[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]

/voros/ - Baloldali politika

Catalog

Name
Email
Subject
REC
STOP
Comment *
File*
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = required field[▶Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webp,webm, mp4, mov, pdf
Max filesize is16 MB.
Max image dimensions are15000 x15000.
You may upload3 per post.


File: f5ab8bb8ac84da5⋯.jpeg (89.04 KB,916x660,229:165,maoism.jpeg)

 No.1105 [Open thread]

Ajánlom mindenki figyelmébe a következő fonalat testvértáblánkon: >>>/turul/15910

Ha bezár a 8chan, hol lesz a gyülekező?

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1106

Magyarchan /p/ tűnik elsőre a leglogikusabbnak. Fellövünk oda egy generált.

Csinálunk egy alredditet?

KC rák.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 3b273e2e9ce9423⋯.png (Spoiler Image,49.81 KB,694x745,694:745,Lista.png)

File: 1529b6711df6bca⋯.png (Spoiler Image,1.61 MB,1920x1080,16:9,absurd.png)

 No.323 [Open thread][Last50 Posts]

Bontsuk ki a könyves témát jobban ami a mérce fonákban elkezdődött!

/vörös/ anon mit olvas, mit olvasott tavaly? Mit fog olvasni idén?

Összeállítottam egy pontosabb listát, hátha érdekel valakit. (Tudom hogy kurvára nem)

98 postsand45 image repliesomitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.
Post last edited at

 No.992

File: 1914946ca06cc75⋯.jpg (1.35 MB,3381x1501,3381:1501,IMG_9724.jpg)

File: bfe5943276fe851⋯.jpg (879.91 KB,3623x933,3623:933,IMG_9720.jpg)

File: bec9b806f005c2b⋯.jpg (745.54 KB,3447x1002,1149:334,IMG_9722.jpg)

Az e havi mérleget szerintem előbb leadom, mert ebben a 2-3 napban már kétlem hogy történni fog bármi nagy csoda. (Mondjuk lehet még erőt veszek magamon és elolvasom a Buda Halálát, de megismételtem megütöttem az életképtelenség egy olyan szintjét, amin még magam is meglepődök, főként a meleg miatt. Nem lehet se inni meg se enni, minden undorító.)

Két könyvet olvastam el, mindkettő könyvheti zsákmány.

>Wintermantel Péter - Nippon-babona: A Magyar-Japán kapcsolatok története

Témáját illetően szerintem ennek a kötetnek mindenféleképpen ott a helye Spede Pasanen klasszikus könyve, az "Oszmán-török birodalom: Ipari termelés és hadi törekvések 1914-1918" mellett.

Maga a téma meglehetősen "irreleváns", de azért vannak benne érdekes kis részletek, főleg ami a Horthy-korszakot illeti. (Na meg Szálasi Furry pár hónapos bohóckodásáról is maradtak ránk érdekes anekdoták.)

Meg persze leírja mi volt Rákosi és Kádár alatt a diplomáciai kapcsolatok helyzete.

Az eredetileg turanizmusra és revíziós reményekre épült viszony épp gyümölcsözni kezdett volna, amikor tönkre nem tette a világháború. Remek kereskedelmi egyezményeink voltak a japánokkal, és 1938-ban még egy örök-barátsági és kulturális szerződést is sikerült összehozni.

A japánoknak igazából azért jött jól Magyarország, mert innen könnyen lehetett kémtevékenységeket folytatni a szovjetek ellen, és ehhez a magyar kormány is asszisztált. Egyes szélsőjobboldali elemek pedig abban reménykedtek, hogy a turáni nagytesó majd elhozza a revíziót.

Szálasinak igazából nem sok lehetősége volt Japánnal kommunikálni, mivel a teljes nagykövetség megtagadta a felesküdést. (Illetve a fickó teljes világpolitikai nézetei egy pistikelegózós, homokvárépítős óvodás szintjén mozognak, aki egyszer véletlenül látta ahogy a bátyja valamelyik Civilization játékkal játszik.)

A "kommunizmus" alatt a magyar vezetés meg csak szimplán töketlen volt, és mindet csak szovjet és kínai jóváhagyással mert csinálni, inkább a helyi kommunistákkal ápolta a kapcsolatot.

Képen mellékelnék néhány szerintem humorosabb részletet .

Jó könyv összPost too long. Click here to view the full text.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.993

File: 189259a299e4429⋯.jpg (3.35 MB,3000x3000,1:1,book.jpg)

>Jü Hua - Kína Tíz Szóban

Tíz esszé tíz évvel ezelőttről. A címből kivehető, hogy tíz szó köré építi fel a szerző az írásait, mindegyikkel vagy a kortárs Kínát, vagy a Mao-kínát írja le, esetleg néha összehasonlítja őket.

A tíz szó:

>Nép

>Vezér

>Olvasás

>Írás

>Lu Xun

>Különbség

>Forradalom

>Kisemberek

>Utánzat

>Kamuzás

Ezek közül szerintem az első 5 az ami kifejezetten érdekes, igazán jól megmutatja, hogy milyen lehetett egy senkiként felnőni a kulturális forradalom alatt. Főleg az "olvasás" című esszé, amiben a szerző leírja, hogy nem volt könyv. Volt 20 kötet szocreál regény a könyvtárban, azon túl pedig csak a Mao Ce-Tung Válogatott Művei I-IV. és a vörös könyvecske példányai alkotta végeláthatatlan sivárság. Amikor pedig ismét lehetett könyvet kapni, akkor is csak jegyre, mert nem volt hirtelen elég. Csak így belegondolva mélyebben, hogy azért nálunk sose volt ilyen rossz a helyzet, az antikváriumok kínálatát elnézve (pun not intended), szerencsére mi korán letudtuk a sztálini jellegű elnyomást, de azért ha úgy hiszem, nálunk azért sose volt ilyen rossz a helyzet.

Persze utána a szerző leírja, hogy fordult a kocka, és most már ott is az van, hogy gyakorlatilag nevetségesen olcsón lehet könyveket venni.

Maguk az esszék anekdoták csokrai, történetek a szerző gyerekkorából és a közelmúltból (Maga a szerző is bevallja, hogy a "sztorizás" az erőssége. Rengeteg lélek van benne. (Bár azért félek, lehet hogy valahol a szerző füllentett az utolsó fejezetet olvasva, de ez valószínűleg csak az én paranoiám.)

A Lu Xunről (Akinek a művei magyarul Lu Hszün név alatt jelentek meg, és az esszéit tartalmazó kötetet, az "Irodalom-Forradalom-Társadalom-at" érdemes elolvasni, mert a klasszikus kínai irodalom általános kritikája mellett érdekes szocialista szemléletű betekintést nyerhetünk a kínai irodalomba. Az "A-Q hiteles története" története című kiadványt magyarul Post too long. Click here to view the full text.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.994

File: 98e07e245de0701⋯.jpg (2.35 MB,1000x1480,25:37,original_drawn_by_nanase_m….jpg)

>>993

Érdekesnek hangzik.

Azt hiszem ezt mindenképp fel is veszem a PtR listámra.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.995

>>994

a dohányzás nem moe

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1104

File: 384b9a5af68f385⋯.jpg (1.44 MB,3481x1898,3481:1898,IMG_0697.jpg)

Elvtársak! Itt van Augusztus hava!

Eltelt ismét egy hónap, olvasni pedig alig olvastam a nyári munka mellett. (Mivel ugye digitális szakmunkásnak lenni olyan szempontból rosszabb, hogy az agyadat meríti le a tested helyett, így erőd nem marad semmire ami figyelmet igényel.)

De sikerült egy könyvet elolvasni, erről beszámolok, így munkák között!

>Henry Wadsworth Longfellow - Hiawata

Legmeglepőbb dologként tapasztaltam, hogy az amerikaiak tudnak írni, csak valamiért ezeket a tehetséges embereket rejtegetik, lesajnálják haláluk után, helyette pedig heccből Whitman-eket szabadítanak a világirodalomra. Persze megértem, az amerikai burzsoázia házi-költőjét preferálni egy kívülről jövő forradalmárral szemben elítélendő, de ha valaki tehetséges, akkor tehetséges.

Longfellow epikus költeményében az indián törzsfő, Hiawata életét és próbatételeit dolgozza fel, saját bevallása szerint a minta az Edda és a Kalevala voltak, ami már önmagában jó jel.

Hiawata karakterét sikerült valóban hősiesre megírnia, cselekedetei kihatnak a világra, nyomon követik az emberiség fejlődését, segítik azt. Elhozza népének az írást, a békét a vadaktól, a békét a törzsek között, a földművelést és a halotti szertartásokat. Egy igazi kultúrhérosz alakját formálja meg, aki megszenvedi próbatételeit.

Az egyetlen bajom ezzel az egésszel az az, hogy az elején megvan ez az epikai-idő. Bármikor játszódhatna a történet, nem igényli azt, hogy elhelyezzük valahol a történelemben. Elvan a maga kis zsebdimenziójában, eposzi homályában. Longfellow viszont mégis behatárolja, mikor történik, azzal, hogy az utolsó előtti énekben Hiawata népe hittérítőket fogad, Hiawata pedig borzasztó jövőt jövendöl. Szerintem ez a közelség megöli egy kicsit a hangulatot és a legendásságot. Kicsit kisebbnek érződik tőle a történet, valahogy megöli az eposzi méreteket a végére. (Bár lehet ez szándékos, hiszen ezzel Hiawata mitikus alakja pont akkor búcsúzik, ahol a történelem kezdődik.)

Bár az indián mitológia nem a szerző munkája, azért dicsérendő és ötletes a premissza. TePost too long. Click here to view the full text.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 2d1c398b92a91d7⋯.png (425.04 KB,592x843,592:843,Béla-くん.png)

 No.589 [Open thread]

Emlékezzünk meg a Tanácsköztársaságról, mert igény van rá, mi kommunistál pedig szem előtt tartjuk mások igényeit.

7 postsand2 image repliesomitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.600

Egy kis muzsika az ünnepi hangulathoz:

https://www.youtube.com/watch?v=WTFBI3SjtJU

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.601

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.602

File: f033209e8b9fe4d⋯.jpg (278.91 KB,600x680,15:17,kep1.jpg)

>>591

Ha így jobban tetszik

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.608

File: bd0aee48cc77040⋯.png (308.58 KB,480x360,4:3,ClipboardImage.png)

Marci egy órás videóval készült a témáról:

https://www.youtube.com/watch?v=flzrom6_AUc

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1103

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 06daa25510fd530⋯.jpg (211.42 KB,1024x683,1024:683,eisfabrik.jpg)

 No.1102 [Open thread]

kijött a román kajet journal harmadik száma:

https://www.kajetjournal.com/issue-3

anon olvassa, mert anon esszéje indítja

"Contemporary Eastern Europe—just like other places around the world where capital is king—is facing atomisation as a structural feature of society, one that manifests itself both horizontally and vertically, both at the level of the community as well as in the realm of politics, leaving individuals alienated. The crisis of post-socialism is manifested in its inability (and unwillingness) to engage all members of society, with a growing population of marginalised individuals situated outside formal work and scraping by with minimal welfare benefits. When faced with monolithic power, people with oppressed identities are right to slam into the status-quo for redemption of grievances.

This issue of Kajet seeks to reclaim a lost space in times of anxiety and provide an organised structure of support, becoming an instrument of solidarity between peripheries, between marginals that share a synchronous struggle. Our struggle is therefore internationalist and collective in shape and form. In order to maintain and sharpen this collision of interests, a transgressive kind of trans-regional solidarity that ignores and dismantles geopolitical boundaries needs to be established more firmly.

This pan-peripheral community of struggle becomes a community of purpose, a community of shared goals. The Eastern European struggle is not that of catching up with the West or regaining foothold, but that of maintaining life. For this, we need to lay the foundations for a future-oriented experimental internationalism, one that bridges theory and practice in order to conceive a world beyond capital, one that is led through indignation, solidarity, persistence, and systematic planning. So, dear reader, rise in anger and stand firm in solidarity!"

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.


File: c82d087820f2419⋯.jpg (56.04 KB,480x640,3:4,elvtársnő.jpg)

 No.67 [Open thread]

Sziasztok a múltkor voltam a Gólya presszóban de még mindig nincs balos barátnőm, mit csinálok rosszul?

1 postand1 image replyomitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.69

>>68

Mióta ember néz az égre,

Vörös csillag volt a reménye.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.70

>>67

Gólyába ténylegesen járnak baloldali érzelmű suhancok, vagy csak a tipikus romkocsmába járó pózer bölcsészek?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.71

>>70

Amikor én ott voltam csak a közeli mutlik dolgozói ebédetek épp ott.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1100

>>70

Mi bajod van a bölcsészekkel buzi?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1101

>>1100

Az ember lehet bölcsész, vagy értelmiségi

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 7f37d8d178e0d25⋯.jpg (53.82 KB,357x395,357:395,RfObZSk.jpg)

 No.45 [Open thread][Last50 Posts]

https://merce.hu/2018/10/30/maganrepulozes-helikopterezes-jachtozas-az-ultragazdagok-karosak-a-vilagra/

> [..]

> A New York Times-tól a CNN-ig szinte naponta találkozhatunk azzal a felfogással, hogy csakis az átlag fogyasztón áll vagy bukik a klímakatasztrófa, ezért aztán ne használjunk szívószálat, kevesebb ideig zuhanyozzunk stb. Miközben a valóság az, hogy a klímaváltozásért 70%-ban csupán 100 nagyvállalat felelős a fenntarthatatlan vezetői döntéseik, az eltussolt károk és a természet mértéktelen kizsákmányolása miatt. Ennél fogva tehát az egyéni fogyasztónak abban van felelőssége a klímaváltozás megelőzésében, hogy ellenálljon a kapitalizmus kizsákmányoló természetének, ami lassan teljesen megöli a bolygót.

> [..]

> Már rég letűnt az a kor, amikor mindennapos volt a „burzsoá parazita” kifejezés használata Lenin nyomán, de az elkeserítő helyzet az, hogy 100 év múltán a kortárs társadalomtudományi kutatások is azt bizonyítják, hogy a burzsoázia olyan mértékű parazita életmódot folytat, ami nem csak az alsóbb osztályok munkájának kiszipolyozásán alapul, hanem lassan a bolygót is megöli. Már csak az a kérdés, hogy meddig fogjuk eltartani a parazitákat?

Mérce mióta ennyire lúgos?

193 postsand85 image repliesomitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.
Post last edited at

 No.1084

File: f408b8f0b553754⋯.jpg (217.34 KB,691x625,691:625,1460691445387.jpg)

>>1001

>2019

>bookchin

Te: hülye?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1096

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1097

https://merce.hu/2019/07/14/a-gepkocsi-tarsadalmi-ideologiaja/

>A tömegközlekedés helyét átvéve elterjedő magánautók olyan mértékben változtatták meg a várostervezést és lakásépítést, hogy az már az autók további terjedését szolgálja. Szemléletbeli („kulturális”) forradalomra volna szükség ahhoz, hogy a kört megszakítsuk.

>kulturális forradalomra

Köszönjük a mércés elvtársaknak, hogy terjesztik a Mao Ce-tung eszmét!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1098

>>1083

Szerinted várhatunk jobbat Magyarországtól?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1099

>>1097

A reformpolitika előtt Kínában mindenki biciklizett. Nem is volt annyi dagadék.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: e8197c114111638⋯.jpg (400.66 KB,1024x1521,1024:1521,main-qimg-cfc5025cf4f4b839….jpg)

 No.1039 [Open thread]

Anon, mikor/hogyan lett baloldali?

Mi vezette el a jelenlegi eszméihez?

Milyen korábbi nézeteket vallott?

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1094

>Anon, mikor/hogyan lett baloldali?

Amikor megtaláltam ezt a deszkát.

>Mi vezette el a jelenlegi eszméihez?

Az életem? A tapasztalataim (tőlem független külső hatások, általam kiváltott külső hatások, választott információforrásaim, etc.)?

>Milyen korábbi nézeteket vallott?

Ez túl személyes kérdés. Talán ha pár tíz millióval nagyobb országban élnénk, nagyobb területen szétszóródva.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1095

>Anon, mikor/hogyan lett baloldali?

Túl ciki ahhoz hogy elmondjam

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: e17046697cded9a⋯.jpg (73.21 KB,573x300,191:100,munkaspart.jpg)

 No.15 [Open thread][Last50 Posts]

*felnyit egy Kőbányait*

*szürcs*

"ááá, Kádár János. Ő aztán politikus volt a javából!"

115 postsand69 image repliesomitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.
Post last edited at

 No.1082

>>1073

TL;DR: Stirner's creative individual = postmodern pseudo-individual.

Stirner: postmodernist shit.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1089

Igazából Stirnert mindenki telibeszarja szerintem, az egyetlen ok amiért bárki is emlékszik rá az az, hogy Marx kritizálta. (Nomeg Engels megrajzolta a remekül memézhető karikatúrákat.)

Senki se tud semmi mögötteset róla az esetek kilencvenkilenc százalékában azon túl hogy ő írta a "le spook bookot" és hogy volt egy tejüzlete amit a felesége pénzéből nyitott.

Könnyen lehet mémelni a "jelszavait", és a nemtörődömsége miatt egy "filozófiai vagánynak" érződik (lol, én vagyok az EGYÉN és te most a TULAJDONOM vagy, mint ahogy a világ is az XD), de Stirner nem több mint egy üres jelkép, és azon a fekete-fehér karikatúrán kívül nem létezik gyakorlatilag.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1090

File: 879b360d7afb6e1⋯.jpg (61.67 KB,342x257,342:257,facebook_fideszcsicska.jpg)

Mi a megoldás a nyuggerproblémára?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1091

>>1090

Nyugdíj helyett adjunk nekik morfiumot.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1093

>>1090

Mi a nyuggerprobléma?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 87b4c58c3bcdd38⋯.jpg (45.65 KB,474x355,474:355,m.jpg)

 No.1057 [Open thread]

Hivatalosan is visszavonulok a baloldaliságból.

Unom az egészet. Balosok támadnak balosokat. Kommunisták versus anarchisták, meg egyéb cicaharcok, folyamatos szájtépés, gyakorlatilag nulla elmélet, már a sok röfis memé sem vicces. Mától úgy élem az életemet, mint a normális emberek. Már a mozgalmi dalok sem érdekelnek.

Viszlát.

4 postsand1 image replyomitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1074

>>1057

Tipikus anarchista, de most őszintén. Egy évvel ezelőtt:

>hurr és durr, milyen szarok a hierarchiák!

egy évvel később:

>nekem ebből elegem van, miért nem lehetek egyenlő a transzikkal?!

OP: karóba veled

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1076

File: c8e4d043b8ff4db⋯.png (1.25 MB,851x946,851:946,Képernyőkép_2019-05-13_23-….png)

>>1063

ennyi

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1085

>>1057

>implikérozni a normális emberek jobboldaliak

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1086

File: f56b773279a97d2⋯.jpg (89.16 KB,680x680,1:1,doomer_komcsi.jpg)

File: d7b7517897a2b11⋯.png (171.69 KB,400x300,4:3,Kep6_MOM_Laszlo-Tyirityan.png)

>>1085

a csicska baloldali

> 200+++ IQ, mely lehetetlenné teszi, hogy ne vegye észre a kapitalizmus okozta problémákat a világban és e tudat ne nyomorítsa meg

> depressziós

> félművelt barátai mindig kinevetik, ha a nézeteiről beszél

> szabadidejét olvasással tölti, de soha senkivel nem tudja ezeket érdemben megvitatni

a CHAD jobber

> 30 IQ übermensch, még a legnyomorúságosabb körülmények között is jól megvan, elvégre a kötél napja már közeleg

> nincs olyan búbánat, amit egy kis pálinka ne oldana meg

> kuruc.info, /pol/, /p/rolitika, szomszéd nyugger bácsi háza, nem talál egy olyan helyet sem, ahol ne oszthatná meg barátok között nézeteit

> szabadidejének jelentős részét az edzőteremben tölti, egy 10 perces youtube videóval letudja a heti elmélet-kvótát

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1092

Nincs olyan, hogy "csak kivonom magamat a politikából". Hiába menekülsz előle, útól fog érni.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: f30d408f2b4982f⋯.png (28.38 KB,203x250,203:250,leves.png)

 No.1003 [Open thread]

Szerintem ez 2019 eddigi legjobb magyar nyelvű kommunista cikke. Ecsenyi Áron nevezetű anarcho-kapitalista emberke írt egy kritikát az egyik David Harvey cikkükre, azt leközölték, majd nagyon csúnyán szétszaggatták ebben a válaszkritikában.

https://forradalmiforras.blog.hu/2019/06/30/valasz_az_olvasoi_kritikara_mit_lat_egy_marxista_ha_jobboldali_szoveget_olvas_ecsenyi_aron

A cikkben az a kurva jó, hogy nagyjából a felétől nem lehet kibírni röhögés nélkül, mert a gyerek olyan abszurd faszságokat írt le, hogy az valami elképesztő!

Kép reláció a hülyegyerek pártja, amúgy. Én meg nem is tudtam, hogy vannak idehaza ankapok!

36 postsand25 image repliesomitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1050

File: 4b314957982a875⋯.gif (413.27 KB,500x370,50:37,1457686540462.gif)

>>1007

>>1009

>>1011

>>1018

>>1027

>>1041

"Láttyátuk feleim szümtükkel mik vogymuk. Isa bullshit es lousar vogymuk!"

Tudniillik pontosan ez a jellemző magatartása a hasznavehetetlen és ún. "kommunistáknak" hazánkban:

>bősz belefingás azoknak a terébe, kik valójában tesznek is valamit

>ezek után alátámasztatlan "kritika"

Ez az anon a magyarság kommunizmusán élősködő rákos sejtnek egy tökéletes példája, hiszen: nincs kritikája!! Oka-veszetten destruktív. Hőbörög. Inkonzisztens. Amikor számon kérnék, hogy, "ugyan mond már meg, te BÖLCS, hogy mi is a te valódi kritikád?" (ld.: >>1028 ), akkor elcsöndesül. Bekussol. Visszavonul.

Miért is teszi?

MERT NINCS VALÓDI KRITIKÁJA! Ő AZ ÖSSZES "ELVTÁRSÁNAK" MEGMOZDULÁSÁT UTÁLJA. AZT UTÁLJA, HOGY RAJTA KÍVÜL VANNAK KOMCSIK, AKIK MEG MERÉSZELNEK MOZDULNI, MÍG Ő MEGDERMEDT ÁLLAPOTÁBAN OKOSKODIK!

pik veri mács rilétid

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1066

>>1050

>amikor egy random anon szétpicsázza a leftcom- és ancom-szerű lényeket

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1070

>>1050

>Miért is teszi?

Mert egy pszeudo fosadék, azért.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1077

File: 77641aeeb3a415b⋯.png (46.41 KB,1069x198,1069:198,1.png)

File: b54fcd81bc6a247⋯.png (22.73 KB,759x150,253:50,2.png)

pic1: komcsi kritika lájk

pic2: anklap lájk

>???

OP EGY SZAR!!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1088

>>1003

Az itteni shillelést értem, de miért nyitottad meg ezt a fonákot /p/-n is? Csak nem NazBol toborzást tartasz?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 16f9ef65499022c⋯.png (68.94 KB,900x300,3:1,voros zászló.png)

 No.85 [Open thread]

Anonnak mi a véleménye táblánk első zászlajáról? ugye jól csináltam?

41 postsand26 image repliesomitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1046

>>999

>2019

>TGM

te hülye?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1075

File: c69aa59197f5ea7⋯.png (91.96 KB,379x187,379:187,wuter.png)

>>999

>2019

>TGM unirónikusan

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1078

>>1046

>>1075

Mi is a jelenlegi TGM-el a probléma?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1079

>>1078

Vagy inkább úgy kérdezem: mitől nagyobb krindzs TGM most, mint régen?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1081

File: c0505dc9b3c3859⋯.png (109.84 KB,217x329,31:47,1.png)

>>1078

>>1079

>2019

>TGM

>TE, kedves anon, hol fekszesz az ÉN morális térképemhez képest?!

>TE, anon, szurkolsz-e a magyar foci csapatnak-e?!

>IGEN? akkor te FASISZTA VAGY!!!

>etc.

>etc.

olvass el egy TGM cikket, anon, s gyöjjé rá, hogy ez a fasz moralista ideológiát tol rád!í

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 14bc66d05dda9d4⋯.jpg (74.81 KB,621x417,207:139,ne-travaillez-jamais.jpg)

 No.535 [Open thread]

https://www.youtube.com/playlist?list=PLcPcgtkXXwY9D7c5aSqiEC_-DhMuE1iDg

http://www.c3.hu/~ligal/spekt%20tars%20liget%2011%20print.pdf

Úgy döntöttem, hogy elolvasom ezt magyarul is, hátha úgy jobban megértem, és ha már van hozzá, akkor megnézem az előadásokat is. Javaslom /vörös/anon is csatlakozzon hozzám. A cél heti legalább egy előadás és a hozzá tartozó fejezet(ek) elolvasása.

17 postsand6 image repliesomitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.950

File: e6a064695669bcf⋯.webm (1.9 MB,640x360,16:9,KRESZ.webm)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.952

File: 75c84931f029231⋯.png (473.72 KB,500x700,5:7,1432407292623.png)

Én végeztem a videókkal, másfélszeres sebességen egész jók voltak. TGM nem igazán tud a témánál maradni, tök érdekeset mond, de össze-vissza csapong, és nem mindig sikerül visszatalálnia Debord-hoz és a szituacionistákhoz. Amikor mégis, akkor is legfőképp a korai műveikhez nyúl. Úgyhogy az előadások legfőképp arról szólnak, hogy régen hogyan éltek az emberek, mennyire más volt a kapitalizmus előtt, és kiváltképp a "kései" kapitalizmus előtt. Ami baromi érdekes, és ha lenne ilyen előadás sorozata, neki vagy akár másnak is, azt is szívesen megnézném.

Egyébként bölcsészeknél minden professzor ilyen művelt? Én műszaki képzésen vettem részt, ami ehhez képest intellektuális sivatagnak tűnik.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.972

File: a5c9a8b1830b001⋯.jpg (91.74 KB,960x960,1:1,halott utcák.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.988

File: 31e3b2b9a63c069⋯.png (446.18 KB,1280x827,1280:827,tumblr_njgx4q8I841rl43cyo1….png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.989

File: 8e608974cb6854c⋯.png (228.65 KB,341x1056,31:96,page02.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: b90da22e51d6579⋯.png (468.78 KB,640x425,128:85,ClipboardImage.png)

 No.221 [Open thread]

Mit gondoltok Puzsér főpolgármester-választáson indulásáról és a sétáló Budapestről?

33 postsand4 image repliesomitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.959

File: 467ed3d956abdd2⋯.png (95.86 KB,825x402,275:134,DK.png)

Lol a DK máris bejelentette hogy "előválasztási csalás" történt

Ebiguzs :D Igazabbat költeni se lehetne :DDD

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.960

>>959

Micsoda, hol, én erről lemaradtam

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.968

File: 14e8128cb0481b0⋯.png (14.98 KB,245x400,49:80,gyurcsány.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.975

>>968

https://merce.hu/2019/06/25/elerte-az-ervenyessegi-kuszobot-a-budapesti-fopolgarmesteri-elovalasztas/

Gondolom ez jó kifogás lesz a megállapodás felrúgására és Tarlós győzelmének biztosítására, ha nem az ő jelöltjük nyer.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.978

File: 71f99d6bbb8f2ea⋯.jpg (285.97 KB,1620x1080,3:2,munkás ököl.jpg)

Nyert Karácsony Gergely, Budapest újra vörös lesz!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 97180ad25ebe5d4⋯.png (27.82 KB,1920x1920,1:1,Momentum_Mozgalom_logó.png)

 No.147 [Open thread]

Mi a helyzet ezekkel a bohócokkal?

31 postsand9 image repliesomitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.854

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.881

File: d84e1036c3e594b⋯.gif (2.92 MB,291x300,97:100,1556805423768.gif)

>>830

>az emberek négyötöde szociálsoviniszta

Borzasztó

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.906

File: db1419c17f3597d⋯.mp4 (126.83 KB,448x480,14:15,momentum tier post.mp4)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.911

>>849

Azért, mert mindig volt egy neoliberális párt, amely sikeresen kooptálta a baloldali törekvéseket. Lásd: az MSZP "itt kádári jólét lesz, csak piacgazdasággal" igéretét, vagy azt, ahogy a Fidesz a Gyurcsány-kormány megszorításai ellen agitált. De nem is kell ennyire visszamenni az időben, csak rá kell nézni a rabszolgatörvény-ellenes tüntetésekre.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.973

File: 2ddec74a5f7914d⋯.png (1.01 MB,1200x796,300:199,gay cctv.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 102a595f1b2d8eb⋯.jpg (105.99 KB,765x720,17:16,angry-011.jpg)

 No.495 [Open thread]

1 postomitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.507

>>505

Érthető, ha a kormánymédiában megjelenő ún. "szakértők" az egyetlen, amit ismernek, ráadásul úgy vannak beállítva, mintha ők még a jobbak lennének. De ez nem magyar sajátosság, a "kulturális marxizmus" összeesküvés alapja is az, hogy az értelmiséget "megszállták" a kommunisták és ezért megbízhatatlanok.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.836

File: 38b702f563097d2⋯.png (408 KB,1024x1024,1:1,4fc7729558d30e0e5a6c9da915….png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.947

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.953

File: 44963ae0d2a6758⋯.gif (998.31 KB,400x225,16:9,sósavas_bácsi.gif)

>>947

Nyuggereken kívül, őszintén, kiket akarnak ezzel hergelni manapság?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.956

>>953

A értelmiségi-ellenes kádárproletariátust

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.Delete Post [ ]
[]
Previous [1] [2] [3] [4]
| Catalog | Nerve Center | Random
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]