[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]

/pavyon/ - Cyberia Pavyonu

Türk Cyberpunk Pavyon Müdavimleri
Name
Email
Subject
REC
STOP
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = required field[▶Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webp,webm, mp4, mov
Max filesize is16 MB.
Max image dimensions are15000 x15000.
You may upload1 per post.


File: 474a6a0f48c5768⋯.jpg (60.27 KB,783x1280,783:1280,photo_2020_05_04_10_55_10.jpg)

 No.57

Vidya ile ilgili her şeyi bu tirad altında tezekleyebilirsiniz. İyi günler.

Teşvik edici sorular:

>İlk oynadığınız/bitirdiğiniz oyun?

>Favori oyunun? Neden?

>En çok para gömdüğün oyun?

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.59

File: d82ec3b4b5938f0⋯.jpg (438.53 KB,675x1035,15:23,1604462295532.jpg)

>İlk oynadığınız/bitirdiğiniz oyun?

Hafızam beni yanıltmıyorsa 3-4 yaşlarında babamla çakma NES AKA MicroGenius üzerinden Super Mario Bros. oynamıştım. İlk bitirdiğim oyunu hatırlamıyorum ama PS2 üzerinde oynadığımdan eminim. Crash Bandicoot serisinden olabilir.

>Favori oyunun? Neden?

Gyakuten Kenji 2. Moralimin bozuk olduğu bir dönemde oynamıştım. Müzikleri ve hikayesi beni her oynayışımda mutlu etmişti.

>En çok para gömdüğün oyun?

Team Fortress 2. Bir şapka uğruna bir tek ardımı vermediğim kaldı.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.60

File: a057d26099cdbef⋯.jpg (117.38 KB,850x535,170:107,1620600414877.jpg)

>ilk oynadığın oyun?

Süper zıptıkçı mario. Babam sayesinde herhangi bir .exe portunda oynamıştım. İlk bitirdiğim oyun Sonic Heroes oldu, henüz okuma yazma bile bilmiyordum ancak bitirmek için okuma yazma bilmek bile gerekmiyor.

>Favori oyunun?

Metal Gear Solid 3. Ne oyundu be, insana kafayı yedirtir.

>En çok para gomdugun oyun

Diablo 3 sanırım. Battle chest ile oldukça pahalıya satın almıştım, oyun içi satın alım yapmıyorum zaten, en fazla WOW için veya FF14 için aylık ödeme yapıyorum. Bu da zaten cüzdanda damla bıraktırmıyor.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.61

kızın poposu gözüküyor

>>60

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.64

>İlk oynadığınız/bitirdiğiniz oyun?

Super Mario Bros, çakma atarimde bitirmiştim

>Favori oyunun? Neden?

Hmm, güzel soru. Gears of War 3. Çünkü üçlemeyi çok iyi bir şekilde bitirdiğini düşünüyorum. Gayet güzel bir akışa sahipti. İkinci oyunun yarım bıraktığı her şeyi tamamlayıp bir nokta koyuyordu. 4-5 var, her ne kadar devamı olsa da tam devamı değil onun için benim için seri 3'te bitti :D

>En çok para gömdüğün oyun?

Black Ops 3 sanırım, 80 tl vermiştim keyine.

>>60

Diablo 3'e o kadar çok para vermek koydu mu? 40 tl'ye kinguinden almıştım, ona rağmen pişman oldum. Gidip diablo 2'yi bir daha oynarım daha iyi.

>>59

TF2'de bir şapka almıştım, sonra baktım bağımlılık yapıyor her şeyi sattım derviş gibi gezdim.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.66

>>60

>>64

Super Mario Bros.'un ilk oyunumuz olmasıyla internetin benzer noktalarında dolaşmış olmamızın bir bağlantısı var mıdır sizce?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.67

File: 2585139d661ba5a⋯.jpg (148.46 KB,1071x1281,51:61,FB_IMG_1615710186693.jpg)

>İlk oynadığınız/bitirdiğiniz oyun?

Çakma NES'de oynadığım oyunlardan biri, büyük ihtimal Super Mario Bros. ama DuckTales olma ihtimali de var.

>Favori oyunun? Neden?

Hiçbir konuda favori seçmem veya belirlemem bana çok saçma geliyor.

>En çok para gömdüğün oyun?

Hiçbir oyuna kozmetik falan için para bayılmadım. Ayrıca aldığım oyunlar da hep çok ucuz oldu, aldığım en pahalı oyun 35 tl falandır. Hearthstone adventure'ı en çok para verdiğim şey olabilir.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.69

>>66

olabilir, hayat bizi ortak koşullara itti.

>>67

Duck Tales'i bitirdiysen +respect. Ben hep takılıyordum.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.[Return][Go to top][Catalog][Nerve Center][Random][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]