïdentificeerd die Zwart hadden gewerkt. Dit betekent dat de betrokken werkgevers er niet voor zorgden dat hun werknemers toegang hadden tot gezondheidszorg, verzekeringen in geval van ongevallen of andere sociale voordelen en rechten waarop zij volgens het arbeidsrecht recht hadden.

De actieweek leidde tot:

59 arrestaties;

487 mogelijke slachtoffers van verschillende soorten exploitatie;

Ongeveer 1 100 werknemers die door arbeidsinbreuken worden getroffen;

514 werkgevers in verband gebracht met arbeidsinbreuken;

34 vervalste documenten ontdekt;

~ 80 nieuwe onderzoeken gestart;

715 nieuwe inspecties / administratieve onderzoeken.

Restaurants, gezondheidszorg en mijnbouwsector onder de loep

De inspecties van dit jaar waren gericht op een aantal arbeidsintensieve sectoren zoals mijnbouw, thuiszorg, nagelstudio ' s, schoonmaakdiensten, restaurants en voedselleveringsdiensten. Vooral Vietnamese onderdanen zijn kwetsbaar voor uitbuiting op het werk, voornamelijk in nagelstudio ' s. Thuiszorg is ook een sector die vatbaar is voor uitbuiting. Dit is vooral moeilijk te detecteren als het gebeurt achter de gesloten deuren van huishoudens. Oost-Europese burgers worden vaak het slachtoffer van huiselijke dienstbaarheid met meldingen van gevallen in Spanje, Italië, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De autoriteiten richtten zich ook op het opsporen van de mogelijke uitbuiting van Oekraïense vluchtelingen.

* Deelnemende landen

EU - lidstaten: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden.

Derde landen: Noorwegen, Zwitserland, Oekraïne en het Verenigd Koninkrijk.

Europol coördineerde de actiedagen en faciliteerde de informatie-uitwisseling tussen de deelnemende landen. Europol verleende 24/7 analytische en operationele ondersteuning en faciliteerde de real-time uitwisseling van communicatie tussen de deelnemende autoriteiten.

Met het hoofdkantoor in Den Haag, Nederland, ondersteunt Europol de 27 EU-lidstaten in hun strijd tegen terrorisme, cybercriminaliteit en andere ernstige en georganiseerde misdaad. Europol werkt ook samen met veel niet-EU-partnerlanden en internationale organisaties. Europol beschikt over de instrumenten en middelen die het nodig heeft om Europa veiliger te maken, van de verschillende dreigingsevaluaties tot het verzamelen van inlichtingen en operationele activiteiten.

https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/514-employers-linked-to-labour-infringements-identified-across-eu

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.16732558

File: bd22186a9ec243e⋯.jpeg (58.98 KB,900x770,90:77,bd22186a9ec243eae2fd9f08c….jpeg)

>>16729311

Ik vraag het omdat soms artikelen worden verwijderd van de oorspronkelijke websites. Soms ondergaan de servers onderhoud. Als ten minste een deel van het artikel wordt geplaatst dan kan het gearchiveerd.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.16732569

File: 4b48c7e78c54b5d⋯.jpg (32.76 KB,680x445,136:89,NL_Blauw_Wit_Rood_16e_eeuw.jpg)

>>16726640

Rijkswaterstaat gaat honderden vlaggen van viaducten verwijderen: 'Enorme klus'

Rijkswaterstaat gaat alle Nederlandse vlaggen en spandoeken die op dit moment vanwege het boerenprotest bevestigd zijn aan viaducten, lantaarnpalen en verkeerslichten verwijderen. "We zijn hier absoluut niet blij mee, alles moet weg. En dat is een enorme klus."

saus: https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5321060/rijkswaterstaat-nederlandse-vlag-snelweg-viaduct-verwijderen

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.16732594

File: 2a741e3e421aa67⋯.png (425.44 KB,616x613,616:613,Pepe_o7.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.16733009

Ukraine Military Summary And Analysis 14-07-2022

Deze video behandelt de militaire situatie in Ukraine op 14 juli 2022 (18:42 min)

https://youtu.be/A34oiuu0gdA

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

82b395 No.16733178

File: 28956ade4f38c3a⋯.png (224.65 KB,620x2080,31:104,ClipboardImage.png)

>>16726718

>https://www.dagelijksestandaard.nl/politiek/tweede-kamerlid-nilufer-gundogan-doet-aangifte-tegen-gideon-van-meijeren-wegens-opruiing-en-oproepen-tot-geweld

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

82b395 No.16733204

File: e5927313a34c7e9⋯.png (122.44 KB,1982x1333,1982:1333,ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.16733998

File: c0f69033a6da919⋯.pdf (4.04 MB,Correspondentie_World_Econ….pdf)

PDF: Correspondentie_World_Economic_Forum NL.pdf

Vervult Nederland sleutelrol in Great Reset? Document werpt licht op mondiale WEF-agenda

Op internet is een pdf-document verschenen bestaande uit 51 pagina’s waaruit blijkt dat Nederland de mondiale WEF-agenda aanvoert.

saus: https://www.ninefornews.nl/vervult-nederland-sleutelrol-in-great-reset-document-werpt-licht-op-mondiale-wef-agenda/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.16734185

Een volksopstand tegen de elites is wereldwijd gaande

''De reactie van leden van de agrarische sector is massaal en aanhoudend sinds 2019, maar het begin van de COVID-19-pandemie stelde de regering van premier Mark Rutte in staat om protesten in 2020 en 2021 te verbieden. Met de heropflakkeringen van demonstraties dit jaar hebben de autoriteiten zijn ook overgestapt op een agressievere aanpak. Er zijn arrestaties verricht en zelfs waarschuwingsschoten afgevuurd door de politie op boeren, waarbij een 16-jarige demonstrant bijna om het leven kwam.

Maar terwijl het Nederlandse volk aan de kant van de boeren staat, gedraagt ​​hun elite zich net als in Canada en de VS, en niet alleen die in de regering. Mediakanalen weigeren zelfs maar verslag uit te brengen van de protesten, en als ze dat doen, beschouwen ze de boeren als extremisten.''

saus :

(Engels): https://www.newsweek.com/popular-uprising-against-elites-has-gone-global-opinion-1722653

(NL google vertaling): https://www-newsweek-com.translate.goog/popular-uprising-against-elites-has-gone-global-opinion-1722653?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp

(archive): https://web.archive.org/web/20220712081136/https://www.newsweek.com/popular-uprising-against-elites-has-gone-global-opinion-1722653

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.16736611

File: d6336384679178c⋯.png (267.81 KB,398x398,1:1,Badge_DutchPatriots_2Q2Q.png)

File: 0a5711e8bd2eba3⋯.png (91.79 KB,400x400,1:1,Not_Vaccinated_Button.png)

File: 0dfb6ca3b206e3e⋯.png (1.39 MB,1125x1132,1125:1132,Q_Badge_Operation_Enduring….png)

File: af2f3993af19950⋯.png (122.13 KB,1154x1154,1:1,Badge_Armor_Of_God.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

2d9b48 No.16736808

File: 5cb7b3e722d6390⋯.mp4 (7.6 MB,640x368,40:23,YSyEjT2qwMOypq3s.mp4)

In deze video wordt opgeroepen tot een gezamenlijke demonstratie op 23 juli om de Nederlandse boeren te steunen!!

Steun wordt gevraagd uit het VK, de VS, Frankrijk, Italië, Duitsland, Australië, Canada van boeren, vissers, truckers en meer.

https://twitter.com/Kees71234/status/1547918827748352003

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

2d9b48 No.16736817

File: bc2e22364f82e31⋯.mp4 (2.98 MB,640x360,16:9,vIXox2xGzPdeE2zM.mp4)

Spaanse boeren zijn begonnen met protesteren, demonstraties in Granada, Badajoz, Albacete.

Nederland, Italië, Duitsland, Polen en Spanje, dit verspreidt zich snel en de mainstream media doen alsof het niet gebeurt.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.16738215

Nederlandse Mainstream Media vallen Keean Bexte’s eerlijke verslaggeving aan

Naast het likken van Schwabs laarzen, gaat Nieuwsuur ook achter rechtsfilosoof Eva Vlaardingerbroek aan en achter Nederlandse politici die tegen het WEF zijn, in het bijzonder Thierry Baudet, de leider van Forum voor Democratie, waarbij zij de populariteit van Baudets kritische berichten over de Grote Reset beklagen.

(Engels): https://thecountersignal.com/dutch-msm-attacks-keean-bexte-coverage/

(NL vertaling door Google Translate): https://thecountersignal-com.translate.goog/dutch-msm-attacks-keean-bexte-coverage/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.16739528

Weghalen van vlaggen in Hoogeveen is gestaakt. Er was een opstootje en er werd 'NSB' geroepen. Na twee vlaggen had het bedrijf het gehad en heeft de opdracht teruggegeven aan de gemeente.👊

https://nitter.net/Kees71234/status/1547964983060750339

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.16739598

File: f5bd707d78484bc⋯.jpg (199.03 KB,1024x2044,256:511,Rijksoverheid_Vlag_Uithang….jpg)

File: e649dddbea1773a⋯.jpg (69.32 KB,512x916,128:229,Rijksoverheid_Vlag_op_of_b….jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.16739857

>>16733009

Ukraine Military Summary And Analysis 15-07-2022

Deze video behandelt de militaire situatie in Ukraine op 15 juli 2022 (18:42 min)

https://youtube.com/TrI7pEaBCHI

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.16739869

>>16739857

correctie link: https://youtu.be/TrI7pEaBCHI

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.16740288

>>16726539

Dit zijn de boeren waar Rutte mee in ‘gesprek’ ging over de stikstofklucht

alleen geselecteerde media waren uitgenodigd. Zo mocht alleen de NOS filmen en vragen op camera stellen. ‘Bizar’ en ‘stuitend’, vond Lambie.

En wie verschenen er voor de camera van de NOS? Lisanne Oskam, melkveehouder uit Leusden. ‘Toevallig’ zit Oskam ook in de Raad van Commissarissen van Rabobank Gelderse Vallei. Deze week liet de Rabobank nog weten niet van plan te zijn leningen aan boeren kwijt te schelden om op die manier bij te dragen aan de ‘stikstofcrisis’.

link: https://www.ninefornews.nl/dit-zijn-de-boeren-waar-rutte-mee-in-gesprek-ging-over-de-stikstofklucht/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.16740532

>>16740288

>>16726539

-Michel Mulder' - 'Het ronde tafelgesprek met Mark en de boeren was een propagandistisch toneelstuk'

Waar wij daadwerkelijk getuigen van zijn is een frustrerende roverheid die een bemiddelaar naar voren schuift waar werkelijk geen enkele boer op zit te wachten en een liefelijk gearrangeerd gesprek voert op een 'paradijselijke' plek met louter lachende gezichten, terwijl op de - onzichtbare - achtergrond de genocide op de Nederlandse boeren met de spreekwoordelijke nazistische precisie en toewijding wordt uitgevoerd.

link: https://www.dagelijksestandaard.nl/opinie/michel-mulder-een-ronde-tafel-gesprek-met-mark-en-de-boeren

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.16740630

Boeren en vissers protesten Broodje

>>16699208, >>16699244 Hoofdcommissaris liegt dat het gedrukt staat over Jouke: 'Ze dachten dat hij zijn trekker als wapen wilde gebruiken'

>>16705126 Boerenprotesten gaan internationaal! - Interview met Thierry Baudet (The Epoch Times/FACTS MATTER)

>>16732569, >>1673928, >>16739598 Rijkswaterstaat gaat honderden vlaggen van viaducten verwijderen: 'Enorme klus'

>>16734185 Een volksopstand tegen de elites is wereldwijd gaande

>>16736808 In deze video wordt opgeroepen tot een gezamenlijke demonstratie op 23 juli om de Nederlandse boeren te steunen (mp4)

>>16736817 Spaanse boeren zijn begonnen met protesteren, demonstraties in Granada, Badajoz, Albacete

>>16740288, >>16740532 Dit zijn de boeren waar Rutte mee in ‘gesprek’ ging over de stikstofklucht

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.16740632

Notabelen zijn geen aantekeningen

voorbij 150

#10

>>16698242, >>16699275 Duitsland Sluit Stilletjes Als Energiecrisis Verlamt Economie

>>16699208, >>16699244 Hoofdcommissaris liegt dat het gedrukt staat over Jouke: 'Ze dachten dat hij zijn trekker als wapen wilde gebruiken'

>>16699679 DOWNLOAD FILES OF /qresearch/ NOTABLES Q Research Nederland

>>16700183 Twitter bevindt zich op een vreselijke plek … Investeerders spreken zich uit over het vervalsen van gegevens door het bedrijfs management

>>16705126 Boerenprotesten gaan internationaal! - Interview met Thierry Baudet (The Epoch Times/FACTS MATTER)

>>16705421 Texel (Tessel), het Grootste West Friese Eiland, heeft de Republiek Uit Geroepen, het Vertrek uit Nederland Aangekondigd en Grens Controles In Gevoerd.

>>16706840 Documenten onthullen dat Nederlandse regering samenwerkt met World Economic Forum om ‘The Great Reset’ uit te voeren

>>16733178 Tweede Kamerlid Nilufer Gündogan doet aangifte tegen Gideon van Meijeren wegens opruiing en oproepen tot geweld

>>16733204 Document werpt licht op mondiale WEF-agenda (pdf)

>>16738215 Nederlandse Mainstream Media vallen Keean Bexte’s eerlijke verslaggeving aan

>>16740630 Boeren en vissers protesten Broodje

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.16745068

ESG == Environmental Social Governance.

ESG scores are based on a host of woke factors such as a company’s carbon emissions, energy consumption, and board diversity, among others. The more woke the company is, the higher the ESG score. The higher the ESG score, the more “investable” the company is said to be.

While this Chinese Communist Party-style social credit score was once limited to a few virtue-signaling companies, there is growing effort from the Biden administration to make ESG a mandatory part of doing business in America.

( saus: https://thehill.com/blogs/congress-blog/energy-environment/599325-we-must-abandon-esg-policies-in-american-and-around/ )

There are currently three countries in the world with an ESG score over 90:

Sri Lanka, where government just collapsed.

Ghana, where the national power supply has shut down.

Netherlands, where farmers have revolted against the state

( https://nitter.net/realmichaelseif/status/1547999515818356737 )

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.16745223

Ongelooflijk: EU-ambtenaren trakteren zichzelf nu op 8,5% meer loon!

De verontwaardiging is enorm: nu moeten de belastingbetalers ook nog enorme salarisverhogingen voor EU-werknemers van maar liefst 8,5% financieren.

saus: https://www.frontnieuws.com/ongelooflijk-eu-ambtenaren-trakteren-zichzelf-nu-op-85-meer-loon/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.16745475

11/7/22 - Igor Kolomoisky maakte Zelensky president, Zelensky schonk Kolomoisky zijn bank terug. Kolomoisky bracht zijn geld onder op de Zuidas in Amsterdam en voert vanuit NL met #Azov oorlog tegen Rusland. #Kolomoisky was zakenpartner van #HunterBiden

Zoals Shell eind jaren 30 de Nazi’s financieel bijstond is dit nu het geval met het onderdak bieden van corrupt geld van de bank van Kolomoisky. NL 🍊 schurkt wederom met de Nazi’s mee en verdubbeld meer dan de inleg van de Oekraïense oligarchen

saus:

https://nitter.net/Denachtzuster1/status/1548280781700624384

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.16745709

>>16745068

ESG = Environmental Social Governance

Sociale Governance Op Milieugebied

De ESG-scores zijn gebaseerd op een groot aantal woke-factoren, zoals de CO2-uitstoot van een bedrijf, het energieverbruik en de diversiteit van de Raad van bestuur. Hoe meer weke het bedrijf is, hoe hoger de ESG score. Hoe hoger de ESG score, hoe meer "investable" het bedrijf wordt gezegd te zijn.

Terwijl deze Chinese Communistische Partij-stijl sociale credit score was ooit beperkt tot een paar deugd-signalering bedrijven, is er groeiende inspanning van de Biden administratie om ESG een verplicht onderdeel van het zakendoen in Amerika.

(zei: https://thehill.com/blogs/congress-blog/energy-environment/599325-we-must-abandon-esg-policies-in-american-and-around/ )

Er zijn momenteel drie landen in de wereld met een ESG score boven 90:

Sri Lanka, waar de regering net instortte.

Ghana, waar de nationale stroomvoorziening is afgesloten.

Nederland, waar boeren in opstand zijn gekomen tegen de staat

( https://nitter.net/realmichaelseif/status/1547999515818356737 )

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.16745844

File: 76e39cdc6fc681a⋯.mp4 (6.66 MB,640x356,160:89,Kippenvel_Thierry_Baudet_o….mp4)

Kippenvel: Thierry Baudet over de AFBRAAK van Nederland.

Muziek: Chopin - Spring waltz

saus: https://nitter.net/KAFKA_Dev/status/1547712715723968514

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

82b395 No.16745931

>>16745844

Hij heeft gelijk.

idd kippevel

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.16750197

AMSTERDAM: DE STAD WAAR NIETS MAG

Het hart van Amsterdam ontwikkelt zich tot speeltuin van de nieuwe surveillancestaat. Het stadscentrum is steeds meer het domein van verbodsregelingen, camera’s en toezichthouders. Het gemeentebestuur wil de prostitutie van de Wallen verbannen en een wietpas introduceren voor coffeeshops om buitenlandse drugstoeristen te weren.

https://deanderekrant.nl/nieuws/amsterdam-wil-verbanning-wallen-prostitutie-en-wietpas-2022-07-16

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.16750309

>>16750197

>Het gemeentebestuur wil de prostitutie van de Wallen verbannen en een wietpas introduceren voor coffeeshops om buitenlandse drugstoeristen te weren.

Dus Amsterdam probeert van toeristen af te komen?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.16750376

>>16750309

Yup althans van het wiet-toerisme en het feest-toerisme:

Het nieuwste plan van burgemeester Femke Halsema is middels een ‘toegangsbewijs voor softdrugs’ buitenlanders de toegang tot de 166 Amsterdamse coffeeshops ontzeggen. Zij hoopt daarmee de cannabishandel en daarmee de verwevenheid van softdrugs en harddrugs beter onder overheidscontrole te kunnen krijgen. Halsema wil daarnaast het sterk gegroeide ‘feesttoerisme’ een halt toeroepen. Ze beroept zich daarbij op klagende buurtbewoners die overlast ervaren.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

2a7095 No.16750794

Piet piraat kan de rest wel vergeten met zo'n achterstallige vloot, godverdomme zeg!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.16751995

Ukraine Military Summary And Analysis 17-07-2022

Deze video behandelt de militaire situatie in Ukraine op 17 juli 2022 (32:11 min)

https://youtu.be/OZ21n0UFJ_E

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

2d9b48 No.16752604

File: 3dd5ea1eb55f90a⋯.png (57.19 KB,598x668,299:334,Screenshot_2022_07_17_at_1….png)

Kabinet #Rutte4 bang voor verkiezingen.

#Cda heeft afgelopen vrijdag met de ministerraad het mes op tafel gelegd en gedreigd met een #kabinetscrisis

Beluister dit fragment

https://twitter.com/RijnPatrick/status/1548793653845434368

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.16756245

File: cab3f8be7922699⋯.jpg (59.49 KB,467x700,467:700,Gezocht_Hugo_De_Jonge.jpg)

Overheid houdt zich niet aan de eigen wet en betaalt liever van ons geld een dwangsom: ‘Onvoorstelbaar’

Het ministerie van VWS staakt na vier maanden het juridisch verzet tegen een rechterlijke uitspraak om communicatie over de schimmige mondkapjesdeal met Sywert van Lienden vrij te geven.

Toch blijft het ministerie weigeren openheid van zaken te geven. De overheid kiest ervoor om de opgelegde dwangsommen te betalen, schrijft de Volkskrant.

De rechter droeg het ministerie in januari op om het WhatsApp-verkeer en andere communicatie van onder meer minister Hugo de Jonge over de mondkapjesdeal vrij te geven.

bron: https://www.ninefornews.nl/overheid-houdt-zich-niet-aan-de-eigen-wet-en-betaalt-liever-van-ons-geld-een-dwangsom-onvoorstelbaar/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.16756609

File: 6143a264f074838⋯.jpg (72.04 KB,640x604,160:151,NPC_brain.jpg)

(NL vertaling vanuit het Engels)

Mike Stone heeft het vertrouwen in mensen verloren

17 juli 2022

" Het gaat goed met me, hoewel ik nog steeds wankel van diepe teleurstelling bij bijna iedereen die ik ken. Ze zeggen dat crisis karakter onthult. Vrienden en familieleden die hun hele leven opschepten over hoe patriottisch ze waren, zijn als goedkope tenten opgevouwen aan het begin van de virus hoax. Ze begonnen allemaal gezichtsmaskers te dragen. Bijna allemaal namen ze de prik. Geen van hen geloofde me toen ik hen vertelde dat het allemaal een hoax was.

Ze hebben geen idee wat er in de wereld gebeurt. Erger nog, het maakt ze niet uit. Het enige wat ze willen is naar Disneyland of Las Vegas gaan, sportbal kijken, uit eten gaan, films kijken, alle roddels over beroemdheden volgen. Ik wil met geen van hen ooit meer te maken hebben. "

"Mensen die hun hele leven hebben opgeschept over hun wapens, hun Amerikaanse waarden, en hoe niemand hun vrijheid ooit zou afnemen. Zulke grote slechteriken, ze bleken de eersten te zijn die ineenkrimpten en toegaven, zich overgaven zonder dat er ook maar één schot werd gelost. Afgezien van enkele dappere vrachtwagenchauffeurs hier en in Canada gaven mensen zich massaal over als snotterende lafaards. "

''Stop de wereld, ik wil uitstappen

Door Mike Stone

(henrymakow.com)''

Gelooft u dat een crisis karakter onthult?

Zo ja, hoe zou u het karakter van uw familie, vrienden en collega's in de afgelopen twee jaar beoordelen?

Herkenden ze de virushoax voor wat het was - een hoax?

Of zaten ze als kwijlende retards voor de boobtube - zoals mijn familie en vrienden deden - en geloofden ze elke leugen die hen werd verteld?

Spuugden ze in de ogen van de luchtvaartmaatschappijen en alle andere hoax en jab-duwende bedrijven door te weigeren te vliegen, door te weigeren hun producten en diensten te kopen, door te weigeren hun Hollywood-vuilnis te bekijken?

Of hebben ze in tijden van oorlog geen offers gebracht - zoals mijn familie en vrienden deden - en zijn ze doorgegaan met het betuttelen en financieel steunen van de mensen en bedrijven die hen dood, begraven en vervangen willen zien?

Herkenden ze de gestolen verkiezingen van 2020 als schijnvertoning en hoogverraad? Of gingen ze plichtsgetrouw mee in wat hun werd verteld - zoals mijn familie en vrienden deden - en accepteerden ze de valse resultaten?

Hebben ze de prik geweigerd? Of zijn ze bezweken onder druk - zoals mijn familie en vrienden deden - en lieten ze zich vrijwillig injecteren met een niet getest en onveilig "vaccin"?

Mijn hele leven ben ik getuige geweest van idioot gedrag, van mensen van mijn eigen leeftijd toen ik jonger was, tot medevolwassenen toen ik ouder werd. Nooit, in al die tijd, heb ik zo'n volkomen dom, laf en verraderlijk gedrag gezien als de afgelopen twee jaar. Mijn geloof en respect voor het menselijk ras is letterlijk tot nul gedaald. Het zou onder nul zijn, als dat mogelijk was.

Al meer dan twee jaar gelooft bijna iedereen op aarde, zonder enig bewijs, in het bestaan ​​van een vrijwel onbestaand virus. Ze weigerden de feiten onder ogen te zien, weigerden enig gezond verstand of logica toe te passen. Als gevolg hiervan hebben ze zich onderworpen aan het ergste soort verraderlijk gedrag dat je je kunt voorstellen.

Een van mijn vrienden die jarenlang opschepte over hoe patriottisch hij was, altijd Republikeins stemde en altijd klaarstond om voor zijn land te vechten, was een van de eersten die toegaf. Hij kocht een van die stomme plastic gezichtsschermen en droeg die overal. Hij zag eruit als een Marsmannetje.

'Je hebt het niet nodig,' zei ik tegen hem. "Het is allemaal nep."

'O nee, het is echt,' hield hij vol. En toen hij zijn favoriete "conservatieve" woordvoerder nasprak, voegde hij eraan toe: "Het is een Chinees virus.

Hij weigerde te stoppen met vliegen, weigerde zijn Hollywood-streamingdiensten te annuleren, weigerde zelfs het minste offer te brengen om de leugen te bestrijden die hem recht in het gezicht staarde. Door financiële steun te bieden aan de luchtvaartmaatschappijen en bedrijven die de virushoax verkondigden - en nog steeds doen - paste hij precies in de definitie van samenwerken met de vijand.

(wordt vervolgd …)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.16756611

>>16756609

ALLEMAAL VERRADERS

Er waren veel meer mensen zoals hij - mensen die hun hele leven hebben opgeschept over hun wapens, hun Amerikaanse waarden en hoe niemand hun vrijheid ooit zou afnemen. Het waren zulke grote klootzakken, ze bleken de eersten te zijn die ineenkrompen en toegaven, zich overgaven zonder dat er ook maar één schot werd gelost. Afgezien van enkele dappere vrachtwagenchauffeurs hier en in Canada, gaven mensen zich massaal over als snotterende lafaards.

Hebben uw familie, vrienden en collega's de politie gebeld telkens wanneer ze hun buurman hoorden niezen? Veel mensen deden precies dat.

Hebben ze anderen bekritiseerd of de politie gebeld omdat ze geen maskers droegen? Veel mensen deden dat ook.

Hebben ze jou en anderen verbannen omdat ze zich niet aan de hoax hielden? Veel mensen verbreken letterlijk de banden met hun eigen familie en weigeren bijvoorbeeld grootouders hun kleinkinderen te laten zien vanwege een niet-bestaande dreiging.

Was een van uw familie, vrienden of collega's leden van het establishment - wetshandhavers, verpleegkundigen of medische professionals - die een vitale rol speelden bij het verspreiden van de hoax en/of het straffen van degenen die weigerden mee te gaan? Ongeveer 40% van de bevolking drong zelfs aan op meer lockdowns en meer vervolging, inclusief gedwongen vaccinatie voor de hele bevolking.

Bijna iedereen die ik ken, en zeker bijna al mijn vrienden en familieleden, past in een van de bovenstaande categorieën. Zo ben ik tot de conclusie gekomen dat Amerikanen gewoon te dom en te laf zijn om vrijheid te verdienen. De hoax pushers zijn het daar blijkbaar mee eens. Ach, ze weten het al lang.

Het is moeilijk onder woorden te brengen hoe demoraliserend dit is. Met je eigen ogen het ware karakter hebben gezien van mensen die je al je hele leven kent; mensen wiens intelligentie en moed je altijd als vanzelfsprekend hebt beschouwd, capituleren volledig voor de vijand. En nu, nu de hoax terzijde wordt geschoven om ruimte te maken voor het conflict tussen Rusland en Oekraïne, zal al het bloedbad van de afgelopen twee jaar snel worden vergeten.

Kerel, laten we feesten!

Het vermogen van de gemiddelde Amerikaan om af te zien van gedachten aan menselijke tragedie, om zaken van belang te negeren - zaken die het leven van miljoenen anderen beïnvloeden - ten gunste van hun eigen onbeduidende eigenbelangen is gewoon verbazingwekkend. Het gebeurde op 9/11. Herinner je je dat nog? Veel mensen zeiden destijds, en ik was een van hen: " Niets is nog hetzelfde hierna."

We hadden ongelijk.

Binnen een paar weken was alles hetzelfde. De doden waren vergeten en de hele Amerikaanse bevolking was weer aan het winkelen, terug naar films en muziek, terug naar roddels over beroemdheden.

Vandaag geeft niemand om 9/11. Noem 9/11 in het hedendaagse gesprek en niemand wil erover praten. Geef iemand feiten, bewijzen en solide bewijzen van wat er die dag werkelijk is gebeurd en wie erachter zat, en de meeste mensen zullen letterlijk van je weglopen. Anderen zullen hun schouders ophalen en zeggen: "Kerel, dat was twintig jaar geleden. Laat het los." Alsof de gebeurtenissen van die dag helemaal niets te maken hebben met wat er nu gaande is en wat er de afgelopen twintig jaar is gebeurd.

De virushoax is niet anders. Probeer logica tegen mensen te praten. Probeer hun interesse te wekken in de miljoenen die gewond, kreupel en gedood zijn door de neppers en niemand zal op je reageren. Ze hebben geen interesse in het onderwerp. Ze willen Disneyland en Las Vegas bezoeken. Ze willen porno, Hollywood-films en Netflix kijken. Ze willen dat het leven weer 'normaal' wordt, zich nooit realiserend dat hun versie van normaal een leven is dat rechtstreeks naar de hel gaat.

Over een wake-up call gesproken. De afgelopen twee jaar waren de meest ontnuchterende van mijn leven. Ik weet nu waarom God de wereld vernietigde door een vloed; waarom hij vuur en zwavel liet regenen op de steden Sodom en Gomorra. De massa mensen heeft door hun gedrag laten zien dat ze de hemel niet verdienen.

Samen met de walging die ik voel, is er een openbaring gekomen dat ik absoluut niets gemeen heb met 99,99% van het hele menselijke ras. Het is alsof ik op een andere planeet leef; een andere wereld bewonen, een andere realiteit.

Gelooft u dat een crisis karakter onthult?

Hoe zou u het karakter van uw familie, vrienden en collega's in de afgelopen twee jaar beoordelen?

bron (Engels): https://henrymakow.com/2022/07/mike-stone-default-setting.html

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.16757666

File: 63faf0313a14726⋯.png (359.13 KB,662x551,662:551,Screenshot_from_2022_07_18….png)

saus: https://nitter.net/Marcel_Snappie/status/1549036219895803904

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.16758650

Ukraine Military Summary And Analysis 18-07-2022

Deze video behandelt de militaire situatie in Ukraine op maandag 18 juli 2022 (21:21 min)

https://youtu.be/NhM4oZXnMdc

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

628289 No.16758936

File: 16d9d8617fae3b2⋯.pdf (90.86 KB,De_Wereld_In_Gijzeling_dee….pdf)

De_Wereld_In_Gijzeling_deel_4_Het_Verraad_van_Oranje.pdf

De overige 4 delen zijn hier te downloaden:

https://vereniging.vrije-mens.org/nederland/downloads/category/11-de-wereld-in-gijzeling

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.16761186

File: 309adc198e8cd88⋯.jpg (292.09 KB,1080x1527,360:509,Dutch_Lions_Rise_Up_23_jul….jpg)

File: 2aa6f05f5490391⋯.jpg (116.28 KB,1024x576,16:9,23rd_july_dutch_farmers_in….jpg)

File: 462234588426141⋯.jpg (170.76 KB,1080x1080,1:1,July_23rd_Canada_Solidarit….jpg)

File: 5cb7b3e722d6390⋯.mp4 (7.6 MB,640x368,40:23,23rd_july_dutch_farmers_in….mp4)

>zaterdag 23 Juli 2022

Nederlandse boeren roepen boeren van de wereld op voor Dag van Internationale Demonstraties

In een video die aan populariteit wint en viraal gaat, roepen de makers de "Dutch Lions" op om "Nu In Opstand Te Komen" alvorens een compilatie van burgerrechtenbewegingen te tonen met onder meer Martin Luther King Jr. en Gandhi.

saus (Engels): https://thecountersignal.com/dutch-farmers-call-for-day-of-international-demonstrations/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.16762240

Aan de blauw-wit-rood haters

door Mark Jongeneel

Beste blauw-wit-rood haters,

De boeren voeren actie met blokkades, langzaamaanacties op de wegen of in brand gestoken hooibalen langs de rijksweg. De Nederlandse vlag wordt andersom opgehangen als symbool van de noodtoestand van de boerenbevolking. De meeste boeren en hun vele medestanders beperken zich tot een ludieke actie bijvoorbeeld door met stickers op de plaatsnaamborden de nieuwe staat Boerenlanden in gehele Alblasserwaard en Vijfherenlanden uit te roepen als teken van hun onvrede met het huidige wanbeleid van het kabinet.

Nee sommige politieke partijen lopen nu moord en brand te schreeuwen dat onze nationale driekleur wordt onteert door de boeren. Ik vraag me oprecht af of deze mensen last van een zonnesteek hebben. Zij begrijpen kennelijk niet wat onder de (boeren)bevolking leeft. Begrijp mij niet verkeerd de nationale driekleur heb ik ook hoog in het vaandel staan. Onze vlag wordt eerbiedig gebruikt in voor- en tegenspoed. Alleen zijn wij momenteel teruggeworpen in het rampjaar (1672). De regering is radeloos en het land reddeloos. Het volk is alleen nu niet redeloos en heeft wel een uitgesproken mening. Onder dit kabinet rent Nederland van crisis naar crisis: woningnood, personeel, energie, immigratie, toeslagenaffaire, Groninger gasschade, inflatie, stikstof- en klimaat. Deze crisissen zijn voor een groot deel het resultaat van onkunde van het kabinet zelf. Bij veel Nederlanders is een vertrouwenscrisis ontstaan jegens de overheid. De vlag onderste boven hangen heeft als betekenis dat dit land in nood is. Op zee geld het omkeren van de vlag als een bekend noodsignaal. Wat ik wel opmerkelijk vind is dat veel mensen nu een grote mond hebben over de Nederlandse vlag maar geen acht slaan als de Nederlandse vlag wordt vervangen door bijvoorbeeld de EU-vlag of door Oekraïense vlaggen op raadshuizen en stadshuizen.

Als deze vormen van protest niet mogen dan zeg je dus als politieke partij dat de boeren “ja en amen” moeten zeggen tegen dit belachelijke wanbeleid dat hun toekomst vernietigt. Deze politieke partijen steken hiermee de hoofden van de wanhopige boeren in een strop. Als ludiek demonstreren al niet meer mag dan vraag je juist om een revolutie. ChristenUnie leider Gert Jan Segers heeft reeds gewaarschuwd voor een burgeroorlog. Onderken dat er momenteel sprake is van een ernstig anti-overheidssentiment en handel hier ook naar. Geef de boeren en hun sympathisanten de ruimte om hun onvrede te uiten. Frustraties laten opkroppen loopt nooit goed af zoals de geschiedenis leert.

bron + comments: https://www.dagelijksestandaard.nl/opinie/aan-de-blauw-wit-rood-haters

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.16763557

File: cbe696ee8fe4b43⋯.png (298.53 KB,488x610,4:5,Revolution_What_People_Thi….png)

File: 6289656bdccc143⋯.png (543.42 KB,800x600,4:3,Revolution_Dammit_Offend_S….png)

File: 6bd777d3906e9f9⋯.jpg (306.77 KB,817x974,817:974,Revolution_Will_Not_Be_Tel….jpg)

https://nitter.net/WakeDuhFuhCup1

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.16764846

>>16758650

Ukraine Military Summary And Analysis 19-07-2022

Deze video behandelt de militaire situatie in Ukraine op dinsdag 19 juli 2022 (16:12 min)

https://youtu.be/D-Fh6JF7tQ4

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.16765030

File: d83870aade7fcdf⋯.jpg (115.39 KB,1024x576,16:9,canada_dutch_farmers_1024x….jpg)

File: 6ed2594facc6c40⋯.jpeg (185.61 KB,1007x826,1007:826,23rd_july_2022_Ontario_Go….jpeg)

#WeMoveAsOne: Canadezen plannen landelijke protesten om Nederlandse boeren te steunen

De meeste (zo niet alle) protesten worden georganiseerd door Freedom Fighters Canada , die de hashtag #WeMoveAsOne gebruiken om updates over het nieuwe boerenkonvooi te tweeten.

Wat betreft een korte lijst van slechts enkele van de steden waar demonstraties zullen plaatsvinden, hebben de organisatoren gezegd dat ze van plan zijn om door Ottawa, Toronto, Vaughan, Edmonton, Calgary, Grande Prairie, Red Deer, Lloydminister, Montreal, Winnipeg en Vancouver te rijden, dit is echt een landelijke demonstratie.

Bovendien wordt verwacht dat veel Freedom Convoy-truckers aanwezig zullen zijn, met halve finales, grote platforms en veel getoeter op de straten en snelwegen.

''Volgens de Western Standard circuleert er ook een poster die demonstranten aanmoedigt om tractoren en landbouwmachines mee te nemen en "Breng een vlag uit Nederland, ondersteboven op verzoek van de Nederlanders."

bron (Engels): https://thecountersignal.com/canadians-plan-nationwide-protests-to-support-dutch-farmers/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.16765086

File: 0281cf5d90388f7⋯.jpg (97.77 KB,1024x576,16:9,german_farmers_1_1024x576.jpg)

Duitse boeren gaan los om de Nederlanders te steunen

Een groot konvooi is gesignaleerd door Heede op weg naar de grens tussen Nederland en Duitsland, terwijl een andere groep tractoren langs snelwegviaducten demonstreert.

Zoals eerder gemeld door The Counter Signal, begonnen Duitse boeren solidariteit te tonen met Nederlandse boeren vrijwel direct toen de protesten begonnen, waarbij ze hebben samengewerkt met hun westerse neven bij het opzetten van grensblokkades.

bron (Engels): https://thecountersignal.com/german-farmers-go-all-out-to-support-the-dutch/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

2d9b48 No.16765256

File: 15c49ea38de4d5b⋯.jpg (135.89 KB,1024x674,512:337,FYD1H0DWAAEgDAX.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.16765333

File: 365458cf8e65fc2⋯.png (486.14 KB,592x592,1:1,Rutte_Globalist_Verrader.png)

File: 73b3946d85ba9c6⋯.png (482.65 KB,499x680,499:680,Rutte_Volksverraad_Dictatu….png)

File: 16e756588322dde⋯.jpg (115.71 KB,788x1024,197:256,NL_Suske_en_Wiske_Verraad_….jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.16767321

Breitbart News audio interview met Eva Vlaardingerbroek

Breitbart News Daily Podcast Ep. 179: Eva Vlaardingerbroek on the Plight of Dutch Farmers and the Global Fight for Freedom

(Eva Vlaardingerbroek over de benarde situatie van Nederlandse boeren en de wereldwijde strijd voor vrijheid)

saus: https://www.breitbart.com/podcast/2022/07/19/breitbart-news-daily-podcast-ep-179-eva-vlaardingerbroek-on-the-plight-of-dutch-farmers-and-the-global-fight-for-freedom/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.16767524

Nederlandse Melkveehouder Heeft Te Maken Met 95% Van Zijn Koeien

door Tyler Durden zondag, juli 17, 2022

Geschreven door Nathan Worcester via de Epoch Times

In Nederland is melkveehouder Martin Neppelenbroek aan het eind van de lijn.

Nieuwe milieuregels vereisen dat hij zijn veeaantallen met 95 procent snijdt. Hij denkt dat hij zijn familieboerderij moet verkopen.

"Ik kan geen boerderij runnen op 5 procent. Voor mij, het is voorbij en klaar met, " zei hij in een Juli 7 interview met de Epoch Times.

"Gezien de regels, kan ik het aan niemand verkopen. Niemand wil het kopen. Maar de overheid wil het kopen. En daarom hebben ze die regels, denk ik.”

Neppelenbroek maakte de opmerkingen tijdens een gesprek met Roman Balmakov, gastheer van "Facts Matter" op EpochTV, tijdens Balmakov ' s recente reis naar Nederland.

Neppelenbroek wees erop dat niet alle boeren verplicht zijn om zoveel van hun vee te verwijderen.

Mensen die verder wonen van gebieden die beschermd zijn in het kader van Natura 2000, een overeenkomst van de Europese Unie (EU) voor het behoud van soorten en habitats, kunnen meer vee bezitten.

Dat komt omdat de regelgeving van de Nederlandse overheid inzake de uitstoot van stikstofoxiden en ammoniak gekoppeld is aan de nabijheid van die beschermde gebieden.

Boeren, vrachtwagenchauffeurs en anderen in heel Nederland hebben landelijk geprotesteerd tegen die visie, mede onder impuls van een nationaal en gebiedsgebonden plan van 10 juni om de uitstoot van stikstof broeikasgassen te beperken.

Er hangt een zwaard van Damocles boven hen: de mogelijkheid van gedwongen inbeslagname van eigendommen door de overheid.

NOS Nieuws meldt dat Christianne van der Wal, minister van natuur en stikstofbeleid, het onteigenen van land van niet-coöperatieve boeren niet heeft uitgesloten.

Volgens een rapport van de buitenlandse Landbouwdienst van het Amerikaanse Ministerie van Landbouw heeft de Nederlandse regering gezegd dat haar aanpak betekent "er is geen toekomst voor alle [Nederlandse] boeren.”

Voor nu, Neppelenbroek ' s 70-acre-Plus eigendom is de thuisbasis van ongeveer 130 melkkoeien. Het is al een halve eeuw in zijn familie.

"Ik ben de tweede generatie", zei hij, en voegde eraan toe dat veel boerderijen in Nederland al veel langer in gezinnen wonen.

Nederland steekt ruim boven zijn gewicht in de landbouw. Het kleine kustland is een van ' s werelds top 10 voedselexporteurs.

"Als je niet veel ruimte hebt, moet je die zo effectief mogelijk gebruiken," zei Neppelenbroek.

"Het is een delta, en het klimaat is niet te warm, niet te koud. Het is een ideale plek om te groeien.”

Koeien, erkend door Neppelenbroek, produceren veel ammoniak door hun lichaamsafval.

Link naar meer bij de bron:

https://www.zerohedge.com/geopolitical/dutch-dairy-farmer-faces-having-cull-95-percent-his-cows

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.16769660

Fraude bij Tweede Kamerverkiezingen bewezen, rechter neemt zelfs het woord ‘ondemocratisch’ in de mond

Vier mensen hebben voor de rechtbank in Amsterdam aangetoond dat hun stem niet is meegeteld tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021.

Zowel de Kiesraad als de rechtbank Amsterdam erkent dat het mis is gegaan bij het tellen van de stemmen en de rechter nam zelfs het woord ‘ondemocratisch’ in de mond, schrijft De Andere Krant.

Toch volgt er geen actie. De Kiesraad stelt dat ‘het getalsmatig niet erg genoeg is’ en de rechter zegt dat ‘zij niet bevoegd is om te oordelen’.

saus: https://www.ninefornews.nl/fraude-bij-tweede-kamerverkiezingen-bewezen-rechter-neemt-zelfs-het-woord-ondemocratisch-in-de-mond/

link naar het artikel in De Andere Krant: https://deanderekrant.nl/nieuws/verkiezingsfraude-bewezen-kiesraad-en-rechtbank-erkennen-fouten-maar-ondernemen-geen-actie-2022-07-03

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.16770942

Clandestine's Nieuwsbrief:

Waarom de globalisten doodsbang zijn voor de relaties van Trump met BRICS-leiders

Begint het nu duidelijk te worden waarom links de propagandacampagne begon rond 2014-2015 via de Russia Narrative? Waarom bestempelen ze alles wat ze niet leuk vinden als "Russische desinformatie"?

De Deep State wist dat deze dag zou komen. Ze wisten dat Poetin op de hoogte was van hun kwaadaardige activiteiten in Oekraïne. Rusland was er getuige van dat de VS hun macht gebruikten om Oekraïne over te nemen via Color Revolution in 2014, en massale onrust en burgeroorlog veroorzaken die tot op de dag van vandaag voortduurt. De Deep State wist dat als een buitenstaander als Trump aantrad, de beschuldigingen van Rusland uiteindelijk aan het licht zouden komen en hun misdaden tegen de menselijkheid aan het licht zouden komen.

(NL vertaling via Google Translate) : https://bioclandestine-substack-com.translate.goog/p/why-the-globalists-are-terrified?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=wapp

(Engels): https://bioclandestine.substack.com/p/why-the-globalists-are-terrified

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

066b58 No.16776322

File: 2cf04d3bda36438⋯.jpg (216.61 KB,666x784,333:392,clown.jpg)

TONG VERLOREN???

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.16776323

File: 85b1c01707c3791⋯.jpg (947.94 KB,1600x1200,4:3,Yoda_Stop_What_Is_Coming_N….jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.16777005

File: ec830b0170b03b0⋯.jpg (87.7 KB,1080x720,3:2,NL_In_Nood.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

2d9b48 No.16781724

File: b88582dac3d3b53⋯.jpg (35.94 KB,391x404,391:404,FYSbc1_X0AAxib_.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

2d9b48 No.16781772

File: 34b939eebf953be⋯.png (524.52 KB,598x721,598:721,Screenshot_2022_07_22_at_1….png)

File: 6608555e3e98832⋯.jpg (104.31 KB,680x680,1:1,FYSjP7wX0AAIpKU.jpg)

https://twitter.com/Defensie/status/1550133752017219587

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.16782456

File: d913fd74c0c2bc3⋯.png (454.06 KB,518x606,259:303,d913fd74c0c2bc3e20e599b527….png)

>>16781772

Red de planeet. Rijd in een auto met een verbrandingsmotor.

Voltooide Pijpleiding

Lithiummijn voor uw elektrische auto

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.16786872

File: 9a4e7ed46a496be⋯.jpg (69.35 KB,494x680,247:340,Schwab_Infiltrate_Gov_23_j….jpg)

File: 6325f031b3e7644⋯.jpg (171.97 KB,692x856,173:214,Klaus_Schwab_Mein_Reset.jpg)

File: c9c61e87ebc8421⋯.png (325.99 KB,474x561,158:187,Schwab_Own_Nothing_Execute….png)

File: 7bd300babfad813⋯.jpg (182.11 KB,1125x614,1125:614,Schwab_0_Euro_Nexit.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.16788677

File: e4c66ca14f07137⋯.mp4 (3.4 MB,640x360,16:9,23rd_july_2022_AMsterdam.mp4)

File: 943657e4826b2d7⋯.jpg (133.34 KB,980x649,980:649,Gen_Flynn_Keep_Up_The_Good….jpg)

23 juli 2022 - Dam - Amsterdam

Video boodschap van Generaal Flynn

#WeStandAsOne

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.16788919

File: 5042aee739648c1⋯.mp4 (3.57 MB,430x270,43:27,23rd_july_2022_AMsterdam_G….mp4)

File: 170f45c499501d2⋯.png (1.24 MB,1200x558,200:93,We_Stand_With_Gen_Flynn.png)

>>16788677

Video Boodschap van Generaal Flynn aan het Nederlandse volk

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.16788951

File: 0afa92cebc8bc96⋯.jpg (70.22 KB,1400x900,14:9,Roger_Stone_Tweet_Gen_Flyn….jpg)

File: 6dc4e9f706e5731⋯.png (1.72 MB,2052x1260,57:35,vaasje_van_rutte.png)

File: 56bd108f08105ae⋯.jpg (191.43 KB,1242x698,621:349,Gen_Flynn_We_Fight_wwg1wga.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.16789724

File: 1b113839d8011cc⋯.jpg (106.36 KB,1024x576,16:9,canada_dutch_farmers_3_102….jpg)

23 juli 2022

Canadezen organiseren landelijke protesten om Nederlandse boeren te steunen

Vandaag zijn Canadese vrachtwagenchauffeurs en boeren de weg opgegaan om landelijke protesten en slow-rolls te organiseren om Nederlandse boeren te steunen in hun strijd tegen het Nederlandse uitsterfbeleid.

Zaterdagochtend vroeg werden Canadese boeren en vrachtwagenchauffeurs gespot op parkeerterreinen in Niagara, Ottawa en Hamilton die met Nederlandse en Canadese vlaggen zwaaiden om solidariteit met Nederlandse boeren te tonen.

Tegelijkertijd volgt journalist Andy Lee een enorm konvooi van boeren en vrachtwagenchauffeurs van Red Deer, Alberta, naar Edmonton en Calgary.

“Nederland, we zijn er weer voor jullie, zoals we 80 jaar geleden waren”, zei een spreker van Freedom Fighters Canada tijdens een bijeenkomst.

Zoals eerder gemeld door The Counter Signal, worden de meeste (zo niet alle) protesten georganiseerd door Freedom Fighters Canada , die de hashtag #WeMoveAsOne gebruiken om updates over het nieuwe boerenkonvooi te tweeten.

Wat betreft een korte lijst van slechts enkele van de steden die demonstraties zien, hebben de organisatoren gezegd dat ze van plan zijn om door Ottawa, Toronto, Vaughan, Edmonton, Calgary, Grande Prairie, Red Deer, Lloydminister, Montreal, Winnipeg en Vancouver te rijden, om dit echt een landelijke demonstratie te maken.

Boeren en vrachtwagenchauffeurs zijn ook van plan om slow-rolls van stad naar stad te doen, waardoor het toepassingsgebied verder wordt uitgebreid.

(Nederlandse vertaling via Google Translate): https://thecountersignal-com.translate.goog/canadians-stage-nationwide-protests-to-support-dutch-farmers/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp

Bron (Engels): https://thecountersignal.com/canadians-stage-nationwide-protests-to-support-dutch-farmers/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.16789748

File: 42d23b120c33919⋯.png (368.12 KB,600x400,3:2,42d23b120c3391931f9a898cba….png)

File: 92cd26fdeb3c19e⋯.png (545.45 KB,600x450,4:3,92cd26fdeb3c19e0c82d287ae9….png)

File: e63afe16a70397a⋯.png (559.32 KB,600x450,4:3,e63afe16a70397a9b1ba1baacc….png)

>>16789724

Canada # 35 >>16789138

Canadese konvooien trekken uit solidariteit met Nederlandse boeren

Meerdere konvooi protesten op gang gebracht in Canada op 23 juli in solidariteit met boeren in Nederland en een aantal andere Europese landen die hebben geprotesteerd tegen het klimaat beleid in de afgelopen maanden, zeggen dat de maatregelen bedreigen hun levensonderhoud.

Konvooien uit het Great Toronto gebied verzamelen zich in Vaughan, Ont. op 23 juli 2022, ter ondersteuning van boeren in Nederland die protesteren tegen het klimaatveranderingsbeleid van de regering. (Annika Wang / The Epoch Times)

Voertuigen verzamelden zich in het Kanata gebied rond Ottawa om deel te nemen aan een konvooi protest in solidariteit met Nederlandse boeren demonstreren tegen het klimaat beleid van de overheid, op 23 juli 2022. (Annie Wu / De Epoch Times)

De vlag van Alberta wordt gezien op een vrachtwagen die deelneemt aan een konvooi protest op 23 juli 2022. Dit is een van de tientallen konvooien die door het hele land zijn uitgerold om boeren in Nederland en andere Europese landen te steunen die protesteren tegen het klimaatveranderingsbeleid waarvan zij zeggen dat het de bestaansmiddelen van boeren zal schaden. (Cai Wei / De Tijdperken)

Rond het middaguur kwamen konvooien van voertuigen en supporters samen in Vaughan om een groter konvooi te vormen. De konvooien kwamen uit tientallen regio ' s waaronder Londen, Toronto, Niagara en Kingston, onder anderen, met een aantal "langzaam rollende" naar het rendez-vous punt.

Konvooien hebben zich ook gevormd in verschillende andere steden in Canada, waaronder Calgary, Edmonton, Ottawa en Vancouver.

"We zijn hier als trotse patriot Canadezen die de Nederlandse boeren steunen in hun protesten in Nederland," zei Kyle Norbury, een elektricien uit Edmonton, die zegt dat hij al vijf maanden in Ottawa is om te protesteren tegen covid-19 mandaten, op de plek waar het konvooi zich vormde in het Ottawa-gebied.

"Het is belangrijk dat Canadezen een standpunt innemen voor vrijheden voordat ze weg zijn. We zien allemaal dat de overheid nu over de hele wereld gaat, en het is belangrijk dat iedereen Verenigd is voordat het te laat is. Onze vrijheden verdwijnen op dit moment langzaam.”

Kyle Norbury, een elektricien uit Edmonton, die al vijf maanden in Ottawa is om te protesteren tegen covid-19 mandaten, op de locatie in het Ottawa gebied waar protestkonvooi voertuigen eerder waren verzameld voordat ze de weg opgingen in solidariteit met Nederlandse boeren die protesteerden tegen het klimaatveranderingsbeleid van hun regering, op 23 juli 2022. (Annie Wu / De Epoch Times)

Epoch Tijden Foto

Een protestkonvooi in het Kanata-gebied rond Ottawa in solidariteit met Nederlandse boeren die demonstreren tegen het klimaatbeleid van de overheid, op 23 juli 2022. (Annie Wu / De Epoch Times)

Een flyer gemaakt door een demonstrant met betrekking tot de gebeurtenissen van 23 juli zegt: "boeren in Nederland, Spanje, Duitsland, Italië en Polen protesteren vanwege hun verontwaardiging over nieuwe overheidsvoorschriften die hen zullen dwingen om hun stikstofmeststoffenverbindingen en ammoniakemissies te verminderen, wat leidt tot een verminderd aantal van hun vee en gewassen, waardoor uiteindelijk faillissement in familiebedrijven wordt veroorzaakt.”

Het voegt eraan toe: "veel boeren in Canada zijn zich al bewust van dit verwoestende beleid dat op hun levensonderhoud dreigt en protesteren deze zaterdag in het hele land.”

Vervolg bij de bron (Engels)

https://www.theepochtimes.com/canadian-convoys-hit-the-road-in-solidarity-with-dutch-farmers_4616442.html

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.16790774

File: e5b7a049e2f0e48⋯.png (351.5 KB,596x545,596:545,e5b7a049e2f0e487356eff407e….png)

General Research #21180 >>16790280

https://twitter.com/RealMacReport/status/1550963528575729665

Real Mac Report

@RealMacReport

Canadezen zingen: "geen boeren, geen voedsel!"voor het Nederlands consulaat ter ondersteuning van Nederlandse boeren.

5:58 PM · Jul 23, 2022·Twitter for Android

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

2d9b48 No.16791178

File: 67a38fc5cd3c0f5⋯.jpg (111.04 KB,1170x1138,585:569,FYYL4oDXgAI4cmp.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

2d9b48 No.16795056

File: e1033ae8b0c8cdf⋯.jpg (257.25 KB,1638x2048,819:1024,FYbEVzfWYAQ0ow8.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

2d9b48 No.16795067

File: 2af9a2af8ce31e6⋯.jpg (92.58 KB,680x500,34:25,FYSCVuUWIAEp5ez.jpg)

File: d09dc9b75029734⋯.jpg (97.64 KB,640x425,128:85,FYSCV3AXEAEihct.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.16795742

File: b6df40d44293838⋯.mp4 (1.4 MB,840x468,70:39,23rd_july_Trump_support_Du….mp4)

President Trump: "We stand with the peaceful Dutch farmers who are bravely fighting for their freedom"

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.16795784

File: 7de00ea4f075ae7⋯.png (604.49 KB,995x1200,199:240,Trump_I_m_Just_In_The_Way_….png)

File: 7761532bc6ea824⋯.png (868.61 KB,683x681,683:681,Trump_I_Will_Fight_For_You….png)

File: f3b6dc7f6e75302⋯.jpg (48.32 KB,500x738,250:369,Trump_Humanity.jpg)

File: 8cbd7dece8826a0⋯.png (575.17 KB,841x473,841:473,Trump_When_He_Fights_He_Fi….png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.16796412

File: f0af586f719c64c⋯.jpg (229.6 KB,1500x1058,750:529,Bob_Moran_Cartoon_july_202….jpg)

File: bcbab7d984ac825⋯.jpg (135.86 KB,1200x675,16:9,GreatAwakening_Difficult_T….jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.16796856

File: a7e350bb5b83eb4⋯.mp4 (4.92 MB,636x360,53:30,23rd_july_Pepijn_van_Houwe….mp4)

Pepijn van Houwelingen op de Dam:

''Er is geen “Covidcrisis”.

Er is geen “klimaatcrisis”.

Er is geen “stikstofcrisis”. ''

#FVD

bron: https://twitter.com/PvanHouwelingen/status/1550889161179025409

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.16796987

Ukraine Military Summary And Analysis 24-07-2022

Deze video behandelt de militaire situatie in Ukraine op zondag 24 juli 2022 (20:29 min)

https://youtu.be/dkIxdUEy7cQ

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.16797338

>>16788919

NineForNews: Oud-generaal Michael Flynn spreekt Nederland toe: ‘De hele wereld staat achter de boeren’

Zaterdag hebben vele duizenden mensen in Amsterdam meegedaan aan een protest als steunbetuiging aan onder meer boeren en truckers. Ze verzamelden zich op de Dam en liepen vervolgens een ronde door de stad.

Tijdens het protest werd een videoboodschap getoond van de Amerikaanse ex-generaal Michael Flynn, die steun uitsprak aan de Nederlandse boeren. “We staan schouder aan schouder met jullie. De wereld staat achter de boeren. Jullie strijd is onze strijd,” zei Flynn, die iedereen opriep om op social media Nederlandse vlaggen te plaatsen.

Bron: https://www.ninefornews.nl/oud-generaal-michael-flynn-spreekt-nederland-toe-de-hele-wereld-staat-achter-de-boeren/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

8d2ddd No.16798322

File: cce17d482c0b244⋯.png (1.22 MB,787x1585,787:1585,ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

2d9b48 No.16798962

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Flashback to 2016

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.16799460

Canada #35 >>16795508

De UNHABBEDDEN worden # gerechtvaardigd | " If Covid was a battlefield it would still be warm with the bodies of the unvacinated..."

24 juli 2022

Een opiniestuk van een gevaccineerde Australische schrijver, dat even relevant is in NZ:

Als Covid een slagveld was, zou het nog warm zijn met de lichamen van de onbevaccineerden. Gelukkig nemen de mandaten af en struikelen beide kanten van de oorlog terug naar het nieuwe normaal.

De niet-gevaccineerden zijn de helden van de laatste twee jaar, omdat ze ons allemaal in staat stelden een controlegroep te hebben in het grote experiment en de tekortkomingen van de covid-vaccins benadrukken.

De niet-gevaccineerden dragen veel strijdlittekens en verwondingen omdat zij de mensen zijn die we mentaal probeerden te breken, maar niemand wil praten over wat we hen hebben aangedaan en wat zij "de wetenschap" hebben gedwongen te onthullen.

We wisten dat de afnemende immuniteit van de volledig gevaccineerde hetzelfde risicoprofiel had als anderen binnen de samenleving als de minderheid van de niet-gevaccineerde, maar we markeerden hen voor speciale vervolging.

Zie je, we zeiden dat ze niet "het juiste hadden gedaan voor het grotere goed" door hun lichamen en medische autonomie over te dragen aan de staat.

Veel van de zogenaamde gezondheidsexperts en politieke leiders in Australië gaven toe dat het doel was om het leven bijna onleefbaar te maken voor de niet-gevaccineerden, wat vele malen werd vermenigvuldigd door de collectieve menigte, met de strijd genomen in werkplekken, vriendschappen, en familiebijeenkomsten.

Vandaag de dag is de harde waarheid dat niets daarvan gerechtvaardigd was omdat we een snelle sprong namen van gerechtigheid naar absolute wreedheid. We kunnen de schuld op onze leiders en gezondheidsdeskundigen leggen voor de push, maar elk individu in de samenleving moet verantwoordelijk worden gehouden voor het stappen in de goed uitgewerkte val.

We deden dit ondanks het feit dat we heel goed wisten dat principiële oppositie onbetaalbaar is als het gaat om wat er in ons lichaam gaat en we lieten ons misleiden door te geloven dat een nieuwe ineffectieve lockdown de schuld zou zijn van de niet-gevaccineerde en niet de schuld van het giftige beleid van ineffectieve vaccins.

We hebben met plezier de niet-gevaccineerden tot zondebok gemaakt, want na maanden van gemanipuleerde blokkades door politieke leiders verblind door macht, voelde het goed om iemand de schuld te geven en op de brandstapel te branden.

We geloofden dat we logica, liefde en waarheid aan onze kant hadden, dus het was gemakkelijk om de dood toe te wensen aan de ongevaccineerden.

Degenen onder ons die de niet-conformisten belachelijk maakten en bespotten deden het omdat we beschaamd waren door hun moed en principes en niet dachten dat de ongevaccineerde het ononderbroken zouden overleven en we maakten van de holdouts bokszakken. Lambie, Carr, Chant, Andrews, McGowan, Gunner, en de andere cast van honderden in prominente rollen moeten ter verantwoording worden geroepen voor het belasteren van de niet-gevaccineerde in het openbaar en het aanwakkeren van boze sociale media mobs.

De mobs, de maskernazi' s en de vaccin discipelen zijn in verlegenheid gebracht door "te wedden tegen" de niet-gevaccineerden omdat mandaten alleen de macht hadden die wij hen gaven.

het was niet de naleving die de overheersing beëindigde door grote farmaceutische bedrijven, Bill Gates en zijn vele organisaties, en het World Economic Forum... het was dankzij de mensen die we probeerden in verlegenheid te brengen, belachelijk te maken, te bespotten en neer te halen.

We moeten allemaal proberen om wat innerlijke dankbaarheid te vinden voor de ongevaccineerde als we het aas Namen door hen te haten omdat hun doorzettingsvermogen en moed ons de tijd gaven om te zien dat we verkeerd waren.

Dus als mandaten ooit terugkeren voor Covid of een andere ziekte of virus, zullen hopelijk meer van ons wakker zijn en het toenemende autoritarisme zien dat zich geen zorgen maakt over ons welzijn en meer over macht en controle. De oorlog tegen de niet-gevaccineerden is verloren gegaan en daar moeten we allemaal dankbaar voor zijn.”

https://breaking-news.ca/the-unjabbed-will-be-vindicated-if-covid-was-a-battlefield-it-would-still-be-warm-with-the-bodies-of-the-unvaccinated/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.16804096

File: 7b30f8fdfd8ee84⋯.jpeg (288.55 KB,2048x2048,1:1,COVID_Fully_Vaccinated_Bo….jpeg)

File: 0af69717534f136⋯.png (266.95 KB,713x613,713:613,COVID_Vaccines_AIDS_harmfu….png)

File: f941bca7a915ad8⋯.jpg (95.86 KB,540x705,36:47,COVID_hoax_100pct_risk.jpg)

File: b39d6f4c4bc7a0b⋯.png (456.35 KB,479x640,479:640,Covid_Vaccine_Zombies_John….png)

File: d8ac41990f76e7f⋯.jpg (216.78 KB,590x657,590:657,COVID_Cheers_to_the_legend….jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.16827357

-Bart Verschoor- Onafhankelijkheidsdag

Vandaag is het 441 jaar geleden dat het Plakkaat van Verlatinghe werd ondertekend. We weekten ons los van de Spaanse hegemonie onder Filips II, de zoon van Keizer Karel V die zijn oorlogen in Europa financierde met het geld dat de Nederlanders moesten ophoesten.

Onze onafhankelijkheidsverklaring zou het startsein worden van onze roemruchte Gouden Eeuw.

Het Plakkaat van Verlatinghe is een historisch brondocument: het was de eerste in zijn soort en werd de inspiratie voor o.a. de Amerikaanse Declaration of Independence. Toch is 26 juli geen nationale feestdag. Wij moeten het doen met de verjaardag van de koning. Dat is gek, maar niet verrassend. Onze onafhankelijkheid is een onwelgevallig historisch feit dat de legitimiteit van de EU op losse schroeven zet.

artikel: https://www.dagelijksestandaard.nl/binnenland/bart-verschoor-onafhankelijkheidsdag

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.16838040

Het is niet erg moeilijk om te zien wat te verwijderen wanneer de berichten van de spammers zijn in het Engels

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.16838081

>>16838040

( bericht van de Board Owner op QResearch General #21214 ):

GLOBAL ANNOUNCEMENT

BAKERS & ANONS – What to do if about sudden BOT attacks

1. Post report to BO/BVs saying there's an attack, pls lock down Meta.

2. Baker: bake 2-3 diversionary bread with the phrase SPAM ATTACK in CAPS.

3. Then bake a real bread with a real title. May be good to include "Anons post here" too.

4. If all else fails, direct anons to https://endchan.gg/qrbunker/catalog.html to continue posting until attack abates. Notables baked there are picked up by qresear.ch.

saus: https://8kun.top/qresearch/res/16836958.html#q16837960

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.16842090

File: 839eaa12d53aa19⋯.jpeg (136.03 KB,1280x960,4:3,NL_BoerenProtest_Enige_Gr….jpeg)

Boerenhelden gaan los: blokkeren snelwegen met zand, modder en mest

Zo, de boerenhelden die zich verzetten tegen de aankomende onteigeningen uit naam van 'stikstof,' hebben er vandaag nog een schepje bovenop gedaan. Letterlijk. Ze zijn namelijk naar allerlei verschillende snelwegen gegaan, waar ze de boel vervolgens geblokkeerd hebben met modder, zand, en mest.

Saus/Meer: https://www.dagelijksestandaard.nl/politiek/filmpje-boerenhelden-gaan-los-blokkeren-snelwegen-met-zand-modder-en-mest

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.16842243

>>16842090

Rijkswaterstaat en politie willen dat boeren ophouden met hun acties

Rijkswaterstaat en de politie hebben de boeren opgeroepen hun acties vandaag te staken. Dit met het excuus dat de acties te "gevaarlijk" zouden zijn, hoewel er behalve één klein ongelukje waarbij er niet eens iemand gewond raakte niets gebeurd is. Je gaat bijna denken dat de autoriteiten niet blij zijn met demonstraties tegen het beleid van eerdergenoemde autoriteiten he?

Ongelooflijk genoeg bekritiseert Caroline van der Plas (BBB) de acties óók. "Ik sta achter demonstraties zolang ze binnen de kaders van de wet vallen," zegt zij. "Dus langs de snelweg staan is geen probleem. Maar als er mest op de weg gestort wordt en er bermen in de fik gestoken worden, dan komt de veiligheid van anderen in het geding en roep ik op: stop daarmee."

Saus/Meer: https://www.dagelijksestandaard.nl/binnenland/lol-schokkend-ahem-rijkswaterstaat-en-politie-willen-dat-boeren-ophouden-met-hun-acties

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.16843519

>>16838081

GLOBAL ANNOUNCEMENT

BAKERS & ANONS-wat te doen bij plotselinge BOTAANVALLEN

1. Bericht aan BO/Bv zeggen dat er een aanval, pls lockdown Meta.

2. Baker: bak 2-3 afleidingsbrood met de zin SPAM aanval in CAPS.

3. Bak dan een echt brood met een echte titel. Het kan goed zijn om ook "Anons post here" op te nemen.

4. Als al het andere mislukt, direct anons naar https://endchan.gg/qrbunker/catalog.html doorgaan met posten tot de aanval afneemt. Notables gebakken er worden opgehaald door resear.ch.

said: https://8kun.top / qresearch / res / 16836958.html#q16837960

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.16929314

File: 218cd9a1177a142⋯.png (460.92 KB,525x525,1:1,218cd9a1177a1420faf6499d5b….png)

De spammers proberen nog steeds aan te vallen. Om hun inspanningen te dwarsbomen zal elke post een captcha nodig hebben

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.16929345

File: 9e5f8ece8a212c1⋯.jpg (212.39 KB,1080x1080,1:1,_NederlandVechtTerug.jpg)

NineForNews: Overal steunen Nederlanders de boerenacties: ‘Dit raakt ons uiteindelijk allemaal’

Overal steunen Nederlanders het boerenprotest. “De boeren verdienen al onze steun: wanneer zij worden onteigend, is dat een begin van onteigening van privé-eigendom op grote schaal (al mogelijk via de pas aangenomen wet verplaatsing bevolking). Dit raakt ons uiteindelijk allemaal,” reageert rechtsfilosoof Raisa Blommestijn.

Bron: https://www.ninefornews.nl/overal-steunen-nederlanders-de-boerenacties-dit-raakt-ons-uiteindelijk-allemaal/

hasjtag #NederlandVechtTerug

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.16929382

The Counter Signal: Mark Rutte noemt boerenprotesten 'klein' en 'onacceptabel'

Regelrecht overgenomen uit het boekje van mede-WEF-kameraad Justin Trudeau, heeft de Nederlandse premier Mark Rutte besloten om de landelijke boerenprotesten te bestempelen als 'klein' en 'onaanvaardbaar'.

Simpel gezegd, Rutte kan niet meer om de boeren heen. Hij moet direct reageren en heeft ervoor gekozen om het precaire pad van de Canadese premier Justin Trudeau te bewandelen: hij stoot door en belastert demonstranten.

Bron (Engels): https://thecountersignal.com/rutte-calls-farmer-protests-small-and-unacceptable/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.16929474

File: ec89b076d54e1a9⋯.png (164.41 KB,477x269,477:269,Bilderberg_COVID19.png)

WikiSpooks: COVID19 Perpetrators Bilderberg

Lijst van meer dan 150 Bilderbergers die betrokken zijn bij het COVID19 schandaal

Saus: https://wikispooks.com/wiki/COVID-19/Perpetrators/Bilderberg

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.16929598

Wereldwijde verzetsbeweging gelanceerd om terug te slaan tegen WHO en World Economic Forum

Er is een nieuw wereldwijd netwerk gelanceerd dat moet terugslaan tegen globalistische organisaties zoals het World Economic Forum (WEF) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het wordt gesteund door onder andere Europarlementslid Christine Anderson.

Deze globalistische organisaties zijn verantwoordelijk voor het afbrokkelen van onze democratieën, de stijgende prijzen en het klimaatbeleid dat onze economie verwoest en boeren richting faillissement drijft, stelt Anderson.

Ze zegt dat het tijd is voor een wereldwijde gebeurtenis die niet kan worden genegeerd. Het gaat daarbij om een wereldwijde staking, waarbij eventueel een konvooi de hoofdstad kan bezetten, en een permanente boycot van globalistische corporaties en hun producten.

Verder Lezen / Bron: https://www.ninefornews.nl/wereldwijde-verzetsbeweging-gelanceerd-om-terug-te-slaan-tegen-who-en-world-economic-forum/

De website van de globale walkout actie:

Een verenigd, wereldwijd evenement en konvooi naar uw hoofdstad.

Niet-gekozen bureaucratieën zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Wereld Economisch Forum (WEF) zouden niet de macht moeten hebben om het beleid in onze landen te dicteren.

Laten we ze een duidelijke boodschap sturen die ze niet kunnen negeren.

Het is tijd voor regeringen over de hele wereld om te overwegen deze 'globalistische' organisaties te vervangen en te verlaten.

Hoe werkt de Global Walkout?

Een wereldwijde WALK OUT uit de samenleving waarin ze ons tot slaaf proberen te maken, inclusief een optioneel konvooi om je hoofdstad te bezetten. De lengte van de staking hangt af van het momentum dat in elk land is opgebouwd.

We zullen de uitloopdata pas aankondigen als we wereldwijd genoeg toezeggingen hebben.

Als je niet kunt deelnemen aan het konvooi, is dat prima. Je kunt je er nog steeds toe verbinden om zo lang mogelijk weg te lopen.

U kunt een of meer van deze opties kiezen bij het toezeggen;

Stop met werken en ga op vakantie.

Loop je kinderen van school.

Loop weg van het uitgeven van geld aan bedrijven die globalisme ondersteunen.

Loop weg van het consumeren van mainstream media of streamingkanalen.

Konvooi naar uw hoofdstad op de geplande data (nog niet aangekondigd).

Bron (Engels): https://reignitefreedom.com/walkout-details/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.16934157

File: 40dbe5330124425⋯.png (390.26 KB,526x526,1:1,Conspiracy_Theorist_Truth.png)

File: df74bcdf6f523f5⋯.jpeg (98.55 KB,1010x1024,505:512,Conspiracy_Theories_Comin….jpeg)

Deze boer uit Twente is wakker: ‘Stukje bij beetje komen al die complottheorieën uit’

Op de vraag of er sprake is van een verborgen agenda antwoordde hij: “Honderd procent. Ik heb er nooit in willen geloven – ook die complottheorieën die je soms hoort – maar steeds weer, stukje bij beetje komen al die complottheorieën uit.”

saus + comments: https://www.ninefornews.nl/deze-boer-uit-twente-is-wakker-stukje-bij-beetje-komen-al-die-complottheorieen-uit/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.16935327

File: f0af586f719c64c⋯.jpg (229.6 KB,1500x1058,750:529,f0af586f719c64c7f26f333277….jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.16939132

FrontNieuws: De NAVO brandstichterchef Jens Stoltenberg wil dat de Westerse burgers betalen voor een Oekraïense brand die hij hielp aansteken

De secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, nam het onlangs op zich om de leden van het Europees Parlement de les te lezen over de noodzaak om “de prijs te betalen” die nodig is om Oekraïne in staat te houden te functioneren en te vechten in zijn voortdurende conflict met Rusland. Wat hij niet toegaf, was de grote rol die hij zelf gespeeld heeft in het tot stand brengen van dit conflict, schrijft Scott Ritter.

Bron: https://www.frontnieuws.com/de-navo-brandstichterchef-jens-stoltenberg-wil-dat-de-westerse-burgers-betalen-voor-een-oekraiense-brand-die-hij-hielp-aansteken/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.16940452

Experts: World Economic Forum zit achter wereldwijde ‘oorlog tegen boeren’

De aanval op boeren in onder meer Nederland, de Verenigde Staten en Sri Lanka kan worden gelinkt aan Agenda 2030 van de Verenigde Naties, meer specifiek de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, en het World Economic Forum. Dat hebben meerdere experts tegen de krant The Epoch Times gezegd.

Experts die de krant heeft geïnterviewd, zeggen dat enkele van ’s werelds rijkste en machtigste zakenmagnaten samenwerken met communisten in China en elders om te proberen de macht over ons voedsel te centraliseren en onafhankelijke boeren te verpletteren.

Ze drukken deze agenda niet door om de planeet te redden, zoals ze beweren, maar om meer controle te krijgen over mensen,” zei Craig Rucker, voorzitter van de Committee for a Constructive Tomorrow (CFACT) tegen The Epoch Times.

De zogeheten Food Innovation Hubs van het WEF moeten een belangrijk onderdeel vormen van de wereldwijde transformatie. Afgelopen jaar kondigde premier Rutte tijdens de Davos Agenda Week van het WEF aan dat in Nederland een Global Coordinating Secretariat voor de Food Innovation Hubs gevestigd zal worden. Die bevindt zich sinds half mei op Wageningen Campus.

Dit secretariaat zal alle andere Food Innovation Hubs met elkaar verbinden, aldus Rutte.

Voorzitter Tom DeWeese van het American Policy Center waarschuwde dat de oorlog tegen boeren onderdeel is van een bredere agenda om vrijheden af te pakken. Hij zei dat de VN, het WEF en grote bedrijven als BlackRock en Vanguard samenwerken om de macht over ons voedsel te krijgen.

Bron: https://www.ninefornews.nl/experts-world-economic-forum-zit-achter-wereldwijde-oorlog-tegen-boeren/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.16942648

File: abce23354915d03⋯.png (236.79 KB,741x526,741:526,Screenshot_TW.png)

File: 62231f2e4e433de⋯.jpg (700.84 KB,1536x2048,3:4,Boer_Snippert.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

dbdb79 No.16944525

het woord revolutie is opeens zightbaar geworden

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

dbdb79 No.16944526

het woord revolutie is opeens zightbaar geworden

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.16948075

File: 8a74997393aea38⋯.jpg (123.36 KB,433x650,433:650,Pim_Fortuyn_Posterized_REV….jpg)

>>16944526

>>16763557

https://nitter.nl/search?q=%23REVOLUTIE

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

dbdb79 No.16948722

Ukraine is uitgewerkt nu het laatste stuk ammomutie teiwan, om de chineese banken te redden en dus de chineese commustice partij

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

f57084 No.16949530

VN verklaart oorlog aan ‘gevaarlijke’ complottheorieën: ‘Wereld wordt niet heimelijk gerund door elite’

Unesco zegt zich ernstig zorgen te maken over de toename van ‘desinformatie’ en ‘complottheorieën’. “Complottheorieën kunnen gevaarlijk zijn,” waarschuwt het VN-agentschap. “Vaak negeren ze wetenschappelijk bewijs en polariseren ze de samenleving met ernstige gevolgen. Dit moet stoppen.”

De directeur-generaal van Unesco stelt dat complottheorieën ‘schade kunnen toebrengen aan mensen, aan hun gezondheid’. “Ze versterken misvattingen over de pandemie, en versterken stereotypen die geweld en gewelddadige, extremistische ideologieën kunnen aanwakkeren,” aldus Audrey Azoulay.

Het VN-agentschap heeft een heuse campagne gelanceerd die mensen moet helpen om complottheorieën te herkennen, debunken en te melden (!) om te voorkomen dat ze zich verder verspreiden.

Deze campagne wordt uitgevoerd in samenwerking met de Europese Commissie, Twitter en het World Jewish Congress. De VN heeft een toolkit gemaakt om eenieder te ‘debunken’ die ook maar durft te beweren dat overheden niet eerlijk en transparant zijn.

De VN waarschuwt ook dat George Soros, de Rothschilds en Israël niet gelinkt moeten worden aan ‘vermeende complotten’.

Wereldgebeurtenissen ‘worden niet in het geheim achter de schermen gemanipuleerd door machtige spelers met kwade bedoelingen’, beweert de VN.

Als je een complotdenker tegen het lijf loopt, mag je volgens het VN-agentschap onder geen beding in discussie gaan. De complotdenker zal namelijk zeggen ‘dat jij onderdeel bent van het complot en dat geloof versterken’. Bovendien zal de complotdenker zijn of haar denkbeelden ‘waarschijnlijk vurig verdedigen’. Dat is natuurlijk uit den boze.

In plaats daarvan moet je ‘empathie’ tonen, de complotdenker ‘niet ridiculiseren’ en als je een journalist bent, moet je hem of haar ‘rapporteren’ op social media en ‘contact opnemen met je lokale of nationale persraad of ombudsman’.

saus: https://www.ninefornews.nl/vn-verklaart-oorlog-aan-gevaarlijke-complottheorieen-wereld-wordt-niet-heimelijk-gerund-door-elite/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

2d9b48 No.16955510

File: 374a4ce1cd03bfe⋯.jpg (155.24 KB,1413x1198,1413:1198,FZPo9x4X0AIPBge.jpg)

File: e414b8ce5ae3a31⋯.jpg (202.7 KB,970x2048,485:1024,FZPq5onWAAAB5EW.jpg)

File: 836d7a2cc9e3725⋯.jpg (71.56 KB,1862x1010,931:505,FZPsIJLWAAEPB7p.jpg)

File: f703f60f69840f0⋯.png (237.2 KB,387x355,387:355,Screenshot_2022_08_03_at_1….png)

Rijkswaterstaat weigert mee te doen met de droogtehoax

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.16971397

File: 320572302d37142⋯.jpg (108.47 KB,781x900,781:900,Goldman_WJC_Creative_Destr….jpg)

>>16949530

Henry Makow: "Creative Destruction" & Then, 6uild 6ack 6etter

Karl Marx, de vader van het Communisme, was een Kabalist en een Satanist.

"Creatieve Vernietiging" is hetzelfde satanistische excuus dat zij gebruiken om verwoestende oorlogen te beginnen. Het is duidelijk dat de verborgen agenda achter de #scamdemic draait om sociale en economische verandering.

Doordat satanisten het banksysteem beheersen, is de maatschappij onder voortdurende satanische attack, en satanisch bezeten.

Saus (Engels): https://henrymakow.com/the_destuctive_principle_of_th.html

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.16971710

File: bc4cd35afd50c8e⋯.mp4 (2.83 MB,480x270,16:9,Ga_Maar_Staan_Boeren_Boere….mp4)

via: https://nitter.nl/Kees71234/status/1554900420673282048

muziek: Gaatze Bosma - Boeren Ga Maar Staan

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.17065699

"'General Research #21271" ' >>17065324

Nederlandse Boerenprotesten: extreemlinkse extremisten dreigen bedrijven van 'rechtse' boeren aan te vallen

Extreemlinkse extremisten in Nederland hebben gedreigd boerderijen in het land aan te vallen die behoren tot "rechtse nationalisten".

De dreiging van extreemlinkse extremisten in Nederland komt doordat boeren in hun land blijven vechten tegen maatregelen van de EU-groene agenda die kunnen leiden tot de sluiting van maximaal 30 procent van de veehouderijen, iets wat lokale overheidsfunctionarissen hebben afgekondigd is een essentieel onderdeel van een "onvermijdelijke transitie".

Volgens een rapport van der Telegraaf hebben extremisten gedreigd dat ze binnenkort schuren van "extreemrechtse nationalisten"-ook bekend als boeren die hun levensonderhoud proberen te beschermen — in het land zullen bezetten en vee uit hun hokken zullen laten verliezen.

"Vanaf volgende week zullen we veehouderijen bezetten en de dieren bevrijden uit de megastallen," de publicatie meldt een online verklaring in verband met de extremisten te zeggen, die ook de tijd nam om de boeren zelf aan de kaak te stellen.

"Het zijn rechtse nationalisten en vergelijkbaar met nazi 's voor de dieren," zei de post, terwijl hij netizens aanspoorde om zich aan te sluiten bij de zogenaamde'Animals Defense Force'.

https://www.breitbart.com/europe/2022/08/05/dutch-farmer-protests-far-left-extremists-threaten-to-attack-businesses-of-right-wing-farmers/

Nederlandse boeren steken snelwegen weer in brand voorafgaand aan onderhandelingen met de overheid

Nederlandse boeren gingen opnieuw naar de snelwegen van Nederland om vlammende hooibalen in te zetten als geïmproviseerde wegblokkades.

Aan de vooravond van onderhandelingen tussen de bemiddelaar van de regering en 20 boerenverenigingen, betogers op een show van kracht, herhalen de laatste weken tactiek van het bedekken van snelwegen met brandende balen hooi.

Volgens een bericht van de Nederlandse Omroep Stichting (NOS) waren er donderdag een vijftiental Trekkers getuige geweest van een bijeenkomst op de Brinkhofweg aan de A30, voordat er rond 20.30 uur een brand ontstond. Op de A1 bij Terschuur werden ook tractoren gezien voordat een stapel afval in brand werd gestoken.

Beide branden werden gedoofd door lokale vuurbruggen en er werden geen verwondingen gemeld.

Vorige week werden snelwegen in het hele land gedwongen te sluiten met banden, afval, hooi en ander afval dat door boerenbetogers werd verspreid.

Op Vrijdag, Grote landbouwverenigingen, met inbegrip van de LTO — die eerder had afgewezen oproepen tot gesprekken, tenzij de regering schrapt haar belofte om de stikstofemissies te halveren tegen het einde van het decennium — overeengekomen om te gaan zitten met premier Mark Rutte ' s handgekozen onderhandelaar, voormalig vicepremier Johan Remkes.

Voorafgaand aan de bijeenkomst waarschuwde de leider van de rechtse populistische partij voor de Vrijheid Geert Wilders de boeren dat ze de overheid niet moeten vertrouwen om te goeder trouw te handelen tijdens de onderhandelingen.

"Beste boeren," schreef Wilders op Twitter, " veel geluk vandaag, maar vergeet niet: Rutte is een onbetrouwbare leugenaar. En eis de handtekening van [Minister van Financiën] Sigrid Kaag, niet Rutte, want zij is de kabinetschef en [de Democraten 66 partij], de grootste boerenhaters van Nederland.”

https://www.breitbart.com/europe/2022/08/05/dutch-farmers-light-motorways-on-fire-again-ahead-of-negotiations-with-govt/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.17065832

Nederland is nu ground zero voor de wereldwijde hongersnoodagenda, doordat de regering en Bill Gates een nepstikstofcrisis creëren om de landbouwsector van het land te vernietigen

Christianne van der Wal is de “Nederlandse minister voor Stikstof- en Natuurbeleid” (ja, dat is een reële functie in de regering). Zij en premier (en lid van het World Economic Forum ) Mark Rutte riepen een nepcrisis op waarin wordt opgeroepen om de uitstoot van stikstof tegen 2030 met wel 70% te verminderen.

Christianne van der Wal is getrouwd met Piet van der Wal, de zoon van Okke van der Wal , die in 2019 is overleden . Okke was een van de 500 rijkste mensen van Nederland, en het grootste deel van die rijkdom kwam van Boni-supermarkten. Het bedrijf heeft 44 winkels door heel Nederland en een distributiecentrum in Nijkerk. Bouke van der Wal, de broer van Piet, staat nu technisch vermeld als de eigenaar van Boni. Maar het is het familiebedrijf.

Picnic is een Nederlandse online supermarkt met 70 bezorghubs en 10 distributiecentra in Nederland, Duitsland en Frankrijk. Het bedrijf is in 2015 opgericht door vijf rijke families, waaronder de van der Wal’s . Picnic verzorgt uitsluitend online bestellingen en bezorging.

De controverse begon in september 2021 toen de Bill and Melinda Gates Foundation in wezen het hele bedrijf kocht voor € 600 miljoen, wat op dat moment ongeveer gelijk aan $707 miljoen was. Verder koopt Picnic al zijn boodschappen bij Boni-supermarkten.

Deze flagrante belangenconflicten doen er blijkbaar niet toe. “Stikstofminister” Christianne creëerde een beleid om de landbouwsector in Nederland, die vorig jaar voor meer dan € 104 miljard aan goederen exporteerde , te vernietigen.

Als die sector eenmaal verdwenen is, zullen miljoenen Europeanen gedwongen worden om al hun boodschappen bij Picnic/Boni te kopen, wat de familie Van der Wal aanzienlijk ten goede komt. En met Bill Gates aan het roer, betekent dat veel op insecten gebaseerde en in het laboratorium gemaakte voedingsmiddelen op het menu.

(Nederlandse vertaling via Google Translate): https://thecovidblog-com.translate.goog/2022/08/03/the-netherlands-is-now-ground-zero-global-famine-as-government-bill-gates-create-phony-nitrogen-crisis-to-destroy-the-countrys-agricultural-sector/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp

Bron (Engels): https://thecovidblog.com/2022/08/03/the-netherlands-is-now-ground-zero-global-famine-as-government-bill-gates-create-phony-nitrogen-crisis-to-destroy-the-countrys-agricultural-sector/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.17380749

File: e93ac0b1a3de721⋯.jpg (1.6 MB,5687x3447,5687:3447,Clinton_getting_back_into_….jpg)

Dit is de machtigste man van Nederland!

De machtigste man van Nederland? Je zou zeggen: de baas van Shell, want dat is verreweg het grootste Nederlandse bedrijf, met rechtstreekse toegang tot de premier en met de invloedrijkste lobbyisten. Toch moet Shell-CEO Ben van Beurden het afleggen tegen loterijkoning Boudewijn Poelmann. Die heeft alles en iedereen in zijn zak. En hij heeft, anders dan Shell, rechtstreekse toegang tot de ziel van de Nederlanders. En anders wel tot de rechters.

Verder Lezen: https://www.wyniasweek.nl/dit-is-de-machtigste-man-van-nederland/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.17380826

Tristate City - The Reason to Bankrupt Dutch Farmers - The Netherlands

YouTube (13m24s): https://www.youtube.com/watch?v=s45OeHX5veM&authuser=0

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a72686 No.17383745

File: 04c44c0ba3b2e16⋯.jpg (1.24 MB,1916x1200,479:300,NL_6percent_Psychopaten.jpg)

File: f2b86e1492a1229⋯.jpg (90.03 KB,375x561,125:187,Rutte_Psycho_Handreiking_F….jpg)

File: dcf0cc8f714dc38⋯.jpg (161.92 KB,760x558,380:279,Psychopathy_Characteristic….jpg)

Dom: Farmers Defence Force doet een stap terug: 'Voorlopig geen harde acties meer als handreiking aan kabinet'

Misschien wel de meest gepassioneerde boerenorganisatie van Nederland, Farmers Defence Force, laat vandaag om onverklaarbare redenen weten dat het voorlopig "harde acties" opschort. Ja, er komen nog ludieke acties enzo, maar "harde" acties komen er voorlopig niet. Dit omdat FDF graag een lief signaal wil afgeven aan het kabinet.

Saus: https://www.dagelijksestandaard.nl/politiek/farmers-defence-force-doet-een-stap-terug-voorlopig-geen-harde-acties-meer-als-handreiking-aan-kabinet

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.17396098

Ik weet nog niet welke berichten de boosdoeners het meest bang maken.

Iemand wil zeker dat dingen gestopt worden, zonder twijfel daar

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.17397873

Keiharde aanval op Klaus Schwab: ‘Dit is complete psychopathische onzin’

De Britse acteur John Bowe, die zich geregeld kritisch heeft uitgesproken over de coronamaatregelen, haalt hard uit naar Schwab: “Geef hem in vredesnaam een doos lego en laat hem de wereld bouwen die hij voor ogen heeft. Dit is complete psychopathische onzin.”

Bron: https://www.ninefornews.nl/keiharde-aanval-op-klaus-schwab-dit-is-complete-psychopathische-onzin/

Tweet uit het artikel: https://nitter.nl/JohnBoweActor/status/1558878661381685248?s=20&t=M7VyTH5QogoRQXWJPtxvzw

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.17398010

File: ad27490c17712ab⋯.png (183.09 KB,752x664,94:83,Screenshot_2022_08_15.png)

Albert Bourla ( CEO van Pfizer ) onder controle van de White Hats ?

( Let op het standaard zinnetje waarmee hij zijn COVID + isolatie aankondigt )

Saus: https://nitter.net/AlbertBourla/status/1559145992594784256

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.17398102

File: 7b30f8fdfd8ee84⋯.jpeg (288.55 KB,2048x2048,1:1,COVID_Fully_Vaccinated_Bo….jpeg)

File: 851f160e24b05a8⋯.jpg (186.54 KB,1314x826,657:413,Deep_State_Covid.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.17398378

File: 150c53c5f54ff15⋯.jpg (196.15 KB,911x1525,911:1525,COVID_Fully_Vaccinated_Boo….jpg)

File: 762f6f5ebb47068⋯.jpg (355.17 KB,1581x1513,93:89,COVID_Fully_Vaccinated_Boo….jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.17400178

File: e6a9ad081d6bce7⋯.jpeg (200.99 KB,1600x1067,1600:1067,NL_Omgekeerde_Vlag_Geluid….jpeg)

Deze was al van 5 dagen geleden:

Omgekeerde vlag geschilderd op geluidsscherm bij Stroe

STROE – De geluidswal langs de A1 bij Stroe is over een lengte van zeker honderd meter beschilderd met de omgekeerde Nederlandse vlag.

Bron: https://112barneveld.nl/omgekeerde-vlag-geschilderd-op-geluidsscherm-bij-stroe

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.17403993

Weer een door Bill Gates gefinancierde Picnic-supermarkt in brand gestoken

Volgens De Telegraaf merkte een medewerker bij aankomst op het werk direct op dat het Rotterdamse gebouw vol rook stond. Bij nader onderzoek ontdekten ze dat drie van Picnic's gewaardeerde elektrische bestelauto's in brand stonden. De sprinklerinstallatie had de brand snel geblust en de brandweer arriveerde kort daarna.

NL vertaling via Google Translate: https://thecountersignal-com.translate.goog/another-bill-gates-funded-picnic-supermarket-set-ablaze/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp

Originele Bron (Engels): https://thecountersignal.com/another-bill-gates-funded-picnic-supermarket-set-ablaze/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a72686 No.17418841

Stalmeester bevestigt dat Beatrix haar paard zelf Volkert heeft genoemd: ‘Schokkend’

Prinses Beatrix heeft haar paard hoogstpersoonlijk de naam van de moordenaar van Pim Fortuyn gegeven. Dat heeft de Stalmeester van koning Willem-Alexander gezegd tegenover Story.

Eerder onthulde Story dat Beatrix één van haar paarden Volkert had genoemd. Dat deed ze in 2014 nog eens, toen de moordenaar van Pim werd vrijgelaten. De prinses heeft de moord nooit in het openbaar afgekeurd.

Bron: https://www.ninefornews.nl/stalmeester-bevestigt-dat-beatrix-haar-paard-zelf-volkert-heeft-genoemd-schokkend/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a72686 No.17419276

>>17418841

Het is niet alleen een paard met de naam Volkert

Onlangs werd bekend dat de koninklijke familie veel geld heeft verdiend via gedwongen prostitutie ten tijde van Japanse bezetting in het toenmalige Indië.

En zoals we eerder schreven: Klaas Bruinsma en Pablo Escobar verbleken compleet bij de Oranjes en de enorme winsten die deze familie in de drugshandel heeft gemaakt.

Bron: https://www.niburu.co/binnenland/17705-het-is-niet-alleen-een-paard-met-de-naam-volkert

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a72686 No.17424227

Thierry Baudet: 'Het kabinet wil alle kleine ondernemers de vernieling in helpen. Deel I was corona, deel II komt in de winter'

Thierry Baudet spreekt al lang niet meer met meel in de mond. Hij noemt elk beestje bij zijn naam. Als hij ziet dat de bovenonsgestelden met een ziek plan bezig zijn zegt hij dat.

Vandaag benoemt Baudet het aspect van de Great Reset dat gericht is op het ondermijnen van het MKB. De gedachte daarachter is vanuit het perspectief van internationale globalisten die deel uitmaken van het kartel is niet eens zo gek. Ondernemers zijn onafhankelijk. Als overheid kun je hen niet zomaar even controleren. Dus moet je ze afhankelijk maken. Hoe je dat doet? Simpel, hun bedrijf van de aardbodem laten vernietigen.

Saus: https://www.dagelijksestandaard.nl/politiek/thierry-baudet-het-kabinet-wil-alle-kleine-ondernemers-de-vernieling-in-helpen-deel-i-was-corona-deel-ii-komt-in-de-winter

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a72686 No.17424860

File: a5038e38136e1f4⋯.mp4 (2.38 MB,1280x720,16:9,NL_BoerenProtest_Vuelta_We….mp4)

NL Boeren: "We hope to keep feeding you."

via: https://8kun.top/qresearch/res/17424140.html#q17424754

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.17430153

File: 2966e785b4e1ec9⋯.jpg (490.34 KB,1800x1800,1:1,Q_Important_To_Digest_NL_F….jpg)

File: bfe0843da0c398c⋯.jpg (94.87 KB,1475x1161,1475:1161,Pepe_QResearch_NL.JPG)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.17432940

Trudeau installeert wapenarsenaal, verhoorkamers voor Ministerie van Klimaatverandering

Het Ministerie van Milieu en Klimaatverandering Canada (ECCC) bouwt een nieuwe faciliteit in Winnipeg, die de thuisbasis zal zijn van een wapenarsenaal, verhoorkamers, biologische laboratoria, kantoren voor mediarelaties, "gecontroleerde stilteruimten" en inlichtingenfaciliteiten.

De plannen, opgesteld door een firma in Winnipeg, openen een venster op Trudeau's toekomstplannen voor klimaathandhaving.

In de hal van de voorgestelde "vuurwapenopslag" -ruimten zijn verschillende bewijskamers, verhoorsuites en aangrenzende opnameruimten.

Lees Verder:

(NL vertaling via Google Translate): https://thecountersignal-com.translate.goog/exclusive-leak-trudeau-installing-weapons-armouries-interrogation-rooms-for-ministry-of-climate-change/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp

Bron (Engels): https://thecountersignal.com/exclusive-leak-trudeau-installing-weapons-armouries-interrogation-rooms-for-ministry-of-climate-change/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

211e1c No.17432947

>>17432940

Frankrijk lanceert politie voor klimaatverandering

Net als Canada is Frankrijk begonnen met rekruteringsinspanningen om een ​​nieuwe politiemacht op het gebied van klimaatverandering te lanceren om strikte klimaatwetten te handhaven.

Zoals gemeld door Breitbart, huurt de Franse minister van Binnenlandse Zaken, Gérald Darmanin, 3.000 “groene politieagenten” in om achter degenen te gaan die “groen-gerelateerde criminele kwesties” schenden om het land te beschermen tegen rampen die zogenaamd veroorzaakt zijn door mensgerelateerde klimaatverandering.

(NL vertaling via Google Translate): https://thecountersignal-com.translate.goog/france-launches-climate-change-police-force/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp

Bron (Engels): https://thecountersignal.com/france-launches-climate-change-police-force/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a72686 No.17441846

Eva Vlaardingerbroek op Britse tv: ‘Onze boeren strijden tegen de nieuwe Agenda 2030’

Onder het mom van de zogenaamde ‘stikstofcrisis’ pakt de overheid de grond van de boeren af, zei Vlaardingerbroek. Ze benadrukte dat dit een verzonnen crisis is.

Op Twitter schreef ze dat de regering beweert dat de inkomstenbelasting niet kan worden verlaagd omdat dat vier miljard euro per procent zou kosten. “Toch steken ze 25 miljard euro in een verzonnen ‘stikstofcrisis’ om onze boeren te onteigenen en 17 miljard euro in immigratie. Het is een kwestie van keuzes maken: ze willen dat je arm bent.”

Saus: https://www.ninefornews.nl/eva-vlaardingerbroek-op-britse-tv-onze-boeren-strijden-tegen-de-nieuwe-agenda-2030/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a72686 No.17441870

File: 4cae1080be4450f⋯.png (242.02 KB,769x1213,769:1213,Screenshot_2022_08_25.png)

>>17441846

17 punten van Peter:

Peter

7 uren geleden

Wereldwijd rollen regeringen de criminele WEF agenda uit.

We moeten eerst schoon schip maken voordat we verder kunnen.

Ik zou veel veranderingen doorgevoerd willen zien. Te beginnen met de volgende :

Wij kunnen niet verder zonder eerst schoon schip te maken.

Om de demonstratie te herstellen zijn naar mijn idee de volgende stappen noodzakelijk:

1. Verbieden van meerderheid kabinet. Maximaal 60 zetels en de rest van de stemmen moet in de Tweede Kamer geworven worden.

2. Grondwet herstellen en verankeren dat de Grondwet naar de letter van de wet dient te worden uitgevoerd en dat er geen enkele ruimte is voor andere interpretatie van deze Grondwet.

3. Koningshuis per direct afschaffen en het koningshuis plaatsen in de hoogste belasting schaal. Het koningshuis geld afpakken voor alle criminele activiteiten die ze gepleegd hebben in het verleden zoals drugshandel en Troost meisjes.

4. Het wettelijk verbieden van partij discipline.

5. Lobbyen moet een crimineel feit worden en in het wetboek van strafrecht komen.

6. Wildgroei van geheime diensten uitroeien en alle niet relevanten dossiers van mensen die geen strafbare feiten hebben begaan moeten vernietigd worden.

7. Er moet een volkstribunaal komen waar burgers hun rechten volgens de Grondwet moeten beschermen.

8. De Neurenberg code moet zwaar verankerd worden in de Grondwet.

9. NGO’s moeten vervolgd kunnen worden.

10. Banken mogen alleen nutsbedrijven zijn TEN DIENSTEN VAN DE SAMENLEVING. Banken mogen geen winsten maken.

11. Onze samenleving moet ingericht worden op duurzaamheid en niet op steeds meer productie van waardeloze prullaria.

12. Geld moet altijd gedekt zijn met goud en zilver zodat geld bijdrukken uit lucht niet is toegestaan.

13. Van de 900.000 ambtenaren moeten er 600.000 weg.

14. En misschien wel het belangrijkste. Een bindend referenda voor iedere ingrijpende beslissing .

15. Het opzeggen van volgende verdragen : WEF, WHO, NAVO, UN, IMF, BIS, WORLD BANK, EU en voor het geval ik er nog vergeten ben alle Verdragen met ondemocratische private organisaties.

16. Alle vluchtelingen terug naar hun eigen land en Nederland herstellen puur voor de Nederlanders en HUN cultuur.

17. Alle politici , arten, wetenschappers, bankiers etc etc die zich schuldig hebben gemaakt aan de verwoesting van Nederland en de verwoesting van de volksgezondheid vervolgen en AL hun onrechtmatig verkregen geld afnemen, paspoort innemen zodat ze NOOIT MEER KUNNEN REIZEN , hen uitsluiten van enig sociaal leven en hen het stemrecht te ontzeggen.

Bron: de commentaren onder het artikel https://www.ninefornews.nl/eva-vlaardingerbroek-op-britse-tv-onze-boeren-strijden-tegen-de-nieuwe-agenda-2030/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a72686 No.17446109

EU-stad (Den Haag) wil vrijstelling van sancties tegen Rusland

Den Haag is van plan om tijdelijke toestemming van de EU te vragen om gas te kopen van Gazprom, beweert Reuters

De stad, bekend als de zetel van het Internationaal Strafhof, wil naar verluidt aardgas blijven kopen van de Russische energiegigant Gazprom totdat er een alternatieve leverancier is gevonden.

Den Haag zou de eerste Nederlandse gemeente zijn die een ontheffing aanvraagt, en veel meer steden en gemeenten in Nederland hebben contracten met Gazprom.

Bron: https://www.rt.com/news/561581-hague-requests-eu-exemption-russian-gas/

Internet Archief: https://web.archive.org/web/20220826083025/https://www.rt.com/news/561581-hague-requests-eu-exemption-russian-gas/

NL vertaling via Google Translate: https://www-rt-com.translate.goog/news/561581-hague-requests-eu-exemption-russian-gas/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e89f02 No.17451300

test

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e89f02 No.17451308

test 2

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a72686 No.17451382

File: f554686dbc86b92⋯.mp4 (3.98 MB,640x360,16:9,Samen_Voor_Nederland_4_sep….mp4)

File: bec275205736c54⋯.png (801.69 KB,507x900,169:300,NL_In_Verzet_4_september_2….png)

File: 9d6c05dcc56b762⋯.jpg (164.17 KB,881x1280,881:1280,NL_In_Verzet_18_september_….jpg)

File: d934a04faa9cb26⋯.png (461.22 KB,511x511,1:1,Lion_Unstoppable.png)

Eendracht Maakt Macht

4 sept. Amsterdam

12 sept. Den Haag

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a72686 No.17451434

File: 445a6839cf5318e⋯.jpg (99.57 KB,519x689,519:689,Jim_Watkins_Thank_You.jpg)

solved by removing spaces and quotation marks in the names of all attached files. 👍

opgelost door alle spaties + aanhalingstekens te verwijderen uit de namen van alle aangehechte files

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a72686 No.17451784

File: 78b3edf6aeed988⋯.jpg (179.76 KB,1125x1005,75:67,NL_top25_uitstoters_stikst….jpg)

File: ca109ed1b164209⋯.jpg (40.4 KB,720x370,72:37,NL_statistieken_1980_2018.jpg)

File: f13324fdbf2af47⋯.jpg (205.33 KB,996x1280,249:320,NL_Geen_Boer_Geen_Bier.jpg)

File: 3e187cd94cd1c45⋯.jpg (76.86 KB,1080x810,4:3,NL_Blauw_Wit_Rood_Honseler….jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a72686 No.17455947

Drie Nederlandse soldaten neergeschoten en gewond bij hotel in Indianapolis (USA)

Drie Nederlandse militairen zijn neergeschoten en gewond bij het hotel in Indianapolis waar ze zaterdag vroeg verbleven, aldus de politie.

Agenten vonden de drie mannen met schotwonden rond 03.30 uur in het uitgaanscentrum van het centrum van Indianapolis en brachten ze naar lokale ziekenhuizen, meldde de Indianapolis Star.

Nederlandse functionarissen vertelden de Associated Press dat één soldaat in kritieke toestand verkeerde en dat de twee anderen bij bewustzijn waren. Ze zeiden dat de drie afkomstig waren van het Commando Corps, een speciale defensie-eenheid van de Koninklijke Landmacht, en in Indiana waren voor training, toen de schietpartij plaatsvond in hun vrije tijd buiten hun hotel.

Er zijn nog geen arrestaties verricht.

Bron: https://nypost.com/2022/08/27/three-dutch-soldiers-shot-and-wounded-outside-indianapolis-hotel/

(NL vertaling via Google Translate): https://nypost-com.translate.goog/2022/08/27/three-dutch-soldiers-shot-and-wounded-outside-indianapolis-hotel/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a72686 No.17456161

Gideon van Meijeren legt in 9 minuten uit waarom samenwerking tussen onze regering en WEF landverraad is

De Nederlandse regering onderhoudt nauwe banden met het World Economic Forum van Klaus Schwab. Oud-advocaat Frank Stadermann legde Kamerlid Gideon van Meijeren (FVD) de vraag voor of hier misschien sprake is van landverraad.

Volgens Van Meijeren is heel goed te beargumenteren dat op dit moment leden van het Nederlandse kabinet zich schuldig maken aan landverraad. “Dat is strafbaar,” zei hij aan tafel bij Café Weltschmerz.

Hij lichtte toe dat het strafbaar is om in verbinding te treden met een in het buitenland gevestigd persoon om die persoon hulp te verschaffen bij het tot stand brengen van een zogenaamde omwenteling die leidt tot het opheffen van de democratie. Het streven naar zo’n omwenteling is landverraad.

bron: https://www.ninefornews.nl/gideon-van-meijeren-legt-in-9-minuten-uit-waarom-samenwerking-tussen-onze-regering-en-wef-landverraad-is/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a72686 No.17457127

Hoe lang blijven we nog hangen in de triomf van het machteloos gelijk?

28 August 2022

Wij “gekkies”, “wappies”, wij “ultra extreme staatsgevaarlijke fundamentalisten”.

Wij “gedachten terroristen van het vogelvrije woord”.

Wij beschimpten, uitgelachenen, ontwaakte verworpenen der aarde, we hadden het al die tijd bij het rechte eind.

Hoe impotent, hoe schilferend en schraal is “Ons Gelijk” als we te laat zijn, om er iets goeds mee te doen?

Meer/Bron: https://janbennink.com/hoe-lang-blijven-we-nog-hangen-in-de-triomf-van-het-machteloos-gelijk/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a72686 No.17457563

File: bd2930e0e9e13c8⋯.jpg (235.29 KB,922x2048,461:1024,dagvaarding_6sept22_FbPGGB….jpg)

>>17456161

Dagvaarding 6 september Rutte, Kaag, Hoekstra en Segers

het is de Bond (Nationale Bond tegen Overheidszaken) gelukt om 6 september a.s. Rutte, Kaag, Hoekstra en Segers te dagvaarden!

Rutte, Kaag, Hoekstra en Segers zijn in persona (civiel) gedagvaard, de rolzitting vindt op 6 september a.s. plaats (link dagvaarding) bij de kanton-rechtbank Den Haag.

Bron: https://870hs.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/kbPvUk7pwEItsnR1vRRs7i70clu7Wm7-gGjI-G9VdXBW7qoTk2vrPEnFsOssJQZqbKS3dXGzICX9nXBUmHoBVLqRoF8s1t-KmuDSiR6E8CDfHdP3XAKrsnI9BJaYKeMUxE05yiqZvA

Internet Archief: https://web.archive.org/web/20220828083324/https://870hs.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/kbPvUk7pwEItsnR1vRRs7i70clu7Wm7-gGjI-G9VdXBW7qoTk2vrPEnFsOssJQZqbKS3dXGzICX9nXBUmHoBVLqRoF8s1t-KmuDSiR6E8CDfHdP3XAKrsnI9BJaYKeMUxE05yiqZvA

NineForNews.nl:

Rutte, Kaag, Hoekstra en Segers gedagvaard om ‘illegale machtsovername’

Bron: https://www.ninefornews.nl/rutte-kaag-hoekstra-en-segers-gedagvaard-om-illegale-machtsovername/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

dbdb79 No.17458299

>>17441870

kan je de bron regel op zijn eigen regel zetten dit maakt het highlithen en ga naar link makkerlijker

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a72686 No.17459530

File: 92378373a64e153⋯.jpg (100.75 KB,584x656,73:82,Lee_Van_Cleef_Checkt.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a72686 No.17459751

File: 6b19d96da1f8f45⋯.mp4 (3.96 MB,640x360,16:9,Marion_Koopmans_CCP_Army.mp4)

Marion Koopmans banden met de Chinese Communistische Partij

Forum voor Democratie @fvdemocratie

.@MarionKoopmans wil ons symposium over corona cancellen omdat ze doodsbang is dat de waarheid over haar boven tafel komt. Tijdens het #China Symposium lichtte Lawrence Sellin al een tipje van de sluier op over haar uiterst dubieuze banden met de CCP.

Link:

https://nitter.net/fvdemocratie/status/1563890510909120513

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a72686 No.17459776

>>17459751

De volledige toespraak van Lawrence Selling (26:14):

https://youtu.be/8RNZf1JFvGw

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a72686 No.17464697

Nederlanders zijn wanhopig: ‘Waar blijft de volksopstand?!’

Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen (FVD) heeft op Twitter een e-mail gedeeld van een wanhopige Nederlander. Hij ontvangt dergelijke mails naar eigen zeggen met grote regelmaat.

“Doodsangst. Dat is wat ik ervaar. Ik kijk naar m’n gezin, en ik ervaar innige tragiek. Mijn lieve kinderen. Mijn ontketende vrouw. Het vreet mij op en ik weet niet hoe ik mij verhouden moet. Dit collectief vernietigt alles. Het kan niet anders dan dat het nazisme nooit is weg geweest. Deze mensen zijn knetter. Allemaal en stuk voor stuk pathologisch. Het volk moet ze wel stoppen. Er is geen andere manier,” schrijft de persoon.

Hij zegt dat hij bijna zelfmoord heeft gepleegd. “Maar ik zag mijn gezin. Ik kan het niet. Ik moet bij ze blijven en ze zo lang mogelijk beschermen. Het is mijn plicht als vader. Dan draag ik het leed maar.”

Journalist Annelies Strikkers schrijft dat de schrijnende tweets over de hoge energierekening haar om de oren vliegen. “Er komt verregaande wetgeving aan (coronawet, asielwet, stikstofwet) waarmee vrijheid aan banden wordt gelegd. Ik vraag me oprecht af wat er nog voor nodig is voor mensen eens écht de straat op gaan?”

Bron:

https://www.ninefornews.nl/nederlanders-zijn-wanhopig-waar-blijft-de-volksopstand/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a72686 No.17465249

>>17464697

Ontredderde vader: 'Deze regering is knetter. Ik wil zelfmoord plegen maar kán het niet - want mijn gezin'

Een burger die helemaal klaar is met alles heeft Pepijn van Houwelingen een vreselijke email gestuurd. Het FVD-Tweede Kamerlid deelt die email - geanonimiseerd. En wat je erin leest is echt dieptriest - en een teken dat deze overheid mensen finaal de vernieling in helpt.

Overheden kunnen niet écht veel doen om mensen te hélpen, maar ze kunnen mensen wel kapotmaken. Dat ervaren heel veel burgers tegenwoordig.

Zo ook een depressieve vader die Pepijn van Houwelingen (FVD) gemaild heeft om toch uiting te geven aan zijn worstelingen. De inhoud van zijn mailtje is ronduit schokkend. Het breekt je hart echt.

Bron:

https://www.dagelijksestandaard.nl/politiek/pepijn-van-houwelingen-fvd-deelt-hartbrekende-mail-van-burger-doodsangst-dat-is-wat-ik-ervaar

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a72686 No.17466198

Hoe FVD de grootste beweging van Nederland werd | Thierry Baudet

Toespraak van Thierry Baudet op het China-symposium (17:08)

Aug 30, 2022

Het gaat goed met FVD! De energie tijdens ons China Symposium klinkt door in de hele partij. We schrijven een tijdschrift, geven boeken uit en opereren op internationaal niveau. Thierry Baudet opende het China Symposium met een update over onze beweging.

Bron:

https://youtu.be/7B4XPbSTzd4

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a72686 No.17509759

File: 145048c73fd0cd1⋯.mp4 (1.17 MB,480x270,16:9,Boer_Frans_over_het_Kabine….mp4)

Kijk: boze boer fakkelt in 1 minuut het hele kabinet tot de grond toe af

Het hele kabinet moet gewoon weg en moet ook wegblijven. Dat zei melkveehouder Frank Zanderink tegenover EenVandaag.

Niet dat als we straks weer naar de stembus moeten en er weer nieuwe verkiezingen komen, dat hetzelfde zooitje er dan weer zit, aldus Zanderink. “Dat moet weg en wegblijven.”

Bron:

https://www.ninefornews.nl/kijk-boze-boer-fakkelt-in-1-minuut-het-hele-kabinet-tot-de-grond-toe-af/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a72686 No.17509889

Yves Gijrath en Erik de Vlieger: 'Jaap van Dissel kreeg 750.000 euro van Stichting Open Nederland, stuurde 400.000 door naar Aruba'

Erik de Vlieger en Yves Gijrath zijn sinds deze week dagelijks aan het podcasten, in plaats van wekelijks. En ja, in hun tweede uitzending hadden ze al meteen enorm explosief nieuws. Want, zeggen de twee heren, RIVM-baas Jaap van Dissel heeft privé 750.000 euro gekregen van Stichting Open Nederland. 400.000 euro daarvan zou hij door hebben gesluisd naar een rekening op Aruba. FVD'er Gideon van Meijeren onderzoekt de boel en concludeert: "Van Dissel is corrupt tot op het bot."

Bron:

https://www.dagelijksestandaard.nl/politiek/yves-gijrath-en-erik-de-vlieger-jaap-van-dissel-kreeg-750000-euro-van-stichting-open-nederland-stuurde-400000-door-naar-aruba

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

92002c No.17516294

Toezichthouder AIVD/MIVD stapt boos op

Bert Hubert, toezichthouder op de geheime diensten, legt zijn functie neer vanwege grote zorgen over een aanstaande inlichtingenwet. Hubert was sinds 2019 de technische expert van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB). De TIB keurt vooraf hacks, kabeltaps en andere gevoelige operaties van inlichtingendiensten AIVD en de MIVD goed.

"De diensten krijgen veel ruimere bevoegdheden en daar voel ik me niet goed bij", zegt Hubert tegen de krant. Hij heeft vrijdagochtend zijn ontslag ingediend (PDF) bij minister-president Mark Rutte.

Bron:

https://www.nieuwnieuws.nl/5157545/toezichthouder-inlichtingendiensten-stapt-op/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

2db801 No.17519125

File: a9cb45712617faf⋯.jpg (49.07 KB,Anons_Pull_Together_Save_N….jpg)

File: acfbe533e3e273f⋯.jpg (97.07 KB,Anons_Pull_Together_Save_N….jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

5a8417 No.17519187

File: 9d6c05dcc56b762⋯.jpg (164.17 KB,NL_In_Verzet_18_september_….jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

5a8417 No.17519190

File: 704b819f064dc3b⋯.jpg (37.72 KB,NL_DDay_voor_Rutte_20_sept….jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.17519199

1e LNG Tanker dokt op nieuwe Nederlandse drijvende Terminal

John Konrad 8 September 2022

door John Konrad (gCaptain) twee FSRU ' s (Floating Storage Regasification Units) zijn deze week aangekomen in de nieuwe terminal van de Nederlandse haven van Eemshaven en zijn al begonnen met het lossen van zijn eerste LNG-Tanker, zei de exploitant Eemshaven LNG vandaag. De FSRU ' s zullen helpen bij het vervangen van capaciteitsinkrimpingen op de Russische Nord Stream 1-pijpleiding.

De LNG-tanker Murex lag naast de hervergassingseenheid op de nieuwe EemsEnergyTerminal. De Terminal kan 8 miljard kubieke meter (bcm) gas per jaar verwerken, aldus een woordvoerder van Gasunie.

Het gas van de terminal moet volgende week het Nederlandse net binnenkomen, maar het station zal pas in November of December op volle capaciteit werken.

De terminal, nabij Groningen, beschikt over twee Floating Storage Regasification Units (FSRU ' s) die Gasunie op verzoek van de Nederlandse overheid heeft gehuurd. Tot dit jaar had Nederland alleen een LNG-terminal in de haven van Rotterdam. De uitbreiding in de Eemshaven en de optimalisatie van de terminal in Rotterdam zullen de importcapaciteit voor LNG verdubbelen.

De LNG-terminal in de haven van de Eemshaven zal drijvende FSRUs (floating storage and regasification units), de Exmar S188 en de Golar iglo exploiteren. Samen hebben de twee FSRU ' s een doorvoercapaciteit van ongeveer 8 bcm per jaar, wat aanzienlijk kan bijdragen aan het waarborgen van de voorzieningszekerheid en het verminderen van de afhankelijkheid van Russisch gas.

"Alles gaat perfect", zegt Marie-Lou Gregoire van Gasunie.

De capaciteit in de faciliteit is geboekt door Shell, het Franse Engie en het Tsjechische CEZ. De Tsjechische Premier Petr Fiala en de Nederlandse minister van energie Rob Jetten verklaren de faciliteit vanavond formeel open tijdens een ceremonie.

Gas uit de terminal zal naar verwachting volgende week voor het eerst op het Nederlandse net terechtkomen, hoewel het station pas in November of December op volle capaciteit zal werken.

De capaciteit in de Eemshaven zal een aanvulling vormen op de grotere Gate Terminal in Rotterdam, die nu op 16 bcm capaciteit draait en die tegen 2025 nog eens 4 bcm wil uitbreiden.

De nieuwe capaciteit in de Eemshaven is een aanvulling op de grotere Gate LNG Terminal in Rotterdam. De terminal in Rotterdam heeft momenteel een capaciteit van 16 bcm en is van plan om tegen 2025 nog eens 4 bcm uit te breiden.

https://gcaptain.com/first-lng-tanker-docks-at-new-dutch-floating-terminal/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

dbdb79 No.17528895

coronapas als afleiding voor prik doden

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a72686 No.17533310

Artikel uit "De Andere Krant" / Opinie:

Pieter Stuurman - De meerderheid heeft altijd ongelijk

De meerderheid van de mensen kiest namelijk sowieso altijd voor de meerderheid. Het maakt ze niet uit hoe absurd, onlogisch en onwaar de gangbare verhalen zijn binnen die meerderheid.

Hun belangrijkste drijfveer is de angst om verstoten te worden. Het is een veel grotere angst dan bijvoorbeeld de angst om ziek te worden, en zelfs om dood te gaan.

Link: https://deanderekrant.nl/nieuws/de-meerderheid-heeft-altijd-ongelijk-2022-09-09

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a72686 No.17533427

File: 83f7bfbcc4d648d⋯.jpg (238.99 KB,1180x900,59:45,DAK_BoerenEditie_Sept_2022.jpg)

File: 9210bf598e302ca⋯.pdf (3.54 MB,AK_2022_08_27_Boeren.pdf)

Digitaal Thema-nummer van "De Andere Krant" :

De Andere Krant Boereneditie

De Andere Krant van 27 augustus over de situatie voor de boeren en het stikstofdossier is nu ook digitaal te lezen. Deze editie is met behulp van heel veel vrijwilligers bij duizenden boeren in Nederland bezorgd. We willen alle helpers van harte bedanken.

Aangezien het belang van dit onderwerp hebben we besloten om de krant gratis bechikbaar te maken.

PDF: https://deanderekrant.nl/file/DAK:/PDF/AK_2022-08-27_Boeren.pdf

Via: https://deanderekrant.nl/nieuws/deanderekrantboereneditiedig-2022-09-07

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a72686 No.17559405

File: acf3551819b731f⋯.jpg (157.02 KB,729x960,243:320,NL_Weten_Jullie_Al_Waar_Mi….jpg)

File: 95226435a55647d⋯.png (507.79 KB,754x806,29:31,Screenshot_8309220.png)

https://nitter.net/fvdemocratie/status/1572684665101877248

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a72686 No.17561446

>>17559405

Het betoog dat niet in de Kamer mocht worden gehouden | Deel 2 legendarische APB-speech van Baudet

https://www.youtube.com/watch?v=DnRXVt7Ncrk

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

2d9b48 No.17562190

File: 8ce8a2b2ea9d6d2⋯.png (1007.07 KB,1219x826,1219:826,Screenshot_2022_09_22_at_1….png)

File: 81a80e035c0752d⋯.png (118.68 KB,980x790,98:79,Screenshot_2022_09_22_at_1….png)

Gedeclasificeerde documenten uit 2017 tonen aan dat Baudet gelijk heeft.

KGB recruiteerde in Oxford. Om de meest getalenteerde te werrven voor Stalin

https://www.belfercenter.org/publication/dreaming-spies-inside-story-kgb-oxford

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

2d9b48 No.17562959

File: 6ada880d895fa2e⋯.jpg (125.53 KB,622x1089,622:1089,FdSbfJSWAAAVwBQ.jpg)

.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

2d9b48 No.17563323

File: b7e3cea993d45c6⋯.mp4 (3.77 MB,640x360,16:9,dQn1FJQYf60ag7VL.mp4)

Time to say Goodbye wannabe Marxist globalists versie

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

2d9b48 No.17563331

File: 5339f38f7e814fe⋯.jpg (109.17 KB,1280x800,8:5,FdNAj4DXoAI_1TA.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

2d9b48 No.17563595

File: 854af6c216e57d9⋯.jpg (59.01 KB,720x860,36:43,FdS8GFQWAAEh46H.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

2d9b48 No.17563843

File: 076fde3c41128aa⋯.png (221.22 KB,414x383,414:383,Screenshot_2022_09_22_at_2….png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

2d9b48 No.17566664

File: 4f92646ee513577⋯.mp4 (3.27 MB,720x978,120:163,PtBsYlqTebbdQfp6.mp4)

#Rome #Italy 🇮🇹 Large crowds welcome Giorgia Meloni from the new anti Marxist globalist party "Brother Frens of Italy"

She is expected to become the new President of Italy.

https://twitter.com/DanielS12576850/status/1573318247960682499

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a72686 No.17568714

File: 7d83da7a32e96ad⋯.jpg (198.34 KB,903x1280,903:1280,NL_Levend_Stratego_Sustain….jpg)

File: 7b97610fda192d7⋯.jpg (130.04 KB,904x1280,113:160,NL_Volk_Is_Het_Zat.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

2d9b48 No.17573780

File: 2386d288266e9ab⋯.jpg (49.62 KB,520x510,52:51,FdS8BiMWYAEZX4_.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

2d9b48 No.17579550

File: be5e85b1693d78b⋯.jpg (113.55 KB,600x480,5:4,FdgMsDvX0AMGRkW.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

2d9b48 No.17579631

File: 1cd761dc244b7c4⋯.jpg (70.52 KB,535x418,535:418,FdhWfrAXEAEowMR.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a72686 No.17586744

File: a96f604eb940bf0⋯.jpg (155.01 KB,759x885,253:295,screenshot_rode_zakdoek_ve….jpg)

File: 7bacec38082d98c⋯.mp4 (9.47 MB,1280x606,640:303,NL_rode_zakdoek_verboden.mp4)

Heel bijzonder de boerenzakdoek is verboden

via:

https://nitter.net/GideonvdMeijden/status/1574506133947125760

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

2d9b48 No.17589415

File: cbc99090cf2ec4d⋯.jpg (100.64 KB,525x617,525:617,FdqLLVqWAAAPD8n.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

82b395 No.17621561

File: e1997b4d94b6e14⋯.mp4 (5.33 MB,720x1280,9:16,rutte_ei.mp4)

🇳🇱 Ludieke actie nu op het #Koekamp in #Den #Haag. Een spandoek met #Rutte wordt bekogeld met eieren!!😂😂

Bron: https://t.me/vmBeeld/3683

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

ae7798 No.17700087

File: c7cc4220c891186⋯.png (1.63 MB,ClipboardImage.png)

Wat als de euro valt? De Tweede Kamer mag de noodplannen inzien

De Tweede Kamer mag binnen enkele weken zien welke geheime scenario's er klaarliggen op het ministerie van Financiën voor het geval er een noodsituatie ontstaat rond de euro. Een aantal Kamerleden heeft daarop aangedrongen, nu de economische situatie zeer onzeker is geworden.

saus:https://www.rtlnieuws.nl/economie/artikel/5341175/tweede-kamer-noodplannen-euro-val-dijsselbloem-kaag

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

38983b No.17700088

File: c7cc4220c891186⋯.png (1.63 MB,ClipboardImage.png)

Wat als de euro valt? De Tweede Kamer mag de noodplannen inzien

De Tweede Kamer mag binnen enkele weken zien welke geheime scenario's er klaarliggen op het ministerie van Financiën voor het geval er een noodsituatie ontstaat rond de euro. Een aantal Kamerleden heeft daarop aangedrongen, nu de economische situatie zeer onzeker is geworden.

saus:https://www.rtlnieuws.nl/economie/artikel/5341175/tweede-kamer-noodplannen-euro-val-dijsselbloem-kaag

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.17771239

File: ab1f96fd6ec382a⋯.png (128.32 KB,783x711,87:79,pepe_chef_meme.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.17798793

File: 8d476345f52c4a3⋯.jpg (29.82 KB,680x508,170:127,732.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.17852738

File: 4ce71783117db12⋯.jpg (72.81 KB,500x535,100:107,4ce71783117db129d2a582b2b4….jpg)

bump

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7a70ba No.17854900

Fabeltjeskrant oprollen en terug in je hol stoppen.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.17882474

File: aced76a6a5b3163⋯.png (115.07 KB,359x325,359:325,aced76a6a5b316376b6cb99f3e….png)

Bump

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.17897500

'Grote Reset in volle kracht — - Nederlandse regering is van plan om tot 3.000 boerderijen te sluiten om de groene doelen van de EU te bereiken

door Kurt Zindulka 30 Nov 2022

De plannen van de Nederlandse regering om duizenden boerderijen uit te kopen en zo nodig in beslag te nemen om ze te sluiten om te voldoen aan een groene agenda-richtlijn van de Europese Unie, zijn gebrandmerkt als de "grote Reset in volle kracht".

Vorige week heeft de globalistische regering van premier Mark Rutte eindelijk haar plannen uitgesproken om de stikstofemissies te verminderen in overeenstemming met het Natura 2000-programma van de EU, dat de landbouw in de buurt van zogenaamd risicovolle natuurgebieden in het hele blok wil uitroeien. In de plannen van het kabinet-Rutte wil het kabinet vanaf April volgend jaar tussen de twee-en drieduizend boerderijen met een eenmalige betaling uitkopen.

Het moet nog worden bevestigd tegen welk tarief de boeren kunnen verwachten te worden betaald voor hun land, maar lekken hebben gesuggereerd dat het waarschijnlijk ongeveer 120 procent van de geschatte waarde zal zijn. De regering heeft gezegd dat, hoewel het hoopt dat de regeling vrijwillig zal worden aangenomen, als genoeg boeren het aanbod weigeren, ze zullen beginnen met het met geweld in beslag nemen van het land van de boeren, die in de zomer massale protesten tegen de plannen hebben georganiseerd.

Volgens minister Christianne van der Wal van stikstof komt er "geen beter aanbod" en zegt de regering vrijdag tegen Kamerleden dat de regering "met pijn in het hart" het land in beslag zal nemen als dat nodig is.

De Nederlandse politieke commentator Eva Vlaardingerbroek zei tegen Breitbart London: "wat dit je laat zien, is dat de wil van het volk niets betekent voor onze regering. Ondanks al het protest en (inter)nationale terugslag, duwen ze door met wat ik denk dat crimineel beleid is.

"Onze regering komt niet tegemoet aan de wensen van haar eigen burgers, het richt zich op globalistische instellingen wiens belang het is om de voedselvoorziening te controleren, zodat ze ons kunnen controleren.”

Ze concludeerde: "Het is de grote reset in volle kracht.”

Eerder dit jaar kondigde premier Mark Rutte zijn voornemen aan om de stikstofemissies van veehouderijen tegen 2030 met de helft te verminderen om te voldoen aan de doelstellingen van het Natura 2000-programma van de Europese Unie, dat vereist dat alle EU-lidstaten industrie of landbouw verwijderen uit gebieden die van ecologisch belang worden geacht.

De regering heeft beweerd dat om de EU-doelstellingen te bereiken, sommige bedrijven hun uitstoot met maar liefst 95 procent moeten verminderen en dat tot 30 procent van alle veehouderijen voorgoed moet worden gesloten.

Als reactie op de groene regeling organiseerden duizenden boeren protesten in het hele land, waarbij ze tractoren gebruikten om snelwegen en andere kritieke infrastructuur af te sluiten.

De pogingen om grote delen van de Nederlandse landbouwsector te sluiten komen te midden van toenemende bezorgdheid over voedselzekerheid als gevolg van de oorlog in Oekraïne, die van oudsher een van de broodmanden van Europa is geweest. Nederland is ook een belangrijke voedselproducent in Europa, met de LTO National farming lobbygroep die schat dat de industrie goed is voor 54.000 bedrijven in het hele land en in 2019 voor 94,5 miljard euro aan export produceerde.

De dreiging van het sluiten van veehouderijen kan de positie van Nederland als grootste vleesexporteur in Europa en de vijfde grootste zuivelexporteur ter wereld in gevaar brengen.

https://www.breitbart.com/europe/2022/11/30/great-reset-in-full-force-dutch-govt-plans-to-shut-down-up-to-3000-farms/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

82b395 No.17956650

ckecked

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4c1dec No.17959017

>>17882474

Oh hey, look…it's you again.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.18001121

File: 8aeb879487e721a⋯.jpg (8.67 KB,255x205,51:41,8aeb879487e721aa547509c5b2….jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

acff03 No.18009437

Any dutch anons around? There's a bunch of dutch posts (1-2 per anon) - are they legit or shills?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.18016531

Zware Winterstorm bedreigt Amerikaanse LNG-export

Bloomberg 24 December 2022

Door Stephen Szczynski (Bloomberg) een winterstorm die grote delen van de VS treft, dreigt de export van vloeibaar aardgas aan de Golfkust tijdelijk te verstoren, wat de wereldwijde brandstofcrisis verergert.

Het Arctische front, dat naar verwachting enkele dagen zal voortduren, triggert waarschuwingen en adviezen die zich uitstrekken van Maine tot de Golf van Mexico. De VS zijn een belangrijke LNG-exporteur en een belangrijke leverancier van Europa, wat betekent dat havenverstoringen een wereldwijde impact kunnen hebben.

Lees ook: Amerikaanse aardgasproductie daalt het meest sinds februari op Chill

Temperaturen onder het vriespunt en harde wind tot Dec. 26 kan leiden tot vertragingen of opschorting van pilot diensten voor de Sabine-Neches Waterway in Texas, volgens mededelingen van Moran Shipping. De waterweg bedient de Sabine Pass terminal, de grootste Amerikaanse LNG - exportfaciliteit.

Piloten voor de haven van Corpus Christi, die verantwoordelijk is voor het aanleggen van schepen in de regio Zuid-Texas, hebben volgens Moran aan boord schepen opgeschort vanwege de kou. Dat kan van invloed zijn op het scheepvaartverkeer naar de LNG-exportfaciliteit van Corpus Christi.

Cheniere Energy Inc. de exploitant van de Sabine Pass en Corpus Christi terminals zei dat het zich altijd voorbereidt op en reageert op extreem weer om veilig operaties te beheren. Het bedrijf gaf geen commentaar op de huidige activiteiten van de faciliteiten.

https://gcaptain.com/harsh-winter-storm-threatens-us-lng-exports/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.18078563

File: 015ee0ba9513d20⋯.jpg (82.66 KB,518x600,259:300,015ee0ba9513d200daa43e0bd4….jpg)

Bump

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.18139958

File: 536322fe0ad6736⋯.png (1.33 MB,1365x1927,1365:1927,536322fe0ad6736dfaac083463….png)

Bump

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.18184969

File: e2e044358b52e73⋯.jpg (38.61 KB,714x457,714:457,e2e044358b52e73aad891dc6b8….jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.18218676

Europese havens zetten zich schrap voor vertraging als 'Shopping Frenzy' eindigt

De Loadstar 24 Januari 2023

Geschreven Door Mike Wackett (The Loadstar) –

De containerhavens van Noord-Europa bereiden zich voor op de zwakke importvolumes van januari uit Azië.

"De signalen van onze importklanten zijn duidelijk – de grote winkelwaanzin is voorbij", zegt Elvir Dzanic, CEO van het Havenbedrijf Göteborg.

"Consumptiegoederen, zoals kleding, huishoudelijke elektronica, enzovoort, zijn gebieden waar we over het algemeen dalende importvolumes zien.

"We zagen duidelijke aanwijzingen tegen het einde van 2022, en de eerste trend in 2023 suggereert een verdere daling, omdat producteigenaren volledige magazijnen hebben en een lagere vraag zien, wat resulteert in verminderde transportvereisten," voegde hij eraan toe.

De bearish outlook van de Heer Dzanic kwam na een sterke prestatie vorig jaar door de Zweedse haven, de grootste in Scandinavië.

De containeroverslag in de terminals van Göteborg steeg in 2021 met 7% tot 885.000 teu, inclusief een gezonde stijging van 8% op jaarbasis in het vierde kwartaal tot 230.000 teu.

Maar de piek in de laatste periode lijkt waarschijnlijk te worden gevolgd door enkele zachte kwartalen, omdat oceaanschepen verplicht zijn om een hoog percentage van hun geadverteerde afvaarten van Azië naar Noord-Europa te wissen, vanwege de zeer zwakke vraag.

In de volgende podcast van The Loadstar zegt Axel Mattern, CEO van Port of Hamburg Marketing, dat hij voor de duur van het jaar geen pick-up van importvolumes bij Hamburg containerterminals verwacht.

Volgens Mattern verwacht de haven dit jaar "een aanzienlijke daling van de vrachtafhandeling".

Alle containerhavens in Noord-Europa ervaren lagere volumes door minder oproepen, waardoor de wachttijden van schepen tot vrijwel nul zijn teruggebracht. Een havendirecteur vertelde de Loadstar vorige week dat slecht weer nu de enige oorzaak is van vertragingen bij het schipwerk.

"We zijn nu terug aan het booming-up van onze kranen en wachten op de schepen om te komen," voegde hij eraan toe.

Hapag-Lloyd 's meest recente Noord-Europese port operation report zegt dat de terminals in Antwerpen en Rotterdam normaal functioneren, met een 'beheersbaar niveau' van het gebruik van de werf. In Duitsland zei het dat zijn faciliteit in Burchardkai presteerde op een "goed operationeel niveau", hoewel lege containerstapels op een hoog niveau waren.

Maersk adviseerde vorige weekm ook in zijn maandelijkse market reportm dat zijn "primaire gateway - en hubhavenactiviteiten in heel Europa zijn genormaliseerd".

Hoge voorraadniveaus en de sterke mogelijkheid van anemische BBP-groei zullen naar verwachting de vraag dit jaar negatief blijven beïnvloeden.”

"De druk van inflatie, dalende inkomens en andere factoren die een impact hebben op het besteedbare inkomen van huishoudens" waren de oorzaak van een gebrek aan eetlust van de consument voor geïmporteerde goederen.

Ondertussen zullen havens ernaar streven om zo snel mogelijk communicatie te krijgen van hun scheepvaartklanten over Blanco afvaarten en rotatiewijzigingen, iets wat ze vaak klagen ontbreekt, met laat of tegenstrijdig advies dat van invloed is op de planning van forwarding voor arbeid en middelen op terminals.

https://gcaptain.com/european-ports-brace-for-slowdown-as-shopping-frenzy-ends/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.18298705

Canada #40 >>18295231

Vertaling via Yandex

Boze burgers plaatsen duizenden briefjes voor elke Covid-Vaccinsterfte in het grootste persbureau van Nederland (VIDEO)

Door Jim Hoft gepubliceerd februari 5, 2023 op 5: 00pm

Het hoofdkantoor van de NOS, het grootste persbureau van Nederland, werd zaterdagochtend bedekt met duizenden post-it-notities, die elk een teveel aan sterfgevallen in verband met het Covid-vaccin vertegenwoordigen.

Demonstranten verzamelden zich buiten het NOS-gebouw en hielden slogans vast met de tekst " NOS = fakenews, honest research into excess mortality, and others, Nine for News reported.

De post-its bevatten teksten als 'sudden death', 'heart failure after injection', 'suddenly the new normal'en' Pfizer report'. Daarnaast werden namen genoemd: 'Jonathan, 42 jaar oud', 'René is dood'. Tussen de post-its zaten ook A4 ' s met de tekst 'media = virus', 'media stop lying' en 'bought journalists'.

Een soortgelijke demonstratie vond plaats bij de BBC in het Verenigd Koninkrijk.

Ten minste zes BBC-gebouwen in het Verenigd Koninkrijk waren bedekt met plakkaten en foto ' s van mensen die stierven aan het COVID-vaccin.

De rally genaamd de "media is het virus" werd gehouden op zaterdag 7 januari en werd georganiseerd door drie verschillende groepen: de People ' s Resistance, Freedom Fighters en The North Unites.

Meer:

https://www.thegatewaypundit.com/2023/02/angry-dutches-post-notes-every-covid-vaccine-deaths-netherlands-largest-news-agency-video/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.
Post last edited at

fa732a No.18402074

File: 65c2f21d15e5cde⋯.jpg (12.41 MB,7136x4392,892:549,SouthAfricaSatanists5.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.18427402

Poetin ondertekent wetsvoorstel om laatste kernwapenverdrag met VS op te schorten

Vladimar Isachenkov Dinsdag 28 Februari 2023

De Russische President Vladimir Poetin heeft dinsdag een wetsvoorstel ondertekend dat het laatst overgebleven kernwapenverdrag met de Verenigde Staten formeel opschort, te midden van stijgende spanningen met Washington over de actie van Moskou in Oekraïne.

Poetin had een week geleden in zijn state-of-the-nation-toespraak verklaard dat Moskou zijn deelname aan het New START-Verdrag van 2010 opschortte. Hij had beschuldigd dat Rusland geen Amerikaanse inspecties van zijn nucleaire sites onder het pact kan accepteren op een moment dat Washington en zijn NAVO-Bondgenoten openlijk de nederlaag van Rusland in Oekraïne als hun doel hebben verklaard.

Beide huizen van het Parlement hebben vorige week snel het wetsvoorstel van Poetin over de opschorting van het pact geratificeerd. Op dinsdag ondertekende Poetin het in de wet, met onmiddellijke ingang. Het document zegt dat het aan de president is om te beslissen of Moskou kan terugkeren naar het pact.

Poetin heeft benadrukt dat Moskou zich niet helemaal terugtrekt uit het pact, en het Russische Ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat het land de limieten op kernwapens die onder het Verdrag zijn ingesteld, zal respecteren en de VS op de hoogte zal houden van testlanceringen van ballistische raketten.

Maandag bekritiseerde een topfunctionaris van de Amerikaanse wapenbeheersing Rusland sterk voor het opschorten van zijn deelname aan het Verdrag, maar merkte op dat Washington zal proberen samen te werken met Moskou om de uitvoering ervan voort te zetten.

"Rusland laat de wereld opnieuw zien dat het geen verantwoordelijke kernmacht is", zei Bonnie Jenkins, de Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken voor wapenbeheersing, tijdens een zitting van de Conferentie over ontwapening, een aan de Verenigde Naties gelieerd internationaal forum.

Jenkins vertelde verslaggevers dat de VS de gevolgen van de opschortingsbeweging van Rusland niet volledig hebben beoordeeld, maar zei: "We zien geen bewijs dat Rusland niet voldoet.”

"We blijven bereid om assertief met Rusland samen te werken om het nieuwe START-Verdrag volledig uit te voeren," voegde ze eraan toe.

De nieuwe START, ondertekend door de toenmalige presidenten Barack Obama en Dmitry Medvedev in 2010, beperkt elk land tot niet meer dan 1.550 ingezette kernkoppen en 700 ingezette raketten en bommenwerpers. De overeenkomst voorziet in ingrijpende inspecties ter plaatse om de naleving te controleren.

De inspecties zijn sinds 2020 slapend vanwege de covid-19 pandemie. De besprekingen over de hervatting ervan zouden afgelopen November hebben plaatsgevonden, maar Rusland heeft ze abrupt afgeblazen.

https://news.yahoo.com/putin-signs-bill-suspend-last-193556337.html

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.18432631

Havenhoofd Rotterdam Waarschuwt Dat Hoge Energiekosten Bedrijven Kunnen Verjagen

Bloomberg 24 Februari 2023

Door Diederik Baazil (Bloomberg) —

Allard Castelein, CEO van Havenbedrijf Rotterdam, uitte zijn bezorgdheid dat de hoge energiekosten veroorzaakt door de Russische Oorlog in Oekraïne energie-intensieve bedrijven kunnen verjagen die actief zijn op Europa ' s grootste toegangspoort voor zeehandel.

"We zijn het meest bezorgd over de energievoorziening en de prijzen", zei Castelein in een interview op zijn kantoor in het World Port Center op donderdag. "Er zijn bedrijven in onze haven die op gas draaien en niet konden concurreren op een wereldmarkt. Dat is een grote uitdaging voor ons.”

De haven heeft cijfers vrijgegeven waaruit blijkt dat het in 2022 in totaal 467 miljoen ton vracht heeft verwerkt, een daling van 0,3% ten opzichte van een jaar eerder.

Ondanks de algemene stabiliteit op volumes, tonen de onderliggende cijfers "enorme veranderingen in volumestromen", zei Castelein.

De containerafhandeling daalde met 5,5%, gemeten in 20 voet equivalente eenheden toen de Russische zendingen stopten, terwijl de kolenimport met 18% steeg omdat meer Duitse kolengestookte stroom werd gebruikt. De import van LNG, voornamelijk uit de VS, steeg met 64%.

Vorig jaar stapelden duizenden aan Rusland gekoppelde containers zich op in de haven vanwege internationale sancties tegen Moskou. Dat probleem is "niet-bestaand" geworden, zei Castelein, omdat " slechts een paar containers niet zijn opgehaald.”

Voor 2023 verwacht hij slechts een "kleine daling" in volumes. Toch kan het langdurige conflict in Oost-Europa, in combinatie met de groene-energiestimulansen in de Amerikaanse Inflation Reduction Act, de verstoringen in Rotterdam verergeren door het wegjagen van havengebaseerde chemische bedrijven, waarschuwt hij.

"Als we niet genoeg betaalbare energie hebben, hebben we een probleem," zei hij, eraan toevoegend dat de energiekosten in Europa acht keer hoger zijn dan in de VS.

"Bedrijven kunnen zeggen dat het investeringsklimaat in Rotterdam, Nederland en Noord-Europa niet aantrekkelijk genoeg is en ze kunnen ervoor kiezen om te vertrekken", aldus Castelein. Dat is een van de grootste uitdagingen voor de komende jaren.”

https://gcaptain.com/rotterdam-port-chief-warns-high-energy-costs-may-drive-away-business/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

2eda09 No.18435661

 

 

 

THOMAS W. TREFTS

Dear Tom,

let's take

this baby

World-Wide !

                          𓃠

 

 

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.18437390

>>18435661

Did it occur to you that if wanted to post to non English-speaking a courtesy translation might be in order?

Is het bij u opgekomen dat als u naar niet-Engelstalige berichten wilt posten, een beleefdheidsvertaling in orde zou kunnen zijn?

Free Translators

https://translate.yandex.com/

https://www.collinsdictionary.com/translator

https://www.deepl.com/translator

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.18452566

Algemeen Onderzoek #22625 >>18452196

Britse gasleveranties aan de EU worden stopgezet

Shutdown werd ingegeven door een "apparatuurstoring", volgens de pijpleidingbeheerder

De gasexport van Groot-Brittannië naar Europa is opgeschort vanwege een "apparatuurstoring" bij de belangrijkste pijpleiding van de Interconnector, volgens de exploitant. De pijpleiding wordt beheerd door Interconnector Ltd., dat grotendeels in handen is van een in België gevestigd aardgastransmissiebedrijf, Fluxys.

In een bericht online geplaatst door de exploitant laat op zaterdag, het bedrijf zei dat de pijpleiding inactief zal blijven tot 8 maart als gevolg van "transmissiesysteem onbeschikbaarheid" veroorzaakt door een niet-gespecificeerde "apparatuur storing. De bidirectionele pijpleiding verbindt het Verenigd Koninkrijk met het vasteland van Europa via België.

De verstoring komt te midden van een koudegolf die het Verenigd Koninkrijk al overspoelt met zware sneeuwval en lage temperaturen. Het slechte weer heeft al de leveringen van aardgas van Groot-Brittannië naar het vasteland van Europa beïnvloed te midden van de groeiende binnenlandse vraag, met het incident aan de pijpleiding waardoor ze nu nog schaarser worden.

De weergebeurtenis, of "plotselinge stratosferische opwarming", kan extreme kou veroorzaken op het noordelijk halfrond, waardoor de temperaturen ver onder de seizoensgebonden normen komen en een verlenging van de winter tot het einde van maart riskeren. De Britse autoriteiten hebben maandag al sneeuw-en ijswaarschuwingen uitgegeven.

De extreme weerdreiging komt na een overwegend milde winter in heel Europa, die zowel het VK als de EU heeft geholpen om problemen met de energievoorziening grotendeels te vermijden als gevolg van het aanhoudende conflict tussen Rusland en Oekraïne en de westerse sancties tegen Moskou, die de gestage toevoer van Russisch gas naar het continent hebben verstoord. Het slechte weer kan niet alleen van invloed zijn op het Verenigd Koninkrijk, maar ook op het vasteland, met zware sneeuwval en abnormaal lage temperaturen die worden voorspeld in Duitsland en Polen, en in Zuidoost-en Noordoost-Europa.

https://www.rt.com/news/572504-uk-europe-pipeline-gas/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d97911 No.18463693

VICTORY GARDEN

Victory gardens were vegetable, fruit, and herb gardens planted at private residences and public parks in the United States, United Kingdom, Canada, Australia and Germany during World War I and World War II to supplement their rations as well as boost morale.1 The National War Garden Commission promoted home gardening in order to free up crops to feed soldiers who were fighting overseas back in 1917.

Why not WW III

>free up crops

<replace crops

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.18494299

Canada #41 >>18492409

Nederlandse boerenopstand komt opnieuw in opstand om te protesteren tegen radicaal emissiebeleid van de overheid

De Nederlandse boeren in Nederland kwamen zaterdag samen in het Zuiderpark in Den Haag om te protesteren tegen het stikstofuitstootbeleid van de Nederlandse overheid. Duizenden woonden het evenement bij en verschillende spraakmakende politici en commentatoren spraken op het podium om steun te betuigen aan de boeren.

Door Callum Smiles 12 Maart 2023

De Nederlandse boeren in Nederland kwamen zaterdag samen in het Zuiderpark in Den Haag om te protesteren tegen het stikstofuitstootbeleid van de Nederlandse overheid. Duizenden woonden het evenement bij en verschillende spraakmakende politici en commentatoren spraken op het podium om steun te betuigen aan de boeren.

Er was veel politie aanwezig op het evenement. De Nederlandse autoriteiten hadden ook het leger gemobiliseerd uit angst voor een escalatie en mogelijke gewelddadige botsingen. Burgemeester Jan van Zanen liet vorige week weten dat slechts 25.000 mensen het evenement mochten bijwonen. Gedurende de dag probeerde de politie te voorkomen dat tractoren en busladingen demonstranten vanuit het hele land naar Den Haag reisden.

De Nederlandse overheid zet door met een radicaal stikstofuitstootbeleid, waarvan Nederlandse boeren zeggen dat het hun industrie zal schaden. Ondanks wijdverspreide protesten vorig jaar en maandenlang heen en weer tussen de boeren en de Nederlandse overheid, is er geen wederzijds akkoord bereikt over de aanpak van stikstofemissies. De regering heeft geweigerd om terug te gaan op de doelstellingen voor stikstofemissies en de handhaving van nieuw beleid, wat de boeren ertoe heeft aangezet om de protesten te hervatten.

Geschat wordt dat het voorgestelde beleid meer dan 11.000 boerderijen zou dwingen te sluiten en 17.000 boeren zou dwingen om hun veehouderij drastisch te verminderen.

Critici van de Nederlandse overheid vrezen dat dit beleid onomkeerbaar schade kan toebrengen aan de Nederlandse landbouw en negatieve indirecte effecten kan hebben op de wereldwijde voedselvoorzieningsketens.

https://www.rebelnews.com/dutch_farmer_rebellion_rises_again_government_emissions_nitrogen_policy

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

fdb58d No.18508481

YouTube embed. Click thumbnail to play.

CLASH: Baudet vs Kaag & Kuiken in SLOTDEBAT over KLIMAAT | FVD

Forum voor Democratie

https://youtu.be/rRyRwD43xik

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6baa45 No.18513789

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Live 15mrt 20:45 @mauricedehond @denieuwereld @vincente Provinciale verkiezingen avond

Maurice de Hond

https://youtu.be/zum0dCKmejE

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6baa45 No.18514556

File: bd4506146cf52f1⋯.png (851.06 KB,637x628,637:628,ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6baa45 No.18514602

File: d71f2cde812220d⋯.mp4 (10.63 MB,960x720,4:3,Baudet_FVD_Forum_is_een_pr….mp4)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6baa45 No.18514753

File: b61dbe7340ba10e⋯.png (725.6 KB,1920x1080,16:9,ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6baa45 No.18514953

File: cf2d19682c00884⋯.png (592.88 KB,1920x1080,16:9,ClipboardImage.png)

Dinkelland

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6baa45 No.18514977

File: 20693a5ebc16f0c⋯.png (42.85 KB,625x123,625:123,ClipboardImage.png)

>>18514953

Zo had het er met de FvD uit moeten zien.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

13278e No.18517748

File: a347c6ab864671a⋯.png (935.3 KB,849x2799,283:933,ClipboardImage.png)

>>18515235, >>18515349, >>18515417, >>18515526 Allemaal General

Email van Thierry...

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.18556742

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Canada #41 >>18551606

Nederlandse boeren shockeren de wereld! Slecht nieuws voor Trudeau

Door Harrison Faulkner 20 Maart 2023

Vorige week schokten Nederlandse boeren de wereld en versloegen de regeringspartij van premier Mark Rutte bij de Senaatsverkiezingen. Internationale media beschrijven de overwinning van de boeren-burgerbeweging als een' politieke aardbeving ' die schokgolven heeft gestuurd in de westerse wereld.

In het kielzog van Canada ' s Vrijheidskonvooi vorig jaar kwamen Nederlandse boeren in historische aantallen in opstand om te protesteren tegen de doelstellingen voor het verminderen van stikstofemissies die hen door de Nederlandse overheid werden opgedrongen. Als boeren niet voldeden aan Rutte ' s hardhandige emissiebeperkingen, dreigde de Nederlandse overheid hun boerderijen te nationaliseren.

Dankzij de exclusieve True North-rapportage weten we dat de regering-Trudeau zich heeft laten inspireren door het emissiereductieprogramma van Rutte en hetzelfde beleid hier in Canada probeert te weerspiegelen. Dit resultaat kan hem twee keer doen nadenken.

https://tnc.news/2023/03/20/rhf-Dutch-farmers-shock-the-world/

Video in het Engels op: https://www.youtube.com/watch?v=z6mom5j_9AE

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.
Post last edited at

a507f6 No.18556946

>>18556742 (me)

Nederlandse Boeren In Opstand, Winnen Genoeg Zetels In Senaat Om Technocraten Te Blokkeren

Maart 21, 2023

Wanneer je in een hoek wordt gesteund en er is geen ontsnapping behalve bepaalde vernietiging, dan vecht je als een gek om je een weg naar buiten te klauwen. Normaal gesproken gingen zachtaardige boeren in Nederland de straat op en vervolgens naar de stembus om hun stem te laten horen, in feite steriliseerden ze de globalistische coalitieregering. Dit zou een "schot moeten zijn dat over de hele wereld gehoord wordt" dat de grote Reset nog geen voldongen feit is. - Technocracy News & Trends Editor Patrick Wood

Door: Jack Montgomery via Breitbart

De anti-Great Reset, Pro-farmer BoerBurgerBeweging (BBB) lijkt nog meer zetels in de eerste kamer te hebben gewonnen dan verwacht, waarbij de globalistische coalitieregering zwaar verloor.

De BoerBurgerBeweging is opgericht om de belangen te behartigen van Nederlandse boeren die in grote moeilijkheden verkeren of volledig worden gesloten als gevolg van de inspanningen van premier Mark Rutte om door de Europese Unie gemandateerde beperkingen op het gebruik van stikstofmeststoffen in te voeren, om de groene agenda voor klimaatverandering van het blok te dienen.

Aanvankelijk een protestbeweging, is de BBB betrokken geweest bij vele grote demonstraties, vaak met tractoren, in Nederland — maar het kwam voor het eerst als een politieke kracht in de recente regionale regeringsverkiezingen van het land, die ook de samenstelling van de Eerste Kamer van de Staten-Generaal bepalen — de eerste kamer of Senaat van de Nederlandse wetgever.

Naarmate de resultaten van de verkiezingen duidelijker worden, lijkt het nu op schaal van het succes van de boeren-burgerbeweging was groter dan peilingen aanvankelijk suggereerden, met het feit dat het 17 zetels in de Senaat zou claimen en verreweg de grootste partij daar zou worden, volgens pro-boerenactiviste Eva Vlaardingerbroek.

De precaire vierpartijencoalitieregering van de zogenaamd 'centrumrechtse' premier Mark Rutte lijkt ondertussen iets ernstigere verliezen te hebben geleden dan verwacht, waarbij Vlaardingerbroek suggereert dat ze zelfs met de steun van Labour en de Groenen niet in staat zullen zijn om een meerderheid te bereiken.

Vlaardingerbroek heeft eerder beweerd dat haar land wordt gebruikt als een "pilot" voor een bredere agenda, met premier Rutte "zeer diep betrokken bij het World Economic Forum [en] een groot voorstander van alle ideeën uiteengezet in de 2030 Agenda en de grote Reset.”

"Het is allemaal gerelateerd, al dit beleid is uit die instellingen en ze worden ten eerste in ons land geïmplementeerd, we zijn een soort van het proefland samen met Canada voor deze agenda," voegde ze eraan toe, betreurend de impact van de regeling op boeren die het doelwit zijn van de Natura 2000-regeling van de EU, die in veel gevallen al generaties lang hun land en vee verzorgen, maar nu geconfronteerd worden met gedwongen uit bedrijf te gaan door staatsmacht.

https://www.activistpost.com/2023/03/dutch-farmers-rebel-win-enough-senate-seats-to-block-technocrats.html

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.18618679

File: a97107d9916b511⋯.png (537.67 KB,560x420,4:3,IMG_1775_560x420.png)

Algemeen Onderzoek #22839 >>18618138

Brussel schrijft aan Nederlandse regering, dringt aan op actie tegen stikstof

Maart 31, 2023

De Europese Commissie heeft Nederland een brief geschreven waarin het wordt aangespoord om snelheid te maken bij het verminderen van stikstofvervuiling, volgens een gelekte brief die veel in de Nederlandse media werd geciteerd. De brief, van milieucommissaris Virginijus sinkevičius, roept de regering naar verluidt op om bij haar wapens te blijven en ervoor te zorgen dat de stikstofemissies tegen 2030 zijn gehalveerd. De timing van de brief, die het Nederlandse Nieuws niet heeft gezien, is opportuun, gezien de druk van het kabinet om de deadline te wijzigen naar 2035 in het kielzog van de provinciale verkiezingsresultaten eerder deze maand. 'Ik kijk uit naar de maatregelen die worden genomen en de resultaten', zegt Sinkevičius in het Financieele Dagblad. Daarnaast stelt Sinkevičius dat' continue alertheid ' nodig is om ervoor te zorgen dat Nederland de stikstofuitstoot na 2030 blijft verminderen. De Nederlandse natuurminister Christianne van der Wal heeft bevestigd dat ze een brief uit Brussel heeft ontvangen, maar vertelde verslaggevers dat ze momenteel de inhoud bestudeert. Het feit dat de brief is gelekt is 'extreem irritant', aldus de minister.

Kast

Het FD wijst erop dat de brief ook invloed zal hebben op verschillen binnen het kabinet. D66 wil graag vasthouden aan de deadline van 2030, maar de christendemocraten, die twee weken geleden in de stemming werden gehamerd, staan naar verluidt open voor verandering. Een belangrijk onderdeel van de strategie van de regering is het aanpakken van 2.000 tot 3.000 boerderijen en andere industrieën die een groot percentage van de stikstof uitstoten in gebieden waar de natuur het hardst wordt getroffen. Van der Wal wil ze uitkopen of helpen om elders te verhuizen. Brussel onderzoekt momenteel echter de plannen om te beoordelen of ze als oneerlijke staatssteun kunnen worden beschouwd.

"BBB"

Caroline Van der Plas, wiens Pro-Boerenpartij BBB de grote winnaar was in de provinciale verkiezingen met zo ' n 20% van de stemmen, wil dat de regering de datum terugzet naar 2035 en is tegen elke poging om boeren in milieugevoelige gebieden te dwingen te sluiten. Ze zei in een reactie dat Brussel niet kan beslissen hoe Nederland het probleem aanpakt. "Het is niet aan de Commissie hoe we stikstof verminderen", zei ze. "Zolang de natuur behouden blijft en herstelt. Ze twijfelde ook aan de authenticiteit van de brief, die in het Nederlands was geschreven in plaats van in het Engels, Wat gebruikelijk is. Een woordvoerder van de commissaris vertelde RTL echter dat de brief authentiek was.

Lees meer op DutchNews.nl:

https://www.dutchnews.nl/news/2023/03/brussels-writes-to-dutch-government-urges-action-on-nitrogen/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.18690035

File: 955154a8906332a⋯.png (633.36 KB,685x1581,685:1581,955154a8906332ac67c05edcd7….png)

Algemeen Onderzoek #22929 >>18689713

Nederlands cannabisbeleid voorbeeld van 'hoe het niet te doen', zegt Duitse minister

Duitsland legaliseert cannabisgebruik, met het Nederlandse beleid als voorbeeld 'hoe het niet te doen', heeft de Duitse minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach tegen omroep NOS gezegd. coffeeshops, waar Nederlanders in beperkte hoeveelheden cannabis kunnen kopen voor privégebruik, maken geen deel uit van de Duitse plannen die mensen toestaan hun eigen kleine hoeveelheid cannabis thuis te kweken of te verkrijgen via niet-commerciële verenigingen. Duitsland onderzoekt ook de mogelijkheid van commerciële cannabisplantages. "Cannabisgebruik is een realiteit en zwaardere straffen om mensen af te schrikken hebben niet gewerkt", zei minister van landbouw CEM Özdemir. In plaats daarvan wil Duitsland de zwarte markt bestrijden en gokkers beschermen tegen mogelijk besmette cannabis, zei hij. Lauterbach, die zei dat hij het Nederlandse cannabisbeleid van dichtbij kent omdat hij in Aken bij de Nederlandse grens studeerde, zei dat commerciële coffeeshops gericht op de verkoop van zoveel mogelijk cannabis geen optie is voor Duitsland. De Nederlandse combinatie van legale verkoop en consumptie en zwarte marktproductie 'is een som van nadelen', zei hij. Nederland onderzoekt momenteel manieren om het grijze gebied tussen gelicentieerde cannabiscafés of coffeeshops en illegale teelt weg te nemen, maar een experiment met gelegaliseerde productie heeft verschillende vertragingen opgelopen. Cannabis Clubs, zoals de Duitse verenigingen zullen worden genoemd, zijn gebonden aan strenge regels en zijn verantwoordelijk voor de teelt, oogst en distributie van de cannabis. Ze zullen ook beveiliging moeten instellen om ervoor te zorgen dat de planten niet in verkeerde handen vallen. Elke club mag niet meer dan 500 leden van 18 jaar of ouder hebben en zal op niet-commerciële basis opereren. De maximale consumptie zal in totaal 50 gram per maand zijn en de hoeveelheid THC in de cannabis zal ook beperkt zijn.

sauce: https://www.dutchnews.nl/news/2023/04/dutch-cannabis-policy-example-of-how-not-to-do-it-says-german-minister/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e3e69c No.18744410

File: 4d83cb87677ee0f⋯.png (355.49 KB,598x740,299:370,ClipboardImage.png)

File: 34bebe943195e64⋯.mp4 (4.23 MB,1280x720,16:9,NPO_met_derde_boete_op_oor….mp4)

File: 688f0660ea2ccae⋯.png (26.52 KB,598x329,598:329,ClipboardImage.png)

File: fa86a5f53af3776⋯.png (352.96 KB,598x760,299:380,ClipboardImage.png)

Ongehoord Nederland TV

@ongehoordnedtv

NPO met derde boete op oorlogspad tegen Ongehoord Nederland.

Houd ons in de lucht! Steun ons vandaag nog:

👉🏻 Word lid: https://ongehoordnederland.tv/word-lid-alt/

👉🏻 Doneer: https://ongehoordnederland.tv/steun-on-met-een-donatie/

https://twitter.com/ongehoordnedtv/status/1650449491856695296

Ongehoord Nederland TV

@ongehoordnedtv

Onze website is wegens enorme drukte uit de lucht. We zijn het nu aan het oplossen en melden zodra we weer bereikbaar zijn!

#RedOngehoord #OngehoordNieuws

https://twitter.com/ongehoordnedtv/status/1650457124701437952

Ongehoord Nederland TV

@ongehoordnedtv

Onze website is weer bereikbaar. Dank voor al uw steun!

https://twitter.com/ongehoordnedtv/status/1650464751200227328

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

af37a4 No.18744970

File: 2fff673a43d4448⋯.png (172.21 KB,598x767,46:59,ClipboardImage.png)

File: 74dbeabfa13d9c7⋯.png (394.11 KB,995x1265,199:253,ClipboardImage.png)

File: c61d93ed5b0ea43⋯.png (496.66 KB,893x1937,893:1937,ClipboardImage.png)

>>18744410

Ongehoord Nederland TV

@ongehoordnedtv

UPDATE: Een zwarte dag voor de persvrijheid in Nederland. NPO verzoekt staatssecretaris Uslu om onze vergunning in te trekken.

#RedOngehoord #OngehoordNieuws

Lees ons persbericht: pic2rel

https://twitter.com/ongehoordnedtv/status/1650504519019638785

UPDATE: Een zwarte dag voor de persvrijheid in Nederland

Vandaag maakte de NPO bekend dat bij de staatssecretaris voor Cultuur en Media een verzoek is ingediend om de uitzendlicentie van Ongehoord Nederland in te trekken.

Het is ongekend dat in de Nederlandse democratie op deze wijze gedreigd wordt een omroep, ON!, het zwijgen op te leggen. Dit terwijl er nog juridische procedures lopen ten aanzien van alle sancties en er nog geen rechterlijke uitspraak is. De handelswijze van de NPO past bij andersoortige regimes, maar niet in de democratie en niet in Nederland. Dit getuigt niet van respect richting onze rechtsstaat.

Wij hebben echter vertrouwen in de rechterlijke macht en in het Europees verdrag voor de Rechten van de Mens waarin de persvrijheid en meningsvrijheid worden beschermd. Wij zijn nog altijd bereid met iedereen samen te werken.

Zie onze eerdere persverklaring van vandaag over de derde sanctie. pic3rel

https://ongehoordnederland.tv/2023/04/24/persberichten/update-een-zwarte-dag-voor-de-persvrijheid-in-nederland/

https://ongehoordnederland.tv/2023/04/24/persberichten/de-npo-blijft-vol-op-ramkoers-en-legt-on-derde-boete-op/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

c443ae No.18770856

File: cd97bc7e9dce659⋯.png (271.36 KB,645x498,215:166,ClipboardImage.png)

File: bacfa5eca987b12⋯.mp4 (7.8 MB,640x360,16:9,George_Webb_bij_de_Andere_….mp4)

>>18769506 General #23032

Al die jaren hier heb ik de aanvallen op George Webb gezien, maar hij is nu wel in Amsterdam bij de Andere Krant!

saus:https://rumble.com/v2kxs98-we-beat-okeefe-to-the-real-gain-of-function-lab-by-a-year-he-still-has-it-w.html

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

c443ae No.18772705

File: 791535059d24b20⋯.png (1.08 MB,1213x751,1213:751,ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

c443ae No.18772820

File: 38e2739405524b8⋯.png (768.69 KB,1216x684,16:9,ClipboardImage.png)

File: dffdce89a03f152⋯.png (1.18 MB,1216x684,16:9,ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

c443ae No.18772887

File: a43a50ce12e33a6⋯.png (1.48 MB,1216x684,16:9,ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

c443ae No.18772903

File: f5310493072b719⋯.png (1.09 MB,1216x684,16:9,ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.18777435

Russische olie blijft Europese auto's aandrijven met hulp van India

Door Prejula Prem en Sharon Cho (Bloomberg) - 28 April 2023

Russische olie is nog steeds de drijvende kracht achter Europa-alleen met de hulp van India.

In December verbood de Europese Unie bijna elke invoer van ruwe olie uit Rusland. Het verbod werd twee maanden later uitgebreid tot geraffineerde brandstoffen.

De regels weerhielden landen als India er echter niet van om goedkope Russische Ruwe olie te kopen, om te zetten in brandstoffen zoals diesel en het tegen een marge terug naar Europa te verzenden.

Het Aziatische land is op weg om deze maand de grootste leverancier van geraffineerde brandstoffen in Europa te worden en tegelijkertijd recordhoeveelheden Russische Ruwe olie te kopen, volgens gegevens van Bloomberg van analysebedrijf Kpler.

"Russische olie vindt zijn weg terug naar Europa ondanks alle sancties en India opvoeren van brandstof export naar het Westen is een goed voorbeeld van," zei Viktor Katona, hoofd Ruwe olie analist bij het bedrijf. "Nu India zoveel Russische vaten binnenkrijgt, is het onvermijdelijk.”

De ontwikkeling is dubbelzijdig voor de EU. Aan de ene kant heeft het blok alternatieve dieselbronnen nodig nu het de directe stromen uit Rusland, voorheen zijn belangrijkste leverancier, heeft afgesneden. Het verhoogt echter uiteindelijk de vraag naar de vaten van Moskou en betekent extra vrachtkosten.

Het betekent ook meer concurrentie voor de Europese olieraffinaderijen die geen toegang hebben tot goedkope Russische Ruwe olie, en komt te midden van breder marktonderzoek over waar de dieselimport van de regio vandaan komt.

De CEO van Repsol SA, Josu Jon Imaz, zei donderdag dat Russische diesel illegaal Europa binnenkomt en riep de autoriteiten op om de activiteit tegen te gaan. Hij had het niet over de handel via India, maar over dieselstromen die hun oorsprong hebben in Rusland.

Een voorlopig onderzoek naar de zaak door de Spaanse autoriteiten vond geen bewijs dat Russische diesel het land binnenkwam, zei een regeringsfunctionaris vrijdag, eraan toevoegend dat een onderzoek aan de gang is.

De Europese invoer van geraffineerde brandstof uit India zal naar verwachting boven de 360.000 vaten per dag stijgen, net voor die van Saoedi-Arabië, zo blijkt uit de gegevens van Kpler.

De aankomsten van Russische Ruwe olie naar India zullen naar verwachting in April meer dan 2 miljoen vaten per dag bedragen, wat bijna 44% van de totale olie-invoer van het land vertegenwoordigt, volgens kpler-gegevens.

Meer dan de helft van de Russische zeeoliezendingen ging naar de Europese Unie en de groep van zeven landen voordat het blok begon met het verminderen van aankopen als reactie op de invasie van Oekraïne door het land begin 2022.

- Met hulp van Rodrigo Orihuela en Rachel Graham.

https://gcaptain.com/russian-oil-still-powering-europes-cars-with-help-of-india/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

c654ff No.18785465

File: ff8c5e7a26780be⋯.png (169.53 KB,761x1462,761:1462,ClipboardImage.png)

CASH IS KING!

pin pinpinpin pin pin

https://allestoringen.nl/storing/pin/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

16bfba No.18796399

File: a7cb9b845d26936⋯.png (953.51 KB,1102x570,29:15,ClipboardImage.png)

Statenlid haalt uit naar ‘fascistische oorlogshitser’ Zelenski: ‘Hij is hier ongewenst’

De Oekraïense president Zelenski is donderdag in Den Haag in het gebouw van de Eerste Kamer ontvangen door de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer. Hij hield daarna een toespraak waar ook minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra aanwezig was. Die verzekerde Zelenski dat Nederland Oekraïne zal blijven steunen.

Zelenski bedankte Nederland voor de steun, zoals de geleverde pantserhouwitsers, en zei blij te zijn dat het sturen van F-16’s niet wordt uitgesloten. Nederland is achter de schermen stevig in overleg met bondgenoten over het leveren van straaljagers aan Oekraïne, liet premier Rutte weten.

De president zei ervan overtuigd te zijn dat de Russische president Poetin in Den Haag zal worden berecht en dat daar een speciaal tribunaal voor moet komen.

Nederland heeft voor dit jaar 2,5 miljard euro beschikbaar gesteld voor steun aan Oekraïne. Ondertussen heeft minister Kaag gezegd dat ‘we gewoon weer binnen onze marges moeten gaan leven’.

Triest

Veel mensen zitten niet te wachten op de komst van president Zelenski. “Uiterst ongepast dat vandaag de fascistische oorlogshitser Zelenski een bezoek brengt aan Nederland,” vindt Statenlid Martin Bos (FVD). “Zelenski is hier sowieso ongewenst, maar hij hoort zeker op 4 mei geen toespraken te houden. Triest.”

“Dagenlang zijn ze bezig om, in het kader van 4 en 5 mei, mensen te bewegen de omgekeerde vlag weer in de deugstand te laten wapperen,” vervolgt Bos. “En nu laten ze oorlogshitser Zelenski vrijuit zijn oorlogspropaganda spuien. Hoogst ongepast deze ontheiliging van Dodenherdenking.”

Volstrekt van het padje

Hij kan rekenen op bijval van neuroloog Jan Bonte. “Wat moet die B-acteur hier op 4 mei?” vraagt hij zich af. “Zijn land is in oorlog, Bachmoet staat op het punt te vallen, en zijn leger wordt door de gehaktmolen gedraaid.”

“Dan hoor je als leider van een land thuis. Niet hier. Onze regering is volstrekt van het padje,” stelt Bonte.

FVD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen spreekt van een ‘schaamteloze provocatie’.

Sauce: https://www.ninefornews.nl/statenlid-haalt-uit-naar-fascistische-oorlogshitser-zelenski-hij-is-hier-ongewenst/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

16bfba No.18796428

File: 8b994d6e69f8229⋯.png (330.93 KB,604x635,604:635,ClipboardImage.png)

Bezoek Zelenski op Dodenherdenking wekt woede: ‘Brutaler kan het niet’

De Oekraïense president Zelenski is in Nederland. Donderdag heeft hij een gesprek met premier Rutte. Het is zijn eerste bezoek aan Nederland.

Nederland steunt Oekraïne met wapens en geld. Dit jaar maakt het kabinet 2,5 miljard euro vrij voor steun aan het land. Vorig jaar sprak Zelenski de Tweede Kamer toe via een videoverbinding.

De president gaf een toespraak met de titel ‘Geen vrede zonder gerechtigheid voor Oekraïne’. Diverse politici hebben laten weten daar niet bij aanwezig te zijn. “Ieder Kamerlid moet zelf weten of hij bij de ontmoeting met Zelenski wil zijn of niet. Maar ik zal er zelf dadelijk in ieder geval niet bij zijn. Vandaag gaat het wat mij betreft in Nederland niet over hem, maar over onze eigen nationale Dodenherdenking,” reageert PVV-leider Geert Wilders.

Heel misplaatst

Ook Kamerlid Wybren van Haga was er niet bij. “Wat BVNL betreft moeten wij ons vandaag richten op het herdenken van een andere oorlog en de slachtoffers daarvan. De timing van dit bezoek is op zijn zachtst gezegd ongelukkig en toont opnieuw het gebrek aan connectie met de samenleving van dit kabinet,” zegt hij.

Fractievoorzitter van de PVV in de Eerste Kamer Marjolein Faber voegt toe: “Ook wat mij betreft gaat het vandaag om onze Dodenherdenking. Ik zal ook niet bij de ontmoeting met Zelenski zijn.”

Daarnaast liet BBB-voorvrouw Caroline van der Plas de Kamervoorzitter weten dat ze niet bij de ontmoeting met Zelenski zal zijn. “Dat dit bezoek juist nu moet, vind ik heel misplaatst.”

Dolkstoot in het hart van de Russen

Zelenski op 4 mei invliegen, is volgens mediadirecteur van Ongehoord Nederland Peter Vlemmix een ‘cynische propagandastunt op het meest pijnlijk denkbare moment’.

Financieel expert Ab Flipse stelt dat de Dodenherdenking met de aanwezigheid van Zelenski nooit meer hetzelfde zal zijn. “Zijn aanwezigheid op 4 mei is een dolkstoot in het hart van de Russen. In de Tweede Wereldoorlog leed de Sovjet-Unie de grootste verliezen. Ruim 23 miljoen mannen, vrouwen en kinderen zijn er in die oorlog omgekomen.”

Brutaler kan het niet

“Het kan dus altijd nog erger. En dat op Dodenherdenking. Het koppelen van onze vrijheid aan een corrupt kleptocratenregime. Brutaler kan het niet,” twittert privacy-expert Bas Filippini.

Telegraaf-verslaggever Wierd Duk vraagt: “De Dodenherdenking politiseren gebeurt helaas al jaren. Grünberg meende zelfs te moeten provoceren. En nu komt Zelenski om het hopeloos impopulaire kabinet een pr-boost te geven. Wie bedenkt zoiets?”

Sauce: https://www.ninefornews.nl/bezoek-zelenski-op-dodenherdenking-wekt-woede-brutaler-kan-het-niet/

https://twitter.com/rblommestijn/status/1654031395684077570?cxt=HHwWhMC-sc-ypvQtAAAA

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.18797691

Canada #42 >>18796047

EU steunt omstreden Nederlandse plannen om boerderijen te sluiten In een poging om stikstofemissies te verminderen

door Tyler Durden donderdag, mei 04, 2023 geschreven door Katabella Roberts via The Epoch Times

De Europese Commissie heeft op 2 mei een plan goedgekeurd van de Nederlandse regering om Veehouders in bepaalde gebieden te compenseren als zij ermee instemmen hun boerderijen vrijwillig te sluiten als onderdeel van de inspanningen van Nederland om stikstofvervuiling te verminderen.

Onder de nieuwe "regelingen", genaamd LBV en LBV plus, moeten boeren ermee instemmen hun productiecapaciteit definitief en onomkeerbaar te sluiten en niet dezelfde veredelingsactiviteit elders in Nederland te starten-de op één na grootste landbouwexporteur ter wereld-of ergens anders binnen de Europese Unie.

De " regelingen "lopen tot februari 2028 en staan open voor kleine en middelgrote Veehouders in" overbelaste Natura 2000-gebieden " in Nederland, mits hun huidige stikstofdepositie elk jaar bepaalde minimumniveaus overschrijdt.

Bovendien komen alleen landbouwers die kunnen aantonen dat zij gedurende de vijf jaar vóór de vrijwillige stopzetting van de productie voortdurend hebben geproduceerd, in aanmerking voor de regelingen.

De twee Nederlandse regelingen hebben een totaalbudget van ongeveer €1,47 miljard ($1,62 miljard) en maken deel uit van de plannen van de overheid om stikstofdepositie in natuurgebieden te verminderen.

In het kader van de LBV-regeling van €500 miljoen ($551 miljoen) zullen boeren worden gecompenseerd "tot 100 procent" van de verliezen die ze lijden door het sluiten van hun melkvee -, varkens-en pluimveefokkerijen, in de vorm van directe subsidies, volgens een verklaring van de Europese Commissie.

Compensatie, 'Groene Bonus'

Die compensatie zal het verlies van productiecapaciteit en productierechten dekken, volgens de verklaring; de financiering is echter afhankelijk van het gebied waar de boerderij zich bevindt.

In het kader van de LBV-Plus-regeling van € 975 miljoen ($1,77 miljard), die open staat voor "piekbelastingsemitterende broedplaatsen die een hoog stikstofgehalte per jaar uitstoten, vastgesteld als een minimumniveau", inclusief boeren die melkvee, varkens, pluimvee en kalveren fokken, zal "tot 100 procent" van de verliezen van de boeren worden gecompenseerd via directe subsidies.

Sommige boeren kunnen echter ook tot 120 procent compensatie ontvangen als gevolg van het verlies van productiecapaciteit in het kader van die regeling, volgens ambtenaren.

De Europese Commissie heeft in haar verklaring opgemerkt dat de lidstaten de landbouwers, indien zij om milieuredenen worden gesloten, een extra "groene bonus" van 20 procent kunnen toekennen bovenop de compensatie voor het verlies van de waarde van de activa.

De Nederlandse landbouwexport bedroeg vorig jaar € 122,3 miljard, volgens het nationale bureau voor de statistiek.

'Noodzakelijk en passend'

Volgens de Europese Commissie is het sluiten van bepaalde installaties die hoge niveaus van stikstofvervuiling veroorzaken "noodzakelijk en passend" om "de milieuomstandigheden van de doelgebieden te verbeteren en een hoogwaardige, duurzame en milieuvriendelijke productie mogelijk te maken" en om de beleidsdoelstellingen zoals die in de Europese Green Deal te helpen bereiken.

De Commissie heeft ook vastgesteld dat de compensatie aan landbouwers "evenredig" is omdat deze "beperkt is tot het noodzakelijke minimum" en dat de compensatie "positieve effecten heeft die opwegen tegen eventuele verstoring van de mededinging en het handelsverkeer in de Europese Unie.”

"De Nederlandse regelingen van € 1,47 miljard die we vandaag hebben goedgekeurd, zullen de vrijwillige sluiting van veehouderijen met substantiële stikstofdepositie op natuurgebieden vergemakkelijken", zei Margrethe Vestager, uitvoerend vice-voorzitter van het mededingingsbeleid bij de Europese Commissie.

"De regelingen zullen de milieuomstandigheden in die gebieden verbeteren en een duurzamere en milieuvriendelijkere productie in de veehouderij bevorderen, zonder de concurrentie onnodig te verstoren", voegde Vestager eraan toe.

In het persbericht van dinsdag staat niet wat er zal gebeuren met boeren die niet bereid zijn hun land vrijwillig op te geven.

Meer:

https://www.zerohedge.com/political/eu-backs-controversial-dutch-plans-shut-down-farms-bid-reduce-nitrogen-emissions

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.18873283

Russische olie vindt kopers in Azië

Door Sharon Cho, Rakesh Sharma en Prejula Prem (Bloomberg) 17 mei 2023

Rusland vindt olie-afnemers in Azië om sancties-geblokkeerde Europese kopers — te vervangen door het marktaandeel van zijn energie-bondgenoten weg te klauwen.

Van West — Afrika tot het Midden — Oosten voelen producenten in de OPEC+ - alliantie zich geknepen als kopers in India en China-de belangrijkste groeimarkten van Azië-goedkopere Russische Ruwe olie oprapen. De herziene wereldwijde kaart van de oliehandel zou nog jaren op zijn plaats kunnen zijn.

"Er is alle reden voor de producenten in het Midden-Oosten om zich zorgen te maken over het verlies van marktaandeel in China en India aan Russische vaten," zei Vandana Hari, oprichter van consultant Vanda Insights in Singapore. "Er lijkt geen einde in zicht te zijn aan de verschuiving van de handelsstromen.”

De prijzen voor het vlaggenschip van Rusland, de Oeral, daalden vorig jaar, omdat Europa aankopen vermijdde in de nasleep van de oorlog van Moskou in Oekraïne. De machtscentrales van Azië stapten in de leegte en hielpen de Russische Ruwe olie-export naar een post-invasie-record in de afgelopen weken te tillen.

India heeft historisch gezien vertrouwd op landen als Irak, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten om het grootste deel van zijn ruwe olie-invoer te leveren. Nu voelen die producenten zich geperst.

Sinds januari 2022 — de maand voordat Rusland Oekraïne binnenviel — is de olie-import van India uit het Midden-Oosten met 35% gedaald tot ongeveer 1,9 miljoen vaten per dag in April, gegevens van Vortexa Ltd. laat. De zendingen uit West-Afrika daalden met hetzelfde percentage tot 228.000 vaten per dag in die periode.

Ondertussen importeerde India in April een record van 1,9 miljoen vaten Russische Ruwe olie per dag — vergeleken met slechts 65.000 op dagelijkse basis in januari vorig jaar. Rusland wedijvert nu met het Midden-Oosten als de grootste leverancier van het land.

"Dit is duurzaam zolang de Russische prijzen laag zijn", zei R. Ramachandran, voormalig directeur van raffinaderijen bij Bharat Petroleum Corp. " er was weinig vraag naar Oeral in India voor de Russische oorlog tegen Oekraïne.”

De prijs van Oeral geleverd aan India - inclusief verzendkosten-was bijna $12 per vat goedkoper dan de wereldwijde gedateerde Brent-benchmark op 15 mei, volgens gegevens van Argus Media Ltd. De korting is de afgelopen twee maanden met ongeveer $5 verkleind.

De verschuiving van China

China blijft een gestage stroom van olie uit het Midden-Oosten ontvangen, met zendingen die zelfs licht stijgen sinds januari 2022, volgens gegevens van Vortexa.

De grootste economie van Azië heeft echter de inname van West-Afrikaanse Ruwe olie met meer dan 40% verminderd. De zendingen daalden tot 730.000 vaten per dag in April, van 1,3 miljoen begin 2022. Angola blijft verreweg de grootste leverancier van de regio.

Tegelijkertijd steeg de Chinese invoer van Russische Ruwe olie met 80% tot ongeveer 1,5 miljoen vaten per dag sinds begin 2022.

Leden van de organisatie van olie-exporterende landen en hun bondgenoten zijn niet de enigen die hun aandeel in de Aziatische oliemarkt zien afnemen. De Amerikaanse stromen naar India en de Europese zendingen naar China — waaronder de noordzeekwaliteiten — zijn gedaald.

India en China zijn echter meestal afhankelijk van het Midden-Oosten en West-Afrika, de thuisbasis van grote OPEC+ - producenten, voor het grootste deel van hun ruwe olievoorziening.

Een overvloed van ten minste 35 miljoen vaten Nigeriaanse olie die eind volgende maand moet worden geladen, is tot nu toe onverkocht gebleven, waarbij een gebrek aan Aziatische aankopen een belangrijke oorzaak is van de opbouw, volgens handelaren.

Miljoenen vaten West-Afrikaanse Ruwe olie zijn dit jaar verstopt in commerciële faciliteiten in de Saldanha Bay hub in Zuid-Afrika, omdat Azië in plaats daarvan Russische olie koopt, volgens het Internationaal Energieagentschap.

"De leveringen in de opslag lijken West-Afrikaanse vaten te zijn die moeite hebben om kopers te vinden ten oosten van Suez (vanwege goedkopere Russische Ruwe olie) terwijl raffinaderijen in het Atlantische bekken onderhoud ondergaan," zei Het deze week in zijn nieuwste Oliemarktrapport.

https://gcaptain.com/russian-oil-finds-buyers-in-asia/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.18947806

Canada #43 >>18946229

Ierland wil 200.000 koeien slachten om planeet te redden van 'Global Warming'

door Jim Hoft Jun. 2, 2023

Terwijl je sliep, gingen de globalistische fanatici achter je voedselvoorraad aan.

De globalistische beweging richt zich op de voedselproductie in het Westen. En natuurlijk zijn de corrupte ambtenaren blij om te helpen.

Overheidsfunctionarissen in Nederland, een belangrijke Europese voedselproducent, hebben in November 3.000 productieve boerderijen gesloten om te voldoen aan de doelstellingen van de opwarming van de aarde.

In December beval Duitsland boeren om meststoffen te snijden nadat de Nederlandse boerderijen waren gesloten om te voldoen aan de normen voor opwarming van de aarde.

En deze week duwen Ierse wetgevers een plan om 200.000 koeien te doden om hun doelstellingen voor de opwarming van de aarde te bereiken.

Farm World gemeld:

De Ierse regering overweegt een initiatief om het aantal melkkoeien aanzienlijk te verminderen om haar klimaatdoelstellingen te bereiken.

De regering heeft een doelstelling gesteld om de uitstoot van landbouw in Ierland tegen 2030 met een kwart te verminderen.

Een voorstel om dit te bereiken is door de nationale melkveestapel met 10% te verminderen, het equivalent van het verwijderen van 65.000 koeien per jaar gedurende drie jaar, volgens de Irish Independent.

Lees ook: wat Britse melkveehouders kunnen leren van Nederlandse 'stikstofcrisis'

Minister van landbouw Charlie McConalogue vertelde het Ierse radiostation Rte Morning Ireland dat een dairy vision-Groep met vertegenwoordigers van boeren een reeks opties heeft onderzocht om de uitstoot op de boerderij te verminderen.

Het Ierse ministerie van Landbouw reageerde op de berichten.

Via De Ierse Spiegel:

Het Ministerie van Landbouw heeft gezegd dat een rapport waarin een vermindering van 200.000 melkkoeien wordt beschreven, een "modeldocument"was.

Gisteren werd gemeld dat de koeien de komende drie jaar voor een bedrag van 600.000 euro aan belastingbetalers moeten worden" afgeslacht " om de klimaatdoelstellingen te halen.

De Farming Independent zei dat het de cijfers in zijn rapport kreeg uit een intern document via een verzoek om Vrijheid van informatie.

https://www.thegatewaypundit.com/2023/06/ireland-plans-slaughter-200000-farting-cows-save-planet/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.18979267

Algemeen Onderzoek #23301 >>18978492

'Zuckerberg moet uitleggen': EU eist antwoorden op'Instagram pedofiel netwerk'

De Hoge Commissaris voor interne markten van de Europese Unie heeft antwoorden geëist van Meta-CEO Mark Zuckerberg over een rapport in de Wall Street Journal over Instagram ' s facilitering van kinderpornografienetwerken.

Thierry Breton, de EU-commissaris voor de interne markt, zei donderdag in een tweet dat "# Meta 's vrijwillige code over Kinderbescherming niet lijkt te werken", en voegde eraan toe: "Mark Zuckerberg moet nu uitleggen en onmiddellijk actie ondernemen."

Breton zal over twee weken naar het hoofdkantoor van Meta in Menlo Park vliegen om met Zuckerberg te praten.

Volgens de tweet zal Meta moeten aantonen dat ze het probleem van kinderporno adequaat hebben aangepakt, anders worden ze geconfronteerd met zware sancties.'

Volgens het rapport in het tijdschrift, dat Meta niet ontkende, is Instagram de thuisbasis geworden van een groot en georganiseerd netwerk van pedofielen - voor wie Instagram ' s eigen algoritmen kinderporno promoten. De pedofielen zelf gebruikten

gecodeerde emoji ' s, zoals een afbeelding van een kaart of een stuk kaaspizza.

Instagram verbindt pedofielen en leidt hen naar verkopers van inhoud via aanbevelingssystemen die uitblinken in het koppelen van degenen die niche-interesses delen, vonden het tijdschrift en de academische onderzoekers.

De pedofiele accounts op Instagram mengen brutaliteit met oppervlakkige inspanningen om hun activiteit te verhullen, ontdekten onderzoekers. Bepaalde emoji ' s functioneren als een soort code, zoals een afbeelding van een kaart---steno voor "minderjarig aangetrokken persoon"-of een van "kaaspizza", die zijn initialen deelt met "kinderpornografie", volgens Levine van UMass. Velen verklaren zich " liefhebbers van de kleine dingen in het leven."WSJ

Volgens de onderzoekers, Instagram toegestaan pedofielen om te zoeken naar inhoud met expliciete hashtags zoals #pedowhore en #preteensex, die vervolgens werden gebruikt om ze te verbinden met accounts die adverteren Kinder-seks materiaal te koop van gebruikers gaan onder namen zoals "little slet for you."

"Instagram is een opstap naar plaatsen op het internet waar er meer expliciet seksueel misbruik van kinderen is", aldus Brian Levine, directeur van het UMass Rescue Lab. Levine schreef een rapport uit 2022 voor het National Institute of Justice van het DOJ over kinderuitbuiting via internet.

Bovendien was Meta verantwoordelijk voor 85% van de kinderpornografische rapporten die werden ingediend bij het National Center for Missing & Exploited Children, volgens het rapport. Dat gezegd hebbende, "Meta heeft meer moeite gehad met deze inspanningen dan andere platforms, zowel vanwege zwakke handhaving als ontwerpkenmerken die het ontdekken van inhoud van legaal en illegaal materiaal bevorderen, vond Stanford."

https://www.zerohedge.com/technology/zuckerberg-must-explain-eu-demands-answers-instagram-pedophile-network

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.18995358

Algemeen Onderzoek #23322 >>18994849

Grote Reset: Nederlandse regering lanceert Boer Buyout regeling als duizenden Gezicht sluiten

De Nederlandse regering lanceerde maandag haar langverwachte great Reset-style farmer buyout-regeling, die mogelijk meer dan tienduizend boerderijen voor altijd zou kunnen sluiten om in lijn te komen met de groene agenda van de Europese Unie.

Na jaren van politieke ruzies heeft de Nederlandse regering een programma gelanceerd om landbouwbedrijven op te kopen die niet voldoen aan het Natura 2000-programma van de EU, dat zogenaamd bedoeld is om milieugevoelige gebieden te beschermen. Het overnameprogramma zal in eerste instantie gevolgen hebben voor ongeveer 3.000 particuliere bedrijven die te veel stikstof uitstoten.

Vanaf volgende maand kunnen boeren een buy-out aanvragen, die wordt vastgesteld op 120 procent van de waarde van het bedrijf. Naast de grootste stikstofemittenten zal de overheid ook uitkopen aanbieden voor melkveehouders, varkens-en pluimveehouders om te sluiten in ruil voor een uitbetaling van 100 procent van de waarde van hun boerderij. Naar verwachting komen zo ' n 8.000 boeren in aanmerking voor de tweede regeling, meldt de nos.

In totaal heeft de regering 1,4 miljard euro toegewezen om de twee programma ' s te dekken. De uitkoopregeling, die zal duren tot volgend jaar April, zal voorlopig vrijwillig blijven, maar de Nederlandse regering heeft eerder gesuggereerd dat als de opname niet hoog genoeg is, het gedwongen kan worden om verplichte uitkopen op te leggen.

De boerengroep Agractie uitte zijn bezorgdheid over de lancering en zei dat hoewel er een website is geopend om boeren in staat te stellen te zien of ze in aanmerking komen voor een uitkoop, de andere opties, zoals het verminderen van emissies, momenteel niet worden uitgelegd, wat betekent dat boeren niet nauwkeurig kunnen beoordelen welke richting ze moeten nemen.

De stap om potentieel duizenden boerderijen in Nederland te sluiten, ondanks de aanhoudende voedselcrisis, zou een aanzienlijke impact kunnen hebben op verder weg gezien de status van het land als Europa ' s grootste exporteur van vlees en een van de grootste zuivelexporteurs ter wereld.

https://www.breitbart.com/europe/2023/06/12/great-reset-dutch-govt-launches-farmer-buyout-scheme-as-thousands-face-shut-down/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.19050583

File: 015ee0ba9513d20⋯.jpg (82.66 KB,518x600,259:300,015ee0ba9513d200daa43e0bd4….jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.19090151

Algemeen Onderzoek #23443 >>19089913

Mensen geëuthanaseerd Voor Autisme, verstandelijke beperking in Nederland

Verschillende mensen met autisme en verstandelijke beperkingen zijn de afgelopen jaren legaal geëuthanaseerd in Nederland omdat ze zeiden dat ze geen normaal leven konden leiden, ontdekten onderzoekers.

De gevallen omvatten vijf mensen jonger dan 30 die autisme als de enige reden of een belangrijke bijdragende factor voor euthanasie noemden, een ongemakkelijk precedent dat volgens sommige deskundigen de grenzen van wat de wet oorspronkelijk bedoelde, verlegt.

In 2002 werd Nederland het eerste land dat artsen toestaat om patiënten op hun verzoek te doden als ze aan strenge eisen voldoen, waaronder het hebben van een ongeneeslijke ziekte die "ondraaglijk" lichamelijk of geestelijk lijden veroorzaakt.

Tussen 2012 en 2021 werden bijna 60.000 mensen gedood op eigen verzoek, volgens de Toetsingscommissie euthanasie van de Nederlandse regering. Om te laten zien hoe de regels worden toegepast en geïnterpreteerd, heeft de Commissie documenten vrijgegeven met betrekking tot meer dan 900 van die mensen, van wie de meesten ouder waren en aandoeningen hadden zoals kanker, Parkinson en als.

Irene Tuffrey-Wijne, een palliatieve zorgspecialist aan de Britse Kingston University, en haar collega ' s bekeken de documenten om te zien hoe Nederlandse Artsen omgingen met euthanasieverzoeken van mensen met autisme of met levenslange mentale beperkingen. Ze publiceerden hun bevindingen in het tijdschrift BJPsych Open in Mei.

Van de 900 mensen met openbaar geplaatste dossiers waren er 39 autistisch en/of verstandelijk gehandicapt. Een handvol was ouder, maar 18 van hen waren jonger dan 50 jaar.

Veel van de patiënten noemden verschillende combinaties van psychische problemen, lichamelijke kwalen, ziekten of ouderdomsproblemen als redenen om euthanasie te zoeken. Dertig inclusief eenzaam zijn als een van de oorzaken van hun ondraaglijke pijn. Acht zeiden dat de enige oorzaken van hun lijden factoren waren die verband hielden met hun verstandelijke beperking of autisme – sociaal isolement, een gebrek aan copingstrategieën of een onvermogen om hun denken aan te passen.

"Er is geen twijfel in mijn gedachten dat deze mensen lijden", zei Tuffrey-Wijne. Maar is de samenleving echt OK met het verzenden van deze boodschap, dat er geen andere manier is om hen te helpen en het is gewoon beter om dood te zijn?”

Andere landen, waaronder België, Canada en Colombia, hebben legale euthanasie, maar Nederland is de enige die gedetailleerde informatie deelt over mogelijk controversiële sterfgevallen, wat het beste venster biedt op opkomende trends in geassisteerd sterven. Toch zijn de gegevens beperkt tot wat artsen onthullen. Er kunnen dus andere factoren zijn die niet werden vrijgegeven of gevallen waarin de patiënten autisme of verstandelijke beperkingen niet werden opgemerkt.

Omdat de Commissie alleen geselecteerde records vrijgeeft, is het ook onmogelijk om het werkelijke aantal mensen met autisme of verstandelijke beperkingen te kennen dat op eigen verzoek is gedood.

Onder de acht patiënten die door onderzoekers werden genoemd, was een autistische man van in de twintig. zijn dossier zei dat "de patiënt zich sinds zijn kindertijd ongelukkig had gevoeld", regelmatig werd gepest en "verlangde naar sociale contacten, maar niet in staat was om contact te maken met anderen. De man, die niet genoemd werd, koos voor euthanasie nadat hij had besloten dat het een gruwel was om jarenlang op deze manier te moeten leven.”

https://www.breitbart.com/europe/2023/06/28/people-euthanised-for-autism-intellectual-disabilities-in-netherlands/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e42224 No.19091073

YouTube embed. Click thumbnail to play.

God Bless the Netherlands!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.19097387

Canada #44 >>19088425

Enorme machtsgreep: Frankrijk en Duitsland willen dit jaar een einde maken aan vetorechten in de EU

door Tyler Durden woensdag 28 juni 2023

In wat misschien het begin van het einde is voor Europese landen, zijn Duitsland en Frankrijk vastbesloten om de nationale rechten, inclusief het EU-vetorecht, dit jaar te hervormen. Het debat heeft de afgelopen maanden voor opschudding gezorgd en in de afgelopen weken is de maatregel weer op de agenda gezet.

Frankrijk en Duitsland zijn ervan overtuigd dat een grootschalige institutionele hervorming van de Europese Unie, inclusief de afschaffing van het veto op de stemmen van de Europese Raad, dit jaar kan worden bereikt, zeiden de Franse Minister van EU-zaken Laurence Boone en de Duitse Minister van Buitenlandse Zaken Anna Lührmann tegen Euractiv.

"Dit is een van de opties die we willen verkennen om onze positie als wereldspeler in het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU te behouden", zei Lührmann.

Hij voegde eraan toe dat" het op andere beleidsterreinen een belangrijk signaal zou zijn als we dit jaar al naar stemming met gekwalificeerde meerderheid zouden overgaan " en sprak zijn vertrouwen uit dat dit zou gebeuren.

De twee ministers zeiden dat beide landen het belangrijk achten om vóór de uitbreiding van de Europese Unie eenparigheid van stemmen in de Europese Raad op gebieden als buitenlands beleid en belastingen af te schaffen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat Brussel in staat zou zijn om een forfaitair belastingtarief in de hele EU in te voeren of zich zelfs dieper in de oorlog te betrekken, beide stappen die Hongarije heeft afgewezen en in sommige gevallen zelfs zijn veto heeft ingezet om te stoppen.

Parijs en Berlijn beweren dat het afschaffen van het veto een verandering is die mogelijk is zonder de EU-Verdragen te wijzigen, een punt dat door een aantal Europese partijen fel wordt betwist, omdat het niet alleen Brussel enorme macht zou geven, maar ook de grootste staten, zoals Duitsland en Frankrijk. Dit zou de EU vervolgens in staat stellen een liberaal immigratiebeleid, groene regels en verschillende andere progressieve doelen uit te voeren zonder enige belemmering van Hongarije en andere kleinere, conservatieve landen.

De invoering van stemming met gekwalificeerde meerderheid zou het veto op Buitenlandse beleidskwesties wegnemen, wat zou betekenen dat slechts 15 van de 27 lidstaten — die 65 procent van de bevolking van de EU vertegenwoordigen — zouden moeten instemmen met het nemen van bijzonder belangrijke beslissingen op het gebied van buitenlands en defensiebeleid die van invloed zijn op de EU als geheel.

Laurence Boone vertelde Euractiv dat dit "een belangrijke stap zou zijn naar meer integratie en efficiëntie.”

De aard van een dergelijk systeem zou echter landen met een grotere bevolking, zoals Frankrijk of Duitsland, bevoordelen, terwijl kleinere staten, zoals Hongarije, de kans zouden verliezen om een stem te hebben in de besluitvorming van de EU.

De afschaffing van het unanimiteitsbeginsel — op de gebieden waar het nog steeds bestaat — voor stemmingen in de Europese Raad zou neerkomen op het wegnemen van de soevereiniteit van Polen en andere kleinere staten. Ryszard Legutko, lid van het Europees Parlement van de Poolse regerende partij recht en rechtvaardigheid (Pis), heeft hier eerder over gesproken. De Poolse President Andrzej Duda is echter ook een scherpe criticus van het voorstel. Hij verklaarde dat " het verkeerd zou zijn als een lidstaat de anderen, met inbegrip van de kandidaat-lidstaten van de EU, chanteert door verdere uitbreiding van de gemeenschap te blokkeren als niet aan zijn hegemonische eisen wordt voldaan.”

De Poolse president merkte op dat het grondbeginsel van de EU broederschap en samenwerking is om vrede en economische ontwikkeling te waarborgen. Om dit mogelijk te maken, zei Duda: "alle landen moeten inspraak hebben over belangrijke kwesties die van invloed zijn op de ontwikkeling van de Gemeenschap, zodat ze het gevoel hebben dat er rechtvaardigheid binnen de Gemeenschap is en dat geen enkel land zijn wil oplegt ten koste van anderen door institutionele middelen te gebruiken.”

Herbert Kickl, voorzitter van de Oostenrijkse Vrijheidspartij (FPÖ), momenteel de meest populaire partij in Oostenrijk, is van mening dat het doel van Brussel is om een centralistische superstaat te creëren waarin de lidstaten steeds meer hun belang en zelfbeschikking verliezen.

Meer:

https://www.zerohedge.com/geopolitical/enormous-power-grab-france-germnay-want-end-veto-rights-eu-year

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.
Post last edited at

baffd7 No.19141015

File: 24b21e3de5b2a85⋯.png (406.62 KB,793x1439,793:1439,ClipboardImage.png)

Het kabinet is gevallen

https://duckduckgo.com/?q=het+kabinet+is+gevallen&t=ffab&ia=web

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

70155c No.19149388

Zijn er nog Nederlanders hier?

Wat ik begrepen heb, is dat de FvD nu al 2 jaar niet meer op tv is geweest. Ik heb de laatste dagen tv gekeken en inderdaad het is net alsof de FvD niet meer bestaat. Imo is het de enige partij die je je vrijheid terug kan geven. In ieder geval als je echt je vrijheid terug wilt dan moeten we uit de EU…

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

692116 No.19154295

>>19149388

Op Ongehoord Nieuws verschijnen ze nog.

Voor de rest geen idee, TV kijken boeit me niet.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4e0d2e No.19156523

File: 5835d5cc06355fb⋯.png (437.93 KB,581x1709,581:1709,ClipboardImage.png)

>>19154295

Oh ja natuurlijk, je hebt gelijk. Ik had er niet bij nagedacht en vroeg me toen af hoe ik daar dan aan kwam. Ik heb het emailtje gevonden (picrel). Nu maar hopen dat veel mensen gekeken hebben. In ieder geval goed om te zien/horen dat ik niet de enige overgeblevene ben hier!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6b82cb No.19165858

File: 0015c54222ebfe5⋯.png (320.25 KB,598x598,1:1,ClipboardImage.png)

File: 0b9b4a70ccf31fd⋯.mp4 (13.09 MB,1280x720,16:9,De_VVD_is_d_partij_van_het….mp4)

Left Laser@LeftLaser

De VVD is dé partij van het respect.

saus:https://twitter.com/LeftLaser/status/1678657648315465728

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.19241849

File: 19b3c42400a7b33⋯.png (67.6 KB,302x169,302:169,19b3c42400a7b33eac58e516f5….png)

Bump

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.19251524

File: 38937ec7387acf5⋯.png (2.46 MB,2048x1362,1024:681,Guardian_voor_de_Fremantle….png)

Brand Fremantle Highway blijft branden voor Nederlandse kust

Verslaggeving door Anthony Deutsch; bewerking door Toby Chopra Reuters 27 juli 2023

De inspanningen om de "K" Line car carrier Fremantle Highway te redden, gaan door in de Noordzee voor de kust van Nederland. De grenskoeling is onderbroken om de stabiliteit van het schip te garanderen.

AMSTERDAM, 27 juli (Reuters) – een brandende autodrager dreef donderdag voor de Nederlandse kust, zei de kustwacht, een dag nadat het Panamese geregistreerde schip in brand was gestoken, waardoor een Indiaas bemanningslid omkwam en verschillende anderen gewond raakten.

De 199 meter lange Fremantle Highway brak dinsdag in brand en een aantal van de 23 bemanningsleden sprongen overboord om aan de vlammen te ontsnappen en werden gered door de Nederlandse Kustwacht.

De kustwacht zei donderdag op haar website dat de oorzaak van de brand onbekend was, maar een hulpverlener is te horen in een opname die door de Nederlandse Omroep RTL is vrijgegeven en zegt: "de brand begon in de batterij van een elektrische auto.”

Ongeveer 25 van de 2.857 voertuigen op het schip, dat op weg was van Duitsland naar Egypte, waren elektrisch.

Een onderzoek is gestart door de Panama Maritime Authority en Nederland zou naar verwachting bij het onderzoek helpen, zei woordvoerder Arjen Zegers van de Onderzoeksraad voor veiligheid tegen Reuters.

De Fremantle was in internationale wateren naar het westen gedreven vanaf zijn oorspronkelijke locatie net buiten het eiland Ameland in de richting van het eiland Terschelling, meldde het Nederlandse persbureau ANP.

De eilanden liggen in het noordelijkste puntje van Nederland en maken deel uit van de Waddenzee, een uitgestrekt gebied van vloedvlaktes en moerassen langs Duitsland en Denemarken dat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staat.

https://gcaptain.com/fremantle-highway-fire-continues-to-burn-off-dutch-coast/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

31cddc No.19276392

>>16694256

>Internationale Q Research

>>16716601

Yugoslavia?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

95cece No.19291190

File: cd590b1f2c6b215⋯.png (57.12 KB,1252x1040,313:260,ClipboardImage.png)

File: 5da32be99267523⋯.png (37.63 KB,836x551,44:29,ClipboardImage.png)

Ik heb dit net meegemaakt… PostNL is WOKE?!😮

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

87b25f No.19297884

File: d0964885b88c822⋯.png (309.92 KB,598x709,598:709,ClipboardImage.png)

File: 552ce0ae5ec3c7f⋯.png (391.23 KB,793x1722,793:1722,ClipboardImage.png)

File: 08c02d7872e2fb4⋯.mp4 (2.52 MB,576x1280,9:20,Boze_PostNL_bezorger_weige….mp4)

>>19291190

"Wat is dit, bij god?!" PostNL-bezorger weigert rond te rijden in belachelijke Woke-LHBTI-bus

13/06/2023!!! Ik heb deze bussen hier nog niet gezien…

PostNL is één van de bedrijven die de Woke-Transideologie keihard door de strotten van Nederlanders probeert te duwen. Heel veel Nederlanders laten dat gebeuren. Maar gelukkig zijn er ook nog een paar mensen - vaak allochtonen, trouwens - met de moed om daar keihard tegen in te gaan.

https://twitter.com/DDStandaard/status/1668543934291664899

https://www.dagelijksestandaard.nl/binnenland/wat-is-dit-bij-god-postnl-bezorger-weigert-rond-te-rijden-in-belachelijke-woke-lhbti-bus

https://youtu.be/reZEjZq0-rs

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

87b25f No.19298283

File: babb8e43c10b6a0⋯.mp4 (7.4 MB,720x1280,9:16,Jongen_wil_niet_in_regenbo….mp4)

File: 899b929d936529d⋯.mp4 (4.84 MB,720x1280,9:16,Zou_jij_rondrijden_in_een_….mp4)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

87b25f No.19298294

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>19298283

Majdy viraal na weigeren regenboosbus PostNL!

Omroep PowNed

https://youtu.be/Z7PgnIO_DMo

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.19372335

Canada #45 >>19364427

Soros beëindigt 'de meeste EU-operaties' In 'radicale verandering'

door Tyler Durden woensdag 16 augustus 2023

George Soros ' Open Society Foundations, nu gecontroleerd door zijn zoon Alexander, zal het grootste deel van hun activiteiten in de Europese Unie staken.

Deze beslissing, die komt nadat NGO ' s die door de stichting worden gefinancierd, al meer dan tien jaar migranten naar Europa hebben vervoerd (missie volbracht?), komt nadat de $ 25 miljard family foundation een personeelsvermindering van ten minste 40% aankondigde in het kielzog van Alexander ' s opkomst.

Onder verwijzing naar een" radicale verandering in strategische oriëntatie", OSF zegt dat zijn nieuwe operationele model zal vereisen" aanzienlijke herstructurering "en" de sluiting van alle regionale en wereldwijde programma 's", volgens een brief gestuurd naar begunstigden in Hongarije die werd geraadpleegd door Bloomberg.

"Uiteindelijk voorziet de nieuwe strategische richting die is goedgekeurd in de terugtrekking en stopzetting van een groot deel van ons huidige werk binnen de Europese Unie, waardoor onze focus en de toewijzing van onze middelen naar andere delen van de wereld worden verlegd", luidt het bericht, dat een ander briefje citeert dat naar het personeel van het hoofdkantoor van OSF in Berlijn is gestuurd.

"OSF zal grotendeels de financiering binnen de Europese Unie beëindigen, en aanvullende financiering zal uiterst beperkt zijn", lezen we, zonder verder uit te werken, behalve om te zeggen dat de organisatie draait omdat "EU-instellingen en regeringen al aanzienlijke middelen aan mensenrechten, vrijheid en pluralisme hebben toegewezen" binnen het blok.

En natuurlijk, Bloomberg zingt de lof van OSF:

In de EU heeft OSF een breed scala aan filantropische programma ' s gefinancierd in de voormalige communistische leden van het Oostblok, waaronder Hongarije, Polen, Slowakije, Roemenië, Tsjechië, Bulgarije en elders. Deze omvatten initiatieven die gericht zijn op het versterken van de democratie, het bevorderen van de mensenrechten en het verlichten van de armoede en discriminatie waarmee de Roma-minderheid wordt geconfronteerd.

Het financiert ook projecten in niet-EU-Europese landen, zoals op de Balkan en verder weg in Centraal-Azië.

De organisatie had haar Europese hoofdkantoor in Boedapest tot 2018, toen het naar Berlijn verhuisde na een campagne van meerdere jaren tegen Soros en de liberale waarden van de OSF door de regering van de nationalistische premier Viktor Orban in Hongarije. Het heeft ook kantoren in Barcelona, Brussel en België. Bloomberg, Verenigde Staten

In de afgelopen drie decennia heeft OSF meer dan $19 miljard uitgegeven aan verschillende projecten, waaronder $209 miljoen in 2021 voor projecten in Europa en Centraal-Azië.

https://www.zerohedge.com/geopolitical/soros-end-most-eu-operations-radical-shift

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7ff435 No.19392334

File: 285f67e2df50fb0⋯.png (600.25 KB,928x622,464:311,ClipboardImage.png)

>>19372335

>George Soros ' Open Society Foundations

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

bd16e8 No.19421020

File: a5e6c4725f7abe6⋯.png (411.48 KB,1080x608,135:76,ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.19455106

Maersk markeert eerste Europese Groene methanol Bunkering in Rotterdam

Reuters 29 Augustus 2023

Kopenhagen, 29 augustus (Reuters)-De Haven van Rotterdam heeft voor het eerst een methanol aangedreven containerschip bijgetankt terwijl de scheepvaartindustrie zich tot de technologie wendt om zijn emissies te verminderen, zei METHANOLPRODUCENT OCI Global dinsdag.

Het schip van Maersk begon zijn reis van 21.500 km naar Kopenhagen vanaf de Zuid-Koreaanse Hyundai Mipo Dockyard op 10 juli.

Het tankte ook in Singapore, een andere belangrijke scheepvaarthub, voordat het dinsdag stopte in Rotterdam, de grootste haven van Europa en de grootste tankstation voor schepen, omdat de hele reis wordt aangedreven door groene methanol.

Groene methanol, een koolstofarme brandstof, wordt geproduceerd uit hernieuwbare grondstoffen, waaronder waterstof en biomethaan, en de scheepvaartindustrie hoopt dat het haar zal helpen om tegen 2050 een doelstelling van netto nul emissies te bereiken.

Maersk, een van ' s werelds grootste rederijen, zal zijn nieuwe schip een naam geven wanneer het in September Kopenhagen bereikt.

Het heeft nog eens 24 van de schepen besteld die zowel op conventionele stookolie als op methanol kunnen rijden.

In totaal verwacht adviesbureau DNV dat er dit jaar 30 van de nieuwe schepen zullen worden gelanceerd en dat het aantal in 2028 meer dan 200 zal bedragen.

https://gcaptain.com/maersk-marks-first-european-green-methanol-bunkering-in-rotterdam/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

5ab37c No.19456183

>>19455106

>rijden

varen

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.19522010

Chevron trekt Contract bemanning uit Australië LNG Project als stakingen beginnen

Verslaggeving door Jyoti Narayan in Bengaluru Reuters 9 September 2023

9 september (Reuters) – Chevron Corp CVX.N begon op zaterdag met het terugtrekken van aannemersarbeiders uit zijn Gorgon liquefied natural gas (LNG) - faciliteit, kort nadat het personeel in staking ging bij twee grote projecten in Australië, zei een vakbondscoalitie.

"Chevron heeft vanmorgen een speciale vlucht gecharterd naar Barrow Island om 50 blue and white collar contractbemanningen van het Gorgon-Project te evacueren", zei Offshore Alliance in een Facebook-bericht.

De twee partijen zijn het niet eens over kwesties zoals loon, werkzekerheid, roosters en regels rond overuren en overdrachten tussen Chevron-faciliteiten.

"We zullen stappen blijven ondernemen om veilige en betrouwbare activiteiten te handhaven in het geval van verstoring van onze faciliteiten", zei een woordvoerder van Chevron tegen Reuters.

Werknemers van Chevron ' s LNG-projecten in Australië begonnen vrijdag met stakingen nadat de gesprekken waren verbroken, waardoor de productie van faciliteiten die goed zijn voor meer dan 5% van het wereldwijde aanbod mogelijk werd verstoord.

Er waren geen verdere gesprekken gepland tussen de vakbonden en de Amerikaanse energie-majoor, volgens de website van de Fair Work Commission, de industriële scheidsrechter van Australië, die vijf dagen onderhandelingen had bemiddeld.

Australië is de grootste LNG-exporteur ter wereld en de belangrijkste afnemers bevinden zich in Azië.

Het geschil over lonen en voorwaarden bij de Gorgon-en Wheatstone-activiteiten van Chevron heeft de Britse en Europese gasprijzen ondersteund, aangezien handelaren verwachten dat lagere Australische leveringen de concurrentie van andere bronnen zouden intensiveren.

https://gcaptain.com/chevron-pulls-contract-crew-from-australia-lng-project-as-strikes-begin/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

3dc51e No.19523278

.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6ece5c No.19580473

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.19649099

Pakistan Importeert Eerste Russische Ruwe Olie

Door Ariba Shahid Reuters 1 Oktober 2023

KARACHI, 2 oktober (Reuters) – Pakistan raffinaderij Cnergyico CNER.PSX heeft de eerste private sector zending van Russische Ruwe olie geïmporteerd, zei het maandag, omdat de cash-strapped natie profiteert van de kortingen van Moskou op zijn olie-export.

Olietankers Stoppen Met Bellen Naar Pakistan En Sri Lanka

De Zuid-Aziatische natie is begonnen met het oppakken van ruwe olie die Rusland heeft verdisconteerd nadat zijn export van Europese markten was verboden vanwege de Russische invasie van Oekraïne. De eerste lading van Pakistan, die door de regering werd ingevoerd, kwam in juni aan en er wordt onderhandeld over een tweede overlading van regering tot regering.

Er werd aangenomen dat particuliere invoer niet commercieel levensvatbaar zou zijn, omdat onder andere ladingen moeten worden gesplitst en overgedragen aan kleinere schepen, aangezien de havens van Pakistan geen grote tankers kunnen verwerken.

Maar Cnergyico gebruikte zijn single point mooring, die plaats biedt aan dieptrekkende tankers, zei een woordvoerder van het bedrijf in antwoord op vragen van Reuters. De ruwe olie zal worden geraffineerd in de raffinaderij van het bedrijf in de zuidwestelijke stad Hub.

De verwerking van de 100.000 ton zware lading Oeral Ruwe olie "markeert een belangrijke mijlpaal voor het bedrijf en ook voor het land", zei de woordvoerder. "Het toont de capaciteiten en bereidheid van het bedrijf om verschillende soorten en complexiteit van ruwe olie te verfijnen.”

Cnergyico exploiteert de grootste raffinaderij in Pakistan, met een capaciteit van 156.000 vaten per dag (bpd), goed voor een derde van een nationale capaciteit van 450.000 bpd. Het is de enige raffinaderij met een eigen aanlegplaats.

Cnergyico is van plan benzine en diesel te verkopen die lokaal zijn geraffineerd uit de ruwe Oeral, en ovenolie of stookolie te exporteren, die meestal wordt gebruikt in industriële ketels, elektriciteitscentrales en scheepsmotoren.

"Er is een ruime vraag naar ovenolie op de wereldmarkt, wat Pakistan kan helpen om buitenlandse valuta te genereren", zei de woordvoerder.

Cnergyico voerde due diligence uit en raadpleegde externe sancties om ervoor te zorgen dat de invoer van Russische olie geen sancties schond, zei hij.

Pakistan wil dit jaar 100.000 bpd uit Rusland importeren, wat het grootste deel van de totale invoer zou uitmaken, zou helpen een valutacrisis aan te pakken en een recordinflatie te voorkomen. Vorig jaar bedroeg de totale invoer van ruwe olie in Pakistan 154.000 vaten per dag.

De regering betaalde in Chinese yuan voor de eerste invoer van Russische Ruwe olie met korting, die naar het staatsbedrijf Pakistan Refinery Ltd PKRF ging.PSX.

Cnergyico weigerde commentaar te geven op welke valuta het gebruikte om zijn Russische lading te betalen. Een bron met kennis van de deal vertelde Reuters dat Cnergyico ook in yuan zal betalen via een kredietbrief van een Chinese Bank.

De voordelen van de Russische kortingen worden echter gecompenseerd door hogere verzendkosten en de brandstoffen van lagere kwaliteit die worden geproduceerd uit de zware zure Oeral ruwe kwaliteit in vergelijking met producten die zijn geraffineerd uit Ruwe olie van de belangrijkste leveranciers van Pakistan, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten, zeggen analisten.

Cnergyico zei dat het verwacht de Russische invoer levensvatbaar te maken door de export van ovenolie om buitenlandse valuta te genereren.

https://gcaptain.com/pakistan-imports-its-first-private-sector-russian-crude-oil/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.19697524

Bijgewerkte Boeren en Vissers Protesten Broodje

>>16699208, >>16699244 Hoofdcommissaris liegt dat het gedrukt staat over Jouke: 'Ze dachten dat hij zijn trekker als wapen wilde gebruiken'

>>16705126 Boerenprotesten gaan internationaal! - Interview met Thierry Baudet (The Epoch Times/FACTS MATTER)

>>16732569, >>1673928, >>16739598 Rijkswaterstaat gaat honderden vlaggen van viaducten verwijderen: 'Enorme klus'

>>16734185 Een volksopstand tegen de elites is wereldwijd gaande

>>16736808 In deze video wordt opgeroepen tot een gezamenlijke demonstratie op 23 juli om de Nederlandse boeren te steunen (mp4)

>>16736817 Spaanse boeren zijn begonnen met protesteren, demonstraties in Granada, Badajoz, Albacete

>>16740288, >>16740532 Dit zijn de boeren waar Rutte mee in ‘gesprek’ ging over de stikstofklucht

>>16761186 Nederlandse boeren roepen boeren van de wereld op voor Dag van Internationale Demonstraties (mp4)

>>16762240 Aan de blauw-wit-rood haters

>>16765030 #WeMoveAsOne: Canadezen plannen landelijke protesten om Nederlandse boeren te steunen

>>16765086 Duitse boeren gaan los om de Nederlanders te steunen

>>16767321 Link naar Breitbart: Eva Vlaardingerbroek over de benarde situatie van Nederlandse boeren en de wereldwijde strijd voor vrijheid (in het Engels)

>>16767524 Nederlandse Melkveehouder Heeft Te Maken Met 95% Van Zijn Koeien

>>16789724, >>16789748 Canadezen organiseren landelijke protesten om Nederlandse boeren te steunen

>>16790774 Canadezen zingen: "geen boeren, geen voedsel!"voor het Nederlands consulaat ter ondersteuning van Nederlandse boeren

>>16795056, >>16796856 Bonte demonstratie op de Dam: tegen stikstof, media en "het coronagebeuren"

>>16795742 President Trump: "wij staan aan de kant van de vreedzame Nederlandse boeren die dapper strijden voor hun vrijheid" (mp4)

>>16797338 Oud-generaal Michael Flynn spreekt Nederland toe: ‘De hele wereld staat achter de boeren’

>>16842090 Boerenhelden gaan los: blokkeren snelwegen met zand, modder en mest

>>16842243 Rijkswaterstaat en politie willen dat boeren ophouden met hun acties

>>16929345 Overal steunen Nederlanders de boerenacties: ‘Dit raakt ons uiteindelijk allemaal’

>>16929382 Regelrecht overgenomen uit het boekje van mede-WEF-kameraad Justin Trudeau, heeft de Nederlandse premier Mark Rutte besloten om de landelijke boerenprotesten te bestempelen als 'klein' en 'onaanvaardbaar'

>>16934157 This farmer from Twente is awake: 'little by little all these conspiracy theories are coming true’

>>16940452 Experts: World Economic Forum zit achter wereldwijde ‘oorlog tegen boeren’

>>17065699 Nederlandse Boerenprotesten: extreemlinkse extremisten dreigen bedrijven van 'rechtse' boeren aan te vallen; Nederlandse boeren steken snelwegen weer in brand voorafgaand aan onderhandelingen met de overheid

>>17383745 Dom: Farmers Defence Force doet een stap terug: 'Voorlopig geen harde acties meer als handreiking aan kabinet'

>>17441846 Eva Vlaardingerbroek op Britse tv: ‘Onze boeren strijden tegen de nieuwe Agenda 2030’

>>17451784 Top 25 grootste uitstoters van stikstofoxiden

>>17509759 Kijk: boze boer fakkelt in 1 minuut het hele kabinet tot de grond toe af (mp4)

>>17509889 Yves Gijrath en Erik de Vlieger: 'Jaap van Dissel kreeg 750.000 euro van Stichting Open Nederland, stuurde 400.000 door naar Aruba'

>>17516294 Toezichthouder AIVD/MIVD stapt boos op

>>17533427 Digitaal Thema-nummer van "De Andere Krant"

>>17897500 Nederlandse regering is van plan om tot 3.000 boerderijen te sluiten om de groene doelen van de EU te bereiken

>>18494299 (uit Canada #41) Nederlandse boerenopstand komt opnieuw in opstand tegen radicaal emissiebeleid van de overheid

>>18556742, >>18556946 (uit Canada #41 Nederlandse boeren shockeren de wereld! Slecht nieuws voor Trudeau

>>18618679 (uit Algmeen Onderzoek) Brussel schrijft aan Nederlandse regering, dringt aan op actie tegen stikstof

>>18797691 (uit Canada #42) EU steunt omstreden Nederlandse plannen om boerderijen te sluiten In een poging om stikstofemissies te verminderen

>>18995358 (uit Algemeen Onderzoek) Grote Reset: Nederlandse regering lanceert Boer Buyout regeling als duizenden Gezicht sluiten

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.19697526

Covid Broodje

>>16756245 Overheid houdt zich niet aan de eigen wet en betaalt liever van ons geld een dwangsom: ‘Onvoorstelbaar’

>>16756609 Mike Stone heeft het vertrouwen in mensen verloren

>>17459751, >>17459776 Marion Koopmans banden met de Chinese Communistische Partij (mp4)

>>17533310 Artikel uit "De Andere Krant" / Opinie: Pieter Stuurman - De meerderheid heeft altijd ongelijk

>>18298705 (uit Canada #40) Boze burgers plaatsen duizenden briefjes voor elke Covid-Vaccinsterfte in het grootste persbureau van Nederland

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.19697532

Bijgewerkt Rusland en Oekraïne Broodje

>>16698242, >>16699275 Duitsland Sluit Stilletjes Als Energiecrisis Verlamt Economie

>>16745475 Igor Kolomoisky maakte Zelensky president, Zelensky schonk Kolomoisky zijn bank terug. Kolomoisky bracht zijn geld onder op de Zuidas in Amsterdam en voert vanuit NL met #Azov oorlog tegen Rusland. #Kolomoisky was zakenpartner van #HunterBiden

>>16798322 Emile Ratelband: "Toch een toffe peer, die Poetin"

>>16939132 De NAVO brandstichterchef Jens Stoltenberg wil dat de Westerse burgers betalen voor een Oekraïense brand die hij hielp aansteken

>>18427402 Poetin ondertekent wetsvoorstel om laatste kernwapenverdrag met VS op te schorten

>>18777435 Russische olie blijft Europese auto's aandrijven met hulp van India

>>18796399 Statenlid haalt uit naar ‘fascistische oorlogshitser’ Zelenski: ‘Hij is hier ongewenst’

>>18796428 Bezoek Zelenski op Dodenherdenking wekt woede: ‘Brutaler kan het niet’

>>18873283 Russische olie vindt kopers in Azië

>>19649099 Pakistan Importeert Eerste Russische Ruwe Olie

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.19697545

Notabelen zijn geen aantekeningen

nadert de 300

#10-A

>>16698242, >>16699275 Duitsland Sluit Stilletjes Als Energiecrisis Verlamt Economie

>>16699679 DOWNLOAD FILES OF /qresearch/ NOTABLES Q Research Nederland

>>16700183 Twitter bevindt zich op een vreselijke plek … Investeerders spreken zich uit over het vervalsen van gegevens door het bedrijfs management

>>16705126 Boerenprotesten gaan internationaal! - Interview met Thierry Baudet (The Epoch Times/FACTS MATTER)

>>16705421 Texel (Tessel), het Grootste West Friese Eiland, heeft de Republiek Uit Geroepen, het Vertrek uit Nederland Aangekondigd en Grens Controles In Gevoerd.

>>16706840 Documenten onthullen dat Nederlandse regering samenwerkt met World Economic Forum om ‘The Great Reset’ uit te voeren

>>16733178 Tweede Kamerlid Nilufer Gündogan doet aangifte tegen Gideon van Meijeren wegens opruiing en oproepen tot geweld

>>16733204 Document werpt licht op mondiale WEF-agenda (pdf)

>>16738215 Nederlandse Mainstream Media vallen Keean Bexte’s eerlijke verslaggeving aan

>>16745223 Ongelooflijk: EU-ambtenaren trakteren zichzelf nu op 8,5% meer loon!

>>16745475 Igor Kolomoisky maakte Zelensky president, Zelensky schonk Kolomoisky zijn bank terug. Kolomoisky bracht zijn geld onder op de Zuidas in Amsterdam en voert vanuit NL met #Azov oorlog tegen Rusland. #Kolomoisky was zakenpartner van #HunterBiden

>>16745844 Kippenvel: Thierry Baudet over de AFBRAAK van Nederland (mp4)

>>16750197, >>16750376 Amsterdam: De Stad Waar Niets Mag

>>16752604 #Cda heeft afgelopen vrijdag met de ministerraad het mes op tafel gelegd en gedreigd met een #kabinetscrisis

>>16756245 Overheid houdt zich niet aan de eigen wet en betaalt liever van ons geld een dwangsom: ‘Onvoorstelbaar’

>>16756609 Mike Stone heeft het vertrouwen in mensen verloren

>>16769660 Fraude bij Tweede Kamerverkiezingen bewezen, rechter neemt zelfs het woord ‘ondemocratisch’ in de mond

>>16770942 Waarom de globalisten doodsbang zijn voor de relaties van Trump met BRICS-leiders (in het Engels)

>>16827357 Bart Verschoor- Onafhankelijkheidsdag

>>16929598 Wereldwijde verzetsbeweging gelanceerd om terug te slaan tegen WHO en World Economic Forum

>>16949530 VN verklaart oorlog aan 'gevaarlijke' samenzweringen: 'Wereld wordt niet heimelijk gerund door elite'

>>16955510 Rijkswaterstaat weigert mee te doen met de droogtehoax

>>17380749 De machtigste man van Nederland?

>>17397873 Keiharde aanval op Klaus Schwab: ‘Dit is complete psychopathische onzin’

>>17400178 Omgekeerde vlag geschilderd op geluidsscherm bij Stroe

>>17403993 Weer een door Bill Gates gefinancierde Picnic-supermarkt in brand gestoken

>>17424227 Thierry Baudet: 'Het kabinet wil alle kleine ondernemers de vernieling in helpen. Deel I was corona, deel II komt in de winter'

>>17432947 Frankrijk lanceert politie voor klimaatverandering

>>17455947 Drie Nederlandse soldaten neergeschoten en gewond bij hotel in Indianapolis (USA)

>>17456161 Gideon van Meijeren legt in 9 minuten uit waarom samenwerking tussen onze regering en WEF landverraad is

>>17457127 Hoe lang blijven we nog hangen in de triomf van het machteloos gelijk?

>>17457563 Dagvaarding 6 september Rutte, Kaag, Hoekstra en Segers

>>17465249 Ontredderde vader: 'Deze regering is knetter. Ik wil zelfmoord plegen maar kán het niet - want mijn gezin'

>>17466198 Hoe FVD de grootste beweging van Nederland werd | Thierry Baudet

>>18508481 CLASH: Baudet vs Kaag & Kuiken in SLOTDEBAT over KLIMAAT | FVD (video)

>>18513789, >>18514556, >>18514602, >>18514753 Provinciale verkiezingen avond (video)

>>18744970 Een zwarte dag voor de persvrijheid in Nederland

>>18979267 (uit Algemeen Onderzoek) 'Zuckerberg moet uitleggen': EU eist antwoorden op'Instagram pedofiel netwerk'

>>19297884, >>19298283, >>19298294 PostNL-bezorger weigert rond te rijden in belachelijke Woke-LHBTI-bus (video & mp4)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.19697551

#10-B

>>19090151 (uit Algemeen Onderzoek) Mensen geëuthanaseerd Voor Autisme, verstandelijke beperking in Nederland

>>19097387 (uit Canada #44) Enorme machtsgreep: Frankrijk en Duitsland willen dit jaar een einde maken aan vetorechten in de EU

>>19297884, >>19298283, >>19298294 PostNL-bezorger weigert rond te rijden in belachelijke Woke-LHBTI-bus (video & mp4)

>>19372335 (uit Canada #45) Soros beëindigt 'de meeste EU-operaties' In 'radicale verandering'

>>19455106 Maersk markeert eerste Europese Groene methanol Bunkering in Rotterdam

>>19697524 Bijgewerkte Boeren en Vissers Protesten Broodje

>>19697526 Covid Broodje

>>19697532 Bijgewerkt Rusland en Oekraïne Broodje

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.19775122

Letland vraagt of de NAVO de Russische Baltische scheepvaart stopzet

Door Aaron Eglitis (Bloomberg) 20 Oktober 2023

Door Aaron Eglitis (Bloomberg) de NAVO zou moeten overwegen de Russische scheepvaart in de Oostzee te stoppen als er bewijs naar voren komt dat het Kremlin achter de schade zit aan een pijpleiding die Finland en Estland verbindt, zei de president van Letland.

"De discussie moet gaan over hoe we de Oostzee kunnen sluiten om onze kritieke infrastructuur te beschermen", zei president Edgars Rinkevics donderdag tegen de Letse publieke omroep. Zijn kantoor legde later uit dat de opmerkingen betrekking hadden op Russische scheepvaart.

President Vladimir Poetin heeft ontkend dat het Kremlin betrokken was bij de pijpleiding breuk aan de balticconnector gaspijpleiding, die eerder deze maand werd ontdekt. De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie heeft deze week mijnenjagers, patrouillevliegtuigen en vroegtijdige waarschuwingsvliegtuigen naar de Oostzee gestuurd om de onderwaterinfrastructuur te beschermen.

De NAVO heeft de mogelijkheid om de scheepvaart in de Oostzee te stoppen, zei Rinkevics. Hoewel het onduidelijk was hoe een dergelijk embargo zou worden opgelegd, zou het verstoren van de Baltische handel mogelijk invloed hebben op de Russische handel naar Sint-Petersburg, de op één na grootste stad van het land en een belangrijke doorgang voor een reeks belangrijke industrieën.

Finse onderzoekers zeiden vorige week dat de verbinding in de Golf van Finland waarschijnlijk werd verbroken door een opzettelijke daad van geweld in plaats van een explosie. De Finse President Sauli Niinisto heeft gezegd dat een" externe partij " betrokken was bij de breuk van de gaspijpleiding en twee datakabels, die allemaal op verschillende locaties beschadigd waren.

De Finse autoriteiten hebben een onderzoek naar de plaats delict afgerond bij de beschadigde onderzeese gaspijpleiding, die begon te lekken in Oktober. 8. Monsters verzameld van de zeebodem rond het gebroken segment zullen forensische analyse ondergaan, zei het National Bureau of Investigation in een verklaring.

Het proces "vereiste verschillende duiken naar het beschadigde object op een diepte van tientallen meters", aldus de politie. Het plan is ook om een groot deel van het omliggende gebied te onderzoeken.

https://gcaptain.com/latvia-asks-if-nato-halt-russian-baltic-shipping/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

52cbc5 No.19845416

File: 19e906b013030dd⋯.png (808.06 KB,993x1989,331:663,ClipboardImage.png)

iDEAL overgenomen: 'ons' betaalsysteem wordt dat van de hele EU

Het Nederlandse iDEAL is overgenomen door een groep Europese banken. 'Ons' iDEAL gaat de basis vormen voor een digitaal betaalsysteem dat in de hele EU werkt.

https://www.bright.nl/nieuws/1159576/ideal-overgenomen-ons-betaalsysteem-wordt-dat-van-de-hele-eu.html

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.19907929

File: 8d476345f52c4a3⋯.jpg (29.82 KB,680x508,170:127,732.jpg)

Bump

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4daf29 No.19956139

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Thierry Baudet in gesprek met General Michael Flynn, veiligheidsadviseur van TRUMP: "Go vote!"

Forum voor Democratie

https://youtu.be/9l6ov2XZDaY

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4daf29 No.19956151

File: e6adf4dca437e04⋯.mp4 (491.31 KB,1140x654,190:109,Flynn_Get_Your_Ass_Out_The….mp4)

File: 934ea9940cf641b⋯.mp4 (1.28 MB,1140x654,190:109,Flynn_Get_Your_Ass_Out_The….mp4)

File: 2de80a8dd8b8c90⋯.mp4 (2.75 MB,1140x654,190:109,Flynn_Get_Your_Ass_Out_The….mp4)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4daf29 No.19956175

File: 5c360cd50056366⋯.webm (556 KB,1140x654,190:109,Flynn_Vote_For_Thierry_Ba….webm)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.19957496

Canada #49 >>19953592

Populaire Nederlandse conservatieve politicus Thierry Baudet wreed geslagen met bierfles voor de verkiezingen-geeft Video vrij aan Supporters na aanval

door Jim Hoft Nov. 21, 2023

Politieke nieuwkomer Thierry Baudet verraste het Nederlandse politieke toneel in Maart 2019 met een overwinning in de provinciale verkiezingen. Thierry was minder dan twee jaar in de politiek.

Baudet ' s FvD-partij is een anti-EU-partij die oproept tot beperkingen op immigratie. Thierry is de zelfverklaarde oprichter van de meest energieke anti-globalistische beweging van onze tijd.

Conservatieve leider Thierry Baudet werd maandagavond naar het ziekenhuis gestuurd nadat hij twee dagen voor de algemene verkiezingen in Nederland was aangevallen door een gewelddadige misdadiger met een bierfles.

Thierry Baudet heeft dinsdag een video vrijgegeven op Twitter-X na de wrede aanval.

Thierry Baudet: beste allen, zoals jullie hebben gezien, gebeurde er gisteravond in Groningen een zeer nare gebeurtenis. Ik had ongelooflijk veel geluk. Ook de artsen in het ziekenhuis zeiden dat het veel erger had kunnen worden. Ik werd geraakt met een bierfles hier op mijn oog, net boven het, godzijdank, en op de achterkant van mijn hoofd maar net onder mijn fontanelle. Dus mijn schedel was niet beschadigd en mijn oog ook niet. Ik heb een tijdje geslapen en gekeken hoe ik me vandaag voelde en ja besloten dat we verder gaan. We moeten doorgaan met de campagne. Veiligheidsmaatregelen weer aangepast, aangescherpt. Maar we zullen doorgaan omdat dit een aanval is. Niet zozeer op mij persoonlijk, maar een aanval op ons geluid, op onze stem, op wat we in Nederland willen zeggen en welke kant het op moet. En zoveel Nederlanders, zoals het natuurlijk ook bedoeld is, voelen zich geïntimideerd, bang. Daarom was dit een daad van terreur. Het is een politieke aanval op het denken en we moeten er niet voor buigen.

https://www.thegatewaypundit.com/2023/11/popular-dutch-conservative-politician-thierry-baudet-viciously-beaten/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a88657 No.19957753

File: 2d6df11c5ebdc09⋯.png (652.38 KB,1080x1414,540:707,Scvch.png)

File: 1a6a9911a20ccee⋯.png (437.28 KB,1143x981,127:109,1a6a9911a20cceef360b2a3d05….png)

File: 188888211df1799⋯.png (11.79 KB,676x619,676:619,188888211df1799fecd93651b8….png)

Democrats are the stupidest people in America and it's a fact.

Retired Federal Judge J. Michael Luttig said Tuesday on MSNBC’s “Deadline” that he believes the United States will “never recover” from the damage done by former President Donald Trump.

Guest host Alicia Menendez said, “We often talk about the damage Donald Trump and Trumpism has done to institutions, to our governing bodies. Talk to me about the damage that you believe has been done to the judicial system and to the legal profession.”

Luttig said, “The Republicans, led by the former president, instigated a war on American democracy on January 6th, 2021, and now, today, three years later, we know that they are determined to prosecute that war to its catastrophic end. Thus, the former president and his allies have continued to deny the 2020 presidential election for three years, maintaining that that election was stolen from the former president, notwithstanding that there is no evidence whatsoever of that, and that, indeed, President Joe Biden won that election fair and square,”

He continued, “Meanwhile, during those three years that effort led by the former president has laid waste to Americans’ confidence in their democracy and their elections, in their Constitution, and in their rule of law.”

Luttig added, “America will never recover from this assault on its democracy. Hopefully, with time and in the not-too-distant future, America will come to its senses and move on and beyond this tragic period in our history, but we will never recover as a nation from these past three years, nor will we ever be viewed in the same way by the world prior to January 6th. We were the beacon, if you will, of democracy around the world. No longer, I think, will that be the case.”

https://www.breitbart.com/clips/2023/11/21/luttig-we-will-never-recover-as-a-nation-from-trump-u-s-not-beacon-of-democracy-after-january-6/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

fe933b No.19960018

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Live Q&A 22 nov 21:00 @mauricedehond verkiezingsavond GeenStijl/Salto met alle uitslagen analyses

Maurice de Hond

https://youtu.be/kxjd8-FjHd4

PVV 35 zetels begonnen ze mee!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

fe933b No.19960110

File: 43cc369866646d6⋯.png (330.68 KB,598x869,598:869,ClipboardImage.png)

File: 4587322ce2cb9e0⋯.mp4 (628.1 KB,480x848,30:53,35_PVV_GROOTSTE_PARTIJ_.mp4)

>>19960018

Geert Wilders@geertwilderspvv

35!!!!!!

PVV GROOTSTE PARTIJ ❤️

https://x.com/geertwilderspvv/status/1727418576498532820

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

fe933b No.19960214

File: 2150f0731ee0448⋯.png (377.86 KB,1214x683,1214:683,ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

fe933b No.19960450

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Eerste reactie Geert Wilders: 'Met 35 zetels willen we, en gaan we ook besturen'

NOS

https://youtu.be/JILeg2WNTic

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

fe933b No.19960865

File: 56f92ffedb36636⋯.png (803.85 KB,1214x683,1214:683,ClipboardImage.png)

File: 76e707fd17ff792⋯.png (1.25 MB,1214x683,1214:683,ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

fe933b No.19960888

File: f7c5248345a89a4⋯.png (122.94 KB,1214x683,1214:683,ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

fe933b No.19960894

File: 77e27dffe9416a7⋯.png (112.97 KB,1214x683,1214:683,ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

fe933b No.19960896

File: 43a634be25d8641⋯.png (112.77 KB,1214x683,1214:683,ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

fe933b No.19961020

File: 2cf4bbfe5f2522a⋯.png (116.64 KB,1214x683,1214:683,ClipboardImage.png)

File: 42fe020cae2516d⋯.png (126.36 KB,1214x683,1214:683,ClipboardImage.png)

File: bab608825d27c2d⋯.png (110.17 KB,1214x683,1214:683,ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

fe933b No.19961361

File: c5d3998e3e57f54⋯.png (117.98 KB,1214x683,1214:683,ClipboardImage.png)

File: 4da90ecaeb887d9⋯.png (132.05 KB,1214x683,1214:683,ClipboardImage.png)

File: 2016c265ff6f8d3⋯.png (113.66 KB,1214x683,1214:683,ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

fe933b No.19961385

File: 55d1fe544d5f636⋯.png (933.78 KB,1214x683,1214:683,ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

fe933b No.19961435

File: b4d36eabf34f9d9⋯.png (124.06 KB,1214x683,1214:683,ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

fe933b No.19961492

File: 2e53a543ba46c80⋯.png (186.27 KB,1214x683,1214:683,ClipboardImage.png)

File: 7761776fcd94cb9⋯.png (298.39 KB,1214x683,1214:683,ClipboardImage.png)

File: 6ac25761adba5fe⋯.png (274.2 KB,1214x683,1214:683,ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

fe933b No.19961517

File: e4e947c868a0896⋯.png (131.4 KB,1214x683,1214:683,ClipboardImage.png)

File: a24d8517a08ca39⋯.png (115.37 KB,1214x683,1214:683,ClipboardImage.png)

File: f82d2e889edd003⋯.png (114.88 KB,1214x683,1214:683,ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

fe933b No.19961667

File: c4de924cd2ee479⋯.png (114.39 KB,1214x683,1214:683,ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

fe933b No.19961917

File: e5123f7ae79cf2b⋯.png (429.38 KB,1214x683,1214:683,ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

fe933b No.19962032

File: 560c80bf794ae50⋯.png (374.25 KB,1214x683,1214:683,ClipboardImage.png)

File: 5d77e41b3115757⋯.png (380.83 KB,1214x683,1214:683,ClipboardImage.png)

File: 38304ff0ccae04b⋯.png (366.69 KB,1214x683,1214:683,ClipboardImage.png)

File: 7ab2795dd9abd83⋯.png (366.49 KB,1214x683,1214:683,ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

fe933b No.19962282

File: 9c12eed953f2711⋯.png (178.36 KB,1214x683,1214:683,ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

fe933b No.19962483

File: c47c7c5032e35e3⋯.png (125.51 KB,1214x683,1214:683,ClipboardImage.png)

File: b57e1f861aa0cff⋯.png (139.9 KB,1214x683,1214:683,ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d65c95 No.19965584

File: cd7e5c2f6b0e2e9⋯.png (47.4 KB,969x549,323:183,ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

16bfba No.19973762

File: 186d5566955e5c3⋯.png (978.27 KB,1086x2066,543:1033,ClipboardImage.png)

De EU bepaalt dat er geen regering met Wilders komt

De lange arm van Brussel /Rutte

Als de VVD in een kabinet zou stappen met Geert Wilders, dan zou dat zijn positie als topman van de NAVO, waar hij favoriet voor is, echt op het spel kunnen gaan zetten, zei NOS-correspondent Kysia Hekster in de podcast Europa Draait Door.

Dus: de VVD mag nooit met Wilders samenwerken vanwege de toekomst van Rutte in de NAVO, constateert journalist Joost Niemoller. “Het is altijd nog net even cynischer dan je al dacht. Wat de Nederlanders ook kiezen: Brussel rules. Is het niet de EU, dan is het wel de NAVO. Wel opmerkelijk dat dit te horen is via de NOS,” vindt Niemoller.

Bizar

Fractievoorzitter van FVD in Hengelo Brian Geertshuis vindt het bizar dat de VVD coalitieverbod-orders lijkt te hebben gekregen van premier Rutte. “Omdat ‘high ranking’ officials bij de NAVO duidelijk gemaakt hebben dat hij kan fluiten naar de post van Jens Stoltenberg, indien de VVD in zee gaat met de PVV. Zo werkt politiek!”

“Wie dacht dat we in Nederland er zelf over gaan welke regering er komt, leeft onder een steen,” merkt FVD-Europarlementariër Marcel de Graaff op. “De EU bepaalt dat er geen regering met Wilders komt.”

Keiharde buitenlandse inmenging

“Totalitair links leidt de EU. Keiharde buitenlandse inmenging. Geen democratie, geen rechtstaat. Ze haten andersdenkenden. Ze beschuldigen anderen van wat ze zelf doen,” voegt De Graaff toe.

Over de auteur: Robin de Boer is economisch geograaf.

Bron:

https://www.ninefornews.nl/de-europese-unie-bepaalt-dat-er-geen-regering-met-wilders-komt/

https://twitter.com/Gerard1945X/status/1728092578082394563

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.19977635

Canada #49 >>19965322

Het is officieel: Geert Wilders en conservatieve Vrijheidspartij winnen Nederlandse verkiezingen

"De hoop van het Nederlandse volk is dat ze hun land terugkrijgen", zei Wilders na een exit poll van de NOS.

In zijn toespraak na de verkiezingen riep Wilders op tot een coalitie met de liberale VVD, die tot voor kort werd geleid door de vertrekkende premier Mark Rutte.

Ondertussen hebben liberalen ruzie over de overwinning van Wilders - en in het algemeen over de verschuiving naar populisme in heel Europa. Hier is hoe Bloomberg het inlijst:

Een toename van het aantal vluchtelingen sinds de Russische invasie van Oekraïne, evenals de stijgende kosten van voedsel en energie, heeft de steun voor extreemrechtse groepen op het hele Europese continent aangewakkerd. Het Duitse alternatief voor Deutschland heeft nu meer steun dan alle partijen in de coalitie van bondskanselier Olaf Scholz, terwijl Giorgia Meloni vorig jaar uit het niets de macht in Italië overnam.

De Nederlandse verkiezingscampagne benadrukte hoe immigratie de mening van de kiezer heeft gepolariseerd en steun heeft gegeven aan Wilders, voor wie het onderwerp al tientallen jaren een kernprobleem is. De 60-jarige staat bekend om zijn anti-islamitische opvattingen en leeft sinds 2004 onder politiebescherming vanwege doodsbedreigingen.

Natuurlijk merkt de krant ook op dat de Hongaarse premier Viktor Orban "hem snel feliciteerde met zijn overwinning."

Vergeet niet mensen, het is niet de wil van de mensen weerspiegeld in de stembus, het is de "extreemrechts" die een "schokoverwinning" wint."

Meer:

https://www.zerohedge.com/geopolitical/geert-wilders-conservatives-surge-top-polls-just-days-dutch-election

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.20056358

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Canada #50 >>20053572

CANTIN-NANTEL: Nederlandse commentator voorspelt einde Trudeau bij volgende verkiezingen

Door Elie Cantin-Nantel-December 9, 2023

De Nederlandse conservatieve politieke commentator Eva Vlaardingerbroek zegt dat ze hoopvol is dat Canadezen Justin Trudeau zullen wegstemmen bij de volgende federale verkiezingen.

Vlaardingerbroek maakte de opmerkingen in een interview met Elie Cantin-nantel van True North. Ze bespraken ook de recente Nederlandse verkiezingen, het Nederlandse boerenprotest en cancel culture.

Vlaardingerbroek was in Canada voor een cross-country tournee met de Duitse Europarlementariër Christine Anderson, gericht op het aanmoedigen van meer maatschappelijke betrokkenheid.

Video in het Engels:

https://youtu.be/AaAuFDtY1SM

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.20080555

Canada #50 >>20078695

Hamas-complot tegen joden in Europa verijdeld, arrestaties in Duitsland, Nederland en Denemarken

door Margaret Flavin Dec. 14, 2023

Arrestaties door autoriteiten in Duitsland, Nederland en Denemarken hebben naar verluidt een complot van Hamas om Joodse doelen in Europa aan te vallen, verijdeld.

Volgens de Duitse politie werden drie verdachte leden van Hamas gearresteerd in Berlijn en een extra verdachte werd gearresteerd in Nederland.

De Wall Street Journal meldt dat de Duitse federale aanklager deelde: "een van de mannen, handelend op bevel van Hamas-leiders in Libanon, was in het voorjaar begonnen met het zoeken naar een voorraad wapens die de organisatie in het verleden clandestien had verzameld.”

De wapens moesten naar Berlijn worden gebracht voor een mogelijke aanval op Joodse instellingen.

De aanklagers stelden voor dat de verdachten "sterk verdacht werden van lidmaatschap van een buitenlandse terroristische organisatie", verwijzend naar Hamas.

Christian Precious Metals Company omarmt integriteit om het pensioen van Amerikanen te beschermen

De Duitse minister van Justitie Marco Buschmann zei in een verklaring: "na de verschrikkelijke aanvallen van Hamas op de Israëlische bevolking zijn de aanvallen op Joden in Joodse instellingen de afgelopen weken ook in ons land toegenomen. We moeten er daarom alles aan doen om ervoor te zorgen dat Joden in ons land niet opnieuw voor hun veiligheid hoeven te vrezen.”

Die Welt, meldt dat de nationale inlichtingendiensten geloven dat islamisten in Europa orders hebben ontvangen van Hamas-leiders om een "ondergrondse opslagplaats" van wapens op te graven "die de terroristische organisatie in het verleden had opgericht.”

De Duitse politie is nog steeds op zoek naar de wapenopslagplaats.

De arrestaties in Duitsland en Nederland volgen op arrestaties van andere verdachten in Denemarken.

The Telegraph meldt:

De Deense autoriteiten bevestigden de arrestatie van drie mensen op hun grondgebied, waarbij Premier Mette Frederiksen de plannen beschreef als "zo ernstig als het wordt" en een verband bevestigde met de oorlog in Israël en Gaza.

Het kantoor van de Israëlische premier heeft een verklaring vrijgegeven waarin de arrestatie van de verdachten "handelend namens Hamas" wordt geprezen.”

"De terroristische organisatie Hamas heeft meedogenloos en uitputtend gewerkt om haar dodelijke operaties uit te breiden naar Europa, en daarmee een bedreiging vormen voor de binnenlandse veiligheid van deze landen", aldus de verklaring.

Het Hamas-complot vertegenwoordigt een nieuwe strategie voor de groep, die nog nooit eerder terreuraanslagen in Europa heeft uitgevoerd.

https://www.thegatewaypundit.com/2023/12/hamas-plot-targeting-jews-europe-foiled-arrests-made/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.20115220

Canada #50 >>20109732

Olie tuimelt nadat Angola aankondigt dat het de OPEC verlaat

DOOR TYLER DURDEN DONDERDAG, DEC 21,2023

Ter bevestiging van een stap die alom werd verwacht na de interne bitterheid op de laatste OPEC+ vergadering, even geleden Angola - ook bekend als China ' s tankstation in Afrika - aangekondigd dat het verlaten van de OPEC, het land persbureau ANGOP gemeld op donderdag, citeren van de Afrikaanse producent olie minister Diamantino de Azevedo.

Het besluit werd genomen tijdens een vergadering van de Raad van Ministers, geleid door de President van de Republiek, João Lourenço, merkte het persbureau op. Jornal de Angola berichtte ook over het nieuws.

Zoals OilPrice opmerkt, hadden Angola en een ander Afrikaans OPEC-lid, Nigeria, voor de laatste vergadering ruzie met de andere kartelleden over hun olieproductiequota.

Tijdens een bijeenkomst in juni kregen Angola en Nigeria lagere quota voor de productie van ruwe olie als onderdeel van de OPEC+ - overeenkomst, nadat de twee producenten jarenlang onderpresteerden en niet naar hun quota konden pompen, vanwege een gebrek aan investeringen in nieuwe velden en het rijpen van oudere olievelden.

De meest recente ruzie binnen de OPEC over de quota van de Afrikaanse landen was een van de redenen voor het kartel om zijn laatste vergadering binnen een paar dagen uit te stellen.

Afrikaanse OPEC-leden Angola, Congo en Nigeria werden gedwongen zich te verbinden tot een lagere productie in 2024, en de oorspronkelijk geplande vergadering van 26 November zou hen mogelijk onder druk kunnen hebben gezet om verdere productieverlagingen te maken, omdat de Saoedi ' s ontevredenheid uitten over de naleving van de deal omdat het het grootste deel van de last op zich neemt.

Voor de bijeenkomst eind November zei Angola dat het niet overweegt het kartel te verlaten.

"Er is geen denken in die richting," Angola OPEC gouverneur Estevao Pedro vertelde Bloomberg op het moment, het verzekeren van de markten dat Afrika ' s op een na grootste producent had geen intenties van schommelen de boot in die mate.

Het lijkt er echter op dat Angola een OPEC-lidmaatschap niet meer als gunstig ziet na de recente ruzies over zijn productiequota.

Angola, dat in 2007 tot de OPEC is toegetreden, heeft onbenutte olie-en gasbronnen die worden geschat op 9 miljard vaten bewezen ruwe oliereserves en 11 biljoen kubieke voet bewezen aardgasreserves.

Het nieuws stuurde olie, die een bod had gevangen in de afgelopen dagen op vrees voor een langdurige blokkade van de Rode Zee, sterk lager en terug naar dinsdag niveaus.

https://www.zerohedge.com/commodities/oil-tumbles-after-angola-announces-it-leaving-opec

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.20124639

Canada #50 >>20116695

Nederland bereidt zich voor om F-16 gevechtsvliegtuigen over te dragen aan Oekraïne

De Nederlandse regering kondigde vrijdag aan dat het zich voorbereidt om 18 F-16-gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne te geven, als een impuls voor het belegerde land dat steeds angstiger wordt over hulp van zijn westerse bondgenoten.

De Nederlandse minister van Defensie, Kajsa Ollongren, stuurde een brief naar het parlement waarin het plan werd uiteengezet om de geavanceerde jets te doneren die voor het eerst in de zomer werden onthuld.

Vrijdag besluit is een belangrijke stap in de richting van het verzenden van de vliegtuigen in de lucht boven Oekraïne, maar zei niet wanneer ze zullen worden geleverd.

De regering zei dat de stap" personeel en budget toestaat om de apparaten voor te bereiden " die naar Oekraïne worden gestuurd.

"Met F-16' s kan Oekraïne zich beter verdedigen tegen Russische aanvallen", zei Ollongren in een verklaring. Ze voegde eraan toe dat de vliegtuigen "extreem belangrijk zijn omdat de aanhoudende Russische agressie geen teken van einde vertoont. Daarom blijven we onverminderd doorgaan met onze steun aan Oekraïne.”

De Oekraïense President Volodymyr Zelenskyy bezocht in augustus een militaire luchtmachtbasis in de Zuidelijke Nederlandse Stad Eindhoven om twee van de straalvliegtuigen te inspecteren op de dag dat Nederland en Denemarken zeiden dat ze vliegtuigen zouden doneren om de Oekraïense oorlogsinspanningen te stimuleren.

Vorige maand opende Roemenië een internationaal trainingscentrum voor F-16-straalpiloten uit geallieerde landen en andere partners, waaronder Oekraïne. De trainingsfaciliteit op een luchtmachtbasis in Zuidoost-Roemenië zal erop gericht zijn de interoperabiliteit tussen NAVO-Bondgenoten te vergroten en de militaire alliantie beter te positioneren "om de complexe uitdagingen aan te gaan" in Oost-Europa en het Zwarte Zeegebied, zei het Ministerie van Defensie van Romanias.

Roemenië zei toen dat de krachtige Amerikaanse gevechtsvliegtuigen zouden worden geleverd door de Nederlandse luchtmacht, terwijl de vliegtuigfabrikant Lockheed Martin instructeurs en onderhoud zou leveren in het trainingscentrum.

De Nederlandse regering zei vrijdag nog te moeten beslissen of er een exportvergunning voor de vliegtuigen wordt verleend " om ongewenst eindgebruik te voorkomen."Het ministerie van Buitenlandse Zaken zal de beoordeling maken op basis van de wapenexportregels van de Europese Unie.

Oekraïense piloten moeten F-16-training hebben voltooid voordat de jets kunnen worden geleverd en de infrastructuur in Oekraïne moet ook worden voorbereid op de vliegtuigen, voegde de regering eraan toe.

https://www.breitbart.com/europe/2023/12/22/netherlands-prepares-to-hand-over-f-16-fighter-jets-to-ukraine/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.20173125

Canada #51 >>20166463

Kruitvat Europa: Nederlandse legercommandant dringt aan op voorbereiding op oorlog met Rusland, terwijl Nederland zich voorbereidt om F-16-jagers naar Oekraïne te sturen

door Paul Serran Jan. 1, 2024

De tijden zijn goed voor angstzaaierij in Europa, zo lijkt het. Terwijl het' oude continent ' wordt overspoeld door ongecontroleerde massamigratie, veranderen civiele en militaire leiders merkbaar van onderwerp, slaan op de trommels van de oorlog en waarschuwen voor oorlog met Rusland.

De vertrekkende commandant van het Nederlandse leger besloot bijvoorbeeld' met een knal op pad te gaan', omdat hij Nederland opriep zich beter voor te bereiden op een mogelijke toekomstige oorlog met Rusland.

Newsweek meldde:

"Nederland moet serieus bang zijn voor oorlog, en onze samenleving moet zich erop voorbereiden... Rusland wordt sterker", zei luitenant-generaal Martin Wijnen, commandant van de Koninklijke Landmacht, in een interview met de Telegraaf.

Nederland, een van de oprichters van de NAVO, is een sterke bondgenoot van Oekraïne geweest in de oorlog die de Russische President Vladimir Poetin in Februari 2022 begon. Mark Rutte, de premier van Nederland, kondigde vorige week aan dat zijn land binnenkort 18 F-16 gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne zal leveren om te helpen bij de verdediging tegen Poetins troepen.”

Wijnen treedt vandaag (1 januari) af als topgeneraal van het Nederlandse leger. Hij riep Nederland op het voorbeeld van de voorbereiding van Zweden, Finland en de Baltische staten te volgen.

"Nederland moet niet denken dat onze veiligheid gegarandeerd is, omdat we 1500 kilometer van de Russen verwijderd zijn", zei Wijnen.”

"Er is maar één taal die Rusland begrijpt, en dat is die van een sterk leger", zei Wijnen. 'Nederland moet opnieuw leren dat alle leden van de samenleving er klaar voor moeten zijn als het misgaat'.”

Het is onduidelijk hoe dit pleidooi van de vertrekkende militaire leider zal spelen, aangezien de globalistische Mark Rutte-coalitie in de peilingen werd vernietigd door de rechtervleugel, geleid door Geert Wilders, een van de mannen die links graag haat, bijna net zo veel als Poetin.

Terwijl het Westen de uitbreiding van de NAVO naar het oosten recht in de grenzen van Rusland duwt, 'huilen ze tegelijkertijd wolf' omdat de reus uit het Oosten eindelijk wakker werd en terugvechtte.

Meer:

https://www.thegatewaypundit.com/2024/01/powder-keg-europe-dutch-army-commander-urges-preparation/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.
Post last edited at

a507f6 No.20173212

Canada #51 >>20166515

Peter Zweden: het verspreidt zich – massale Boerenprotest in Duitsland

door gastbijdrage Jan. 1, 2024

Dit artikel is geschreven door de Zweedse onafhankelijke journalist Peter Imanuelsen, ook bekend als PeterSweden. Je kunt hem volgen op PeterSweden.com.

Boeren met 850 tractoren demonstreerden tegen hogere brandstofprijzen.

Je hebt vast wel eens gehoord van het boerenprotest in Nederland. Boeren protesteren tegen de plannen van de overheid om in wezen 3000 boerderijen in beslag te nemen om de klimaatdoelstellingen voor 2030 te halen.

Eerder dit jaar reisde ik om verslag te doen van het boerenprotest in Nederland. Er kwamen zo ' n 10.000 mensen. Een van de sprekers die de boeren steunde was niemand minder dan Geert Wilders. Hij won onlangs de verkiezingen in het land.

Maar er is meer!

Nu protesteren boeren in Duitsland en het wordt nauwelijks op het nieuws gemeld. Ik kon geen enkele internationale mainstream media vinden die verslag deed van dit verhaal. Door geabonneerd te zijn op my Substack ben je nu een van de weinige mensen in de Engelssprekende wereld die op de hoogte is van dit verhaal!

Boeren krijgen geen belastingvoordelen meer voor diesel en ze krijgen geen vrijstelling van autobelasting voor landbouwvoertuigen onder de nieuwe plannen.

Ze zeggen dat deze nieuwe maatregelen zullen helpen het klimaat te beschermen…

Geweldig idee. Laten we landbouw veel duurder maken, waardoor voedsel duurder wordt in naam van klimaatverandering!

Boeren zijn hier niet blij mee, dus ze hebben geprotesteerd. Vorige maand blokkeerden zo ' n 40 000 boeren de straten van Berlijn met naar schatting 8 600 tractoren – een konvooi van 10 kilometer lang.

De protesten zijn aan de gang.

Meer:

https://www.thegatewaypundit.com/2024/01/peter-sweden-video-its-spreading-massive-farmers-protest/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

506837 No.20200103

File: 04e7468f851812c⋯.jpg (1.32 MB,2090x3128,1045:1564,dutch_pizzagate_connection….jpg)

https://drive.google.com/file/d/129e-iC1qkK6SrcvzQzeCWYJhpoUFeuTR/view?usp=drivesdk

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.20255954

Canada #51 >>20254172

BREAKING: Zelensky roept op tot directe militaire interventie van Europese landen in Oekraïne op WEF Davos bijeenkomst

President Volodymyr Zelensky vroeg de Europese Naties: "hoeveel mannen en vrouwen zijn uw Naties bereid om een andere staat, een andere natie te verdedigen?'

Andreas Wailzer Di 16 Jan. 2024

DAVOS, Zwitserland (LifeSiteNews) — de Oekraïense President Volodymyr Zelensky heeft opgeroepen tot directe militaire interventie van Europese landen in Oekraïne tijdens de bijeenkomst van het Wereld Economisch Forum in Davos.

In zijn speciale toespraak zei Zelensky over de oorlog tussen Rusland en Oekraïne: "als iemand denkt dat dit alleen over ons gaat, gaat dit alleen over Oekraïne, ze hebben het fundamenteel mis.”

President Zelensky roept op tot directe militaire interventie van Europese landen in Oekraïne tijdens zijn toespraak op #wef24

"Laat me heel eerlijk vragen: welke Europese natie kan vandaag een gevechtsklaar leger leveren dat op gelijke voet staat met het onze en Rusland tegenhoudt?”

"En hoeveel mannen en... pic.twitter.com/x2xdtyZFLW

- Andreas Wailzer (@Andreas_Wailzer) 16 Januari 2024

"Mogelijke richtingen en zelfs tijdlijn van nieuwe Russische agressie buiten Oekraïne worden steeds duidelijker," vervolgde hij.

"Laat me heel eerlijk vragen: welke Europese natie kan vandaag een gevechtsklaar leger leveren dat op gelijke voet staat met het onze en Rusland tegenhoudt?”

En hoeveel mannen en vrouwen zijn uw Naties bereid te sturen om een andere staat, een andere natie te verdedigen?”

En als men de komende jaren tegen Poetin moet vechten, is het dan niet beter om nu een einde te maken aan hem en zijn oorlogsstrategie, terwijl onze dappere mannen en vrouwen het al doen?”

Zelensky, die in zijn handelsmerk semi-uniform verscheen, met het nationale wapen van Oekraïne op zijn trui, beweerde dat als andere landen Oekraïne steunden, het de oorlog zou verkorten.

President Zelenksy beweert dat steun voor Oekraïne door andere landen de oorlog in Oekraïne zal verkorten:

"Elke vermindering van de druk op de agressor voegt jaren toe aan de oorlog, maar elke investering in het vertrouwen van de verdediger verkort de oorlog."#WEF24 pic.twitter.com/qzzvAU9faV

- Andreas Wailzer (@Andreas_Wailzer) 16 Januari 2024

"Elke vermindering van de druk op de agressor [Rusland] voegt jaren toe aan de oorlog, maar elke investering in het vertrouwen van de verdediger [Oekraïne] verkort de oorlog", benadrukte Zelenski.

"De oorlog zal eindigen met een rechtvaardige en stabiele vrede, en Ik wil dat jullie deel uitmaken van deze vrede, vanaf nu, om de vrede dichterbij te brengen." En we hebben jullie nodig in Oekraïne om te bouwen, te reconstrueren, ons leven te herstellen.”

"Ieder van jullie kan nog succesvoller zijn met Oekraïne!”

Zelenski ' s toespraak bevatte agressieve taal tegen de Russische President Vladimir Poetin. De Oekraïense president noemde zijn geopolitieke vijand een "terrorist" en hij wenste dat zelfs Poetins kinderen en kleinkinderen geen rust zouden hebben in deze wereld of het hiernamaals.

Meer:

https://www.lifesitenews.com/news/breaking-zelensky-calls-for-direct-military-intervention-of-european-nations-in-ukraine-at-wef-davos-meeting/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.20286047

Canada #52 >>20283288

Nederlandse premier zegt het stille gedeelte hardop

Tegen het einde van de discussie erkende de vertrekkende Nederlandse premier Mark Rutte dat hij niet helemaal tegen populisme is als het wordt gebruikt om de belangen van de belangrijkste partijen te dienen.

Door Rebel News 22 Januari 2024

De vertrekkende premier Mark Rutte benadrukte de urgentie van het herwinnen van vertrouwen, zodat mensen niet stemmen op 'populisten' zoals Geert Wilders.

Tijdens de afgelopen week verzamelden de elites van de wereld zich in Davos, Zwitserland voor de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum, waar ze nieuwe ideologieën, beleid en tactieken bespraken die ze kunnen implementeren op Amerikaanse 'normies'.

In een interactieve paneldiscussie met de titel 'Town Hall: How To Trust Governance' werden publiekleden aangemoedigd om deel te nemen aan drie anonieme peilingen over waarom zij geloven dat het vertrouwen in de overheid is afgenomen en wat wereldregeringen kunnen doen om dat verloren vertrouwen terug te winnen, vooral in westerse landen.

De Nederlandse premier @ MarkRutte geeft toe deel uit te maken van de wereldwijde elite en zegt het stille deel hardop..

Geloof je hem? https://t.co/aJiaQfYNuD. pic.twitter.com/WBU5XUiTxN

- Rebel News (@RebelNewsOnline) 22 Januari 2024

Toen een andere panellid hem vroeg naar zijn recente verkiezingsverlies tegen Wilders, die de partij voor de Vrijheid leidt, schreef Rutte de overwinning toe aan het gebruik van sociale media en de verspreiding van de kwestie van immigratie. Hij concludeerde toen dat immigratie uit de hand loopt, maar bekende dat hij geen oplossingen heeft voorgesteld.

De Nederlandse premier MarkRutte benadrukt het belang van het herwinnen van vertrouwen om te voorkomen dat mensen stemmen op "populisten" zoals Geert Wilders.

Rutte geeft toe dat hij zich niet verzet tegen populisme als het de belangen van de belangrijkste partijen dient. https:/ / t.co / aJiaQfZlkb pic.twitter.com/i1XKDUWgBJ

- Rebel News (@RebelNewsOnline) 22 Januari 2024

Wilders werd populair door zijn kritiek op het huidige immigratiebeleid van Nederland, met name uit Islamitische landen.

Aan het einde van de discussie gaf premier Rutte toe dat hij niet helemaal tegen populisme is als het wordt gebruikt om de belangen van de belangrijkste partijen te dienen.

https://www.rebelnews.com/dutch_pm_says_the_quiet_part_out_loud

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.20314594

Gasverslaafd Europa Ruilt Het Ene Energierisico Voor Het Andere

Door Anna Shiryaevskaya, Ruth Liao en Stephen Stapczynski 27 januari 2024

27 januari 2024 –Europa, dat al lang afhankelijk is van Russisch aardgas, heeft in minder dan twee jaar bijna zijn afhankelijkheid van het Kremlin verbroken. De voorkeur voor vervanging — gas uit de VS — wordt algemeen beschouwd als overvloedig, politiek smakelijk en minder waarschijnlijk verstikt dan pijpleidingen uit Siberië.

Het wordt ook steeds riskanter met de dag.

Vrijdag kondigde het Witte Huis het polariserende besluit aan om de goedkeuring van nieuwe exportvergunningen voor vloeibaar aardgas of LNG te stoppen, te midden van een terugslag van klimaatgerichte kiezers. De pauze, die geen invloed zal hebben op de fabrieken die al in aanbouw zijn of in bedrijf zijn, dreigt sommige van de enorme projecten die naar verwachting tegen het einde van het decennium en daarna op de markt zullen komen, te vertragen of zelfs te ontsporen.

"Amerikaans LNG blijft de hoeksteen van de Europese strategie voor diversificatie van het aanbod", zegt Leslie Palti-Guzman, hoofd onderzoek en marktinformatie bij SynMax. Het besluit van Biden geeft een echte boodschap " met betrekking tot solidariteit en de betrouwbaarheid van het aanbod op de middellange tot lange termijn. Dit is vooral cruciaal op een moment dat leveringen uit Rusland" en andere verladers "in onvoorspelbaarheid kunnen verstrikt raken.”

Zelfs voordat de bevriezing van de vergunningen kopers over de hele wereld schudde, zou de snel groeiende afhankelijkheid van Europa van Amerikaanse LNG Brussel een pauze kunnen hebben gegeven. In een zeer kort tijdsbestek hebben de VS een betekenisvol deel van de gasvoorziening van Europa uitgehouwen, waardoor de resterende Russische leveringen zijn overschaduwd. De bloeiende zendingen van Amerika zijn vandaag goed voor ongeveer de helft van de LNG-invoer in de regio, een aandeel dat naar verwachting verder zal groeien. Bij het overwegen van gas dat ook via pijpleidingen wordt verscheept, is de VS de op één na grootste gasleverancier van het blok na buurland Noorwegen-een serieuze coup voor het Noord — Amerikaanse land dat pas in 2016 zijn schaliegas begon te exporteren.

Hoewel de VS een belangrijke G-7-bondgenoot is met onovertroffen economische invloed en relatieve politieke stabiliteit, brengt een buitensporige afhankelijkheid van zelfs een vriendelijke natie risico ' s met zich mee. Het besluit van Europa om Russisch gas te ruilen voor Amerikaans LNG in plaats van een hardere draai naar hernieuwbare energiebronnen betekent dat de energiezekerheid afhankelijk blijft van factoren die ver buiten haar controle liggen, zoals het orkaanseizoen in de Atlantische Oceaan of politiek spel in Washington, DC. Om de brandstof te verkrijgen die essentieel is voor het verwarmen van de huizen van Europa, het opwekken van energie en het voeden van de industrieën, moeten energiehandelaren nu rekening houden met gebeurtenissen duizenden kilometers verderop. Uitval bij fabrieken aan de Golfkust of plotselinge koude snaps van Houston naar Guangzhou kunnen de kaart opnieuw tekenen voor winstgevende transacties van de ene op de andere dag.

"De Europese afhankelijkheid van LNG in de VS zal alleen maar toenemen als er niet meer Russisch gas verschijnt en de Qatari' s besluiten geen prijsoorlog te voeren om marktaandeel. De beloning voor Europa is een diverse reeks Amerikaanse leveranciers," zei Ira Joseph, senior research associate bij het Center on Global Energy Policy aan de Columbia University. "Het risico is een grote verandering in het Amerikaanse beleid in de toekomst.”

Kortom, door de uitwisseling van Leveranciers van fossiele brandstoffen heeft Europa de ene potentiële handicap voor de andere verwisseld, waardoor zijn energiesysteem kwetsbaar en blootgesteld is.

De verminderde afhankelijkheid van Europa van gas uit Rusland begon al voor de invasie van Oekraïne door Vladimir Poetin in 2022. De relatie tussen de wereldmachten werd in 2014 gespannen toen Rusland de Krim-regio annexeerde; de spanningen escaleerden het volgende jaar verder toen de staatsgassgigant Gazprom PJSC door de concurrentiewaakhond van het blok werd beschuldigd van misbruik van marktmacht.

Maanden voor de meest recente invasie in Oekraïne heeft Rusland de levering van pijpleidingen teruggedrongen en gestopt met het aanbieden van spotvolumes aan Europa, tactische bewegingen die volgens sommigen bedoeld waren om de prijzen te verhogen en de goedkeuring van de controversiële — en nu verminkte — Nord Stream 2-pijpleiding te versnellen. Twee weken nadat Russische troepen in Februari 2022 Oekraïne binnenvielen, wat paniek veroorzaakte bij het kopen van alle LNG-ladingen die op de wereldmarkt beschikbaar zijn, heeft de EU een definitief plan opgesteld om de stromen van haar grootste leverancier te vervangen.

US LNG was de duidelijke keuze om de kloof te dichten. Een relatieve geografische nabijheid betekende besparingen voor handelaren die Amerikaanse ladingen naar Europa stuurden in plaats van naar Azië; de welvarende regio had ook meer koopkracht om de dure zendingen te vangen. Ook werkt het in het voordeel van US gas: de contracten zijn bijna altijd geschreven om "destination flexible" te zijn, wat betekent dat handelaren tankers mogen omleiden indien nodig wanneer de prijs goed is. Ze kunnen zelfs zendingen annuleren als de vraag plotseling instort. De LNG-invoer in de EU steeg in 2022 met 60% en de overvloedige LNG van Europa ' s politieke bondgenoot was verreweg de grootste bijdrage.

"Ik heb over de hele wereld gereisd, vooral in Europa, en de boodschap die ik altijd hoor is: 'hoera voor Amerikaanse LNG-producenten'", zei De Amerikaanse assistent-minister van Buitenlandse Zaken voor energiebronnen Geoffrey Pyatt in oktober op het North American Gas Forum in Washington.

Die waardering kan afnemen met de laatste stap van President Joe Biden. Nadat Rusland Oekraïne binnenviel, beloofde zijn regering de EU om snel aanvragen voor nieuwe exportcapaciteiten te beoordelen, zei Fred Hutchison, president en chief executive officer van LNG Allies, vrijdag. "De aankondiging van vandaag houdt geen geloof aan die belofte.”

Het is te vroeg om te weten of de Amerikaanse herziening bedrijven zal dwingen hun plannen permanent in te trekken; als Biden herkozen wordt, kan het heel goed zijn dat het proces vooruitgaat als het eenmaal veilig weer in functie is voor nog eens vier jaar.

"Dit kan een pauze zijn voor politieke doeleinden, om Biden' s basis te kalmeren in de aanloop naar de algemene verkiezingen. Of het kan een langere stop zijn om toe te staan dat de kans op goedkeuring van deze terminals op langere termijn wordt beperkt," zei gasanalist David Seduski. Als een Republikein, zoals Donald Trump, in plaats daarvan het presidentschap wint, zal de regelgevingsstop "bijna zeker ongedaan worden gemaakt" begin 2025, zei hij.

Maar zelfs een overwinning van Trump zou Geen zeker teken zijn dat de zogenaamde "vrijheidsmoleculen" van het land naar Europa zullen blijven stromen. Tijdens zijn tijd in het Witte Huis bleek Trump bereid om handelstactieken te gebruiken om zijn beleid te duwen, met name tegen China, en er is geen garantie dat de EU uit het vizier zou blijven. Zelfs als de vertraging van de vergunning uiteindelijk slechts een kortetermijnprobleem is, is het nog steeds een oorverdovende wake-up call voor Europese kopers dat Amerikaans gas niet aan de Amerikaanse politiek kan ontsnappen.

De Europese Commissie maakt zich geen zorgen over een groeiende afhankelijkheid van Amerikaanse LNG omdat er niet dezelfde niveaus van politieke risico ' s zijn als met Rusland, zei een hoge EU-functionaris die niet bevoegd was om in het openbaar te spreken.

Maar anderen zien potentiële uitdagingen voor de boeg. Een groeiende afhankelijkheid van Amerikaans gas creëert een "concentratierisico" voor de industrie, zei Jonty Shepard, vice-president van global LNG trading and origination bij BP Plc, op een industrieconferentie eind 2023 in Athene. "De industrie als geheel zal moeten leren hoe daarmee om te gaan.”

Hier zijn de andere redenen waarom Europa ' s eetlust voor ons LNG wat op scherp heeft:

Het geeft de VS een buitenmaatse geopolitieke invloed. Op het hoogtepunt van de crisis gaf de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire de schuld aan LNG-exporteurs voor het gebruik van de oorlog van Rusland tegen Oekraïne om "Amerikaanse economische overheersing en een verzwakking van Europa" aan te moedigen en riep op tot een evenwichtiger economisch partnerschap met de VS. West-Europa heeft niet veel aandacht besteed aan de waarschuwing, want het importeerde vorig jaar meer LNG uit de VS dan van zijn andere acht grootste leveranciers samen. Hoe meer europa afhankelijk is van de VS, hoe moeilijker het zal zijn om meningsverschillen terug te dringen, van prijzen tot beleid. "Europa loopt het risico afhankelijk te zijn van één leverancier en uiteindelijk overgeleverd te zijn aan de prijzen die zij stellen", zegt Ogan Kose, managing director bij consultancy Accenture.

Het risico bestaat dat de energierekening van Europa wordt opgeblazen. Aangezien het grootste deel van Europa ' s LNG-aanbod wordt geprijsd op de volatiele spotmarkt, zijn kopers daar meer blootgesteld aan de eb en vloed van wereldwijde leveringen dan Aziatische kopers, die het voornamelijk inkopen op basis van langetermijncontracten die verband houden met de olieprijs, zei Massimo Di Odoardo, vice president gas and LNG research bij Wood Mackenzie. LNG-zendingen kunnen gemakkelijk worden omgeleid naar de hoogste bieder, dus een grotere dan verwachte toename van de Chinese vraag of nucleaire uitval in Japan zou meer Amerikaans gas naar Azië kunnen verplaatsen, waardoor Europa tekort zou kunnen schieten. Naarmate extra Amerikaanse capaciteit op de markt komt, zullen de prijzen dalen — uiteindelijk.

Om eerlijk te zijn, Europa zit niet werkeloos toe te kijken. Het is begonnen met het ondertekenen van een aantal langetermijncontracten om de LNG-levering te vergrendelen, waaronder deals met de staatsbedrijf van Qatar die in 2052 ingaan. Mozambique, Nigeria, Azerbeidzjan en Noorwegen richten zich ook op de lucratieve Europese gasmarkt, waardoor het aanbod van Europa wordt gediversifieerd.

Toch waarschuwen experts dat het veel te afhankelijk blijft van Amerikaans gas, met Europese bedrijven die de tastbare effecten beginnen te voelen. De Duitse chemische industrie, bijvoorbeeld, die vorig jaar ongeveer €230 miljard ($250 miljard) aan omzet genereerde, is verstrikt geraakt in een diepe recessie, deels veroorzaakt door het verlies van goedkoop Russisch gas, een belangrijke grondstof voor meststoffen en energiebron voor de zware industrie.

"Wat de Europese chemische industrie betaalt voor gas is bijna 3 tot 4 keer meer dan wat de Amerikaanse binnenlandse koper betaalt," zei Kose van Accenture, waarbij de prijs van Europese spotaankopen werd vergeleken met de Amerikaanse futuresprijzen. Zelfs nu de kosten van gas van zijn recordhoogtes zijn gekomen, hebben Duitse industriële reuzen banen gekort en in plaats daarvan geïnvesteerd in productie-activa in de VS, wat een grimmig beeld schetst voor de grootste economie van Europa.

Meer:

https://gcaptain.com/gas-addicted-europe-trades-one-energy-risk-for-another/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.20381424

Canada #53 >>20378342

Nederlandse coalitiebesprekingen onder leiding van Geert Wilders in wanorde als kleine partij stappen weg van onderhandelingen

door Paul Serran Feb. 7, 2024

Europa verschuift politiek naar rechts, zo blijkt uit peilingen, en Nederland is daar een lichtend voorbeeld van.

De globalistische linkerzijde heeft lang geprobeerd de Nederlandse rechtse politicus Geert Wilders af te schilderen als hun 'boeman', en nu vieren ze, samen met de MSM, dat de coalitiebesprekingen onder leiding van Wilders een groot probleem hebben geraakt.

Daar is niets nieuws aan, want de vorming van overheden in Nederland duurt traditioneel lang. De gesprekken na de vorige verkiezingen (in 2021) duurden een record van 299 dagen.

Reuters meldde:

"De gesprekken over de vorming van de Nederlandse regering werden dinsdag in verwarring gebracht toen de centristische partij NSC onverwacht opstapte, waardoor de taak voor extreemrechtse politicus Geert Wilders om een werkende coalitie samen te stellen, gecompliceerd werd.''

"NSC, een opkomende partij, nam 20 zetels in de Nov. 22 verkiezingen die werden gewonnen door Wilders' nationalistische Vrijheidspartij (PVV) en werd gezien als een essentiële partner om een coalitie te vormen die een meerderheid zou hebben in het lagere wetgevende orgaan van Nederland met 150 zetels.”''

Wilders won een kwart van de stemmen bij de verkiezingen. Hij onderhandelt met drie andere partijen: de NSC, de centrumrechtse VVD van aftredend premier Mark Rutte en de boerenprotestpartij BBB.

De onderhandelingen zijn sinds eind November aan de gang, zonder dat er enige vooruitgang is geboekt.

In een brief aan zijn partijgenoten zei NSC-leider Pieter Omtzigt dat hij de gesprekken als voorbij beschouwde, omdat hij zei dat nieuwe informatie over de financiën van de regering duidelijk had gemaakt dat de coalitie niet in staat zou zijn om de beloften die ze van plan was te doen, na te komen.”

Financiën zijn een belangrijk struikelblok geweest in de coalitieonderhandelingen. De vertrekkende globalistische regering heeft de staat in een staat van financiële ruïne achtergelaten en experts hebben gewaarschuwd dat de nieuwe coalitie 17 miljard euro ($18,3 miljard) aan bezuinigingen nodig heeft.

"Deze stap maakte de toch al moeilijke gesprekken nog ingewikkelder, omdat Wilders duidelijk maakte dat dit geen deel uitmaakte van zijn agenda, door zijn voorkeur te tweeten voor een rechtse regering 'met lagere belastingen en zonder pijnlijke, grote bezuinigingen'.”

ABC News meldde:

"Ongelooflijk teleurstellend. Nederland wil dit kabinet en nu gooit Pieter Omtzigt de handdoek in de ring terwijl we tot vandaag nog in gesprek waren. Ik begrijp het helemaal niet', zei Wilders op X [...].”''

Omtzigt twitterde dat hij 'zeer geschokt' was over de toestand van de overheidsfinanciën na het lezen van rapporten van ministeries deze week.

'De NSC wil onder geen beding beloften doen aan Nederlanders waarvan zij van tevoren weet dat het loze beloften zijn die in de komende kabinetsperiode niet kunnen worden nagekomen', aldus de verklaring.

Omtzigt leek deel te nemen aan een meerderheidscoalitie uit te sluiten, maar zei dat zijn partij zou blijven samenwerken aan inspanningen om een regering te vormen, zoals "door constructieve steun te bieden aan een minderheidskabinet of een breed buitenparlementair kabinet".”

https://www.thegatewaypundit.com/2024/02/netherlands-coalition-talks-led-geert-wilders-disarray-as/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.20398288

Canada #53 >>20397275

Ex - premier en vrouw sterven samen in dubbele euthanasie

Door Kurt Zindulka 11 Feb 2024

Voormalig premier Dries Van Agt en zijn vrouw pleegden deze week legaal geassisteerde zelfmoord door gelijktijdige euthanasie, heeft de non-profitorganisatie opgericht door de ex-Nederlandse leider onthuld.

De Nederlandse Omroep Stichting (NOS) meldde vrijdag dat voormalig minister-president Dries Van Agt (93), die Nederland leidde van 1977 tot 1982, en zijn vrouw Eugenie van agt (93) er maandag voor hebben gekozen om hun leven te nemen in een gezamenlijke euthanasie, die wettelijk is toegestaan onder medisch toezicht in het West-Europese land.

Gerard Jonkman, de directeur van het Rights Forum non-profit opgericht door van agt in 2009, zei dat de voormalige premier de optie van geassisteerde zelfmoord had besproken na een hersenbloeding in 2019, en zei dat hij zei dat het een "optie was als het leven en lijden ondraaglijk werden.”

Sindsdien is Van Agt ' s gezondheid, evenals die van zijn vrouw, gestaag afgenomen, volgens Jonkman, die zei: "zijn gezondheid werd steeds kwetsbaarder en hij wilde zijn aandacht richten op zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Hij zei dat hun beslissing om hand in hand geassisteerde zelfmoord te plegen voortkwam uit het gevoel dat ze "niet zonder elkaar konden leven".

Het echtpaar, dat zeven decennia getrouwd was, werd donderdag samen begraven. De Nederlandse Publieke Omroep merkte op dat hulp bij zelfdoding een merkwaardige beslissing van Van Agt was, aangezien hij een levenslange Rooms — katholiek was — een geloof dat tegen zelfmoord predikt-en een voormalig lid van de sociaal conservatieve Christelijk Democratische appel (CDA).

Jonkman merkte echter op dat de voormalige premier altijd "idiosyncratisch" was en dat van agt "nooit heeft gecontroleerd of zijn eigen opvattingen volledig in overeenstemming zijn met die van een partij of instelling.”

Jonkman merkte verder op dat Van Agt in zijn latere jaren ook "progressiever" was geworden, zelfs zo ver gegaan dat hij zijn lidmaatschap van de CDA annuleerde vanwege de steun van de partij voor Israël in het conflict met Hamas, en in zijn ogen het "immense lijden dat het Palestijnse volk werd toegebracht"negeerde.

Gezamenlijke euthanasie is een relatief zeldzame gebeurtenis in Nederland, met slechts 58 mensen, of 29 koppels, die ervoor kiezen om hun leven samen te beëindigen in 2022 van de bijna 9.000 gevallen van medisch begeleide euthanasie, volgens de Nederlandse Vereniging voor een vrijwillig einde van het leven (NVVE).

Fransien van ter Beek, De voorzitter van de NVVE, zei dat het niet vaak gebeurt, deels omdat het proces vereist dat beide partners individueel worden ondervraagd om elke dwang uit te sluiten.

"Het is daarom geen gemakkelijke weg, omdat beide partners afzonderlijk moeten worden beoordeeld", zei ze, eraan toevoegend; "de belangrijkste eis is dat er hopeloos en ondraaglijk lijden is, en het verzoek moet vrijwillig en weloverwogen zijn.”

In het geval van gezamenlijke euthanasie moeten twee artsen de operatie uitvoeren om ervoor te zorgen dat beide partners tegelijkertijd sterven. De NVVE-voorzitter: "we weten uit ervaring dat mensen het een mooie gedachte vinden. Zeker na een leven samen waarin mensen met elkaar zijn gefuseerd ... je hoeft de dood van de ander niet meer te ervaren, dus bespaar je jezelf het verdriet.”

Het uitgebreide gebruik van euthanasie in het Westen is een steeds omstreden kwestie geworden, waarbij het Canada van Justin Trudeau onder bijzondere aandacht komt. Te midden van publieke terugslag trok de liberale regering van Trudeau vorige maand terug op plannen om het programma voor medische hulp bij het sterven (MAID) uit te breiden naar mensen die lijden aan psychische aandoeningen.

https://www.breitbart.com/europe/2024/02/11/former-dutch-prime-minister-and-wife-die-together-in-dual-euthanasia/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.20403857

Canada #53 >>20403058

Terminaal zieke kinderen in Nederland kunnen nu tegen hun wil geëuthanaseerd worden

Volgens rapporten kunnen ouders besluiten hun kind te laten euthanaseren in samenwerking met een arts, zelfs als het kind niet bereid of niet in staat is om toestemming te geven.

Bridget Sielicki Ma Feb 12, 2024

Op 1 februari is een Nederlandse wet in werking getreden die euthanasie van terminaal zieke kinderen toestaat. De wet legaliseert het doden van kinderen van één tot twaalf jaar die worden geacht "hopeloos en ondraaglijk te lijden.”

Eerder stond het land euthanasie toe van kinderen ouder dan 12 jaar, samen met zuigelingen jonger dan één jaar die konden worden gedood als hun ouders en artsen het ermee eens waren en ze te maken kregen met een ziekte die als terminaal werd bestempeld of met ernstig lijden. In 2023 hebben wetgevers een controversiële uitbreiding van de in aanmerking komende richtlijnen aangenomen om kinderen van alle leeftijden op te nemen.

Volgens rapporten staat in de nieuwe richtlijnen dat "de mening van het kind zoveel mogelijk moet worden gevraagd op een manier die past bij het begrip en de leeftijd van het kind", hoewel ouders kunnen beslissen om hun kind te laten euthanaseren in samenwerking met een arts, zelfs als het kind niet bereid of niet in staat is om toestemming te geven.

Hoewel het Ministerie van Volksgezondheid verwacht dat de nieuwe richtlijnen slechts een "kleine groep" gevallen zullen treffen — ongeveer vijf tot tien kinderen per jaar — waarschuwen tegenstanders dat er niets is om deze uitgebreide regel te voorkomen dat deze uit de hand loopt.

In een opinieartikel waarschuwen Elise van Hoek-Burgerhart en Yvonne Gueze-van Horssen, beiden van de groep NPV-Care For Life, dat de "verontrustende" verordening veel tekortkomingen heeft, waaronder het feit dat kinderen niet in staat zijn om toestemming te geven voor hun eigen dood. "Hoewel het' vrijwillige en weloverwogen verzoek ' een belangrijke bouwsteen is van het Nederlandse euthanasiebeleid, ontbreekt dit verzoek voor kinderen. Kinderen zijn beïnvloedbaar en zijn (vaak) niet mentaal competent", schreven ze.

De dood door artsen in Nederland is sinds de eerste legalisatie blijven stijgen. In de periode van 2021 tot 2022 was er een toename van 14% in euthanasiesterfte, met een record aantal van 8.720 mensen die stierven via geassisteerde dood. Van hen werden 115 mensen gedood simpelweg vanwege psychiatrische ziekte-niet vanwege een terminale diagnose. In juli 2023 werd bekend dat talrijke autistische mensen en mensen met verstandelijke beperkingen waren geëuthanaseerd, alleen omdat ze het gevoel hadden dat ze geen "normaal" leven konden leiden.

Zoals van Hoek-Burgerhart en Gueze-van Horssen waarschuwen, zullen de uitgebreide euthanasierichtlijnen waarschijnlijk alleen maar leiden tot meer verhogingen in de toekomst. "De gevolgen van de regeling zijn verreikend. Het probleem met een juridisch kader is dat het een uitzondering verandert in een regel die nieuwe dilemma ' s creëert." "Dit opent de deur naar verdere stappen die mensen in kwetsbare posities bedreigen.”

https://www.lifesitenews.com/news/terminally-ill-children-in-the-netherlands-can-now-be-euthanized-against-their-will/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.20437247

Nederland: Parlement keurt "historische motie" goed om af te zien van EU-asiel-en migratiebeleid

14.12.2023

Nederland heeft de mogelijkheid om af te wijken van de strikte naleving van het Europese asiel-en migratiebeleid, naar aanleiding van een beslissing van de Tweede Kamer op woensdag. Geert Wilders, partijleider van de PVV, noemt dit een " historische motie.”

De motie, ingediend door PVV, NSC, BBB en VVD op dinsdag, pleit voor een opt-out regeling vergelijkbaar met Denemarken, die effectief heeft beheerd massa-immigratie voor twee decennia. De opt-out-regeling stelt een lidstaat in staat zich terug te trekken uit een specifiek gebied van het EU-beleid als hij ervoor kiest niet deel te nemen, meldde de Nederlandse pers.

Het strenge migratiebeleid van Denemarken omvat beperkte toegang tot uitkeringen en sociale diensten voor nieuwkomers, aangescherpte voorwaarden voor gezinshereniging, beperkte toegang tot de arbeidsmarkt voor mensen die geen Deense taalvaardigheden hebben en asielzoekers die hun eigen onderdak moeten financieren.

De PVV, VVD, NSC en BBB streven naar een soortgelijke opt-outregeling voor toekomstige Europese plannen en overeenkomsten. Een meerderheid in het Parlement steunde de motie op woensdag, met partijen als SGP, Forum voor Democratie en JA21 die voor stemden. Geert Wilders noemt de uitslag van de stemming 'historisch'.’

De motie is een reactie op een recent EU-voorstel om Europese Verdragen te hervormen, waarbij het vetorecht van lidstaten op 65 verschillende gebieden wordt afgeschaft. Het voorstel omvat het maken van klimaat-en milieubeleid tot een "exclusieve bevoegdheid" van de EU, het verplicht stellen van de euro in alle lidstaten, het invoeren van een EU-defensie en het verlenen van meer invloed aan de EU op het gebied van onderwijs en genderdiversiteit.

De bezorgdheid over de verregaande federalistische hervormingen van het voorstel is geuit door veel EU-lidstaten, waaronder NSC-parlementslid Caspar Veldkamp, die het belang benadrukt van Nederland om de opt-out-optie te gebruiken om verplichtingen te verminderen in plaats van ze consequent toe te voegen.

https://www.voiceofeurope.com/netherlands-parliament-approves-historic-motion-to-opt-out-of-eu-asylum-and-migration-policy/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.20437331

Canada #53 >>20435465

Nederlandse premier Rutte dringt er bij Europese leiders op aan 'te stoppen met kreunen en zeuren over Trump', zegt dat de NAVO moet 'werken met wie er ook op de dansvloer is'

door Paul Serran Feb. 17, 2024

Über Globalist Mark Rutte is de vertrekkende Nederlandse premier. Hij is ook de favoriet in de race om de volgende secretaris-generaal van de NAVO te worden.

Dus toen het zijn beurt was om te spreken op de Veiligheidsconferentie van München, besteedde de westerse wereld veel aandacht. En wat hij te zeggen had, schokte sommige mensen.

Rutte zei dat Europa 'moet stoppen met zeuren' over Donald Trump en zich moet richten op wat het voor Oekraïne zou kunnen doen.

Zoals we weten, deed President Donald Trump wat hij het beste kan: 'veroorzaakte verontwaardiging' door de eenvoudige, voor de hand liggende, gezond verstand waarheid te verklaren.

Trump zei dat hij, herkozen in November, geen NAVO-bondgenoten zou verdedigen die niet genoeg uitgeven aan defensie.

Reuters meldde:

'We moeten stoppen met zeuren en zeuren over Trump', zei Rutte op de Veiligheidsconferentie in München. Hij voegde eraan toe: "Het is aan de Amerikanen. Ik ben geen Amerikaan, ik kan niet stemmen in de VS. We moeten werken met wie er ook op de dansvloer is.”

In zijn toespraak stelde Rutte ook het voor de hand liggende: Europa moet meer uitgeven aan defensie en de productie van munitie opvoeren.

Natuurlijk herhaalde de Nederlandse politicus ook het globalistische mantra: Europa ' moet 'zijn steun voor Oekraïne'vergroten omdat het in zijn belang is'.

Rutte 'weet niet' of hij een koploper is om de NAVO te leiden en zei dat hij geen persoonlijke campagne zou starten.

"En al dat gejammer en gekreun over Trump. Dat hoor ik de laatste dagen constant. Laten we daarmee ophouden', zei Rutte, eraan toevoegend dat hij na gesprekken met Amerikaanse politici in München 'voorzichtig optimistisch' was dat een Amerikaanse militaire hulppakket dat is vastgelopen uiteindelijk zou passeren.”

De huidige secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, is sinds 2014 in functie en zal in oktober aftreden. Diplomaten hebben gezegd dat Rutte een sterke kandidaat zou zijn om hem op te volgen.

https://www.thegatewaypundit.com/2024/02/dutch-pm-rutte-urges-european-leaders-stop-moaning/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.20458232

Algemeen Onderzoek #25096 >>20458101

Brussel spyware bombshell: Surveillance software gevonden op de telefoons van ambtenaren

De defensiecommissie van het EU-Parlement was het doelwit van telefoonhacking, zegt interne e-mail.

Het Europees Parlement heeft woensdag leden van zijn Subcommissie defensie gevraagd om hun telefoons te laten controleren op spyware nadat het sporen van hacking op twee apparaten had gevonden.

Leden en medewerkers van de Subcommissie veiligheid en defensie (SEDE) van de kamer hebben hun telefoons getroffen met opdringerige bewakingssoftware, zei de instelling in een interne e-mail.

Alle wetgevers in de subcommissie zijn geadviseerd om hun telefoons naar de IT-service van de instelling te brengen om te worden gecontroleerd op spyware, volgens de e-mail, gezien door POLITICO.

Het Europees Parlement is zeer alert op cyberaanvallen en buitenlandse inmenging in de aanloop naar de EU-verkiezingen in juni.

POLITICO meldde in December dat een intern onderzoek aantoonde dat de cyberbeveiliging van de instelling "nog niet voldoet aan de industriestandaarden" en "niet volledig in lijn is met het dreigingsniveau" dat wordt gevormd door door de staat gesponsorde hackers en andere bedreigingsgroepen.

Een lid van de Subcommissie veiligheid en defensie ging dinsdag voor een routinecontrole, die resulteerde in een ontdekking van sporen van spyware op hun telefoon. Het lid vertelde POLITICO dat het niet meteen duidelijk was waarom ze het doelwit waren van hacking software.

Delphine Colard, plaatsvervangend woordvoerder van het parlement, zei in een verklaring dat "sporen gevonden in twee apparaten" aanleiding gaven tot de e-mail waarin leden werden opgeroepen hun telefoons te laten controleren.

"In de gegeven geopolitieke context en gezien de aard van de dossiers die door de Subcommissie veiligheid en defensie worden gevolgd, wordt speciale aandacht besteed aan de apparaten van de leden van deze Subcommissie en het personeel dat haar werk ondersteunt", aldus de verklaring.

De nieuwe onthullingen volgen op eerdere incidenten met andere leden van het Europees Parlement die het doelwit waren van spyware. Onderzoekers onthulden in 2022 dat de telefoons van leden van de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging, waaronder EU-politici, waren geïnfecteerd met Pegasus en Candiru, twee soorten hacktools. In datzelfde jaar stond het Griekse lid van het EU-Parlement en oppositieleider Nikos Androulakis op een lijst van Griekse politieke en publieke figuren die het doelwit waren van Predator, een ander spyware-instrument. De voorzitter van het parlement, Roberta Metsola, werd eerder ook geconfronteerd met een poging tot hacking met behulp van spyware.

De leden van het Europees Parlement hebben in 2022 een speciale onderzoekscommissie opgericht om de kwestie te onderzoeken. Het onderzocht een reeks schandalen in landen zoals Spanje, Griekenland, Hongarije en Polen en zei dat ten minste vier regeringen in de EU de hacktools voor politiek gewin hadden misbruikt.

De IT-dienst van het Parlement heeft in April vorig jaar een systeem gelanceerd om de telefoons van leden op spyware te controleren. Het had "honderden operaties" uitgevoerd sinds het programma begon, aldus de verklaring.

https://www.politico.eu/article/parliament-defense-subcommittee-phones-checked-for-spyware/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.20474855

Canada #54 >>20463105

De Nederlandse premier Rutte favoriet om de volgende Secretaris-Generaal van de NAVO te worden-gesteund door de VS, het VK en Duitsland

door Paul Serran Feb. 22, 2024

De vertrekkende Nederlandse premier Mark Rutte is in veel opzichten een gemiddelde Europese Globalist.

Maar hij heeft ook een verschil gemarkeerd in zijn omgang met nationalistische Europese kiezers en populistische leiders zoals Donald Trump.

Nu wordt Rutte bijna universeel genoemd als de belangrijkste kandidaat om de nieuwe secretaris-generaal van de NAVO te worden.

De militaire alliantie bevindt zich op een cruciaal moment in haar traject en er is sterk leiderschap nodig in het Noord-Atlantische landschap.

De Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland zouden allemaal Rutte steunen om secretaris-generaal Jens Stoltenberg op te volgen, waardoor hij in een sterke positie verkeert om de post te krijgen.

Reuters meldde:

"President (Joe) Biden onderschrijft de kandidatuur van premier Rutte als volgende Secretaris-Generaal van de NAVO ten zeerste", zei een Amerikaanse functionaris.

"Premier Rutte heeft een diep begrip van het belang van de Alliantie, is een natuurlijke leider en communicator, en zijn leiderschap zou de Alliantie goed dienen in deze kritieke tijd."”

De langst zittende leider van Nederland, Rutte, onderhield goede relaties met Britse, Europese en Amerikaanse leiders – waaronder Trump – tijdens zijn ambtstermijn.

In het weekend drong Rutte er bij de Europese leiders op aan om 'te stoppen met kreunen en zeuren' over Trump en zich in plaats daarvan te concentreren op wat ze kunnen doen om de verdediging te versterken en Oekraïne te helpen.

Het Britse Ministerie van Buitenlandse Zaken zei Rutte te steunen en zei dat hij een gerespecteerd figuur was in de NAVO met serieuze defensie-en veiligheidsreferenties, en iemand die ervoor zou zorgen dat het sterk bleef en voorbereid was op elke noodzaak om zichzelf te verdedigen.”

Het Verenigd Koninkrijk heeft ook Mark Rutte gesteund om de NAVO te sturen als de volgende secretaris-generaal van de militaire alliantie.

Telegraph meldde:

De Nederlandse premier heeft 'serieuze defensie-en veiligheidsreferenties' om de transatlantische organisatie te leiden, kondigde een Britse functionaris donderdag aan.”

Rutte wordt al op 4 April benoemd als opvolger van Stoltenberg, wanneer de NAVO haar 75ste verjaardag viert tijdens een bijeenkomst in Brussel.

"Het Verenigd Koninkrijk steunt de Nederlandse premier Mark Rutte krachtig om Jens Stoltenberg op te volgen als secretaris-generaal van de NAVO", zei de ambtenaar.

"Rutte wordt gerespecteerd in de Alliantie, heeft serieuze defensie-en veiligheidsreferenties en zal ervoor zorgen dat de Alliantie sterk blijft en klaar is om te verdedigen en af te schrikken."”

Trumps gezond verstandcommentaar over de noodzaak voor NAVO-landen om het overeengekomen minimumbedrag van 2% van het BBP in defensie te investeren, bracht liberalen en globalisten in paniek.

Dat maakt het pragmatische Rutte een nog grotere troef.

Hij staat er ook om bekend dat hij de nationalistische kiezers niet neerhaalt, zoals sommige van zijn meer liberale Europese collega ' s hebben gedaan tegen degenen die Trump en Brexit steunen. In 2019 veroordeelde Rutte een 'witte wijn nippende elite' Voor het bekritiseren van Trumps aanvallen op internationale organisaties, zoals de NAVO, de EU en de WTO.”

Naar verluidt hebben meer dan 20 bondgenoten publiekelijk of privé steun uitgesproken voor Rutte.

https://www.thegatewaypundit.com/2024/02/outgoing-dutch-pm-rutte-favorite-become-natos-next/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

67400e No.20494912

File: 7248d9084c59755⋯.png (1.2 MB,1192x787,1192:787,ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.20495828

Canada #54 >>20495745

Nederlanders zijn eenzame aanhangers van Macron' s 'EU laarzen op de grond In Oekraïne' Plan

door Tyler Durden donderdag, Feb 29, 2024

De woorden van de Franse President Emmanuel Macron aan het begin van de week die de deur openden voor Europese 'laarzen op de grond in Oekraïne' wekten schok, ontzetting en voorzichtigheid, zelfs binnen de westerse geallieerden. De NAVO zelf haastte zich om de wereld te verzekeren dat het geen plannen heeft om troepen in Oekraïne in te zetten, waarbij secretaris-generaal Jens Stoltenberg het idee in opmerkingen verwierp, aangezien het zeker automatische WW3 zou betekenen.

Volgens CNN "had Macron verslaggevers op een persconferentie verteld dat hij en de andere 21 aanwezige Europese leiders het niet eens waren over het inzetten van militair personeel, maar dat het vooruitzicht openlijk werd besproken."Zelfs de typisch havikenlanden Polen en het Verenigd Koninkrijk hebben zich van een dergelijke mogelijkheid gedistantieerd.

Maar een klein NAVO-land deed een stap om Macron ' s woorden te ondersteunen. Nederland heeft gezegd dat het niet zal uitsluiten dat westerse troepen naar Oekraïne worden gestuurd. De Nederlandse chef van Defensie, generaal Onno Eichelsheim, vertelde een in Amsterdam gevestigde nieuwszender dat hoewel het een mogelijkheid is, het "nog niet opportuun" is om dit te doen."Ik denk dat je alle opties open moet houden om te zien hoe je Oekraïne het beste kunt steunen", zei Eichelsheim.

Volgens meer uit het Nederlandse interview:

Oekraïne heeft Nederland niet gevraagd om troepen te sturen en het heeft geen zin om het op dit moment te bespreken, voegde Eichelsheim eraan toe. Als Westerse militairen naar Oekraïne zouden gaan, zou het in een coalitie moeten zijn, zei de Nederlandse militaire chef. "Dit kan gebeuren via de NAVO of via een alliantie van 10-15 landen."

"Het zou heel vreemd zijn als één of twee landen het zouden doen", voegde hij eraan toe.

Het onheilspellende antwoord van president Poetin op de woorden van Macron ging juist over de kwestie van artikel 5 van de NAVO...

"Als Oekraïne toetreedt tot de NAVO, heb je niet eens tijd om met je ogen te knipperen wanneer je Artikel 5 uitvoert", zei Poetin, wat suggereert dat er mogelijk een nucleaire reactie op tafel zou kunnen liggen.

Moskou heeft sindsdien gewaarschuwd voor een groot direct conflict met het Westen. Volgens meer van het Kremlin reactie: "het feit dat de mogelijkheid wordt besproken om bepaalde contingenten uit NAVO-landen naar Oekraïne te sturen, is een zeer belangrijk nieuw element...in in dat geval zouden we niet over de waarschijnlijkheid moeten praten, maar over de onvermijdelijkheid (van een direct conflict)."

Er is al duidelijk bewijs van een aanzienlijke hoeveelheid Westerse huurlingen en buitenlandse strijders in de gelederen van Oekraïne.:

Sommige landen, waaronder Frankrijk, de VS en het VK, hebben in het verleden ook verklaringen afgelegd die lijken te bevestigen dat ze al militaire 'adviseurs' ter plaatse in Oekraïne hebben. De westerse inlichtingendiensten zijn er zeker al jaren, althans de afgelopen tien jaar.

Hieronder is een notitie die de scramble analyseert die de provocerende woorden van Macron deze week hebben veroorzaakt, met dank aan Rabobank...

President Macron's opmerkelijke openbare toespraak waarin hij zei dat Europa "alles zal doen wat nodig is" om te voorkomen dat Rusland wint in Oekraïne, en "niet uitsluit" het sturen van troepen, natuurlijk, zag president Poetin onmiddellijk antwoorden dat dit laatste oorlog met Rusland zou betekenen; en, natuurlijk, Duitsland verklaarde toen dat ze zich verzetten tegen deze handelwijze. Macron heeft toen misschien een video getweet waarin staat dat Europa bereid moet zijn om militair op te treden zonder de VS ten opzichte van Oekraïne, maar het onvermogen om dit te doen werd blootgelegd.

Je zou kunnen denken dat dit niet van belang is in een markt dagelijks. Je zou het mis hebben. Om het te vertalen naar iemand die beperkt is tot de enge wereld van de financiën, stel je voor dat een centrale bank beloofde "alles te doen wat nodig is", maar toen een crisis toesloeg zei: "behalve QE."De markten zouden instorten en de krantenkoppen zouden een verpletterende vernedering en een totaal verlies van geloofwaardigheid zijn. Europa heeft net hetzelfde meegemaakt in realpolitik. Frankrijk is immers niet alleen lid van de VN-Veiligheidsraad-naast een verenigd koninkrijk waarvan de verouderde nucleaire afschrikking van onderzeeërs al dan niet werkt-maar de enige EU-staat met een serieus leger.; en het toonde gewoon aan dat, binnen een EU-mechanisme dat de enige manier is om op te schalen om het een serieuze wereldspeler te maken, het helemaal niet serieus kan worden genomen.

Meer:

https://www.zerohedge.com/geopolitical/tiny-netherlands-only-country-back-macrons-call-boots-ground-ukraine-option

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.20531809

Canada #54 >>20531685

'Orbán' s Revenge ' - Hongarije verwerpt kandidatuur Nederlandse premier Rutte om NAVO te leiden

Geschreven door Denes Albert via ReMix Nieuws donderdag, mrt 07, 2024

Rutte zei ooit dat Hongarije "geen plaats meer heeft in de EU" en dat hij het land "op de knieën" wilde brengen.…

Mark Rutte en Viktor Orbán tijdens de rondetafel van de Europese Raad in Brussel, 30 juni 2023. (Credit: Europese Unie / Europese Raad)

Hongarije steunt de kandidatuur van de Nederlandse premier Mark Rutte als secretaris-generaal van de NAVO niet, zei minister van Buitenlandse Zaken en handel Péter Szijjártó. Gezien zijn geschiedenis van bedreigingen tegen Hongarije, is er weinig verrassing van analisten over het standpunt van Hongarije.

In een reactie op de mogelijke verkiezing van Rutte als het nieuwe hoofd van de NAVO zei Szijjártó dat de regering de verkiezing van iemand die "Hongarije in het verleden op de knieën wilde brengen, zeker niet kon steunen.”

"Het zou heel vreemd zijn als de Hongaarse regering de kandidatuur van zo 'n persoon zou steunen", zei hij.

Het tweede mandaat van het huidige NAVO — hoofd Jens Stoltenberg — twee keer met een jaar verlengd vanwege de oorlog in Oekraïne-loopt in oktober af en de meeste NAVO-lidstaten willen een nieuwe persoon in de functie hebben voor de EU-verkiezingen. Om gekozen te worden, heeft een kandidaat de stem van alle lidstaten nodig.

Het Duitse tijdschrift Der Spiegel schreef in een recent opiniestuk dat " Rutte sterke tegenstanders heeft, vooral in het oostelijke deel van het NAVO-grondgebied, vooral (Hongaarse premier) Viktor Orbán.”

Daarom schreef Spiegelcolumnist Marlus Becker dat de militaire alliantie bedreigd wordt door een nare ruzie over de volgende secretaris-generaal. Vorige week steunden de vier grote NAVO-lidstaten Rutte in een gecoördineerde actie. Volgens verschillende diplomaten heeft Rutte de steun van ongeveer twee derde van de 31 NAVO-leden, maar de oostelijke leden verzetten zich, aldus het Duitse tijdschrift.

Het tijdschrift beweert dat de unanieme verkiezing van de nieuwe secretaris-generaal een probleem zou kunnen zijn voor onder andere "de autocratische premier van Hongarije" Viktor Orbán. Rutte is echter ook niet onschuldig, voegt het artikel eraan toe, want in 2021 zei Rutte dat Hongarije "geen plaats meer heeft in de EU.”

Rutte: "we willen Hongarije op de knieën krijgen. Becker schrijft dat Rutte bang moet zijn voor "Orbán' s wraak", en deze keer is Orbán Niet geïsoleerd. Becker stelt dat andere staten in het oostelijke deel van de NAVO het gevoel hebben dat ze door het Westen zijn misleid.

Orbán heeft commentaar gegeven op Rutte ' s aanstootgevende opmerkingen in het verleden, zeggende in 2020: "ik weet niet wat de persoonlijke reden is voor de Nederlandse premier om mij of Hongarije te haten, maar hij valt ons zo hard aan en maakt heel duidelijk dat omdat Hongarije, naar zijn mening, de rechtsstaat niet respecteert, het Financieel moet worden gestraft. Dat is zijn positie. Dat is onaanvaardbaar, omdat er geen beslissing is over de situatie van de rechtsstaat in Hongarije.

https://www.zerohedge.com/geopolitical/orbans-revenge-hungary-rejects-dutch-pm-ruttes-candidacy-head-nato

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a507f6 No.20586685

UK #51 >>20064343 uit Algemeen Onderzoek #24626 >>20063986

Waakhond roept ons op om snoep kanker chemicaliën te verbieden als het Verenigd Koninkrijk begint te grijpen Mountain Dew, Jolly Rancher, Zweedse vis en Lemonhead te midden van hardhandig optreden tegen Amerikaanse junk food dat is gekoppeld aan onvruchtbaarheid en gezondheidsproblemen

Door Luke Andrews Health Reporter Voor Dailymail.Com

Gepubliceerd: 16:02 EST, 11 December 2023 | bijgewerkt: 17:05 EST, 11 December 2023

Een Amerikaanse waakhond heeft verteld DailyMail.com dat de inbeslagname van Amerikaanse snoepjes in het Verenigd Koninkrijk een wake-up call zou moeten zijn voor Amerikanen over wat er in hun eten zit.

Op maandag toonden beelden uit het Verenigd Koninkrijk werknemers die Amerikaans snoep en frisdranken - die in vrijwel elke Amerikaanse winkel te vinden zijn-in vuilniszakken stopten terwijl toezichthouders de Amerikaanse import hard aanpakken.

Snoepjes zoals Jolly Rancher, Swedish Fish en Lemonhead bevatten verschillende additieven die legaal zijn in de VS, maar verboden zijn onder de EU-en Britse wetgeving vanwege hun verband met kanker, onvruchtbaarheid en andere problemen.

De waakhond Consumer Reports zei dat de video een verschuiving in het voedselbeleid in de VS zou moeten veroorzaken en drong er bij ambtenaren hier op aan 'meer te doen' om volwassenen en kinderen te beschermen.

Zij riepen op tot uitbreiding van de lijst van levensmiddelenadditieven die in de VS verboden zijn-om meer kleurstoffen en chemicaliën op te nemen die jaren geleden in Europa verboden waren.

De Food and Drugs Administration staat de afgelopen maanden steeds meer onder druk om haar regelgeving inzake levensmiddelenadditieven aan te scherpen.

Californië verbood vier levensmiddelenadditieven-gebromeerde plantaardige olie, kaliumbromaat, propylparabenen en rode kleurstof nr. 3 — in oktober te midden van bezorgdheid over hun verband met kanker en andere gezondheidsproblemen.

New York en Pennsylvania willen nu ook volgen. DailyMail.com exclusief onthuld.

Brian Ronholm, directeur voedselbeleid bij Consumer Reports, zei: "de chemische additieven die onder de Californische wet moeten worden verboden, zijn zeker een goed begin om dit probleem in de VS aan te pakken.

"Maar zoals deze importactie in het Verenigd Koninkrijk benadrukt, moet er meer worden gedaan.

"De lijst van chemische additieven die moeten worden onderzocht en onderzocht, moet worden uitgebreid met synthetische kleurstoffen voor levensmiddelen en andere chemicaliën die in verband zijn gebracht met kanker en andere ongunstige gezondheidsproblemen.'

Hij voegde eraan toe: "wat uiteindelijk nodig is in de VS, is dat de FDA haar regelgevingsproces voor levensmiddelenadditieven moderniseert en versterkt.'

Het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie hebben veel van deze additieven tientallen jaren geleden verboden.

Vertegenwoordigers in Californië zeggen dat iedereen in Amerika het verdient om 'net zo goed beschermd' te worden als mensen in Europa.

Dr Carolyn Williams, een diëtist in Alabama, vertelde DailyMail.com dat ze hoopte dat de beelden Amerikaanse toezichthouders zouden 'motiveren' om actie te ondernemen.

"We zouden moeten bewegen zoals Europa beweegt, zoals Californië beweegt", zei ze. "Dat zou een geweldige eerste stap zijn voor het land.'

"We hebben veel te laat in de VS om een deel van het voedselbeleid van de EU over te nemen.'

De moeder van twee voegde eraan toe: "Ik wou dat [additieve verbodsbepalingen] de VS binnen zouden vallen.

'Ik zag al heel vroeg in een van mijn kinderen de effecten van levensmiddelenadditieven.

Er is een blauwe kleurstof, een blauwe kleurstof, en ik merkte dat toen hij deze specifieke blauwe kleurstof At-het is in sommige cakes en in sommige snoep-zijn hyperactiviteit door het dak ging.'

In het Verenigd Koninkrijk worden ten minste negen populaire Amerikaanse producten nu door ambtenaren in beslag genomen vanwege de ingrediënten die ze bevatten.

Onder hen zijn Twizzlers en Lemonhead, die minerale olie bevatten-een stof afgeleid van aardolie die studies suggereren het risico op kanker te verhogen.

Dubble Bubble wordt verwijderd omdat het BHT bevat, of gebutyleerd hydroxytolueen, waarvan studies aantonen dat het de tumorgroei kan bevorderen en de bloedstolling kan verminderen.

Britse functionarissen waren ook hard aan het werk tegen Mountain Dew omdat het calciu