[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 4gif / feri / fol / india / jewess / pen / redbar8 / utd ]

/tarhana/ - tarhana chan UwU

Besleyici tarhana yaninda saban mercimek tadında turk chanı

Catalog

Name
Email
Subject
REC
STOP
Comment *
File *
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webp, webm, mp4, mov
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 1 per post.


File: b9cc66a97a02905⋯.jpg (101.6 KB, 1024x681, 1024:681, DIDGORI.jpg)

 No.20 [Open thread]

>12.yüzyıl

>döşekten kıçını kaldıramayan, t*Rkçe bile bilmeyen fars dönmesi ibne s*ltAn (kingroach), yanına yüzbinlerce tRk böcüğü toplar

>yaklaşık 400.000 kadar t goblini şanlı SAKARTVELO'nun kapılarına orkların minas tirith'e dadandığı gibi dadanır

>medeniyetin ışığına ve güzel olan her şeyin düşmanı olan t orkları, MIKRA ASIA (anadolu) ve büyük HAYASTAN'ı yok ettikten sonra çapul için gözlerini savunmasız SAKARTVELO'ya dikerler.

>Gürcü'lerin (KARTVELO) kralı, MESIH'in kılıcı 4. DAVID, 30.000 KARTVELO yiğidini + kardeş ülkeden müttefik HAYER (ARMENIAN) cengaverlerini yanına toplar, t orklarının akrabası olan q*Bchaq kölelerini de hazırlatır

>didgori'ye varır

>“Soldiers of Christ! If we fight bravely for our Faith, we will defeat not only the devil’s servants, but the devil himself."

>konuşmasını yaptıktan sonra askerleriyle savaş meydanına varır, TAM 400.000 t orkuyla karşı karşıya gelir, hepsi birbirinden çirkin ve le$ görünür

>t.ler aniden tıpkı lavaboyu sarmalayan hamamböcükleri gibi çelimsiz atlarıyla "ALLAH MUXAMMED YA ALLAHU WALLAH HAY DA VUR AĞH" diye saldırarak iğrenç dilleriyle böğürmeye başlar

>o gün yüzbinlerce t orkunu kılıçtan geçirir, hepsini yok eder, esir bile almaz. koca götlü sultanın t*Rrık hordasının başına koyduğu MARDIN'li barbar bir t*Rkmen çapul ağasını yaralar

>tıRklar öyle bir hezimete ve katliama uğrar ki yüzyıllarca BTFO'lanmış olmanın göt korkusu ve travması ile şanlı SAKARTVELO'ya bokmanlı bile ilişemez, öyle ki KARTVELO yiğidi öyle bir sokmuştur ki t orkuna, 900 sene sonra tırrıkistanın yönetimini bir KARTVELO yiğidine verir.

>4. DAVID'in ruhu 8 asır sonra balkanlarda uyanır ve çarıklı bokmanlı tırrıkları yine küçük ama şanlı balkan ülkeleri tarafından didgoriye rahmet okutacak bir hezimete uğrar ve dünya özgür insanların tiranlara karşı durduğuna tekrar şahitlik eder.

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.21

tc habbı wer

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: cd59df5b2ea068d⋯.jpg (56.41 KB, 750x907, 750:907, 53053625_2249732222020114_….jpg)

 No.1 [Open thread]

bu erkek mi şimdi

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.3

göt deliği yalanır mı?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.19

File: 3cb6462d4b84d52⋯.png (826.47 KB, 750x907, 750:907, Ba_l_ks_z91_20210517004714.png)

evet knk bu passlayanlarda low tier

post more trannies now

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: eef031be351dd50⋯.jpg (6.46 MB, 5312x2988, 16:9, 20201230_133443.jpg)

 No.11 [Open thread]

Canım anam tarhana yapmış benim gibi anasını seven varsa buyursun

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14

tarhana sevmem sana afiyet olsun.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15

>>14

sağolasın canım bunu duyunca tadı bi daha güzel oldu t

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16

SIKEYIM OC BOARD ÖLÜ

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.17

>>16

board ölü diyorsun o zman nasıl yanıt alıyorsun

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.18

>>17

SIKEYIM OC BOARD ÖLÜ DEGİL

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 4d631cbd21ed04c⋯.png (18.41 KB, 1024x683, 1024:683, 1604559348307.png)

 No.9 [Open thread]

Bokumu yiyin

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13

>>9

Yiyelim canım.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: ba23993d5f680d3⋯.gif (101.86 KB, 758x696, 379:348, 1610047704253.gif)

 No.12 [Open thread]

hoppa

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.


File: 956c436d055c3eb⋯.jpg (167.06 KB, 1080x864, 5:4, kvnhclwhh0e51.jpg)

 No.5 [Open thread]

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.8

Dosya yükleme MB sınırı kaç?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10

Bu hesap askıya alınmıştır !

ey ettin kirayı ödemeyip akmıyordu zaten boşa masraf tasarruf önemlidir

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 55f368179d4a1e5⋯.mp4 (12.89 MB, 576x1024, 9:16, Kiewg2pBaZHYIcIH.mp4)

 No.4 [Open thread]

İş

İş görüşmesine gittim anasını satayım yeni geldim. Adam bizi itin götüne soktu.

Bana diyor işte biz buraya tecrübeli birini arıyoruz daha önce bu işi yapmış biri. GÖT ilana yazsa zaten gidip başvurmayacağız. İş kolay zaten zor bir yanı yok dedim öyle deyince. Zor değil ama bak formu bile eksiksiz doğru düzgün dolduramıyorsun dedi.

Ulan mezun olduğunuz okullar yazıyor zaten formdaki o kısımda son mezun olunan yere bakılıyor adam diyor bana mezun olduğun ilkokul neresi, mezun olduğun ortaokul neresi. İmam hatipe gidip gitmediğime mi bakacak ne yapacaksa. Zaten liseyi yazmışım o bile önemli değil ne mezunusun de yeter. Kasiyerlik için zaten kasiyerlik meslek lisesi yok.

Diyor ki buraları hep boş bırakmışsın son çalıştığın iş yerinde ne kadar maaş aldığın falan. İşten ayrılma sebepleri. Reyon görevlisi yazmışım zaten asgari ücret sabit yada 100 lira fazlasını alırsın yani ki o da yakın zamanda çalıştığım bir yer değil ve kısa süreli çalıştım ne yapacaksın. İşten ayrılma sebebine de göt kadar yer ayırmışlar 2 kelime anca yazılır 2 kelimede nasıl açıklayayım sigorta yapmadılar asgari ücretin altında para verdiler günde 17 saate kadar çalıştırıyorlardı fazla mesai ödemeden sürekli de memnuniyetsizliklerini dile getiriyorlardı diye???

Yazın güzel olması gerekiyor etiket falan yazacaksın diyor kendi yazısı da bok gibi daha belirtilen alana taşırmadan yazamadı. Bilgisayardan çıktı almıyorsunuz bir de etiket güzel görünsün falan diyorsun. Ona özen göstermek bizim de aklımıza gelir zaten. Normal yazdık formu doldururken güzel yazı dersinde değiliz ilkokuldaki yani.

Askerliği nerede yaptın yılı falan yazmışlar mesela. Sana ne amına koyim benim askerliğimden? 1999/ 3A yazdım hani celp yazılır ya 99 yılında mı yaptın askerliği falan diyor. hayır dedim o celp tarihi 2019'da gittim 2020'de geldim. Öyle yazsana o zaman diyor. Terhis tarihi kısmına 2020 yazdım zaten dedim.

Ulan kasiyerleri de sanki görmesek önemli bir iş sanacağız. Matematiğin iyi mi diye soruyor sanki gerekliymiş gibi. Ulan ben birPost too long. Click here to view the full text.

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.7

File: 6a2a10f54d70010⋯.png (669.3 KB, 661x648, 661:648, I_ve_lost_it_for_a_while_n….png)

Beni artık azdıran bir şey olmaz diye düşünüyordum.. demek yanlışmışım.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 6f904af62c6c889⋯.jpeg (21.8 KB, 499x499, 1:1, smug_pepe.jpeg)

 No.6 [Open thread]

demek birileri sözümü dinlemiş ve buraya bir board açmış

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.


File: cbd644828b5aaed⋯.jpg (72.2 KB, 800x450, 16:9, qkoYRWdYFjhmJTC_800x450_no….jpg)

 No.2 [Open thread]

ABİCİM HOÇ GELDİNİZ HOÇ GELDİNİZ, İŞ BULDUN MU İŞ YOK, MESLEK ÖĞRENDİN Mİ MESLEK O DA YOOK. EVDE KALMIŞ HAZIR YİYİCİ PEZEVENK ONU DEMEK İSTEDİM, AUUVV SANA DEMEDİM MANYAK KARII

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.


Delete Post [ ]
[]
Previous [1] Next | Catalog | Nerve Center | Random
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 4gif / feri / fol / india / jewess / pen / redbar8 / utd ]