[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]

/e9y/ - Edgyptians

صور أبوك كلها هنا
Name
Email
Subject
REC
STOP
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = required field[▶Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Embed
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options
dicesidesmodifier

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webp,webm, mp4, mov, swf, pdf
Max filesize is16 MB.
Max image dimensions are15000 x15000.
You may upload5 per post.


File: 1463719474827.jpg (17.37 KB,186x270,31:45,ابنلمتناكـة.jpg)

 No.829

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على اشرف المرسلين

سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام

الحمد لله والشكر له لوحده، ثم بعد ذلك للهاكر صاحب هذا الانجاز الرائع

مهمة ناجحة اخرى للإخوة المسلمين في جميع انحاء الوطن العربي، بل العالم أجمع

اللهم صلي وسلم وبارك على اشرف الخلق

الحمد لله

الحمد لله

الحمد لله

بعد هذا الانجاز العظيم لنا ان نحتفل

سنحتفل الإيوم إن شاء الله عز وجل بإننا نخلي ربنا يمص زوبـري لحد ما اجيبهم على وشه

زِبـي عليكم يا منايك

طيزك كانت حارقاك وبردت لما سرقت البورد، مبروك، حطها في طيزك

البورد كانت ميتة طبيعي

ومع ذلك..

كلنا رايحين www.16chan.nl/egy

سهلة يعني

الثريدات كلها متأرشفة

والناس مش هتبطل تبوست

وهنزدري

وهنشخ على القرآن

وهنشتم في ربكم الأعلى الي بيتناك تحت كوبري فيصل كل يوم بعد نص الليل براحتنا نيك

اسرقوا البورد الجديدة وهنعمل غيرها

وغيرها

وغيرها

وربكم هيتشتم وهيتمسح بكرامة دينه الأرض عادي جداً

وانت هتفضل تاكل في نفسك مش عارف تدافع عن صديقك الخيالي، اصله اضعف من انه يدافع عن نفسه

وبصراحة انا كأنون عايز اشكركم عشان بعد ما كانت البورد مالهاش حس، هتتشهر، وهتتعرف، والملحدين كتير هييجوا، وهنشتم كل ما هو مقدس لديكم لمجرد اننا نقدر، وبرضه لأن الموضوع مضحك بقدر كبير

كـسـم صَلعَم

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.


[Return][Go to top][Catalog][Nerve Center][Random][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]