[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / abdl / cuteboys / fast / liberty / rzabczan / s / vietnam / x ]

/vichan/ - Symulator Adriana Sitko

czan
Learn more about the EARN IT Act, the latest attempt to gut Section 230
/fringe/ has been migrated.
E-mail
Komentarz *
Plik
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Osadź
(zamiast plików)
Oekaki
Pokaż aplet oekaki
(zamiast plików)
Voice recorder Show voice recorder

(the Stop button will be clickable 5 seconds after you press Record)
Opcje

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 5 obrazków na post.


Status | Alternatywa (Atenszon.net) | /socpl/ | /techan/ | /fso/

File: ffb27850cd4d487⋯.jpg (9,48 KB, 644x362, 322:181, _20_1_.JPG)

 No.177087

https://www.gumtree.pl/a-pokoje-do-wynajecia/krakow/pokoj-wynajme-pok-1-os-przy-lubicz-wolny-od-zaraz-430-zl-%252B-media/1007338023210911175037909

>Wystawiony pokój jest przechodni (wchodzi się przez niego do kolejnego pokoju który wynajmuje jeden chłopak)

Czy ja dobrze rozumiem, że to jest wynajem de facto na korytarzu?

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.177088

tak, a o co chodzi?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.177089

File: 43b5268f492492d⋯.mp4 (297,45 KB, 640x480, 4:3, Ja_pierdole_Ludzie_wszystk….mp4)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.177188

File: 086e94d03a86026⋯.jpg (15,11 KB, 644x362, 322:181, ffb27850cd4d48717875f420ef….jpg)

projekt naprawiony, koszty wykonania pewnie idą w cebuliony

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.177193

>>177087

to uczucie gdy sebek z pokoju nr 2 dostaje sraczki

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.[Powrót][Do góry][Katalog][Nerve Center][Losowo][Post a Reply]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / abdl / cuteboys / fast / liberty / rzabczan / s / vietnam / x ]