[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]

/turul/ - turul 8

teadélután & aranyos kislányok

Name
Email
Subject
REC
STOP
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = required field[▶Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Flag
Embed
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options
dicesidesmodifier

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webp,webm, mp4, mov, swf, pdf
Max filesize is16 MB.
Max image dimensions are15000 x15000.
You may upload5 per post.


https://translate.google.com/

File: 9b6739196a95f86⋯.jpeg (46.5 KB,850x850,1:1,2018-09-07-970584.jpeg)

 No.16317

Sziasztok

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16318

Cső neked is anon. Úgy néz ki egy ideig csak mi leszünk itt. Majd visszatalálnak.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16319

Sziasztok!

Én idetaláltam, rögtön OP postája után másnap, de vagy a kapcsa nem működött, vagy valami más. Képet egyáltalán nem tudtam postázni, de szimpla szöveges üzenetet sem.

Az meg külön vicc, ami a clearnet eléréssel történik folyamatosan.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16320

File: 5378912d9eee979⋯.jpg (576.86 KB,800x849,800:849,1569422152350.jpg)

Sziasztok!

Végre működik a clearnet verzió is, bár a fene se tudja meddig.

Általában lokinet alól elérhető szokott lenni, ha máshonnan nem: http://pijdty5otm38tdex6kkh51dkbkegf31dqgryryz3s3tys8wdegxo.loki/turul/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16321

File: 7b7bd5cacbdebd5⋯.png (128.59 KB,457x645,457:645,thumbs_up.png)

>>16320

Működik. Akkor itt leszünk endchan helyett?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16322

Ezalkalommal hány napig lesz életben az oldal? Tegyék meg tétjeiket!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16324

Miért nevezték át 8kunra? Az MSM úgyis leszarja, hogy chan vagy kun, nekik ugyanaz a gyűlöletoldal. Kripli miatt? Ő meg kapja be ha nem tetszik neki a név. Szóval nem értem mi volt a "rebrand" oka.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16325

Újabb próbálkozás, hátha ma sikerül posztolni.

Röhej a kapcsa is

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16326

File: 86749d545ad349c⋯.jpg (137.01 KB,320x480,2:3,f4d7a5a36c268a2d596e69e4d4….jpg)

Hogy érted azt, hogy röhej?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16329

File: 1976f4a8517b632⋯.jpg (210.79 KB,850x837,850:837,c3053a7fb9163cb1d5848cd146….jpg)

Ide gyertek posztolni: https://endchan.net/turul/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16330

Átmigráltunk oda?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16331

Át. Nézd csak meg ezt az oldalt, hetek óta nem lehet hozzászólni, mert állandóan beleszarnak a szerverbe és névjegykártya. Ez a nyilatkozat is vicc minden posta alján.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16336

>>16331

Azért vicces volt egy ideig megint a top10 legforgalmasabb boardok között lenni, mint a legelején.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16337

Viszonylag hamar vissza lett állítva /turul/ és utána szartak a szerverbe. De tényleg volt benne nosztalgiafaktor, hogy ott lehetett látni a táblát a legaktívabbak közt. Már amikor elérhető volt az oldal egyáltalán.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16338

>>16337

8kun.top? More like 8kun.nope

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16395

File: e04fdca341cce48⋯.png (1.76 MB,1200x1771,1200:1771,8b8e9e961dc1ea5108480801c5….png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16414

Endchan már napok óta nem elérhető, hol van most az Allahetek?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16418

>>16414

Tényleg, mi lett a Végcsennel?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16422

File: cc7664dedb82702⋯.png (356.64 KB,640x480,4:3,06be0254f9033201903fddee15….png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16444

File: 54695b7c7f1170f⋯.jpg (42.63 KB,660x371,660:371,692f4a3386c639845492e7996d….jpg)

>>16418

Visszatért!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.[Return][Go to top][Catalog][Nerve Center][Random][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]