[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]

/fol/ - Indeks Rozmów Zakazanych

Społeczeństwo zaszczepione i jego przyszłość: spiski, wiedza tajemna i życie poza systemem
Name
Email
Subject
REC
STOP
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = required field[▶Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Embed
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webp,webm, mp4, mov, pdf, pdf
Max filesize is16 MB.
Max image dimensions are15000 x15000.
You may upload5 per post.


Archiwum poprzednich tematów | Dziennik deski | /fol/ ma bunkier na endchanie.

File: 04c9855b924b5e0⋯.gif (1.12 MB,500x304,125:76,To_przeciwko_kurestwu_i_up….gif)

d24b84 No.1

ZASADY

1. Przestrzegajcie globalnej zasady 8kuna (obey global 8kun rule).

2. Nie spamujcie bez sensu. To nie znaczy że będę banował każdego sceptyka, ale chcę przeciwdziałać temu co stało się na /vichan/ie

3. Dbajcie o jakość boarda, piszcie na temat.

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d24b84 No.9

Ktoś na /vichan/ie pisze że nie działa TOR, co jest dziwne bo sprawdziłem i jest włączony - spróbowałem przed chwilą włączyć i wyłączyć. Może ktoś spróbować zapostować powiedzieć, czy działa czy nie?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d24b84 No.10

>>9

znaczy się oczywiście: wyłączyć i włączyć

sage w samego siebie xD

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

41885c No.11

https://sys.8kun.top/settings.php?board=fol

>tor_posting true

jakby ktoś nie wierzył. jeżeli coś się pierdoli to odgórnie. dla mnie postowanie z cebulowych linków zwykle nie działa a z clearnetowego linku już tak

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

fc31c1 No.13

Wnoszę o utworzenie fredu szybkie pytania i szybkie odpowiedzi na wzór zachodnich qtddot dla ewentualnych nowokolegów oraz fredu o podnoszeniu jakości życia (jak mi pan jude pomoże to dam mu szekle raz pierwszy w życiu z własnej woli zapłacę żydowi )

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d24b84 No.14

>>13

>utworzenie fredu szybkie pytania i szybkie odpowiedzi na wzór zachodnich qtddot dla ewentualnych nowokolegów

ok, zaraz

>oraz fredu o podnoszeniu jakości życia

tutaj zostawiam wolną rękę tym, którzy się na tym lepiej ode mnie znają - może żyd będzie chciał założyć

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

000000 No.16

test działania przez tora

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

000000 No.17

>>16

działa, nasze posty nie trafią do teczek żydowskich

tutaj drugi adres jak nowy nie działa: http://jthnx5wyvjvzsxtu [kropka] onion

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d24b84 No.33

jeżeli ktoś ma pomysł na:

>nazwę usera (zamiast domyślnego anonymous)

>bannery

>obrazek na spoiler plików

>obrazek na plik usunięty

>CSS dla boarda

to postujcie tutaj

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d24b84 No.34

>>13

>>14

wywaliłem ten temat bo i tak nikt by tam nie postował

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d24b84 No.105

Chciałem oświadczyć, że mimo tego, że /fol/ jest zalinkowane na pasku ogłoszeń na /vichan/ie, to nie jestem związany w żaden sposób z administracją/moderacją żadnego z obecnie, lub w przeszłości, istniejących czanów, polskich lub zagranicznych.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6b1572 No.290

uwaga kurwa, żeby wam czasem nie przyszło do głowy reklamować tego boarda na vichlewie ani tym bardziej na kara. właśnie się okazało że shille i burzliwe trolle nie zauważyły kiedy powstała ta deska, myślą że zwyczajnie zniknęliśmy albo mylą nas a karakanem który dalej w pojedynkę prowadzi nowy szczepionkowy. nie wyprowadzajcie tych śmieci z błędu

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

8620b1 No.291

>>290

Nie żebym za nimi jakoś tęsknił, ale praktycznie nic się tu nie dzieje. inb4 to postuj, ja nie siedzę za bardzo w spiskowych tematach, więc nie ma sensu żebym się udzielał

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

0845b7 No.999

File: 04c9855b924b5e0⋯.gif (1.12 MB,500x304,125:76,To_przeciwko_kurestwu_i_up….gif)

reupload obrazka

jak macie jakieś obrazki z tematu nr 7 to też możecie reuploadować itt

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

0845b7 No.1034

jeżeli nie możecie w ogóle postować na całym 8kun.top bo nie możecie zaakceptować captchy 24-godzinnej wymaganej przez 8kuna, nie boardowej która pokazuje się przy każdym poście to spróbujcie ją rozwiązać tutaj: https://sys.8kun.top/dnsbls_bypass.php

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e06c3a No.1467

qboomerzy zrobili obejście nowego żydowskiego systemu identyfikacji:

https://8chananon.github.io/dl/auth8kun.htm

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.[Return][Go to top][Catalog][Nerve Center][Random][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]