[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]

/kocsog/ - KÖCSÖG

Sötétség, élek és cicák II.

Name
Email
Subject
REC
STOP
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = required field[▶Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Embed
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options
dicesidesmodifier

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webp,webm, mp4, mov, swf, pdf
Max filesize is16 MB.
Max image dimensions are15000 x15000.
You may upload5 per post.


További magyar táblák: cicachan, feri, turul, tutturu, voros

YouTube embed. Click thumbnail to play.

 No.1003 [Last50 Posts]

Zene fonák
____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1004

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1005

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1006

KOMMENTEK TŰNNEK FEL :o
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1007

YouTube embed. Click thumbnail to play.
>>1004
ÚÚÚ nagyon odaraktátok a pontot a mondat végére Igazi hardcore! Odarittyentettetek a hazai repp iparnak rendesen. Szétszedett ez a szám. Nigga yo rapp

>>1005
Na ez a beszéd.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1009

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1010

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1013

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1055

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1075

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1135

>>1075
én négerem
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1147

YouTube embed. Click thumbnail to play.
^^
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1179

File: 1403013663442.jpg (457.12 KB,960x960,1:1,a0539529398_10.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1182

>>1179
Reggel én is kaptam e-mailt. :3
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1215

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Legjobb.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1219

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1331

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1349

YouTube embed. Click thumbnail to play.
hapci
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1376

https://www.youtube.com/watch?v=6yBzLJtPabA
Egy darab abból, amit soha nem éltetek meg, nem is fogtok, és ez nem is baj
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1384

YouTube embed. Click thumbnail to play.
faszán hácé
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1404

>>1384
foscsih
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1409

>>1404
Igen? Akkor mentél volna el a szigetre verni a faszod a grillexre meg basztijra a többi proli fosra. Én ízlésem >> te ízlésed.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1413

File: 1408300923247.jpg (159.59 KB,1280x720,16:9,d5fcf3f4.jpg)

>>1409
Miért fáj a popód?
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1414

>>1413
A KÖCSÖG animédet is utálom.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1415

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1416

File: 1408302653417.jpg (225.57 KB,800x599,800:599,1407061674639.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1419

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1447

>>1416
Ki ez a helyes kislány?
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1448

File: 1408818864609.jpg (44.55 KB,282x544,141:272,Nico_Yazawa.jpg)

>>1447
Yazawa Nico a Love Live!-ból.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1450

>>1448
Köszönöm! :3
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1451

>>1447
>>1448

herper disznóorrú waifuja és az istentelenül szar ízlés megtestesítője
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1453

>>1451
>ízléseken vitatkozik
>2014
NRNCSE
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1456

>>1451
Bogi, megmutatod a jelenlegi waifud?
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1469

>>1448
csámpás és deszka, ízlésficamod van
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1470

>>1451
>>1469
ama szétroncsolódott tompor
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1473

File: 1408977562836.png (200.08 KB,818x655,818:655,flatchest.png)

>>1469
>deszka
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1495

File: 1409179734234.jpg (119.39 KB,637x960,637:960,Perturbator - Bum8AdEIQAAO….jpg)

>>1179
Gecyk az igaz, hogy Perturbator még csak 17 éves? Ha igen, akkor nagy jövő előtt áll még! Mi meg még sok kurvajó szám előtt! :3
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1505

>>1495
Kivéve ha egy nap holtan találják két kiló kokain és egy feldarabolt prostituált társaságában.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1518

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1664

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1666

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1673

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1695

File: 1413781748945.jpg (146.07 KB,700x1062,350:531,_.jpg)

>>1664
Ez amúgy jó mese, érdemes megnézni?
Elég aranyosnak tűnik benne ez a kislány.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1699

File: 1413914723616.jpg (74.93 KB,460x600,23:30,brs.jpg)

>>1695
Aranyos?
Kislány?
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1705

File: 1414053603099.jpg (13.62 KB,480x360,4:3,hqdefault.jpg)

>>1699
Jó de megnézzem-e?
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1798

>>1705
Megnézted?
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1799

File: 1417704517465.jpg (282.63 KB,2560x1440,16:9,black-rock-shootah.jpg)

>>1798
Még nem mert mindenhol azt írták hogy szar.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1800

>>1799
EZ
Bár én végignéztem, de nem valami nagy durranás.
Kevés értékelhető momentum van benne, a legértékelhetőbb része meg egyértelműen a Mikus opening.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1801

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1806

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1864

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1865

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1866

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1870

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1871

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1872

YouTube embed. Click thumbnail to play.
>>1871
ez nagyon kellemes karácsonyi ajándék volt, köszönöm.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1875

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1876

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1877

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1878

YouTube embed. Click thumbnail to play.
:>
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1879

YouTube embed. Click thumbnail to play.
:<
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1880

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1881

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1882

File: 1419782688545.gif (1.99 MB,369x271,369:271,Bruce_Lee_reaction.gif)

>>1880
Úristen mi a geci ez
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1883

YouTube embed. Click thumbnail to play.
>>1882
Szerintem tök cuki.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1887

>>1883
Kicsit nehéz ritmusra fappolni, mivel a hirtelen váltásnál mindig elröhögöm magam.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1888

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1889

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1895

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1900

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1910

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1912

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Tudnátok ehhez hasonló zenéket ajánlani nekem?
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1921

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1923

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1925

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1926

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1932

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1934

YouTube embed. Click thumbnail to play.
;_;
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1935

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1936

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1938

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1939

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Vélemény?
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1940

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1941

>>1939
a klipről, vagy a zenéről?
neked erről?

http://www19.zippyshare.com/v/u8Xhh419/file.html
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1949

YouTube embed. Click thumbnail to play.
>>1941
Kicsit monoton nekem.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2149

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2151

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.
Post last edited at

 No.2153

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2154

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2171

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2190

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2191

File: 1422621860247.gif (2.71 MB,515x479,515:479,1421189711722.gif)

>>2151
Hát ezzel meg mi lett? Nektek is embedded error-t ír?
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2192

>>2191
igen. érdekes. lehet, hogy törölték a videót.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2193

>>2192
Nyitottam fonalat metára: >>>/meta/57821
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2194

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2195

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2197

>>2195
Ez meglepően kellemes volt.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2198

YouTube embed. Click thumbnail to play.
>>2197
Igazán örülök. Remélem ez is elnyeri a tetszésed.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2200

>>2198
A másik azért jobb volt.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2201

>>2200
Akkor mutatok még egy kedvencet a Bocksholmtól : https://clyp.it/stzoe5yi
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2211

File: 1423058131633.png (21.6 KB,524x600,131:150,1421911662008.png)

>>2201
Kellemes.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2215

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2216

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2217

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2226

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2227

>>2216
Nevettem.

>>2226
Ez jó.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2229

YouTube embed. Click thumbnail to play.
igazi klasszikus
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2230

>>2229
Úristen
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2231

File: 1423332030837.jpg (257.61 KB,1280x720,16:9,37145892.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2232

YouTube embed. Click thumbnail to play.
>>2230
>>2231

mi a probléma? most mondjátok, hogy nem hangulatos, nosztalgikus! itt van még egy, amit kedvelni fogtok.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2233

YouTube embed. Click thumbnail to play.
>>2232
Csak ezt ismerem.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2234

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2237

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2239

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2241

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2242

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Na még egy utolsó ilyet.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2243

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2244

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2249

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2257

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2277

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2279

File: 1424362863619.jpg (146.73 KB,850x521,850:521,nico-rin-hanayo.jpg)

>>2277
Nekem jobban tetszik amikor hárman éneklik.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2283

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2291

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2293

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2294

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2295

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2296

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2297

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2298

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2302

YouTube embed. Click thumbnail to play.
egy kis nosztalgia
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2304

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2310

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2311

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2315

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2317

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2319

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2322

YouTube embed. Click thumbnail to play.
>>2319
hát ez felettébb szokatlan volt, de mindenképp érdekes.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2324

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2325

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2326

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2327

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2328

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2332

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2339

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2340

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2341

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2344

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2347

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Agrypnie - Schlaf
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2348

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Még egy!
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2349

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2350

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2351

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2352

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2353

YouTube embed. Click thumbnail to play.
>>2352
ó, te, én erre emlékszem - jöjjön egy másmilyen masterplan.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2354

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2356

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2357

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2360

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2361

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2362

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2363

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2364

>>2362
Dénes? Edvin?
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2365

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2366

>>2364
Laci te vagy az?
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2367

YouTube embed. Click thumbnail to play.
tfwnogf
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2373

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2377

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2392

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2395

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Na még egy utolsó
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2396

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2407

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2409

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2411

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Istenem. Imádom őket.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2412

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2413

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2414

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2415

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2416

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2421

File: 1429965979998.jpg (23.9 KB,480x360,4:3,hqdefault[1].jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2424

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Régóta kerestem már, végre megvan.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2429

>>2424

Mióta raknak a rumba LSD-t?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2431

>>2424

>aquila non captat muscas

>ama csattanó a végén

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2433

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2436

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2438

YouTube embed. Click thumbnail to play.

IGEN!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2439

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2442

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2444

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2445

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2450

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2456

File: 1432154942399.jpg (88.04 KB,848x238,424:119,1430077337957.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2457

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2459

https://clyp.it/jsngjwaw

Magyar demószcéna muzsikusa által - aki sajnos nem én vagyok.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2463

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2468

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2469

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2473

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Ez is jöhet még.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2474

>>2473

Ebben mi a jó?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2475

>>2474

Pitbullékban? Infantilis humor, jól megteremtett atmoszféra a dalokban, fantáziát, elmében képi megjelenítést/alkotást serkentő szófordulatok és helyzetleírások. Legalábbis én ezért szeretem őket. És természetesen a féktelen elme szabadságának megnyilvánulása is szimpatikus.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2476

YouTube embed. Click thumbnail to play.

És a hidegre való tekintettel megfagy Micimackó.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2477

>>2476

Akkor nem csak én akartam szarrá fagyni a gép előtt egy szál pendelyben?

https://www.youtube.com/watch?v=NzFh9GuE0rA

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2478

>>2475

Akkor gondolom a megzenésített ricsipasztákat is szereted?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2479

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2488

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2490

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2493

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2494

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2495

>>2494

Érdekes.

Amúgy meg: https://clyp.it/av0qozif

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2496

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2497

>>2496

Kellemesnek mondható.

https://clyp.it/trmemeht

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2499

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2500

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2506

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2512

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2514

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2515

>>2514

Ez érdekes. Melodikus black lenne?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2516

>>2515

igen, a középkorból kölcsönzött dallamokkal és kompozíciós technikákkal. elég egyedi kombináció és szerintem bevált nekik.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2520

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2521

YouTube embed. Click thumbnail to play.

🙀

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2522

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2523

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2524

Itt van egy príma fél-digi tune, c64-es.

https://clyp.it/aiqwua1j

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2525

>>2524

Mit jelent hogy fél-digi?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2526

>>2525

Röviden, tömören, félig digitalizált zene. A gitár, és a dob digitalizálva lett valódi hangszerek játéka alapján, a többi a SID-chip ( https://en.wikipedia.org/wiki/MOS_Technology_SID ) által szóra bírt dallam, és így alkottak egy közös egyveleget, zenét. Mutatok egy totál digitalizáltat, az valahogy így szólt, ami ugyebár szokatlan volt egy C64-től, főleg komolyabb torzítástól mentesen:

https://clyp.it/avsu4w1y

Hiszen a valódi zenét, hangot kellett sokkal egyszerűbb és kevesebb sávokká, hullámokká alakítaniuk.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2529

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2530

>>2529

Ilyen zenét hallgatni, na még mit nem.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2532

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>2530

Ezt, esetleg…?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2535

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2536

>>2532

A kivitelezés tetszik, de felejtős.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2537

>>2535

Ez nem rossz, csak kicsit sok.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2538

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Az egyetlen egy dal, amit szeretek tőlük…

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2539

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>2538

Talán még ez.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2540

YouTube embed. Click thumbnail to play.

egy kis nyári hangulat :3

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2542

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Nyamm

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2543

YouTube embed. Click thumbnail to play.

;_;

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2544

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>2543

RIP David Gold ;_;

kár azért a csodás szakállért

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2545

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2547

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2548

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>2546

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2549

>>2546

Már törölték is gondolom a meztelen kisfiú miatt?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2550

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2552

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2554

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2556

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2557

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2558

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2560

YouTube embed. Click thumbnail to play.

klasszikus rovat

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2561

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>2560

Na akkor legyen egy kis power electronics.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2562

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>2561

+

Ez is nagyon kellemes.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2563

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>2562

Ez milyen?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2565

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>2561

>>2562

>>2563

nice job, elég jól sikerült darabok és még egyiket sem hallottam korábban

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2566

>>2563

Nyomokban jó. Nem elég száraz, hogy úgy mondjam.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2569

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Még egy kis Depöcs.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2571

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2573

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2574

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2575

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Ezt ma találtam és fogalmam sincs mi, de olyan jópofa.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2578

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2579

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2580

File: 1435551492460.png (6.16 KB,320x240,4:3,Haiku A Dalról.png)

[Chrono Cross] Yasunori Mitsuda & Noriko Mitose - Radical Dreamers ~ Unstolen Jewel ~

https://www.youtube.com/watch?v=aBE3c9X0BoA

[Metal Gear Solid] Rika Muranaka & Aoife Ní Fhearraigh - The Best Is Yet To Come

https://www.youtube.com/watch?v=6miaTf1gF4g

[Transistor] Darren Korb & Ashley Barrett - Paper Boats

https://www.youtube.com/watch?v=vFrjMq4aL-g

[Touhou Project] Deitarabotchi & Senya - 束の間ユートピア

https://www.youtube.com/watch?v=L349uk47NE0

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2581

YouTube embed. Click thumbnail to play.

"This is an attempt to play raga somewhat in the Hindu sense, but portraying a mood of North America using the simple finger- picking style of the steel stringed guitar, with poetry delicately placed to enhance the mood. In short, Hindu know-how coupled with American Indian melody; Indian on Indian. This is my first recording of such a piece and more will come in future albums." - Robbie Basho

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2582

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2584

YouTube embed. Click thumbnail to play.

^__^

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2585

YouTube embed. Click thumbnail to play.

:(

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2586

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2591

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2592

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2594

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2595

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Ez.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2596

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Plusz ez.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2600

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2601

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2602

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Ó, de rég hallgattam.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2603

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2605

>>2603

Ők kik? Ez elég mókás dal.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2607

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>2605

Nem sok számuk van, amolyan hobbizenekar, ismertebb arcokkal.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2608

YouTube embed. Click thumbnail to play.

egy kis Suiyoubi no Campanella mindenkinek

ezt mondjuk szerdán kellett volna posztolnom

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2609

>>2607

Ez már annyira nem tetszik.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2610

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>2609

Esetleg ez?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2612

YouTube embed. Click thumbnail to play.

:3

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2613

>>2612

Nem rossz!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2624

https://www.youtube.com/watch?v=xSdb3DOEgLI

>2015

>még mindig nem tudja hogyan kell bevetni az ágyat normálisan

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2625

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2626

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2627

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Középsulis nosztalgia.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2631

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2634

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Hűsítsünk.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2637

File: 1438959406747.jpg (69.29 KB,640x640,1:1,898842922712526786_2476425….jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2638

Nincs meg valamelyikteknek Dj Pókszörnytől a Belém bújt az ördög?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2640

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2641

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>2640

Fura érzés, mikor látom, hogy valaki picsát posztol, és nem én vagyok… De akkor jöjjön egy személyes kedvenc.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2642

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Jó!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2643

YouTube embed. Click thumbnail to play.

:3

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2644

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Nosztalgia.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2645

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>2644

És most váltsunk a jelenre.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2646

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2647

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Na még egy…

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2649

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2650

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2651

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Jau is volt.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2652

File: 1440119497241.jpg (5.18 KB,169x177,169:177,Nail25.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2653

>>2530

Most hogy végre meghallgattam, mosolyogtam.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2655

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2656

YouTube embed. Click thumbnail to play.

H

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2657

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2658

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Hmm.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2659

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Príma.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2660

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2661

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2663

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2664

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2666

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2668

https://www.youtube.com/watch?v=HIhYgXwpy4c

>még mindig nem tudja hogyan kell beágyazni a videót

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2669

>>2668

Ha kinyitod a további lehetőségeket, ott nincs beágyazás? Ha van, csak másold be a linket.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2670

>>2669

Van, csak tiltott szkriptek mellett nem működik.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2671

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2672

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2673

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2674

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2675

>>2674

Power metal?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2676

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2678

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2679

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2680

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2681

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Elfér ez itt.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2683

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>

>

>

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2684

>>2683

Ez a környék hasonlít egy patakmentére a nyírségben…

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2685

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2686

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2692

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Kommunista anonnak

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2693

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2694

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Hideg.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2695

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2696

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Emlékszem, sokszor ez a dal töltötte ki a nagyszüneteket gimiben.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2698

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2699

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2700

System Of A Down - Kill Rock 'N' Roll

https://www.youtube.com/watch?v=925P-EPE3qU

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2701

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2702

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2703

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2705

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2706

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2711

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Bizony-bizony!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2714

YouTube embed. Click thumbnail to play.

:>

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2717

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Valaki látta/nézte régebben a Babylon 5-öt? Imádtam a zenéit.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2718

https://www.youtube.com/watch?v=I0xUl_VRCmM

Here's to you, Chico and Paz

Rest forever here in our hearts

The last and final moment is yours

That agony is your triumph

Here's to you, Chico and Paz

Rest forever here in our hearts

The last and final moment is yours

That agony is your triumph

Here's to you, Chico and Paz

Rest forever here in our hearts

The last and final moment is yours

That agony is your triumph

Here's to you, Chico and Paz

Rest forever here in our hearts

The last and final moment is yours

That agony is your triumph

Here's to you, Chico and Paz

Rest forever here in our hearts

The last and final moment is yours

That agony is your triumph

Here's to you, Chico and Paz

Rest forever here in our hearts

The last and final moment is yours

That agony is your triumph

Here's to you, Chico and Paz

Rest forever here in our hearts

The last and final moment is yours

That agony is your triumph

Here's to you, Chico and Paz

Rest forever here in our hearts

The last and final moment is yours

That agony is your triumph

Here's to you, Chico and Paz

Rest forever here in our hearts

The last and final moment is yours

That agony is your triumph

Here's to you, Chico and Paz

Rest forever here in our hearts

The last and final moment is yours

That agony is your triumph

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2719

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2720

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>2719

Jó zene.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2723

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2724

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Ebben még mindig annyi erő van, hogy hihetetlen.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2727

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2728

YouTube embed. Click thumbnail to play.

hukk

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2729

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2730

Korai Öröm - Dual Sitar (Petőfi Rádió Akusztik)

https://www.youtube.com/watch?v=eBUpjktqGMc

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2731

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2732

>>2669

>>2670

mod, nem lehetne úgy megcsinálni mint /tutturu/-n?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2733

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Gyerünk!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2734

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2735

>>2732

protip: nincs már moderátora az oldalnak.

Tulajdonképpen ezen a szálon kívül teljesen halott.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2736

>>2735

>protip: nincs már moderátora az oldalnak.

Cáfolat: nem lehet claim-elni az oldalt, ergo a mod hetente egyszer minimum belép.

Skullgirls Encore OST - Royal Canopy Waltz (Glass Canopy)

https://www.youtube.com/watch?v=LRo9jY-DTPs

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2737

>>2736

Így van, volt is valami probléma, és akkor úgy lehetett kontaktolni, hogy valamit jelentettek falsul, de akkor rögtön megkapta a hírt, és már itt is volt.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2738

>>2736

Itt megadta az e-mail címét: >>2487

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2739

File: 1445105290713.jpg (598.71 KB,1200x1200,1:1,210f1f8837c0412f2059ae16b1….jpg)

>>2738

Az nem az ő e-mailcíme, te kis butus. :^)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2740

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2741

File: 1445110608905.jpg (284.38 KB,1280x907,1280:907,1444836366728.jpg)

>>2739

Ezt meg miből gondolod?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2742

File: 1445140728357.png (391.51 KB,666x666,1:1,ódorrodó.png)

>>2741

Mert az egy példa kérdés arra, hogy hogyan vedd fel a moddal a kapcsolatot, saját magadat bejelentve?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2743

File: 1445160452178.png (345.66 KB,721x873,721:873,1444943283563.png)

>>2742

Gondolom szkriptek nélkül nem látszik hogy MOD ott nem zsályázott, hanem az e-mail címével posztolt.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2744

File: 1445162768430.png (255.5 KB,546x546,1:1,82f174dffd6931f4ea313dc8b2….png)

>>2743

ITT >>2487 valóban e-mailcímmel postázott, ami látszik, tiltott szkriptek ellenére is. De másutt nincs legitim e-mailcím.

Machinae Supremacy - Cryosleep

https://www.youtube.com/watch?v=nwFA7FioY7o

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2745

Saját tripcodedal és capcodedal írta azt a hozzászlást. Szóval a mail címnek is legitnek kell lennie ez alapján.

Zsálya magamnak meg mindenkinek, mert ezért a rikvesztért és megvitatásért lehetett volna saját fonalat is nyitni, nem a zenésben kitárgyalni.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2746

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2747

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2748

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2749

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2750

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2751

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2752

Miért e nagy pörgés ma?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2753

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>2752

Magyarkanon prolizenéket kezdtek nyomatni, és valahogy eljutottunk végül a harsh noise/power electronics vonalig, én pedig írtam, hogy perkocsog hangulat lett itt hirtelen. Élelmesebbek idetaláltak, főleg úgy, hogy ott most már nincs /z/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2754

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2755

File: 1445270391254.jpg (264.99 KB,777x777,1:1,cover.jpg)

Anon meghallgatta már?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2756

Panty and Stocking OST - Scanty and Kneesocks Transformation (HD)

https://www.youtube.com/watch?v=l4C_gGDRl_k

bentmielőtt szedmacska

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2757

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2758

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2759

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2760

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2775

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Carpenter Brut - Division Ruine

https://www.youtube.com/watch?v=a0ZkhlJUQAM

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2776

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2781

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2783

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2784

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Perfekt.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2785

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2790

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2814

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Vélemény?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2815

Darre Korb - Old Friends

Transistor Original Soundtrack

https://www.youtube.com/watch?v=ql8K3KJyWgY

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2816

>>2814

Ez mi a manó? Nem tudtam hova tenni. Fura.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2817

>>2814

Tetszik, kellemes.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2818

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2819

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2821

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2824

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Hmm… Érdekes.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2826

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2827

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2828

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2838

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Hát ez tényleg jó.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2839

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2846

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Fú, ez megvolt nagyapámnak, bakeliten.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2848

File: 1447546547109.png (184.72 KB,325x331,325:331,szkifimese.png)

Tudtátok, hogy van nekünk magyar sci-fi mesénk? Mert bizony van, és most újra meghallgatva, egyáltalán nem rossz.

https://www.youtube.com/watch?v=avGZgTkxT_A&list=PL5EAD29984F2634CC

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2853

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>Add tovább, hogy Jézus él / Akkor is, ha ellenállnak / Sokan, hidd el, így kezdték / Aztán ők is hirdették

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2855

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2856

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2869

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Ez most nagyon tetszik nekem.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2870

YouTube embed. Click thumbnail to play.

https://www.youtube.com/watch?v=NSwKpbGZe5Y

Nine Inch Nails - Big Man With A Big Gun

I am a big man

Yes I am

And I have a big gun

Got me a big old dick and I

I like to have fun

Held against your forehead

I'll make you suck it

Maybe I'll put a hole in your head

You know, just for the fuck of it

I can reduce you if I want

I can devour

I'm hard as fucking steel, and I’ve got the power

I'm every inch a man, and I'll show you somehow

Me and my fucking gun

Nothing can stop me now

(Shoot shoot shoot shoot shoot)

I'm going to come all over you

Me and my fucking gun

Me and my fucking gun

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2871

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Nine Inch Nails - A Warm Place

https://www.youtube.com/watch?v=MN6sfJ1qFQg

Érzelem hullámok erodálják simára az érdes éleket.

És, de ha mindez nem lenne elég, íme 800%-os lassításban:

https://www.youtube.com/watch?v=SrNKPp7zZ0k

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2872

>>2870

Ez nagyon kellemes most.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2873

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Célozd meg a győzelmet!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2874

File: 1448185100052.jpg (467.37 KB,1200x1200,1:1,a1218208768_10.jpg)

https://perturbator.bandcamp.com/track/deviance-feat-arcade-high

Már megint magamhoz nyúlok, és Perturbálok…

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2875

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Bárcsak létezne olyan feldolgozás, ami az eredeti hangszereket használja fel…

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2876

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2877

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Maybe we weren't so human

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2878

File: 1448339343174.png (22.85 KB,1280x720,16:9,sajnáljátok a faszomat.png)

Shinkichi Mitsumune - Pain

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2879

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Nine Inch Nails - Head Like A Hole

https://www.youtube.com/watch?v=ao-Sahfy7Hg

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2880

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Egy kis minőségi muzyka.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2881

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2882

YouTube embed. Click thumbnail to play.

A pedofil dobos 13 éves dagadt kislányokra vadászott.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2883

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Hmm.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2884

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2885

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2886

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2887

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2888

>>2887

Mi az Anon, csak nem szerepel rajta gyermeked? :^)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2889

>>2888

Csak Pióna rója a szokásos köröket.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2890

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2891

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2893

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2895

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2897

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2900

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2901

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2905

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2908

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2909

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Ezúton is köszönöm az AkibaHobby oldalának, hogy javaslatként a képembe tolta ezt a lemezt, így ez is landolt a kosárba. :3

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2910

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2911

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Kaptok még egy dalt. Ez valami mesteri album.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2912

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2913

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2914

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>2912

>>2913

Még egy Prodigy kedvelő? Nehéz találni manapság, de akkor

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2915

>>2914

Javaslom neked a Tekken 3 PlayStation Version OST-jét fölkutatni, ha még nem ismered: lehet tetszhetik.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2916

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2917

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2918

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2919

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2920

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2921

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2922

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2924

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2926

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2931

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2932

>>2926

Nicsak, Lana már ide is ellátogatott?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2933

>>2932

Ki az a Lana?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2941

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2942

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2944

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2945

>>2933

Túl nagy mellekkel rendelkező, 15-16 éves, kissé mesterkélt lány, akit 20 év felettiek kúrogatnak, és a magyarkan ráharapott.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2946

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2947

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Ez a változat jobban tetszik

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2950

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2952

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2954

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2956

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2957

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2959

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2960

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Karácsonyi nóta, bár kissé megkésve.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2961

File: 1451003772230.png (184.11 KB,1513x930,1513:930,Névtelen20150217222415.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2962

>>2961

Ezt még olvasni is kínos volt. Nem lehetne az ilyen vackot a tumoron hagyni?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2964

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>2962

Pardon-pardon, csak az információéhséget kívánom csillapítani kettősügynökként.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2967

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2968

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2969

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2970

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2992

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2993

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Az egész album perfekt, a kedvencem tőlük.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3000

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3012

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3013

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Nine Inch Nails - All Time Low

https://www.youtube.com/watch?v=--kYVgXjoEk

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3016

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3018

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3019

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3024

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3032

Nine Inch Nails - Came Back Haunted

https://www.youtube.com/watch?v=TgwrxcO48N8

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3033

>>3032

KÖCSÖG globális kapcsa miatt kitörlődött a beágyazás mező. :c

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3034

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>3033

De úgy látom, hogy csak a szkriptgyilkosok számára.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3036

File: 1455497704863.jpg (807.64 KB,6347x2942,6347:2942,tph_3-sixes_logo[1].jpg)

Íme három The Project Hate dal… Nagyon kedveltem őket.

https://clyp.it/ymhoc13v

https://clyp.it/virstz4i

https://clyp.it/4k0qex4d

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3043

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3047

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Egyszerűen nincs rossz dal ezen az albumon.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3048

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3049

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3050

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3051

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3053

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3055

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3056

>>3055

Cuki a lány

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3058

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>3056

Hasonlít Mónira, a harmadik szerelmemre, akinek a háza előtt cikáztam dühtől tajtékozva, és annyira félt, hogy sírt.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3062

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3063

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3065

YouTube embed. Click thumbnail to play.

teszt

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3067

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3068

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3087

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3088

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3089

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3091

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>3087

Nem tudtam, hogy van új album. Kicsit berozsdásodtak.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3099

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3120

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3123

YouTube embed. Click thumbnail to play.

https://www.youtube.com/watch?v=wWurQPnJ3LU

El Huervo - Rust

(Hotline Miami 2)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3127

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3128

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3129

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Prizmalelkű

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3130

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>3129

>Prizmalelkű

-ről, -től, -nek?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3131

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3134

>>3130

Ó Conan a kalandor, gyermekkorom hőse.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3138

YouTube embed. Click thumbnail to play.

https://www.youtube.com/watch?v=AdL1rF7_hfM

Dei, quod reliquum est, nolite metuere, et ossa tua liberabit, exspectans.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3139

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3142

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>3139

Tomáš Dvořák nagyszerű zenét szerzett ehhez a játékhoz. Ha van megfelelő hangrendszered (hangkártya + fejhallgató), akkor olyan fülbizsergető hangzása van ezen dallamoknak, hogy elolvadsz.

https://www.youtube.com/watch?v=UvDvawzJ3s8

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3145

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3148

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3150

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3152

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Felrobban-e?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3153

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Egy kis cukiság.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3154

File: 1458934818430.png (4.67 MB,1920x1080,16:9,MOM park.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3155

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3156

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3158

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Na és akkor jöjjön valami frissebb.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3174

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3175

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3180

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Na egy kis jóság

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3185

File: 1459426330948.jpg (263.88 KB,680x425,8:5,CabalMain[1].jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3187

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3192

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3193

YouTube embed. Click thumbnail to play.

^////^

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3195

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Hogy miért nem találtam erre a finomságra eddig?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3200

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3201

YouTube embed. Click thumbnail to play.

:(

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3202

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Ortodox black metalt szabad posztolni ide?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3203

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>3202

Ember, ez a topik a zenei spektrum minden egyes akkordját megpendíti. Jöhet, persze.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3204

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3205

>>3202

Csak protestánst szabad.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3214

YouTube embed. Click thumbnail to play.

https://www.youtube.com/watch?v=_QN-D_ntyOg

This is what it feels like…

…és átérezni minden egyes percét, köszönhetően a dalszövegnek, az amúgy összenyomott hangzásba bekarcoló csikorgásoknak, meg torz hangoknak, melyeken fogcsikorgatva torkaszakadtából megpróbál áttörve túlüvölteni Reznor.

A live verzió meg itt:

https://www.youtube.com/watch?v=9P40YxDJdAo

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3216

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>3214

Ha már szövegeset játszunk, akkor…

Most én ezt hallgatom, és úgy penetrálom át a valóság vékony membránsíkját, úgy söpröm félre a kozmosz szememre kent hályogát, úgy szaggatom át az univerzum szivárványszín szövetét, hogy baszki, érzem, küszöbön az istenlétem.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3221

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3223

YouTube embed. Click thumbnail to play.

https://www.youtube.com/watch?v=nP-DFWpkw-0

Nine Inch Nails – Demon Seed

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3224

File: 1460489131334.png (2.44 KB,320x200,8:5,Wasted_Time_1[1].png)

Minőségi magyar SID-muzsika.

https://clyp.it/lgwncx55

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3225

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>3223

Ez príme, köszönöm.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3227

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Egy kibaszott fekete párduc vagyok, aki háztetőkről les titeket, sikátorokban figyel benneteket, csatornákban kémlel mindannyiótokat, a pillanatra várva, amikor kitörhet, és az összes fogával és karmával vájhatja magát bele életetek eleven lüktetésébe. Menekülni - nem tudtok, szabadulni - nem hagylak, eltűnni - nem fogtok, és ha el is veszítelek titeket egy időre, azt is csak nekem köszönhetitek, mert én hagytam - hogy izgalmasabbá tegyem a vadászatot.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3230

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3231

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Ez elég jó.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3232

YouTube embed. Click thumbnail to play.

:3

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3236

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3245

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3246

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3247

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3248

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Ez perfekt.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3258

jó szar ez a tábla

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3259

>>3258

Jó goromba ez az anon.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3260

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>3258

Ezt neked, Kedves.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3263

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3265

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3267

File: 1462546369145.jpg (797 KB,3136x3136,1:1,cover.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3287

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3288

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3289

File: 1463446677812.gif (513.1 KB,350x220,35:22,Stunts_1990_screenshot.gif)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3293

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3296

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Egy kis >>>/feri/ zene.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3300

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3302

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Príma, bassza meg.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3303

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3304

File: 1463963556491.jpg (22.26 KB,480x360,4:3,hqdefault[1].jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3305

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3307

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Azért ez jó a fütyinek.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3315

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3335

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3338

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3347

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3348

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3349

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3351

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Nosztalgáiázzunk egy kicsit.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3352

>>3351

A thumbnail alapján azt hittem, hogy Onráb_Vikt.ro van a képen.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3364

YouTube embed. Click thumbnail to play.

:3

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3366

YouTube embed. Click thumbnail to play.

10/10

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3372

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3374

YouTube embed. Click thumbnail to play.

https://www.youtube.com/watch?v=Y9z8ZxLj3dY

The Prodigy - AWOL (Strike One)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3375

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Ennek minden ízében ott pulzál a szenvedély.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3395

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3399

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>ama borító

CÉPÉ!!!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3400

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3402

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3403

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3408

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Egy kis SID.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3414

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3416

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3418

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3421

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Anon elugrana egy chiptune party-ra? Én bevallom, igen.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3422

>>3421

A Gameboyokon valami tracker fut amit élőben programoz, vagy hogyan működik ez?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3423

>>3422

Szerintem meglévő chiptune-okat mixelgetnek.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3424

>>3423

A második előadó például zongorázik közben.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3441

File: 1467755474597.webm (5.86 MB,480x360,4:3,Popotan ENDING - S U K I ….webm)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3446

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3455

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3456

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3457

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3460

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Pöttyös Labda Pattogtatás – A Zene.ogg

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3461

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Matt Uelmen - Wilderness

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3462

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Tekken 2 - The HeadShaker

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3466

YouTube embed. Click thumbnail to play.

iamthekidyouknowwhatimean – Run

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3468

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>3446

hé, nem volt szó róla, hogy amv-t is szabad…

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3471

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>3468

az is zene, nem igaz?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3472

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Sins of The Father - Sins of The Father

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3473

>>3472

Látom jól sikerült a beillesztés.

Ez már csak egy ilyen nap…

>Donna Burke - Sins of The Father

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3478

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3479

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Ákos - Ugyanúgy

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3499

YouTube embed. Click thumbnail to play.

♥️

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3515

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3523

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3524

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Ladytron - Burning Up

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3533

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Mindent!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3546

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3549

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3560

YouTube embed. Click thumbnail to play.

zZz - OFG

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3561

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Kiddy Grade - opening

https://www.youtube.com/watch?v=Ggl6-moyyQg

^franciázóknak

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3562

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Paradise Kiss - opening

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3563

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Paradise Kiss

Franz Ferdinand - Do You Want To?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3564

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Franz Ferdinand - Tell Her Tonight

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3565

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Oomph! - Augen auf

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3566

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Ferry Corsten - Rock Your Body Rock

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3567

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Hősök Vagyunk - Csak Egy Szó

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3568

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Wir Sind Helden - Endlich Ein Grund Zur Panik

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3569

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Wir Sind Helden - Guten Tag

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3570

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Sophie Ellis-Bextor - Me And My Imagination

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3571

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Goldfrapp - Ride A White Horse

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3574

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Szása - Ellopták az oroszok a tankot

BÓNUSZ

https://youtu.be/66upLgl3Gtw?t=24m7s

^IOSYS.OS, hallom mit tettél ott (is).

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3576

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>3570

Sophie Ellis-Bextor - Murder On The Dance Floor

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3577

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Kylie Minogue - Come Into My World

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3578

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Black - Wonderful Life

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3579

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Moby & Mylène Farmer - Slipping Away (Crier La Vie)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3582

YouTube embed. Click thumbnail to play.

OMD- Electricity

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3587

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Globular - From Mind, There Spills Forth Light

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3592

File: 1470829459643.png (251.19 KB,564x283,564:283,untitled.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3594

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Chris Christodoulou - The Uncanny Valley

Ingyenesen leszedhető FLAC-ben is:

https://chrischristodoulou.bandcamp.com/track/the-uncanny-valley

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3596

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Presser Gábor - La Baletta No. 2

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3597

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Ridiculon - Ambush

(The Binding of Isaac: Rebirth)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3598

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Ridiculon - Crusade

(The Binding of Isaac: Rebirth)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3600

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Nine Inch Nails - Getting Smaller

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3601

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Tenacious D - Roadie (Explicit)

Ha skippelni akarod a pofázást:

https://youtu.be/3b1acvZRvV4?t=2m43s

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3603

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3604

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3605

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Nine Inch Nails - Corona Radiata

Erről a Star Trek űrhajók háttérzaja ugrott be… Szerencsére van rá Linux CLI parancs!

play -c2 -n synth whitenoise band -n 100 24 band -n 300 100 gain +20

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3608

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Yasushi Ishii - The World without Logos

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3625

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3667

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Sound Holic - EXISTENCE

(霧雨 -KIRISAME-)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3670

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3676

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3690

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3691

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3694

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3696

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3698

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Oh boldogság! boldogság és a menny! Ó, ez gyönyör és gyönyörűség testté. Olyan volt, mint egy madár legritkább fonott ég fém vagy hasonló ezüstös bor folyik egy űrhajó, a gravitáció minden nonszensz most. Amint azt néztem, tudtam ilyen szép képek!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3701

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3702

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3716

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3734

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Nine Inch Nails - Beside You In Time

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3751

YouTube embed. Click thumbnail to play.

The Rocket Science feat. Hegyi Dóri - Step Out

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3752

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3775

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3776

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Hol vagy?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3779

>>3776

>Hol vagy?

Nem is ez a címe. Biztos, hogy jó videót linkeltél?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3790

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Black Eyed Peas - Simple Little Melody

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3791

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3794

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Cinimod - The Rumble

(Hotline Miami 2 OST)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3813

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Pat Metheny - Two Folk Songs (1st song)

(81)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3857

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Nine Inch Nails - Ghosts II (3)

(Ghosts I-IV)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3858

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Pannonia Allstars Ska Orchestra - Miu Miújság feat. Harcsa Veronika

(Macskafogó)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3864

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3865

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3880

YouTube embed. Click thumbnail to play.

AMV - Nostromo - Umbrella Corp

Music: Polyphonix - Rain feat. Kanae Asaba

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3951

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3988

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3991

YouTube embed. Click thumbnail to play.

https://www.youtube.com/watch?v=-WoXW90Sdjs

Machinae Supremacy - Cryosleep

They say most of your brain shuts down in cryosleep.

All but the primitive side – the animal side.

No wonder I'm still awake.

To humans is it like staring at the sun, a blinding brightness that conceals a source of great power.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.4030

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.4064

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Аллах является самым большим

https://videopress.com/v/m3YZFJZO

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.4069

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.4070

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Oliver Heldens ft. Ida Corr – Good Life

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.4126

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.4127

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.4128

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.4143

YouTube embed. Click thumbnail to play.

https://www.youtube.com/watch?v=QzMsE5llwNM

Mike Oldfield - Out Of Mind

(Guitars)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.4144

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>4143

Mike Oldfield - To France

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.4146

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.4156

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.4158

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.4168

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Fox Stevenson & Curbi - Hoohah

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.4173

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Karanyi és Én - Hello

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.4174

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Yonderboi - Pabadam

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.4175

YouTube embed. Click thumbnail to play.

MIKA - Lollipop

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.4182

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.4225

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.4239

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Bam-ba-Lam

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.4250

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.4278

YouTube embed. Click thumbnail to play.

No Connection - Burnin'

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.4435

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.4484

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Rammstein - Mann Gegen Mann

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.4500

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Ennél őszintébb szerelmes dalt még nem hallottam.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.4522

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.4587

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.4678

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.4680

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>4678

Alice Cooper > Nightcore > Groove Coverage

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.4713

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.4714

Soundcloud embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.4718

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.4719

YouTube embed. Click thumbnail to play.

💪💪💪💪

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.4723

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Nine Inch Nails - The Way Out Is Through

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.4724

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.4726

File: fe5bc5c6dc422e9⋯.mp4 (9.16 MB,960x720,4:3,fe5bc5c6dc422e9181a5bcc556….mp4)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.4734

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.4736

File: 7a3d9142144992f⋯.mp4 (6.22 MB,720x720,1:1,7a3d9142144992fa0647adc31b….mp4)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.4746

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.4766

File: 91a52b849b7c897⋯.mp4 (5.27 MB,960x720,4:3,91a52b849b7c897c20bc13a75e….mp4)