[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]

/fol/ - Indeks Rozmów Zakazanych

Społeczeństwo zaszczepione i jego przyszłość: spiski, wiedza tajemna i życie poza systemem
Name
Email
Subject
REC
STOP
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = required field[▶Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Embed
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webp,webm, mp4, mov, pdf
Max filesize is16 MB.
Max image dimensions are15000 x15000.
You may upload5 per post.


Archiwum poprzednich tematów | Dziennik deski | /fol/ ma bunkier na endchanie.

File: 1d33f1f77924c4d⋯.png (904.96 KB,777x2777,777:2777,1.png)

File: 704d540d808f46f⋯.png (923.54 KB,1222x3222,611:1611,2.png)

File: 7b2bc029adae855⋯.png (1.41 MB,1222x3555,1222:3555,3.png)

File: 10c83ff48cf7ab5⋯.png (517.16 KB,852x550,426:275,3_5.png)

File: 91cc978485f886d⋯.png (1.23 MB,777x4444,777:4444,4.png)

cf4994 No.368

Tutaj jeszcze tego nie postowałem. Anony polecają jakieś książki w tematyce?

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

cf4994 No.369

File: b540fd52eddc8dc⋯.png (1.47 MB,1222x4777,1222:4777,5.png)

>>368

wcięło 5

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

8f4547 No.467

zreuploaduj to co wrzuciłeś, stare pliki zrobiły 404

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

9cc5c3 No.557

File: 1d33f1f77924c4d⋯.png (904.96 KB,777x2777,777:2777,1.png)

File: 704d540d808f46f⋯.png (923.54 KB,1222x3222,611:1611,2.png)

File: 7b2bc029adae855⋯.png (1.41 MB,1222x3555,1222:3555,3.png)

File: 10c83ff48cf7ab5⋯.png (517.16 KB,852x550,426:275,3_5.png)

File: 91cc978485f886d⋯.png (1.23 MB,777x4444,777:4444,4.png)

>>467

dopiero teraz zauważyłem, się robi

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

9cc5c3 No.558

>>557

zaraz, co do kurwy? jak nacisnę obrazki w opie to się otwierają.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

44286d No.559

>>558

system plików 8kuna wykrywa duplikaty na podstawia hashy, które jak się domyślam nie zostały nigdy usunięte. gdy po raz kolejny wrzuciłeś obrazki na serwer zostało to wykryte i stare obrazki się w ten sposób przywróciły. also nie wrzuciłeś obrazka 5 i przez to tutaj >>369 dalej jest 404

also2 nie ma sensu reuploadować obrazków bo za kilkanaście dni znowu spadną. 8kun to dno xD

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

9cc5c3 No.560

>>559

wrzucę je na bunkier, tam jeszcze ich nie postowałem xD

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

44286d No.583

>>557

tydzień czasu wystarczył i obrazki znowu spadły z rowerka xD

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

9cc5c3 No.590

>>583

czemu my tu jeszcze kurwa siedzimy?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

43e89b No.591

>>590

Warto by chociaż dokończyć obecny spiskowy, choć nie powiem też mnie wkurwia brak mediów i mordy tej kurwy jennifer przy postach złotówy. Może kolejny spiskowy już na bunkrze?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

44286d No.594

>>591

zastanowimy się nad tym jak dobijemy do około 700 postów na obecnym tenacie. mi to raczej nie pasuje bo endchan ma okropnie nieintuicyjny panel moderacyjny, ale jeśli sytuacja z plikami się nie zmieni to możecie nastawiać się na to że spadamy stąd

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

44286d No.997

File: 1d33f1f77924c4d⋯.png (904.96 KB,777x2777,777:2777,1.png)

File: 704d540d808f46f⋯.png (923.54 KB,1222x3222,611:1611,2.png)

File: 7b2bc029adae855⋯.png (1.41 MB,1222x3555,1222:3555,3.png)

File: 10c83ff48cf7ab5⋯.png (517.16 KB,852x550,426:275,3_1.png)

File: 91cc978485f886d⋯.png (1.23 MB,777x4444,777:4444,4.png)

reupload obrazków

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

44286d No.998

File: 73ac6dc228b9c60⋯.png (1.47 MB,1222x4777,1222:4777,5.png)

reupload obrazków 2

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

c19cc5 No.1656

>>998

Zajebiste

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

15255a No.1679

Ciekawe czy ian stevenson tak na serio czy nadziadziusiowal z tymi historiami. Sa obecnie jacys reserchearzy na jego miare?

Kojarze ze byl 1 ale costam pierdolil ze channeluje jakies duchy i anioly co mu gadaja ze musk to reinkarnacja edisona wiec schizol

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.[Return][Go to top][Catalog][Nerve Center][Random][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]