[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / desu / fit / ita / liberty / mai / pone / r / tenda ]

/vichan/ - Symulator Adriana Sitko

czan
Learn more about the EARN IT Act, the latest attempt to gut Section 230
/fringe/ has been migrated.
E-mail
Komentarz *
Plik
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Osadź
(zamiast plików)
Oekaki
Pokaż aplet oekaki
(zamiast plików)
Voice recorder Show voice recorder

(the Stop button will be clickable 5 seconds after you press Record)
Opcje

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 5 obrazków na post.


Status | Alternatywa (Atenszon.net) | /socpl/ | /techan/ | /fso/

File: 50539258c38e55a⋯.gif (857,1 KB, 800x600, 4:3, miasta2.gif)

 No.177091

Ile macie mieszkańców w swoim mieście?

bo ja tylko 65 tysięcy xD

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.177093

>miejscowość poniżej 100k ludności

>miasto

postujcie najlepsze

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.177094

>>177093

o wielkoświatowieć się zjawił kurwa

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.177095

130 mieszkańców w mojej wsi

4 300 mieszkańców do miasta gminnego, do którego mam 16 km

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.177100

>w rodzinnej wsi w której mieszkałem około 110 osob

>w najbliższym miasteczku 4km dalej do którego starzy się niedawno przeprowadzili 4000

>w miejscowości, w której teraz mieszkam 1,708 miliona

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.[Powrót][Do góry][Katalog][Nerve Center][Losowo][Post a Reply]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / desu / fit / ita / liberty / mai / pone / r / tenda ]