[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]

/fol/ - Indeks Rozmów Zakazanych

Społeczeństwo zaszczepione i jego przyszłość: spiski, wiedza tajemna i życie poza systemem
Name
Email
Subject
REC
STOP
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = required field[▶Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Embed
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webp,webm, mp4, mov, pdf
Max filesize is16 MB.
Max image dimensions are15000 x15000.
You may upload5 per post.


Archiwum poprzednich tematów | Dziennik deski | /fol/ ma bunkier na endchanie.

File: 9050b0f1d8edaf1⋯.jpg (80.01 KB,480x480,1:1,256_przypinka_szczepie_sie….jpg)

386d75 No.2

Sporo ostanio sie mowi, ze "szczepionka" jest zarazliwa, a efekty uboczne szczepien sa widoczne u osob niezaszczepionych przebywajacych w towarzystwie zaszczepionych.

Jesli to prawda to po co mialaby byc cala ta szopka z wirusem? Skoro celem jest modyfikacja genetyczna populacji to nie mogli od razu jakos rozpylic tego preparatu zamiast bawic sie w udawana pandemie?

No i druga sprawa - skoro i tak plynny zyd jest zarazliwy to czy jest sens sie opierac? Nawet jesli nie dasz sie ukluc to i tak predzej czy pozniej ktos cie zarazi. Czy to nie jest jakas dezinformacja majaca sklonic foliarzy do dania za wygrana?

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

ce018e No.3

>efekty uboczne szczepien sa widoczne u osob niezaszczepionych przebywajacych w towarzystwie zaszczepionych.

doświadczyłem tego na własnej skórze, 5 tygodni później dalej mam duszności z dupy, siostra też. to ma sens bo spike protein nawet bez reszty wirusa powoduje zwłóknienie dróg oddechowych. also mój kot unikał zaszczepionych domowników, przez pierwsze 2 tygodnie w ogóle nie chciał wchodzić do ich pokoju i szybko się zmywał kiedy wychodzili do kuchni

>nie mogli od razu jakos rozpylic tego preparatu zamiast bawic sie w udawana pandemie?

nie, chemia organiczna nie jest taka prosta. białka szybko ulegają degradacji i tracą swoje właściwości kiedy są rozprowadzone gdzieś poza żywym organizmem. wiele wirusów i ich fragmentów jest szybko uszkadzane przez zwykłe światło słoneczne albo lampy uv, część białek jest też wrażliwa na utlenianie. żeby się zarazić od zaszczepionych musisz z nimi przebywać w dość małych pomieszczeniach, a oni muszą tam chuchać i prychać całymi godzinami, ciągle pompować świeże białka. jak z wieloma rzeczami, wystarczy jeden debil i zdrajca w rodzinie żeby wpakować całą rodzinę w gówno po uszy

>skoro i tak plynny zyd jest zarazliwy to czy jest sens sie opierac?

tak, ale trzeba zrobić jak złotówa i zostać i pustelnikiem. nie zarazisz się od tego że ktoś ci jednorazowo kichnie w ryj albo stanie obok ciebie na kilka minut. ludzie zarażają się w przestrzeniach zamkniętych i zatłoczonych. zawsze to w miastach był najgorszy syf, tak samo zwierzęta w chowie klatkowym najbardziej chorują

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.[Return][Go to top][Catalog][Nerve Center][Random][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]