[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / abcu / ausneets / choroy / hydrus / in / miku / random / s ]

/fso/ - Motoryzacja

Make vichan /fso/ board great again
Name
Email
Subject
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Voice recorder Show voice recorder

(the Stop button will be clickable 5 seconds after you press Record)
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 1 per post.


File: cbc47bb1f376a69⋯.jpg (130.07 KB, 1200x675, 16:9, DhhJ_9VWAAEpjXb.jpg)

 No.19

jakie pierwsze sportowe auto dla anonka ?

najlepiej żeby w eksploatacji nie było zbyt kosztowne

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.20

też się zastanawiałem nad tym ostatnio, chociaż akurat to już nie pierwsze moje auto by było:

1. Volvo C70- fajnen moce, spoko silniki benzynowe/turbo, raczej dostępne części mechaniczne, bo auto oparte o V70/S70,

2. Opel astra bertone- jak chcesz coś, co wygląda, a nie musi specjalnie jeździć,

3. Hyundai Coupe- tania alternatywa dla droższych aut, a w sumie nie jest zły- tylko brzydki w hooy,

4. A może jak każdy prawilny dresik- BMW e46 kupa? Na plus na pewno duża liczba egzemplarzy, w miarę dobre prowadzenie, duża liczba silników

5. Ostatnia propozycja- klasyk w postaci Audi 80 coupe b3/b4. Te auta poza dobrym zabezpieczeniem antykorozyjnym są też po prostu niezajebywalne- zwłaszcza podstawowy silnik 2.0 jest trwały.

Powodzenia

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.[Return][Go to top][Catalog][Nerve Center][Random][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / abcu / ausneets / choroy / hydrus / in / miku / random / s ]