[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]

/socpl/ - /soc/ z ludzkÄ… twarzÄ…

Name
Email
Subject
REC
STOP
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = required field[▶Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Embed
(replaces files and can be used instead)
Options
dicesidesmodifier

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webp,webm, mp4, mov, swf, pdf
Max filesize is16 MB.
Max image dimensions are15000 x15000.
You may upload1 per post.


File: c7cf93e0641d8fe⋯.jpg (236.5 KB,831x675,277:225,1547417354892459391.jpg)

651be3 No.284

Bydgoszcz pled? Bydgoszcz pled.

anon spoza brzydgoszczy hir ale ostatnio dość często tam bywam, spotkałbym się z miejscowymi anonami

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

763250 No.315

No elo bydgoszczanon tutaj

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

2434e7 No.316

>>315

no elo, coś po świętach w weekendy teges śmeges?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

763250 No.320

>>316

Czemu nie, mi pasuje w sumie każdy dzień tygodnia

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

97e874 No.321

>>320

dej gadu to zagadam

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

763250 No.327

>>321

>gadu

żart, kpina.

nie używam i nigdy nie miałem, jak chcesz to mogę dać discorda

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

cb9134 No.328

>>327

dupę wam mogę nastawić

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6a341c No.329

bump

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

85ca17 No.445

>>327

jaki podwiek oj chuj oskarku jebany

niebydgoszczanon hir ale mieszka tam moja dziopa i czesto odwiedzam wasze miasto, może nawet za niedługo się przeprowadzę.

poznałbym anonków z Bdg i ogólnie dowiedzialbym sie jak tam z życiem na dłużej bom ciekaw

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

763250 No.448

>>445

Co to opowiadać miasto jak miasto, trochę tu do roboty jest, ładne okolicę, zalew koronowski który jest dla mnie absolutnie kurwa najlepszy

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

85ca17 No.449

File: 2aa19c30324f504⋯.jpg (199.27 KB,1920x1080,16:9,f.jpg)

>>448

no ogólnie bym sobie posłuchał o tym mieściu

stare miasto całkiem się dla mnie podoba, zrobiłem już research w swojej branży i najpewniej znalazłoby się coś dla mnie na miejscu

ogólnie chciałbym się dowiedzieć jakie rejony ebin do życia, inne bida, co porabiać w weekendy poza wykurwieniem do Gdańska/Poznania/Wawy, no ogólnie jak się żyje na codzień

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

763250 No.633

>>449

>ogólnie chciałbym się dowiedzieć jakie rejony ebin do życia

Większość miasta (oprócz fordonu bo odizolowany od reszty miasta)

>inne bida

Bocianowo, londynek i baraki na solnej

>co porabiać w weekendy

To co anony lubią najbardziej, tzn. lurkować

Ewentualnie wyjechać nad zalew koronowski na plażę/grilla/kajaki/jacht

Zwiedzić pobliski toruń, odwiedzić bydgoskie eksplozeum

>no ogólnie jak się żyje na codzień

To co w każdym polackim mieście, no może po za tym że za dużo nie poinprezujesz na mieście, toruń ma żywsze życie nocne bo studenciaki tam żyją

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

23cd18 No.634

File: f5314663b2b8d7b⋯.jpg (250.36 KB,1124x1102,562:551,afd2cf83cd8cabac55538ef7c5….jpg)

>>633

byliśme w Toruniu, poza starym miastem bida w chuj, już wolałbym Bydgoszcz szczególnie że już zaraz zrzucę jarzmo defekacji

dzięki anonku :3

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

763250 No.638

>>634

>poza starym miastem bida w chuj

Prawda, wiem bo mieszkałem tam prawie rok

W bydgoszczy w sumie masz jeszcze muzeum wojska polskiego jak byś chciał to zobaczyć albo park myślęcinek rzut kamieniem od gdańskiej/starego miasta, jeszcze wyspa młyńska i wenecja bydgoska są w miarę do zobaczenia

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

763250 No.641

To jak z tym piwem? Przed majówką jeszcze czy w trakcie? Jestem skłonny spotkać się na mieście, najlepiej gdzieś koło starego rynku

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e72aff No.1464

>>449

to znowu ja, już postanowion że po obronie wykorwiam do bdg :3

jest na sali jakiś anon pracujący albo mający kontakt z bydgoskim digital markietingem, najlepiej precyzyjnie tak z SEMem? bo tak patrzę i są niby jakieś oddziały w bdg ale większość pracy szukają w oddziałach poznańskich co mi się średnio widzi jak już mam się przeprowadzać

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

763250 No.1465

>>1464

Mój znajomy pracuje wczymś takim, mają pododziały w poznaniu i bdg i gdzieś jeszcze w polsce, z tego co mi mówił to sam wybierasz w którym oddziale chcesz pracować

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

f7f808 No.1475

>>1465

sunrise? tak się właśnie nad nimi zastanawiam ale nie szukają semowców w bdg ;_;

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

763250 No.1477

>>1475

ta sunrise, bardzo sobię chwali

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.[Return][Go to top][Catalog][Nerve Center][Random][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]