[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / ebon / mde / mu / nanj / ryuken / sonyeon / utd / x ]

/glenchan/ - Ostatni bastion essy

prawdziwy mężczyzna nie posiada koleżanek tylko kolegów

Katalog   Tripcode Feed

Nazwa
E-mail
Temat
REC
STOP
Komentarz *
Plik *
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Opcje

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webp, webm, mp4, mov
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 2 obrazków na post.


File: 014474251bd4cd6⋯.jpg (91,64 KB, 677x900, 677:900, khyy.jpg)

 No.10 [Open thread]

CZWURKA CZWURECZKA

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.


File: 1190342f00bb3eb⋯.mp4 (2,72 MB, 176x144, 11:9, diss_na_krakusa.mp4)

 No.9 [Open thread]

xddddd

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.


File: d1b3bdb69216701⋯.jpg (2,11 MB, 4032x3024, 4:3, rakus_pieluszka.jpg)

 No.8 [Open thread]

xdddd

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.


File: be524d320c509cf⋯.mp4 (2,21 MB, 720x1280, 9:16, VID_20211129_204618_823.mp4)

 No.7 [Open thread]

czwurka gurom

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.


File: a770e94a2afdad9⋯.jpg (229,88 KB, 815x1134, 815:1134, szkodniczek_2.jpg)

 No.6 [Open thread]

do GAZU

mariusz rakus hajl hitla

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.


File: 1234b5c612f39d8⋯.jpg (452,83 KB, 720x946, 360:473, rakus_kresowiak.jpg)

 No.5 [Open thread]

do GAZU

mariusz rakus hajl hitl

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.


File: 6cc53c3b6c41efd⋯.jpg (48,88 KB, 430x599, 430:599, zen_first_to_dead.jpg)

 No.4 [Open thread]

do GAZU

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.


File: 8bc12b70753efae⋯.jpg (93,33 KB, 500x625, 4:5, glan_rivett.jpg)

 No.2 [Open thread]

test

[czesc]

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.


File: a28d25da418070d⋯.mp4 (3,57 MB, 944x1920, 59:120, zen_win.mp4)

 No.1 [Open thread]

khyyy xD

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.


Usuń post [ ]
[]
Wstecz [1] Dalej | Katalog | Nerve Center | Losowo
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / ebon / mde / mu / nanj / ryuken / sonyeon / utd / x ]