[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / ebon / mde / mu / nanj / ryuken / sonyeon / utd / x ]

/rr/ - Rupattelu

Syrjäytyneiden autistien itsehallintoalue

Catalog

Nimi
Email
Aihe
REC
STOP
Viesti *
Tiedosto *
Salasana (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Upote
(replaces files and can be used instead)
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webp, webm, mp4, mov, swf
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 2 per post.


varalauta

File: 455de9b22be3ff8⋯.jpg (16,16 KB, 250x309, 250:309, 1458366147580.jpg)

 No.163577 [Open thread][Viimeisimmät 50 postausta]

Kuukauden haaste: 4x 1min juoksusprintit joka päivä, 1min tauko sprinttien välissä.

52 postausta ja 51 kuvavastaus jätetty näyttämättä. Paina vastaa näyttääksesi. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.163631

File: 233f7afe65adfae⋯.jpg (86,21 KB, 710x989, 710:989, DYMdxJ5X4AA3DjX.jpg large.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.163632

File: cef376c11b153ea⋯.jpg (53,93 KB, 1000x1000, 1:1, 09f5d83b156ec533356ca54ba1….jpg)

Eka :D

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.163633

File: b8ce87be5ade19d⋯.jpg (181,02 KB, 536x600, 67:75, 20200602_054111.jpg)

Hi my name is mike I am schizophrenic virgin with a refurbished amazon tablet because I smashed my head into my ipad and made a guest post with a nazi photo 2 years ago when I was violent psychotic which I miss and especially old 8chan I like cigarettes and I'm not scandinavian goodbye.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.163634

maint

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.163636

oouioiuoiu

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 22e456cb33d8f21⋯.jpg (10,92 KB, 480x330, 16:11, 22e.jpg)

 No.163268 [Open thread][Viimeisimmät 50 postausta]

O h a y o !!!

h

a

y

o

!!!

303 postausta ja 301 kuvavastaus jätetty näyttämättä. Paina vastaa näyttääksesi. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.163573

File: 0e6c4febccc25fa⋯.jpg (300,88 KB, 1200x1059, 400:353, DPklBSNUIAE-ftq.jpg)

>>163556

Grattista!

>>163567

Missä mun backstage passi?!

>>163569

salamanakotiin(dot)online

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.163574

File: 991f72db4d8f87c⋯.gif (749,48 KB, 480x270, 16:9, 1373057409118.gif)

>>163573

älä laita tuollasia

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.163575

File: a15783b1318190a⋯.jpg (3,07 MB, 3840x2160, 16:9, 2019-08-02 14.56.11.jpg)

>>163574

Laitan kohta itteni autoon ja kohti kotia!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.163576

File: b7e36541766e39b⋯.jpg (184,72 KB, 850x693, 850:693, sample-be1867e3b81a74f9db1….jpg)

Ja sit kohti Jyväskylää namsk.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.163578

File: 58980200378cb12⋯.jpg (62,14 KB, 900x506, 450:253, a6243e74.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 4ab0dac4f92918c⋯.jpg (51,31 KB, 934x523, 934:523, tomoko_rape_face_by_nothgu….jpg)

 No.162955 [Open thread][Viimeisimmät 50 postausta]

Let's go, bitches.

305 postausta ja 304 kuvavastaus jätetty näyttämättä. Paina vastaa näyttääksesi. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.163264

File: 1948206db846075⋯.png (188 KB, 477x491, 477:491, happyjuice.png)

>>163252

>tadaa, kokkeli, mäykkä ja hh nauttivat kesäpäivää kokkelin terassilla

>suddenly viljami

vituttaa kun aina käy näin

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.163265

File: 1b66a4f629d1e97⋯.mp4 (1,6 MB, 854x480, 427:240, 7e61afab.mp4)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.163266

File: d6cef692f3630f2⋯.jpg (106,8 KB, 1280x720, 16:9, 1370655741607.jpg)

>>163264

viljami heittää mut japanissa parvekkeelta

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.163267

File: 37653eab1856f1e⋯.png (343,87 KB, 600x840, 5:7, 555fbaade14d9119376dce54a2….png)

>>163264

Itteni oon sillon lappeen Rannassa tuomarointi keikalla, niin et valitettavasti pääse häpeämään läsnäoloani.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.163269

File: d7093fcf7b790cd⋯.jpg (38,24 KB, 540x304, 135:76, IMG_20190620_123626.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: e5958a279ec9730⋯.png (12,4 KB, 462x426, 77:71, fc5f31cfd6155e70e1fea627a0….png)

 No.162646 [Open thread][Viimeisimmät 50 postausta]

Huomenna se alkaa

303 postausta ja 296 kuvavastaus jätetty näyttämättä. Paina vastaa näyttääksesi. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.162951

File: 6a44de35bd7a27d⋯.png (90,1 KB, 735x479, 735:479, 1392393907730.png)

>>162950

Niinku herätä aamulla krapulaan ja mennä maanantaina seiskaks töihin.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.162952

File: 70679366b96ff61⋯.jpg (32,62 KB, 559x493, 559:493, IMG_20190705_121322.jpg)

>>162948

==MITÄ== vaan??!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.162953

File: 113411c179264ea⋯.png (1,36 MB, 1512x2150, 756:1075, 7de18d6d894cca8aba72bbb9b8….png)

>>162951

Tai herätä ylipäätää

>>162952

Vaikka näin

Unzips _

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.162954

File: fed19b130f8c30e⋯.jpg (196,11 KB, 461x590, 461:590, IMG_20190703_121320.jpg)

>>162953

Nytkö lähti tarralenkkarit ja tehdään isojen poikien LANKA??!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.162956

File: 0074181ec185e84⋯.jpg (363,88 KB, 1000x711, 1000:711, 1235585 - It's_Not_My_Faul….jpg)

Tein pitkästä aikaa langan ihan vaan kännissä ja läpällä.

>>162955

>>162955

>>162955

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 2a154da445153da⋯.jpg (37,4 KB, 472x490, 236:245, 97cc16f5.jpg)

 No.162305 [Open thread][Viimeisimmät 50 postausta]

Postatkaa nudeja, ap on homo ja postaa myöhemmin

post nudes, ap is op and best

333 postausta ja 332 kuvavastaus jätetty näyttämättä. Paina vastaa näyttääksesi. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.162642

File: a4837de1ca8ce08⋯.jpg (37,71 KB, 500x517, 500:517, D8PCtHLWkAUTC7w.jpg)

sykkii ajatus uudesta langasta

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.162643

File: dca48029149010e⋯.jpg (193,71 KB, 1378x1378, 1:1, IMG_20190629_161920.jpg)

Jos tuplat nii santsiunet

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.162644

File: b383cb455dbbeff⋯.png (313,08 KB, 875x475, 35:19, 1325095746034.png)

>>162643

Tuplat niin juot viinaa ja runkkaat.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.162645

File: f71c100297aad96⋯.jpg (67,02 KB, 1136x640, 71:40, IMG_20190630_134054.jpg)

>>162644

Jos singlet teet langan

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.162647

File: e9f01372fc3b081⋯.jpg (528,35 KB, 1096x1600, 137:200, 0f7b56d70cafe7ca314471da42….jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 9f6c1332da9f786⋯.png (281,71 KB, 600x800, 3:4, jHEFS0C.png)

 No.161992 [Open thread][Viimeisimmät 50 postausta]

304 postausta ja 303 kuvavastaus jätetty näyttämättä. Paina vastaa näyttääksesi. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.162301

File: 29bda23a547b9c9⋯.gif (375,29 KB, 500x280, 25:14, nope.gif)

>>162300

neegers kanaa

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.162302

File: 1915b2da3e5ecff⋯.png (295,65 KB, 500x500, 1:1, 1558741685384.png)

>>162301

Hyvää kanaa

Neekerit hyvä?

Hankala 2019

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.162303

File: 7cf9ce25ae9cb7d⋯.jpg (49,78 KB, 553x691, 553:691, jutku.jpg)

>>162302

Neekerille käy niinku sun syömälle kanalle. Pää menöö pölökylle

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.162304

File: f0e0b063a9476d9⋯.png (926,11 KB, 716x1323, 716:1323, 1560086375216.png)

>>162303

Ennen oli hankalat pankoilla ja neekerit pelloilla

mites nyt

Rotusota veteli lost

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.162306

File: 82fb50a1f2ea150⋯.jpg (56,27 KB, 650x650, 1:1, shinoda_hajime_13902.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 267b8c9deff2227⋯.png (1,98 MB, 1920x1080, 16:9, DnttAWNXoAAzRe2.png large.png)

 No.161667 [Open thread][Viimeisimmät 50 postausta]

Kevät II -lanka: Rantsun toinen tuleminen

319 postausta ja 317 kuvavastaus jätetty näyttämättä. Paina vastaa näyttääksesi. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.161988

File: 44f96398468d37d⋯.jpg (45,14 KB, 1280x720, 16:9, IMG_20170901_122956.jpg)

Jengi oikeesti elää heräämällä tähän aikaan

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.161989

File: f897d1102a927a7⋯.jpg (54,78 KB, 769x428, 769:428, f89.jpg)

>>161988

Ja mieti ku pitäs herätä viel 1,5h aijemmin ja että kerkee margariinitehtaalle

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.161990

File: 9fe4e09bc5cb9ac⋯.png (929,18 KB, 1230x1779, 410:593, 69753c192fe87ebf6697841b94….png)

>>161988

Miten te ihmiset voitte elää näin?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.161991

File: b7f6bd7fc0c5463⋯.jpg (95,64 KB, 828x1200, 69:100, IMG_20180909_211406.jpg)

>>161989

Kyllä tää kuuteen meno on jo ihan yli maksimin

>>161990

Ei oo valkosen miehen hommaa

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.161993

File: 2a1c862d9fee04f⋯.png (435,03 KB, 600x841, 600:841, DI7xJ7y.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 4483380d2a0db05⋯.jpg (656,78 KB, 850x1200, 17:24, 124_53782088_p1_master1200.jpg)

 No.161347 [Open thread][Viimeisimmät 50 postausta]

Jos taas vaihteeks uutta.

313 postausta ja 310 kuvavastaus jätetty näyttämättä. Paina vastaa näyttääksesi. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.161663

File: 9c8d41ce23f1608⋯.jpg (503,1 KB, 2048x1448, 256:181, __matsurika_and_poipole_po….jpg)

>>161662

Miks listata muita ku ykkönen ku se on kuitenki kaikkein paras

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.161664

File: 2562e62c950415d⋯.png (158,28 KB, 700x640, 35:32, himigoindreamland.png)

>>161663

se on kaikki ne 5

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.161665

File: 87b9424c6075221⋯.png (5,68 MB, 5000x7014, 2500:3507, __matsurika_pokemon_game_a….png)

>>161664

Se on niin hyvä että se on myös ultimate paha

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.161666

File: 88f9e8a7ce2474b⋯.png (322,23 KB, 772x760, 193:190, himigoheavy.png)

>>161665

niin on

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.161668

File: 7202cbe1e414f0a⋯.jpg (112,27 KB, 1218x1107, 406:369, DXozKv7VMAA5UEn.jpg large.jpg)

>>161666

Meinasin passiivitapella asiasta ainaki viel 10 viestiä mut ei tollasia gettejä vastaan kehtaa

>>161667

>>161667

>>161667

>>161667

https://8ch.net/rr/res/161667.html

https://8ch.net/rr/res/161667.html

https://8ch.net/rr/res/161667.html

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 4349e04516b051e⋯.jpg (213,83 KB, 1917x1080, 71:40, j28bGeX.jpg)

 No.160970 [Open thread][Viimeisimmät 50 postausta]

MENEE HERMOT TÄHÄN KYLMYYTEEN!!

369 postausta ja 366 kuvavastaus jätetty näyttämättä. Paina vastaa näyttääksesi. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.161343

File: fd188ac79c3bc51⋯.png (787,47 KB, 833x842, 833:842, 8e731abdcf53a0c3c0f7a34fff….png)

>>161342

Toivottavasti en törmää vanhoihin tuttuihin.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.161344

File: 9e086d5e9548f41⋯.jpg (50,38 KB, 570x565, 114:113, aVl1VYGD_700w_0.jpg)

>>161343

>>161341

Onks ryssä vihdoin hyökänny? Onks taiga jo siellä harjoittamassa gorillasotaa?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.161345

File: 7cbf3482a659489⋯.png (305,25 KB, 550x877, 550:877, 1418721856818.png)

>>161343

Kaamein kohtalo

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.161346

File: d297779df0cbda8⋯.jpg (147,43 KB, 960x540, 16:9, 54645yhfdsf.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.161348

Hiiohoi halojata päivää.

Uus

>>161347

>>161347

>>161347

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 0339d7141905c73⋯.jpg (219,96 KB, 600x670, 60:67, a1b0cc8ca416ee9dacfa70967c….jpg)

 No.160634 [Open thread][Viimeisimmät 50 postausta]

Arki stresi huolien lankka

328 postausta ja 328 kuvavastaus jätetty näyttämättä. Paina vastaa näyttääksesi. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.160966

File: cfccbad02e961cc⋯.jpg (58,71 KB, 850x877, 850:877, 36815013_10212541929651879….jpg)

>>160964

Tarttettiiki uus porkkanamaa.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.160967

File: 0d0db3c71bd1cef⋯.png (189,05 KB, 600x650, 12:13, 0d0db3c71bd1cef041f2cf7169….png)

Niin kaunista ja valkoista.

Parasta tietenki se että aamuun mennessä sulanu huitsin helvettiin.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.160968

File: 09736465dcff281⋯.jpg (156,88 KB, 850x1133, 850:1133, sample-6fccd81c90e7da35fbd….jpg)

>>160967

Satanu vaa lisää perhana.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.160969

File: db06bfc40b0430c⋯.jpg (51,84 KB, 491x724, 491:724, IMG_20171220_094424.jpg)

Nananananaa

>>160967

>>160968

Oho katohan

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.160971

File: e1ed58f57f0f22e⋯.jpg (124,72 KB, 1534x1080, 767:540, 5qF3jJa.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 8e7a7d28367a785⋯.jpg (362,56 KB, 900x1150, 18:23, fe759d7f09f70b22acce6d18c5….jpg)

 No.160287 [Open thread][Viimeisimmät 50 postausta]

Hiilipohjainen elämä on yliarvostettua.

342 postausta ja 335 kuvavastaus jätetty näyttämättä. Paina vastaa näyttääksesi. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.160631

File: 4df88c3d0fb8e01⋯.png (78,81 KB, 300x300, 1:1, 1398001503171.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.160632

File: e855d14d184cab9⋯.jpg (166,96 KB, 429x518, 429:518, __fujiwara_no_mokou_hourai….jpg)

Kai se ois esseetä ja hakupapereita vaille

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.160633

File: 173aa1cde9f3447⋯.jpg (130,43 KB, 2048x1535, 2048:1535, IMG_20180517_205429.jpg)

Hyh että tulee pitkä yö

>>160632

Gambare

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.160635

File: 4560a843ce364df⋯.png (357,27 KB, 800x450, 16:9, 1404958408231.png)

>>160633

>Hyh että tulee pitkä yö

tää

Vituttaa ku naapurit elää omaa elämäänsä pitkin päivää ku yrittää nukkua.

>>160632

Sie pystyt siihen

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.160636

File: a27b1db56852580⋯.jpg (241,31 KB, 850x766, 425:383, 1342317234878027.jpg)

>>160633

Älä huoli, aurinko alkaa pilkottaan jo kuuden tienoilla

Pahimmasta selvitty nii jos se tästä

>>160634

>>160634

>>160634

https://8ch.net/rr/res/160634.html

https://8ch.net/rr/res/160634.html

https://8ch.net/rr/res/160634.html

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 0ef15e23315b90b⋯.jpg (20,36 KB, 480x536, 60:67, 8e92681ff73a24565f727e327a….jpg)

 No.159974 [Open thread][Viimeisimmät 50 postausta]

*siiiiiiiip*

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄh

304 postausta ja 298 kuvavastaus jätetty näyttämättä. Paina vastaa näyttääksesi. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.160283

File: 7425bf03ea438b7⋯.png (1,01 MB, 1132x1199, 1132:1199, niggers_are_dead.png)

Huomenna viimenen päivä minkkihelevettiä. Pääsöö taas makaa röhnöttää pankolla paitti kesällä joutuu taas tiesti ajaan rattoria iliman paitaa.

Siidokin on tyytyväinen kun saa vastinetta verovitunrahoilleen kun saapi maata pankolla eikä tuhlata aikaa ajatuksia aharistavissa päivätöissä.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.160284

File: 70a32275eb711ba⋯.webm (739,06 KB, 320x400, 4:5, valekokkeli.webm)

>>160283

Ois kyl ollu hyvä jos oisit joutunu lopputalveks johonki lumitöihin mut ei makeaa mahan täydeltä

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.160285

File: 8f66a72a0193751⋯.png (538,21 KB, 1100x625, 44:25, DU7CSwrVAAE9pUd.png large.png)

Ensin fatsille suoraan töistä ja sit mutsille kattoon ku veikka syö kebabbia, ei jaksa kyl enää paljo mitään

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.160286

File: eca9739d0a612b6⋯.png (79,98 KB, 1876x1200, 469:300, eca.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.160288

File: 9f549d5b3bb41bc⋯.gif (480,83 KB, 600x482, 300:241, 84562.gif)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1ea89873bce4630⋯.png (366,34 KB, 720x574, 360:287, 43632688_2139142359739208_….png)

 No.159664 [Open thread][Viimeisimmät 50 postausta]

Kaikki jota kinostelee se Japsilanreissu syksyllä ni ottakee yhteyttä tai mainikkaa täällä nii kattelen vähä kuinka monta haluu tul nii pääsen edistää asiaa. Reissu tulee ajoittumaan Syyskuuhun.

303 postausta ja 300 kuvavastaus jätetty näyttämättä. Paina vastaa näyttääksesi. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.159970

File: 5c3b99c04ba5990⋯.jpg (54,91 KB, 1038x579, 346:193, DyqkyykV4AAamrN.jpg large.jpg)

perjantai ilmeesi

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.159971

File: 7922b4ff3b4279e⋯.gif (177,83 KB, 500x411, 500:411, 1421557487492.gif)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.159972

File: 16568bb5d872aec⋯.jpg (135,13 KB, 900x1269, 100:141, IMG_20181108_072038.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.159973

File: 1c2603ba16c3aa8⋯.png (774,75 KB, 800x600, 4:3, kysy_perseeltä.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.159975

File: eb551b162748b32⋯.jpg (12,78 KB, 361x361, 1:1, 2ffc85f1beab6ee18d766c0bd9….jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 71de9d9f70808db⋯.jpg (557,48 KB, 878x900, 439:450, __tooru_kobayashi_san_chi_….jpg)

 No.159329 [Open thread][Viimeisimmät 50 postausta]

Tänä viikonloppuna Minä olen emäntä ja vastaan teidän viihdyttämisestä

328 postausta ja 320 kuvavastaus jätetty näyttämättä. Paina vastaa näyttääksesi. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.159660

File: 7470cafe57ca0f9⋯.jpg (594,61 KB, 720x1120, 9:14, 11f13b05e69fa05caa658fc58a….jpg)

Vittu mikä päivä, puhelimestaki meni näyttö tuhannen pillunpäreiks

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.159661

File: ec1c782d000da1e⋯.jpg (46,79 KB, 700x787, 700:787, DKdubkPUIAAtpmF.jpg large.jpg)

>>159660

Koita pitää ittes kasassa kohta on jo perjantai

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.159662

File: d3ab46f37e65362⋯.jpg (190,66 KB, 1361x760, 1361:760, DtFcNcNV4AAYpMz.jpg large.jpg)

Jäin sänkyyn että sai siirrettyä aamiksen lounaaksi ettei tarvii lähtee kauppaan ja nyt teette sen uuden langan

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.159663

File: 8122facff3223b5⋯.jpg (169,17 KB, 850x1202, 425:601, 1545936432437.jpg)

hankalalle kakku

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.159665

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 8be706342801cda⋯.webm (175,18 KB, 480x384, 5:4, __alpaca_suri_and_japanes….webm)

 No.159014 [Open thread][Viimeisimmät 50 postausta]

Koska vanha alkoi olla täysi kuin turusen pyssy

309 postausta ja 300 kuvavastaus jätetty näyttämättä. Paina vastaa näyttääksesi. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.159325

File: 91b7038b6ed62ce⋯.jpg (548,76 KB, 1502x2048, 751:1024, __kagari_atsuko_little_wit….jpg)

>>159324

Kunhan tuot ittes turvallisesti perille

Tänään ainaki on texmex ilta

tai ehkä hilloa voi tuoda pikkupurnukan

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.159326

File: 5e37b2cf9d222df⋯.jpg (43,91 KB, 520x720, 13:18, 5e37b2cf9d222df162cf9fd836….jpg)

>>159324

Voitkin ajaa mutkan tämän kautta taraan kanssa ja saatte siidota munkin kämpyn.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.159327

File: 09738fc6d1d0f67⋯.jpg (76,6 KB, 1280x720, 16:9, DwQG9kQWoAERAL-.jpg large.jpg)

Siido ei näy mailla eikä halmeilla, olen ollut jo jonkin aikaa huolissani mutta en voinut sanoa mitään ku autismoin näppäimistön kanssa

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.159328

File: 1852fc86499b05a⋯.jpg (142,34 KB, 720x960, 3:4, 5c8e82739644b45b3a29c08b36….jpg)

>>159327

Erehtynnyt suunnasta ja ajannu ruattiin

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.159330

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.Poista Viesti [ ]
[]
Edellinen [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]
| Catalog | Nerve Center | Satunnainen
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / ebon / mde / mu / nanj / ryuken / sonyeon / utd / x ]