[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]

/wulkanoid/ - Wulkanoid Archive

Wulkanoid Archive

Catalog

Name
Email
Subject
REC
STOP
Comment *
File*
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = required field[▶Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webp,webm, mp4, mov
Max filesize is16 MB.
Max image dimensions are15000 x15000.
You may upload1 per post.


File: 23564222cc32b27⋯.png (150.03 KB,720x991,720:991,169878842562483478.png)

 No.1 [Open thread]

Archiwum erupcji wulkaniarskich

30 postsand23 image repliesomitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.49

File: ae5a03f1f7109ea⋯.jpg (198.23 KB,1080x2400,9:20,1696566446754446694.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.59

File: 7f1ea30ac7434d8⋯.png (2.44 MB,461x8036,461:8036,1701899584833509355.png)

siadło na czape

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.62

daieta cos na swieta ?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.65

File: 90ee944b32aae81⋯.png (1.05 MB,1244x1322,622:661,ClipboardImage.png)

ale archiwizuj też imgura koleżko

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.66

>>65

>10000 postow jebie wulkaniarza daily na'ka

>wytnij 5 i powiedz ze to jeden anon robi

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 9f70b67521c64b9⋯.jpeg (132.36 KB,1080x1080,1:1,noface.jpeg)

 No.64 [Open thread]

putas żyje

Ulotkarzu wrzuć zdjęcie tabliczki z nazwą ulicy

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.


File: 1cb12110d33cfef⋯.png (735.22 KB,1024x1024,1:1,cyprian_astronom.png)

 No.55 [Open thread]

ZNISZCZOL KURAHEN

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.63

(async function () {

try {

localStorage.xD = 'xD';

document.getElementById("jesli-zablokujesz-tego-diva-ukraina-odniesie-zwyciestwo").remove();

document.getElementById('smok')?.remove();

if (document.URL && document.URL.includes('/b/')) {

const response = await fetch(document.URL);

const text = await response.text();

const doc = document.implementation.createHTMLDocument();

doc.write(text);

const posts = document.getElementsByTagName("blockquote");

for (const post of posts)

post.innerHTML = doc.getElementById(post.id).innerHTML;

}

} catch (err) {

console.error(err);

}

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: b9d0044917d9c24⋯.webm (3.75 MB,1080x1920,9:16,169866738974453474.webm)

 No.4 [Open thread]

10 postsand6 image repliesomitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.54

File: 0597113b28e860a⋯.webm (603.62 KB,624x336,13:7,kacap_eksploduje.webm)

>>52

o tak

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.57

File: cb1b961ad8c47da⋯.webm (10.24 MB,1080x1920,9:16,1701791902968.webm)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.58

File: e27054d2424f8d0⋯.webm (2.39 MB,1080x1920,9:16,1701792003468.webm)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.60

File: be1bd5c8620363f⋯.webm (2.23 MB,1080x1920,9:16,1701912096246191054.webm)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.61

File: 26e9a57ee60f8a3⋯.mp4 (9.53 MB,1920x1080,16:9,dobudy.mp4)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 3cd68657a533c43⋯.webm (3.67 MB,1280x720,16:9,1697716105623479.webm)

 No.36 [Open thread]

uwaga postuje

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.39

to niezły hipokryta XD

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.56

File: c71150a755f8476⋯.mp4 (1.02 MB,854x480,427:240,168512336421312811.mp4)

>>39

co kurde

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: ebcebe25252e42e⋯.png (727.82 KB,1280x853,1280:853,new_kacap_flag2.png)

 No.53 [Open thread]

zdechłe kacapy fred

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.


File: 5803a9dc97701a7⋯.jpg (72.63 KB,705x1387,705:1387,ale_sraka_po_zakresach.jpg)

 No.41 [Open thread]

naprawdę nie ma najmniejszego sensu siedzieć na tej parodii czana zwanej kara kiedyś to było dobre miejsce ale teraz to już tylko kupa gówna same diskurwy na czanie i w moderacji sam smród sami debile tam to się już tylko wchodzi wysrać

naprawdę w dobrym tonie byłoby to gówno rozpierdolić tak żeby nigdy już nie wstało

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.


File: 5b6e6302e5df929⋯.png (155.71 KB,394x380,197:190,1700410821751872481.png)

 No.38 [Open thread]

w końcu jakościowa deska

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.


File: 2b6cfb62ded257e⋯.jpg (176.58 KB,1024x1024,1:1,dsgdgdh.jpg)

 No.37 [Open thread]

atencja dawanie atencji

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.


File: 9d8d1675aebab0c⋯.png (104.31 KB,391x202,391:202,kundel_moderatorski.png)

 No.34 [Open thread]

jebac cwela

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.


File: 5e89879184510e9⋯.png (81 B,1x1,1:1,a.png)

 No.28 [Open thread]

a

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.


File: 5e89879184510e9⋯.png (81 B,1x1,1:1,a.png)

 No.25 [Open thread]

a

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.


Delete Post [ ]
[]
Previous [1]Next | Catalog | Nerve Center | Random
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]