[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]

/turul/ - turul 8

teadélután & aranyos kislányok
Name
Email
Subject
REC
STOP
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = required field[▶Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Flag
Embed
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options
dicesidesmodifier

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webp,webm, mp4, mov, swf, pdf
Max filesize is16 MB.
Max image dimensions are15000 x15000.
You may upload5 per post.


https://translate.google.com/

File: 1bb064ae9cd1baf⋯.jpg (95.34 KB,800x420,40:21,nz-shooter2552.jpg)

 No.15910

Mennyire valószínű, hogy az új-zélandi lövöldözés miatt meg vannak számlálva a napjaink itt?

Nem mintha nagyon aktív lett volna ez a tábla az elmúlt 1 évben, ugyanazok a többhónapos/többéves szálak vannak legfelül...

De mindenesetre hova menne anon ha a /turul/ megszűnne?

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15911

Discord-on is olvastam egy csatornában, hogy annak a LövésHalálTortának a nevét használta az illető, és sírtak hogy jajj szegény Pjúdííí.

Eddig még nem néztem utána, de most pótlom.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15912

Ahh, most már értem.

https://8ch.net/n/res/756614.html

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15913

Nem valami dél-ázsiai országban vannak a szerverek? Nem hiszem, hogy minket érintene.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15914

>>15912

>live-streamed on his Facebook account his actions that got 49 people killed

>Mobile Carriers Block 8chan, 4chan, and LiveLeak

no comment

>>15911

Ha kipróbáltam discordot de nem bírtam megmaradni rajta akkor számomra már nincs remény?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15916

File: 2e84cb0db03cc51⋯.png (39.53 KB,494x458,247:229,Képkivágás.PNG)

>>15912

Valószínűleg nem érint minket magyarokat, de az új-zélandi hatóságok átmentek nukleárisba

10 évig terjedő börtön annak aki birtokolja a videót amit csinált a fasz goproval

14 évig terjedő börtön annak aki terjeszti (akár egy linket küld)

Filterezve és tiltva csomó weboldalon az említése is akár

Rengeteg weboldalt monitoroznak a hatóságok (4, 8, leddit, kiwiakármi), akik kénytelenek kiadni a felhasználók személyes adatait, elsősorban a 8ch mivel innen indult az egész.

Úgy kezdődött, hogy az illető törzsvendég volt a >>>/pol/ -on, aztán manifestokat postázott, és kijelentette hogy szétlő pár mecsetet, és az egészet sikeresen közvetítette is élőben a személyes Facebookján, amiről aztán meg is örökült a videó, ami most terjeng, ahogy goproban öl meg 50 szerencsétlen nőt és férfit

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15918

File: 9912da4a880557d⋯.jpg (40.09 KB,487x274,487:274,whosawthatcoming.jpg)

>>15916

>törzsvendég volt a >>>/pol/ -on

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15919

Akkor most bezárják a /pol/-t? Még a végén élvezhető lenne ez a képtábla.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15920

>>15914

>Ha kipróbáltam discordot de nem bírtam megmaradni rajta akkor számomra már nincs remény?

Ez is csak egy a többi üzenetküldő app közül, ami még talán használható is, meg reklám mentes. (leszámítva a saját Nitro booster-üket)

Barátok nélkül, ez is ugyan úgy üres tud lenni.

A reményhez meg mindig nézőpont/szemlélet/hozzáállás váltás kell: a sült galamb nem röppen csak úgy az enber szájába, legalább a szájat ki kell tátani, tetőre fölmászni...

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15923

File: f77f9e5215be35d⋯.png (139.22 KB,949x825,949:825,wewantyoursoul.png)

>>15920

>Barátok nélkül, ez is ugyan úgy üres tud lenni.

Az ismerkedéssel nincs olyan sok problémám, viszont aggaszt pár dolog a platformmal kapcsolatban,

például az előző platformjuk üzleti modellje, ami miatt elég sokan pereskedtek.

https://www.adweek.com/digital/openfeint-lawsuit-gree/

A Discordnál már kicsit ügyesebbek voltak a felhasználói feltételek megfogalmazásával.

https://www.dailydot.com/debug/discord-changing-arbitration-class-action-lawsuit/

De legalább a befektető listájuk tele van olyan cégekkel akik - személyes adatok

gyűjtésével ellentétben - sohase voltak érdekeltek telekommunikációban,

vagy elektronikus szórakoztatásban. Kétségkívül paranoiás vagyok,

de ezen a platformon azért nincs hirdetés, mert mi vagyunk a termék, amit árulnak.

Nem érzed úgy, hogy túl nagy árat fizetsz a napi szarposzt sessionért?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15924

RetroShare-el mi a baj?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15925

Iratkozzatok fel pjúdipájra

Baszódjanak meg a niggerek és a házmesterek

Kárádicsú vodi szerbe szvoje

:^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^):^)

Ezerdollár havonta, yang gang!!!!!!!!!!!!!!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15927

>>15910

hát /turul/ amúgy is halott, mióta Legfelsőbb Úriember kitörölte majd az egészet. csak picsogás és kínai rajzolt lányok vannak, az is csak elvétve

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15933

>>15927

Bocsi, majd írok egy manifesztumot, kidekorálok egy AR15-öt és indítok egy livestreamet facebookon, hátha akkor jobban szórakozunk majd.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15971

>>15927

meg a lónak a túrós faszát! Legfelsőbb Úriember szarta szét /turul/t

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15982

>>15927

Azért az éjjeli fonál jó volt. Még békáék is ellesték tőlünk.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15987

File: 80cc2a25d1d4b11⋯.gif (1.25 MB,300x162,50:27,1555659737077.gif)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16001

File: 288e3b9df18b095⋯.png (758.52 KB,720x1111,720:1111,14272207b777c27dc0990f7d00….png)

https://merce.hu/2019/04/28/mecsetgyujtogatassal-is-dicsekedett-a-kaliforniai-zsinagogaban-lovoldozo-terrorista/

> a főleg fiatal szélsőjobboldaliak által látogatott anonim internetes fórumon, az 8Chanen

bentmiel5 valamelyik szakértő megtalálja a /turul/t és cikket ír a magyar anime fenék rajongó szélsőjobboldalról minket meg elvisz a TEK.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16003

>>16001

Táblatulajt már el is vitte.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16005

File: fd463ef00893524⋯.png (289.11 KB,535x666,535:666,2dfc45e83ebae1a514cdbf4075….png)

>>16003

Ezt mégis miből gondolod?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16018

>>16001

Magyarkanra kellene terelni valahogy a gyanút.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16023

File: b81d7432e55e36b⋯.jpg (135.91 KB,1280x720,16:9,proxy.duckduckgo.com.jpg)

>>16018

De akkor honnan fogják lopni a tartalmat a Bayer showhoz?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16027

>>15910

Végchan

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16311

Volt újabb lövöldöző aki itteni /pol/-ra posztolta az általános iskolás szintű kis esszéjét.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16312

>>16311

Az elkövető beszámolója egyes szám harmadik személyben íródott, és még a címe se volt túl eredeti (The Inconvenient Truth, eredetileg egy régebbi, a klímaváltozásról készített dokumentumfilm címe).

Igazából van egy csomó szórakoztató statisztika az egész amerikai fegyverviselés témával kapcsolatban, de

pillanatnyilag nincs kedvem szépen kigyűjtögetni.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16314

File: d8787eed3b04c58⋯.jpg (243.08 KB,989x1400,989:1400,4626ede0a94c2c801498ca6126….jpg)

Úgy néz ki már Kriplipaszta is lelövetné: https://archive.is/WlARe

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16316

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16480

File: 21587ad018ff6eb⋯.jpg (1.2 MB,1920x1920,1:1,Saint_Skoptsy_Brenton_Tarr….jpg)

>>15910

Saint Skoptsy Brenton Tarrant

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16481

File: 25f5020dcdf4a81⋯.jpg (1014.72 KB,983x983,1:1,25f5020dcdf4a81a1251f8eb10….jpg)

oink oink

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16482

File: 681e6c6f4510ebe⋯.jpg (233.46 KB,903x903,1:1,Saint_Skoptsy_Brenton_Tarr….jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.[Return][Go to top][Catalog][Nerve Center][Random][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]