[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]

/fol/ - Indeks Rozmów Zakazanych

Społeczeństwo zaszczepione i jego przyszłość: spiski, wiedza tajemna i życie poza systemem
Name
Email
Subject
REC
STOP
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = required field[▶Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Embed
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webp,webm, mp4, mov, pdf
Max filesize is16 MB.
Max image dimensions are15000 x15000.
You may upload5 per post.


Archiwum poprzednich tematów | Dziennik deski | /fol/ ma bunkier na endchanie.

File: f15119538d22f0a⋯.pdf (2.12 MB,PRYMACJA_clean.pdf)

5bd8fc No.4

Pamiętajcie anoni, musimy iść drogą małp. Uwaga bardzo brutalne.

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

8e49dd No.5

ludzie zwykle nie ściągają na ślepo pdfów bez żadnego opisu

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

f7ac8d No.6

>>5

pdf zdaje się bezpieczny

postanowiłem poszukać głębiej o co tu może chodzić, bo plik wydał mi się wykonany ze zbytnią starannością i napracowaniem, żeby to był tylko shitpost na martwym. jak wyszukasz sobie "prymacja" (w cudzysłowie) to dostaniesz wynik prymacja.pl, a stamtąd dalej kilka linków, również o małpach, w tym kanał na youtube - zdaje się założony przez twórcę tego pdf-a. Ale na razie to nic tam nie ma poza jednominutowym filmem z małpami i dziwną muzyką.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

8e49dd No.7

>>6

return to monke to mem który krąży od trochę ponad roku, polaczki jak zwykle 100 lat za murzynami. pdf jest śmieszny, biorąc pod uwagę globalną degenerację jezykową gojów, wtórny analfabetyzm i wady wymowy, ogólnie murzyński bełkot który jest ostro forsowany

trackery:

uw0.xyz - nyaa.net

kamigami.org - nawet nie trzeba szukać

to jest shitpost

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

8e49dd No.8

File: b1e3600b4ddd328⋯.png (8.63 KB,642x325,642:325,2021_05_13_224805.png)

roczny hosting w ovh kosztuje 10cbl. ludzie nie takie pieniądze wydawali na dziadziusing

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

f7ac8d No.12

>>8

>>7

wiesz co? masz rację, to jest shitpost, po prostu na początku wydał mi się "za bardzo" na tego rodzaju małą deskę. mam nawet podejrzenia co do tego, kto za ten shitpost odpowiada, ale ni chuja nie wiem jak miałbym to samodzielnie udowodnić. na razie poczekam

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

000000 No.18

>>5

można bezpośrednio otworzyć w Tor Browser albo w maszynie wirtualnej

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

319203 No.21

>>6

jak wyciągnąłeś z tego pdfa tylko return to monke to znaczy że rozminąłeś się z jego sensem, otwórz oczy i poczuj ducha małpy w sobie czytając

>>12

śmiało, napisz co to za podejrzenia, najlepiej od samego początku wyjaśniać wszelkie pomówienia, aby idea prymacji mogła się rozejść na cały glob

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

017e5f No.242

test

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d4f5ee No.772

ja też test

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

f77a28 No.876

File: cf6166a9667bcea⋯.jpg (101.66 KB,1200x1190,120:119,you_should_have_listened.jpg)

test

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.[Return][Go to top][Catalog][Nerve Center][Random][Post a Reply]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]