[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]

/turul/ - turul 8

teadélután & aranyos kislányok

Name
Email
Subject
REC
STOP
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = required field[▶Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Flag
Embed
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options
dicesidesmodifier

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webp,webm, mp4, mov, swf, pdf
Max filesize is16 MB.
Max image dimensions are15000 x15000.
You may upload5 per post.


https://translate.google.com/

File: 6cb3f9a741cf670⋯.jpg (548.23 KB,1200x800,3:2,1328079076187.jpg)

 No.14711 [Last50 Posts]

A nagy érdeklődésre való tekintettel:

Posztolni kizárólag 01:00 és 04:00 között szabad magyar idő szerint.

Előző: >>5138

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14713

File: 2a1d41a475b72a2⋯.png (411.73 KB,1000x785,200:157,43tNPMC.png)

Szégyen, hogy így eltunyult itt a népség. Értem én, hogy alvás meg ilyenek, de még a nagy munkaszüneti napok alatt sem a turult lesik.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14717

File: 4172688bf2830ce⋯.png (237 KB,533x299,41:23,1502655406450.png)

Egyedül itthon, este. Mit csináljak.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14719

File: b0f5f94a23db73c⋯.png (911.29 KB,900x1020,15:17,d5dd5e8c6b236f7b9efca68d1a….png)

>>14713

A szeme szerint őt nem is posztolhattad volna!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14720

>>14717

Keresztöltözz. Csak úgy, hogy teljen az idő.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14721

File: 89a439749529a71⋯.jpg (355.76 KB,595x842,595:842,1422919513095.jpg)

>>14719

Nem sokkal lépte szegény túl a határt, azért elfogadható még.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14722

File: 7497c6e2e32a570⋯.jpg (329.99 KB,1200x1726,600:863,technologee.jpg)

>>14720

Csak hogy oldjuk a feszültséget.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14723

File: 7658a2169187eb0⋯.png (1.79 MB,1920x1080,16:9,1505847690271.png)

>>14722

Mond, hogy ez egy létező manga része.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14724

File: 8f4c3ff5f09ab9d⋯.jpg (62.02 KB,460x547,460:547,1504274884630.jpg)

>>14723

Semmi, megtaláltam a forrást. Semmi kódolás vagy ilyenek, de van sok más helyette.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14725

File: 7617a425eef089b⋯.png (121.43 KB,585x758,585:758,ss2.png)

>>14723

>Visual Studio

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14726

>>14725

A való életben nincs helye az autizmusnak.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14749

File: f72893ab03a0f31⋯.jpg (979.92 KB,1000x1888,125:236,0b91cd7d691f4318def63693de….jpg)

Direkt megvártam, hogy írhassak ide, de már megyek is aludni mert fázom, sziasztok!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14753

Végignéztem a Popszőnyeget, meg a Francia Kedvesemet.

Hál' Allahek, hogy ez a Popteppich utolsó része. Már kezdett fárasztó lenni.

A 10. és a 11. rész volt a legjobb.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14771

Bump fagóták, bump

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14775

File: dfb8d04ef1786f7⋯.png (356.88 KB,594x800,297:400,31ca822b8d37ce926ec9a41d15….png)

>>14753

Ez ügyben tessék a >>7355 szálat keresni.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14783

File: aec2f97d6f92bcb⋯.jpg (216.75 KB,861x1250,861:1250,h2r0144.jpg)

>>14722

Anonnal is megtörtént már?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14784

File: c2f04d2f8557fb1⋯.jpg (231.38 KB,1697x2047,1697:2047,f304eccf5e2ab34ac3f3ad432b….jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14785

>>14753

>meg a Francia Kedvesemet.

A mit?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14790

File: e8c427a7407aa7b⋯.png (264.8 KB,636x800,159:200,ca8e4685f153c9c678845e8451….png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14823

File: df3b28f59f9b70c⋯.png (907.79 KB,956x1153,956:1153,Zero.Two.(Darling.in.the.F….png)

>>14785

DARLING in the FRANXX

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14830

File: 997b118fc98e0f0⋯.jpg (1.92 MB,4032x3024,4:3,1523035674082.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14854

File: b4a9226b459007f⋯.png (54.22 KB,565x419,565:419,EAFF53BF-48BB-4688-A6B5-DB….png)

Szálemát pági!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14877

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Hiányoznak a gimis évek, mikor ilyen mesteri muzsikákat hallgattam.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14887

File: bfd565c8e0679d7⋯.jpg (48.11 KB,586x800,293:400,df9f2b3cdb666297467edf31fa….jpg)

Öreg vagyok én már ahhoz, hogy ilyen sokáig fennmaradjak.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14890

File: 5f8d085d15ea963⋯.jpg (45.87 KB,720x720,1:1,15225117116333.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14913

Meleg van, nem tudok aludni, segítsetek. Segítsetek.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14967

File: 4bc16fa4663472e⋯.jpg (154.5 KB,850x1189,850:1189,sleepy girls.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15033

File: bb9bb374e531255⋯.gif (1.85 MB,265x364,265:364,1460781129536.gif)

Aludtam délután és most nem vagyok álmos.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15068

Úgy utálom, hogy se eleje, se vege. Az iskolánál legalább tudod, hogy hol kezdtél, hol állsz most és mennyit kell még küzdened. De itt? Most akkor életem végéig ezt kell csináljam? Minden munkanap számolhatom a hétvégéig hátramaradt perceket, tudván, hogy bármit csinálok is, minden héten úgy is vissza kell mennem? Annyira értelmetlen.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15080

File: 6739766c8c1e2fd⋯.jpg (26.64 KB,474x557,474:557,45d0ee0d372a99f0426a07330e….jpg)

Ne igyatok meg egy liter teát este. Az íze jó, de az alvást el lehet felejteni.

Kéne egy új, keleti stílusú csésze. Magyaranonnak van valami tippje?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15095

Bump, hátha válaszol valaki a csészés kérdésre

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15097

>>15095

>>15080

Hülye a kérdés.

Mégis milyen választ vársz tőlünk?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15100

File: 10c364669c6b099⋯.jpg (217.94 KB,728x1035,728:1035,k001.jpg)

Jolnap dolgoznom kellene de nem tudok aludni.

Azaz ma.

Aaaaaah, valaki lőjön le altatólövedékkel, kérlek titeket.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15101

>>15100

Melatoninnal próbálkoztál már? Nem valami csodaszer, de rajtam segített. Bár már két napja migrénem van a melegtől, ami csak estére múlik el, és most nem tudok aludni, mert egész nap csak fetrengtem a fájdalomtól.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15106

>>15097

Ne szegd meg a szabályt! >_<

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15108

>>15106

Oké.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15111

>>15108

Goronba!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15173

File: 868bf9e060a4035⋯.jpg (408.74 KB,1200x1100,12:11,65444024_p0.jpg)

bejelentkeztem most már mehetek aludni

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15191

File: e5eab1ff770b14b⋯.jpg (162.35 KB,1280x720,16:9,ayrHJDY.jpg)

Nagyon örülök, hogy a mostani szezonban itt van nekem a Harukana Receive.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15194

Már két hete ötkor kelek a nyári munkám miatt, erre most itt vagyok. Holnap valahogy le kell szedálnom magam hogy időben elaludjak.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15205

File: 587ef1503c83ac4⋯.png (181.96 KB,434x613,434:613,99d135410a68c51590d8f1c269….png)

>>15173

Ilyet én is csináltam már.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15243

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Tessék, zene.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15252

File: 84052b8352dfc77⋯.jpg (234.6 KB,1440x900,8:5,Konachan.com - 47974 blond….jpg)

Ti miért nem WoW-oztok ilyenkor?!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15325

File: 23402f0f5c115ab⋯.png (82.79 KB,500x314,250:157,living-is-a-passive-suicid….png)

Kiégtem mindenből: amerre fordulok, csak falaknak szaladok. A passzív fuck you-k az arcomba bomba módján robbannak egymás után láncreakciószerűen, sorba kötve. No meg a kerülő megoldások a workaround-ok hátán. Ér bármi annyit is, hogy vegytiszta szenvedés legyen minden?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15326

What if all the world's inside of your head

Just creations of your own?

Your devils and your gods

All the living and the dead

And you're really all alone?

You can live in this illusion

You can choose to believe

You keep looking but you can't find the woods

While you're hiding in the trees

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15370

File: d967e635a7a1afa⋯.jpg (43.18 KB,500x500,1:1,just right.jpg)

>>15243

>Stokowski orchestration

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15428

File: d0cfc591f6b77ce⋯.jpeg (279.94 KB,1266x1280,633:640,1535258286.hecatta-art_ре….jpeg)

>konstans szomorúság érzet

>színlelt jókedűség

>sajgó szív

>álomba sírom magam

>időérzék elvesztése

>koncentrációt igénylő feladatok hamar kifárasztanak

>akiktől törődést várnék, lehurrognak

Anon, mondd mi ez. Meg akarok tőle szabadulni. Akárhogy. Most már bármi áron.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15429

>>15428

Kezdj el edzeni a saját testsúlyoddal.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15431

>>15429

Nem a súlyommal van nekem bajom.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15448

File: 2ba7040ab1b7e38⋯.gif (1.13 MB,482x373,482:373,1539335534622.gif)

mizu

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15453

>>15448

Kódolok, gyakorlok. Most épp láncolt listát C++.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15454

A vegán lányok nyelhetnek macskahormont?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15456

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15458

>>15453

Csak úgy szórakozásból?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15459

>>15458

Nem, de az is a része.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15472

File: 096308f33f84675⋯.png (1.47 MB,1600x1132,400:283,65fff741c3460ca38880896835….png)

>>15429

>>15431

Nekem viszont igen úgyhogy jöhet a /turul/ tesi óra.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15593

File: 51c01e8c9989892⋯.jpg (98.71 KB,1125x788,1125:788,r09v3e3z92j11.jpg)

Tényleg az animu miatt nincs barátnőm??

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15597

File: 93beb27d5eb3195⋯.png (80.7 KB,300x250,6:5,69875698.png)

>>15593

Ez.

Egy pár hónapja egyszerűen nincs időm animuzni, és azt vettem észre, hogy a lányok érdeklődőbbek irántam, kedvesebbek, már-már zavarba ejtő a dolog.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15599

File: 92dac75d3b2672e⋯.jpg (68.65 KB,306x331,306:331,92dac75d3b2672e9e48d6a2942….jpg)

>>15597

> becserélni a vájfűket 3DPD-re

undorító

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15634

File: 82d3efbfa6110e0⋯.jpg (68.31 KB,806x281,806:281,Do_the_cool_meme.jpg)

>>15597

Én ezt a maszturbálás abbahagyásával kapcsolatban hallottam. Ha nem nyúlok magamhoz, nézhetem tovább az animuimat?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15636

Őszintén nem értem hogy nekem most miért kéne körülrajonganom valakit, csak azért mert nő, legyen 2D vagy 3D.

Én még >>15634 mangót is a protagonista miatt olvasom.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15651

>>15636

Van egy rossz hírem a számodra.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15655

File: fdafa008c38024e⋯.jpg (89.87 KB,690x810,23:27,1537680216.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15662

File: f3f6fe37b485764⋯.jpg (579.3 KB,1421x800,1421:800,1543052096726.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15663

>>15636

és ha férfi?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15714

File: 28b40976d483231⋯.jpg (169.96 KB,1170x1170,1:1,f9635d01c019f3b7b015d289e5….jpg)

Amióta dolgozom, a szabadidőmben semmihez sincs kedvem.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15734

File: dab897bb8e5f04e⋯.jpg (152.2 KB,1050x1492,525:746,0kita.jpg)

>>15714

Ennyire lefáraszt?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15735

>>15714

Végtelen szabadidőm van, mégis olyan, mintha nem jutna semmire.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15760

File: 000c2d9502cc03c⋯.jpg (21.46 KB,832x468,16:9,000c2d9502cc03c499a57cda7e….jpg)

>>15734

Igen, meg olyan értelmetlennek is tűnik az egész.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15761

>>15663

Akkor se igazán.

>>15651

Nem vagyok meleg.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15995

File: 2aa91e6a170bac4⋯.png (915.42 KB,1036x1450,518:725,5255daecec551a9f82629888e9….png)

sziasztok

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15996

>>15995

Minden alkalommal mikor ez a szál feltűnik arra gondolok, hogy nahát, már megint ennyi az idő...

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15997

File: 51d0e5f743da885⋯.png (792.98 KB,1366x768,683:384,ClipboardImage.png)

>>15996

Én direkt megvártam ma! Amúgy sincs kedvem a vasárnaphoz, mert annak a másnapja már hétfő.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15998

>>15997

Vasárnap vagy hétfő, a másnap soh'se jó.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15999

File: 3926482a4ea9734⋯.jpg (107.06 KB,563x981,563:981,alkoholmentes vodka.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16252

Szomorú vagyok.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16254

File: 9b7e75a27482ba6⋯.jpg (67.85 KB,550x364,275:182,drnka.jpg)

Csalódott vagyok.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16295

Zéró okom van még életben lenni. Kérlek vessetek véget a szenvedéseimnek.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16298

>>16295

Mindenkinek pont ugyan annyi oka van élni, ha célok nincsenek az a kellemetlen. Az emberi lét egy elbaszott csoda.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16315

Visszajöttem Malajziából, meg még a kórházból is kiengedtek.

Kicsi a világ.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.[Return][Go to top][Catalog][Nerve Center][Random][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]