[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]

/turul/ - turul 8

teadélután & aranyos kislányok

Name
Email
Subject
REC
STOP
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = required field[▶Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Flag
Embed
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options
dicesidesmodifier

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webp,webm, mp4, mov, swf, pdf
Max filesize is16 MB.
Max image dimensions are15000 x15000.
You may upload5 per post.


https://translate.google.com/

File: 1455859785961.jpg (150.48 KB,1270x1000,127:100,1455423531465.jpg)

 No.10400 [Last50 Posts]

<-- életem

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10401

>>10400

Melyik vagy:

[ ] Aya

[ ] Momiji

[ ] Hotate

--

* Aya, és/vagy Momiji

- Nem foglalkozotok egy, a társaságotokhoz verődött esetlen személlyel, mert...

a) ...észre sem veszitek a jeleit, esetleg mert ő is másképp értelmezi a cselekvéseiteket.

b) ...szándékosan torrkodtok vele.

* Hotate:

- Nyilván most arra gondolsz, hogy a társaság, akikkel együtt lógsz, csak úgy tesz, mitha foglalkoznának veled, pedig csak magadnak képzeled be.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10403

File: 1455875225024.jpg (42.39 KB,530x805,106:161,1453381558482-0.jpg)

<-- életem

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10404

File: 1455875278765.gif (972.74 KB,500x282,250:141,norippe_study.gif)

<-- életem,

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10418

File: 1456059572545.png (593.48 KB,1400x1000,7:5,1d371367f2391c816e15cacdb1….png)

Ha Momiji vagy Aya vagy légy a barátnőm kérlek.

(kellően jó keresztöltözés is megteszi)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10419

File: 1456090909753.png (286.02 KB,1842x985,1842:985,Képernyőkép – 2016-02-21 2….png)

>>10418

Valahogy nagyon szétcsúszott az oldal motorja, mert ez a poszt se nem bumpolta a fonalat (csak most vettem észre), se nem látszódik a fonákban!

Ha én beöltözök Ayának, te beöltöznél Momijinek?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10423

File: 1456139845308.jpg (463.44 KB,1300x1360,65:68,a3642b111f3266b7b1d88fbc86….jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10431

File: 1456196716459.png (1.08 MB,724x1024,181:256,58e9930fd448f96feb1887c4ca….png)

>>10423

No, és ha beöltöztünk, mihez kezdünk?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10432

File: 1456233911535.jpg (301.51 KB,530x750,53:75,ű.jpg)

>>10431

Teázunk, és ha jó idő van, kirándulunk. Amire szintén viszünk teát.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10434

File: 1456258911078.jpg (70.11 KB,624x950,312:475,1455723120643.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10437

File: 1456294004659.png (1022.1 KB,1060x751,1060:751,49043751_p0.png)

>>10432

Jeges, vagy forró teát szereted?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10443

File: 1456318573073.jpg (570.95 KB,1200x1200,1:1,70401e6d4408b43ac02254a7be….jpg)

>>10437

télen forró nyáron jeges

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10444

>>10443

Egyszer forró vagy, egyszer jéghideg

Elvesztem benned a hitemet

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10445

>>10434

ez a kislány halott

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10446

>>10445

Vagy épp a gyomormosás után lékelgetik magatehetetlen testét - ementáli-jellegűre.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10447

>>10445

Ez ilyen elterjedt meme vagy >>>/am/ -ra jársz?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10449

File: 1456342900393.png (1.37 MB,1771x1254,161:114,c74aab1ab20b172b47837b4d3e….png)

>>10443

És tejet szoktál-e bele csepegtetni? :3

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10450

File: 1456354900747.jpg (50.43 KB,960x600,8:5,b367891b099d2feac5f91494c0….jpg)

>>10449

p-próbáltam már..

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10453

File: 1456386075508.gif (1.99 MB,420x236,105:59,1455839361169.gif)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10473

File: 1456573081404.jpg (748.51 KB,1181x956,1181:956,3130439dff615deff231a9ef78….jpg)

>>10450

És milyen volt?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10480

File: 1456781899860-0.jpg (Spoiler Image,66.04 KB,650x545,130:109,g009.jpg)

File: 1456781899895-1.jpg (Spoiler Image,228.29 KB,728x1078,52:77,np_011.jpg)

<----életem

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10482

>>10480

Most szombat lesz a nagy napod?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10486

>>10480

Homoerotikus kalandokba keveredtél? Na ez már igen.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10488

>>10480

Csak szeretnéd!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10495

File: 1456871596399.png (93.41 KB,667x758,667:758,1111comics-00167-its-magic.png)

>>10482

>>10486

Ja, végre valahára sikerült összejönnöm valakivel. Fűzni kellett egy kicsit, de megbeszéltünk szombatra egy "összejövetelt". Kicsit félek/felizgultam mert végre eljött a nap, de úgy vagyok hogy vele megéri, bár még meglássuk mi lesz. Egy is adok-kapok lehetőleg.

Ki tudja, lehet komoly kapcsolat is lesz belőle, bár annyira optimista nem vagyok, tekintve hogy 6 évvel fiatalabb nálam (23) úgyhoy lehet még inkább kalandozik mint komolyan gondolja.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10496

File: 1456879038125.jpg (250.57 KB,640x768,5:6,9fc81fb845435f4a5547d75cea….jpg)

>>10473

(kétszer sem küldte el a posztom)

szerintem jó volt, de abbahagytam csinálni

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10497

>>10495

és mennyit fizetsz érte?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10498

File: 1456897086953.png (488.27 KB,895x432,895:432,marx_friendzone.png)

>>10495

Akkor vasárnapra várhatjuk a "minden nő kurva" és "miért nem hajlandó széttenni a lábait, kifizettem a vacsoráját" posztokat?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10501

>>10498

>várhatjuk a "minden nő kurva"

>minden nő kurva

Én, ha jól vettem ki, férfi-férfi kapcsolatról van itten szó kérem szépen.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10502

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10503

File: 1456928838147.jpg (416.79 KB,1600x900,16:9,wallhaven-218255.jpg)

>>10497

Kösz anon, de semennyit.

>>10498

Áh, ahogy anon >>10501 mondta, de amúgy se két napja jöttünk össze. Már egy kevés ideje együtt vagyunk (4 hónap) és volt már egy-két helyzet mindkét irányból de semmi "komoly", ezért vagyok feltüzelve.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10505

File: 1456934148135.jpg (80.13 KB,1280x720,16:9,-01.jpg)

>>10503

Majd részletes beszámolót ne felejts el írni.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10506

>>10503

Én totál hetero vagyok, de most már szeretném, ha elcsábítana egy meleg úriember.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10507

>>10506

Miért?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10508

>>10507

Lehet, hogy totál hetero vagyok, de a faszt azért én is szeretem!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10510

>>10507

Mert már megint elfelejtettem szabad lenni néhány nőnemü egyed miatt.

>>10508

A sajátját mindenki.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10512

>>10508

Ezt bővebben is fejtsd ki kérlek.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10513

File: 1456946746993.jpg (85.24 KB,550x550,1:1,1449420205929.jpg)

>>10505

Dehát az az ő magánügyük.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10515

File: 1456951787925.jpg (430.89 KB,666x1019,666:1019,Bakara_infobox_portrait2.jpg)

>>10513

Az az orr... Bakara, te vagy az?

<----- lásd kép

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10518

YouTube embed. Click thumbnail to play.

<- Életem

Jelenleg 1.48-nál tartok - mint már néhányszor.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10519

>>10518

Az életed egy hullámsír?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10521

File: 1457019878740.jpg (108.95 KB,922x940,461:470,1457018309873.jpg)

>>10513

Ez nem lehet magánügy.

>>10503

Mesélj anon, hogyan készülsz a nagy összejövetelre? Gumit, síkosítót vettél már?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10524

>>10495

No, holnap lesz a nagy napod!

Mikor ütitek nyélbe a találkozót?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10527

>>10518

Röviden-tömören: igen.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10528

Hopp, ez >>10527 félrement.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10530

File: 1457118838235.gif (1.93 MB,400x204,100:51,aM1dVMA_460sa.gif)

>>10521

Hajjaj, már egy hete felkészültem kellékekből. Azon kívül készülni nem nagyon van mit.

A gyakorlatokat meg már jó pár éve űzöm, bár hogy egy valódi milyen lesz az még kérdéses. Kiványi vagyok hogy ő mennyire lesz fogadóképes ilyen témában, de majd lassan kezdünk az ő körét, úgy hogy ő vezessen.

>>10524

késő délután/este felé. Tegnap túlóráztam munkatársam helyett hogy holnap ő maradjon helyettem. A terv az hogy beülünk egy borozóba bátorságot meríteni aztán fel hozzám és vacsora után egy kis előjáték aztán uccu neki.

Vagyishogyhát elsőnek nekem.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10546

File: 1457212054865.jpg (673.62 KB,1390x1140,139:114,1454614541310.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10548

File: 1457223419516.jpg (27.51 KB,544x327,544:327,2ns6ds8.jpg)

>>10546

Anon épp ezekben az órákban tömeti magát, jobb esetben ő is töm.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10549

>>10530

Majd mesélj: fúrja az oldalunkat a kíváncsiság, hogy milyen volt.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10552

>>10549

A sebészorvos épp most fúrja be a tű fejét barátunk rongyosra gyalázott valagába.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10554

File: 1457275603387.gif (2.43 MB,320x240,4:3,1391010299820.gif)

>>10552

Hah, kösz anon.

>>10549

Szerintem fenomenális volt. Részletekbe nagyon nem folyok bele, amibe igen azt meg szpoiler mögé rejtem a nem kíváncsiknak.

kevésnek érzem azt a kifelyezést hogy egymásnak estünk, egy enyhe bemelegítés után (egymás kézzel szájjal való kisegítése után). Elsőnek én következtem ahogy megbeszéltük.

Egy kis tágítás (lol) után betette az elejét, majd lassan elkezdtünk mozgolódani amíg bent nem volt teljesen.

Olyan forró volt és úgy pulzált, azt hittem hogy már ott elmegyek.

Aztán felgyorsultunk egy adott iramban. Persze pózt is váltottunk párszor, bár ez kisebb megállásokat okozott, úgyhogy ezt nem nagyon erőltettük.

Elérkezett a pillanat és utánna még egy fél percet fürödtünk az "afterglow"ban, majd egy gyors hidratálás után jött az ő köre.

A természetes tágítás után leültem és mondtam neki hogy csak nugodtan diktáljon ő. Le ereszkedett hát szépen lassan. Eleinte azt mondta hogy kényelmetlen (külön említette hogy nem fáj) de utánna ő is belejött.

Mikor már úgy éreztem hogy birja, átvettem az irányítást, és ledobtam magam mellé az ágyra (inkább csak lefordítottam magamról) hogy ott folytassuk. Nemigazán ellenkezett, sőt olyan arccal amit vágott kifejezetten élvezte személyem szerint. Majd elkezdtem gyorsabbra és gyorsabbra venni a tempót, és közben előrenyúltam és elkezdtem kézzel kisegíteni közben.

Ez lehet egy kicsit sok volt neki mert úgy összerándult mint akit villám csapott meg, persze evvel engem is tüzelésre sarkallva.

Utánna lefürödtünk eggyütt, és feleküdtünk az ágyba, majd egy kis tévézés után alvás.

Majd 9-10 között felkeltünk, megreggeliztünk és hazakisértem. Elköszöntünk egymástól és most itthon pihenek mert elég egy intenzív este volt.

Ami a legjobb az egészben hogy rám írt hogy ilyet még csinálhatnánk párszor.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10557

File: 1457296804335.jpg (Spoiler Image,72.59 KB,800x533,800:533,frot.jpg)

>>10554

Köszi a beszámolót!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10558

Azt hittem a buziság egy mém ami csak a tévében van. Mint a négerek.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10559

>>10558

Nincs ebben semmi buzis.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10560

File: 1457298650620-0.gif (Spoiler Image,2.14 MB,960x708,80:59,14465739520535.gif)

File: 1457298650636-1.gif (Spoiler Image,2.29 MB,960x540,16:9,14468446801913.gif)

File: 1457298650698-2.gif (Spoiler Image,1.46 MB,600x338,300:169,14448541580152.gif)

>>10554

>>10554

Ez nagyon cuki volt! :3

Köszönjük szépen a beszámolót, és sok boldogságot továbbra is nektek!

Legközelebb is számolj be, ha valami újat próbáltatok ki.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10561

>>10554

Örülök a boldogságodnak!

Komolyabb kapcsolatot nem terveztek?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10695

File: 1458066914671.jpg (160.38 KB,1273x713,1273:713,1457975623060.jpg)

<-- életem

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10705

>>10695

Ha tanulás közben alszol, akkor alvás közben tanulsz?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10726

>>10705

Sajnos nem.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.11714

File: 1464803530711.gif (194.7 KB,300x300,1:1,1464802932727.gif)

<-- életem

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.11726

File: 1464902771804.webm (1.5 MB,640x352,20:11,Hanussen.webm)

<--életem mostanában

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12052

File: 1467752204135.png (160.59 KB,502x374,251:187,1467750159400.png)

Az élet nehéz.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12055

File: 1467754871043.jpg (58.39 KB,300x300,1:1,1428513977940.jpg)

>>12052

Há gyurjá oszt majd megemeled akkor.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12078

File: 1467807299268.jpg (74.28 KB,599x800,599:800,1467446566734.jpg)

>>12055

Miért suttogsz?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12117

File: 1468198499996.webm (3.04 MB,716x400,179:100,Extinction.webm)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14349

File: cddca932059a5d7⋯.webm (840.72 KB,1280x720,16:9,eletem.webm)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15509

File: 28774ed5146a1da⋯.png (52.42 KB,330x253,30:23,28774ed5146a1da0615a21be3a….png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16041

File: 0fe7cece389c2e6⋯.jpg (387.53 KB,1920x1080,16:9,én.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16042

File: 701058f33e32ec0⋯.jpg (37.37 KB,644x400,161:100,kenose-bd.jpg)

életem <3

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16078

File: 8b5ed3821ea9944⋯.gif (4.57 MB,480x480,1:1,845.gif)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16083

File: 420bcf9e6645e8d⋯.jpeg (372.65 KB,869x1248,869:1248,hopp.jpeg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16307

File: a186957ef97c6cc⋯.gif (3.84 MB,204x204,1:1,justendit.gif)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16309

File: df6ee7e800b7700⋯.jpg (275.73 KB,1280x1440,8:9,1564707881205.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.[Return][Go to top][Catalog][Nerve Center][Random][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]