[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]

/turul/ - turul 8

teadélután & aranyos kislányok

Name
Email
Subject
REC
STOP
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = required field[▶Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Flag
Embed
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options
dicesidesmodifier

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webp,webm, mp4, mov, swf, pdf
Max filesize is16 MB.
Max image dimensions are15000 x15000.
You may upload5 per post.


https://translate.google.com/

File: 70f95ed2bf1fc6d⋯.png (499.6 KB,741x679,741:679,70f95ed2bf1fc6d328e7ec2fe1….png)

 No.16110

Unatkozok.

Anon akar egy olvasást?

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16111

Miféle olvasásra tetszik gondolni?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16113

File: 4cc37202bb40746⋯.gif (1.21 MB,268x302,134:151,1559483217075.gif)

>>16111

Kigondolsz egy kérdést amire szeretnél választ kapni, majd felteszed, majd mondasz nekem 5 számot 1-30, 1-15, 1-7, 1-4, és 1-2 között.

Én a számokból merítve megkeverem a tarotpaklim majd, mivel ez egy kisebb tábla, csinálok neked/nektek egy teljes Salamon mágikus kör terítést, és elmagyarázom hogy mit jelent az olvasatod.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16115

>>16111

Ah, aktuálisan erre a kérdésre a fonák témája válasz ad neked.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16116

File: aacbd6302350e26⋯.png (1.16 MB,1136x1434,568:717,hmfm.png)

>>16113

>Salamon mágikus kör

Kép.

Muszáj személyes kérdésnek lennie, vagy lehet akármi?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16117

File: 02051516c87bcff⋯.jpg (183.95 KB,728x1036,26:37,c20190410_161826_066.jpg)

>>16116

Még csak okkultista tanonc vagyok anon

Pöpösös, és nem karvaj orrú.

Salamon mágikus köre a terítési módot jelenti. 6 kártya a helyzetről vagyis a kérdésről, és 4 kártya a kérdezőről. Ha gondolod el tudom magyarázni most is hogy hogyan működik, de mondjuk mindíg el szoktam hogyha olvasok.

Tulajdonképpen bármilyen kérdést feltehetsz, nem szükséges csak rád vonatkoznia (mondjuk kérdezhetsz másról is, vagy csak úgy általában, mint például "Hogy fog alakulni a hazai képtáblák sorsa"), de a személyesebb kérdések jobban olvashatóak és keretbe tehetőek mint az általános kérdések, így valószínűbb hogy a terítés is pontosabb lesz.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16118

File: 28de0e08b23ae1d⋯.jpg (111.42 KB,630x630,1:1,848763_1.jpg)

>>16117

>ama csillag a képen

Igazából csak ennek a táblának a sorsára lennék kiváncsi.

29 2 6 2 1

Akkor lenne egy személyes kérdésem is, ha az jobb lenne. Egy olyan döntést próbálok meghozni, ami vagy tönkreteszi az egész életemet, vagy rendbehoz mindent, vagy semmin nem fog javítani vagy rontani. Kiváncsi vagyok, hogy mi lesz a sorsom, ha véghezviszem a jelenlegi tervemet.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16119

>>16118

Elfelejtettem a számokat

7 14 3 1 1

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16120

Le kell írni ide a kérdést?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16121

>>16118

Akkor kezdjük a /turul/ sorsával.

>>16120

Hát megköszönném anon. Gondolatolvasó még nem vagyok, törekvéseim ellenére.

Most még a kérdésedre csak akkor tudok kártyát húzni ha felteszed azt. Kérlek a számokat is gondold át és posztold a kérdéseddel együtt.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16122

>>16118

A paklit, a nagy és kis árkánum 78 lapját a kezdeti pozícióba helyezem. Ez azt jelenti hogy alultól fölfelé haladva, az érme 14 lapja (1-10, szolga, lovag, királyné, király), a kupa 14 lapja (1-10, szolga, lovag, királyné, király), a bot 14 lapja (1-10, szolga, lovag, királyné, király), a kard 14 lapja (1-10, szolga, lovag, királyné, király), valamint a nagy árkánum 21 (plusz az ostoba amit 0-nak számítanak) helyezkedik el. Ez a természetes rendje a paklinak. Minden olvasat és terítés előtt ebbe a gormába kell visszahelyezni, hogy az olvasat ugyanonnan induljon de egyedi legyen.

A számok amiket választottál azok a 29, 2, 6, 2, 1. Ezek a számok alapján elkeverem a paklit. Általában a kérdezőnek kell megkevernie a paklit hogy "megjelölje" tudatalattijával annak lapjait hogy az olvasat minnél pontosabb legyen. E helyett most egy számosított rendszert használunk. A számokat amiket kérdeztem, és azok értelmezését kérdéstől kérdésre változtatom, hogy ne legyen olyan aki "beleszokik" azok jelentésébe.

Ennek az olvasatnak a formája a következő lesz.

29-szer lágyan megkeverem a paklit, úgy hogy egyszer a pakli elé teszek kártyákat majd mögé, ezután

2 csoportba szedem a kártyákat, eggyet ide, eggyet oda rakok. Miután ez kész, mindkét félpaklit

6-6 felé szedem, hogy legyen 12 csoport, majd kezve a

2. minipaklitól, visszafelé való sorrendbe egymásra helyezem őket. Amint ez kész,

ketté szelem a paklit majd visszarakom a tetejére a tetejét (1).

Most elkezdem a keverést.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16123

>>16122

Ne avass be a titkokba, boszorkány, különben az én lelkem is elkárhoz.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16124

>>16122

A keverés kész, tehát akkor nézzük miből élünk.

Az első kártya. Ez a kártya fényt vet a jelenlegi helyzetre. Ez mutatja meg azt a környezetet amiben a kérdés tartózkodik, a befolyásoló területet.

Az első kártya egy arcal előre felbukkanó Igazság. Ez a kártya a nyolcadik kártyája a nagyarkánumnak. Potenciális jelentései e kártyának a következők: Igazságosság, Igazság, Pártatlanság, Okszerűség, Helyes egyensúly, Harmónia, Becsületesség, Erkölcsösség, Becsület, Szűziesség, Megérdemelj jutalom, Önelégültség, Őszinte vágy, Jó megérzések, Jóhiszemű tettek, Tanács, Egyensúly.

A táblára kivetülve, ez a kártya azt jelzi: A mostani helyzet egyensúlyban van, helyes egyensúlyban. Míg lehet nem lát sok forgalmat, a tábla harmóniában él, annak felhasználói tudják mit keresnek itt (Őszinte vágy), és tesznek is érte hogy ez így is maradjon (Jóhiszemű tettek, becsületesség). A tábla maga pártatlanul fogja mindkét szélét a viszályoknak amik rajta megjelenhetnek, és nem hagyja magát eltökélni egy dolog mellett nagyon szigorúan.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16125

>>16123

Túl késő emberfia. A te lelked is a pokol bugyraiba süpped, mint egy bukott angyal.

A második kártya: Ez a kártya a közelgő befolyást tárja fel, azt, ami hamarosan történni fog, ami előtt ott állunk közvetlen. Közelgő bonyodalmakat, eseményeket közvetít számunkra.

Ez a kártya egy fordított 4 érmeként végződött.

A fordított kártyák azt jelentik hogy a jelentésük megfordul, kifordul magából valamint eltorzul, ellentétjévé válik.

A 4 Érme jelentése magában: Anyagi jólét szeretete, Áruhalmozó, Zsugori, Haszonélvező, Osztoszkodásra való képtelenség.

Ennek a fordítottja lesz a tábla közelgő befolyása, kihívása. A felhasználói, lehet nem tartják meg ennek a táblának a jobb gondolataikat, témáikat, érdeküket nem fogja lekötni ennek a táblának az exkluzivitása, elmennek máshova is hogy ott "hasznosítsák", értékesítsék magukat. Az első kártyát ez nem feltétlenül üti. Míg a harmónia, a pártatlanság, az egyensúly maradhat, a felhasználók zsugorodhatnak számukban.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16126

>>16125

>elmennek máshova is hogy ott "hasznosítsák", értékesítsék magukat

Már az a 3 ember is?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16127

>>16125

A harmadik kártya. Ez a kártya a célt, vagy jelenlegi rendeltetést szimbolizálja. Azt jelzi hogy mi a leghelyesebb amit a jelenlegi körülmények között megengedhetnek maguknak a kérdezők. Ezt is megmutatja hogy mi a célkitűzése és eszményképe a kérdezettnek (itt ez az egész tábla).

A harmadik kártya egy fordított Kupa királyné. Alap jelentései e kártyának: Melegszívű, Tisztességes, Rajongásig szeretett, Odaadó, csodált, Jó barát, becsületes.

Ez azt jelenti, hogy ebben a helyzetben, a legjobb amit tehet a tábla (és azok felhasználója) hogy ridegszívű lesz más táblákkal, azokat nem odaadóan kezeli, nem ott tölti az idejét annyira amennyire ezelőtt, szándékosan meghagyja a "jobbat" magának (ennek a táblának), esetleg egy kicsi versenyszellemet támaszt fel magában a többivel szemben. Nem feltétlenül szuperioritásra tekintve, de megpróbál jobb lenni náluk, nem "költ" annyi jóindulatot irányukba.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16128

>>16126

Nem lehetetlen.

A negyedik kártya. Ez a kártya megmutatja az alapokat a régmultban. Azokat az eseményeket melyek a mostani helyzethez vezettek.

Ez a kártya az 5 érem, arcal felfelé.

E kártya jelentései:

Anyagi gond, Nyomor, Hiba, Félrevezetés, Veszteség, Ragaszkodás, Szeretett nő.

Hát most evvel belefolyhatunk a magyar képtáblák elég hosszintos történelmébe, de inkább ezt kihagyva inkább azt tudnám találni mondani:

Ez a kártya megmutatja nekünk hogy az ami ennek a képtáblának a születéséhez, valamint fennmaradásához vezetett, az a veszteség és ragaszkodás egy képtáblához ami vagy megszűnt, összeomlott (vagy csak becsöngettek a szerverekért), vagy a beléjük vetett hit volt az ami ide vezetett. Ez azt jelenti hogy ezek az események hozták el a mostani helyzetet. Lehetséges hogy ugyanúgy ahogy a váltás egy "zöldebb mezőre" hozta létre ezt a táblát, ugyanúgy, ha nincs ellene téve, ez a folyamat folytatódhat egy újabb, másik helyen, hagyva ezt a táblát maga mögött (HA nincs ellene történés).

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16129

>>16128

Az ötödik kártya.

Az ötödik kártya a közelmúlt eseményeit mutatja be, azokat amik még most is hatnak a kérdezőre (táblára).

Ez a kártya egy arcal felfelé févő 4 bot.

Jelentései: Kikötő, Menedék, Románc, Béke, Nyugalom, Elégedettség, A munka gyümölcse.

Ez a kártya azt mondja amit az első is mondott. A tábla a megnyugvás állapotába esett. "Megtalálta a helyét". A közelmúltban anonok, mint egy csendes menedéket használták ezt a táblát, aki maradt az úgy érezte itt a helye (kikötő), ám ez a második kártyára tekintve is igaz. Egy kikötő nem egy végső végállomás, a hajók (anonok) csak átutazóban vannak, még ha maradtak is. Míg ez a béke nem feltétlenül negatív, sőt, de attól még a túlságos megnyugvás ellenét veheti a tábla érdekeinek.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16130

>>16129

A hatodik kártya, a jövőbeli hatásokat firtatja. Azokat amik a kihívás (2dik kártya) alatt és után történhet.

A második kártya a nagyárkánum 21dik lapja, a világ volt, fordítva.

A világ jelentése általánosan: Befejezés, Tökéletesség, Szintézis, Végső változás, Siker, Bizonyosság, Jelentős befolyás, Nagyobb befolyás, Siker a vállalkozásban, Adottság, Beteljesülés, Jutalom. A Világ egy erős kedvező kártya, mely szerencsés kimenetelre utal. Fordítva ezek ellentéte igaz.

Amíg a tábla nem fog befejeződni, vagy eltűnni, annak jövője kacifántos lehet, és nem lesz kristálytisztán kivehető. A tábla a jövőben is, ha nem méginkább pengeélen for táncolni hogyha az anonok nem követik a célt (3dik kártya) és nem próbálják meg "legyőzni" a kihívást (2dik kártya). Míg a tábla sikeres nem lesz, igaz, de beteljesülni sem fog, se megszünni.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16131

>>16130

És evvel végeztünk is volna az első 6 kártyával amelyek a helyzetre vonatkoznak. Most nézzük a kérdezett (Tábla) kártyáit.

A hetedik kártya, mely a kérdezettet jelképezi, annak magatartását, helyzetét, körülményeit.

Ez a kártya egy fordított 7 Kupa.

Jelentése: Fantázia, Valószínűtlen magatartás, Ábrándozás, Bolondos szeszélyek, Illuziók.

Fordítva ennek az ellentéte az igaz. Ezt azt jelenti hogy a tábla és annak felhasználói nem képzelegnek. A realitás talaján vannak és nem táplálnak delúziókat a helyzetükről, tudják hogy "hol áll a dolog". A felhasználók ugyanúgy látják hogy hova vezethet az út hogyha nem tesznek ellene semmit sem. Ez a tulajdonság sokat segíthet a jövendő kihívások helyes felmérésében és azok megoldásán.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16132

>>16131

A nyolcadik kártya. Ez a kártya testesíti meg a környezeti behatásokat, mindkét irányba. Hogy mit tesz a kérdezettel a környezete és hogy mit the a kérdezett a környezetével.

Ez a kártya egy arccal fölfelé néző Botok Lovagja.

Jelentései: Búcsú, Utazás, Előrehaladás, Repülés, Vállalkozás, Módosítás, Hiány.

Ez a kártya azt jelzi hogy a /turul/ on kívül is történnek ám dolgok. Lesznek magyar képtáblák amiktől búcsút kell (vagy már kellett) vennünk, de lesznek amik helyettük is szárnyalnak majd. Lesznek (vagy már vannak is) akik belekezdenek egy új táblába, vállalkozva arra hogy az övéknek is legyen helye a rengetegben. Ez azt fogja jelenteni hogy a feldarabolódása a felhasználóknak továbbra is folytatódni fog.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16133

>>16129

>menedék

Biztos hogy nem tegőznek jósoltál véletlenül?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16134

>>16132

A kilencedik kártya, mely megmutatja nekünk belső érzéseinket, legmélyebb vágyainkat, félelmeinket, érzelmeinket, szorongásainkat, valamint legbelső gondolatainkat.

Ez a kártya nem lett más mint egy 3 Kard arcal fölfelé.

E lap jelentései: Távollét, Siránkozás, Viaskodás, Eltávolítás, Szétszórtság, Szétválasztás, Késés, Ellenállás.

Ez megmutatja hogy a felhasználók ellen akarnak állni a tábla hanyatlásának, de a szétválszatódás és szétszóródás miatt ez nehezen kivitelezhető. A távollét és a viaskodás a táblán lehet a felhasználók félelme. Hogy már nem fogja megérni ide jönni majd egy nap.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16135

>>16134

És a tizedik kártya, ami azt mutatja meg nekünk mi lesz a végfejlemény ha nem valtozik semmi sem.

Ez a kártya a 6 Kard lett, arccal fölfelé.

Jelentése: Utazás, próbálkozások nehézségek közepette, Csalódások utáni siker.

Ez annyit tesz hogy /turul/ valószinűleg túléli, ám nem egy könnyen. Rögös útján lehet éri még csalódás a táblát, viszont a siker is lehetséges. A kérdést a tábla és annak felhasználói "kitartása" fogja eldönteni. Hogy az meddig tart és hogyan valósul meg, nos az mindenkin múlik.

Mivel már 1 óra és holnap 7:30 kor kelek legkésőbb, a másik kérdésre holnap terítek. Remélem nem bánja anon.

>>16133

Dehiszen ez a tábla is menedéknek nevezhető nyugodt szívvel más táblákra tekintve, mint mondjuk a magyarkanon alkotott kategóriához képest.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16136

>>16135

Érdekes prezentáció volt, de nem érzem magam okosabbnak.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16138

File: 2fe8a2cbfa0e928⋯.png (2.41 MB,1210x826,605:413,drduuid.png)

Ha esetleg akad itt valaki, aki ki tudja hámozni hogy Pythia a delphoi

orákulum pontosan milyen próféciát pattintott ide, ne habozzon beavatni.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16139

Hitetlenek vagytok.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16140

>>16139

Esetleg keressünk egy ouija táblát és kérdezzük

meg asae szellemét, hogy mit tegyünk.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16142

>kutya

>tarott

Vajom legközelebb le fog csúszni a bőrös virsli, vagy érdemesebb lenne ekit szívni?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16143

>>16142

Egy tudósokból és filozófusokból álló csoport napi 24 órát áldoz arra, hogy megfejtse, mi a problémád.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16147

File: d9ce9425c772e1c⋯.png (975.52 KB,1350x1500,9:10,f950e2311b53d497317274170c….png)

Mikor leszek végre boldog?

15 14 5 3 1

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16152

>>16147

Valahogy újra meg kell idéznünk mágus anont, hogy megtudjuk.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16217

>>16147

Soha.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16218

>>16217

És ezt milyen kártyák alapján állapítottad meg?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16220

>>16218

Bank.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16221

>>16220

Téged el kéne fenekelni és a sarokba állítani, nem az ellenségeskedésért, hanem az értéktelen egyszavas posztokért.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16222

>>16221

Triplák, tirpák!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16223

File: 94ebf5e98258c41⋯.gif (175.73 KB,507x340,507:340,1411720666562.gif)

>>16221

Erre a fenekelésre lehet önként is jelentkezni?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16224

File: 70e547649c33043⋯.jpg (412.18 KB,1200x1703,1200:1703,12.jpg)

>>16223

Sajnos túlzottan telített a várólista, így az önként jelentkezőket pillanatnyilag nem tudjuk fogadni.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16340

File: 28cde33c0a6ba98⋯.jpg (78.67 KB,1280x720,16:9,thinking.jpg)

>>16125

>Közelgő bonyodalmakat, eseményeket

>a felhasználók zsugorodhatnak számukban

>elmennek máshova is hogy ott "hasznosítsák", értékesítsék magukat

arcom mikor bekövetkeztek

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16341

File: 71fd2ed43c11c42⋯.jpg (76.59 KB,703x703,1:1,sakurako pout.jpg)

>>16340

Francnak különcködsz itt a disznófarmon, seggeket lehet posztolni Turulvégett is.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16342

Miféle különcködés? Legalább hárman posztoltak ide rajtam kívül, de a fenkesbe is minimum még valaki. De nekem mindegy, használd/játok/juk akkor a véget. Így viszont nem értem miért lett visszaállíttatva itt ez a tábla.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.[Return][Go to top][Catalog][Nerve Center][Random][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]