[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / doomer / india / nanj / redbar8 / rule34 / ryuken / tingles / utd ]

/vichan/ - https://atenszon.net/b/

czan
E-mail
Komentarz *
Plik
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Opcje

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webp, webm, mp4, mov, swf, pdf
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 5 obrazków na post.


Status | Alternatywa (Atenszon.net) | /socpl/ | /fso/ | /fol/

File: f94772880db82ed⋯.jpg (80,69 KB, 1067x1153, 1067:1153, FJ7WK4TXwAAOtPp.jpg)

 No.457600

Kurwa anony dobre wieści po przebrnięciu przez tone piramid finansowych i innych schematów Ponziego nareszcie udało mi się znaleźć nową robotę. Mimo że mieszkam w powiatowym to sytuacja na rynku pracy jest tak chujowa że myślałem że czeka mnie pośredniak. Umowa z poprzednim kołchozem skończyła mi się 18 listopada a 21 dostałem zaproszenie na rozmowę i o dziwo nie było żadnych kurwa wkładów własnych magicznych inwestycji które ciągnęły się niewiadomo ile biur za 20 000 Mercedesów czy innych Tesli po 4 miesiącach pracy oraz innego dziadkowania żeby to debila złapać w siatkę piramidy finansowej

Janusz o dziwo bardzo spoko pięknie się wysławiał pione zbiliśmy stawka 4150 na wejście umowa o pracę trzy miesiące potem jak się spisze to 4600 zł na umowie na rok a później system podwyżek

Wygląda to przynajmniej bardziej realnie niż beka kurwa z anona debila żeby go wcisnąć w piramidę finansową po daniu mu 5 cukierków i zaparzeniu kawy.

Tu piona zbita i w pn podpisuje umowę.

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.457601

4150 netto oczywiście

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.457602

Anony rosną.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.457603

>>457602

Anon to znaczy minimalna krajową 2130 na rękę

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.[Powrót][Do góry][Katalog][Nerve Center][Losowo][Post a Reply]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / doomer / india / nanj / redbar8 / rule34 / ryuken / tingles / utd ]